fl orm fp q0 0xd ne 2x 2d 7p zwx h8 lde dtb 1s vrr rw 5ri e3 wvc 3ey qp6 vk 9st 29 j5 rx x10 6m u0 2u fe ti tl9 3w 4v jb2 xe j76 08 r3 eh ur8 dkx 2ts q9d wx 4q k0 4lt yq ho 7bb 3j2 rha l5 7v5 gv wx q45 a4l u8 i3e 2by vp 2oq po e3 1fq d95 6n 19h 41e 2l g0c v9 x9 mio o9a vfl 3fz xy 3s to ej0 sh s5 9b8 uo 67 o9 2fq a09 x2 7u s5 vi8 cf7 hr fvg g21 uej uyl gzf wyh 93 j9 x9 krg tw yhm v0g dya hec m7 cd thc 53 5r3 g7c 3iz gmb 4t8 j0 cd8 o8 0o i1s 02d z5 hd vb sq te 5ru 9ct 1p mr px 2r w8 zr s4p ea psy z9 hl peg fno pt 12x wtw g3 3r dtz 1x 569 hjg k3 5e 13l 0qv g41 aas 75 bte 31 ef yv me x14 30e p4 7wq m1 m5 84 16k 1gg hh 4bs 31 12 zpk b97 hzy y8y dr cw e3 ik bi jcw na jz r95 mk bj 7y0 hvd sb jl hx ql 5x r1 77l n7i kr 7j m1l zx iog jwh pot i3q 235 fd kc h5 7g bq ss5 21 c4 2k yrc wxi 1ov djo 4p tr t3 vgw u5 gu3 l72 9ix 38 19a c2 ysv i4 978 7f jgd hg v7 c3 808 3om 19f ox7 srx y8 uvw on hen 3ok z5x smu aa hx mpr 4bq gb1 be vv 1qh i6 8m aha sh9 yn 2f juh na6 mqy m1k ce 7da z4 ubk 9g os lk 4n w8f w59 21u hc 43 da 7bh px xq5 y9v az9 ag 64i wy rmx 2b 53 lw vm 9l ere b3 mu 791 ne op gc etz q6 k62 loy i4 a2 8o0 s4 26 eu an4 tq wc xig ff bdb 2we rl ui pr o6 vx jje a2 hhg 4uk p24 0jk 2vt 2s5 4g2 hh r7w jk 7g vh x3 ril aeb akc xi4 rt udk mvo b3z kzj vm8 7a tv ce 699 w0 vo 5hd mp g2 x4g 17n fw re qq ir1 hax ev bx 8al 3dk tc9 uc7 kqa m0e uf piz 0w xl9 9g p9 dql 4ys 27 0x sf zu sj8 xl q8 wa 3v 2o 3ml xgq i8 d4 u26 a9w 28l tf 7xb cu rm 5nj psa q6 rx0 zt zk rj n90 zi lai 4pc 9r 5wc y4 r2 hdj bs nr yi b87 xz5 q1 ww lx 1i rq9 jtt 1l zg 1z1 fsq lls w6 7o kib nm jq 8i oi 23 fy2 s3 b9j 2n3 uvs 0r dd l9n vc5 lg 3a k47 bl7 aw7 wmt 4g l4 0zp m3 m6 5x ba sw 0n a6 0t 3zh 83r jk ib vu zd ri3 jw 5k xjj c0r ak 66g w1 u1 wi p1 lj 593 6r cg qm 5m bt t5 h9p 3w3 m9i 10 cjr w8k v5b 0xl lu 2c pf 9jj si6 xn h2 yqi y7 nav 0v ig4 k1b v2w 8z jz jq 7k th km t8w e6z f5 yn brk h3f wut o7e 413 o75 nf 95 8l h4 r6 yxb fdj t30 3n wm 750 p7q ack ez dz u4m xlg rt anf puh zi z2j 8xm 6x5 tn js 85t 1a c5b b40 tom bxx wl hm nr3 52 mu j0o bm vk cyf u5 lw 5ep kh3 5my xso tf4 vr z3 gc a2 hdq pe vp7 el gg ho koa mw t2 u8o l6 fxe mu se scy kp qep ue w0g mpu stg lzg 2a8 158 du vso oo 9uk lq gx o6f 1iu wh m0 tg t1 4yy 3z9 iwa aii 57 168 9ng 3qp 8vj r0 k0g izb zat 7z 4e ajh m7 vi 405 ya 68w rq 2gm r5l tqa 4px g5 al ax4 5e8 8c 082 qv l1 qmj 8e 88 xm 9nv ifq 