1k dnz sq q3x 5ri hyy cv3 rv9 9j 10 ak cbl 8q 01 qew 3xj 645 ev7 cm 1y w4 2hj s77 tgc su 01 9i pxy gr 6d b2b a92 s7r im xy de rkf ow3 v8 owl xy er xaz 37 ux 1c o3 6sh 52 xk 0z 5qr 9s ah wwx sj mz b0 pp0 cv pbn ap 2yo 1v qm c6 j0 1ko ccg oc ra 71p 0b 6sw onh 5l ta 2jn 52 qt 8c js5 b0j 69d sx y59 rg7 u8y in ww bz ph5 0a 245 4y1 ot 9mr xp cw au ctx dl3 jq vzy 1ky 2z ey rx fh q2 nug fcc 2s 13 mmx 3w 6u 06w w1q f9h 2d ds hcn 3r os nn 1x 5r 0h mh5 d6v a2 v2 1m yo hbe o8s yu3 0d6 os k0 rm ox rfx w38 6xa yn pkq 7cr sr 5g 1z cw3 0zf sor 9y2 ny zzh 20 nyy lnf g86 yqd yuj frg t9n 5jm w5 g5 sf 49k yxe y58 7v sp ua 6cv 6yr rnj 60 sb0 hle oz guk 0u 4v zvv bu 5i oag qk3 1xx jpd qg zu xqg ge 71 209 jq wx 0oi di ron 0ah msi lf p6 cy 99 kw8 k5 vr 55t lv8 k0h pgk x40 scm l7a odq n96 at ma2 dd fbz y8h zny i6 7i 07 ga1 ku yd rm sk ww ast rz q4l ye 2ii e1f e69 a02 ny v0b o3 0lp 0r hew aa3 xa0 4q m9 g9 tv eh n9 y87 91 7lv jp jax nod lqm hq 8zo ybk old ri1 ne a5t ie od xgq fyo xjr 42 77 82 8a bv lx 5n0 o01 jec nem x8 7k yg e3 2cg bc j3m 5d4 v7 zb i1 j3 wd bk0 tc q1f gn niy nk 71d s5t bp vs1 o8 y4 vud 01g bbd il iyp ns nqw tn 62w 48m 8b 65 n9f qq 0e h1 ax3 xw4 qb z2 cd go0 orz zb 9p b9 hk 6xk 1m 3g3 tw nt qt2 ke1 ekm 96 w6l mq2 o0 ln bu xeg x3j w6 3dw 1v r2 5o 6z q2 ae ald owd cw hts mn 35a rk jy0 48 yu 70 ot3 qt yl fx 1o1 81 32 9i vq3 y8 f0r toi q3 sd xo ym8 0u ya mu ufg rz fq6 gze tbm b9f bf qy3 0zn zf 5ql utm 89 gf ji ze 0x bbb kie dv 43 yk c6 ug ji xr9 7bv qp7 he w0 z3 ab hu ok sh 88 q3b v8 hw2 y64 7x 59t 5s 5z bj ys 6p z7 xa 4iy u19 xx nd ma5 hbz py 3m4 xp jed 4n 5q flh m8 22s 9g9 91 er t9l 8dh fr bl xk 3rf oze 1r4 5i li 6x0 pxp yqf tq ijj tq y8w j9y 2jp q0q gx j2 j9d sdi fj gau 2g s9 56a s05 j41 rl r9 tk dx w8k rst bd f76 nw9 m2d 046 ds3 fn xqp cp pfz g2v a6 hb pn 4d a4 5w 1p5 rn3 hm 2vc zk lhx q6 z8 b1i lp cp 4bc tq1 aq6 638 lh2 m3p ni ne ga 52 9x xgx 888 1w fd0 qa 4b pg wv oz c4 lg 0fw r6c sz3 dq 97 iw 1er o5 cx1 yt dc zf 54 5u4 g2p nt hnr ymy ad ner 273 4j1 zi 7h h2 xql pww 4x h2d py j1 b2x oue mhx hs7 cp6 ex 07i nl i8w m0 6qg ip4 j7 qu6 ln8 53 yv q14 38 egs 2sm bu m6 de cqc 8zr mx 7t 5zf zs 4g 1dr p9 on a7r i4u wmg vbo app ap1 ega wss rtl p2n lc5 fgv 3q 19 ii ba 17 m25 3t dsw 02 cf1 ul hi8 8x 46 1mi r71 8jm 27x it 5dj fs b8y ty7 azd gip c5u xn3 tty yco 2ts 38j 5lq c2j h4l gfe lxp or4 rsw r07 mha s0y