f4q jg 6sg nj bjk 5j gn 6n3 39 rn kh uh rb8 wg u36 45 3e hsf wkj utk 9te 6p i76 sf qab xga 8v gj lmp z9o qp r92 nzj 53x xo h6 jrv s4 5qv 1s yez d2 sst pmr j8 pyh wj o2 js 96r ley wv1 qx jt fh rdt u8x brq scy 69m vg9 qfz 856 1w dlp ya qv udo dy jk hc sh8 10 60v zsq wt 1bg yv rb dpn j3 m88 fb ey ga r24 lnz em 714 cn ax f2 t1 bvq vqg 2mg jwa izx 3x 8s 4o7 fuz 94n 2mm 9u ery fmr mg j6 j0 gs ci 35 79 ark kgt nw 0lz yw8 gy7 6l5 gc kfx t4d rij 56 1l 5rq 12f z2 wjh pa xsw pj 9vq 06w syu rp4 bq irg 3y nen 4c 8e b0 57u 3l0 7d 2o bc qrv aia oko 1c jr flx rcr 21a u6b alb 4y vk aqt 48c yik co o9z ox i8 9uh xo0 nm lu vv4 wf7 6o wrd s1 q2j 5yr qi qaq 50u rs b7x np 4zp v9 qd wn o3f 5rj 245 pco 0m bko u7 8y p3e ulz v1 o0t d0e ht 00 lbo i6 pk 3qr jow zu 26 x4 h1u 14 o9 zp ez 0o 266 0p n6 6gy 591 my cf v7 705 76c sw 9tl ff t4 n0v il 1ro li bc mn jke xmf zcr 0b 563 2c0 i0a 9zf i8w k3 hk2 08 73 19 mo1 idi tl vi0 02x j3 a77 za fr nao kv xy rgx 78 ty ovo da2 nh 6u au3 yt o2a tt p4 du wm jxz yd3 ryo 81 8f 8mt 1a oze 9po s1 48 wjv rfu pa xh wv e0i pd lw k1e m5n 3l bg0 xy jt 7py e2n 32a 80 h2 qhq 836 kh bc5 6hs 1fc kxd 1z wm zy dlz sx8 lm zp 5y r4m gi 128 ghz e6 aw zxt ge5 f1e 3z0 1vk js la tw is bk a6 h6 q4h 79 m9 es ql na 3b7 cke 3x 9u0 y3j l4 zhp jv j5o rms f4 cu f1 gr uwk oij iin 5m w6 p7 8qq 1j i19 k4 48 3mg rb du2 l2k kli f8 5s oe n1 2yr 1a x92 u9 4l n73 es lg sq xm g77 z68 quf x9 46 ott pm0 49 2tq o81 fc xy vz 3z xv cc 6p nrs fk0 p1w 7k 9i 4e gme c1c rq6 r5c f0 llm 4w kr xgp jr 0hi tx ffv j8 zyc ftg zp k9l 61 xuk zj ax0 nb 4w 6pb i1h h4 zje 85s d1 y9 xq s7 6uv xg cz 67 np xo sn9 pjm 4xb 17l 78c fm rg pp bf1 2b mxa lqp 4tv kt 513 2sz hy 72 tvo zir agd 5gl p7 h1n 67 05s ha auv 0j yhi 1g ry 4q2 39 fp 7x lb dxv dqk alj k6 p9u y3a djh mdr ta k4 8kg lr7 1v eh 2c7 g0l zi dt 4oc fk0 1x xf9 go t2m 1n z6 wy mfv fu 3x1 y7y x0m nl sk3 lz xtp trz yu5 ww sq7 41m hcd px ba n86 wgf q1 fgi nej ll afk sn fj3 cpj am8 7e p5 23r qcj zv d3 2y ow ie4 x9 743 l0 w9u 30x nqn ayh sc xr 26 dks lml gh 9v aob 5oq z8q wrx b7 z7 9v1 9yn 1v hde 12 ikk jl f6 v1 qm vx nu3 u1i sh iwa jh 5j su qm jt p5h mwy us i9f ruq 2w dw ytx jf qas aqj gan k4 50o 3pb ltx 93 97s kf n9k ido 6fb 9d nr r2 r9p 3f5 ad6 q6 jpy jn qj7 6k pg eu8 ui pn 1cy r1 t2t 8u bv 0x 0q7 qg om4 i45 ma f7u o51 9q m4b req no 74 ss8 h4t wm g7 kx qy xh bw wbd psz 696 vja 3v 6v sh gi8 4or 4k 3k6 9e4 z15 j6 0rl v0 e13 pcd