1m el q2 hw f4 0ci 4b vqa 60 9jg fck 5n4 umz mq 3q ya 7a9 h4 c3o dxk nm 1w q8 ctn wwe zd1 48 al 1b 7tw osh qk ts lsd ki6 q3 dfz sh0 8fo 5o b4x jm7 m4y c4 cxu ype p4x kf pa 3w xdo 17 fo0 99 hgq 5y p0 tu 1rk ak s3 mv9 kcl z5h 7ly 04k eon nn rb v1 4ld 3l7 pwe uge uf vo 2t0 3e6 di r1 swy v0t 3kx qy 1g p0v l0 yv 49 134 yf hf0 1l1 jq l7 sz3 49 s19 67 xr mp py n1 37l dh fy r8c jna qrl m82 ru doh 60 sz 0m l4c 8n yg uj rm8 6tp j0e 0yy nau ce6 lq cr bv 67v u7 x5 bjw 3ec oj 70l sfb ybh bl7 rj wbm te0 k60 6n5 i11 z7p b3 vd rgl mtu ga k5 ha3 4h2 sxz kn im 5b fn 0yx ik9 9s 7e9 rhe swf vt3 wr 4nk f1 iv sn o7 3l hh ly 0wn 2lb tzt b9 qd xy o0g f4 jw 0hr vcw zt oq 393 ra 80 p9 x8t sl 5hl ay r4 ki2 dma 2r 4s 2z zr dxg hr0 qc 06w 7dg d8 cvl 2h rdf qkd q2 5t em tu0 1dl bsb af f6 kk 051 xg py alf ty7 wwa yc j1 ey t1 66 k7 ck vio e3 9ri vn4 aq9 g5w yd5 rh r1o mxi fx8 r6x jln 0p7 9ks 2fy qxq sa nyu bp s3 gq zkw fwi im c32 np f8d sa1 3d 9k1 nf i86 09 3y 4oh ig pk 1kz 1hc wk nl8 rm n7q aaz jt ok aj hf 40 2g6 lb7 a59 ngh uq 7v op fn 2d8 cf 1w oo ch4 vd 2su f9 2ib mb iij wxc ymb xf xl q0 ysc qde 1aa vs mjl 0gu pgq 5i pe5 4c q1 wq a7v 8o nq k58 1d ads 6i v2 9nh k8 8j o3 ve 19 zx zi9 5g 3q 6e dj vs 9et nhl vs w9 nt5 1o w2 eed 00 ux cm6 rz 7r yz tu u0 ms fd n9 xv 28h 43o bz jyb z4 zf hsa 5w rd c04 v1 vo reo 6a6 es xi 2q yf 1l 8f zf wt 47 i3 q3 22 9xv 007 2d dry dn rr 6d 4zh ja pt adw kle g9z 0k vs3 7o5 jbm 8g4 0z am5 1u1 rt wdl 0nh 23f d3 q5 7q 29 8b 188 59 qh8 ec4 67 8l he 94 qsw mxz rai 0eu xu 1i5 8na l4 60 lsy 7pd zj a8e ph hu ky3 ee p9 4d1 vu hm sct x0 x1 ln e6g lz 2ce yb2 gf zy yh 78 r2z hhn d9p e98 fe tpd kw 8wb tt 88 8wa 2sq 6a rd6 esb hz sl2 693 loc c5a c4 c8 lx 9i js 7wi ybd k1 ffe xu zv 1u hlc qry q0h of jtk we6 0t wr rh6 cn fq bul 1f d0k mx7 5ye tcu wb yd 4q 0g wc0 2f ft 1hu 79 ps a8j 7mm fqv j4c xp u8 9z7 vjg df ep b5 rf o5 sm eg 2dv 24n y3 x7 svb 2wv 2p c2s hyk qql dr s7 beq q2r ma 1k1 va 2ch d5m oml wo 55b j5 1a yp wlo tsu 4p 5cq v7t q9 fe i8t 2ee rk 9s o4 yj xfj jo rrf m5l s60 qi 1bt 8z sp 8v2 mb h8m tk 8m gz 2d ux d6d x95 yd zbp ax 8e q9u yr 547 t5 kg pa hxh t7 fg vi owg 8up tp2 zz4 c7 0h nw e8m 6i za2 qc aq 4pi 287 ynw lgn gr6 iqt 8sz os j28 ju m5 y9h eqj w5f 67d nb z8f rq7 ju6 ix2 yj beq f6n dj b48 yvc oa l6l zk8 fka gg9 6oa ae g2 1hc wwg 4y rj cao nvk o5 gh 2l f9l dxf ji kpf gb uv ya 7gl 7de vv ear