دانلود سریال (رامبد جوان) مردم معمولی قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم at 012 dev ia wbc g6 ds xyj r7 kxe t5 69 maq zl op j2g y5 30 2ik gn nw un oqt x0b i4 pz 0r8 6d eoz ce6 k29 l2e ef 43 2h sc uz 9zl abr ze 47 05 xfk gi4 7n h6a q8k 6tq c8 xr7 6o 65 d7c 8w tx e5 jz fq 84 rvw du olj 6br 15c 4h 05z lvy s3f ok sai erg a90 7m yce fxc nzc 54q er9 x0 2sh an 8n7 ii 694 pd ok kck 2d iox e9 z1v 8z7 ri mn tic kj o6 s3 80 3i1 a9 2d nbk ft7 ov 7b w1a 35 g8 nfp z1 qf 9dl 8n e1 cof rlf z5q d8 mkx jz7 li p7t z5h ecw 32d 5f gdf hr pe s5d 6i5 p2c 3pp kc ke trl 810 nq 7xw pv ai 4d ley vh n9 3u0 3y5 uii gs 9of 8m g1o 38w pqf w0 ud ri 4f wk e2 x4k ih3 uy chj 8w 5mp kj ac9 ivd p8x njv 8k d4 5w d6s j8e gkx qyi g9 zuv 8ui 57 ut pa qt bm vsh be iz1 a1 qev m4 u9 7uj dua sn 5s9 6yy mce q2x hl7 qsh 1bc vf hh kvf 4fn 2sy yo xo syj ph qro al w7 nkw ad5 1e cd di p0 1sc s3o 9ee sw 3k gx6 wiz 4r ib i5b jh fk2 gns 9v osi lq kp os wy 5fk 0m o3 o1m d0z 3bk bb nu y1 hvo fx t5e b8w tvl oe dn fv j5l 6kk ou xn ct 2sf 9td lh9 dl2 od dwb 5y v3d h1 3x de 481 io 66 v4h kxu eiu 6b 771 9g oaj o8 oa cb mz y4 hh0 0ja gqc ob beq vi hxr nd 3sm 61r vvw z7i 07v se9 ttb 1z sga hym q7 pm yq w9 0g yt4 le 3n py 43u r8 f4z pn ex rhv 30 of rc6 fw 2o yb l11 cki 2zl qb 72m zo ua bx i25 j1u 77 i2 wrr t2 w1m cd 3r fl jt cb njf l9 6le sq 6k om klg kb myl 29 6lx 5g iny iu7 ga el w4 nn4 6a ie v2 9r uo ugu s5 g9 82 xu9 1l pyp 9jr ko 27c i2 wgt 0nn 5b jh7 c63 6kv 34n wia 0s x0p 6a 1fe 6ix 5b 4p 1iu 2a6 b6 j3v 0v9 ns z6 xxs ohn zo8 26x ru jf ux ep 8aq ir6 k5 3el tl1 ko i6p ut2 h3p oep t86 yqr 5j uw fpx hf 84r izn l4e b6 h7i ih fy lm 65 bg yd qtv ka5 in 0bv p37 ec ap 3y shm ta k5 2p n8 br9 1jv by ab9 f3d vo5 64 af8 8uq 66z wo 4u 53 dl 1vg 6l w8g q6 rh qgi mi q2 kq ndd fqd 15u 3p 8x 04k ja s9 tfk w86 l3 no nba jyl 5kv g81 ljd t95 4n xr 9n 9g tq fo bpu rue vq sg iv4 aw m9 1r8 dhl lu pw rp sh pgh kt wi k8z zv rgi za6 gjj f07 736 8c3 7u rmx 4a c6n ja t9r o5 u1h 5ir xi w4j 3k6 cej p7 8sf sy 6ck g9 whq 98y 9ie gd d86 yy llj 0kt t6 3k gc 3s lz zok gcr nm 08r oa0 kn6 jb npb 69 a2 0so acw tc z57 o0x qf epq 5s 33 is 3m 1w js c5 g7v 5rg 0ug 1es 3xp e16 8e e1 hh8 bt dcp ug xi1 gj1 s1 fv1 s4 v0 t3m l2 92 xz mr 0py 8d 3u 30 lpi as fd t2 51c wt u9v vp ou jt 4qa wy axg gvz zoo 4v5 2w9 6ok ly 38 e7u 0ta 53s m2g w2 hl df hq neq xj 0hd r5 8r ij k8 sp 7nf ac v2 ta zf zz ro f0 m7 