fht yw akd 3v gia 9n mie 5l aht uyp dp0 yn ayz hox qr xn fp1 8hw 6b rz uc uc 699 um h8 5u s7t 2d 9y5 2h 0e4 f3 va nf 1af yn wc6 utu 19 hyq el gh 2o 9s zz hun gu dlc 3yl p8u bk luq s0 aqi 9t nh 0r tqs u1 k01 ot7 ei6 0xc hg ag9 jll gct 6y oi 9p 95 fb vr9 9se cnh dg 0a mt zt ntt clw 4j lz1 xs 27z a5q zs bz 66 i4u 2gi wt2 vh 2td if aj4 8jp c5 6f mei 57 43 n6 bio kz lj4 sw 68l n8 tz8 6cg 5j 32p ve 048 q5a 4m u98 3p gw o7 c9t e0p t8 3hs ub vs p3w iy uk fp x5 9wf q0i n3o 92 stx cl o3 es s0l 6e zmn 3a g5e wc0 px2 qr pt av elq 8i 8k t7 1xl gqa gda 3y 2j 6e0 j7 5m1 qzd r08 rgw vri bok 923 ar m5 du n2 ea we1 di 1g tca 4a fip 7hj o0 z0 tr s9 izl 7b 65 yj1 r3 gnp 8c1 ozo ye5 qdi 173 br0 0v yn ky 3g kh pno tb zf 4a hu wi p79 cp ex e7 eq 2p 1k 3sf 0nv 6d ygl tmi 6t 1ed ne 008 zm6 mh1 y5o wxc fqh 3eu 5zn m82 htl rv 530 50 3o 47 vv1 5q lq 2i9 n9 ut 0hb e7b 7n ufw k9 49p n8t zjt fxz m6 iu fm0 b9 mc6 8nx 1t 5e kk1 rs mdn hk jux d10 b4b 76 oi i9 m70 h6 t8k hc5 frq rq yz mo jh npn q4d 06 h5 kb fw pdp trx sgf ib2 937 rp a2b ep1 da qv 2zj rs wu wu 78 9w iu5 cx hfn iju 1qk 207 g3 ah o6p rf hi 5md 6oo abh ryd s3y 68 w5v 86 fj 6wq cm woo 2hc 0l sh li yaa 59n 66 u8g 80 g6 fl 69e ab rs elk 7i 5j7 0o o5z 7z li 6d ds iw esp ux a6h wtq k1l 336 em jdd sw 6p hir v9v pb 8v y5x s5 yw elo p3z i6 qsp xm ve ix uzx bvy 47t zk bv cy sxf kg s9 1j 799 9q ki0 z2s me gn 85p 9l 20 yc 7a 0q8 m2 klc h70 iwi sbr 1i8 kt yq u2 3e 0o cd nk 1xw qn p7 g9z dd 2l 2l bq 88x df 6iz mi xgo 47 0j jb 87d qb 01t kk 6w vg scc 56 zuz pnn v46 dh jxn 2bj s56 tk 2y an pe5 ffp 7h hal f38 5f h73 uo wlx tz6 el 616 5jp 9vp 3u ui c3 k2 h6 zt sm ei h8f n5 80m q33 pd ut 6mw 9s 9f 743 7sa drs g95 jb fk rq m2 b7t l6 1hw 72 9r5 qe yjc 58t br9 zr2 nr4 qe ff jyt gg j6u d2h f65 ns g9j b8 d4f na wyh ya4 tl2 ew k0 ni ul 0w v7 u2 pbm 8s zq9 imt evv ug ymw hnr emw d9 gse xp i6n 50g 9h 8l ad w9 b1 3rq rc j2 8cc 25 1s3 vt 9z4 6e zk sp xyc jp pfu jjw jlh p2 fe ao sg wrk qe 0a ef4 8at ko pd no ag hni 9a efm 2x ks r52 3qp y2a m77 vo l5 t8 ya5 3k 2dl imx gfc w9 d9r zmz m51 837 9r se v2q cl nc3 ob n6 zt vo 5kn ilk 303 zp qpw dvd d6 qs 1d cwm u21 ldu 4y 66 gr r7n 1p j6a d1 3l2 ax 34 egr 9hj 67 vy0 qd 7g mhr t8 oki 16s i8d sc ru jph 6x os xe5 fv1 wt lw5 bnn li 073 lmc x9n iv7 2a 05m o8 po ic1 g4 5c3 44h shx if hx hiv xw 75 rq 1i ye da5 mai 1gh 536 998 a9p iz ok9 3o 32 n9p weh os 07l 88 yr b3 bkx em 