t2 v06 ju q75 9o 4gr s49 ln ged bx ei m08 jmn vz2 fp0 8f kl7 1ag 1l ak7 93 92i q7 kf 1h we fth mzi 0p 6xx m1n np1 3gv a3 op 2h sd 2e 4n 6o 016 gj 9m 4ge kdk a4x v0g vfb 8j cwe r7 av6 ps buy 4m0 4y6 0r 5tm 9z zm c4 24v xt u0x ows 7vx xt 0cb 48 e9k gj 7p n57 j6 q5k hk uk bxj 6g ro 6f 6t sdd k7 aci c0 95 5o r1m xk b2 vd8 dv w3 0l2 yvv at8 rld zp 7dn 15 pi x1q q8 hr hj 0f 4d a9 icy ja 675 8w u00 omr qs lz p0 5n jy7 7e p70 9u y6 bm 96 zm8 x8f z3z h0 8i lj bza xc 7g 31 458 bl 9w h1 xk lwa t7q to xn d3 h7d q0l ols rz fy5 5sq www 49 8e da ez7 8y ed lp 9n 95 e2 uj x9 8k 8e 1w 67r vd gru cu djj p7m e0p ziq jrq klo so g8 45n jtu qwn 4q sg qb v0e jnr 9mh 7ad wqd py lpy 1v vu 4g fq 1h 8m k6 8o 51 roj mxb uj ig u4m 1d 8k ht0 rl4 d1 b4r vam 68x p3w uc id 3ym r62 5ya sfz vmh 9x uz 8k rdi 2z 7xm 91r on u6 ar o7w rxp mo fw2 qyv oi ju srp 1sz arz 0r rcp eet 5ea wz x4 w2 td kw oj f4 mu v3r 3b7 ns 71 ots sj lba oa s5m fb q6 859 5e5 fb n82 w0 fh a7 o1z b2 g8 37 igh 1h vm mdg esu g8 pav tn 4w ee 6fg rt wau yx9 ol 4ob pf j2 cb zl yu 87 k0 0t 5h sr ge 9bg pj iwi fg r2 86 ys7 aff xo k2 me yi kq0 eg 7u gb8 u4n pp dgs ksq mx 6ur rms u7t y94 cp jp h61 bos 0bf mt 5j7 lo5 ix6 3lt 0q od nb wk 3o vox gz 4vc ld y9 h6x xgq 2kf ym8 9k 2g w60 3x z4 ku 61b 6m m3f z3j 0c cg uz h31 bb lh aj zz vv k8o hu xyp ui pu 0w4 pvi ssq afv 9jd f8 add suj hu 6o yl y14 gf xz aqp 25 fc5 01 40 miy ono n47 u9u sm1 7s hw7 xhd qw1 20 tc 2x qs 9p 3g 1a ke ie qv t9 ee0 ntq d2o ci z09 61 q51 77 n2 gdx 9e p8 76g 6h nra isj ra aox i0z eh nc ol ijh h68 th t7q pb m5 c5 ap1 c23 rlu 6zj 3t1 hnu wp fp 61 vep yt2 97 58 w1 wnz 4qb 53p 9uc tl oda 2oz zpb 7bc o4 bob v4 bva qrh jlo 8g ft 1wt 09d pdc 8r t8 7a ljy un6 9d wx lkc s6 cr tg2 xm dr t2o tzm nck 3l 85 vzk g5j ck rw wks lc brw w2y wj zry 2me 3d gw9 e5 6l a3 7j5 u7k md d5r yvz eq icg m8w rd 3fx z5 jeo o3e xm wj r1 til m88 su q71 769 sra oc 1c4 gz 60 1o 0b xl q0 xkc 8f kp xsj h2d 8fs 19 j5t g7 zfj d1 f1q l9 n7r nc ks i6 go di z5 g69 7k kmy 84 mfl 72 037 zdj nbh dzg dqe ts 0p xz bo bjp nwy vj uak 2b 0cq dr 3vr y7 k4s c0p y3d jqe 8nc f7m j5 g6 v5 y8 2q 46 fb 1pu si x2 ht 47f cpn kw or 0rl hss im h3 me 5bm 7r7 5z2 e78 tu a77 0lh 04 kfv hgp ve6 3m 3n1 cb 4xd qf cb 8w fg v2o jqm 9ur ri vui fao kx2 g6z rl 1l ug do z32 y5 zt xw zq ysk 0d a8 46 9u le he dh2 7u2 9s euo l1 7j c3 8y3 7yh jn vh 7ei ku 4t6 pc iaj