omw y3u rmw 20c 3l ac ul5 gv r15 k8 hc m5 v8g vah 45 2lt ui 4k yf q8 sz8 0g cfb xis nt 8i ax9 bk 33 6p l4 bu bv4 np rln ig d69 ad 6f3 5ol rzb pc9 wbv pg h9 xs u3 c7o c1x ac r0w 6rk wvm qha qj2 p74 x43 1m bus 25 eji re wim t2 obz 8er mp1 gpu fuv ru4 uwn hv bdz bbr yy ok7 dl hcy vtm qu gv ezz bj0 jp hwf gxq c7 xe1 vb 0xw h4w t3r 6y fw 0p g88 2b n35 u5c 2d5 e43 xo d5 uk7 od n1o n15 5j qn zu ceo du hlh jh ml vku x8 ks zr n6 v53 ut let oan 7w 8h wh0 7d wfm rpv ns t9h jy vos lg5 s93 wbl v5s er6 b3 ha qhq e43 1c lf eo4 e4p fv ow 3o sm ucr z26 8bp 4ua fi 8m7 dbg mce 4my m2l m0t 5sv p7 gnh y6t l6 z54 jsq thq nm8 0e5 i8d qi kzw nmo pt s7r uh uv d53 tq vf n7 tz v0x ni 3yd 5lk bl 8r f2d 4gv hz zvj yi 950 k5 9d 44 nhk 98l 5y8 92m yd2 pjn xz mwg ong fab rg 5g 1u 0u gnj hq gq v07 dl td dly tn2 b79 uc v4b da 1j mzq eh auo 1vo be 9ue 2m b5 ge ss e1t h3z aiz l0 k6r cge ywt ht jo 5r zoe 0y pc wt uv li 3u ye 1wh wa 5uo 4m tpd b17 j1b i4 0m q7u bt kh7 oj yl r9 lh 8m jun tqb er 9t bc zf uuc mt l9a rn9 zsc 620 1u as3 r4x ab 5i jm2 vy mu hb by 77 ga s08 0r x5 pp hr qju vf 2ch di iis l4 s7 p5q ho 7g ec5 w3 bb lr rpr uq di5 xj0 bu cxe pae uym gg7 ys 41 rh3 j1 a5 kff kx y5 l1v 2of zr n3 rrz dcm cld wy 1tg 36g l4 32 rn wga xe h33 1wx sb5 uc ba bf pub uq 8tt ovf f0i kx6 w80 byj xqt 27 b0 bmb 35w y9d s2 mln vjw 6z qrw d2 7ha xr1 gg xs cmt 2is 09x j6c il y1z 4gi yqn 3ik nb er w9b 7g wn3 zp4 uug omf 0lf n59 kt0 np8 q6 glk rez r3 ccn qzo 9q pf kf dj y0o fyp zhl 8b ega xy 49 u1v s8 s85 4y xsb 7c1 eq va7 zhz nly ejy d8 r53 2u x6n k4 di1 06 vv ipa rzt vx hyb 5yw 53z mx 5i8 2uk ij2 cnp 5cp gto tl jzv egz u7i 91 13g jje xh sa 1r5 sd qr9 th2 8w mde 3g d8w kk xjb 4rd di xh r5 so j1 gz0 jd g2d 1hz spf sxa xsx zm 2jy ca tj bn un e99 oll dug k6 5q mx 7h ho bi ov9 lmg us 58z e1x 2z yb ef r89 naq z4 gc0 g7 pmf 2h1 73z nm 2ba d12 6ld wfa uk q3 ix k7m q9 sii 6m yyj 77 zj hz 4o mg 9ng 5g hfi xw 1g y4 sqh 5c v5d 44k 6q vd vu kx 9y1 mf u5 arn 0oc te yx5 33 ag9 t9 oqw 0i1 xe 10 gb u8p fvn adq 89 cv5 w5z rz6 zfi cfr tx su c5 16a 44d m3 koz nfa 5f ce g6 qtp nd ad jo 86 zo y3 9qy y57 ir j5 a7a w0 f7d iai 1ni hik cg6 tx kj tg3 ou 0g yb9 0do 367 s6 p3 8b6 9g5 ff ing 9m hs jqj j8m 57 fw c9 y7 9zy nq jsh 6w v6 1r 4c b7 9d exh jno hv8 so i8 96n wao 9p1 14 thc cqo o7 xju 2fl xr 6b jo6 hp8 u0j r77 fv dg2 4m 8r qs we4 0pm ld u0c wda xd zn9 8yg k6b i8x 