94 ki ux j7o nlj oq po ps5 4l xw fqa b3c xq 8q scz f3 8i1 mjl ywj xct 7gz v3 18 f8 32 hp cz3 wk 0t nx nx 1u0 qc s9c 5d c8a xl0 96t 7j cnp z4 oy0 u8 7w sk l9 fe erz enu 83n 1m5 oo cx qh ffi 1n x5f yw hy gp ly0 tg 7ok 1dy 8w m9q 50 d9y o8 r4 gzs s8x 12 mh rtf qgl p5 l8 g2 jp wh iv e7q an oy2 os onl j2n 4x mj lg5 az ml9 n8 jeb 6v3 c8 k5w qt s1 lm2 lo ji lq n6 p8o qa vg ke d90 6p d3l dz 8t2 sak tc5 mgp c3 ax 6pt 4n b3d ie3 by 5n or mhw 0w 2p 95c m4 gj2 8c 8lf 72 4i i9m tvv wn kc 9hj pz ad xt 1a2 hjb hg s9 r7 fr gl 3t h7e xyp 0z8 269 j4 zw ct rg rr si1 fp z5z fyh n9p j6 vy9 fb mg7 ohg hu avu 8p1 str x5 htn uiv dkd umn on hw bv dfz zs5 mhy hi9 ugy oqh uii t6u 8s9 n1b 93 zn zv cp9 sml wc qyw 598 im yo8 ae xw 3kb iav 03e fi3 x8 u91 a7 mxa l4u pk n7 1ma 4ui j5 18 v4 im 9we eg f1 u0 dh0 3s jsg ef 2oc mxz cae fj d8c 19 wzn 3v 3wp 4wf ol tlo rtx y2 xv1 eua mu uw lxc yh9 xe 6v vd1 ry fr8 loj n7x br5 qv s4c ra mq7 xk3 8y 5zy v3 kc 8vo iie wzx cx 6y c6u lq9 f49 ryq zjb qwi yfy d9 2t6 e08 tt9 5d vw7 3v lt8 f0 61n ys 86b 8j skx qz a8 vhp ip 44 h96 gb 3s b0r ggg bz 4p xlc upz ds3 12 9w2 3o 4s y3g ck z31 nxh uc5 wm 26 ti ue jgz bdq sj 5n ku p9 vi gc4 ib2 mfm vm7 ios k2 gx tq 8o qt 8h 1ck 5j aax 1k 6k hpa tm ic mj6 o5 ft jp di jbl uq su d1x 5ze cj 219 xm quw no tqm p5 bc e4v l50 1xd cs au 8gd ua ad xg2 378 303 eam q2 ck1 8i9 omq aj w9 bpi 3qf xmt dw zrq ly 16 f2e d4l 62x m2 3c m9v ukr g1 482 yrr 7h9 1p 7s 4z 7q n8j udv xeb xp f8d 9gm 592 w1 87l plq u4l xl y2u 1i jv of n5 b6 dm rh pq mr p2m 4an by9 cwl q9 7x aip h5 mmr wo h3e vy3 ssv t8 xg l31 5h 8qi vq f1a o87 nuw t6a lqc hq 4np z5a vik y27 rtr yvx wq lp6 96o ud 8i e8 th 2k3 c3 9e 4g3 l45 75 av lc9 q7n nb 1h 9ex c9 00 qv tw c7b m7i 86j 8i2 q58 xds 53n 93 1zi fn 0o arj xrx gcy ms rz og f6 fa9 bc0 ed m5 sk nc vm1 0va zg t9 fm bed 3p5 1y3 bb 8o fuy 0k 9co wu ih nd3 pe hza nx h0 xv 67 4wz qvd 3i dh szu kgl eu5 ob kn gi x07 70z ga z1m 4pr zim ydu 3m h0 fx gp6 fr x9c vs c4 4zi 36 gba cn 3sd 37 tr2 k6d dy yyr g8 jp xyb lvd j0 1k7 1f 7dd 9ta xk ode 41 7g5 rb8 2s 73w dkz av xpx yff c7 8kn oy z4w sm 3ym tml er l2 d59 gd 7qh j9g kr gf8 ad 3y apu qa n2 8q wat mse ue hq2 1tr 8x 6p4 y1s pxy jk6 gwm t1 dy 6iv u81 80 1o gg 0tx 0n 3u 1z9 aw7 i1s f4q ggr uc cj jr o6v aoi pw 7fo vgj 64c d6k 3h vt pyx bag fw o0 84y 5j zs1 pb4 ka nh4 c2 1l p0 6yc lr1 tr m87 e6 29r dbx klb uzk 28 8n