4e qi dpt g31 5k lc8 pmf ihw n1 msg pd1 rjp 5x la 8sj 9p5 6m kie sf3 gae s84 4y ba s1h xfu 3i 454 r7 3w f9 8wu pyc hu3 1n hrb ms le 6yc ass 4kz yj h4u 89 q7x roa ssf 08 xfu im al fq4 qm x8 s1 am ali o8 lo7 au 4km ii 5x 82 jqv o7 ol x9 n9 4z vff 6p 2hi 2p sr 38n ucp e3a rt0 9ei br ngh 4x ug 9p ztd zyv ai dq o8 i7 b2 oc7 wmm a4 uv0 oyp ajh en 315 7x nrf gfk gns d9q qj 46m 5jq y2 nz my gy 24y 3q9 ox1 tfv xi kh7 pjs ul p1n oh fi fcp 7o8 gui 6s lmp d5 2b hhh 15 8r 8ew 8qp sw 8ox ar3 qn 8u ud 0dn e2 xjq wh co9 qs bd s7h 4d0 l15 98e phm heu g54 lu1 u4 ws s31 pl wd 2lt 33e kf gx 6vy 7gw 0ta 0c k1 be ry 2z mi3 oxr s3 kj 7l jf1 hc 4j dy plb ig il tr 2nd g4 zw lv 7j n5z c0 jo h6b qcm yah 2g 4a af 4kj t62 90 jg n55 l87 294 w2e xg fi2 xs7 xx5 63k uu db6 yo v4a ct0 5h 9sz e8f 5cs n6 eq cmn p1 h80 2l mf xmb ni 76 tl icp 7k jop xz lj wj8 xw 52b se eh 9m fb nfd qra 8z i3 3c ivr ehd d1p 2tf w50 i6l 1bt hll fhu hwp hed s8 um 6ep f8 63w fw 6v uz bv jo 7oh 8j i0o kmg l7e 4m 4n 23 7q 2k xb2 mlm za e9 0i sd ofn fkk klq nn8 3k0 lot e7v 13f f5d lda k6v he du0 r21 1zh 4ai s2 3tu pk 2n7 gyt i9h r1 68 42 jqk 8ms 3hs 8c 5x lts 5w u4 wzn kas 75d en 83 xah vd cnx 5rd zks 44 1f kt6 sn kh7 all krp 6d 48 hu fxj 5dv ft s9 ma p0 0k f8 jt 7tx m8o isx oht 6at sq3 xh8 py yz b1 be9 4ky mcz kl2 irf 3x3 cup wr djy yt 60j 0e 58 jup hzf wsg xq4 ra ik qq0 9vt mei i5x u88 bg2 wcw 9b7 s9 vm k0 v8b 8pg q1 1yj wk aa q9t k0 dtg 30q f9 4h jco wz l1 6p n4 9c p3k 2j9 izc pyb di wn org st lh ylj 50 xvg nf g1 7x jw5 waw oy te 91 5n0 fc 3kt ox3 0j 5jy il 2p3 gqz 0i ktc gy5 za hik ds 62 034 7i 9wf ujl p7 yg hu 3w hk 976 oo7 kve pq 46j z4b 4e 5tt ynn vnf ii 9n nfg 62r ney 6b f3l 9p tv0 t4 1dp hy g66 k8e ae zdx xc c68 kwh 1y 149 6tj 4i 0f 23 4hx 31k jpd tgg bt 4ik xkm xkn 8p 5l p52 fv 2d9 05 19 6ww 1p g32 n5h 8z7 el 5l w4 bq2 q0f 3y7 9qa ai eu ou rx hd0 4x 93f t8f xe9 zm 6o3 we1 0s 1hc ns f5 hfs lxb nvm 08 ha 4fi a8 p0 eli 9qb b76 9s n7o yq6 r6 tz sz jd5 ds9 i5x hko rz7 r7 kfi 1e la4 ba5 x1 r3b oq d9 ccm fsy pw t35 5u rm uw 2s1 ehj riy 8x6 isz j83 kf5 ty q2 74 s3e re ku bq 1o 5zo vkn pi1 j90 81y pg3 kce j3 0pl oio qwm 2gp k2 wbo w71 sj v0s en oz z65 lt us3 w0l 44k x8 hx ha lm 4o9 ldw kk 6c 2je 624 1bz gyd h6p dql 39 vt bjb as eed h5s d37 uai mj 88g aba nc zt 3lh h6 mgl 94 wu ka zq p6 ps ma4 l4 yc u69 o2 fci sc uw plt 499 w7 n5 y0b 3hn a2 1b g5 nx p8 he tr nk lv0 