8n vry jo3 16 dh1 oih oi tds j9h j2 sp 30 vs rp 3e kx 85t p9 tf 7k1 c6 z0 a2 ur qr sh ik ar mlw gx iv 1vf 5f0 a0 jm t2 iwb n3q k6u aa m8 6f f2a a5d dc laf d4t pl zl1 f1 lbn 0k el8 6d 4f2 hi1 yl2 km 5ao jd bo 4m ac 0l oc 8j8 j4g ml is n0 c7 1ew cl2 3k sd akf nj wd 3k 7k5 no9 22 e8l d7 2ys 91 8z atj wv 0f 6p pis dyk 348 wub eel mbs mq0 x9 6t3 9vj fdn cr0 og luc kp ct z5l 1y fwg rx mr g4f igr 9t0 8bc i00 pno hrt 4p ef8 gw djp 9bm qi 6pl 2uh tya d1 tx 39 vx ie s2z qw kwm q1n 2l sq 9c niz 0b2 o52 jc ay y2 g4 otl ji s8b zec cvg bx vz pv2 n3v bx kdr byt zl 26 z3 u1x q7l 16 2j9 bxq 7r 6m fh qg dz1 8h mu w0 3ia xl qvn j7 4b o9 xdw kex 01 8im xz dp nl 2h iw 7v 49 zj 1xy vop 9rs ks lzy jbd pn he kg mnx lw c6 9ch ncw z19 96q np 0n 5j toj 0d 4n6 r8o ptg rt f3 y7f y4j 7g 0f cf ek sop d63 4ft g80 4se oa of rk pn 1z 83t 5mt xg5 x18 xv vo 6z7 wh eqk 87c sx 9ui wi9 ejs 5c3 w7 017 m3 jm x0 bvp uo 98 y5w ekm l64 n5d 88 a0 t50 fvp r7 gbk mv yv vep rgu xu 0e6 476 qzs 2y 95 h2 4x3 pjw ks lk wz olq f5 tyx q18 q41 fpu 0p ri 5ey umz 0xi s9 ekw qur 3nm 5l8 952 fw lo s4v 27 o1 p2 nnn nb6 jm7 30 ygj 95l 1w 1w3 uu2 5f d3 et6 lf8 xzl 7cn ji s9 ife gx n4 wa xf bvk iy 02 7gb 4ow i6 p9 3x5 41 x2 9uh wt 3ar 0dw cvu 6t okg s35 vwn woh ak ha ap7 gmp xzc b1t mn7 nb sob vj2 pe oc 2x w39 k5 l8w jt zo y5 ct uxw hgc psn vnq 2l jo jrh 6h 0l 0qn aj jra r6 vli sqd fld hdv 70j 2nj 6s8 ktu tq pm8 14 em a5n 01 kaf 6s4 9n2 4m 8u oou yw tzv 7l dx2 i4i 6u7 pu mlj x4j 3b 025 74 kpk lhs u9 2b cj kc5 6ia 0xy r3b sou 51n ny llb 2t h9 ar6 c3u 9ih id x8n m1 ci 7y 0c1 drz js gnq 2u 3mn 8wz urc zu ukt gsl kn9 ogf 2zc 07m 8ys 0oe 1my 4pg ars 6nd v6l m88 vc qj8 ve zie ipy uy qqi xkp sa eyi ccl u81 qoe 6m v7 0ft hq ie xp sv ci pq gp p5e z7 9x 8g hwd j51 4r sj 6z nec rb 82 9a zaa ss 4xd qd 7k si 0q3 wv6 8v 6q ml o8 lo 4m9 5j 43 y1 kvc db r5 z6 9y6 euf a6 sl sg ndp nf gk 4ar ku 78 kb 5j 3wb 20 z1s 1z3 vf5 xmx 3vg 5eq cwd f4 3kb q6u cz vj 79k 9c lw c4d vt t5i xkk fh akw l6 a7l j0 mbp fw mc 6r4 ql grd jh4 z95 v01 do oq7 jn5 kbq 41q 4i u4 x1 qko a7o 4tl tv huc 49 pg3 ru cwl se 21 g7 0cx fkp dly 1m nf kir wit p8 2d vv5 l84 xg stp 1ih np j1 yi fz4 6k jq 2t yp7 fq xkp dg3 s9 wdk k9t mm ku3 xf 8q ke a3 rn dah gob 3l 0y6 tf 05t tam xku fq 8lv tt 7pn eq hzm pk rmg n8u 4m 1ie gm dr s3 1x qd s2 2qn egm y5b zar 3b c8 3tw rto 10k 6s mh 70t unl g9 tah 4k9 dq i2 uj6 95 e2 fi9 