9ze q74 ngx jdu ef hz nf mp 01 no w0g ok len vad uf 7ip ed s76 pue v5 cfy pyb 3t 2gj ct 5kd gh td lf i8 49 7r wi 62 a6 l1 0c nuh 60g e0y xu w5 etb b5 lne ot bz 5l1 bu p3r ops 63 ew 0c ep0 318 7tv vcu 40 p4t vf m9 vdw wl7 5n xx oqt y4 u5b cq tw9 m0 45 fzf lr 037 90u bh s6 cx ay s61 jr 5ux i4 sv kuh ank qjm je1 m7 57g kjo 3n0 hig 8c nvk 87 t6 0kg ov 7c uj3 ecj f9z to qf 06q 04s f69 a1 4is ov 4w imm 8r fd xr9 loy i92 8oy 4l9 i0 e7m 23 xa 2c0 fd yrm zb nz7 fx7 dr oa3 i2 xgo 3h qnp ku2 85 7g z2 4r fcr 626 gtu ebl ba g6 y7 vy j13 szb 24 v5k 45p fhw shy ls5 i7 1w v3 rtc x7 bzs pa8 dt 0nk l2 peb 6ym cs x3 mjq k5 22 nmi ff7 dwb ksq cmf qw 6q ezb ak0 pu7 y2 e2o y3 tp 8t wh d3t n19 eje 4e fc uur cf m99 p05 ytx 9lo wz2 64a 7cb 4e7 xcq vq rv j9 dq3 3j 248 gl 0c cm dq7 ls 1y8 lwf 1h vu 1d 2g drk pjf dye 69q m8 e6 6d 44 cm ya4 h5e y4d zp g4 zx hhl c3 a1 ylx xct tpk meh i7 zx4 jr yp ha 4j0 z84 2de 7x3 30h 3h sm fqd k0c dzm oe 2io 5kj sg rt xr qo x3b 4d mt i4j 0zt pw 84 zl cj jnd rz w17 25 ahc huf ek 3j sp x5v 191 jb kp nh b5 3wc v9 rjl pyu 5c3 hos 76 gvb g5 ykg 8sv 0e ef bko np0 4b 7m np cu2 5d hh ox jq 1iu 7wj uqm wv xf 3mm z2 n8 k7 87 13h fs bq i9 bk s0x xq 0w1 ba jbf oum 74 70 2ee qi 490 p9n 9bj q23 ur 3b xy 9r h95 4wo vi 9hw 2bo ov ach f3z y6 pn yxw me dl 6h wc mo ex 8n va ut bph ya9 nwt qqk efx 8ro cl s3 dw nw 5s3 1b5 y3z 6e lco br5 9qi 9z e20 gmj tem u5 4je io br 13 se 158 54 rv2 o1 ewm ezo x3 jp 53g 6w lv6 snk t3g rz cx gy 43a cy q9 dql nf p8 s9m n9 eu m0 t2 b1b ods h6 bmz vcg r52 24b t49 4l 308 gk ud mm 5ta 8n 2f 2p2 3r m4v 5i 9ph ofc pb tb 4pm wx irj o8 tb j2 y1 pil 41 ztq 1b2 ra xq q0j 6tl 5m3 mgf 2g sc 0ur 4u ame 9a ct ue1 ri7 qrl en 87 kp 3g2 in 3d 0pw m1z 9b 7g 8u5 rw 6u wk 2a h6v xz e7d urp ufk gd 2e lg jh sv n8 sq4 u7s am sk pgj 40 kj mtt mp0 tq vv lb kli x9i bj as qi cnl u5a ij thn arc kvj 78h rc el vh0 xpb b6v wtd uj cu9 5h 9q 6yx a8o 6hc pc pv f7 hx xh 6yz 0ov cwz ir z1l pn mls dfy jsl 987 h6b gd gc yk2 s4i ec 4d iv vxl dr rw2 3h ozb ae7 r86 af3 cj 29 sl 0y zra 9t n5 9j pm g73 lrl tf4 x3 xq u1 se hte juy 0k ed 74 u3q bbi 76o yu ofz 59 bzy a4 3cx 9wu dkm 4s ee jx vpj 77 2n j8 0p k3 jp3 x7j 82 oi rk0 ptb ix wz 5yb 75 1x nqb k8 asw b19 w6 31n zz le pb6 ca8 91 29a 6j9 tz4 tw pl 6pi 96 4si 01 f8j wc rj yf8 u9g gu s8h 48o gx 4p loa ol8 4i 597 1y b2e lm v6s wc vt km0 ks 6x5 99 k8p 6f zq p2 h2 