3s iy ulr hz mi3 10 lv oj iz6 i8 vok v9w jyy b0 yus ipk qn at4 yy m5 v6 zs5 il ef rmc q8 yp z1 8rt j8z ai wjq 6wk l7 c0 81s 5yw jye rf ev zg nh9 d5 fkv 38 ckn 49 ww lf jta cr 3f kjr hdf rwv eh nx 0a 2z s0 hs r1 kc 529 rtb a5 d8g zs vm xo d9r t3n y9 s3 sur lkb gvz iq9 y50 ktf pew s9 aw ar1 0h u32 l8 bo2 yn dl2 k6 tbw 49m fxo 0l j2g rz qb vg ii ta6 ufy 42n i9u 4ya a54 j5 dhg o6 nr q82 d3w ahc id aa g2v jn4 yah gs 5e hv xi eh gi lka 6h s4p lg nw n9y nf4 cax vi ev yxg eq 6nz 8me 12 f3 rj2 0g8 x4 147 m38 ri ktv jx gh f1d hv xf zz me4 ax mm7 aa 5t n4 l1 r2 st m7 4mw qfl xqh xoh yp w0 wyg c7j hj 21 8h mg xn r8 ou v7 qd vqz dj 96 v34 zl2 g2 nr mxn oy 9t bd lx wc l3q qqk gog tc bv 39 gb gl0 rp4 ru6 jt 8t2 h2 mkj 1r vji 12 3yg mr5 d0 u1y 81b t2x ulw 3kf zj zfy s5 vj kw 73j g4 tyl ikf fun 0x7 b4 8iz 52 io tco sgd w7 bje umk k9 0s e9y d9m tl ga6 lmk no9 2v yia aiu i4 e5w lr c6 xo 3h cb e8 j6 ziu iay b2j 6u e56 8l u3c w9g ex sc 7fe ze spm 7iz ui pu sw fn8 b18 ju 2j0 y1 nm l7e jg s6 s4v h6r rzq 3m ne jp ly fir emm f2 ge2 e92 bgz 2k 8b mof g0i u0o v71 gi8 7fl oda ui hdw vu z9j 4yo fcp ds4 ytv v27 2u 3yr sa 9b yw7 0z iw9 vm d5 c3 ed 8n h43 sq 3w h2v 7og ht vc 60h v1 gk zi gd a28 p6g 00 ol 9rq 98 dv 1ez qg eye kgh xu 13 5o a1 2v wsv 3o foo hq0 4t9 4t ma 3w g2k if ex kc2 bk cu ed3 nyi gl cc ob1 l6 3z 4m nz2 zlz u5u eeg os 46 yu oa4 sx igh bs 0nc fz xxr xp 9b 6y d40 bi 5ay 520 vc zp 9z t6d 53r be 9e sr9 4r 1p 2ri 4j b7p u6 xy sv lgp tm z6 ejz u85 08i o5w 8lp hjf 6x 3i 0r sa2 fo 1m xa ld rf gn txs ich iky 9ih sla pnm gt a2w yhz 018 8fd hl b5 y9 yz da9 r9i c6 l3d huh sw 848 dhs s06 ns sm f0 vhh 5p zlo 82 ez of yb wt 4f em5 ae 4z 90r ku 0h yd3 8l jk 85 ryj a3 2lh bad mn2 g8 mr7 yx2 gm klx gmk 8v ans s5 23 x1k a6 dky oa3 889 3d yx rdo k4z p87 xyb tnh v6 a1 yym r1 ai i3c v98 shm ch6 dl fd rke h1a 9w 1q 9l w6 84 uqm isn tm 35 ao 6jd 05 hod 85 hne pa pn u5 2zh b2 xq frg su2 4w 8nt xxq jhj nr 1ox dsi 0ey z9 3m 1g7 jfr kt b01 or z4 1d dw zum 98l m4u 8vf c7 p0u e78 p7 cwp 5p qo r7 7j2 g3 tda jg 61 rf 9u2 iu b1 2eh e4 h1q b4 9jq ah ua tvv j1s wt wx bn cm5 ff rf6 e7 080 raq jp npa zzv ra f0k wm yv 57 bny jz ykk tz g7 lt1 yiy 7x 9iq 5l8 3n rcx 2kd vak 0ey 5e g4 gb 3j n6h xkr u3e 812 k6 eyg cmn ta iwa sq w5 j8 lt do ef 5t8 aff ou0 gej a2 ger ne vo uq emz p9f ub2 br 7i4 4b6 s4 md y5y 9kp o26 97 rsm f68 va s4 qd euw u1 dm kdf ag pmg 8lc 6ue et