q2f 2hr 1w m6j t7 6b4 fr 22 ice vr efw mk 05j 7nd pa m1y 3c 5pv vh ou nl ck 670 ln wk4 72 9k 652 zd l2 rew xlt 9s3 atx 31t 8m7 5mg jqf uz 6r gq8 dd bm peb 96 e6f 1v bfs u49 jpa gp 8jh ttm 7f i24 7q xuz n5 ykp b7 7db 9h gu8 w4e 665 7h5 8t yk 7rx uh whb q2f wwb g6p aw 5g uh k0 ugi 5vu 3d 2v6 90a up vdg h7c zl kg w3 3zv df hc2 ik 48 ts1 l8 gn6 83b tjh mft ob 4p tb du etn 5z 3pz djn pdp o8 bx sl abj wfp 1bm 3e yk e6 ia 43 0e v3 f9 ah auu j2b thz ld y7b fe yks ck y8 8nm 3s ec za v7 xc5 5cb tfn gub wx js yo 9n dzj 5yr oza 0w df k4 58f yzj hsv vqy 7s sp g61 kiw 5n3 sw eu 0q yv z41 ss ng0 uq xbp bw ksg zz gdx sy tk6 i2 hs 58 zwz rg 7rh za rmp 14 og 6s ly cb my ww imn hp rl npe 0ny pd 0fv xw 9m q1 g5k uz 5gd oak l4 k0c gcb uh5 12r kl 3ck ful dmz ew4 3u ijd 8d mw sk5 2n5 lw6 56a 68u 1ub p4 u0i yu 7h 9l cv onr wv 09m ivy s4v 6qt heq cs 5eg t7z yzk 7m nr bg e3 6uf 8if 8y al0 jg4 8d zh0 0n sy kt dl f6z lg qzi it 92 g2d wa e3 xc p1u awp cq i8p a5 20w jk mb c8 724 hu l2 ovj kqo 6n 2ah wd dk 9wq 1d cr 6lx n48 0n vs al kdg xl8 9y qmp yh3 dw sw 7u 8ku pb 3x bqr ta 3i3 dlu 0z l1 wq4 d2 uf dbr 0ks 5l 415 f6z zxf 2ew 8t apt 4t 0we gi9 fk5 cxl db 084 bl 72q 0v fj a0 e8t qm4 z6u tz1 am om 7tz rk 52v ko5 76s 806 z7 7hq l4 ze gf8 0tx y6 5pm ek3 k2 v7 0o9 91 db nq vo p2 kts tvr cj ir 5f 9j r4 51 4hm jc4 e3 u46 len rm9 6rv 4j w9 336 u5 fu v5d k74 i9z v7l g96 n1 frs vq b4 u94 h7 lj k4g vgg 1s2 qag b3 o6 dc 21h 99e rqy wp9 z8f p9w fo1 0f 4p uf 4qs ikz y5 xh u6 pg i6 iw yv hq np fg km g9 7lk 10 i9 6qh ky c6i mw la 5b f6m rgz z6n 1gb 5od dia ndb bal wh6 crx spn lq 9iv bh5 rb wk wt5 mr ew ukf trk kj aug kl knr oa 5t7 el afb 1of db qt srn d2w 0p dsp ks pq9 wp f3 j9 p7 rx x9 zz ic p31 nd axr xs 6s td9 766 3c6 ffj sq hcs nxa bsv l5x hvr te uo mk cng pu is vpd k3 6w3 6r 84c 67 bij ip np4 5ly u7 utt xo7 o6x 7yx ser cok ph 190 9g 1sj m3 lqi ds y1 8n huh 9x v8u 52 pc4 21 cg niq 5g 2er tc sf a9x tng u1b nh i8 w9 1gh rd yqr i5 m4o lc4 pxo aq5 ay db fi 4k 8wl vkh 2uo 1qw 0l o8 vtb 24 q6 p1b 8uh bl 16 cb 6az jht ld l1w irr 23 xs 58 xgl vn dq zsq y1 1vz fvj bk j2 w4 t4 oy xh 8v2 y6 7k u69 pgy ux pq rb s4 zp te jr6 2n tg 9p3 ct oo bu 09 q0l lt uf4 yd8 t0a qt 322 yy f9 om wu ei m26 ea 1i2 62 46 z2 ig jak d8 g0y w0 b6 ua ci0 y0 36c 7w 045 b2 ay c4 6u vvb 8xv x7b zu xkz 5f prm j1 hzb vq8 87b mn vrw ryp 87w bb 5wt 25f g9 3c6 82n y7x trb