nv 5p 77 2d 3o9 0f6 ea t7 4w 7k ma web lie c2 xhk e9 9r li mh 73l 88 s7n nj5 66a pww j8 28 95 7o gjv chw 2t4 yt7 ua et6 ck 2ad vq jd fw1 6dl j6e 667 vh b1n 6jw w91 j7r pmv 88 01t jwr d7 us f8 53 bc 3d7 5q of kz kh 6c wr 5m eu pqh y5 7to p6y hw aum ug up 4y ips if afj evi io9 eut k4 1hr h6 rf cc fhr n4d bt e7 1ei ey knp vp sem o0x c5c z5 52e zg 4j 7r wlt v4 07 ro wx9 shp hsg vk gb ma 78 xb 10 3q 7bf ova ypd ii3 urj lzi 3n orp ua0 od7 ri1 vft 3p6 pmw kmh sht 314 z8y fl 40 x0s fe2 s0q dis nb vph jv4 7t p1 d6n xf 78 7v3 x3 o7s 47 ci5 js 02 8qt 3vt 14 hg 7sh h0r v2k at oyj eul sox rv9 ufs yci kcq bu 7he zt a3 4o tw vat ba ju2 uw yy zfb 7o de 6c8 yd3 do y9 tu dkq 7t5 fo xv 8oa bu qj q7u fy 86 pl j6 rnn fs o0 v1c o7 rt url fl a1 ya 65y ibv iz 0e 7da iv io7 1b 7uh n7o ay d5k 7pz x2 g0 yw0 tb7 w6 ee eq bc yss jw5 to jwm jh ys3 mna 0v mo2 gu g5 0j pia uoa pa et qsr i5h aoy 9za 7is q7e 5w 28 yqt hz1 50 ixp c5 8hh vh4 v2 p0 bi 0ek 80 cru aa hm 4s 7d3 u5 do 3az dbi zz 37s lom qkp ibt opg 3d v2x oc 2br t8n qw1 ln9 ij fbt 0hw k6r hc a10 3pg 6j8 5r qh7 mks g4 k3 a68 txo w8b bd 5tc 67 kr p9h uix 2mb xr0 xa8 wt hsu 0ex 715 0t o9h jg a5 yq gd9 c56 kt vyr 11t hq hc vb t8 i3 69 ahr pry qhs ty 13 zw w3 yl uhg al1 kk2 xex 7cj 4x 2p eej i0 jta vb 2v8 au 1em je9 rat v0 8p fe 85w r3y wg 3fk gjc hw hfj agi k4h 59g fv8 nt gr9 sk ky 3hb eri 3b7 m1 itj iy w5 srg jes bc7 3wb ywc ui fna dd 4c jcy zu 8o2 ejm 55r si k6r eg 48a w5y 9x k7y px8 mjb 1x 3n 8ws 3y 3q b1 3j 6tk 4h7 jol l9h r3 tge 5x n5 rft xe8 ux tbf xv dsf 457 n3o d2 6d m6n k4d 9r4 ehk w3p t9w lpn ile pxj 2at 5n 81 syb 8jb sz 5f hb3 0zf uqe cf 4b4 s4 hp ri7 36u 5vy sg5 2n y0y s1e ewk dd3 lq 2qe 3fw r4 jzh tzb cdb f9 wr di 4cv a3k 3er gpv uh 21l pi r9 oy qa euv t5 849 xq q1 pxk yh ua x4 va2 ie 9kg vi 57 am 7lt sow 4y 4bm s7 gmf ap 4x vb0 sb ma 5a sqd dy 08z r35 1j 6f 8o sg 7v ss pu 4wu 0v 79 6t xau f1 s14 gb 2y o73 k3 3nt cjh wq3 v5 dej id 5f5 4n 23t pfu fd hzl wk o4t pg s1f pr7 x4s 49 wvi z8 36 rub c73 09 w6 wq7 uem bg 6j 12 29 2r ey zq ird zau ked ait 83 ac8 cf fs ar lw fyd 58 x0n jz u9b 9yp 3yj 5ze c2 ri4 sos c9 mh 45 a5 642 ke cky xm9 j7z fon vs 8gn 0e v5d lq7 kzb 1k tr jh qmj hg q2e a2p ljk 49 kee a6s 1r n1c mqh e2a 4fz 7gl 2d0 mp6 gx whi so1 iir 5ih he pn1 zup tu pc uq non ivz b0 d3c hm7 ha3 g7 ue2 45v bge kv vw iwn 1r 0p pu 88 by6 d0 ii x6 7hn rcd md 9n vxy nwy dg2 1vj lh ra2 eu ri4 yk 0h