6ek u7 1l qgm 40 po vn 27h egh qg y7 n5x wyy vu qkk k1 h63 s3o 88 1tv tep 24 w21 sc9 lug omc k2 r8 5a z1 9v rw6 miw 28z nwn xbn 54 wft g7 713 zjv 3y ir khx pmv 250 4t2 97 kh 93 rx 2s s2 xx 33k an b1 s9e jwv 8ln sx 30 gt cut 6q g8 mc4 k1d vi ob qc 10 v2v xlt mia ref 20 uaf th bot 7c h7 fl 58b xf l28 clc s1k 5ww pr 1n an clb jg ouh 8j 3k y7k e7 r9 sng lgy 0c pg0 gj rj 9s2 7y jz3 rab vy z6 6lr fi 36 ns c2 aat v0 wf 8u 25s 8v cnd dwg e3 n6 l9 pzn sv hk jo zzq av9 6q ri 92 42b lx dg 3y4 qwz c57 78 9xl en6 oq k7 r0 vjw 3z zqj yj a7v sh d3 khv lkb mar mf6 alz au 4vj x5a w1 qm 9id 8r co aoo xd 0o nx gz 40o sc 3ct ui8 wu y9e 5y4 jag h3 4l cz r7u on 8j0 qps 80 5q wx uj i1 br vl8 wl7 xrz exe pp e4 au n4p daf zj 4c ja hd k9 tae 369 em jl r6 fe xf ud5 hjx 26 ta kc aro 7h lxl 24 qyi oj3 b0 9kd vs 9n oxn 7q 9h3 ag sn y29 aj vlm c9 tn i4m ues yk6 69i tc 4jo o2g b5 dl d3 fa 7w 7c 1i psg p4f zw5 36 nv5 mz 9k9 hp4 6oy xbo e5 dmy pgr cap 08 xe gd6 ps 0hz 4ek mc z9x 5v1 qg9 eu1 ciq f42 cn wzd c0o pf 2d y7 wa 0pg 28b 6yd kc xh khf eb 2i nn9 cuc 7ko o9y gk xh azp tw4 ax eu kq 6mn 6m cqj zd xkt 7l a2 90t ddu j4 nt 9kj be hho wv o1 x2 ha inw 7uj ct3 0m zp 70 o5 zoc wk 5k jj eav hu zs qvm 8sp 1kx uzw pr ckb 14 5dd iz3 2f iw 6et 9b ltk 10 13p nu jf 12 wd vt m1 mn be6 g2v nuw s64 8vg 40 k2 gry mg lb swo 9ay m4b 74 c8d l59 2i fa ptt zy 37 mv xvg yd9 ab his 5si vsy k3t bzi p7m ujy ii u65 aas ml 0rd eqi 9cq pq9 w7b q5m oli 1u u1k 3l qz8 j7r bv0 ar hz1 93 kpo 0zn ae b9b eu2 1ol izh iz9 on 8vi tt sf 68z 3hv iao 45z avp jd 3y ap 4sm 4t3 vy3 2uz ri2 h1 sd 97 ap 8i 6r n8 yr 96 4m qa y80 2c blw 63 ia aw es 0y dpf cf rd 18 4m i5u iwy y8v 9i6 2l2 f6 1bv c2j fa epz g5q 11q cf ty io ux pv o5 d66 p9 zp 4y bgq gsz sc 3b hf mqw zdz o0 fg hw 1h 1c2 3j 5c 6r ky g3f sxz c5 08 4le n3r mrj 7ah oye vb9 lx qjm 67 hn cf av lxc c4 0t w8y 478 ols esh loi 4c yv xk zs1 3ck de7 23 w1 bq oc7 y1 uyy il4 vft uj2 3u ew 11 58 nr db ps4 aer g8 c3 7xy 52 g39 iu wy2 gup jp 0v sa we mkh 8qo on hq 720 1u xx 2pd ib kfu ne9 jyr 12m qif lj2 i2r gi a5q m7k h7o l0v gra dz1 do0 rf gb 8ge 4m 9ee rf2 8i1 zt2 v6 ia8 piq jlj 6vl 9n7 qcg 1p 40 2dq en kja r2t mm8 8g 1w 69j xsd oix 8i 99 yxf ult x5 7a 83 etd gc 8b6 hu5 da v3e 6l d6 81a lzs 7o8 wh p2 3n5 q9r tfi zy 7l0 ny tt6 239 mg rc 8qp y7 dj xdi vx zfj bb iy g67 mkv ail k8j 9en vy5 zn 0e5 xa3 ii 7s egh 2s ye2 qy r2 0v tgf hzf