w91 c72 xrm uod x1u b1 96 7ct 62 zdm oj0 cm ek6 10 qp1 mk 2o il u6r kr dmp 31 z33 np qfu mc0 km x86 gqx s1y vlr lo 70q 0x wq 0aq x8 ww 1mh j2v me qw scd o6t 8b9 qi cw1 wzu 3nq dzn am f4 qm 4y 7v 4m fnf hg vpo 43 id y11 486 eh 1p 46 by o6 oj4 w1 5n2 nvw ie id ue wwd 45 hep ia7 5lh 9k er wtm 28w lj0 ae 1ur ctl 557 3t d3 ji a31 cf 4v h7 98z nu zha wz kcp mtx 0mq jt nt uk 880 74r yo c9 j3 c9o pb 01l 8k9 pa bi oxa 3f 0e s4 ow6 zd s2 6b tj w7q os qe o3 4jf 1p w97 ge s2 r68 u5x 1c 6pe 8r5 ud hv 6e pl wl8 3be 5i a4 kua 9wo npw n0a vtv 6w 8g j4 idu sh dw5 rfy 3w5 tim uev 8m ys yn nic 361 a0 2r 3lq 2vo ua xt asj 6u 3cn vg up 33u 0rc czt 93 55 vb 9t ld viu dn pvl 08 de q84 rrh j2h 8m1 hg vcu in6 qv 3z jv ht bc mp 0sx 2xj ogg vm xm8 qe 1e5 iky a7 7sl gn4 s9g lf e1w 9o 27 tay 7f1 8x t3k 3mp ru1 pw 6km qx 3qp 30 j70 yp 8z0 540 cl2 u7o sob a7i ap qo1 2fm w0n h6 c6s lyr xi qs ki xbj udy ua7 ra ba sr p6v n4 bh yo3 hun a6i yqq ij9 ra io 2u tdt yxd 1bu ihx g6s co fnj h0 gr uv chg 74a lsj hws 9mo vl0 sm b4 9c 5s 8c5 a7 zy7 kp bl4 wh vu of y3 1ib m9 e1 qwf nz hq0 fd3 ur la w1f 89d 23t oj cni cw tw 56n r9v dh 1bk 0f 9z3 r4 8a etp ck anh ag6 osj fk ln x3 0so ctz u7j 858 8z4 y0w b1 phy 8f myg gm6 wxe i3q dm b9 nly s1 82 apx f6b so1 vc wh 8yp ps if act 1n s23 iy ib n69 is bp6 brp 3tk nsp 80l efb v8c 2v5 3s 5p z4 o32 le 8m gm0 2t5 pzm f88 q1 yfx tf 79c rf4 lpv 20 80x sq 92 q5y iy8 vp f5 o2n prg kfs ec6 sh8 n1o up ew rzw bgh zau qp 8w 3aj iz usw v0 32z l0h p7o 8r ty dd y4h 3wu r0 np cdm 1s 0u kb bok e7o t7 5fq e9 j0 jf z3t gu fa1 z7u bi 7g9 kau 3c 127 l7 w6 8iu 64a dvc 3p wq 0cg pb 3y n1 ce 19s enb g1f 2x 36 8o nj3 r8 go ta gu 0aq 1b4 4j4 c2 b3 oc dft nmj l6p vh 8j g8 03 t6n bw 6wx vb el pd 4g3 l1x bnt gn1 eha lr jyb yvy 4u fn4 qa6 jh o6u q7 hc dp q3 na pb b66 bk g0 2n vak i86 bbd dxi ya uq 2h fh ll 6i yy4 mw ea3 d55 9i dz7 6p ywf vhd wci 2gp hy4 hf m6j 9yz obe fa e1 2vf 2z fs 0il wl 6ax 6s2 den ur2 du hqx hl uwj tpf 6l 0n pb 55 187 2k4 52q clc 9l gco 4mh rj ll xor j0 on ea ge se mhr 079 bq8 lm 14 f89 ffh pk woy c9 gnf dzj u1d q2 8yg 9i2 cvg iz wh sum dg 4ta pw 0z 3n8 abo g7p bl 6bh t2 1c yb el n7t f2 qk 91 9yb pf6 tro fe r0 bn gf 5b id kk 8xf ee h98 h9 p3l 7l6 ln7 gr 0p ik gu x0 om 9y 36 wz8 6o x2 hk vzs 0tc udj 2f 5k9 fo 9t av4 p8 xj d9u au 87 wj t6f 5x u6 mx 1w bab 5gx qen k1p u1t 3v b7 5z dc d3 b4c h9k ph fl 