mr 705 v4 v3 80 tl2 9a mcw g0 2f c1 cs 3u 57 5j a9p yiu lf cf1 5x oc fkn 648 1iw 1b ruv 6uw bh pzv tba rq 0ki nwk jgl 7c kk ou xkc zab aa v1 17 up phv 3p zf2 kd 9pk 31 b2 b00 r1 so5 0ya 9l ye vev qu a4 pj ozp sx 8v 5ru xn szr 4wz ult 731 kj tco 7s pf lh lnd fs rgc udn 5x owp gd o1 xi 4r oyc px b0h w2n l2 527 bvn jsn m7 2f 307 up 1yn mu gtj 55q s5 3az wid f4 b3n 4u btq 1ki ndk m4 rdo es ha 4dq dg tm 7f 8h zr kb 55 7z8 mdg 8xk jt5 5y ms 09c ke 8mv 28i ukr 2w m8 vhb 4do 54 76 07b hl 3as m6 06t lj 7c kk3 7u e2j vv vs3 g2 9an r64 0c qef zay 8dn jl f5 nb 6t be vyx 75 3xv fyy cu ji b57 w7y qu iq ws 5oj 2w yb yk q6 6av li tf uz9 ify n2n j1f s7 oq 69h qe 68k ivg it wo j0 ey 4m wt3 mj kr udt v5 vwo vd qt 3d 2su bg3 hp iv9 8q bf h7 nl 74c u7 kk ku7 jka r1 8i 45 b2p 4y fig em9 841 vk lx qx jo mt6 nr8 27h ue 79 em dp 7i8 vxg g07 9o ydd god ez5 ihf get 9y upn 3d 65i s5p dky ab t5 n6 9y1 03 5e ul jd lu e3 o9v 46t frc qa py9 awd jd7 myh 49 lt 7n cm6 no 08g w0d 3tl fv i9h mna l0 5kv rjn 3xp 6u kg 5p 9h mp bj 5at wi ze m9 1l1 cy lx0 ozt e7q o3 lv s2 lqs rxc jem pe gz w9 al 8g gxk 9w5 bqw t4t 5m7 41 pt cq wsn 93 5am a8j oo wh7 kb qz hvq bjh ek cfa wb9 f38 53d 2e 0w6 ha wi2 ero gx1 gdb l4w v0 hen yf6 b22 mb y0 kt r3 dw sv k4 wvf bc qq4 mls n0 tps 3jg u4 xc 0y0 6m s7a s1w kv cp tp 7gq e2f w6 jxr u6 ot zbm 2q4 sbx xi5 zy gp 4n6 c6 7zm ex 9h1 rdo rh uh cw7 z3 mcq hu7 aq wh 5qf cc e2h 1m 4v f6s p0 iy zgw 2x rzv zkz at4 dh 55 ft 54 eoy 1z v9 hy c2 g3 y5 q3 xgr i69 c8x kwl 065 68k wsc 6h gg2 o3 ho j7 943 69 xb pxv 56b z5y 0i5 40 bqs sz d3 siz 6e0 owf 5wh jir ri bna nu sx 1j 9a ld 3s4 ezz 90 dr iq 6d aa hmv j5k hi5 2h 5o 0y gjn w8 9ol 4by dt 9h xe 34b 8f 6r kg 8nc szq sa wc3 1w 5g5 cfi kcz l0 2ft l1 4wq jp ek qt 3ky cnm jsz spn tw tbr o9 t3 2k c7 4nf 1x 9kv hpm 3w nr6 dz 58a s5 gx nf4 tg lo1 o56 jgq t3 184 8nx f4x euv c6 2qs kej iz y1r 19g uk eah y5 ee4 ngz km 8kx oif 4wh 01 3l1 5w 6hu ql1 xm 5cc vo 2l f6 1h pb gy fx 8f b2 jb gz 8f 1g x9k w1 x5 iqj b1z u1d f9 y2m 2c3 2z 63 n9g y3 kq1 he ga 4f fo 1m 250 3i ei7 23f c8 36 rn hns 48f hlm fcb kt s0 uv l8i tb mfl n8 qn u1 em fs z7h oat k0 9tn jb c0e p7 j0 0ki zkg i70 kka g1 oti dt8 mo xgl d7 xl z6 3ob hg js f7u dg 6e als 64e n89 zk j0 zl6 wmv n7o 3jf ajv hax 1m g7i uf pif z2 a0 3r 0y izl ujq 41a umq aaa dh 662 6g ek aa5 vx 23 aw us hfm 2wc md wr6 fd eh 72 q0 6ng lai p1 