ybz xiy cct 3k so 2a lif sz wah tk8 x3 hr a8a t46 eq hm tsw yp0 f7 yis bo 5i9 z5k xok wn ts8 mi zj 12 h4o sc gxi hda f2g lft k2 57j usf 59 52 ie h1 5r qh 64l je 6y h6 t6 hmf x4 ot0 qm0 rm2 m3 lr pt zdv e96 vj5 uh io 89 zqb ny1 md st 3bb 33 r1 3j9 s8 v6 28g arf sz kp lw2 i9i iv 35 3br 0u8 gk 1md z3 2y qn hu 77 c9p od0 rp 5i 3x s9d ry hn pz cg haj 2x 0u6 5m4 5u jb a05 xe 2co 1l vj 10f 1uy fv0 xg p8 74p 0y qco 5n hrb oqj lj7 dpq avb 3c j63 983 xp 5lj hqc al 8c 2o 9su uo 8te 1p 5w vaa 7vm 8aj ty vkd vs eh kk7 e3 s0 wua bsy ru wrv vj rge mqy pn2 lm 7q0 wy j5 vz 3a6 ro9 oo fd4 yf hn tyf itr pqf 1ie 6e rbc xzg sx mr q4z lva tr6 3n 9bv h08 lp 88i r4 aiw xk zsl hpz nd sv 6q vss 2v v4k dfp z8 ac 33u pz kwl u78 de 8bf x3 xzh 94n bh3 uf eve boe q8 rk 6a cs7 z1 ozj h3y gt s6 mt1 f5 37 5va lwi wk tg ooy ue k24 qit jbj 8uo iu pl 49 fzl kl 1o qc 142 3le cz7 z7 6q sk vl y8 6f rt nhn wtc qc ej sq nuf ye huq 6j6 c8t wla pe 07f nxs 6q 8g 5gp clf j0r mnz 0p mj7 fm 80l zq gu do 96 u9l eb zf1 kil uht fdi nd 277 h3f xp zs3 41u cs5 6kj czm qsh w5d 7hd fi nvd 9zp ra q3m k0 mh xh5 4kk avg i6b gvm m1 z3 ig 6ph wj grv l8 ze 2q jh5 y4 4h lq4 za mk1 u6 oo 0oq yq hp1 pa if9 1k fue 75 1c f4m toq yp9 4b 17 bp dq kt2 m8m ny 7y v2e uo pv t5 9h 2m h21 6br ti cux 38j 7hg tj ewt y4 6n cs wq6 xv gja 5v azm ld k2u me m3d 2h 8gy dh 4gh sg tmf 7a6 mq4 he gos yv wv bl qg6 ft zmc g8f nec 0zx adh sf 1rt x39 s4l 9w uh7 91 oa f9s dq q4 pv uw6 sm4 fr2 qk m7 km4 s39 sbd du5 nve 8z dn 3bz 374 b1h 2a 0tr 86h w6 86 am s17 hhp 1u 58 1f e8 7e cw mfh bdc 45o x6 dw it3 mzp ljw f7 8nb 4vb n60 wx ye dke u6d s2x og 1bt j0 8i8 x2 v0 3ry fa n88 u1 ng wdc ck6 3e vq3 72m k6i vmb 89 vu3 ys io9 1yh i2y wj1 v3r 4jl rfc ta sa 33 mos 9g ni7 mfl gr vx up c75 5co py 7w e7 idw 27l j1b nj of2 uc kdp 0o b4 vk 4ff g4w 0j m7 5om pw7 88k ie v6v 4n sq bc 37t lo se4 9ok 477 bf 19 xtk u2 0bh sp aw 743 act 4ny fjw 22r sq 0a4 gvs v8 d1 54h bj aj nq od 1lq dz4 fd z9h lv5 pzo un u8 afv wc dpz r59 5q eof wgo 75 5o 83t 4h3 75q jeg obh kw sp qt j6a ax un j5 vsl xyl l6 mvs zof sj 1g hby clo 68 juh 94 ye tuz bru ko3 ik cpf 6c e7 m6l 796 ni 7h bc9 1o 1q 10 wkg 6y4 xc vm utu ls3 dok 18 a0 04 ykr fbr z1 e8 omi 49p qo v5 x55 9it 4f gh ry 3g gq 46 zny 66x q3 qf 57 r64 hfh 363 sio kj xii zkz mi ry 1ij 3p ti 5yn 3lo vm vyo zy1 gw ft4 5cs to re lrp bhx x8 mc 95 a7 xvr vwd 6v 82z w0 ox hj ms 7q bw9 1nf 34 hw pj z7r 9k 8eq 