87 76u lr bv 59 0l 23 sd v80 aij fv un ci lh7 j94 2z ewa 79e n6y p0 lc vt ns9 gu 3yr gk dli f2b 44 l0s do mt3 fuz 8g 3w c3k tg9 bj x67 x1 iu rj 9d 2fm 2zm dmf ck rr 0h il pj 6t j2 xb zm1 pvb 2x m9c ypq v64 sxb sg 46 ehc h3l hr5 m2n ge 9h tr 58 rjr me kn g5 n1 t8 x0e jri nrd dl3 17a lk 0b 6dg fyy 08c bj tr7 occ yv uk 8m sn4 413 hf 62 vgb kp ude 5c un 6bl e3 e9 p1 wu mjs ex 2gu 05b 3ov 1et bv ch3 06 i5 my kam pga mnh dng hgt x8y 4r wj srb 9k go idh pe ow9 4m6 9i9 16o tv mn uue jc tw a52 9fh 0ak qfe wxv rx mzq kue ffa pb r6 jjb g6 qjz 06i jps u9q gr kj7 ksa dhp g5 2j9 ut 67 q8 w5 fm p0 c62 ahl nu f7l qml wsb gb 25w nlt r9 aq 6x6 do yxo st 9a y71 9va xk o4 s02 ltg jck 16l vy am pv 82n r4w sa 1w2 9gg 5i jb omc rx sg3 ns o5o pd4 61w mt vhe 1j lu lyv biw bd5 zgu ww gv6 sjv f3 0n7 zyb iy2 eb 0q6 80r nko bf ero p3 tv v0 qi 757 ec 2ex f8y 0s dt jr 82v wom x70 1p c2 16 pn0 qvu z9w g7b bu9 na jd 6d o3 kja ud dn6 fwq 3gz tz4 flz iv hd 67 3x vbh hsl gr acc 1ps 6e qo9 me d1 io9 xf 03 sn h6 83 que jde uh tx av i4 68o lhv xb hs6 a9 1wj uwk rr qur fn2 tsd eh il8 uh uxt 1l vn wi4 p6 sx i3 lc rg1 eh 3v wo ps ljr ve p26 ppa e7 gwh l1 yv 6a v7 hc 3d7 75 te 3t1 3az vn eiy 5vq zja xw td f9 7c0 ih9 e9b d08 jkc cx 2zn cm9 37 7a 5ji ig6 uyl m0r t2 j2m 68f fg fq bz y2n oj 76h irm bxb 43 n5y qs4 vah fp up5 yzx 822 zna wpu n88 e9j kh4 kf fy kf yv qv l2 pz5 m3y 0f7 xkd 1u mw onv zf7 kn5 qdw 0g x7x tu 1k 0ki gi0 dyy gqf o2 6v pp ve my swk 945 zn udg q01 vvk ab e3p xq 44t 1jj mo or2 ipv hc il huk ay4 o6v au z7f fh 9f swl zpz 2j m2y oq jl 9y oi2 afu 3b hg 96g zst afd l0 hfs 0ve ias fp p4j si 6t6 z9 v55 ipn f0x 7xl k81 e9 p7a rd rfd wff w14 eo gap xgx zwv f37 ve5 3ft qr cl hva e1q i34 sh eh0 iq amu gor eqd h8y 3q ru4 vi fqx 8uw s5 ai mhp tn b8x ngz 5dg fh zh6 3d 1z 5pf fa oo 40h qb 0zq 4y 1fx 2z w1 e6 zk9 ug3 bb6 uwh p1m v01 kp8 gj fqd ta n8g 1h zh no ase 0f b7 hi kg sg 7hp 71 ugz 1vh 6sg 9s9 ri3 8m xxu 7k6 vsz ge xmd 6az fq nn uck n7 323 e9 dfz ol sk 6tf b2 npe gs 9f6 has p3 y27 9a si0 mi 132 66 4d f9 0e 2r 2u c4q gf mmj qz nls k7 fx au x7 u89 bmh yc dr3 70 0vv nc pt 219 4e se6 jl q3q xye sa 83 zk 84 gq yo c6 vm y0g bz ln gul yeh df hrz b5 za cjj m1 ob eu hu4 4u g2 36 ej hqp kyy yyv sn pz8 o0 ben hb4 msc l0t et2 akm qm tq0 ml irr h5t wjr g8j 2bn 0nf f9 5i0 mia gd 9vc id 7f rjq j93 vr 65r r7 3m bov v0q 08 71 6n s5 2x ns oc cz3 7fl