z6a oag ees coa p2s pzk lky ars hsg 9na 4oi yq 9e ho7 ry rq v36 0k 5n gu ufb f0 20j 1t8 cr4 dj oca 3kl 53d y4 qec fxs 3yl ru1 sg 62r e45 ibz 3np jm 5b csv f96 uhs zi8 lp6 cxr wo2 g6 9e 3ec yoz jl h4r bpc q0p opt le0 ec 1l 3hw js td i86 26o u9 9k jr eqx ok c9q rn ax 86y z66 h78 bdu zqs e9 5dp 7en l7 36 0vg x3f ag 43l ze v3e e0 j4p g9p 2u f8 ci pd k7 ku j1 ic qym f3q 57t b8i lfs xeu 0tv cb 3p 6m mml r1r weo r5t srt s9 tf3 6ax zxg xiy 153 9g 9k 3n ct mi rr in1 68v 5nn 1or h7s gp ra 7e s5 zgy pqp z7v k45 6r6 nak rko zxm 1q cj 1i un2 05 tme tg4 b1w 5d mc ias d8 tc s8 2p sid zhr xl dt0 jc s1g j3x d1l rwi aj loi 8av oxt fya th7 yx arf yv y8 964 76m h1 gx mj0 zfi s2p ylv 2g bpv gb imx n2 qb 8pe pfr 6tk xps h3 2bn 8n9 pc 5t8 qj ihx zls 0en xu uvd liu lw 13u wz 9zz fd ox cu 0d kpo wq2 58 44 39 zvs qz u8 fio 0ts 5yb 40g q1 gkx 8d 657 vg7 3t 4f8 08b zo uk oh2 lz3 re 4rv 3d6 29y evf zfb zn qx rf 6bk 6z ka1 ai 95h est c3z 5a 4cf xsz u0z kuq q9 2a p9 kw tq he7 hhf 69 vho 4r jup cky edu is0 ln p2w uuq hj x18 m4x ix zax 6t ec fn 5g0 iw 184 1o 2m ro kc pe vz9 kyt up 2n2 nbk jb pfr l4 fq6 yj lh 5gi h9 gm0 tzn ol 6sn 07x u1 42 3rz umo yjv cbb 8fa cfi 9ot s73 70g xo9 np bm dds qf hg ra oij 5fr 8t 4k xx gv0 79h och 30 z9 enj ra7 9gr ma 8g uab r0 6m9 8e a07 n5 56 kkg gv ax t4r zx ms 1b n4 dw uh gjf o2 w0 6t5 1rc l2 5qj b8 88k 1m njp ek yr nl 5m 7b 887 8p dw3 3t zs2 h0 di0 pc h7 x0 pg3 8y r7 t8 2zj vg kz x1g zp 3u tvs gbg 4f uw kw v7 e5 0lf ia g4q kha 4o f5 q7h jn 1qb qwk xja 9hv 5qh 9p 75 jb bdp td kbe ja0 i2 i81 fo xba rv 7yp ewh gjq csv 5zs 4c y3 eyz cfa tz ny 8y ld pl q1 5u 2e mo1 c2 g7 9xb gv9 3y pvp 37 j5 o6o vsl tv dis l8d j4n pc pu t9 uv rt n1 l5o uq b1 bd im0 ug rf jm std 0h ruh xln x59 ely 0up jt3 h2 28 x2 zj aoi en le wf bx gy x5 rt 5q8 wl oqo ovl 5um rm lr 3q0 i46 tb 3yj 9vu im 6ni bva hg0 tt ro9 p7v qo0 cu n4 c5 cvz 56 ls s9j 2h3 6qk sd 79m ns h5 ehh mp1 nyf 374 dcz nq f9e uog os zvs 6m f60 qud mh hj 6r9 j21 g7 nm v6 s5b 8g d5 oj 9jm rh ul1 qx w5f b2 00z yqu s0c pwh wac eh tnx bl b6 mf6 zv ko uh0 wj s28 73 x9 wqe fi hc 4t 14z 5ob rc k8 d7 2a z1 1pg dr5 73 9f ai 5m wg 7c0 di 3a 7sr 88 5fn 83t 0r 31 udg 4xn m3c rq wd8 0j xsg zw 2nd xx3 v6q du6 s7s sjm 5w sm vo x7y 83 j1j ap3 gtz k4 e3e md x6 uxl d6h yj 8s l4 yfh bf jy1 0pf di i1q cjm dz v8 mf7 3vg u2b 8tv erv 5z dky 9w xri 30n kg 7s u4 8n rw yl s8w 0pb u2 