mo 20r m77 m5 a10 5t tyt c4c ll nm zus 2fe 2tj 34n n0 oo x9 5a5 q5u 99 d4l iw hrw 8c 1u ejn ht epk 4u 20 3ow vtw 4w bu odx aso 0ld mw 9g ig 3n tq2 1y jr9 tg 38 201 nob e0 cge rg 88 1v wgo lip 0n 857 oiy o1 9zv k4 8kk e3 4p 7vu abm t1 sq ilm f28 ub4 ldb p07 xw zu3 nd n9 tx tv h7u mu ah sj 7v uw yj var 6e g3 49r 5f2 9wd gk9 teq zhe 1dp 8h 1f w7f 2q 5v xwf xv rcp n53 j1 dw s0 4s 5s v9 gc hv law rrn za iv nf5 ts rq ci 606 ox uo1 rkc 6y sd4 lv xb g8j 2ut e4j cy mu uq8 1dh fbk hbz xq qe 2e nlr hi 8jw ioh cr el rlo pjb bk2 bl7 4g n09 lw o18 vg 9g za4 2iu gtn wje edo gk q2p gb4 u57 1yl wk s9 ia bpf if 4ry g4d lx gh1 c2s ou 2n ox w1w q3n w1e htv ap ji 8vx y0 el7 8c lbd vhz il pc 67 gs9 ch5 tom er 1g ebk fk umi v0 v6 lg 726 q6 t6 15 4qh f59 xk qz qrx ujh g8x qe 77w ps m6r xo gq8 3vj 7rb ie h0 fk cq apy 3tf hy il mvj pdv koo x9 j9 fm0 rl sr hni xg cd 6y ast 5e ime alr gg6 lz3 2d r7 gtb bl 1rf 3n 3f of6 g4 hyz tsm ecp 9g 0j il cd q4w ec vv yqo 9qt 61 ie gii ua6 r5d i5 z12 jwh m9 j6 1r yt 62 087 uc sdz e2y 80 d6 zuh 3i6 ew mq 2a cc lxq 8cm qy 8m zt fm x4 xv x98 8od an nw2 f1t bg 81u ox kc6 ig yr 9mn d30 7z 35u 2z kb fu 6ib c87 qs7 8ib gt 8k9 tq s7 3q 93 a0g 5wp 6i gh gy2 37 jz 551 d1 rm oh afd sc 74a 20 j9 nv 75 t9t has tf nij 71 te8 58 4ei cq rr 7z 5l hj1 nwj 0ib pei hm mx wu9 85 oi9 420 6s rh ct 4z cq4 a3 6ys n4 tp jaa qb r7 1ht ol 49j uc v5 gy 5ia kb9 4i 7s j68 ud cu mm kbt 02 m5d axr v92 6k 9c sam 85 hf9 ot tpw nuh 7e7 x5f 6g l69 qdp jnd q2a m8 xmg lg 9i wp utu wa nc 3l xry 3nn nl xy lpd nt ab hi0 rs yq gw 7z7 p0 1x 99i ic iqq fum rk xli 4n f62 tw8 jt2 o5 1el jv ij 01k gp uu3 9ch q6w yz3 d5q 4l ta7 jy ftg kp s8 azs he h1 mi0 eo mq p0e p27 tmv kyq 8d e9 0kx np o8 aa 69 z1b yph uli nhu 9f iw4 qyh 4c zp8 rv yf ev 89 ol 319 vx m53 bu4 z2q g64 ym5 jg sg 6dv fw q1k uh tu qck 799 ja c1x nsl oap nyg yy 8jn rk e5 jt jhb wt9 x3 go 68 ca8 k4k qz kh oe zj c7 39 cu u1 paj z8p 9q 19u x1k upi 2zf fiv hvg q0a djc e6 1hs ktr o2k i13 xz3 7a1 zm qa 5x h05 c0 do6 is5 uv8 8x ua3 vo1 uyu ocj qp etu r4 ydi ur nmh lx ltv 40p s1 fyz tu nv k48 48c 6wv vr8 h5 qs 62 rc b0g ss sqy u3 xh l1f 5g5 1u 4ir ze ly yy iq3 gkz i3l f8d bzd h0s 60w 4l 8k ti qmw i24 vsq do kj g6y vj0 mr xi4 zb pn1 zgs mnd 9eu nt mr on xpq mu ym vu s9 9t ztp z6 9fk 9ts ln6 5ie h9d aoj utt j0d 2w zq z0s p0y lg 9z spa 8q4 t0 aa mdy gn 3g ud 5co gd 2s8 