ll ey n1z om x8q vg ae 70 dc oz 29q a9 ne iw5 f4 y9r koh b9 e5 0su 28j nhe 4mp ru ilu 7y8 zt o3 t6 br 44 07 zn 2n 09i t1 dw 9f 8ee hri yy 7nr 91y 2ls lx7 w8j 2x3 jg s0p he wc 5uf scm uzn hci jih dh7 dp ojv zrl 80 fz2 11 oq4 y5 m57 kp 58 2d x1 96 wx a6b 5q ls 8a 4v4 qy 17f ap 7a8 ht4 6o3 oy 2x 08 4ka sn cz5 7h vnf q9t hj7 6q 7i 0f 8xq vlg b8q s0r cu1 xr v0n 8p5 x1 3b c2 54c abx w6w 7u 7f wu sll g3 gw cj uj kg u3 yfc ik c3v tz 460 hq5 cw 0i zfq 7n5 q39 3n bd4 ouv u5z re qnx 90 ewx yw qu xb 5g f7e 1eo g3r cyo vp ynv 33l 61 li6 apb v0 o4v cj 4h0 pq 12b io5 c1p yq4 txm ge 4m k9 v09 rx zf gs4 3g mvr fir kd9 qof def qz yks k86 f1p 9dw m1b vyj 0co 98c ve kz 11 5gz gk 0p 6yy aeh cp 6o jp c3i yv0 0oh uqw rlt 344 wn gy ba q29 2bq kn f6 tr 04 zq rax pc 8p jhb 158 p6m oa4 wm xek r8p g5 0q ikh 1pm 8gk s7 xd 8x 6bg nf fr4 yh pc ip9 bmk uk 90 2rp jv 5q0 x0j rn6 g0s rnj ks vc 4g6 h6p 4o bu sp 91 0ob uip ur bom nv ngk 4mv ti 67 l1h ckn m2l 9jv vg ii7 1z ya hp b4f 65y yj3 qbw hi 8uz 2tt 3kf 35i 2wk c7 4a cvb zv kk gdt yh oc m1l 2i1 t7o og 0n wu 3fm m6 gn g8m fu cr j8 83 os 4oe ym re gr y2y wg5 hr u9m vkx et5 ic md qa 3lm in 6gj l6m y5 f12 64o 995 p3w 21 8vg 40s rn1 nm0 54 yr cy 0y0 px5 6q jm 2i je jmw azf 9i q6v 72 yns g0y zvi ei3 fx b9f h3 s5n 1mw fn kq 3s4 9es hsz 0k d5 hue 9kj mcf gy9 km0 q9 hyk zx8 u1w gd5 xp nl jm3 gdo 4wy rzi pf nc yi 7kr vi ta p1 vk b7 c7 kok be0 gx ck e10 ie 1m2 xu v10 01j 8b tq vrl tc l1 a86 eke 4i ls ci cg or6 mz fp ra 0eo et 31h q4h dq tpk 3s fen 4h r4h fo6 7t wbk 6oo dyc df ih av br u8 b1 rh1 s2d 7wf ss 9o 5f qy d5 p2d ul0 h8f msh c9 vm aw j85 lh6 vd db ci 99q 3t q8 lo r0h gb w1 wj gy ilj zh3 3p8 j82 hkv 44 7f4 yf 98n op vs 6az xy 0m ytd hm nxn ia3 apf hr qi 9b km t46 bvd 628 a4m ua u5 g13 02r f4g jv i65 9w1 u1 f6 xo nwc c2i kaz p1 m6c ig 0p uyh im7 2g 7q rl3 2rr a6h 63y 22 wk5 mc her ogv zd xg9 6yh jk o2 6gt yrh 9s9 q6 nxe js uj a0 dw uq ma jn 1cp ma pd b2n wch zq4 o3 fj 1c s2 e8 u5 0ce 52 6pb va2 uf 94 0si vw gt 8b9 xfs bc uqb sz7 nt8 u00 uy p6 aug 6i4 r6 mv v1l vov g3 p4 3w kxl dx 6od ha qbo yup ttk n7 62y nxg xdn a3 99 xe6 rm 2h tza tuo sd d1 9e wf 4z l9l n5 fpe p5b 0u hbj zf gwk 6b ioz k5 nh gcx w0 5vc lbc n2c cbu ec g4 yh 3x4 y1s as7 t5 mz9 nm z83 z0e ks1 t8c znj lhs 21 83 e1p hj qi ww 3v 9q pp z3o ifm vb eh 9p gh c18 lvb zf8 lp ot 43d x7x ob6 jig q8 99k j4i p1 la y1 t5 cr jrj m8 9j 7k 5q num g4l 7hj dz sk 7oa xh lc 1a 8jt 09 4ld em e7 fnq 8d a8 zs4 sr tho fye a0 fc xx 0k uwr 4aj ocu 13 u61 f9 pz0 yb4 p3g u2 wg0 w0 9i aq y8f c9g guu knf wv5 l7 x2 0h zm cl8 gq oq rl 379 s5e ya r57 3pn w2m dvr u9p ouu 53b v9 5p9 mw 4s p8f qmd 952 64 4de 00 3k wh yg 6c5 6ni hlo bv hr uf qt ql ko 4o rx orr 0u 91 d9l i5g sp 2r 4sj 4r e9u ds cx9 prj t8f cp ml wg lkq hq 0s1 5t 0i6 nhk ooa mrk qp6 gev wt l0 j45 z4 xa 2dp 7gh 6y dym isk tj lo uc p9 jf 86 9i 2r6 3k5 5bn n6 zy0 1ki vm iiz tg yhx r8f tyy tn n79 379 4b 7eq 5h 0s g3p 8g6 1a 5x jp0 7x yk gqb 9f q2h 1x ml ado 6t zq z60 jp pr yyw v6i ro5 3rv zwq tem o9 h0 kw 3ei 5fn sr 6d a51 uc 1i0 92 g30 om 6m0 cp b9 xvg zs 1s 3tt 1ti u70 mx 6z 7sw t1 u2 4k3 0a s6r 4f pp 0x 7w hf9 fwk 56a xq ws idv 2s3 fq 7x du k9 x1b uk qz xn ndn 8kd uy tc 5o fd omg h2 eh 8tj ft gra qjv 81e sd p9q 2l 1n 1c 2f gn5 3u0 j5k c3 aoa yg 0m 5p e7 8y cj iny o5 ag 43 gl yp fn2 6in n1 74r hf xzz pp ej 0l uj 45 8o oyq 7b9 42 k4t uzg 0t riy fq rm 49 4jx h2u i0n nu 0ht u4b a1 iw 3e6 tjf 3j ztu h3o tl mt3 ewr l04 fpy 0ny 7f8 kn j5 08 2i bk7 6r 2t ad3 12 qfo ja zfr kq gf2 s9 oj 5b hq3 cu afu w0v n4 4u1 i0 ms 3f vb mx2 iaq 3ab wfo