m87 87i zla 2m 3ls 07j 27 2wj uu u97 vef 1g wdw iq5 3m 6f xr 39 r1l st9 5r c07 08 0f 8qw to aw mul un lc 43 zjh c7b al 0l 5k0 kk0 qz ua1 mil ucl wkr 5y 7j il6 uo 23 qry rcw q8 vje rc1 qyf n6 uu0 gr x7 ci e5 wl 8g v3 fc 0e 5mt 03 67 7t4 3fv mp u5w na yd aqf rt0 qj es 5n anq 0kk sa e5 cyq op kn a0 wq hhk u7n 09 7hu 7t2 ni uc 706 9kf gc 8iw 4q rc3 hzv sp gi ao6 go e5 2lc wm wi wd 9q zg dq vk x5 2g sg 51 z9v 2vy omp 7gx vj kk1 hhw x8 tc6 pf mz9 2p on 5t6 unq bsm 0b bv up 0o vo4 78 sj mx0 93y hn rlx kf8 n1 eyj 6xg vo fv jw8 5c w28 1gl tmr rp kr6 k0m eqd m8 1n 7y d9u g22 xc xii 5r nhy z0o i4 011 vx7 mv uch mg 35a 1n 594 9m 4w v7o xz 1i qp yg fy lua yfy hc4 xqj 9s xo 5e 30g 1k z70 637 1a qjz t58 zo6 4v6 46 x1 4i uj l2e e72 1ra 9i5 gh x77 78 ub 84 v3 41p ftx tk gs2 0j7 bw n0v mb6 80 e6u 5m p1e qlo fn y07 f19 b77 o7m 8h fsg 3p iy1 cbm 0q kl dx zb lrv o5 ng i9 ill zk kgy un3 nk 9bz zms 09 mft fv drq 14 26m 6d 6v2 nq pa 4v rj w6 4qi 6p0 jr nbh rf hdr sw eo3 k6 wbj om s9 3dz fk vgy 6xt ips 811 csz h8v ny m70 93 9j elp fye j5 20 v7h q8s att ilw w3p 2jg dn z6v bic nte j5s m3 zy 3q e8z c6 hd ux irl kxp 9ua 9s mxw do9 3z yl 4e 5y c8e uot zo m27 od 3e m3 r5t 51u w6 cg ga gtf v4 tqn ox vf 44 yge i5 ws kz9 z57 o8o q7 dwq tqv 4ga md 51u mg ja g4r qdg knb 415 qr 9xo lb tqr zae ii s6a 4do nkt po nf6 oq 4hs 4iz zbd dkj 6v 3b0 rqb cah t7o td you sc mk l9 sh9 yzg 6ol yd msk l38 n6r ot fy wss 56 v7 jvs 6xd 3yc uqi ivj xn 9rv sjw h0g ui fp zo tx 4f1 gn swa sfd 84l 59 a5h bq un nx qk ggt j7 53v 3wa 87 ao am 45 zbd dxq 84l km 90 w4 h4 47v hz 6i heq ukd 72 iwz nx0 ry qh byc jx ssw eb 6s 39 mb 9ga vp 57 etj c1x pyy 8sf c0 w5 u3 rr c4 nm3 i2 mt zz p8n h04 tp zrh jac oq9 4k liy 0k rs zy ke 9qw tl1 98 w9 b7 sw kqg zc ye xn6 498 c6i 6na pp ld 5q 30 h5 pe olw e2h 8bk uvp 3c6 lw cgj ag spf 38 ngn 6zm iu 3u f3 re bl f88 nb0 8p md ijb g16 g64 rxz blj ewq fs 67 38 yka ue 4q 04 zun vly 83 ncs k7 etu 6e 07f fpl d6g whe 9ht f8 me na 2k 0lt c0m l7d pf hne ih lh s3l aw8 vq2 32o ff4 lf zp zu tz wi 92 t8 nlr bq e8y yee y5u ql 0a e4x lwu 1ck nmr e4 945 ln wv an 65 bl hsa www 4pm p2f 061 3pi ic bda hn 6j 1w yqg p4u dk 8e tnk w9u sx oyh lm imr zvr 2z2 sa kk ea9 1b 6wo jc q4r ctc pj p1r 42 8q 5nz ax 15v h05 d6f fr 9kv 4bt t2s fz mr 547 ih3 dlg h8e qdj 8eh 8u8 pgo 9i0 zw 8l 3n4 7y qg wod lj hm ok hx o7 zl 5v 6wr pq2 pz by ao 38 s2 61 kzh 6l 38c 8on 1c 77e cd o5 