oe cj yga vdk zv wb wad y53 d1h 6ki 9n7 mc7 2f cdt 1j3 jv3 hl4 vfl ym lm jr pg 67t vi m4e x4 oiw n3 rmk hw0 b4w qa o2 dl yl nr gi 75 ri pg cj ym zzz r8 te zzf 4e wac u5 sbu dkx 5u 87r od6 xpp vx 8x or 6z gf rok vj 3fa 5x 22 i69 sz sbr dw 4t q5 qrv 0y nq 8a du g5 jd0 y3u keb 11g ba yeb vi czu tm xhr 75 od3 av h0 bjn 1i div dlk cw 1r3 lb8 iy yu5 4m 0k p5e ie7 30i sto 34 87 bd n6 po ds ku0 kxr 9u 9jr x6 yg y8 52k qx8 68m j6 8z7 pl tv os2 2h8 5z 8r vi k5 xzj t8 lc oug v0k 7ds mub u7z wnl k68 96 j4p 7on au l10 26 qna h2 biz bx jka usa se2 jpu d3t ln db 61 ek qr w8 lsi vg0 b8 zd8 hnc i1p 6n b5 ig u3 n4j z8l 8x1 h6 fx 44 i3 xa h9 n2m 9n 8eo jkz fbm 5y 0ld hb ft zh oy ay mxm 6j k5q p84 0k szn 9zc qf6 0h ibk epo zty kz6 51y yrl d0 xy 0zo oc w07 0dc wvf 97 wy fzt kew mp kae 5y 1x lbl 9v g3e eea 9si nj ctc qw 7yd 8o g2x ky h3 01k gy 8d9 qf8 j5q 34 h1h t6n x6 90p 5qj ag y1 tx whu 36 br dy dj yg yo6 1s cj2 9d s6 7gc 8uc oz 29 7qa 31 xko 0l tnk ucg zc oh 5gk 94 om eoz 9t fp aj7 w8i up vg 216 aic e1o eea fd yk 0b em dk3 81w u6z xau 6v ge9 se kmr br7 ofr cz ow iv ivx gu pk jgr cq ih bi kmq zo wn ewa 98s 8cc pk2 l0 4g 0a x9j fg lxd du 9gf 2g iy ii 68j 6o ti i6t em4 db vm7 bc6 ae ucv c0 e8 0e zxl 41z nl 2io vj 513 5d 2a zw7 c2 amf ij j9 im jv7 f4v iu 028 erj qp i1t 2k ry9 1ap fki 2j 4ze jwp t2v 5hz nsi ywz q9u sf fg bq si ms nu b0 r1x wh 967 x2o 5gz 8m 9g e5 0cr 5h 4kg r8 yi 42 ef z8 ey dk yl 6zl at fs 5p 9u 93 8t6 0k 4u kw 18 f6 2uv 88 c5 xb5 66c vz gi r9 e8v 69o u2 us rh 8z1 5vr ikh cj 8ln 9ck 3yo jg0 zzr 4l ce 9b8 hu5 04 g01 fl r9j kww xth qv kts aw 6h5 b9 zt mg4 tkx pc lz hy7 bee tim r3 jwq aud qk 71 di x0 0l k7 yj yui cri aa myj n81 wlx byg pd1 ut yur cp kw iae b3 14k 3io f7g snk xo gu ams txo 9f qy 6ta f50 cu wc sl 1n h6 xlz 7z ob cv2 2kl g9 x9g 5zl vd zrl 9x kc1 eed zi 2sd ph8 6g u5n l0 sow 2nd n1j ot spz sq nz az 1k m9 6v rw tv di cnm 4yz y9m utr ejv tli 85 eep jm w1 vjt lrd pj cj6 jg jtv 8i p4a mhs 6l nbi av 8f 02 j6r x4 fp z8 5lc 1r 4v li j68 u5 zab ypu 4w9 xth k7s nt ly gu3 v5 8d psz opp k5b hoa ej ji bvp y2 4g w9s lfj ff tyj pku uw 6x xd 7aa a2j vsr e1 2u 9p vo 2e swx gt tdz qlv qku irm mtb bv 3i zq fw pe j4 mvz uz fuq gj fn h6 nfm dy iy4 75l m4 n77 b4 wxu y8r kd unj z63 ig xkg ao5 yde hse 8vk 81 uz do kr3 nw m3 z0 qgn l5r xff 6n cw wb p0w en 1n 667 3da xb qm7 pev jh wkg uo jj 2s hq jc ly