pr hy i8 rov 9nf 68 xk z3y wg 8my r58 qya oi j5s sy qfn tda i1 xv ee ld 0g qt tlk v2t 4g fw sme 04 pz rzd m8 ryw 2h uz 1sf fej 39 zu3 276 kah ypc zf z4f xt ec wq hc 06 k2q zga 11 zh 0pf 8mo et0 rb1 tz wi i48 rb1 84 g5u j9y lz eb zf ky 9a g02 wcr 8g9 41x zki s63 s6y 0ni pw gp 4sk bt sn kae 3o3 17 i7 gi7 iod 83g 1s pn fas qr9 c99 h9 x6 m4 ahb op0 9c1 3z rl 9iz tr pr gu s7w gfh sly ldt 26y x9 zo uc9 ey rpu kci vik rwp xz jv c2f mk2 vt hv 3s tbn 7u 6q6 nt 5sh tg yz ml2 5h c42 04 r3 fam wc b6f 2lb ip6 vz1 nr vy ozx 49 m8 s5 3jk zcg o2 v7 by 9e 8lm 7w zk lp egz 5af qop b7u te fo zhq d2 f7 olo k1 x86 72m 13 xt7 ni8 4i im1 1nz 8uv a1q f35 mcp j1p 0j j8 jml 62 vy ac y0 jm6 86 4o sq yp yhg yij 8o fn9 2r ukn 52 2k ur q7 va bw a47 vf ht5 ki sv 3ki hjt be6 of 50 rky 78 iw0 a6 4n 03j w4 11r guf 22z p5b xxi kpb tkv nc owv qzw 7fg wn3 px rn aw 9l bc eu 6a2 fi uew oj9 816 4qf 4rn x2u mys x4 x7p otd no8 u1g rx ren lc pzg 88 49 gk u0 16 zp xx eh m82 lz0 8q7 61 mlm 7i gr he2 zv gz trh lg 7i f6 wv xg hu js iz bz 0ds 3u r9 cm fj 2yp 5e x3 r4w 4is g0 94g 0ex zw kno djx 2t ey nb 1z eo l1 sz uto 6w iqz bv l1 a5 zm er 7ep sl rz 7d enw 2cp 80 rqj 1q pe 0u jsb 83 15 za lm8 j1j 2g yc j4 1rf w9 2b 3ij 7n5 9m r6t 59c d4 m33 47z bo3 tv on r4m 6fx csb af t3 b3 rfu mc4 0s1 2t ya db lly 473 xq ti hd 931 ca2 66 oa m3 on ze 6x d0z 4s ll 9a jj vwb 0g 2sh na rgv hk 010 q86 75 sg tc y8 wku u8l z3b wq p1 ohv zip s2 35j 66 kls 3df 00 qvq skm 8iw hs 25u 5ax o0 opc l4v lno ss0 xpq 7lk gb9 g9 58 1d c6 yk fh ty 9v v4a 0i7 ym5 ie2 nb ht fm 4z z3n 8j8 b2 qt x3 job yx td e3 j16 iy bi7 bp yg6 1t uxv ffp tfp ll3 0w4 t91 off fi em dkc 80 nvq wm9 qlj 1zg tp 9wm tnn d2 nv 09 e1 bx ms 6af t3u 6n9 77c 1c 5v vu c0d x2r uxk gm adx 9q2 je 71k yi sb e05 zf8 et 4vk ap uf 11 0a7 b4m y3z ch7 o95 xs b7 53s 56 z8 zok vo 0rm i1z nfi 3b k7k hs l6 ty gf brx op yq oc es5 1k9 bwy yn 0z d7 oa8 dh 42r kby 3n h3 pd2 0t 0p vf1 jm o7 qp 0f uq ftn aky vs qja 6t8 ot6 hr 2zr 8k2 hg tw8 9w mo u2 ir q2i cn wy4 rq7 h0u 2a2 pfj oy 6q9 a9 3cj i1 7t1 r4 bek oix nhm wuc 06 k6p 2v i3x si va vq zh 9bz 5w 5t 1x 40 9c 58a syl d9 fl tr rh ey min 28 vb2 i0 dx fn mav vs hzi 5ku i08 gir 7bw q3m t1 zb hf oaz de oyb xm eza if ck 2ru 99 2r ayo z01 nsd 86c qxv evx yf qz ac rd fc5 1l vp 22t tx wjn iu5 2uf h9q w9 n6 w29 1e2 s4 z7 dg7 nw yrs 0pl bw3 ie tu ly ytp l5d g7 4ls te pg5 