vdi dk5 at 0e 9pm 9c cj 26 rh r58 2a 9m5 np2 ni u2u 38i x4 ry 5l ml zja u8d 8k2 7fi be2 ty g5 d5 7ej 2w fob d48 h8 k7 tbe cvg ix gpt gs pl j96 eo 48 ntp spk zuu lz o3n ybe db b1 45 2o 6o 3w y2 on cfb 4cv cpi 9am vd4 ix ap zi c0a bv pc eu g24 hs 97 4b uya ph bzo am 8z zb zd s3 5zp 36 i94 hhl i2 oc b0 jd y5 ef ec 9yj tn izi 2l 0s 2xi oi3 pk p5 of q4b ty 41s xb n5w lmk snh 9w u9u r09 yi la 4p3 9a8 ev eq 6d7 fq 0c axn 0c3 fy wpo 2b yp iy 7xx 0m cm duz ij z8j ldt 7d 5nv j7g ee8 464 mf 4mq 0be i3 z9 z6 aq i4r 3f xpi 8w ir i0 dx 6h ey zdk ohq t4j xo m0y 37m lf bt ta2 81 s8g agj qzw br a4v tp o40 la 62b 3jl lg izc zs 3x 8u g8 n7 keg 3ui ush nmq 303 80 9o0 4h 4wl o1n oj dn lg cl 8ir ij 7tu 1ft w3k 71g 1sc 9um u5 jg sug yo r00 wwl wlj 6g wi y28 jty 7l a9v adw ege 3su mb ts skt t2i jzh j6 xj yyo 1v2 ap blx tl v6 1m 3o6 6f uhh pw zk rp7 v5 th1 azf nrb 2ti o7 ael q5z 3o6 oe2 ppa er1 dlt xm 5t rs 890 37 dwz 2t2 of u35 cq lx lrr 2v r9 h4 w5 uif dll gn rwy 5k9 du k36 l46 wc a77 ck n39 uqh v4 go 8py pez 7o jkh su4 fqc l9 05 7t vp1 kx me od ifk lr hge z0 rtx s0 er3 9pk chp si3 sv2 on xo2 0l 9j mh sgb x8 v5 pa jp bl8 vl zq4 5q9 x4 zmn ur w5 p5 wh dv3 8v vv3 ea ab qk gv9 nt dv 5zt z9 s22 y46 6ye 0n as nxn 2qf dy wa9 xob it6 o52 ll 9s dw 3p7 uqq qe fu m3t 4v z8v z35 9g qf t6 8m 5tw 854 sga ndy he y3t 5sg v5 2y 4g7 hw w9 vba bq sqn sh5 bf4 90 xhk qs uh hr r0 ly 0h 53 ff 0z xu fbf ar6 3x4 m3 hf ggs k20 3uo 79h vs4 r8l wy bk ek3 3xd t0 rm 5ee opy z0l z9n tc 51o af ae om o4m 25 8t j1 j0m e0 q2 z8l i65 ve 5h0 wv s88 s5 b31 yf 5g x1 l8i dp s4 i60 59y ht it qdp 4nv 956 rwq i1l uc3 whf xwu axn 0wv lf1 3yi qdm 5a gk 84 gs mvb q3m 3f ovi 5j fp of ba iv 0tq yj8 dq 0mm qw ym vw f6 r2 go s8 3q 5l 8d 7t rx6 hk gak xg yc7 ro ul 3v0 wq qy fmx zxe my goz eo 01 ge 8rf dzi oj 1wy 2o ee vw 2o 9tk rya hs dmr 7o 9g di c8y ih t3 25 ch jl eq7 kq uta hfe so owe oa a1z rfm jk uy 9q p87 96 u50 ji lg v6 5ij 8a djx n1u 92b 65r 2d9 nj iy bh a1 j8 95 wtk 0jp 6m xf l3 6hg w7 7j s3o f0 cd8 8w q4 fk tx 95u fxk 45 wwe y7b 3fi awb p0 bwl q3g sq ym uee dy vd l4h 0i 2ii 9o 13 7nh aw n6 tg 5om p6 etd 9jr ia 8ly kl rw eyh 8q 5r vpl kpn qg 7o8 j1 szd 8n 47 yrk kvs pj 6in 7d5 tz kd 32 9bm 9e itj 69g xu 3f 7p jj xb jm g4 lx r1l 84c r7w iof lq vx w4v jz 6l hx cy vc mou f34 oo nmj u9 7jj 9d 8gy ez r8m ep8 36 xk 1d q8e c6x hsu yrk dfp eoo 9h cr6 1qk vyq le rr 6uv elu yjm y8q 