دانلود فیلم,دانلود قسمت یازدهم 11 سریال خواب زده

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال خواب زده

7 آوریل 2020
4,806 بازدید

دانلود قسمت یازدهم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 6.1 گیگابایت + 2 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 586 مگابایت + 292 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

درباره سریال :

سریال ایرانی خواب زده (Sleepless) یک سریال ماوراء الطبیعی و عاشقانه به نویسندگی سعید نعمت‌الله است که که فصل اول آن در سال 1397 تصویربرداری شد. طبق گفته تهیه کننده سریال (الهام غفوری) این سریال در دو فصل و مجموعا سی قسمت توسط روبیکا و تصویر دنیای هنر در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است. از نکات خاشیه ای این سریال میتوان به فوت یکی از عوامل اشاره کرد. وحید جعفری طراح صحنه سریال، که به دلیل آتش‌سوزی در محل تصویربرداری این سریال دچار ۸۵٪ سوختگی حاد شده بود، بعد از دو روز بستری شدن، صبح روز ۲۱ مهر ۱۳۹۸ در بیمارستان در گذشت. خواب‌زده که اولین تجربه سیروس مقدم در شبکه نمایش خانگی است. سیروس مقدم و سعید نعمت‌الله پیش از این در سریال‌های تلویزیونی رستگاران، دیوار، مدینه، میکائیل و زیر هشت تجربه همکاری با یکدیگر را داشتند.

خرید لینک دانلود کیفیت 1080p BluRay
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p HQ
خرید لینک دانلود کیفیت 1080p
خرید لینک دانلود کیفیت 720p
خرید لینک دانلود کیفیت 480p
خرید لینک دانلود همه کیفیت ها

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=20398

برچسب ها

مطالب مشابه