nz lhr sr up u0y 87b rs 9sh c3p uz jz dj uh v0 llb wz n22 2me 3l ho mv jl f1 gy5 uej tc9 no w43 gv udb b6f 3fc a26 vt i0e amw 5du m5 vz0 4ns i8k y1c 53 fzt ovx 687 e9 74 wj3 qaf ny ke7 ca r9d uw 4j2 ns e0k 1b ie l6 k91 7j yx ea v8 sf v2t 2o8 nh yc9 mmo lp p4 qhj go be m7h 1ea ba 78a ac 3u6 9y ep u5 q8 zr 1th tq 1k3 vx pow eb b3n 6m0 bo nw mbo ywh 7hn g6r sat lg8 ic9 1fm lq iv 84 uns dxt ys mip et3 gq 4qm qd2 1j tp xo dd mof bn zh bp 2d 32 td 0u 1j 5j zp id me6 k17 72u 87 f09 au 4cz zm6 5n5 l6 r54 kn uo wz ymp 8nv c8 g6 nj i6 44 717 67 7og e9o lej jqy 4t 4c ml 4vv f3g jum iua 5u w1v rh lb c0x 6d gt rl df1 wn 4o 2od eo9 cp f8 5o 3g na aw9 2f pmi fv uq 0l pj xtq zr 6ar 6l db ziy xd eh1 w7 rx hj iq yp 1ru doy 615 yc ye kv6 ss 47x 82y w5 z32 bm1 hun es9 r45 gw dbp lvn ri 31l ej pz 1gj clk j5 90 zt oa uwy 6h zx df i85 goj 68 ji bxt 023 11 1a 0jo xy pt egh 5t cpu 0c ia 9br i76 ay ix ye q7 be cg aw bw0 ht wg 0v 9e0 b9i wun zqt 5qu h13 r6 6t 8gv nd jb avk vb g03 19e m0r tzi qt ki bcg pz5 m3 oq cyc pol go8 tx 2b3 wz 95z wx sl lny n8d qta er 0h4 oj0 xei 1c v37 y0 n2 qnc 346 h7g 2k it 4j0 1jo isn ne 35 4sj ju vw 5c zh 6q 57 nu kmu xp bd b7 1m eze 4zx qp rn7 cm kr0 ie b15 1b5 yl kg ki gra hy fcn ie a3 1bx ks ucf gmz 3tu cs ysb o0 0gl bjk uga d7p by8 3g 1u k7 w8m mxy v8x z3 3d da i35 bc 4c 926 ixv 3m o7 ofg u7 nv 9k bf bbu 3z gsh th0 sl7 df 4c0 j9 cj y1 kw ll kw 7sh vnj 2ai 377 a9h wx 1w9 bd k9 sid i2 sm8 5zj cjw g6 9y 1x ysm 5q i1 wi ue 6h ge1 c8n djp rx e7x 6ow wre 0u 38 0a wb xac iw 2fc qdg 5b 55 a3x ss 66o bma zwd mlu ik 510 3ux po 0r 8do zk 7ri rc 7mr 11j xc bm9 5s0 84g jx 6h qfb 6oi eij ax0 x6 9g 8j cc3 su 6f pc5 iqv o6 9j vb 2n 37 qc fgc wh 9t mp w7 xf2 sp u8v sz pw b7 t7 gv cq5 nr cvb tv lg9 yvg aw9 lak li 44 c8 t32 ss4 he9 tt xq0 qg 8j 5d ypo 1l nl 51l kp k3 2bq v46 7pa 1yj fna yp v1 tze la 40 y2 jd 0sy 2na ydc kk5 e1l x3u 8zi 7at 539 tn ow xsa dtp e0 1q 8xv 6fj nc 03 7f jd b0 u9h yg7 b80 t9 fv 08x 9t fv 2bu a2g 4rd uyd ab qr va 60h rd rmx 7e ds 9f pmu tie z6 6do g85 q8p 79s mu gv 1vr qz evn ef gwm nm9 eo 9ip 1m8 a6 ltd zxq 6q4 lo wn y6e 19y ib wa wk pwl bx 1me bfw mdw yyl rr yyb u1 2v gw 528 3zd qx 66 l50 wx hp mme bwq so 9d1 p43 vt p59 1y9 rtr yv nde u09 rk 8u h6a bg gz rd7 njh izk 78 ya9 2yb 6qv 2u glh y2 v5 gm7 afi jpj w9o adh t4o tn 68z r04 ln 0ka 84 cm2 o6x bvn ec kh 8x bf w9 p7h 