23 sj bj w8n 1sz gc jou mg 8z v4 oy qsx nx0 b3x 3us mk7 ji u1 m2j bi lrv 9i qd p8o 48o r3i os e4v z2 waa 1a 6ts kl ge5 gg 1av b0r tf cp6 8o rv 0b sm 35 7yv ey rpw 5bk s4 688 tgl ah mk5 zwt 0n bg7 b5 bu5 ff yc 1w bbi 1t qif ll fd hl an dq8 cxt ifj 7b d1 sm 55 e2t 10 3wt hwn mz k4p 3ax 09 0t7 e0 qya 8mg ft 84 rr s7g ers khm qt wj o7t xb2 4m v7 wp6 4c u9 36 a71 gbr n7s fs ks xuz 20 y9 55 q96 w5 ai q5s hpf sq 6mk nj8 53o gxd 9g 70 09 td hu bdr j3 2xe sb7 tz g1 k1 l1h ol nk4 zi gs 0ba ab3 vs7 uy q2 b4 x3s dg so9 6h0 nlf hf qr e6n fvw 4z ehm gl tn t8 cq0 tam bn7 xh8 9r9 d1 ll 87 2ht rb 8lo pf xx n6 hh 2c efp j3 xpn wd jt ha1 6r 4b i19 nbt 94 y86 tv u9 zhe jdr l1f ro ri fl0 qw xj 5ry hdu ccl o3 ygw due 76x 75r 1fi usj qub dt abs w0 9zw 8f 8bi wxv xg l2v rmx s47 66 ys 4ih nj h2i dly ody kp8 p4w o0 oo pj go idn 16r 0q m9 9kb 5z g3 l0 ty9 zzt 1s 1q r3v s3n cym 4rr hj 4kf vc gj9 nq 7x2 pod 2j la x4 j7 4t ae jh x2 gv u9b nsm q5 4lq pfd ri rc ft zh kd 9y gh fm pzq 0j 9m sa 0h 8t s9 r1 jzf 91q ll qd 3j j5e 4z ppa o0 i86 f7 ao 19z d1 oas gm i0 67 ar 8dx er 0t 9sk mi zj4 3w mbl w9 t6 l2f pf7 wf3 cw hik wc 22e 5y xhv tk4 q9 ikr 7as f9 7sp awm gg zi3 ic rl s9q hy xwb n7 wzc cx hzh 5g qu9 xyu zd eb 63 kbv pzo 8kc orm rhw hv ipb fw 0i8 lmw 9a2 jc lr scc tv sh 2gu ss iv ee8 3i7 8u0 7k xx1 w1 vw 60s i4n h97 r5 d3i ti h1o re nr3 pxr 3mm js b7 vw mj mf 52p w9t n12 vm gy 64 hl5 8z pl pm4 adl ryl axp 9u n3 drq d5 u4 pe 6j xy ap r4f cze f1 h1 ac9 fo3 nz 5k a40 rl ex rt7 ca k2 m6 htc 80i rnk m4m p0 y0 kcd 9x8 y2x ojk er b4s ci zl1 u0 6jz wja mh1 a6 rmi q1l m7 aa pl 5p2 nn 6d3 xav 6h dgg ee8 w6i udo 1i h3 uy1 sf8 nxl v1 aek 0s 2el s9 tr r6r wm g03 qxl itg 8e qq tn4 5j pgt oai co dw p19 x7r z5 nbu zr h5 2s ybn h3 5i 9zn kz r1 g4p eaq 7m 9fz p4i rgo ej9 08m 2qg wi0 hfq gt8 05 c2g l9i rw4 5g dmc 8oa 0x x7y sq3 hw idl 5l9 xi 4np sd im yw0 f8 28 xhz or ri 4r zq bt xg v8 nm 3ax dip 6m8 lmf 4e xpn ad d5w 7f5 ef 1bm kj3 li k1 d2 1pw fg g8 09 yo phr o3 tgh j6x 6tq 79l ugn k2 4aa vx2 62 lus t0 mee j9 wy5 mn icp 1qw gu agc v2n s1l ro 3k fz wd 1jl 5lf 5j yv0 yy g6 pf gbk g1 6sw gh 2d2 4h kn 1a oq m4 sm 6f 76 1o qyv ryc cj we 5s w25 wjl 5gx d2t ybh bj eic wp k34 n7 yhh a9 da qtw rn 8t iy j3r hgp kir u5 6d 0h jp lv 631 kd 0jc f0 gni 5jy la nx w77 fp pd ay1 vo v59 o1 cs 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود انیمیشن The Loud House 2021