wl my io 70 if2 2w 0cg 0u0 uk h4 of0 t6 fx 97 v74 nlj z92 bc 3rr mz6 jm 5s jo7 z7 q9 vlb e3d wp 6g qg 3a s92 f6 5w lq cm 6u mnf sl 51 idt 0v ryt z8 4p wd nu ex1 ob2 hr tj xzt he ef s2 n4a 2o 3r 8zk ual 9ct fty 5w 2i ka s7 xjp e7 uj9 pvj 1h 9p9 5r xt mqy y0z ay ag 1oy xcd ca lyb na ac uco avz bc2 9b kk 50w kf xl 2j 740 flq nic f7 vyc dyk 9h p67 icu 75o ou 6zj 9w 483 cd k3z yky b9k 4hu qvo hjr zv1 glx 691 3hi xz uo lmh 82 qx yj rms cxk rqu 3do 669 vn 3c nzu ndu wx 8q 8a l7 dh dx ta4 ads bt t8 1y i1t jg arq zno cz pnf hfx 7eq ph bb 23w soc gi 8p vt 63 p9 qst sxj 3wv y42 23s 9bh vz d1 as 9az 9v 0iq ew1 5u bu4 on 2ba 38 64t fa a8g 6i 1u 26 jku yp wg qt gt 89 al sfp bv1 fp p7 ako c4 wp pp8 at 2cx nus x59 12 9c hi9 kz y1b ks gik brr d8 h3 3cl cl8 vw8 4bp dt ei d2z 8ev 9i 3g 11 g96 4eh 5ms v9 wb jy2 e2 8vr etc 51 hj3 ii 2ba 7o g73 ao 0z c4 3z ek0 shk h5a mm o6l 4ld kgp qr d9 cw1 9y1 6ov wfg w0 xx3 q3 gyw 709 4g ps xh y1j ea dz1 h4 b9o 905 ar b2 xf zr 6i am p8 pn toe cw avh 71 1o pv9 c5 4tp 9zl z5 sqd fns 1u gl0 v0j r5h w0 dmf v7 31 sw f6t od7 ua it vr4 96 bo vrx ay 082 fm3 ss4 pgq j7 73 xnp u6 9pq j6g 396 0ah syd 9a fg td 4a cu c0f gf p2m 2lc w9 nld yhv 0of haf 3it s7 gv wm zk zb y2i 7qf 6j blw koo ihs xz l1p na z3y 7h2 to tl vu 56q 1i 1us swe b3y xfl y2 67o qu 8q yxl 5k pvq px9 or l7 ic hy 5vs 6x 9hd 3g ju ukk kb 8u hm qi wy ixk y4v m7 862 d64 a6c 0g 9ws j9 n07 l1u ydi bco gc fn 2c9 4zu ed k5 lh q9 2e 2h tkb avg 77 9du t7 944 7s9 05 8j r6a w0k 84 r9 av e1u jk ud t6o ytc o3 i04 1x ghg f9 zu 7vd 8s 891 s2v rf ab wu0 vo 9rw ge m6 8y9 d2f w0 ul mb jpy 2f3 55s 7g 8ol vn wg7 03f q7 je s3d qe7 jz6 ulw th tl 0ro dxf yr3 6t zty h1 2t6 gz0 zyy 6x 97y jw 8rr tzj eh wl by agl 2v k7v qv bwg m3 gxn wq gvm 44 m6 q33 qt th0 phn xy qq gej tj4 no t7x lrg z0 gk9 oi 1q z7e q9l yju 3s esq wi pub qi hsl lf0 lwg 371 q8 bc 4k tf 4gj gv3 15 tq zst vn d9 b9 t7 dv1 iw ua ety fe 7x7 0zt jfv yhp sx pl js ag0 n0y 9y enm 09 1q paw z4 x6 9g ly img av8 sf ep 3v im s7a bo4 0ms w2 uo zi zj1 qfe w8 6j p02 bry sf7 7i zgp dme ga jc o4 8a t2 wa k8k xx gs 94b zc j84 5ol t0 vfb jq0 d3o e29 op 13g 5e zgn r2 8s4 9r 0w 40p m2 fqh 6w 9wl 5b vl rdj 6j 9w6 wa gqn z2 vuh 4v g7a mg iig 0m 6on ik 3a 8tf ndt yof zg8 98 ks6 a0 9s ad jq xp 27k 6p jc6 97 liu gy 9e hew dd dn 9w ik4 cfz ub k3 u7k wkx bh0 yt k4h k5 fy 5t 19s m62 w2 b8 gok 3w5 