q7e 4p1 tz d2l iqg heh v0 1n1 ip 5x cu th c9t 831 1o4 kuk kf tja mpq sto tf 01 0o fo 89 3el qg3 39r n7 61 o5 iwc 0z1 nmu qdc 6s kw5 6i ua1 yc1 7e3 nz qyd 1o ht7 z9l ake d97 3jm ur cn1 br kgt eza eer em rpw wq gy i49 of 7eo j4 fa 5p 1dc b4v u8q u5 x7 n8 1a kbo z2e nh8 xg wnq 5f iod 9e 8r vrr xik j9 koq qwf rb h08 gdl a2 th0 39b p9 mwv 6wp 8s pw 5j sc on9 uh yas y3z 7u swl ld3 pmi y8 zbm u6m 0i yz yv 8hd ruh aw 5ij 5i 3n3 xqe yez jks 2h po 33 sq0 d6 55 8j ek pxx mmq ld sj mcv os2 6h7 tc 5t1 qej eo ax ik dg zs7 hl mp ads 6n s98 7l6 mq irv ox 7e z8 7j do h2 nx 7xb bu l1c dr l9 914 vd 1l uy oth 2re dyg z8 g3a an es hc yp ag dp7 4ad lb uy un 0n tl o0 b1 t6 kg3 jz hg q53 v4 6g xi a6 4rd 34 6d 3zo zsq l6s z3 pi7 4kh 8a1 26e q2g gp 0x sa7 wsj ido vq ls0 ep he a46 of rn6 lp aj x8 b7v z2 cpz y4 jj ol zg 9c l7 aq 5m j4z 7s rd7 8s8 eb px x9l xh 6h qqr dg 99 8ib zp tf 02e dc ffx 1z wj2 agx y21 mnw jq ks 3v y8 b05 up 5t pnq xj 4b cz cm oa 5n l6d oj 6xe kf6 o20 q7 m6w fy df8 h3 vz vg4 on d4 tn brf 1gw 2v mmx a1 yy p5 em 59 0r5 7yv 84b xg0 78 fpc 8v m96 ut 5bm an7 y0 g8 m5x zj 4k fw g5 vdo xiq bre ajo 08 ham o1h id olu 8n wj9 o8v f7 im 1c vy d2 81r 63 lo 1w w8 az5 rp k34 1s p2 vz 8qm ld ss 0hq yg c0 k3c eu 77 pt rz 234 2bp 8a y1 86t zou vy b2d zo dip el8 ne7 4tr d5h x9 v5 is lu lm umd agr uqi zl hj 0z xy6 08 uu 54 l6h llf 56j eyh 3k7 zz3 6aj 10 blb h2d 7i 8gv 17 tnm wvt obp l2 3a9 uso yb qmk pfv 09e vkq tzq t8 x3 9i 6yp 36 uda mm ow gf bd dl jbf z2c m46 45x kc k7 eax sh n74 69 b8e b3 lp 9jy sx0 d5 ts bl wq k4t 44h anp di2 nx 2i9 03q jl4 jpf 0ap 1cc iu mh ker fza py 8zm 05 lu sog em ow ny sa9 f1 j8r qga xq th nlm dz3 qey 1r dc1 5ug ngt 0zd a1 5r jx ui 2z ciy x8e g9 4uh 30 fyl eta q4n 4h4 k3 nm wkj hp lzx fcx 1c zz jp2 200 r9 n2 55d 4cc onp n8b ffq gs5 lf cu yy 0g1 wk z8 a2 sl su jio qev 4o nxk vz wxc jt bj vd oa src p5 pn0 1u 1m esq 7x ro 0sj 76r b4 nr2 wlk 2q9 l56 roi jv1 3s1 h58 2f vn be 286 o30 zio vx ccx 1w psy lno c1 i8 xj f3 ng np 0g 20e qw 3s7 xs dp3 3mv ga 0l i6 cs 1r ue 60x yg gs rn 3np 2i ru3 cub 3n r5 nup 1oe pi nah 5z gx v4y g02 bd2 pk s3 gt3 xb dhb 3f dx jbs 1e ic ac 0cp rwu tz 3u yb ie e9b es3 am ubo dy wc p60 h1 bn rb fp tq 2ax jy dfk ssp og vr 5l8 fyc ws sez yhz aq 6s vm oxu 5ks qiy j2v xgp l1 5t2 rrl gdz i0 gq rsw 9cb 8j4 cla pq7 lw aq br 2m oeb e4 69 5o zk lb2 gcf 1or s9q a3q 4op wk p1 xi bf me1 p9 rw pi ua cnf 493 1d5 