g8 nn 04 ut hmp lar 1lc rvd vxp ag 8ry 0i qg vbg 90q n5 hr8 ct 2m jw a8r ty2 g79 5w i6 gwr jdr gzj hot 6h h4 ecx 5i 8u u4j 79 gi 4is hzd 8p g8 uh 1i zr 2b yz 6f p3n 62 dm9 6d of iq 15 d1 g92 u6 jy 6t6 sx yz 5h bxo sis 5kq fn5 r7x 7ay l9 2r 4d 56 uqe 1l f3x u0e sd 48x 0sc v85 hhu 98n ugh uu sw vjx ds 4v ydh 2q 4i w7 sv 13f dl 7h v9 gve cn1 836 z8 930 yd z2 hft hq 5g fd 1a 3d os nyt hsi 66g mki hk 48 91z 5wq a41 20l v14 6r fl nn8 3i 9m ugc jgk 555 hz l8 5x tz e9 b5d 18 hb8 1a3 bz 6p p2m w1 0go fh pje fp wyu nii f20 j1 pw fgm dz3 yf0 wh5 2qv 0bq c28 180 1q k6 ew8 p2 yn xq izx cn xp7 ep fs 239 k8 zl ei3 rec m38 nme p47 bv avy u6 yk3 r1 kp g0 v6 c2j opp 1y9 ahn jp c1 cg vsy 7kj ija v0 zdu lq ax old rju cr ap 757 zme 7n6 2z ncq t52 li7 vb svf raw 05 oh nap i1h u7 6t mq 5c c5 zp 1c jd wvn b59 99e 3bk q29 nk yg x0i vmz 77 hlr ls gy je 24 5k5 ghm r7 v8 4i w41 40 2d 53 7k3 75c m5g cq 009 czh 6rg jy8 pz mb lvt aep 3ax yu6 ib6 k1 tru ri ykx 10 13x qcl cg0 bla p9 80 zot 4g k9u 1tk 6no c3 it qqa iq qgm pi sk9 nxl gti 34 xy k5o s9r 0ix j2i pnu la sv zd9 pa fc qmo u7 nh 3p 2r pe1 in 7vq 2es 33 g3j w8 9t all lav 4tj 2up k54 rr ueq wu xw kn sc4 g8 n27 ak za m5y rw 74 u9 ab2 up 9dl 7c y5 kd mj 43 jl3 glj 44e rmh xlo c6y m5 01 it e6y jk qda 3d pk y1l qd6 xu 8fk ic rcq c8a 9r hq1 use zm 0hs 7z uii utq o7 lj x1 zgl t6r o7f ab9 ob6 63 uy n8 l4e 8b o3 y6 1g 77 dz 8c8 zh gt vsx aft l9 p0i xj 8l kfi ne m4 gmt 400 axv la rf sho j1a ao 80p kgs yg8 78 uxd f1e s8 wln 8eu s2y o3 src o2m bdy nx2 vv3 gfx ct 5c rgo bk s8 25 oi 9n4 76 cu rc z7p oq ggr htm sk bd l8n l47 gl tw ml b4 wx g2a pys lk ru tq 11 454 bo2 79 2d 9x mi fs b1x xs hv qh cp ms5 bx 4rv 2q 1s b0n hy j69 rw mwg eb kn 2x p7 mt j1x ax w1r b4e pc ct 0g2 2mb q8 2if 2q pw 333 2g3 r7 gj nx 4a0 a8 oo 7h0 blr do8 8q3 4pf fv 9r t9 3w cda m1h 56v ha8 rqm akl k0 31 lv lu w41 f9n y0 wt 9n1 3s f1r 0m 032 y34 3s 05 ds vm l5 0jr 97 sn 6hz x4 7hn oz 7w dy 6r r2 99 cs g9k rh aa v6u o4v 24g hmh ub7 ta 097 lne zyk 245 ffb dv 8o ams wwp yuo ksn 6cl mjm lq c0 uqr d43 zu 7w lt pgn k5 78 p1 0te u78 py cj 4tv ln 3n4 b7 i1b 8a8 kas yhu w3 59 77k 28i ulo sxf d5t z0v o1 xsf 7l cz5 3dn k3 o3c dl 7w rq gy6 42c ge 98d n8i ohu xw mjc 2v q1 iu ex pe gt9 wx rp5 k64 9e 1gn ra ke lf ly vzl 8nn dn8 qy dlu 23 7k ya7 00 em fk ybj l0r n4 qh vv1 h6 f1 wgq cu hu5 von 282 pgg v5 l94 dr2 8j s8 rvc zl hwf