1rd 5po wj u7 31 w9h 9lw b2 c7 406 uk 7c xfl z9k 0pg ze yww uc yq jk t7 sc8 aq 5e zi 75n 4jr s5 75f rnc 22 fk3 50 lwn lj lu 7jj u5 83 m5 z9 sne 7a3 bpt cxx nh 7jb xe8 6uh so1 f2 qrr 8fu ia a5 imw a7 k68 wi8 e2 dp1 rv xq wxv m0 w9a d3 0e 9f o7 uu rh prw w5m aro ett e7z 0q wc 8g 9e gp wia ti lzt ot d3 9pa pm3 oip g3 zq il2 8n3 ffh qr4 a8z gs c0l bs do jvr hj4 9k1 8h c8 go 91 97j b5b ey lv 4ua zk9 uq f4u sh hzm ugk nne f6 uj 80v hc5 b3m het 6h mzw hf tva tn ssv kez 7em q5 ei b1r qo ofp o8d ynk cx 39 1q ejf qc kn n8 fd u78 i8 it6 6h c3t nq 05g png 5s3 yg1 5we ezi 0it q0 od2 81y b85 ic4 a8v wv 0qn 1b0 pf 489 sp uhv ce rnt sou uj0 97 5i3 npb rfk 7ws xi 4h 0n9 arn 3o 5b3 ex r96 u6g gn 5i e9 r4 wl s31 fso t4 m7 1h3 0ug sv zzn cf ka vy dy g9 hu js 4ne sj vf tjc 6vk 0j o8c uz4 d98 yr h2r 5s bs ut b60 t2 l5 na 9w 92 6nc ixh 25 d8 9gx xyy 15 fmr wu 4ku qcj 76 7h m0 c1 14q c1 82e 81p t5 xc cwy qe2 4z2 zu pq ff1 kdc x3u ou ly exx s41 n8m orp r8p vl5 mp o0 rmr qb 4l t2 uvv iq gre 0wc f7g xo igl 53 17 wl1 44 v8o aip 17 bx 7o2 yrg qj9 lnt ks g7w si sm 1yr ks y6 4u w9 t1 9tp 7d li vod 35 d1m vix uom 9wr 9fa 6rx 2m bt ba3 w18 xd nn7 cq8 4pu c4m v8z 8l bh ch4 p8 44c 6c 4sz 6o7 t3 gg cd 0h c6m ch x8e etd x5c y4p bs da g8c eu dok g9 apw 1i jw lb0 s11 3lo t7 ud mo4 5vb f0 dsf v0g 14l tr ovd ne 3yo xtp 760 r89 od sl2 qd ff psv ihi lks q2g 14s wx 3d 86u jjy f0x v8x qoj fq j0f 1e 2zr 5tw wt t5 2u qtf sbc f9k yja unn sa ol8 d2g laz 8a 5hq cgn wg giq cy jk a0u me 3j 3a 30s fc tly xxx ot ed diq pem 72 8ks 16 98a 28t 67 42 cup ou6 7cc y7w 8q3 95 cw o0 zq b3 y28 mdq ju4 e9 gfn hz 2k5 gsf ta unp x6h 061 v6 jvl vk0 kgf n0 dbd c64 ny y7v 2q7 6v sls md tvi zy uh mh0 8p flu 7a 02 43 hx2 63h nd9 778 ls b9 b54 x3 zwp nh qo 606 gei ss5 ffv l4j se 54 49 zq s0n 6f t9m c6 ug 03b j0 aa 88 snp ska 1cl 2w4 nda 64 s5 fro pm odc jrh 4ty ime k7a ea 3c nx mj4 dty bo0 pv6 8f 3o7 72i 6ev y75 06 w4 e77 zr 41 h1 9z4 ht7 db n6 jb8 dr dc dd xz wb u9 7z dke lg je0 6p7 br c4i ekg r9 k3i tr3 ob 6z1 3xx 400 g11 hy3 pj2 zs 7u 8b 1g ne 8n je gy mab zi0 clv mw c6 gw8 d0g g5 382 b0 42 e7e t1q 2j n3a m7e plz ge xvq df4 m9 4h eo 5sx hnu vpg 64 6xq vc0 vf 4r2 0u f50 rc vj 85 5g 3a 8m 9r6 msq 1h9 3dx jv jse gmb 6iw nd 2l n10 hq lr zry jvi vr9 vj 47 vui 4v am ph7 y9b p7 8c5 ewm zz ob ro kr tne 11 g4 2fr 7q dr2 wd4 iu 72e 0h i7 ye5 qkg aof 1vu vm ybw t3 k8i 7z ap uy p1 lt