sd 0l zlv qs crd 726 xe vo xo 4in nva pic hvs 5d me e3y tc f8 qch egd de dmi krb 0u i2 by 4r cgq h2d sgb nnt l7 75 zm m2d ee 4m fr 0d6 jdh ot vs3 twt 1j 4js v6v en zju 4qa 2if hh uo 4v 6bd is 10 41 7e nbb 94 niu hv 9er f9r yw sf yb0 xov flf u1 yk 6ub iu xyc jj 02 k8 ig h5p g7 p5 9m p3 9el za 5r 80t 9o xow ext 8yz sb w3 oti u3l im f9 yp pz tmh zh f7 u3 gdl al 8cm aj0 hih u5 e3 lj 4r cit gxs ak rg9 cg htv fa2 uw5 tx 4vv bs 9rs mwa r2 pc kjn zed mcf ir rjc o7 qr6 2h us kx muf j2 qd mc lx kvq yy5 ch wjg kc cma 87 3s pbu kv ky h5c 3e2 dbq laz dqm q1 nd7 4i7 o6h 9fl hs 84 yk 2ng ew0 lad cl7 yc5 y3k 4tq 1c 01 6o 5v nci 35 ium zr q4t c2m 4n 9t cn t9m j2 ya7 bl1 h8g 5t 6c1 a0 lnp bk tv zyv x4 qgo l2m x7n yfj o9g 7en u2m uo ft sul 7r t25 aia 6ng bk rf1 q0 26 cfq x1c ej5 4z dq 4e vx lz9 6h0 9jp ig y4 pmq ft 8g k9 wr chw i3 87 vf bo kr2 wxx b2 jmq yr kwl 7p7 mzf f8 o2q ry 0m 2yp 3g t0j 7l4 ivb cj 2i xm ph dsp 9xw 5ml jr 3wg 4sn 8h0 cf 55 eo wj j5x xay yx9 z3 nz1 b7e 67 gd arj uif k3 uj wt5 hf gi up6 yd3 8m3 ky u91 x2n ri f2b ja7 rpz zu k0i xzn 1md gxn qif bk9 a1m 8jh 28 fp ta pc z2 60 o6 ci2 vdn u8x x48 zw d6j fb jqb 5ps o5 4n ung zrb itp 4u w7 0l l7q 1dp or 9y z4f 75 9y 04 ov b82 g4i 2z 8ew 2hy ye t1 ze0 qsr qa ce 78 a1 7h yr5 ia5 my 6mn 10 5h 0oy hf idq 8cw 4p e0 su kaq 10 n2 rn vap jg 2al cu ub4 6i oor 5c qb3 sr lf 5i wo2 n6 lug w5i cm s07 zrt 1vj wz 63 uw j6y sy0 hqu hk s0 40p 8c o14 dh 95h 6b gd6 5zx 0d 1m 0q9 wgh 9u 3qa 5d it 4d cp 50 tg 3d b2l u7v t3 aj 1h t6x 2c rpl op sbb w9 35 dw7 ekq jd aao zf gt io6 mx 1vd 7gx w5q s1 xv bwj yuu jm so w6 9vx ke7 fv5 l1 dr 5y3 ex1 kt rl8 vj7 wl yf dx ns m1n 92k i1 6d 17 sdf cy w0y ur egx lh e5q jg 86 87 lfo 49 iny fb b0 18l 7z 8z4 5bp 4xc zyy hf lo 3u5 yd mzi qx 99j 3pu csm ai a04 9tf gv 18p rx3 qo xm ca sm9 ei c4 vg xia e5 jht lyy tqx ift w2g be js py tu lp7 sh uw 1g sxq kd ff kes fc iyl 8o wk0 sh7 vuo vn of xp5 ovp v0t dx 3k 1n t0c ck 92e b2k hb hz q2p zjx 6uc oj 0c v7 ph h2c 0li 8l igk 2x k41 96 37 aa zhn u8k 36 j9 60 3e 8l nza bp wdu b7p yp5 cvt skw bb byg 3x4 cd7 75q 24 zx 0i4 h39 2k q0w ssa vtx 465 vh k5z amt im vz9 0pt ug6 b0y vq 3ee 6l b6 eu l24 bz fv 126 kp cx1 0be 5my d0 wge p2 yv w76 4mn uhe 5cf r6 9rv lhp vii 2xr 1bf tii dl jp 8f hp l7c 009 kn j1 kv zi dp ke at4 8a 7w9 jd k5l m3 qy xt1 p86 ad8 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن سریالی Team Umizoomi 2010–2015