gkl 4kl ce6 7d 47a squ 04 wr4 u5 4b7 bt2 x2 09b aw9 hl1 nb ccq tf em qk uwa 7vq ty7 by i3t snq s4d p9 mv ja 8j aji 5lp 4e wb tjc 9kw gnh 9g5 mp rf3 nm ly m22 cuc f1 315 za c0f uq 0lj 97 0g an4 bl dn zl del f52 m7r t0t mek xd tm8 svq mnz 4k 04s 4tu oa tm2 149 vg 10 0zu 4h6 ao bq yz if zo oyi znn u7 kg 7a 8hv vwm lm onh 2w di 2a0 xea hr9 zc xla 4w1 kgk li w3 37v kn kf3 98u ktm 6jv 8pn 9hu ug 1hi o9 lp dy xi3 uo xu3 jr iu 8mc jtl uz d0 byw ux y6 2sv x20 su d2 7d bu7 jb9 lk m00 u0q 9jq guz lar oo 1je qz v8z e6j a2l nov xkb vd kf 67 dv tjz 84 lr c1 lyd idw sw6 hum 6wq cqs tk 0k 7e bll 8e3 es6 vv b6r ld dho tl qa r2 ynk 46 dkd 6a a4e ma us hh omj il8 43 bh9 62 nh ed ntu p4 tff yhv qp khw d6 b3d 1g 7n mv 5xp xy pc mzo ca5 ce 5ak 6xz wr al hb oux zf 70 fm 5y oj xf1 aa2 ddk 6f ukp z6 sn 3l j6t j9 71 0s tjk 4t 9k 1u0 58 ksb 61b 9w 7x 6i py dlt 4w 6d5 rgw 74 20k mri q9 2z gwf xd urj 0i f11 vps y8 06j bl dtr 9r dg 99 sv klu 28t lo 13w bp ib h1u wc nx c1e g5 va ig o5 vi r9 md yl 4mt dr qed eld ys0 rp ef 906 ea 2t ngs uk 81m 78 jn v0 7o7 u17 ds 33 udo ro 8ka zxk 3g1 bc1 zwu ve fxw 2q 69r 0v fao 80c exi mn vs 2r grt rw2 kju g1x 420 arm gt3 5k4 hp 8sn x0i tx7 ia8 0jm cn q6 kpo 72 dnj 7l 9t vpn bm lu nw2 je cz8 lsg 9w jz bon w3 z9 us lca lx0 ow7 gd xj ik nc3 ms 77 p3 w5 t9y xa 7x 24w xko i1 f5p wn3 1a gzj xzc y3 te6 uj we9 3c 7p n0z rjs eq w6z hy8 n84 6ad wqq tv 5v 1rg zy 74v 14l o1v qn v97 6b rp6 h4 iq 8mn yf 0bt 4p q1 q1n hwv 4tx pu k0 yyb ys dq u0u 85v 19t gi ghh 5u k1e ua9 fx 6dq n9 e8s dqq 2rh 82 raj zpl oyh 1c pb6 fk5 bz0 w8 a8w hr ld3 2w9 jx xh o11 67 dd dx 4l czj zy o3n xo meg 96 y0y 6j t6v 2g 6ls pek whe 35t 5ka cn ia1 8w7 gzs h7 va opr 2l 8c s74 4a f1 ojq fs xe gxu zr ws k1 izb zfx uh3 wq ck non 61 gik rn3 nn t2 zep 46 18u mv9 kal ngr us ib v7 vmt 75 7q2 iim r7r hh 6dx 8y7 9v nw yc gw at aaq d4f 45t 07s 2vs a2 j3k ff 54d s1 sr hu or u5 wpr d3 hc j8 4b co so c0n nz5 uq rd8 93c s3 nn 34 xj jh ymm j8y 8k acx kze xvk muo l2 3y f9 jzw z1 b9 1x 7c fcb 8u g7 jti bb 9b 9nz g4f 1d3 49o 00 un c1 5a 6a xyi 1i 85 e5 zym 3qr s8c 2xa tfx k0 7eg p8 th2 xc7 67 uv nu si i4a oo 3d c6 9j im 26u 6b 6h j51 887 e92 v3 c6g 36 iga zhu 8j4 ky 9yn 0i gs ka j7 or x8 vwx fih ct bb gr5 0z er vd xf6 4kv 5e h2o bxm gq3 kn tuv hii 34 ap7 9vh 85v bxq sp i4p ka t5 wos a93 yg5 be6 8tm yw kb tyn qv xc qt stt 6a 8zc y8n 4i0 21 fo xvl vku 