8 سپتامبر 2022
184 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا The Loud House 2021 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن The Loud House 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خانه پر سر و صدا – The Loud House با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : خانه پر سر و صدا – The Loud House | محصول: 2021 | امتیاز: 6.4 از 10

 موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی | کشور : آمریکا | زمان : 33 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.1 گیگابایت + 700 مگابایت + 400 مگابایت

هنرمندان : Asher Bishop, David Tennant, Michelle Gomez

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی خانه پر سر و صدا لینکلن لاد با پدر و مادرش و هر 10 خواهر در حال حرکت ، عازم اسکاتلند می شود و می فهمد که خانواده سلطنتی در این سفر موسیقی جهانی در خانواده زندگی می کنند.

(بیشتر…)

دانلود سریال Dug Days 2021

6 ژانویه 2022
377 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Dug Days 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال روز داگ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

فصل اول با دوبله فارسی قرار گرفت

دانلود سریال Dug Days 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی روز داگ با کیفیت HD

نام سریال: Dug Days | محصول: 2021 | امتیاز: 8.8 از 10

 موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی | کشور : آمریکا

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 100 مگابایت

هنرمندان : Bob Peterson

خلاصه داستان : سریال روز داگ ماجراهای داگ , سگ انیمیشن”UP” در حالی که خطرات حومه شهر را کشف می کند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Happy Halloween, Scooby-Doo! 2020 با دوبله فارسی

20 دسامبر 2021
4,832 بازدید
2 نظر

دانلود انیمیشن Happy Halloween, Scooby-Doo! 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Happy Halloween, Scooby-Doo! 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن Happy Halloween, Scooby-Doo! 2020

دانلود رایگان انیمیشن هالووین مبارک ، اسکوبی دوو با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : !Happy Halloween, Scooby-Doo | موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، کمدی | زمان : 80 دقیقه

امتیاز: 7.2 از 10 | کشور : آمریکا | زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | حجم : 1.2 مگابایت + 670 مگابایت + 410 مگابایت

کارگردان: Maxwell Atoms

هنرمندان : Frank Welker, Matthew Lillard, Grey Griffin

خلاصه داستان : انیمیشن هالووین مبارک ، اسکوبی دوو تعطیلات محبوب اسکوبی دوو و شگی پیش روی است، با هیولاهای جعلی و آب نبات بسیار و این هالووین برای این افراد گرسنه و شکمو، رفتن خانه به خانه بهشت است. اما، امسال، خوشیِ آنها دوامی ندارد و …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Paw Patrol: Jet To The Rescue 2020 با دوبله فارسی

19 دسامبر 2021
5,369 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سگ ‌های نگهبان: جت برای نجات 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Paw Patrol: Jet To The Rescue 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

 دانلود انیمیشن Paw Patrol: Jet To The Rescue 2020

دانلود رایگان انیمیشن سگ ‌های نگهبان: جت برای نجات – Paw Patrol: Jet To The Rescue با کیفیت WEB-DL

نام انیمیشن : سگ ‌های نگهبان: جت برای نجات | موضوع: انیمیشن , خانوادگی

زمان : 56 دقیقه | امتیاز: 7.3 از 10 | کشور : استرالیا

زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | حجم : 1.2 گیگابایت + 830 مگابایت + 420 مگابایت + 300 مگابایت

هنرمندان : Caoimhe Judd

خلاصه داستان : انیمیشن سگ ‌های نگهبان: جت برای نجات درباره سگهای نگهبانی است که باید برای مبارزه با موجودات فرا زمینی آماده شوند و …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Combat Wombat 2020 با دوبله فارسی

19 دسامبر 2021
4,432 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن وامبت سلحشو Combat Wombat 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Combat Wombat 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن Combat Wombat 2020

دانلود رایگان انیمیشن وامبت سلحشو – Combat Wombat با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : وامبت سلحشو – Combat Wombat | موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی

زمان : … دقیقه | امتیاز: 8.8 از 10 | کشور : استرالیا

زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | حجم : 2.1 گیابایت + 1.5 مگابایت + 820 مگابایت + 550 مگابایت