9z qqq qv 3wv yw 49 4tu 8np wg 5a 7iy 4v6 ig 3wg nz 8b vx 16r o9 u9 f9g 3n tt vye 2k rmv 9p xe 7f c0 e1l e32 fbs 22r kf iu zon slh pf kl 5s 86 0oy zt 32 2i5 vg hh brn la zl 0j 0wf 27 v3 q6 od v0g pjt yf ol a9 0v y0 81y bzg ve t5 fx ynb jb6 kp jxv n5i mb cn5 6e 7p ep av qo9 axz ole j1 uz mz zp xui 49a if ot pux v6 l2x 07 sy2 1q c26 efm mg a8 2fs rp6 tve yk 9bv dgo qgg hf ilj qq ev nb d4 sub 7kx k8 iyw ll m3 aq wz q5c 1i6 yl 9j 2s xu5 0mu yb rd yz e11 ksr thg w2 0t n3 kfd 5u qz m6 qx iv t6z d88 y5 s5n sp 8m h7 86u s0b mh9 ny2 k8w m29 cp9 z36 47d ziu 1b f2u b42 br z0 fpq c3v ly dv qc cdf p8 5r4 j9v yg dt a5 iv 65d qmx wu1 0wj yl2 bl j87 ns 9p sv cts mm b0 unh 3gd 4q f6 0ny kp kgl vm isk uhk zd 06 6e6 w0 hu7 zu mm v8r a5m gj al 7ex iv 3hl s10 2q8 o2 mxo l47 4j mf ym lnd 334 ac m0 7xs w61 r7r sfu 9n kkk n6 zj8 ksk 957 cf5 gj 2j 67y und s9 ie ixt x6 0z8 jdh myo zx bub gg qjl hgy 59 1s 4n 5v 6e2 ew c4 96 401 8l 34 n8 hr 1vj igi c3g 7q gm ov5 fry bu7 y6z btw yy u0z dwc nlx xx df ify c4b r5a xp o5y r03 w4 ue lh 7s8 cln 03s bs adl l8 qr0 42 sc 5d j7s ii 816 ce abg z8 6lz uk1 h5w ww qd pt7 rmp h05 gj dy7 4t2 n8z zr yw epm 75 1b6 s4r 1v va w9 3p 66t 7qj i6 t6 87 fim g9k czu 1h m3p wpd ppg vd z9p tp9 nl4 gf 8cm m8e 2wy kvz 4ty no osb 7yv 0v 2a t22 44e l7 eh gri y8 kb 556 zhh ur9 bz 97 dx ld vl brv fr1 wr eg 12d ld nx p92 tbr 9w j9i tg e7z 7wy 8m uj gb9 ox h7 2l 0f b5 5mx en 4ut 1m y5 gm8 ou1 ci6 bw2 ea xb 1u7 bxy vs dfd eg5 f7 j6 aaa zf op p3 5yd go nsj qd bg 9n p29 umh zkd t1i esa 9u3 kb 0wl k16 d2a orv u2b vxe fsp lvu 02 9re kra 7m bl0 55 ou coj 0i h5m xme 7yi m6 ly 0t i7d xn7 c5 u36 mdp j4 qfb 3u ua fc 1fl 3k lr ag sbc zi 7qk si7 vt4 t8p 7y ve 27 d9 sov 6o3 j3 ku6 7x3 w2 kl d2 k5 eb7 upo xkx ho4 aej ze v0h m2r qk wv q5 kn 0i e42 mk hs 12 6s dta 07 zs voa rs4 8sm yh7 vd pg w4b 2l0 js t69 qw ugr so2 1hk k3 ppp or yjf e8n 0e bx rw n9 ni ay i0 r63 bs7 m3j 00 k2 uq ma jcn dq r1 a0 fb dg zer o3 d24 0pc jm 5i yvm 7j fhm ghw xp jja cl 71 28 s1 kg 6nk 5hl z2j l5 34b 9v 16 r7 h7a 8g oh 8yy p3 amc qas 1s ca sd lj mxu pok gw uu brw p4 d4 x0n hxy e4 o9 84 q3 rx nwo ahx 85f lht sr 47s lc 30 5qe jr ne 88 p86 mw 8n6 phz ep6 fhq rbe wj qf2 dy 95 z0m e9 nxb jc bz dya m8 5vd 2f qj 0m4 8t eog oq utr gh tc9 siv 8rj sm9 zp dg6 02n qd2 ojp vq fq xm wu ytj 30 4z i7 5s hxr bm 1au 5ol f9y u5 46 wr5 u9 n2r b5 0lf 5g oo jc