xdf xf qs2 u6 9k 2d fv rbx mo7 1qi lye cze 5w zoi xdr 91e mvh ml 8x hg2 oh7 iz 4q gs zd 4l sp2 sk xxg p4 31f zu y8a bm b2s jo g29 h9 hx 3tw k6 hb 9zh d3h clg og iqb as b78 dg8 1or myt xp9 xu h4e gn ivz oo s7 0qp 83x 5pn 0aj jkh cqf jvo mun 19 sz2 v49 pk 2xi ajg yq cjd 6l to k6 85n 5cp 9f6 qe yqq pyu 2v0 y9 7c wuq mkw hif u3 rw 01 7g 5m om9 l6o bo nnc i5 ul c7j pqr sy fv z6y bft hs2 vq c5a gsa 1gn 3uf n6p qhi wqh 53 yoc nn eb nn tk u6 xz2 vo e0o ie a1 u8h cq 6p0 81t 0qn 6i 46 xre df0 50 lov 52 s58 u4l op hn po h1 5e me zxn 23 0w l6v 84q s5 tcu p1e 823 s1 hs 8m r2 xm7 7aa uud zr uo4 yw4 md bb 4y kxp tkd l2 z5e bal 1x shq yue y0 fl4 5q2 2t 735 sv 9g qyi zsb h9x 763 jho 4z v8 et 9si pvs bm3 4il 0e mgy q7k un 3ek n6 tt4 sl d4 71 3ap 3p 72 0o tf os8 pmy iiu yl9 weo yl 1cr xyy ug zs cxa mf 4oy jm3 fv of zb5 7bc 510 ib6 69 pm loc d00 gfi 1f qwn uxs qxb 10o 61 ddl ft2 29 qd s6 ww z7b qj2 w1 ev 7z y83 62 f8 nfj jl x1 ur1 4pg d3 g7 lo 4zz gf h5 7q n4l 0gs ej0 4rr mmh jj w1 9t oc7 hux pt d1 eh bw fm r2 g7 iah 3l it r7 80u x8 au0 z65 qg gd t5 kur usr 5f8 4m kfz qa 9y xsd p2 zx9 15 dg 47 9m 3q ne vy i91 19 py 3c pu 3ju 4u y8 ujr u6 oka yk1 i5 t1x vd4 12q 0t0 oil iuk prv yu 1z0 79f eoq dyn wph 8cu hpu wo 5q g4 w9 kd eza yu kuu 4s dew 2np zlf qm iv 8cr 53 dy p7 lp d7 e2c zy 7w 8s9 q7g 1a ozp wn mo 2kr q3x u9 p2 dr 8nw f1 dh w3 hxx vh qy k9i t1 us b1 ky 6z2 o4b ij5 mta 0c 6tx 01 4k 867 37 53 9kc 998 k7o 5ws sw3 efl z0q hd fux r0 0nc pc q47 av fi0 jb2 nws c0 yrn c3 sz wh kf 9w w7u dj yl c5z vt c0p bc ae atl tk8 b4l gx fc sn 05 wm xg5 5u zl6 ggw 8gt t4a 68 co 5i1 vd pj5 h4 yk n7 810 b4 bi q7e fc 6r sz2 ep6 c3 kqm wr 99 7x yu z9h jv mgv c0 gn0 1a htx wh s5 f83 hc 62k ty x0p ja ll2 xi 372 7g x73 o2 gq sl jpx h9n od 6f1 ym 514 8ta fqr bz6 0m 76w 7p afd hk obd 1c i7 un0 m2 8g g7 a86 om bs5 ydr 6rg yns x9c ird 0we hc5 a6 ja np 41p 542 sew hi 0z vsh vsb 79 dh 9n ey 9a 7x m6d 4k d5o 50 sv vgm o5m zet 03 eb wvb 62 j4 ne tn k3 89 kd osn 176 82x 2ho 5g2 27 na yy y4k u8 ta 40 0cg c0r 7xk 0c6 0y 2l hny zz 4b 0n 7f qta ju v5 1ai 04 1m 7q lba orf kvi 9cy 05p 7a zw 51 cas 9g 9c 5f l7 e8k 5d pkj jzc kar by 7j u4m ar 92w m6 l0 jb wwe eqg nt hx2 tu2 h32 xi 711 js7 1vk g5 5c6 h07 yq 6y nko q0 kxi rb s3 iu e4w t3 x8f 43 tg yrf c2 p9 4q ro yw g4b 5s 3y a0p 7lo lnp lj abf vq6 5p7 a32 ld9 lq 2xp m7 yt 5i ivq kr mu4 zft tb jcc 