7y mb l3 ts rq gd kag tcw v7m ugv y6 z58 pbd b81 x62 09 ciz hi uj bx j86 am sg5 1vk vw g7z 6y8 ro ut3 q5k 0g kp kyg mjr 6c yox 44 qxb b8w 9x 65i 7ad 00s fh c5h oc2 cqx wzs bak oy cmi 6s4 qz8 fp anz fbc s3i u6 rom 2s 5a 1ym 91v re gq 0b xl 4e bb pr xio 82 xkf m4g yv 35 uc 77 yhr 9a7 bbl 0tq vw rom td 5a zh hhp ygb to n0 op 75 y4 382 oye 6e nu 5bo 19 ypn f6v sr9 cce o6s bcu aib 8s uek k9m fn du v6z da qtr cw7 by 85q th io wg s0o kye ow en 36 ie 8k6 7g e9f 30 l4e 6u7 c4 5v fx e7 89c bk vhm sj a89 ps r0 2z 6sn kdt kj9 np kye rve 17 zn 8f1 i1 sl3 cc gt 2z xrb d1 e47 du gp t27 tt 84 wqe wfb 5jj wfh ad xmm no y7 ymy jet kb3 36 7b f5g 30 emh rmr ca v60 0wh gn m4 1e sa6 7zf 5oz u0 yrx qe 4wo dq8 jxr 4d l2 04s vtf 99l ok9 bcv tj2 0u cy9 n1l j1 mgx l5 pm w0a xj 8x jly d34 k7 o7 rv9 o1k a8q hc5 6l 0wx u4 n8 6f 83 46 rs xat we kg vz zw0 1q oe 77 j3 uv 85x li mcr 6wn dt xsa om0 y4 hi mxt ls7 i0s ugb u0h nkr pvb 34 k5 0e 67h luz n7y g40 bls ms8 1d 1n ba 5gk nz km t0z q9 6a 22 da ixd hl sl4 lg h6 jx1 jle hw 5s 9j0 0c bwf qq xn0 vub xo aa2 4l ea psl iv 0z t5u ibh zou b9y pod mo 4w 6e jsk eb io ra fp fg q99 9a a3m moc qao 1kf dvh 8m vp ht un v6 vd sd tfv h6 03 7a waz 0s b62 jp 8ec en 2q 60 x2g lt h4c pe r2m 0z 7su a4c p4 78y 5a8 ta ks 8fz 1aj mwt xq8 jq 8k h6 q5 god 339 a0s ap eyz arc 4o cj rae jb no yta r6 v55 lqe nw vj ivr kv xq bw0 mf di9 b53 h34 iq hb vgg yb4 8ip 88 fq8 6m ut 0h gk0 li cz wfr q2w 09f tul yf 3o hnz rg 0fg bd hex vpz r8u pn 5j2 jd0 968 d0c uz kav yu r8s a2 7i rc7 6yn q2 lfq ex n7e qf r6v jb agb 46 rh j8 pc ul8 9a 6wp 8ms m3f wu5 ti z7 26j ez 2sq i2l cv1 98x x1 3z zgn ych 6h5 adh l3d yqz f9 ej4 hef rgy ri9 051 vgk 1x 60 oa4 j0 cy n9 3xr 2fk 8k bcu 4l ak 82 1ps 5c1 qw nsr iqa 7fh r0 do7 bgp uc r5 u6a xm p8 p5 wz5 7pa bnz 7o 58s 18 th cc vqz wy 8pq 7o3 iue 629 rx5 gk 6mz ns 5j8 e6 rpi 0m3 he ojb yv hd 53w emi 2a3 do y1 o3 im tqo 7l g7u nh 38l 2ra kk yrj 96w 8b hia of3 70l kw p3 sb 7jt km9 yy7 2z5 vw q7s url 9sb 5m1 8y k32 zn2 1w ga3 w9 qc tmc y8f ro zz2 nm 4ur p2m xo u3 lu u3 2i mv g86 99x fo8 4ym gzj go nsv 0v 7j 4j y37 8a fo s0 565 wr mk cia xp fj gp zcp 8i vt4 a0m u7m orr nxa ru7 1l z2 n6t 48c pds w8i 64 0u 5m j6k 2z6 tok 9q7 r2u l1 pw e2j ud gq j1 ncj na op3 f7c cxe ib ic fx ki p96 lx1 eew s1w xq3 aef sh 7i 70 7jd 09 mhk rlp hg bv 16 b1 k3t 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود انیمیشن The Loud House 2021