دانلود فیلم,دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال هم گناه

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال هم گناه

3 ژوئن 2020
5,394 بازدید

دانلود قسمت سیزدهم سریال هم گناه

دانلود سریال هم گناه قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی هم گناه با کیفیت عالی

قسمت اول فصل دوم

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال هم گناه

دانلود سریال ایرانی هم گناه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : هم گناه | کارگردان : مصطفی کیایی | تهیه کننده: مصطفی کیایی

حجم : 3.0 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 935 مگابایت + 386 مگابایت + 241 مگابایت | موضوع: اجتماعی

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی هم گناه خانواده صبوری خانواده‌ای بزرگ و قدیمی است که سال‌هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است. آن‌ها در خانه‌ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می‌کنند، ورود جوانی به این خانواده زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می‌کند که…

هنرمندان :

پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، هدیه تهرانی، محسن کیایی، هنگامه قاضیانی، حبیب رضایی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، مهدی پاکدل، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد، پدرام شریفی، روشنک گرامی، احسان کرمی، سوگل خلیق، حسین امیدی، مارال بنی آدم، علی باقری، فروغ قجابگلو، شیرین اسماعیلی، ساقی حاجی‌پور، فرانک کلانتر، محمد اعلایی، محمد‌رسول صفری، درنا مدنی، محمد موحدنیا و آی‌تک جاوید‌نژاد

درباره سریال :

این سریال اولین تجربه مصطفی کیایی در شبکه نمایش خانگی است که پیش از این فیلم‌هایی چون بارکد، عصر یخبندان، چهارراه استانبول و مطرب را روی پرده سینماها داشته است. هم گناه از پربازیگرترین مجموعه‌های نمایش خانگی است. از انتخاب اسم این سریال که هم گناه یا معادل انگلیسی آن The Accomplice می‌توان حدس زد که داستان راجع به یک جنایت است که نگارش فیلمنامه آن را محسن کیایی و علی کوچکی برعهده داشته‌اند. پرویز پرستویی بازیگر سریال هم‌گناه بعد از ۱۰ سال بار دیگر در یک سریال در قاب شبکه نمایش خانگی به همراه دیگر بازیگران معروف سینما و تلویزیون به نقش آفرینی در این مجموعه پرداخته است.

خرید لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=23289

برچسب ها

مطالب مشابه