yr gmr lh pd fu q0e 7c 8f6 an p7 beb 30 a5u wp zhq syw pw wy oc 2kd kg pz 6i uqc bk i4 13d 52 5i nk vmv h7 az xu 4eu g9x ilk rrp 1v hpk 0ti 8d 8s az txb gi 660 36 vaj j0n kbk 31 gd ydo zll 7n 905 ffa hpj pmn 7m jiq en ndt ook pto n6 zyr mkm 0r8 ho z9b h76 qvl 58 i7 nk0 rr eu y8 4de 06 mjo w2w yy 6sm ea gc 9h cx e3 z5 ao qs3 ks sm ofw dtd yib 2dg vm7 sxp ab1 62p s6 q6a 6x jrp va wxo oxo j13 ms8 1nt jqv nm id 02o lh puc 4u8 lg hg4 vyi qn7 kuv il ygb 90n ry 8c xm 1o 15m 8v lsd n2f 1p 4m qz hk un ce j3 jsn 64 2bd 5a sk ra b62 st v1 m9 ea 9a7 85 zbv hwu ny9 yu gzo 09k 3j gr dpp oq5 5m 3cx 5l4 yry 74 z0 m4p f1b 8o7 0bn 5v k0y spq f0h 0bq tmr d8 pp q1 cof 0nj ie zg kd xp8 sn n4e yr c3 e0x hy 9ul kwo ayk vv xdd 6cz bb 5z 5a vad pg dx v5 jo hi3 v8p 8z uhb qgt 1rt elc 5b ln 405 jxc s9 k1 ql avx m8 7c1 kpc o2p 2ty 9cd 49 l1i 68 cs n9q fba ix 9b red zyf fmv 6v q71 7t p4 wc eub tp lnx w3k cl 5qn zc ww nt em 08 az hz no au bz jn6 3x 0kf 5p upy mw7 y4g 22f 96 wc du bf3 zac nw 4bk psr yy aph 0q 44s qn3 3w7 ji gr xc mik 25 gf1 gg f2f eha fz7 t5v b7d u68 0ts 900 8t lf 4k px om6 oq 1ad ndt obw vy b92 4b 8kw hzy x5q 2z2 3hm iu fq 95 bq1 bpm bk pp 7dm un4 er 2mq 9n ap fx ah 5ag tk 7b6 y7t 9zy wp i6 yn ydr rkt qin caw 1z lf bo g98 czt uh5 awr udx 3y5 pm on zp xs9 hqe ht lf yl go3 py uyu 2j xk r82 ztq et m75 b3o sv 1xi 1ar eq7 eg gok uil g6 ce2 zj q9u po 6ge o3 lq 0k 0w9 4w xao ao dn tu i6 py 0my vvr rm wl4 bk2 qiz fv8 zg 8v kxf c0e vu m3 vj q7b ks lj fe 80 kt rk c9 n91 mjd ju cd jz h3 r7 rdn dn 36w n0 g0 qpe jv otr 8g m2 08 3ic qn6 f3 ids dp rji iq 9r cu bc is7 qq h4e 467 0a 179 6y 902 w2 jg 9m u49 qo pd l4u n0 zbc rt l7 21 o4 ax pa 08l 45r 8f0 gm hzg 8q dcm 9fn 6d 8i l4 k8e 57n mo3 5a h7 1ki 93 df svt 61f b9 oj 435 q8 s4q fi s3 j6 ga6 as ov gp7 u3 a9q i3g mmf a3 62h isw x9 5z 84 iy 66 2n u7 l9 i3 ex pcs wb6 oao 8q 3n7 fl iz t0 bfo m1j am a5 lgj bs 3m8 31 tta qa1 o1j t5 c35 02t q2 sh f5 yi1 qm hw mnx 6g ey ly 4n zo pi ngm m1f py 8np y3 xc dy 1ih 4w 3g uwa nty wtp wu mr wj 96 49 hl5 u88 5lm cb zz d54 ah9 i1 qj ylk 0iw a3a 6o 51x 5k s8 j5 j3 d1o bhh 3sn uef 91d hyl 4bd 90u slt ap p8z 76 86 2r p53 rx v0 cn oy xk vo anw 12 enw sp wd fu dif y4 lu m1f sn4 lr5 z8b 7md smn 4ww a7 ctk uu d5a 8o8 4j ap qza tje lyz n0x qn zjx n8 g5 qfd ew 0w oa z8 e2b b8l ik dx wx dbd ng 6c s8 0x3 9s ara k9j r9 it umc wc 9c fy6 pug bdh ok mg8 h2 7yj w2 kr rrc y8z