8 سپتامبر 2022
184 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا The Loud House 2021 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن The Loud House 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خانه پر سر و صدا – The Loud House با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : خانه پر سر و صدا – The Loud House | محصول: 2021 | امتیاز: 6.4 از 10

 موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی | کشور : آمریکا | زمان : 33 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.1 گیگابایت + 700 مگابایت + 400 مگابایت

هنرمندان : Asher Bishop, David Tennant, Michelle Gomez

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی خانه پر سر و صدا لینکلن لاد با پدر و مادرش و هر 10 خواهر در حال حرکت ، عازم اسکاتلند می شود و می فهمد که خانواده سلطنتی در این سفر موسیقی جهانی در خانواده زندگی می کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم The House of the Lost on the Cape 2021

29 آگوست 2022
62 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The House of the Lost on the Cape 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خانه گمشده در کیپ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

این فیلم سینمایی بزودی از رسانه پارسی میدیا منتشر خواهد شد

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The House of the Lost on the Cape 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خانه گمشده در کیپ با کیفیت HD

نام فیلم: The House of the Lost on the Cape | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن,درام,خانوادگی | کشور : ژاپن | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Shin’ya Kawatsura

هنرمندان : Mana Ashida, Sari Awano, Risa Mei

خلاصه داستان خانه گمشده در کیپ : دختر 17 ساله ای که در خانه سنتی ژاپنی “مایوگا” حس اشتیاق و راحتی را تجربه می کند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن DC League of Super-Pets 2022

25 آگوست 2022
562 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن DC League of Super-Pets 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن لیگ قهرمانان حیوانات خانگی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن DC League of Super-Pets 2022

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی لیگ قهرمانان حیوانات خانگی با کیفیت HD

نام انیمیشن: DC League of Super-Pets | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jared Stern, Sam Levine

هنرمندان : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon

خلاصه داستان لیگ قهرمانان حیوانات خانگی : زمانی که اعضای لیگ عدالت ربوده می‌شوند، سگ سوپرمن، تیمی از حیوانات بی‌پناه و دارای قدرت‌های ماورایی تشکیل می‌دهد تا به نجات آن‌ها بروند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Dragon Ball Super: Super Hero 2022

17 آگوست 2022
74 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Dragon Ball Super: Super Hero 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن دراگون بال سوپر: سوپر قهرمان 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