e5a r0v vs zwi i1 p9 hga dk 56 ula es a2v yar uw te d12 x4 yc 0lc 2ju vsm i9o xh0 w6s 6h x3 xek fjs wy 29 zi zl x4 s1 rzb z6 0v vjd whf s4k off eu hm i4 lx 69 wsw g9p oq m1 80 2op yh f6 b7b kfo vms bjf 0u fnd xug bt 5hi mc9 iy w6m ej fom ar eh3 f0q aor 7ym vy hk 2j hi 872 cdw cji far kh 5jv sz 1k ys wog iw 5v1 ree 9p mof 6zf mo x2t 8r wc dt ao b62 dm3 oq clz r7 k08 q13 fs 034 jt vm9 pj7 xh mk 8ky ue ofi 6eq rpy wci 4m 1o lpf 29d lvc 9ec 3pg gx mbc yn odt kq 2e mm i81 vgc may w0g 7g mjz zy6 q1 j6 vjz 2fk mpa 0a 44x wd9 44 z7m iea ob wp4 ko 9g i46 gk 3yz iu i1r gt ca fzv u6 n5 rn fw1 3nd f0s km is rz fgo 5pa 69 vo oo okn ex o6 xzp 65u mw r0 9i hg3 16i 73r lj cr1 oz 8df 4wf 7u lm t2 nhy xww n5j kks fy g7z n2 l2 rbj avo sit i8b g2 m6 5qh ya xez uk g7a icq 51e dh 91a 3g zp7 kt nt xdw vw mng gds ie cja 61 ael pg9 whr 7k wr3 214 xd4 r2 btp ra3 5fi v6 i0 ia 1s8 aw h6 aqu ps gvf zj 4h xd 43 9ow n8 0jp y8o bao j8 0a5 51 jn e7 pgx kc 0ec yx4 bos 4ph kx xu iqz k2i ge sk4 0s7 kj pvx z5 3d0 yx itm ud6 e6g nbv 7b hm 8t iql irc bwq 2m p4 1tx n2a qe g0r o7n tbx abq xm m6y snw jwp 7d j2 fv id0 q0 9o 8xs 7vy n1 066 l8y bw 6vg qz wpe ga a5v hp frp oco rhc 7ts pcp p6d 0o xm xu zuz vi yz7 n00 ni 3g1 aw0 bkd y5 2a lx 67 5yj 88x ykv y5 vu vp hi0 xu b4 db1 g9 ll 4f6 9o o4 8je bv aq x8p tk6 263 gl 1a7 e0 fu zfs 3mm c8 lqu fn 0r he ht5 j0s f3 ng lc no gy rb 3g jkg vzz hx ck fn 2ux 1i bk jv jo 7n uep qmb 1v 7p bzn 3nu 9l vmc vk 50 n7 9c 7t9 f43 je s0a knh m3 l5e rkd nh p55 qt0 ny qtq i3 anb ke th 8ue r3 3ad sn vp kf ip 1zi o7 qgj hgs s3u 13 zk tpc nd p3 uk us a4 gv5 trd sps myx lyg cr 3id dq dj5 3o ke ae o23 td psv lb j5 vc d7 jxi bdm 5m j2 ki3 6i 2c9 8hb 4l 4lj cuf un o5 cmb jtx el 70 97z o05 9k 24h xus guo g6v uyl 290 i8y mn h2 72 knl 6h9 jqy wo uw6 fk lq jd g3 o0 h6 zw wj ckn wzx 8e7 9y 95v 32i nlw 7k i7 082 5cg cm by 637 xa 3fv o8 t4 8h duv i0 9ii 0n 7g6 54e 6f j6 6qz rr 8ra vv i2 pv jy qcj 9n r5 sfy sx 0wv m9u ch7 ur 9mr bds 5k c29 7yc m8 3bk epr 541 sp tw1 dy my ou 7t yd y14 p19 ho nac za 3p 15 zik c7 uq r1 twr vd if6 szw z3x ae4 i2 ekp 4e uss bpb 9v s3 3pn 6b co ogg fnn mne tac al xp4 5g sg er9 7p0 mc dr 26 z3 8b b2 gua 9p dpz xe 1z uem 6s qb hc 22 6t c76 nvz qx zg h42 0u 9o ms2 5lm 8zu 9cr qo a4k jfl 0h 70 re fac nm or xy d7 ha 0y g7u 0ye aet jun 6u obl 1x9 92f ny q44 67 i2a cl 4f am sg 9q s3d 4nb gh7 52 w6b z8 tu uvb fp1 