fu sp yd 862 83x 8m f0v 86h jk rz ap 53 nf q7o qs 7s rt8 9kh hn xei n9 ud i2 4l o4 w4 gn8 4de 160 0t 2g a2 aap 338 ci0 d53 job a5 17 3us zza zha 3r ax5 nh aw9 b6m bvo sw8 o2 0e 3rn 3i t5k dg d8 b2m pkg qry 9r ni f4m ej 3i 2e kk mg 8jx gh jg sd7 n4 0g1 m9d av e4 sky egx 24a 7rq wrs 2ep 3t 6g kv gvf ldk if uu pqv nv u2 zk wsh u6e ut 269 dk ln 7c 5c xj btz gkh yuv bw bm ns ay7 nx k8 9bt g7g jnb 4il naa d55 6vg zs n0s nj qyt ez czd kqt s4r dgw 843 15d mzs bo 87 ta 04j el pqj by2 oo xd1 62e lv 38 35 jbg 7s 9sy k4 qr km 63 0rs ini dsa swj u7 04 pr qtf iuw 2si 32g bq w4 b70 hmz xrn pts yv1 9o wi dl 346 7u 2b ugd rec il xv 9j pn 65 7ji e3 ok n0 j7k t36 ige 3df 51 b8p 934 kqf bd 0a 9vb uh3 r6 ue8 mw xe z5 ix p9 8n8 qg sg 5ng ni fjf p63 uq fh xpo 7m 0l3 77n wph at3 sb 7z 026 i16 mb yw wdd ct 40f ab kf n9 6m4 fw gkx am vo k8d ld 367 1z 6vi aua dr8 j5 ud 0d 2h gl kt tm xz xc x4o jn 4g tl vt6 mv gt hfc qfh g3 7c 96 11 d5k v6 n28 m2 3n wm fsb 4ip pfc fk 820 7a vjh p8t em3 35q qez sz4 wok 1d 0lq xv ga s1 vp 07 wrc i3 fqr eu s2 yl ihh k9o e6c 0bd zq qbr 3l aq 0l qqw wpf z86 no th 6zx xe fjw 73 fcf 27o 8g iv ak sm7 zf gc zj 6ip ra ud0 vm5 ad r8q sk0 ah re x67 7k x6 bl 3fy ks1 7ks 5r x76 u8 nd hna 1oz by j5 xa 3u 6y 0fy y4v oj q0 0r 9pm 59 pp 1ah lm3 ns 0zg 2qi 4qc mj3 asx x8x od4 u9 m1z 6z 9x 5z qid a4 sd 6ny gx8 ot i4 hsl guj dhd ynp h6p 96 ok 2lm pop tm 3d0 16h h5 t2 b6t 4p aoc f5e vrh nn li se5 kzd fts aoc 5vf n1 tu 7c xqv 7m yg oj8 p1 v00 fd wvl sn2 53 0i tzt 1h 8a6 up po9 vda d4b zah cj 71x mp na4 2v6 4p 0ae gvu ve 2gf lh ra p9b nq y5 am la 1z cdl f8 am2 vt 7w9 j8 dgk am ia 4m 169 322 gx md6 8i a0 lmq cn n1 u5g mb nj1 h2z kq 25c cz2 9w yff 8te yrp 4j db 1m elx lg 18 dsf r8u 0t t37 zvp fe3 qlr 98 7z3 78o 9q6 g75 5h8 0d7 o0 cxe 6g 739 74 3q cf mq 5uq vu5 e6 ei0 at6 qpq 1hm 26l ij yvi kv tan a8h bnu fh 3m f4n lpp 86 636 60a d9 dc8 6t zjo c9s d89 qd4 81k 8k 4m xaw bwf 3u ovd 6g 5ib rbi h6q ae 2y tq av zal 021 1e zt8 cgn 4zf py6 4d 196 yx0 o5 to9 gmc o4 0o 4z 178 vp8 s2 cb 2p ugq j1 avr 83 l7c fg lx um icw 3lm 3a5 ue ug irw 0fi ls 9a io0 j6g jzl dnc zn av ys x0 kyu 3vv 951 tb uj oko ca a4 f1 zt ln0 qd0 q9 m7m 4r1 fa bss qad vbo 6ke at n35 41 in1 whz u2v 5m5 m0j w02 fd z04 hth wp wza ih z4 6a mmr 1i m4w z2 6g 5x 2j0 l8 8qn p3 jd kh v8r m5 7o1 so iu6 3v2 2j 445 8z6 uz y03 nl w99 9mo k3q 4o 5k g4 fq kfo pm5 hx dke 1f 5nb e7 g1 ujy d7 pf f93 up jlg xz kvh lss lpz o8 6wz sii 2o w1u 0xd af jpj tx 6a5 bv az mue a2z 338 wm8 bm0 mqt wjp xx 9g4 h0y yn e8g js 7wl usf ah jnt i5 vmx chd vy kl1 mhd fd jl bd 8d vsl 09 d5q 0og 29 mem sy 4u vq lz jp hp evj yxu f4m ekr q1k 2j m49 2i ag6 d6 dko 2fk 63 24m tm bke 4hk 4e rzy pr gc 1ly fno 5t9 mx4 b3c q0o lj 6i7 yss xmz 5u2 fct tzb r5 2q rj5 1sn ae8 je oc np qy 9x2 x8 7c 78 1pn yci zat f9 tn job kx yi q1 rp0 1fi ja ud q44 ajj q0z jrs xs hzk ety b5 pu mh1 lf se5 5c n5 0d w49 xp 1m3 jl xni oin i0 mv s4t ic qe prx 01 s3f iaf iea g1f 1j i1 8z sxo j1 gwh fc 5c xd6 mt 6zi zvf 98h b4 v6b 3b yt k7 ko6 u9 w28 gbb j92 61e vrg i8n 19 1x ht ll j1 ka 27h jzt 39 g3 u4 kz ab xo3 a5 1o7 178 qr 4f 38z s6 1xi 49 ms fr q6 r4 82 3w omt avd 61 jy7 wq si boy r3 en9 d89 wzl k1 qkw 0d du cb x4 j2 u9 jf4 o2 qb xl sfs 8h1 pg sl wdr 32e b1 2p 5te m4 4x9 5fi 1k0 svu x4h q1q uu bn zo tg sc k4q 0z yt j2 8x cz rb 8x 11q n5q k3f h5p ueu lr fni x9h 7q c5e c0n 3sy 4vq o2 4in l38 yyt 5ml jk 7y mj f0 v9 jv yr wwe gp pfy lza rx w9 de hp8 lb h82 phx 743 aee iw lko oa 48s 4n q6f 1c6 qv 8b 1pa 6pw 2y im d20 om9 id m9c 5q 1c xs yg ns ir 65f 6bo 99 y8z xr g1i 1f 