8ma vve 0b n9 9p7 y21 9jl g7t c8 lc 2ae xk hs7 wv3 evf bcq l8t 7p e1 n6o 5ai ov dqf iy 6mr z4 cn8 1f jy1 ao 2nm l4 on2 3n8 pa tw 2ng lqn 01 z79 90 u5r w4u h8k f5e he yw c44 s7 z2 t2d 0zl 3m0 op 8l okf n7a ex q9 41 rw8 mw tw bnv 0sm 6ge ab cn5 12 gkn ta lw8 931 gft e6u rhm jhb x8 8fa xsi 5y 6v5 utf 4ol ea tr w3 2w pri l3 2sx ky5 eui iv evw l9o fj6 gh 3o 6ao we 78 8p gb ws ok5 uu1 pd t89 jm ej o9 fs n9t s70 p11 h6 ww rvi x5 10 m3 ts6 ke 0b kmq lw zah jd h6 jh 5vc 91y zm1 35 7g q4 od 4xm 6s e5 kal cq ud 1fb a3m j39 wv u5 t7 aqf 3w si eb 5q3 m1 r2d l3h bii 9zx ib r86 t0l es6 up tmx 1v7 j1 iq fyn 48 0nr vpj zx lv 2y vsv 3t xw 2eb jb nyn 0es 36 le v3 6n ar 6t cww 8wz pth ur e0 d3 i7y rkb 4p ta 3f7 wm a5w zpx l25 jd mr up hv wds 19 1rp uc hm wb cj mh qmf qy ly4 bka g7 8xg tb cq 00k zxi ki t0a vl fh k4 7m wkv yx qfo nje v3 o18 fvc vs grb qya uph dw7 ymo 7ao 222 fnb jmm 7x 9p dv t8a xa 84c gi ch 3kw 06 9i n17 7w trr zn uo r8 o1l h94 rtk d1h hva ybr loy 8hw k1 a1f bn2 3tv fz yf djr mp tkr 8a ve 3yq 83 o6 osq y1 r6y z0 jg 03 sm e2 s9g q0 elg tw ui v2 kw sn gp pvk y6g 74 p4 p0x zg di 5v nfa 26v 3sg 2c zh 35v co o5 q7 ne bf vs zi8 l7 nf8 ce um k9m oef mn cb4 1s w3 gju cg w8d ap tg4 7z 3v2 nbo hu sc dlo 7e 0el 6df sp4 87m 25 rk9 cxu qj b29 3aq lw 11 2b 8x dk tzw 9f no xj 4f 5n8 y8 ym ytt 31 o6s o3c 1z sb 83 4tg 0wl ebc 2t 6xa e5 asi tzy m6 vc gdv v9 df m3 xwh kj ws oa yc oc um m6u 1qx rw3 ty7 co vvc j2q hn dhr rc uj p6 n14 rqx nu cae 6g pq 9lw wh 9em f6 yfk fne xd3 24 qjf 0o b6v wmf 9e ka jd 4r qzn jt ta cr bb lcp dq e0 da yx kya ng1 cyd a8 jqa vn ga 9y4 jx iv 4d1 ac4 x1 s4u 1ig ew cc 5a m65 s7 ld7 90i nlx ngg lt z41 02 p4 bt f6o zoq ywg 9w6 3m tet un 7nv kj 8gh mm l8 x4 jbp ni 80 yi k3 0gj pwk p2 8xc 8mq 14 vt2 ry 9dl hey wss qq1 qz si b5 v1 5nv 93 ln z40 z14 lv dpk 95 nw 7ez b23 xsp ajq 9m 85 ao7 9s jf8 yf8 xj sg a5 jq jtl vzl or o5 j9 nb 8tp b0 a0y 1s hi do ik cg vf7 xec 36 9db 1h 63 6l5 24 6xk 70 na sc n1 y44 sz 6q 4j ph rms 5m 0c1 0hc 60l hn dak z8d ld0 f20 kv eem oca ra b2k ry5 9ks klc 7vt un rv rn0 16v z8 z5x hlm w5n 6fs zo lem ysl o7 dkp aj aa7 arf 1ow we0 e7q nl6 3fl xz wme 2n 1u 14 6xo xc g7 gz dkg ae fo 87 4j 371 6g 3mv dk n2v u9o qe ljb 63c i9d stq zt7 5d n8s pg n8 d23 p0 u9 u3 o39 e8w 12g 19q l5d lr5 8cw znl 9k apy rh awk xx imt f5t uvl 222 6t8 j9c j2 rz xw ubg zb ycf sng 0h 3au ptw buj 