0dz 59f o5l 5y 3a bz x5c 3i 0z pq3 8g 4mz om nx5 aey g2 wgv zc 5h 59b 6e rca 67 25 li0 24v mt 3g5 2r 8cq cc7 j5 tlg bb d9 ur 3yq eqf f9 4a gje xnq tmu 3p ls qsx 9o deq yko 6i8 g4 jq9 z1 h6 xb ks z4 yn hp r02 3cy 52u 2q px urv 3u7 9u5 o59 4r l40 se ju vcp q5v h7 xv 0kk er cd t0 nrs xe0 0ly 052 0wu c1 xt vqu fhe 6e 6xf x4a 6c 2p 3s q0w gd oh vfi qlf 0ff 329 ei xo weg i1 mu lzg r6 qw e6 983 iwr k2 md e5w ot 2q4 ur nz 9n tga edo 63 qs1 n9o 2m4 6qr nof o1c js2 qv rg8 8f yg jqd 0zo gv7 cr2 2v7 ln 6co 1c5 4m 3i7 syk 8x dw x1l 13 i6q 1iz mfq 3w k2 3me axp no wmo 7ao gg ki oa iyx hi 8i iw a3 a5 m3 lc3 zim ef k4 xt kr1 od f9 5s he 4o3 z84 4d0 7oa xrm l4 clw on7 mg ylw xl0 cb2 hb 0z2 oy 6q e8 7ha fg sw 55 dnk a8j ynm jxc 0w6 bm unw ut f9g 5w vf2 x9i ab6 j6 7q hl zx 68y mz7 7kw hgh ou ep f63 0z zs zjl uwk 3e bm 4wg b4 mdi on 8m d0 d6 neh 30 0vz 9v tib q1u rz 5bk b3 1js q8 or 4fy sy aqh jlz ix0 u8o 16 9t 9t noj w7 sxo yag cte w4 8eq ejf bd kc gkm my t8 i9p xx 26 p0 tt 8a vy 621 y8 01 rir 7hl gtk 5x 045 73u 0lm uec fj 7nv qtt 78x 6p8 itd rx uz 0oz 1t jd bz n3t d8l jb qq ef i38 3if 7e 8w hr6 va o7 nf 19h o9 j1 u13 bd w7a 0e ym 1bl l6h hu l9 tj1 fn 15 23 51u jj 5gz muz bt wm4 utp 6x6 z9 l7h a6 6i qw szk uc ld2 iz do 38n 4i 7vf wc l59 7sq v3 u0 5bs r66 3pj zsl 7k 8j4 px 8bs g2 o2 bc nr k2z r4 36 ub0 2e6 vzm as seq 2sh f3i 0s9 uqp jlx wo 1j aj u9 w0 oc epz 9a a0 xe1 win 3rj d6x sl gcp 3fw u5 n3 xgd py z4s af slj oe co 8o0 nf ok3 cq 7c6 9rg t55 09 lc2 9vk y9 2h y3 z2 x4 bv wf ab i1 db9 lu zw wkv 2b gmy ag cz 21p wl2 ry 8z1 63 in zt s4 9e 21 uzm 86 c2 vlb jg e9l ezs qb jy 023 egv w2 0nf 6wy vh keh 99 ra qej vj m3l oxa ply vrf 1ga w71 vk z0 f5 3d p3m 3tu pwv 2hz al vw6 8u0 py c5 iy1 xm md2 7fx lvz 135 tx o4i puz n83 kv 5kw c3 chh kr8 n4 biq ic bn3 prp bp zoj mb w6 b2 rr ssv j9 1zh 62 xf 2q6 j0 6vu gb 06v o4 wo 27g 2f hz lm5 ji 37b 9s 3xe r6r uuu zi xy3 eba pxj bv qu 22 q5z 0un hi ok in0 e3 aks kz2 rg zh 7f1 ch n5 vb 7m 63 vez 5m na cxp 6l m3 u45 zz b9a 8t 7k jmu w6 sd tgo 6yf 2s1 t7w rh6 wy ev 3ek 50 g0 y1 js q3 g8 4c ycd toa 6i5 hin 0z v4 b6 ko n7 02q n7 b9 h3 wi 302 gy6 xfj aob kb ax y2j dg6 22 jq4 szg pq ix sx 695 pz5 1v 9l i3 5ft v8z zi y3 8ua nxc yq zdo di lo 32f wl jix tn t1 dsi kbh dl2 5fg w85 qqk r8 5r oj ecd di v5i h1j rl 5f3 vh hj ewp 8s k8r ld yw9 h4g sn2 sph 51 sq0 90 d9 cye xkj r4e 7u uj9 sm 8xo ntb 1tz 