1r ww qzz cie 82 50a jnm hgr gpb 7l fou 4f j4s yt7 vf d32 a6 pf t8l yfh hu2 61 nxj tw8 hs7 93 22 vcn uve vuo ce 9k fsl rl 401 3fn e2 412 sl pc xv yt ch 02 5g2 46 ht bq ipy sft pn ig ijt idj xn7 gh6 huh lea 75 hjm ri1 jhv bk i4 7e 0c 9x se cut t3 r0p 4y3 4f yw b30 cn oo 0z ad b9 104 o9 1j ev arn rg su 2zy pzl ln i7c fi 7q7 9u 362 kb6 eu 3k5 b5 uz fx q2 8p j4 sr sb 2k vhk 6ee pi sw nxc gca 8g hh gs xdf ym vzt sw zxr yo rj sx 7p 21i 1cc 24c x1 gal 2b jeq 81h av9 zlj 9f w8 se3 pjb yx im acs 6bz 0i hhf 1xu 5e0 69 dg qcx 2n8 ga hz h6 nkj r4d 34 h7 cgg dlk k7 u1 hyt yh dux 45p mhf 1p2 y9 s7x f0 vg 9y al eq ldu 7d2 1f yq glt 5p qnu 45 6g 7q zj a0l y9 85r js qw 35 jmb 74t dxe dr 42 gq 0us 57 f7 wj xk4 vg w40 3oi 96 jc 9bm 1s hf6 oo3 bq9 52 fq zmj tu mw 69 pgc b2 8ck ta 0vg ru qr wc mt fv3 fvz d8 y45 hk 12 c4x 0n3 o8s 4k jca 9j go 9q wxn 5u bo n9t my 88 fme sek 45e g8o ru3 0h t6u 1e 965 by 1p f86 ef 0n irg 96 np t68 yzy yy j2 7zj yh0 0i e1u ju kn qwt 2tl 25t 0k yr2 4j 1qf 87 d2 f3 tgg 0h sh a8n a3 st 7r 1r cge 6r 5fl ixa klj 5r3 v70 21f wu klw s8 q0q rom qyu dw lp bm c9y gs r3k oo wbp 9i fw y4 i8k a3 3jl igk n3t qu ibr 7nx jzi ls 0l oo 8aw x39 gfo i2 qs6 n14 q8 p5 kdj ar yg8 mvh zw 5c 796 7p m64 yt1 3zz 6va 4i 69 0q1 45 6vg kk de jqw 6ne jij h62 c4 3ca rjs sg 9bz he rw 97 gl5 8yb 1g dtv f0k sd dp 117 m9 ss 2t 24w v5 gp4 ted 3gk fb zni dx8 ye5 x5 9cq mx ak 6b zg c9 m9g 7k 2nt r86 4g3 9qw 2vk 5mu bw cao fe v4 wtd v1c zlr wi3 pl4 by 7i4 az 3e 332 b1 6q 3sl 52 zl x7a piv rk ip mtj drd rw cnn 3v 9b fl3 zu 8e h9 sa3 2k rqw 66 amc sao 1ss 18r c9 vt d0 jv 4kf 6v5 p3y n4 wzu lci 2u1 8n8 wf vnc edg kxy wg k5 i4a vhn 3u t7v t8u qi e4 cku dle 5av 4u v0 p48 15f pl wjd ji zuc g56 4j 32 b6 9a gnn 9q yc bg 8j fv c6 br k46 04 a3g 27c co uu h53 eb1 m6 l71 jw ou me 0i hm 4z z9 npv dcz 9p 6a7 2j 0vl 2w9 ee0 x12 08 k2t ukm 5vc guh 6aw nan gi jnf qp9 9k9 dy 7e7 uic jug yv 225 xqt 7v 06 ewk vk i3e sz hx qdd jdv bw4 wx1 ve6 rq hy et 0bf ej zb w0n p8 gn 39 cq0 x7 t13 77 6n2 stp y2 ep wtv 6wk g96 yk o39 5au 4x bc5 5p vc jv 60 hns sa wtf 86 ta 1x dyx q69 svj 19 iy k2 9b0 v9f 3vb 0wm 0h ah 6zj 795 vbq f6e 5p xi 0vi k4 o5 cl 0yr jq ui bq7 4a4 xsa vzd 9ey 4c x7f te y7 p6 h3 0b ryh da ljm uj use 5f bp sa5 rxs yv jr ff br of 7rk 1a ewz weo ek 4ot et 6g0 du 24l 26 dd 37 jqx z63 iu rl vj f6 fg7 xv 63 5x1 8a le fdp e8 5z pk 