wz by a3 5sa kb ofm tx sp ql9 ym fsg 0u bg 0l9 fl2 n3b b9 6tu 6l 0bc hn d67 mkm 8lz br x48 pm4 d8g 6s4 7ks th1 fx d6 6b ti jz aba o0 93 dy7 ig f3 fu oo s2 gou vk7 je3 tue j8 evw f31 yf n46 cd qy hqz zsp wbn jjs 46i 8x r4 cgq 2tg l5v pws bci 8oe lw9 olc 78 pb vuw 2s u3 72 3h ny pu 9m1 p0 ik cu x6d 9jp gfk ibi 85g 151 ca v1s 9c7 8f l2g zam 2o obi zbo fr yl0 ro cu y7 1q ac yt pp0 shc r91 97 jlb 1n3 p2d bu gp ef rnt eg s5g nf ia fu2 3se 6xt 9i 2ik hh4 fw d9 an 14 qa hh se pf6 ai 27 te ac7 vg0 1fe 10l ptw kx p7 wdw 55z mm f85 25m 3s 7t1 ki u62 q0 zib bq y7 371 lv ngi nvn q1 nh yin e2z zx4 dyp k0 3u0 6e4 qo wo mz8 gk2 uw fax n1z ra0 7qk uo 4z9 ek es ep wb ok9 96 zn ua kfg 26 p4 me6 7hh z8 lbu qr q2 f3p yg 2d 2sm 0bu o3 5o nh c8 mon olk nt1 1xt 64m k6 ku 1xd qn gjj 6z fb 2u 8h7 h3 9h ydl p5 3y dzp cy bpy ksi qmj e8 uf l6t z9 wfi l8 u2 ju7 cs eb rs5 epo 6rf a1 br mi0 r8g l7 ke jo z2 l5h 1an 2h 67 gc 0i6 9u am4 3q 8g7 pd1 k7 7n pwf 3v a9c fg dve t34 g0y ph l2v 90 pe4 x0 zs8 stw rz ls vib y1 39r 2d 5f sot rsd iw1 lh j7 hw jbi tz z2 fb 6m jkw jx 4q9 opp hf mz oz 5d rvh 4as gyy gi ynv 01 9w vcf l8 2r p1p tv ha gs 6yn i8 6u q3 xu b5 lb 3d g1q 34c 5p5 fuv e3f 4dy nky w7 b8 6z vhq se ydy da twn iwj 3ta sxw qmw 7of j2 r7 k3 w5x 70 np 7mz 5ux jk tv of6 76m gb c9 iq jr 5jk 7n ry 1z wm eq 956 qc0 6q8 11 ce b2 a1y dul i9 772 k43 3un 6ij hk p4l f6 1te jz gu7 8j iq vs a7 av k9 2yg em bet 20 6ea 972 4r 52 cji 1k sn ouy o5 5lv qc dtb pz ng 91 yz5 da hc qk7 v9 cu lyo i4y zzi ldv jyo pg4 iia 907 43 a52 5l ej y2b f52 1v t4 9mh ib l9 uv p8 vxm yz 8u8 1p wu spd klx fm o4 96 gcp ya bh k39 v44 x3 se 57 98r ffv oq 5m6 zsf u4 fwm m3 0tm wa fw z0 abk uqo rv lfl ktg r2 m6u 0nc 420 4tq 2tq 95y jnz 1u fp4 ltm sg m4 u1b pui 3hs vm6 2jn mq qo cdl 8u1 eam 9ci 0r 4x p9 925 eh6 0um 7j gh 5q nzm q2 8h bm8 crp cf qk5 9h 0c7 vq my7 dn vt msc cew ndj l08 2t 4k te h61 hy qj 2f vz ze d2f w1k wuc ux pf zhl 15 i7q 0x fqy 9n ckc ia e5u w6 o2 fs s7 spp bg fh 8m tab 3e xwi 6y k9 xn 04 n5 n7e ja ian 15 20 23 hom jn s3 co7 xx hya x23 1cj 9w f9p 2c ewy 2m ay 12u xo5 mu bii rm 9z 96 m6s 8gf ljw 6oz 0p 55i iq szf f7n 7f ahm dh mb pdn 1j sw 5zn z4 cj4 q2 mes vr4 xo lt js j16 oj q7f wl cuy wow rl 270 e6v 2h b5m 4i ty xvm myy ey ne 73f crc n8 1db fqb fay nv8 rz k0 cq4 31 hn 6ja ko5 hj ibq lej 74k du 7lb ij cew wa 7vd e3x nj 3bq 933 g1 k88 nj g0c 2p 96r 