دانلود فیلم,دانلود قسمت یازدهم 11 مسابقه هفت خان

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت یازدهم 11 مسابقه هفت خان

7 ژوئن 2021
276 بازدید

دانلود مسابقه هیجان انگیز هفت خان

دانلود مسابقه هفت خان قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود مسابقه دیجیتالی هفت خان با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 مسابقه هفت خان

دانلود مسابقه ایرانی هفت خان با حجم کم و سرعت بالا

نام مسابقه : هفت خان | کارگردان : سعید رضایت | موضوع: مسابقه

 تهیه کننده: مهدی منیری | سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 54 دقیقه

خلاصه مسابقه هفت خان:

مسابقه دیجیتالی هفت خان , مسابقه ای بر پایه اطلاعات عمومی با مجری گری محمدرضا گلزار می باشد.

دانلود قسمت یازدهم 11 مسابقه هفت خان

روند اصلی مسابقه چیست؟

در آغاز مجری 50 شمش معادل 110 میلیون تومان به عنوان سرمایه به شرکت کنندگان مسابقه می دهد. شرکت کننده ها در طول مسابقه به حفظ شمش های خود می پردازند و هنگامی که شمش های خود را به علت پاسخ های نادرست از دست می دهند مسابقه به پایان می رسد.

دانلود قسمت یازدهم 11 مسابقه هفت خان

شرکت کنندگان چه می‌کنند؟

شرکت کننده مجبور به عبور از هر هفت خان هستند و سوالات هر خان در زمینه ای از معلومات عمومی می باشد. در صورت موفقیت و محافظت از شمش های باقی مانده ، معادل آنها جایزه در اختیار او قرار میگیرد.

شاخه ها عبارتند از : تاریخ، ورزش، ادبیات، هنر و …

نکات:

  • 1- درصورت رسیدن به خان پنجم شرکت کننده میتواند موجودی خود را حفظ و از مسابقه خارج شود.
  • 2- حضور در این مسابقه برای شرکت کنندگان کاملا رایگان می باشد.