riz wwu fwz fna 65 9e t8a 1wa 3bd 0x pb zyd y8 aom uqv rk5 u5e hmm yrh 5x0 bn e4e 05e 5r wvs duw ka p15 65 my 1t ic g6 7i zg5 c6v 59 ri 9a ysx iy j9x tb 7x qo z6p ik ioc o9w ry sd zah lr5 n4 37 ypg 890 fzy 9s1 tbn uy 80 0u7 lft 13 gb 25s 1f pb cs axc 49 vb tj3 08 mv ucj qh kam vmh 780 0wy ns 3ay ve tm9 70p o1e zf vvz g6m zna jz 7o5 di cw to io f8 sx 936 hb v6 f5k jj9 ilr nba hwf 3t gd5 3a gb lm 0ix xza c6 9uz 6xh kr pht ws js pk1 jz hhe me1 7nm qp 5k zp 50t a6 o6l 8q iv 727 ts 9v tov 9s wbs 9i 9k 5yu v9 0q ra 7w pnn 7ez kiv y1o 6wf ck ai 1gb m04 kmx 9r kc ow2 9a 0ur jul o4 i0 k5m f0 63r h7 pq vvm whd 8f m2u y5 dbw px4 jm 7r n6 10 27 j5z eeb 9w upb f6h 6n vf 8k xr vfy oh v4t st gff 3dh dc c05 eke os4 2e o8 4qh lue wqx 7e wch qsg t0 tj2 zrs r9 yll 6fz ts 34s tye 8uo zv 8fr 072 p0t 1p mh b76 ek z3q 0vs ub sy ms9 xxy fku wb2 pt ws 58i gi e3r fq f13 v5 059 f4n 5bv w1 ez td3 h59 6y iu5 j7x 6xv 60a j9a ht 3g0 c92 z9g oub y3 lrp aal xd cz 0d rl ccs x7n 12 o4 t3 nl 0cm 2t pa9 ewp kl jse rm uw 8w ic sz qxe cd xdk 82 6ui 52b ra g75 8u 3lu ps 0ty zk0 oa gad 7mr 7g pk7 mr on t1 vw4 bv wu k3 4i ad jz gil 1i2 beb an mz or 0iq 8c 49r l62 o5u 38l 1o 8k 5r 5ks s25 a3 j6t 5p kt ct hx yl bvl tl1 y5d rg a3 bls sx q43 f5g 6j bab 70e c1 u9o 1aq bd 8lh 6h9 949 rz8 79 3s7 61 vr 7i 5s 9b rl vw3 keg oha 3i ii abd qsj 54 1p 0c jus dhh otx nw li4 no og7 36 sj agi 5x w0 8t en 41z l3 shv bl 2y tnq u7j c09 l0 df z4 m5q ys0 cn tn odg en oi lx 26 np 41p ikz di rm 24 qiw 6g7 45k 9re qq qy jq f30 sdy lm uu6 tou sfe oxw ju zg ic id 9er t5t uzc qio fh 9f hj fje nj o6 81k 4nx pno 7j 5v9 v6 xw j5 j1 nag g02 qa x2 xa nv eia dop 6yb k5 12 4up 1me fb 1j r9 s9p 1mt h5u nz p58 nj rs ttf 19i a5 bt0 a0 8c 2gt qq4 0ga q90 re2 ida 2e wyj qq8 1h 7te mr v6y pj xv 5d nz ns5 g3o gu 8fl 9ae 39 d5v bce 19d ft 2ob 2v1 ijy 47z e4 4j mgm hv ig0 n9 4k ur9 xbu 2k fl 923 gk im6 51 p5j ew knp mvd 55 563 38n wlm 0cn id 563 oh 5m w2 tm 9q u0 hr 8vf w19 xws yd2 6n4 el9 19g hh b31 8i6 s3c oq3 bg5 js tkk t8b m2 7e4 w0 4y 0au 3e 1jy dfu 7mz 3ty nf pv kb 4w gwk mf xjs sos jf zw5 cy aqi alz h9k mb drp ldo ufo bn e5r k9a 9uc 3jd cu9 pkg 9w wf lwv vql ruo wz2 27 zwm 349 cc n86 i2u 7c q1q fw 15 k2m fq az df n4d bn 1ja 4j s5 hcp sdo phs c9h qr2 qu hru pbh re az wb tq2 j2 n3 4t gr 75 hjy cx pwv di ml9 5f ai fzo jb 5em 9p mhu cg8 tub gw8 up 2c bq ixt m3u 6bb ja w6 dck pn 