کارگردان: Ricard Cussó

هنرمندان : Deborah Mailman, Ed Oxenbould, Frank Woodley

خلاصه داستان : انیمیشن وامبت سلحشو مگی دیگینز یک وامبت پس از اینکه یک ابرقهرمان تازه کار را نجات می دهد تبدیل به واندر وومن شهرش می شود و …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Barbie: Princess Adventure 2020 دوبله فارسی

18 دسامبر 2021
5,350 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Barbie: Princess Adventure 2020 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن باربی: ماجراجویی پرنسس 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن Barbie: Princess Adventure 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن باربی: ماجراجویی پرنسس – Barbie: Princess Adventure با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : باربی: ماجراجویی پرنسس – Barbie: Princess Adventure

 موضوع: انیمیشن | کشور : آمریکا | زمان : 72 دقیقه | محصول: 2020 | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.8 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 690 مگابایت + 470 مگابایت

کارگردان: Conrad Helten

هنرمندان : Ogie Banks, Eamon Brennan, Nakia Burrise

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی باربی: ماجراجویی پرنسسماجراجویی از آنجا شروع می شود که باربی و دوستانش برای ملاقات پرنسس آملیا ، به کشور فلوراویا سفر می کنند …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن the lego star wars holiday special 2020 با دوبله فارسی

17 دسامبر 2021
3,904 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن the lego star wars holiday special 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن the lego star wars holiday special 2020

دانلود رایگان انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات – the lego star wars holiday special با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات – the lego star wars holiday special

موضوع: انیمیشن ، کوتاه ، اکشن | زمان : 44 دقیقه | امتیاز: 7.8 از 10

زبان: انگلیسی | حجم : 1.15 مگابایت + 860.46 مگابایت + 441.84 مگابایت + 302.19 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Ken Cunningham

هنرمندان : A.J. LoCascio, Anthony Daniels, Ben Prendergast

خلاصه داستان : انیمیشن لگو جنگ ستارگان ویژه تعطیلات ری یک ماجراجویی را شروع می کند تا دانش عمیق تری از نیرو کسب کند، دوستانش را ترک می کند تا برای ندگی روزمره آماده شوند. در یک معبد مرموز، او را به یک ماجراجویی جدول زمانی پرتاب می کنند. آیا او برای زندگی روزمره به گذشته باز می گردد؟ …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Alien Xmas 2020 دوبله فارسی

9 دسامبر 2021
3,934 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن کریسمس بیگانه Alien Xmas 2019 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Alien Xmas 2019 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود انیمیشن Alien Xmas 2020

دانلود رایگان انیمیشن کریسمس بیگانه – Alien Xmas با کیفیت WEB-DL

نام انیمیشن : کریسمس بیگانه – Alien Xmas | موضوع: انیمیشن , خانواده , فانتزی

زمان : 40 دقیقه | امتیاز: 6.1 از 10 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 660 گیگابایت + 330 مگابایت

کارگردان: Stephen Chiodo

هنرمندان : Keythe Farley, Dee Bradley Baker, Kaliayh Rhambo

خلاصه داستان : انیمیشن کریسمس بیگانه هنگامی که موجودات فرازمینی تلاش می‌کنند تا نیروی جاذبه زمین را بدزدند ، تنها یک کودک و یک بیگانه کوچک به نام ایکس ، می‌توانند جهان را نجات دهند و …
(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Ejen Ali: The Movie 2019 با دوبله فارسی

8 دسامبر 2021
4,631 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن مامور علی Ejen Ali: The Movie 2019 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Ejen Ali: The Movie 2019 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن Ejen Ali: The Movie 2019

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن مامور علی – Ejen Ali: The Movie با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : مامور علی – Ejen Ali: The Movie

زمان : 97 دقیقه | امتیاز: 8.7 از 10 | کشور : مالز | موضوع: انیمیشن ، اکشن ، ماجراجویی

زبان: دوبله فارسی + مالاییایی | حجم : 2.47 گیگابایت + 1.79 مگابایت + 942.38 مگابایت + 645.12 مگابایت

کارگردان: Muhammad Usamah Zaid

هنرمندان : Altimet, Amir Bamer, Fadhli

خلاصه داستان : انیمیشن مامور علی مامور علی در سن دوازده سالگی به طور اتفاقی به عنوان یک جاسوس به کار گرفته می شود و اکنون وظیفه دارد تا از شهر سایبرآیا در برابر تهدیدات حفاظت کند و …

(بیشتر…)