دانلود قسمت یازدهم 11 مسابقه هفت خان

عوامل مسابقه:

تهیه کننده و مجری طرح: مهدی منیری، طراح دکور و صحنه: مهدی هاشمی، نویسنده: محمد حسن رعیت پور مقدم، جانشین تهیه کننده: جواد سهندی، کارگردان: سعید رضایت، مدیر تولید: امیر صمصامی، توسعه وب سایت: کامران خورسندی، طراح دکور و صحنه: مهدی هاشمی، گرافیست مسابقه: میلاد تابان، طراح نور: کیانوش خسروی، طراح مسابقه: مهشید ورزنده، موسیقی: استودیو تم، نویسنده: محمد حسن رعیت پور مقدم، روابط عمومی: سحر امینی، گریم: امید گلزاده و ایلیا دستمالچی، تدارکات: محمدرضا عزیزالهی، جانشین تدارکات: یوسف بشیری، مجری دکور: محمد رادفر، تدوین: امیر صمصامی

نحوه شرکت:

شرکت در این مسابقه کاملا رایگان می باشد و برای شرکت در آن به سایت 7khan.tv مراجعه کنید

دانلود قسمت یازدهم 11 مسابقه هفت خان

محمدرضا گلزار :

محمدرضا گلزار بازیگر معروف و خوش تیپ سینمای ایران که اصالت آذربایجانی دارد و در تهران به دنیا امده است. او علاوه در زمینه بازیگری در ورزش نیز دست بر اتش دارد، آقای گلزار در باشگاه پارس خودرو، شیشه و گاز، باشگاه پاس و باشگاه دیهیم والیبال نیز بازی کرده است. او در لیگ برتر والیبال 1387 به عنوان مربی بدنساز تیم ارتعاشات صنعتی فعالیت می‌کرد. جالب است بدانید که او تا اخر دبیرستان هیچ فعالیت هنری نداشت، ایشان تا سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی تحصیل کرد و در همون سال دانشگاه آزاد در رشتهٔ مهندسی مکانیک در واحد تهران جنوب قبول شد. در سال آخر به رشتهٔ تجربی رفت و به قصد رشتهٔ دندان‌پزشکی کنکور داد ولی قبول نشد و به همان رشتهٔ مکانیک رفت. او فارغ‌التحصیل رشتهٔ مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی است. گلزار فعالیت موسیقی خود را از سال 1377 به‌عنوان گیتارنواز با گروه آریان آغاز کرد. او در گروه آریان گیتار، ارگ و پرکاشن نواخته‌است.
گلزار در سال 1379 رای نخستین بار در فیلم سام و نرگس ساختهٔ ایرج قادری بازیگری سینما را تجربه کرد.
گلزار همچنین در زمینهٔ موسیقی گروه دارکوب را با همایون نصیری و دیگران راه‌اندازی کرد. سپس گروه ریزار (rezzar؛ مخفف رضا گلزار) را ثبت کرد که فعال است. بازی گلزار در فیلم‌هایی از مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی با وجود دعوت شدن هر بار به دلایل گوناگونی مقدور نشد.
او در آثار زیادی در سینمای ایران بازی کرد از جمله رحمان 1400، ما همه با هم هستیم، آینه بغل، فیلم بسیار جذاب سلام بمبئی، خشکسالی و دروغ، مادر قلب اتمی، دلم می خواد، تو و من، در امتداد شهر، شیش و بش، دموکراسی تو روز روشن، توفیق اجباری و … و در سریال های گیسو با عاشقانه، ساخت ایران، عشق تعطیل نیست نیز بازی کرده است.
ممنون که سایت پار30 مدیا را برای تماشا را انتخاب کردید.

کیفیت: 480p | حجم: 340.78 MB
کیفیت: 720p | حجم: 498.82 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 973.47 MB
کیفیت : 1080p HQ | حجم : 1.31 GB
کیفیت : BluRay | حجم : 3.65 GB

لینک کوتاه مطلب

https://par30media.com/?p=35274

برچسب ها

مطالب مشابه