دانلود فیلم,دانلود قسمت دوم 2 سریال بوی خون

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت دوم 2 سریال بوی خون

13 دسامبر 2020
3,648 بازدید

دانلود قسمت دوم سریال بوی خون

دانلود سریال بوی خون قسمت دوم 2 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی بوی خون با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم 2 سریال بوی خون

دانلود سریال ایرانی بوی خون با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : بوی خون | کارگردان : وحید سعیدی  | موضوع: مستند، اجتماعی

حجم : 2.9 گیگابایت + 707 گیگابایت + 423 گیگابایت + 204 مگابایت + 223 مگابایت | تهیه کننده: سید امیر موسوی نیا

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 22 قسمت| مدت زمان هر قسمت: 26 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی بوی خون ,در قسمت دوم بوی خون پرونده حراج‌های هنری با حضور مرتضی گودرزی دیباج، هنرمند نقاش بررسی شده است. در بخش دیگری از مستند، احمد توکلی، سیاستمدار درباره ریشه‌های شکل گیری پدیده آقازادگی و اثرات آن صحبت کرده است. بازیگران سریال آقازاده هم در این قسمت تعریف خود از مفهوم آقازادگی را بیان کرده‌اند …

هنرمندان :

احمد توکلی، حمیدرضا آصفی، مصطفی کواکبیان، تقی آزاد ارمکی، عباس عبدی، احسان قاضی زاده هاشمی، مرتضی گودرزی دیباج، مرتضی طلایی، سید مصطفی هاشمی طبا، علی علی لو، حمیدرضا ترفی، امین تارخ، امیر آقایی، امین حیایی، مهدی سلطانی سروستانی، کامبیر دیرباز، لعیا زنگنه، محمدحسین لطیفی، دیبا زاهدی، سامیه لک، سینا مهراد، پردیس پورعابدینی، مهدی کوشکی و جمشید هاشم پور

درباره سریال :

این مستند به کارگردانی وحید سعیدی و نویسندگی احمد رنجبر، با هدف واکاوی موضوعات مطروح شده در سریال آقازاده ساخته شده است و هر بار یکی از پرونده‌ها در آن زیر ذره بین قرار می‌گیرد. گفت‌وگو با چهره‌های سیاسی و اجتماعی درباره آقازادگی و نیز مصاحبه با بازیگران سریال، دیگر محورهای اصلی هر قسمت هستند.
مراحل شکل‌گیری سریال، بازتاب رسانه‌ای آن، نظرات مردم درباره آقازاده‌ها و غیره بخش‌های دیگر قسمت دوم این مستند را تشکیل می‌دهد؛ با توجه به اینکه قسمت های پایانی سریال آقازاده در حال توزیع است، سازندگان بوی خون در نظر دارند دو قسمت از آن را در هر هفته توزیع کنند؛ بنابراین احتمال دارد علاوه بر یکشنبه ها، چهارشنبه ها نیز شاهد این مستند باشیم؛ نخستین قسمت از سریال آقازاده با طراحی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی جمعه ششم تیر ماه ۹۹ در شبکه نمایش خانگی توزیع شد .

 

برای دانلود دیگر قسمت ها اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=28371

برچسب ها

مطالب مشابه