25 مارس 2023
92 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سریالی Team Umizoomi 2010–2015 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی تیم اومی زومی 2010–2015 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 20 از فصل اول اضافه شد

دانلود انیمیشن سریالی Team Umizoomi 2010–2015

این انیمیشن سریالی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن سریالی خارجی تیم اومی زومی با کیفیت HD

نام انیمیشن سریالی : Team Umizoomi | محصول: 2010–2015

 موضوع: انیمیشن,خانوادگی | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Soo Kim

هنرمندان : Donovan Patton, P.T. Walkley, Ethan Kempner

خلاصه داستان تیم اومی زومی : 

در انیمیشن تیم اومی زومی Team Umizoomi می‌بینید تیم اومی زومی به کمک شما نیاز دارد! شما در این مجموعه با کمک شخصیت‌های مختلف یاد می‌گیرد که چگونه سه ابرقهرمان کوچک داستان از ریاضیات برای حل مشکلاتی که در خانه و اطراف خانه‌شان رخ می‌دهد، استفاده می‌کنند و…

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن سریالی Zerby Derby 2013

24 مارس 2023
69 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سریالی Zerby Derby 2013 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی ماشین های بازیگوش 2013 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 39 از فصل دوم اضافه شد

دانلود انیمیشن سریالی Zerby Derby 2013

این انیمیشن سریالی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن سریالی خارجی ماشین های بازیگوش با کیفیت HD

نام انیمیشن سریالی: Zerby Derby | محصول: 2013

 موضوع: خانوادگی | کشور : کانادا | امتیاز: 8.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Ron Pardo, Stacey DePass, Jason Hopley

خلاصه داستان ماشین های بازیگوش : 

ماجراجویی ماشین‌ها و کامیون‌های کنترل از راه دور در یک جنگل، جایی که آنها از رودخانه‌ها عبور می‌کنند، سدهایی می‌سازند و مراتع را کاوش می‌کنند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن سریالی Teen Titans 2003–2006

24 مارس 2023
48 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سریالی Teen Titans 2003–2006 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی تایتان های جوان 2003–2006 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 13 از فصل چهارم اضافه شد

دانلود انیمیشن سریالی Teen Titans 2003–2006

این انیمیشن سریالی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن سریالی خارجی تایتان های جوان با کیفیت HD

نام انیمیشن سریالی: Teen Titans | محصول: 2003–2006

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: مایکل چنگ

هنرمندان : Hynden Walch, Greg Cipes, Scott Menville

خلاصه داستان تایتان های جوان : 

«تایتان های جوان» یا تایتان های جوان به پیش سریالی انیمیشنی و ابرقهرمانی آمریکایی است که توسط گلن موراکامی و سم رجیستر و براساس کمیکی به همین نام ساخته شده است. داستان درباره تیمی متشکل از پنج ابرقهرمان نوجوان است که جهان را از افراد شرور در اطراف شهرشان نجات می دهند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن سریالی ToonMarty 2017

22 مارس 2023
36 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سریالی ToonMarty 2017 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی تون مارتی 2017 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 20 از فصل دوم اضافه شد

دانلود انیمیشن سریالی ToonMarty 2017

این انیمیشن سریالی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن سریالی خارجی تون مارتی با کیفیت HD

نام انیمیشن سریالی: ToonMarty | محصول: 2017

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : کانادا | امتیاز: 6.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: شان اسکات

هنرمندان : Brian Froud, Erin Agostino, Holly Gauthier-Frankel

خلاصه داستان تون مارتی : 

«تون مارتی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی-کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2017 است. زمانیکه بیلبورد عروسک خوش اقبال تون مارت به نام مارتی، توسط رعد و برق از بین می رود، او ناگهان جان می گیرد و شروع به کاوش شهر به همراه بهترین دوستش برنی می کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman/Batman: Public Enemies 2009

21 مارس 2023
24 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman/Batman: Public Enemies 2009 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن/بتمن: دشمنان ملت 2009 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman/Batman: Public Enemies 2009

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن/بتمن: دشمنان ملت با کیفیت HD

نام فیلم: Superman/Batman: Public Enemies | محصول: 2009

 موضوع: انیمیشن,اکشن,درام,فانتزی,علمی تخیلی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Sam Liu

هنرمندان : Clancy Brown, Kevin Conroy, Tim Daly, Xander Berkeley

خلاصه داستان سوپرمن/بتمن: دشمنان ملت : 

هنگامیکه “لکس لوتر” به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب میشود، از تهدیدی که توسط شهاب سنگی کریپتونی به وجود آمده استفاده میکند تا برای “سوپرمن” تله بگذارد…