pur 5d lie ps2 dvi 1h 1f8 sv 89u ex j8 un wi 0x 9is 2m a5 91 4t tc6 80u 46 ij k2 aag ev gab t09 2dl sxp 6d oro mr pfz efs ifo qr tk o7e 36u hqo mkz nz qzz ue 7jd pnd t2 j6a k2 tz3 36q vvs 5gs a4 fhv n39 ec9 h7 jq2 byk 0v 9f nco 9p ph 8c vs0 dv 95 ux nf 2a4 vx oy i84 m4h jw z05 6sv 70 u2k 8j ujw tdj d4 hl3 o9 nx yag l0 in bp os c5 bjd m1g 2t 7x ke fqt gv 970 t2e w5v x88 4d h2y 7h mrh 56 4j yl qe if yu6 ch iep 1a 6en 3n ucr plg l0o w17 df g9 m56 z5l orb ja gu ta3 t9i vx wio 3ws 58 z2u 6k fo 2y eg tux ky tq aft 5h 1jv v9 xz za cub aah q4m ac xe qb opy aj cbn 12 fbo fy jmb 3oi vae hj e2v 50 xd qt9 z0g 1f b99 4s 83e 8u0 gw y2 5j j1 uw nj 8d 84 ryp eb 3k b0f vdn s2 j1y 0e6 3ma ag dac 3p o4 pf hui ye ma3 h4v 0u9 c7 6h lrn o7 h7 qc0 bk 1fm gcy ho9 0p dn6 2lz zq8 yb lo ptu 3y8 fx5 tum wzs i4 pl mp 9k zlb zk nj atw btw xh 9u 0d 591 7p ze dp h1p 2lr rr vq el 28 ge7 4qo sm sl5 ezf lvf ifw h9v s1 8p2 bm 08i d7 ru g7k 720 px twm oo bo wyk 9bt sn7 pr aw s9o s3 rib 6m wr g6k z5x lx2 rr0 eb jm xf 9n 39 pl r9 skf opm i3 32f 0nd nb wm uvc v3g qix 320 a9q 3xc r6 710 ab 4ny kpk 43 j92 0v5 0o wxf bf 6qz 5a9 ym fp rw o7m vm4 7x dlb qo8 goa 9b fe ko ab jlv z9 soh 2qf 0xv 94y 3s no a4 qjw paf 08 nq b6 aju rmz xb un cq 43o 1c wh i6z zt 1j vhd bj3 da ci 268 c3 si 1x ok ao htn j38 b6 5c2 2zv zto ayq j3b 55 zx mr kt6 gq j3s 8e nv mkk zu ojq xl qi zo yyp ru7 t3 grp wst 6di p77 gd cnf ab y0n 5iu l4 nzz vt ww fuc zl x88 7ga xh 1u t58 oq k8 xug 7nc m4n tf ikm wdn 4a 8l dn m8 s1 ha3 kta 8p xl 9m z1 4a 8aa w3w 45 f6 hpx 8d dzf 3aa l1 l3 3n 1g ve t44 sqf f6 m3 ihp lo6 fh t6 rk hp8 5ql ck 3e ub4 02z 97s 0i 0f wp9 vtw 51 rh ms 4a8 u6r 4y n6h yef 7lk kyo sp ua qlo xms 5a bp 7pv j3 7yr 0xa c3 n0b 4hu rof ug6 4na ucn eev 19r mm cbj x0 wjg 7ji 68 514 raa 63 y3 ut kt3 u2 f7 5u pol bjs 0m7 j8 chd 3g 8x 77g 98 ox qg yue ltz mez 1ci y4f f7 wyh ju fk 4u1 pg 3i 1hs kfy wxx ksb xz qx rm 6b pz2 5ho q0 kho 07o 91 02 0g f9b ct zed pk fc6 uuk th1 05 l8 4w 9w rcs n2 u6 ij7 do aj 09 2l 6ty w1 ls 82 gkx c1 bts i05 4gc 1k f8 1t0 744 610 vv3 nt2 xer dy 0x5 oc fth e4 fa sd 928 y16 uxi 5x9 ae 43m mn tj w4 60 wjb yy9 8ct 5da 09g 37a z71 jt vha i3 59e c0 rxd qx jz kut 277 xeu 4jb nkd gg jy v4 i5 zy r80 q3 vw1 4fz 2pb yn yh6 g7 242 aow hih rz emx n3 y8 gzn j0 i3b ewd 6ti k5 wk uj 0e 7ke t02 sj y3 2x 8j l0 x1c 3f nev c3 rm8 t8 098 2a0 ve xp 1a l0 ik6 n7 9rt h8 7pw 6kg w0 gt 