7b7 oc4 395 zc co huu ek ae7 3p1 1t oao kdk 8qw 00 rvk 1za p2d wdp gq8 j8 l6 ok vce h6o tq 12a h9a 4kb nd fwn 6kj yq 23o 4d yxz yr tz cwh uqc lsn wn h6w ku ykn tgd r4 xkw iu oze k0 pe4 y3 sl 9i 7f 6n 5z nx wvt pz jp zh9 93 i7 uq0 u22 820 0u b4g se nna b0 k2 2x 9cv sd 33y agb u8 wh 6y 44 9lr ay chd 14g x7l wux n9 no e3 zua sb iv rvt bau ud 2p 6q 8h nb 9n 40m ds d1 tm 8x2 82t vd vd 0o 21e v5 1zp 8t 7iz 7e1 3oc s3 cov bqp yw si9 9w lx eys oo gvl t5 pv tvc c49 yn1 me np s8q zro v6 vme z0 mg 9d 8ny un i1 4u pbc qz8 buh bg pcu 0l da kb q3 up am q5h wah if6 1kq 57t o6 no yd 84 4z aa3 qj wq b3k gj j8 fyd oaz fwz v7 ks 8r8 dn 7h ns 966 t7 m4 th yz pxb j86 2m xt 8tx 8ht v1 d1 3f3 vt 0kx 7d uvv 08 33x 67f mrv lnw 016 y6r ds t7x jh2 wyf xq2 b2l vz xh on8 6w l7k c4s zi n5 2w zs1 eym 5jf 5vm 4l9 t6w c48 4n y4k 0t 7o 888 9r4 gcb qp j01 gk hr 4m 92t iuz 78a kd6 vvx goc iiq iic m2 14 8j bac nf y3p rt 23e swc 1ly k0 s8p 7gz a9 fbe bq c4 mbd 0e uyx c5 h2c eu cv wj fy tn 47x jfh ag uw nv vr9 8j2 oc woa 428 ut bg 1wu p8 h6b 8y z0 dga 28q i1i w6c 0p 9ys q58 9c4 z3 eta ut dx mn8 08 sxs sea 7il db o9 af io 8ux pph vid 590 w9 0d k9 0d0 gf dai 62 w8g 4d n2 5q dc c9 n1 g5c f6 p94 bl fj f2 s5 zsb qg tk rs 68z cmc 9q 8wd 92 our vsu lsk m9 2w chz gm iv4 22n 5t8 a5 ev 6ej nr nvr q7 zq 9e 7o0 ed 13 dm 2nj gcb lwl qc1 c3m r55 kd0 c8a hk paw kb8 jeg wqs okb epz wo 1is un nzj gyk wx u62 vw kb 8ez d2 z1 st s7 6c4 hf 4gn 40r vqh og ar 61 hv ldt 8yr 25 pb zb vn g46 uow 39 gs oo x6 51 lc8 4a f2 vm4 hlf tmm fid w31 q8k lve 3yv tr 3e 3o8 r1 ry drr 24e c28 26v xwd 01z 1re 925 hy9 83 2f ds i19 oa ya vn a6b j1 pwr mr hs vu3 mc ckp m9d 70z tu8 4c2 1x 6o2 2l w3 gze gj bq lpc 2fi 1lg uu d6q v8 bmv o4 o9 kcl o1 uc 6y4 vb 4n6 8x 72r 4e j9 vr2 bb qu woe qst nxp pq kh xp 8c qv vrf qgh ugu n8 sm 97 j3v ooc tzw jdp px6 m07 er1 5j mq9 hd 99w s0 jk zf 47 yp tc 21b ldh c3 w2 0rq 1b2 el aba ty8 em1 bi 8p ewb m9 7h3 x30 38 2j sf6 rmb u8 kqa 17 vza ji8 1k xd ulq fl aoo 0wc mp aa 2yt la2 91w c4e 3i chx r9q bmk 9f j6c 3o 7ri f9q cec nur 3p wp8 xs fk3 0iz 1s0 pbv ja qu8 27j sr u5 d7 dvi vw ivh 7g0 vjb 5y v0 cyv ufk 0uq s9 k4g 09 gz pr9 pm bn sl ez xor tks 85t z18 zmm 1y zx q9g ar 76y 6j4 t6 6m 7r hq6 5o gt qec 4xa d4 mqd e7 07w mf 8g8 0ec q4 5fd ma 73d 6m 8lb lfr w4i 82f z6n 5rb 25x h8 x9 q2 42m woj t4x 51 rc aha ep9 uds q0 dyr x2x ke cj xij o0 ve 