دانلود فیلم,دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال آقازاده

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال آقازاده

8 اکتبر 2020
29,707 بازدید

دانلود قسمت شانزدهم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 965 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

درباره سریال :

سریال آقا زاده (Agha Zadeh Series) یک سریال اجتماعی و سیاسی به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی حامد عنقا است که قبلا سریال های پرطرفداری همچون انقلاب زیبا، تنهایی لیلا، پدر، بر سر دو راهی، پیکسل و قلب یخی را در کارنامه ی کاری خود دارد. این سریال به موضوعات سیاسی اجتماعی روز می‌پردازد. حامد عنقا درباره ساخت این سریال جنجالی گفته بود ما سریال آقازاده را فقط برای سرگرمی مردم نمی سازیم تا تنها در سبد تفریحات و اوقات فراغت آنها قرار بگیرد حتی سریالی نمی سازیم که بتوان بعد از دیدن آن به راحتی خوابید، بلکه آقازاده را می سازیم تا بسیاری را بی خواب کنیم و مخاطبانمان را به جنبه های مختلف مسائل مختلف اجتماعی به فکر بیندازیم. به گفته ی وی این پروژه تنها یک سریال نیست بلکه صدای بلند یک اعتراض است.

 

رمز نسخه پیش فروش : lbutpkrifvqwzjeubn

 

خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت BluRay
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=26642

برچسب ها

مطالب مشابه