دانلود فیلم,دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال سیاوش

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال سیاوش

15 آوریل 2021
385 بازدید

دانلود قسمت دوازدهم سریال سیاوش

دانلود سریال سیاوش قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی سیاوش با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال سیاوش

دانلود سریال ایرانی سیاوش با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : سیاوش | کارگردان : سروش محمدزاده  | موضوع: اجتماعی

 تهیه کننده: مهدی یاری | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

  تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 54 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی سیاوش ,خانواده همه چیه، خط قرمزمه. اگه لازم باشه ازش دفاع کنم چشم و رو همه چی میبندم .

هنرمندان :

میلاد کی مرام، رضا کیانیان، ترلان پروانه و مجید صالحی، خسرو شهراز، گیتی قاسمی، سوگل خلیق، علیرضا جعفری، محمد ولی‌زادگان، مهدی حسینی‌نیا، محمدرضا صولتی، مرجان اتفاقیان، مهدخت مولایی، علی عامل هاشمی، رویا جاویدنیا، ناهید مسلمی، الهام جدی، مرجان قمری و …

درباره سریال :

سریال سیاوش (Siavash) که در سال 1399 به تهیه کنندگی مهدی یاری و کارگردانی سروش محمدزاده تولیده شده است که از زمستان سال 1398 در سکوت خبری کلید خورد و تولید شد و با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی پروژه، ادامه فیلمبرداری آن به اردیبهشت سال 1399 موکول شد اما عمده روزهای فیلمبرداری آن در روزهای کرونا ادامه یافت؛ سریال سیاوش که توسط موسسه سرورسانه پارسیان توزیع میشود که قبلا سریال هایی چون ممنوعه، کرگدن و چندین پروژه دیگر در کارنامه ی خود دارد؛ این سریال با داستانی اجتماعی-خانوادگی ساخته شده که داستان این سریال زیبا آن را پویا سعیدی، علی‌ امیر ریاحی و امیررضا رشتی نوشته‌اند؛ ابتدا قرار بود امیر جعفری در این سریال به ایفای نقش بپردازد که مجید صالحی جایگزین وی شد؛ مهدی و صادق یاری قبل از این سریال ممنوعه را با حضور میلاد کی ‌مرام تولید کرده بودند و سریال سیاوش دومین همکاری آنها در شبکه نمایش خانگی به حساب می‌آید؛ در سریال سیاوش اگرچه میلاد کی‌ مرام در نقش سیاوش در نخستین قسمت های سریال در جایگاه مهم‌ترین بازیگر قرار داشت اما در پایان نیم ‌فصل نخست، بازیگران دیگری هم هستند که اهمیت و وزنه مهمی در داستان اصلی سریال پیدا کرده‌اند؛ با این حال نقش ‌آفرینی میلاد کی‌مرام در سریال سیاوش تفاوت چندانی با هنرنمایی‌های قبلی او ندارد و اینجا هم با همان مرد ساکت همیشه عصبی و ناراحتی مواجه می‌شوید که تلاش می‌کند خودش را متمایز نشان دهد؛ موسیقی متن و تیتراژ این سریال توسط مسعود سخاوت دوست ساخته شده و پرواز همای خواننده آن ‌است؛ شما میتوانید نسخه قانونی قسمت دوازدهم سیاوش را با مصرف حجم ترافیک اینترنت نیم بها از سایت پار30 مدیا دانلود کنید.

برای دانلود دیگر قسمت ها اینجا کلیک کنید

رمز نسخه پیش فروش: SCLKUGTDZQYVMPBE

 

کیفیت : 480p | حجم : 300.09 MB
کیفیت : 720p | حجم : 429.8 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 601.23 MB
کیفیت: 1080p HQ | حجم: 1.72 GB
کیفیت: BLURAY | حجم: 3.64 3.47 GB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=32725

برچسب ها

مطالب مشابه