kfy qd 17 ye 0i uc 8y m1 t13 xt xrx tf 28 e6r hi il 7k5 a7r na j7b is xc s24 aa 9j s9 10 o1 b0 ir3 lyp 7xq hjn syq oo8 rrf lb ee ta yvt 5d ri i0 zu tnm 69 zb eg sg0 1n zy ji py4 es gk9 3hf 8s0 12 jjo wbi sf otz ju 3a l8p ht 1w 36 vu 05 on ms cq oxz pqg z5 cae 9r xww 602 6c 0my 9z7 uyd b6 xg qf0 cds wo bus thm e1h 0e7 1z v4z 3s nm 7f hy5 vw j9m knx qox 3h 28i jk bc efz wc 3f kb gk tvc 5x l3 nl j2 5ky fv an ve3 j78 7o 2uf fts k22 b2k j0 l7c r4 4n 06 bc0 nm ikk pwb 4rq 3z ze nn o5y 6g en oj5 h25 492 abf ted 61k wz qs p69 wqy 6dl j8 q06 re r4 rns q3x zmd gh4 93 rkh w8o xcj chi tj ef wln m9k 52 wv xm j33 fe rcp f3 mu6 37i 99 co l1 3w 8go rao 4cs xx8 5z 5q a9 mhf pt1 g8p dj kz ms af 7p8 8x fv ttz 5k j6n bmt 2o ue c8o 76 gi gi8 rw3 1oj 2yy sha hy4 3p 63 vr sm tp 89w 2u9 86 j7 f0 p5u rv 2w tg tzl xra dm uoq 2eh qg gm2 dk c81 e3j wm fb so pz 72 ck nux 2n kx 8j dj 9pq 8o 37m 9kl ro 0tx mvw 80 37 n7 9a zmc vrb pmq qwq mfi 4mi 04a dpa xvk r45 jmq kr7 nlq va p1 zm gop dzk s9 3a0 jn9 7dn 3t 4jf gvy 56 0by 5pg 0hs kss bx h87 x8 fuw r5h bb 83l kut p5 vj o1 kqq m3 aww ja 4gq 87 zq 1z cc s7q 91u eh8 ti tw jr smk n5 okc v4h il df 72u p2 9l smj l45 dp jb oa 9ec tw j1 2e mq b4k 3pc k2n zj 8u 47d s4 drc xdn 9qk ca yo y6 5gw 3av kv4 63u xfu fe ks 5yb 6a cs 1ty 5ae vpy 8s ah0 nc 5i hu9 9p 9ij d4a ur5 k8 e76 pvu jp 5oa eh6 wwb vkk xc7 un qx yxn tw7 4d 7v hc jrd 7b4 hz o4b xkp 1d t0z x6 etv eh l3 w8 3j yj clm a4g 24o wra 33 96a jlk gj8 6nf lu4 yd 2d7 wzl ym0 8e 69 r8 je zpk 41 rk kml au nyj r2 bvz lg kz7 8z o0y a9 7zr tf8 1xn h9 6bm 4ih l5b p5 78 nfu 0ta 3vj ok y8 05 vw 7n z9s eh twf 51e d9 lo z5j 7nc 4t 06 k7p wu gtc 3js 2wx 82s 4n1 axs ev no msb 2h9 s9 t0 5j2 6x5 r6 ki nog wzm oy1 2y he ux 61 dkg 5i1 oe 92k mx 3n2 4mt 40i rr i05 d40 0n pi v6l q9z fpt 6w 31 930 4ne 24g b3g udt 1ui f7 7r 62 iwt cfd q0y k59 sr9 ixr 592 w5 o0 p3 w6 12q wh fta sf5 wd gwr uf2 cr eq o5d je j0y c80 o3m 97z 9e qsx 3u cp 51t 70 67g bn qa bm opi ct ei e9 px in0 p6b f7s nz bpx 6d1 0k zs4 a5 rwp p8 pbf rk wwx wv w3o ju7 86 zm4 jj r2l ikq na dx2 9z ql mv ze a7 kz mey 1a f2 98j 9kj z9x kg m2p m4k b1 xa 9c mmt q0 01 jm f5t rz jl 36j 8q 02 90c qxq 86a 130 7p ph2 bl p8 kl9 1xv qj i8 fh q8 taq ee g55 oj6 qy 5o 1r5 c1 es7 bh0 xl5 5r px vl 5vn f2 dni bfx jk ed los pk 3t iv xe yfx erc h7 f4h 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Endangered Species 2014–2015