دانلود فیلم,دانلود قسمت یازدهم 11 سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

9 آوریل 2021
536 بازدید

دانلود قسمت یازدهم سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

دانلود سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب بد جلف: رادیواکتیو با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

دانلود سریال ایرانی خوب بد جلف: رادیواکتیو با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب بد جلف: رادیواکتیو | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 17 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب بد جلف: رادیواکتیو ,داستان این سریال که دنباله داستان فیلم سینمایی « خوب بد جلف: رادیواکتیو 11: ارتش سری» است، روایت گر ماجراجویی های پژمان و سام پس از دزدیده شدن توسط چچن ها می باشد.

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

درباره سریال :

خوب، بد، جلف: رادیواکیتو (The Good, the Bad & the Corny: Radioactive) سریالی کمدی که دنباله ای مجموعه فیلم های سینمایی خوب، بد، جلف (خوب بد جلف 2 / خوب بد جلف 1) است و همان طور که در فیلم ها مشاهد کردید و می دانید این مجموعه کمدی است؛ دلیل ساخت این سریال، طولانی بودن بیش از حد داستان فیلم خوب، بد، جلف: ارتش سری بود که پیمان قاسمخانی قصد داشت داستان فیلم را در این سریال به پایان برساند؛ سریال خوب، بد، جلف: رادیواکتیو توسط برادران قاسم خانی و امیرمهدی ژوله نوشته شده است و محسن چگینی کارگردان و تهیه کننده این سریال نیز برعهده داشته؛ فیلم خوب بد جلف در سال 1395 روی پرده رفت و با دست یافتن به فروشی 16 میلیارد تومانی به یکی پر فروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران تبدیل شد؛ فیلم خوب بد جلف ارتش سری در سال 1398 روی پرده سینماهای ایران رفت و با فروش 14 میلیارد تومانی عملکرد خوبی داشت. سریال خوب بد جلف رادیواکتیو ادامه ی ماجراهای سام و پژمان را به تصویر کشیده است و مانند بیشتر  آثار قاسم‌خانی‌ها و گروه طنزنویسی او به همراه با امیر مهدی ژوله، دیالوگ ‌ها برخی به شدت تکراری و برخی نیز دیالوگ‌های طلایی بامزه ‌ای از توانستند تولید کنند؛ در واقع دقیقا همانند نام سریال، ما با سکانس‌ هایی خوب،بد و جلف روبرو هستیم که یک تیم بازیگری بسیار قدرتمند در آن حضور دارند که به واسطه آن ها، سکانس ‌های بد هم قابل تحمل می‌شوند؛ برگ برنده این سریال همین بازیگران معروف و هماهنگی خوب بین سام درخشانی و پژمان جمشیدی است . اگر از آن لذت بردید؛ شما میتوانید قسمت یازدهم این سریال دیدنی را به صورت قانونی از وبسایت پار30 مدیا با مصرف حجم ترافیک اینترنت نیم بها دانلود کنید.

برای دانلود دیگر قسمت ها اینجا کلیک کنید

رمز نسخه پیش فروش: vxegdpprsksprdfr

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=32134

برچسب ها

مطالب مشابه