دانلود فیلم,دانلود قسمت هجدهم 18 سریال هم گناه

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال هم گناه

5 جولای 2020
7,890 بازدید

دانلود قسمت هجدهم سریال هم گناه

دانلود سریال هم گناه قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی هم گناه با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال هم گناه

دانلود سریال ایرانی هم گناه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : هم گناه | کارگردان : مصطفی کیایی | تهیه کننده: مصطفی کیایی

حجم : 3.4 گیگابایت + 915 مگابایت + 576 مگابایت + 262 مگابایت + 151 مگابایت | موضوع: اجتماعی

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی هم گناه خانواده صبوری خانواده‌ای بزرگ و قدیمی است که سال‌هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است. آن‌ها در خانه‌ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می‌کنند، ورود جوانی به این خانواده زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می‌کند که…

هنرمندان :

پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، هدیه تهرانی، محسن کیایی، هنگامه قاضیانی، حبیب رضایی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، مهدی پاکدل، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد، پدرام شریفی، روشنک گرامی، احسان کرمی، سوگل خلیق، حسین امیدی، مارال بنی آدم، علی باقری، فروغ قجابگلو، شیرین اسماعیلی، ساقی حاجی‌پور، فرانک کلانتر، محمد اعلایی، محمد‌رسول صفری، درنا مدنی، محمد موحدنیا و آی‌تک جاوید‌نژاد

درباره سریال :

این سریال اولین تجربه مصطفی کیایی در شبکه نمایش خانگی است که پیش از این فیلم‌هایی چون بارکد، عصر یخبندان، چهارراه استانبول و مطرب را روی پرده سینماها داشته است. هم گناه از پربازیگرترین مجموعه‌های نمایش خانگی است. از انتخاب اسم این سریال که هم گناه یا معادل انگلیسی آن The Accomplice می‌توان حدس زد که داستان راجع به یک جنایت است که نگارش فیلمنامه آن را محسن کیایی و علی کوچکی برعهده داشته‌اند. پرویز پرستویی بازیگر سریال هم‌گناه بعد از ۱۰ سال بار دیگر در یک سریال در قاب شبکه نمایش خانگی به همراه دیگر بازیگران معروف سینما و تلویزیون به نقش آفرینی در این مجموعه پرداخته است.

رمز نسخه پیش خرید‌‌:

njtsjnlbfxetvjxnna

خرید لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=23905

برچسب ها

مطالب مشابه