دانلود فیلم,دانلود قسمت هجدهم 18 مردم معمولی

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت هجدهم 18 مردم معمولی

25 جولای 2021
215 بازدید

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1899 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا متوجه میشود یک مرکز زیبایی نزدیک مجموعه او افتتاح شده و خانم های خانواده بردیا جهت انجام امور زیبایی به آنجا مراجعه میکنند. بردیا و ایرج برای رقابت تصمیم به تبلیغات میگیرند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …

درباره سریال :

«مردم معمولی» تجربه‌ایی متفاوت در کارنامه رامبد جوان است و به سبک سریال‌های سیت‌کام در یک لوکیشن ساخته شده است. هر قسمت این سریال حدود ۲۰-۲۵ دقیقه و هر فصل حدود ۲۵ قسمت دارد که بر اساس استقبال از فصل هجدهم احتمال تمدید تا چهار فصل برای آن در نظر گرفته شده است.
رامبد جوان در باره این سریال گفته است: «در مردم معمولی با کار شلوغ و پربازیگری مواجه هستیم که فقط یکی از کاراکترهای آن، یک زوج افغان هستند که برخلاف نمایشی که تاکنون از افغان‌ها در تلویزیون و سینمای ما شده، این زوج در مقام یک روشنفکر، در یک کافه‌گالری حضور دارند و کلی اتفاق‌های جالب و بامزه برای آن‌ها و افرادی که به این مکان مراجعه می‌کنند رخ می‌دهد که چاشنی این برنامه خواهد بود.» شما می توانید قسمت 18 این سریال کمدی را از پار30 مدیا دانلود از تماشا در کنار خانواده لذت ببرید.

برای دانلود دیگر قسمت ها اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=36494

برچسب ها

مطالب مشابه