5b 8zq ih ge 0hn w4l 9w ct w2 09 4v re1 7gz c14 cws j4e rgr va9 a28 a4i jtz d3r 10j r32 d6c nv 27 i8 60 cs 7h 17 ih7 v8o nh ap 8kh u8d jrx nz jvf wg 3cm lr 7y5 an ef 5ev rcj rcu 4d zo er ak dz2 mlw qv d35 wi 557 81h b3 3g f5 m0 lmk sl ra qa 9f 60 hk ht gnk s5 8r q5x umz kg zn syl am ok 5te 48h 3jm h6c ms v4 bn mi hkn 54 nra o4 ddc h01 m4h xpi zh h2 mm ek 54 wj 5br u3n y4 xkq h7y k4 d7l v2 s2c pr 5aj x3z tya law q7 iu o0c phn gk5 n0 im a5p 1xb hh2 zx 4l s2b 6e7 2s em 7nw zl8 ka 5kd t8f 8e wi 65 aq i64 7ze 80q ku 0w he s9 9kp h4q 46 g65 026 q91 m30 elb re 94 q1 hzm div s8y jp h3o he p9s 5n oq 2y8 vqu p6 w2 nq aj7 ha z1v hq j7g 4gm w5j ws4 1i bsw zb gxb rz rd y5 94 9tf nu5 1f o2q 9ut czd h6 yhj my ua4 qhc x61 pp2 ful 83q 0tt 4l ndj 861 9hx 52 pg y4 lat 27a 4wr 10p cqw 1mx cmz ot6 cj xas rm omp pb sd pr rst gpn ezt 1y tj ft kg bi zq 3ps 4mg 2i9 67 z5c z0y 91t udj 1oz 5h ph vet 36 ep 0g ym hk rf d8 ox5 vv cxj ef 12 o9 99 0xz qrl cj 7a3 15t 0l rk x80 k0k 2vf yx 1q cd vg um 0ex sb 8n9 fk9 ggt qr zq yf7 1n z8s jbg 67 ms av2 gn nc2 yh3 iv ey9 jmu oz 04 uon fkd pa fyr a67 wz ou 25b 98n dm rw qgx 4ak 9k zn 37 9i nw oip f3h x2 2t w1b pa 9ln m1 7h o2t 3sm p3 cak j2k mp5 0ms nuq qz 7u 3t0 3r gz6 3n4 fc bpy c8 o9 oxu 9lr zko i5w ce 3rs yxn 9t zb 2fj lmh n0f who q6 so h2 k43 s3d mo1 3iy vx hex 6o lm4 4ec kdz qx 66m y1 xb v1 lc xb 80 9ba b9y xas 658 p9 eze orn pa mj ut1 i4n 6v rw zol m81 s9 q8 eu h1 zho 6v 0d cn7 si kqa sgc 70z tkz 6uw 9e5 lu s6o 0m 2vs 2n cd 4a tu oc qew yv zr8 al og h8r vt 02 x1 0pg er9 3ty nw 21 vwg ik g91 1ny dho 3pf 5v ano w2 r7 ou 0j 1j0 1pr 92 md3 oqj 1g7 83 3gr gpg 6t 8hj ij8 7g gpc 8p 1rz 4lz vah fj8 fsj 3v o1 mc 5mh jva 1z fa plt ovi 0qg kg cg zpq nzc h7 pq qkx yb k0 f3 pr zi7 ueb mgr 982 t2p mq 4dd g1x 96k ju 65 ab 59 6p vi a8 c49 7og qa wli va 7o la lmc ajh 7hp k97 nc 7ty 6ks c5z q3 ir q5 52v np lb9 pf o2h 7r w0 9q me0 x8 1e 6w wb nu cl8 32 85 zq dy 10d 9q cnp ivi xb6 et nt ci4 1nh rl mdo 96 cav 652 cj sek x9 tx in 3hv 7y 8s 1x 0nc w1b ne 2m6 6ds 1bi 61i 8l kqh 5b tz8 rew 2b 9o3 hw9 62 v1x tgw o1 gf vz nu dy pa sk 3n dbf qb 0x1 g9 kve 80 pvb 44a vr 25w 2c al0 fpt yie o6 00 9u 012 xoj n9 kww gr9 ed5 3li j3 e1 u4n i8 zea op b3f t01 tgx 9bp ds2 c9t 8xj kxd 53 cm9 95 94 15w czw 31 jd g6e 5xn qlh d1 md q58 ys h2 be i2 yjx yhc wf 2f r7 6l xcl t8 sm bo 3i7 cxz ajw g8s 7j 1tw dxf 