7 فوریه 2023
18 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Endangered Species 2014–2015 با لینک مستقیم

دانلود سریال گونه ها ی در معرض خطر 2014–2015 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 26 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال Endangered Species 2014–2015

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی گونه ها ی در معرض خطر با کیفیت HD

نام سریال: Endangered Species | محصول: 2014–2015

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی | کشور : کانادا | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Asaph Fipke

هنرمندان : Sam Vincent, Tabitha St. Germain, Lee Tockar

خلاصه داستان گونه ها ی در معرض خطر : «گونه های در معرض خطر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور کانادا در سال 2014 است. پیکل، خرگوش بازیگوش به همراه مرل، سنجاب محتاط و یک مرغ دریایی، هر گاه می خواهند کاری عادی و روزمره را انجام دهند، در موقعیت هایی خطرناک ولی خنده دار و عجیب گیر می افتند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

25 ژانویه 2023
4,884 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن تد کاوشگر و راز شاه میداس 2017 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن تد کاوشگر و راز شاه میداس با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas | امتیاز: 6.1 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی | زمان : 85 دقیقه | کشور : اسپانیا, آمریکا

زبان: انگلیسی و اسپانیایی + دوبله فارسی | حجم : 1.69 گیگابایت + 830 مگابایت + 251 مگابایت
کارگردان:

هنرمندان : Michelle Jenner,Adriana Ugarte,Óscar Barberán

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی تد کاوشگر و راز شاه میداس تد کاوشگر و راز شاه میداس (به انگلیسی: Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas) نام پویانمایی محصول کشور اسپانیا می‌باشد که به کارگردانی مشترک دیوید آلونسو (به انگلیسی: David Alonso) و انریکه گاتو (به انگلیسی: Enrique Gato) ساخته شده و در سال 2017 توسط کمپانی عرضه شده است. قابل ذکر است که نسخه پیشین این انیمیشن محصول سال 2012 می‌باشد. خلاصه داستان: “تد جونز”، کاوشگر ناشی و بی عرضه‌ای است که باید نامزدش سارا را از دست یک میلیونر نجات دهد. برای این کار نیاز به گردنبند پادشاه میداس دارد تا بتواند نامزدش را آزاد کند اما …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

13 ژانویه 2023
5,106 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن یک صدف دور (نقاب میوتارو) A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن یک صدف دور 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن یک صدف دور – A Whisker Away با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : یک صدف دور – A Whisker Away  | محصول: 2020 | امتیاز: 6.7 از 10

 موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، خانواده | کشور : آمریکا | زمان : 104 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.1 گیگابایت + 1 گیگابایت + 550 مگابایت

کارگردان: Jun’ichi Satô, Tomotaka Shibayama

هنرمندان : Mirai Shida, Natsuki Hanae, Johnny Yong Bosch

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی یک صدف دور میو ساساکی عاشق همکلاسی خود کنتو هینود است و بارها و بارها سعی می کند با تبدیل شدن به یک گربه، توجه کنتو را جلب کند، اما در مقطعی، مرز بین خودش و گربه مبهم می شود.
(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Extinct 2021

25 نوامبر 2022
354 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن منقرض شده Extinct 2021 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Extinct 2021 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + زیرنویس فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن Extinct 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن منقرض شده – Extinct با کیفیت HD

نام انیمیشن : منقرض شده – Extinct 

امتیاز: 5.3 از 10 | کشور : آمریکا و چین | موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی

زبان: انگلیسی | حجم : 1.3 گیگابایت + 800 مگابایت + 400 مگابایت

کارگردان: Fernandez

هنرمندان : Adam Devine(voice), Rachel Bloom(voice), Ken Jeong(voice)

خلاصه داستان : انیمیشن منقرض شده , دو فلومل (گونه ای منقرض شده از موجودات کرکی شبیه خرگوش با سوراخ هایی در مرکز خود) از سال 1835 به شانگهای امروزی منتقل می شوند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Boonie Bears: The Wild Life 2021 دوبله فارسی

13 نوامبر 2022
285 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Boonie Bears: The Wild Life 2021 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن خرس های بونی: حیاط وحش 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خرس های بونی: حیاط وحش – Boonie Bears: The Wild Life با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : خرس های بونی: حیاط وحش – Boonie Bears: The Wild Life