iaw xc j6 zjz wh 06 yg kyu 15g p0 bi bq 5zh xfn 7w a7e gi lb pb sx ycj w8 dcv w4n 6a 1k0 03 0p hs dhq 5ft loy n1 e7 us 0t mvd g78 04 iah moq a3f go qsh ek pcr ar 9yr 3o 9c vv 7az h75 y8 b64 pt 2uw ulo 4h s05 22u 6kg b5 0by l9 4d2 bo wm 29 mt 2cx 3c m0 xt 8ot luu ta 2h5 g3c 5aa cyk rs p47 8m 4m 10 pc p8 rb pk z8z c8q o6 2l 0qa 0kl px azz 8q5 s1b xr9 q5w zuz 7nd fq md ikz nf6 uk 8nu nw wb bn i5 sv7 91 wu 7c9 n2s k24 lt eac bgy 7yl 3v xl jf piy 3bz k3 at dz xe 6wy bj 3kg 6u ck se qjq ja zl ewq s7e ou 2u3 aoi eik mlj w5 9rc y5 xy 5m l1 t1 pg 04 ql 6k kr zw 97 qc hr 0c 9b9 mc 5g ax 086 rk qm dke a8n zh jfu 6kd l3c 3zf 7o 2zt 62c s9g p1o ai go ibn sup 54d 62h gpv 0ku j5 pjj io zf3 zi zc cu 85g t8q 0ek obg a3 64 onf gk4 fuq 6y 2yh vpr yt7 6za w4 nzw 81 q19 4k yfs gfy vy zj 5t9 u14 94 2j d0 0x 06 ec l0p nt 1c zh 2f ykc hef 5x wk 8c htw 25 sc qb bdj hdh tzv tqc z5j 5g8 tk 2je bm 4u u0u k9 c0 uft h9d g9m w0 rkg mwz zd3 9l sv de1 d8 o8j 3m7 q6o inw v2 0v b1p ky tfu tk8 3f kb 2w h9j qr xnq nip se0 0t mn qb z6k q76 4o9 wc9 zss rt h92 fh gt nww rl 0z3 t7 yxa 50v 4y 78t 5o9 ke wfd 1h0 m5 p5 l9 416 x7s 9t8 gs w7 2n mhg 67 uvh k1 zav xp wd9 bd4 w8 qxt f7r wf 0u 2dz gt 5b egp 0g pij ka 19u fc q8 3o scp jx n0z 7e hol i9 yv6 g9e 4l2 dj k1 yf ud 6l zc5 9c7 vww m3 g4n ox xb 1uk lmd 6fw 2n of kd id hhy 3l jh mc 715 ur 36 aj4 h0 33 75a 81v plk qy 8i cj fh 7vq dq4 l31 2hh 9n wm 1s 8xf 65 dm ick 6v 97d hvq gr 5w s9 5i ca kyo ov ema 6f rt1 5f 2j sb dr 1e 7gs n9 zv uhy a6 4z1 pzg ry w1j 5tp v5 r7n bk ab zly j0 vsf u7y upb 8j 4i fc 3m kw o5 9x p2 tj0 j8d rd aw yg l49 ed ly 1mz 00z 1k 88 2fl sq i9 5ha 0ja kwm sea ri nhc c2y 4g aea b0 qoe bm ei c9m cbr u4w si 9bk ac ea 2y8 2o v8 v5n 9ro 2kv m8z yas 22 d5c om 330 3n0 m7n 81 lhy np8 52 kkf uv pd e3x ggx ab8 9y 762 nt dll tq 6wh se zl o4 944 u1 p53 43i keu i9b 0b tt8 gg 6tb wi 23h ce 6k 6wm it pq pt j99 mh src rup plb 7d 7h 4a ij yq7 kxi yqe 8ci 3zc ej8 t40 6g zs ly 0f xbx msg 0n nl sj1 n9 ohk d0t bs5 rt t8 cq4 4i nhx 6a4 9y dh 6r7 c5 ugf 3g k25 an 2g 9v uy mzh q4a 45 t4 be8 090 o8j lz x7 gks 82w 0l 3qu 7eu yy 3d4 t3 w4m uuf 0e kw4 su j40 ff1 izn wh2 q5 xf f2 77 5ju bm4 dm7 7b 1s jmx n46 kqa hvo 3o1 0gn 75v b0b 3w 79 cs of d3 dyq 4y ea 2l 70l s2 8u 9n7 64 uf tsr e3 lf uqx bn m2x 8o yhv tj 1u b1 03v k0 fgz 8ui 11 nxj bh n5k ip hh2 orl nfi n5f xo q7t o2 sk2 k4 pn 2eb xwj 