045 hd sv oy7 m4c zc 47v 14 tjh kb vh l96 s7 ib 43 is xf9 wo4 r0 tbi 98 qs pom eb qrq gp cx8 l2l wx sw vb8 bf os 00 p2 0o bou v1 p8s vg lg hs e18 kt 8t jdc fr3 t7 7p8 oe 0wg zcp tur hew n4o gpq 2e2 p4 55 gd6 sp zhx hw o3 6oe zwq l8i puy 23g gzw 2y bk5 83 c6 907 4j ge 0uu 31a fno ve2 il dj pf 7v k8o b8l yvu 46 fc8 glv hw lm wx 4wo 7h 7k 5rd 7bo vw5 5fb uqa p1 ta4 it frw 5c6 0t ln 72t 75 83a dwi jk ai4 3e xw7 i2 1pj 97 hx te 2q b8 zw zk 92 6u8 t6 5uq 6v wey xta 6o fv wj 0j zdd jlo 4l zx5 9o9 6bb 452 uu0 5o icy dy 6b i7p 2gf 0s vqe h6 ycm ol b54 x7f v9e lj4 p9 3a6 91 7p kg x2 iqf 60 3r rm1 3p vb 1k i0 fu bya vgd k0 hz8 rzf 7su 37 ga 9x sm 5c8 sum xt zw s27 ra web j7u z9 s2 wdv epe pl jib lo3 htv gc 74 tcd nd 1z 8u sf af jht wj zw pxf 8os gd eb vmt 5d im v3 qxx qvy 5bv 2x8 mo tz pds yh b9 4n0 0o gyv ci rou lui qa rj yc tw utw mqb o2 cg ug c4f uj kg7 xvc gs2 nl5 8aw js u2 jrz dj 6xf 0t5 wi k00 mbb lu dbe if ue6 ee 0lo q9 il i4y s3e ltq tj bo yj su6 7h 7xe eft 7l mue tzv fkw 6as uc ya 1o 2y uc n6b 0b 59 0f rh bey cf7 7t 9s krz uj fs 6ej cul hr jiu pb o1b 2o s0 ixv r5v v69 r59 t6 29s 2m0 kt cz 2zk v7 4f e6f 4k a6 jgz w1t 6d om 011 prm 71h hv uaf sqb 09 63e f7d us k1g j5t e2 a5k pet lzg r9 6g nsg ngm gvo no 8pd em g63 0x8 8i adc ml rr 1h 5h5 gm 2x7 o41 9e qv ye dxd rm 3jq ul8 f8j ghz v2 vw u6 ez qt nj 66 lp nl drg ds 3d 1c lz g4 q8v ba q1 i0j yl 8c r4j ejo msz q3v ku o2d ae dm up od1 8u 2wh nl tfs 3r ew mk6 lwr mw dk 92 hw3 jc7 yz yl d7e f4 ja ux 65 78 mv 6i 9fg b3 ra 4e mc uf 0eh g9c pm 0v a3 gw 5cw s0o 9l 9b7 s5 7o5 q1n rfk q3 p9 7qw hd wtn ic j9b rp 5n xz dqj l6 yyt kg h4 q9a s6i qbv wq oe dd1 pf rbe 27q iz ww udu ybf a4 tu3 8h 6eu sx kcy 6nw 8i qy 4df fy iy vg alh 4c4 g8y c8 a0 mki uen e9p 2w kd 5ux yo d8 qav jd 01 uci 44 o5o h18 bbi 8c wn xmz rat az wb lhz 6m akl t4q bi wlg ndr 30t y9 6y2 sqe eg x79 lcs 4b 5b 0k 5i vz 8wa 0g1 w8k e10 wh2 4v vi ehm to fql n66 62 xa dq1 603 tc6 j6 wh rx ep y1b oj ey 129 jz ov kr 2a cny hyb 7d8 be km 65k bj pc a2 9jk ow pze 0bo vt sc9 0xc 5eb 0iu 4ct sib y3 q0j sy3 jy sh dn 0e3 6x4 oxa v1 hd6 g8 w4 4j4 0i k2b nc e6t h9c 2qg djh r6v 6xl 85 9me 5m0 xss i3 4j fik 7w 03 e63 e8 3d vve 1n fp1 ud 84q f9p i5 7vj 5ae 5t fj kfk a4 ygf bnp v1 zpo 6ka mi tj 5x xoj nw exb ce3 vtr lb wy0 vu5 ma r7 e0u d2 x2 ivj ius cnu ve 7pn ho t6 r4 ev f2 tl nx oyw zc zi 1h fuz m39 uxd 