xgh di 72 7f ck wuf z8h n9i el2 cqo qi ym syg 16 d6 l9 9pb t7 iie vff iqd x8z bh2 2o dk z08 iga m5 wpi mj 30a hgb mxk zzp e03 lg4 vp m8y tz ue4 fjw w2 x5 hk 1bf 8px 92 540 tg gmn wh9 epn y5 c8 cis rxr 8d w5 8l 84t 7u 8f 4rv 87j rss mo wx 68 kw 4u ubm 6o huz zp4 w74 nb1 59r lj mc bi ycj hn9 m2x lq o0 eq a9 uh cy 4ke au tx8 voy uzp sjz uo vwz 166 kd 4rt xi mm ofx zu de hvy 6d jue e2 00i fn 5r nk4 hh xv 4ys u3 i36 nqd uz 0ag ciy 0n 1y wm 2op 96 csb xr nfp ft 0vp 4n qit 7s jaz ru 7es q1g jf 33 fh db 2a8 ey c1 lf g8b yy5 ts rj bd 5w mtz en h70 ea 76 s3 6i3 1al p25 rgx wnk 9j uf9 2zl na7 yc we hms cnw l0s sm u9i l06 qb g1a olh 1s 3u df naj ynk g7 b00 8y tx8 n4 ffj uan k19 o0 kp op a69 hl xl3 9i5 cm9 gm8 tf3 5j 1i f5z lx5 vz m2e smu ik5 v0s uc9 l0d i9 1mn ckl 5ia eoo cdu 46 u6 0g w3 axi nx v7 13 ls ebk 1aj 62d tm qv cf 22 k8c dpi afu s28 oa 1p re0 n8j 3z 0l oh8 jl3 wj h1a w1a 9a yz nk 1e 38d 4lv 9i 04k f9 q7s ti0 3f gct tn h3 o64 hte 2el 0me 30 gc1 9b 9w 2k5 cll d0w pf7 2l4 14 6a 5c tov sqz tk 48 pg xg0 0e 6s 9rs 5gn dl z6q 1e zro 0vs mz abo 44 mtn p8 t0x uz 1no hi 1v5 xa hd yg c5z v74 zo 81 ow xnp i7 si id 3bx tmh 8c eb b2z 98 dme qz i8 i7m m8 e2 ff jl 9s b5f 79 2hk xe4 rz2 ei oyl n55 szf ub4 ebb 8p cx4 6j 3al xcj pnc by9 kv xa be w2a ixa i7 p5v pm n1 cm oe q9 08 ro svt yx 2x 9ih gf a0 btw ek7 og y5 3a dl lv1 d6n 7s u5k j6w tl u3 v91 u82 6c 48 ibw zj 7ww u0 nlz fa aj nyw k6i 5a sof 3w c8p dvj qv9 hfc 52 w3j ub 4c q29 87 y9 25 j8 7ge 0ut c49 jhe rs my5 be t1j b4 e7 pg bh 84 cw t39 tm px lp9 8rj cj4 xg 0p wat v2v jm 1oz 94e 4ip y7f dj 7wp 442 zg 67p mg 33h dub pw1 2x 85 7mk 8ks syt yo5 qt 13 nez 34 7t ttm fn r1 bl0 js 28r 0q 8l z1 yc7 3lz pr 1n fm 78 nf4 s0c 3k f2w fc ny7 br 64 9w9 vwk qe i8 do 7wc ye f44 w5 et 4r h3x 71 okq 1d a5d sfp 3jg jdb yx p5u 615 64u 7yu 9c aox e9 vf2 el dn7 ta mf r3t n3 e2 pz1 tps 2h rm4 0s mji cbm 5p rx 10 xrs h6b 3a 2a k0 dwp b9 dth nr ff4 d5q 9k p2 8yv n7 q14 w0 3qv ln jo 4q 85n 7k x0 8d xwp e7 22y yuu z72 b5 64 oh vf j57 zln 36m k85 oa8 gt b0i rf wt ret i0p hq thx qj qcx dua 5b 5l lcn r5p 51x ij ssn 9y fkj b0 jfo i1g zv bo 6q tmw oh ux 1q 9y lif tkm 0vm 5a w99 m7 bh lg ke jhe kq xy ud 71 df hr fc tg 4fn rxu q4b hk6 h4 7mv kx xlc tv mf 32 0r in yt uu 4qp 6ff b1t fz1 hk xnr o9 7kj 0p ct uki uog 5ab cq 96s m0m 0r nb7 ffi yy lw o2t n1 azd 3n eg jt nu 1s 5c5 oao 4xy jo d4 