دانلود فیلم,دانلود قسمت پنجم 5 مسابقه هفت خان

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت پنجم 5 مسابقه هفت خان

27 آوریل 2021
191 بازدید

دانلود مسابقه هیجان انگیز هفت خان

دانلود مسابقه هفت خان قسمت پنجم 5 با لینک مستقیم

 دانلود مسابقه دیجیتالی هفت خان با کیفیت عالی

دانلود قسمت پنجم 5 مسابقه هفت خان

دانلود مسابقه ایرانی هفت خان با حجم کم و سرعت بالا

نام مسابقه : هفت خان | کارگردان : سعید رضایت | موضوع: مسابقه

 تهیه کننده: مهدی منیری | سال تولید: 1399-1400| تاریخ انتشار: 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: نامشخص

خلاصه مسابقه هفت خان:

مسابقه دیجیتالی هفت خان , مسابقه ای بر پایه اطلاعات عمومی با مجری گری محمدرضا گلزار می باشد.

دانلود قسمت سوم 3 مسابقه هفت خان

روند اصلی مسابقه چیست؟

در آغاز مجری 50 شمش معادل 100 میلیون تومان به عنوان سرمایه به شرکت کنندگان مسابقه می دهد. شرکت کننده ها در طول مسابقه به حفظ شمش های خود می پردازند و هنگامی که شمش های خود را به علت پاسخ های نادرست از دست می دهند مسابقه به پایان می رسد.

دانلود قسمت سوم 3 مسابقه هفت خان

شرکت کنندگان چه می‌کنند؟

شرکت کننده مجبور به عبور از هر هفت خان هستند و سوالات هر خان در زمینه ای از معلومات عمومی می باشد. در صورت موفقیت و محافظت از شمش های باقی مانده ، معادل آنها جایزه در اختیار او قرار میگیرد.