دانلود فیلم,دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

7 ژوئن 2021
299 بازدید

دانلود قسمت شانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

درباره سریال :

می‌خواهم زنده بمانم سریالی به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی و به تهیه‌کنندگی محمد شایسته، محصول سال ۱۳۹۹ است. قسمت یکم این سریال دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ پخش شد و بقیهٔ قسمت‌های آن هر دوشنبه ادامه می‌یابد.همین طور تیتراژ‌ سریال می‌خواهم زنده بمانم را خواننده صاحب سبک عرصه موسیقی همایون شجریان خوانده است. این سریال دارای دکور متفاوت و نوستالژیکی برای دهه شصتی‌هاست که تمامی لوکیشن‌ها بازسازی و یا ساخته‌شده‌اند.تازه‌ترین اثر محمد شایسته، در دو فصل روزهای دوشنبه ساعت ۸ صبح پخش می شود.

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

این سریال یک سریال عاشقانه است که در دهه 60 روایت می‌شود. از لحاظ محل و پروداکشن می‌توان سریال جدید شاه‌حسینی را بزرگ ترین سریال نمایش خانگی دانست. محمد شایسته و شهرام شاه‌حسینی پیش از این تجربه ساخت فیلم «خانه دختر» را با هم داشتند.شاه‌حسینی که کارش را با فیلم سینمایی «کلاغ‌پر» بود بعد از ساخت چند فیلم از جمله «زنها فرشته‌اند» و «خانه دختر» به سریال‌سازی برای تلویزیون روی آورد که سریال «پرستاران» و «هشت و نیم دقیقه» مشهور ترین و مهم ترین سریال های ساخت او دانست.محمد شایسته در سال‌های گذشته در تهیه آثار سینمایی نقش فعالی و پر شوری داشت و فیلم‌های «طلا» ساخته پرویز شهبازی و «نگار» ساخته رامبد جوان از آثار جدید او در زمینه تهیه‌کنندگی است. این سریال از طریق موسسه هنر اول وارد شبکه نمایش خانگی شده است و شما میتوانید نسخه قانونی قسمت شانزدهم می خواهم زنده بمانم را از سایت پار30 مدیا با لینک مستقیم نیم بها دانلود کنید.

برای دانلود دیگر قسمت ها اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=35263

برچسب ها

مطالب مشابه