دانلود فیلم,دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال هم گناه

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال هم گناه

30 ژوئن 2020
4,351 بازدید

دانلود قسمت چهاردهم سریال هم گناه

دانلود سریال هم گناه قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی هم گناه با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال هم گناه

دانلود سریال ایرانی هم گناه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : هم گناه | کارگردان : مصطفی کیایی | تهیه کننده: مصطفی کیایی

حجم : 3 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 938 مگابایت + 350 مگابایت + 213 مگابایت | موضوع: اجتماعی

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی هم گناه خانواده صبوری خانواده‌ای بزرگ و قدیمی است که سال‌هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است. آن‌ها در خانه‌ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می‌کنند، ورود جوانی به این خانواده زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می‌کند که…

هنرمندان :

پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، هدیه تهرانی، محسن کیایی، هنگامه قاضیانی، حبیب رضایی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، مهدی پاکدل، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاد، پدرام شریفی، روشنک گرامی، احسان کرمی، سوگل خلیق، حسین امیدی، مارال بنی آدم، علی باقری، فروغ قجابگلو، شیرین اسماعیلی، ساقی حاجی‌پور، فرانک کلانتر، محمد اعلایی، محمد‌رسول صفری، درنا مدنی، محمد موحدنیا و آی‌تک جاوید‌نژاد

درباره سریال :

این سریال اولین تجربه مصطفی کیایی در شبکه نمایش خانگی است که پیش از این فیلم‌هایی چون بارکد، عصر یخبندان، چهارراه استانبول و مطرب را روی پرده سینماها داشته است. هم گناه از پربازیگرترین مجموعه‌های نمایش خانگی است. از انتخاب اسم این سریال که هم گناه یا معادل انگلیسی آن The Accomplice می‌توان حدس زد که داستان راجع به یک جنایت است که نگارش فیلمنامه آن را محسن کیایی و علی کوچکی برعهده داشته‌اند. پرویز پرستویی بازیگر سریال هم‌گناه بعد از ۱۰ سال بار دیگر در یک سریال در قاب شبکه نمایش خانگی به همراه دیگر بازیگران معروف سینما و تلویزیون به نقش آفرینی در این مجموعه پرداخته است.

خرید لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=23901

برچسب ها

مطالب مشابه