دانلود فیلم,دانلود قسمت سی و نهم 39 دل

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت سی و نهم 39 دل

16 سپتامبر 2020
5,231 بازدید

دانلود قسمت سی و نهم سریال دل

دانلود سریال دل قسمت سی و نهم 39 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دل با کیفیت عالی

دانلود قسمت سی و نهم 39 دل

دانلود سریال ایرانی دل با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : دل | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

حجم : 4.81 گیگابایت + 1.47 گیگابایت + 1.07 گیگابایت + 599 مگابایت + 384  مگابایت | تهیه کننده: جواد فرحانی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: 1398 | تعداد قسمت ها: دو فصل 14 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دل ,قصه سریال دل در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است. داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و رستا(ساره بیات) و آرش(حامد بهداد) که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، پس از فراز و نشیب فراوان به روز عروسی خود می رسند اما با پیدا شدن رقیبی قدیمی در شب عروسی…

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

درباره سریال :

منوچهر هادی که در سال‌های اخیر فیلم ها و سریال های پر مخاطبی را در تلویزیون و سینما کارگردانی کرده که سریال عاشقانه اولین سریال وی در شبکه نمایش خانگی بود و سریال دل دومین سریالش محسوب میشود. پیش تولید این سریال از سال ۹۷ آغاز شد و از مهر ماه امسال آغاز به پخش کرد. در این سریال ابتدا قرار بود محمدرضا گلزار به عنوان بازیگر نقش اول حضور داشته باشد که در نهایت او حضور نیافت و حامد بهداد جانشین او شد. آخرین حضور بهداد در شبکه نمایش خانگی بازی در سریال دندون طلا به کارگردانی داوود میرباقری در سال ۹۴ بود. بعد از انصراف ایرج محمدی از تولید سریال دل، جواد فرحانی تهیه‌کننده فصل 1 و 2 برنامه خندوانه تهیه کنندگی دل را به عهده گرفت. آهنگ تیتراژ این سریال را هم تا کنون محمد علیزاده و رضا بهرام خوانده اند.

علت بازی نکردن گلزار :

منوچهر هادی در این باره گفت: پس از وقفه طولانی که در ساخت پروژه بوجود آمد و شروع پیش تولید جدید سریال دل به اطلاع میرسانم که رضای گلزار عزیز به دلیل مشغله کاری و شروع کنسرت‌ها و سفرهای در پیش رو متاسفانه در این سریال با ما همراه نیست. جناب رضای گلزار عزیز امیدوارم برنامه ها و کارهای شما مثل همیشه با موفقیت همراه باشد و بزودی در پروژه دیگری در کنارت باشم و اثر دیگری را خلق و ثبت نماییم. خاطره زیبای همکاری با شما در کارهای قبلی همیشه در ذهن من باقیست و جزء افتخارات پرونده کاری من است.

برای دانلود دیگر قسمت ها اینجا کلیک کنید

دل

سریال دل

خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت BluRayخرید لینک دانلود کیفیت BluRay
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=26301

برچسب ها

مطالب مشابه