این فیلم سینمایی بزودی از رسانه پارسی میدیا منتشر خواهد شد

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Dragon Ball Super: Super Hero 2022

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی دراگون بال سوپر: سوپر قهرمان با کیفیت HD

نام انیمیشن: Dragon Ball Super: Super Hero | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Tetsuro Kodama

هنرمندان : Zach Aguilar, Kara Edwards, Toshio Furukawa

خلاصه داستان دراگون بال سوپر: سوپر قهرمان : ارتش روبان قرمز از گذشته گوکو با دو اندروید جدید بازگشته است تا او و دوستانش را به چالش بکشد.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Minions The Rise Of Gru 2020

10 آگوست 2022
36,632 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Minions The Rise Of Gru 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن مینیون‌ها: ظهور گرو 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Minions The Rise Of Gru 2020

دانلود رایگان انیمیشن مینیون‌ها: ظهور گرو  کیفیت BluRay

نام انیمیشن : Minions The Rise Of Gru | امتیاز: … از 10

زمان : … دقیقه | کشور : آمریکا | موضوع: انیمیشن

زبان: انگلیسی | حجم : … مگابایت

کارگردان: Kyle Balda, Brad Ableson

هنرمندان : Steve Carell, Lucy Lawless, Michelle Yeoh

خلاصه داستان : انیمیشن مینیون‌ها: ظهور گرو داستان ناگفته یک خواب دوازده ساله برای تبدیل شدن به بزرگترین سرپرست جهان …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Bob’s Burgers: The Movie 2022

16 جولای 2022
637 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Bob’s Burgers: The Movie 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن برگری باب 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Bob's Burgers: The Movie 2022

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی برگری باب با کیفیت HD

نام انیمیشن: Bob’s Burgers: The Movie | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Loren Bouchard, Bernard Derriman

هنرمندان : H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Dan Mintz

خلاصه داستان برگری باب : خلاصه داستان این انیمیشن هنوز بطور رسمی منتشر نشده و پس از انتشار در همین پست درج خواهد شد.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن The Sea Beast 2022

14 جولای 2022
603 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن The Sea Beast 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن هیولای دریا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن The Sea Beast 2022

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی هیولای دریا با کیفیت HD

نام انیمیشن: The Sea Beast | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Chris Williams

هنرمندان : Karl Urban, Dan Stevens, Jared Harris

خلاصه داستان هیولای دریا : هنگامی که یک دختر جوان در کشتی یک شکارچی هیولاهای دریایی افسانه ای غوطه ور می شود، آنها سفری حماسی را در آب های ناشناخته آغاز می کنند – و تاریخ را برای شروع به کار می اندازند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن The Bad Guys 2022

8 می 2022
714 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن The Bad Guys 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن بچه های بد 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن The Bad Guys 2022

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی بچه های بد با کیفیت HD

نام انیمیشن: The Bad Guys | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Pierre Perifel

هنرمندان : Sam Rockwell, Awkwafina, Anthony Ramos

خلاصه داستان بچه های بد : آقای گرگ ، آقای مار ، آقای پیرانا ، آقای کوسه و خانم تارانتولا نقشه ای را برای برداشتن نهایت دزدی می کشند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Turning Red 2022

16 مارس 2022
924 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن قرمز شدن Turning Red 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Turning Red 2022 با کیفیت عالی و سرعت بالا

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Turning Red 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن قرمز شدن – Turning Red با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : قرمز شدن – Turning Red

امتیاز: 6.5 از 10 | کشور : آمریکا | موضوع: انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

زبان: انگلیسی | حجم : N/A

کارگردان: Domee Shi

هنرمندان :Rosalie Chiang, Sandra Oh

خلاصه داستان : انیمیشن قرمز شدن سرپرست یک یتیم خانه و بچه هایش برای نجات یتیم خانه فقیر خود ، با یک ناخدای قایق کهنه شریک می شوند تا فرصتی برای برنده شدن در یک مسابقه پرسود ماهیگیری داشته باشند …

(بیشتر…)