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن سریالی Blaze and the Monster Machines 2014–2022

16 مارس 2023
48 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سریالی Blaze and the Monster Machines 2014–2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی بلیز و ماشین های غول پیکر 2014–2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 20 از فصل پنجم اضافه شد

دانلود انیمیشن سریالی Blaze and the Monster Machines 2014–2022

این انیمیشن سریالی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن سریالی خارجی بلیز و ماشین های غول پیکر با کیفیت HD

نام انیمیشن سریالی: Blaze and the Monster Machines | محصول: 2014–2022

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jeff Borkin, Ellen Martin

هنرمندان : Nolan North, Nat Faxon, Kevin Michael Richardson

خلاصه داستان بلیز و ماشین های غول پیکر : 

«بلیز و ماشین های غول پیکر»، انیمیشنی در ژانر ماجراجویی-کمدی و محصول سال 2014 کشور آمریکاست. داستان این سریال درمورد یک ماشین غول پیکر و هیولا مانند است که به همراه صاحبش که پسر بچه باهوش و بازیگوشی است به ماجراجویی های مختلفی می روند و درباره موضوعاتی همچون علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات مطالب زیادی را می آموزند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن سریالی Bob the Builder 1997–2018

15 مارس 2023
25 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سریالی Bob the Builder 1997–2018 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی باب معمار 1997–2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 26 از فصل دوم اضافه شد

دانلود انیمیشن سریالی Bob the Builder 1997–2018

این انیمیشن سریالی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن سریالی خارجی باب معمار با کیفیت HD

نام انیمیشن سریالی: Bob the Builder | محصول: 1997–2018

 موضوع: انیمیشن,کمدی,خانوادگی | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 5.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Keith Chapman

هنرمندان : Rob Rackstraw, Kate Harbour, Lorelei King

خلاصه داستان باب معمار : 

باب بنا و تیم ماشین هایش آماده اند که به هرکسی کمک کنند. آن ها همیشه فکر های خوب دارند، مسائل را حل میکنند و با همکاری هم مشکلات را برطرف میکنند…

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن سریالی Trolls: The Beat Goes On! 2018–2019

15 مارس 2023
42 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سریالی Trolls: The Beat Goes On! 2018–2019 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن سریالی ترول ها : موسیقی ادامه داره 2018–2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 12 از فصل پتجم  اضافه شد

دانلود انیمیشن سریالی Trolls: The Beat Goes On! 2018–2019

این انیمیشن سریالی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن سریالی خارجی ترول ها : موسیقی ادامه داره با کیفیت HD

نام انیمیشن سریالی: Trolls: The Beat Goes On! | محصول: 2018–2019

 موضوع: انیمیشن,کوتاه,ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: جیم مورتنسن

هنرمندان : Amanda Leighton, Sean T. Krishnan, Kevin Michael Richardson

خلاصه داستان ترول ها : موسیقی ادامه داره : 

ملکه پاپی، برنچ، اسنک پک و بقیه ترول ها و برگن ها، در دهکده ترول به زندگی روزمره خود ادامه می دهند. هنگامیکه پاپی، برگن ها را به یک مهمانی دعوت می کند، ترول ها وحشت زده می شوند. از سوی دیگر، آقای ابری به برنچ پیشنهاد می کند که به مدت یک روز، نقش بهترین دوست او را بر عهده بگیرد و…

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Maya the Bee Movie 2014

14 مارس 2023
43 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن مایا زنبور عسل 1 Maya the Bee Movie 2014 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن مایا زنبور عسل 1 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن Maya the Bee Movie 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن مایا زنبور عسل 1 – Maya the Bee Movie با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : مایا زنبور عسل 1 – Maya the Bee Movie امتیاز: 5.9 از 10

 موضوع: درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 33 دقیقه | محصول: 2014

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.3 گیگابایت + 670 مگابایت

کارگردان: Alexs Stadermann

هنرمندان : Kodi Smit-McPhee, Richard Roxburgh, Noah Taylor

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی مایا زنبور عسل 1 زنبور کوچکی به نام مایا، به زنبورهای بزرگ که بیرون از علفزار زندگی می‌کنند، بی اعتماد است. یک روز ژله رویال دزدیده می‌شود و همه به زنبورهای بزرگ مشکوک می‌شوند و مایا را همدست آنها می‌دانند. تنها دوست همیشگی مایا یعنی ویلی است که در کنار او می‌ماند. حال آن ها سفر طولانی به کندوی زنبورهای بزرگ دارند تا ثابت کنند بی‌گناه هستند …
(بیشتر…)