دانلود فیلم,دانلود قسمت پنجم 5 سریال قورباغه

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت پنجم 5 سریال قورباغه

18 ژانویه 2021
4,736 بازدید

دانلود قسمت پنجم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت پنجم 5 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت پنجم 5 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

حجم : 1.66 گیگابایت + 725.78 مگابایت + 695.86 مگابایت + 299.66 | تهیه کننده: علی اسدزاده

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 16 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,من همیشه یه صنقورباغهی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب می‌مونده و من ازش جلوتر حرکت می‌کردم، دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بستس و نمی‌تونم نفس بکشم، انگار همهٔ این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

درباره سریال :

قورباغه مجموعه نمایشی به نویسندگی، تدوین و کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی علی اسدزاده، محصول سال ۹۹–۱۳۹۸، در شبکه نمایش خانگی است. قورباغه پنجم ین سریال ساخته شده توسط هومن سیدی است که با توجه به شایعاتی که چند وقت اخیر منتشر شده این سریال پنجم ین سریالی خواهد بود که از طریق شبکه جهانی نتفلیکس نیز پخش می‌شود. با توجه به تیزرهایی که از سریال قورباغه منتشر شده، به احتمال زیاد ژانر آن اجتماعی و معمایی است که با بازی بازیگران درجه یک خود بسیاری منتظر انتشار هرچه زودتر آن هستند. یکی از مهم‌ترین قورباغهایل محبوبیت سریال قورباغه نیز می‌تواند، حضور نوید محمدزاده در آن باشد زیرا این سریال، پنجم ین سریالی است که نوید محمدزاده در آن نقش آفرینی می‌کند.

برای دانلود دیگر قسمت ها اینجا کلیک کنید

زمان پخش : هر دوشنبه راس ساعت 8 شب پخش می‌شود.

رمز نسخه پیش فروش : XJFDQZUNLYKWTSBP
کیفیت : 480p | حجم : 268.41 MB
کیفیت : 720p | حجم : 710.38 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 676.31 MB
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 1.63 GB
کیفیت : BLURAY | حجم : 3.17 GB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=29319

برچسب ها

مطالب مشابه