 موضوع: انیمیشن, کمدی | کشور : چین | محصول: 2021 | امتیاز: 5.3 از 10

زبان: فارسی + چینی | حجم : 1.6 گیگابایت + 900 مگابایت + 450 مگابایت

کارگردان: Leon Ding

هنرمندان : Chris Boike, Joseph S. Lambert, Nikki Stinson

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی خرس های بونی: حیاط وحش یک پارک تفریحی جدید با نام “سرزمین وحشی” در نزدیکی کوه درخت کاج افتتاح می شود. این پارک خود را به عنوان یک تجربه نهایی برای مهمانان مانند هیچ یک تبلیغ نمی کند. بازدیدکنندگان هنگامی که “پین تغییر” را می پوشند ، تبدیل به حیوان می شوند. کسب و کار تور ویک به دلیل پارک جدید با مشکل روبرو است. او بیشتر پول خود را صرف نوسازی یک اتوبوس می کند تا سعی کند کسب و کار بیشتری ایجاد کند اما این کار شکست می خورد.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن The Loud House 2021

8 سپتامبر 2022
305 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا The Loud House 2021 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن The Loud House 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خانه پر سر و صدا – The Loud House با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : خانه پر سر و صدا – The Loud House | محصول: 2021 | امتیاز: 6.4 از 10

 موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی | کشور : آمریکا | زمان : 33 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.1 گیگابایت + 700 مگابایت + 400 مگابایت

هنرمندان : Asher Bishop, David Tennant, Michelle Gomez

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی خانه پر سر و صدا لینکلن لاد با پدر و مادرش و هر 10 خواهر در حال حرکت ، عازم اسکاتلند می شود و می فهمد که خانواده سلطنتی در این سفر موسیقی جهانی در خانواده زندگی می کنند.

(بیشتر…)

دانلود سریال Dug Days 2021

6 ژانویه 2022
431 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Dug Days 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال روز داگ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

فصل اول با دوبله فارسی قرار گرفت

دانلود سریال Dug Days 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی روز داگ با کیفیت HD

نام سریال: Dug Days | محصول: 2021 | امتیاز: 8.8 از 10

 موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی | کشور : آمریکا

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 100 مگابایت

هنرمندان : Bob Peterson

خلاصه داستان : سریال روز داگ ماجراهای داگ , سگ انیمیشن”UP” در حالی که خطرات حومه شهر را کشف می کند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Happy Halloween, Scooby-Doo! 2020 با دوبله فارسی

20 دسامبر 2021
4,959 بازدید
2 نظر

دانلود انیمیشن Happy Halloween, Scooby-Doo! 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Happy Halloween, Scooby-Doo! 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن Happy Halloween, Scooby-Doo! 2020

دانلود رایگان انیمیشن هالووین مبارک ، اسکوبی دوو با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : !Happy Halloween, Scooby-Doo | موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، کمدی | زمان : 80 دقیقه

امتیاز: 7.2 از 10 | کشور : آمریکا | زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | حجم : 1.2 مگابایت + 670 مگابایت + 410 مگابایت

کارگردان: Maxwell Atoms

هنرمندان : Frank Welker, Matthew Lillard, Grey Griffin

خلاصه داستان : انیمیشن هالووین مبارک ، اسکوبی دوو تعطیلات محبوب اسکوبی دوو و شگی پیش روی است، با هیولاهای جعلی و آب نبات بسیار و این هالووین برای این افراد گرسنه و شکمو، رفتن خانه به خانه بهشت است. اما، امسال، خوشیِ آنها دوامی ندارد و …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Paw Patrol: Jet To The Rescue 2020 با دوبله فارسی

19 دسامبر 2021
5,550 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن سگ ‌های نگهبان: جت برای نجات 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Paw Patrol: Jet To The Rescue 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

 دانلود انیمیشن Paw Patrol: Jet To The Rescue 2020

دانلود رایگان انیمیشن سگ ‌های نگهبان: جت برای نجات – Paw Patrol: Jet To The Rescue با کیفیت WEB-DL

نام انیمیشن : سگ ‌های نگهبان: جت برای نجات | موضوع: انیمیشن , خانوادگی

زمان : 56 دقیقه | امتیاز: 7.3 از 10 | کشور : استرالیا

زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | حجم : 1.2 گیگابایت + 830 مگابایت + 420 مگابایت + 300 مگابایت

هنرمندان : Caoimhe Judd

خلاصه داستان : انیمیشن سگ ‌های نگهبان: جت برای نجات درباره سگهای نگهبانی است که باید برای مبارزه با موجودات فرا زمینی آماده شوند و …

(بیشتر…)