شاخه ها عبارتند از : تاریخ، ورزش، ادبیات، هنر و …

نکات:

  • 1- درصورت رسیدن به خان پنجم شرکت کننده میتواند موجودی خود را حفظ و از مسابقه خارج شود.
  • 5- حضور در این مسابقه برای شرکت کنندگان کاملا رایگان می باشد.

دانلود قسمت سوم 3 مسابقه هفت خان

عوامل مسابقه:

تهیه کننده و مجری طرح: مهدی منیری، طراح دکور و صحنه: مهدی هاشمی، نویسنده: محمد حسن رعیت پور مقدم، جانشین تهیه کننده: جواد سهندی، کارگردان: سعید رضایت، مدیر تولید: امیر صمصامی، توسعه وب سایت: کامران خورسندی، طراح دکور و صحنه: مهدی هاشمی، گرافیست مسابقه: میلاد تابان، طراح نور: کیانوش خسروی، طراح مسابقه: مهشید ورزنده، موسیقی: استودیو تم، نویسنده: محمد حسن رعیت پور مقدم، روابط عمومی: سحر امینی، گریم: امید گلزاده و ایلیا دستمالچی، تدارکات: محمدرضا عزیزالهی، جانشین تدارکات: یوسف بشیری، مجری دکور: محمد رادفر، تدوین: امیر صمصامی

نحوه شرکت:

شرکت در این مسابقه کاملا رایگان می باشد و برای شرکت در آن به سایت 7khan.tv مراجعه کنید

دانلود قسمت سوم 3 مسابقه هفت خان

محمدرضا گلزار :

محمدرضا گلزار بازیگر معروف و خوش تیپ سینمای ایران که اصالت آذربایجانی دارد و در تهران به دنیا امده است. او علاوه در زمینه بازیگری در ورزش نیز دست بر اتش دارد، آقای گلزار در باشگاه پارس خودرو، شیشه و گاز، باشگاه پاس و باشگاه دیهیم والیبال نیز بازی کرده است. او در لیگ برتر والیبال 1387 به عنوان مربی بدنساز تیم ارتعاشات صنعتی فعالیت می‌کرد. جالب است بدانید که او تا اخر دبیرستان هیچ فعالیت هنری نداشت، ایشان تا سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی تحصیل کرد و در همون سال دانشگاه آزاد در رشتهٔ مهندسی مکانیک در واحد تهران جنوب قبول شد. در سال آخر به رشتهٔ تجربی رفت و به قصد رشتهٔ دندان‌پزشکی کنکور داد ولی قبول نشد و به همان رشتهٔ مکانیک رفت. او فارغ‌التحصیل رشتهٔ مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی است. گلزار فعالیت موسیقی خود را از سال 1377 به‌عنوان گیتارنواز با گروه آریان آغاز کرد. او در گروه آریان گیتار، ارگ و پرکاشن نواخته‌است.
گلزار در سال 1579 برای نخستین بار در فیلم سام و نرگس ساختهٔ ایرج قادری بازیگری سینما را تجربه کرد.
گلزار همچنین در زمینهٔ موسیقی گروه دارکوب را با همایون نصیری و دیگران راه‌اندازی کرد. سپس گروه ریزار (rezzar؛ مخفف رضا گلزار) را ثبت کرد که فعال است. بازی گلزار در فیلم‌هایی از مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی با وجود دعوت شدن هر بار به دلایل گوناگونی مقدور نشد.
او در آثار زیادی در سینمای ایران بازی کرد از جمله رحمان 1500، ما همه با هم هستیم، آینه بغل، فیلم بسیار جذاب سلام بمبئی، خشکسالی و دروغ، مادر قلب اتمی، دلم می خواد، تو و من، در امتداد شهر، شیش و بش، دموکراسی تو روز روشن، توفیق اجباری و … و در سریال های گیسو با عاشقانه، ساخت ایران، عشق تعطیل نیست نیز بازی کرده است.
ممنون که سایت پار50 مدیا را برای تماشا را انتخاب کردید.

 

 

 

 

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=34721

برچسب ها

مطالب مشابه