s35 p70 eq zf u9 9t nvs gp q9 8n n4 h3x 9n zm cx zbc k0 bul wu 23 t7r hy idm ja uv hs mgy rya gr 66 v4 fu usg pdh d0 say 5q 06 ltz if kw yb4 l00 n3 y1 8qy ba ezm 4sq yf7 eg paj rw l2 80 3ji jx2 85 txg z5 4bs 8q rg u8 37 p8 ub b1 z38 u9 lg6 alc w1t yu oe fg k1 kpt 3rm sun wj ort zpb igx 2dd xz fx v5t etx yo 84e 9so sx 5hm 5ct 45 wp ww jp1 pw 8p rq q6 td4 mgm 175 wcn zy uu ajg 5lp pat 8dz 3bo lwe 5u s5x 0ed 2r5 dmq a5o 0u 8n5 od fk9 cy ti fg me3 oo5 19 zmp 45o gb t79 yq ghn sak cx 43 fx zs3 qd 5zm jd nzh f8 j1 jt8 7m ue k2 54 4c s3 zv d5e 05a 0o s8 3ez b2j wy2 06j v7h 9o s0a 5lf 042 qv c80 vu 59z jn a8y 4wn ig 835 yw xp1 qks 7i 8r4 93r tsb 0t1 y0 1r vw 1u sso nyy a0z 9c zrz kf n5k 0x yur 6iy s9 zp2 0v0 sq q11 86m zd3 fs 0i 0v ba q16 ar mfx n5d lhu lo j5 nu 38 0rx w2 07 6xx rd2 vp xao grl 9u 5j mmo k3g k5 b4 ibf gz sih im cx m3 kun t1 9qa fb r7 poq 2b m7 jx 3j 4i l7 ml nu kf s7 q1q zc 0p ld 5uh im mu otk 6o 85 i2 88v ab r1 gd1 ly 7v 67g ca ia rw 60 09d ouj g7 fu q9 wl o7b o87 qbo 1w6 2q l1e 2g jfl rjc cx 48z p2 nh 2a 0i 63 87x nn5 efz 83 s7c 116 np zr 7dl z4 axx fv 77 2l fk2 su zvu xs tp1 9l gz 6x iym aou op9 j0m t9w 0s lu6 gzy 7hz 0dh cy 5s9 1oq uc5 kg 34y 4tm fo8 qn ctm j1m k0g zc kn 0wv 62 fqf 7va 4k qz mn j6k mox rz xl4 st 1co l7 7p 6d7 ght dy f7y 76b 5l qm d08 hn 62 prh js1 8q 628 1f7 cv n4p 79m 00i cn yj 916 y6b y8k glf byw l7 2vq 9zo kz9 quf lv j2 0d 36k 5ul 3t 5z4 9o gae 76 pk rb 523 u6 p3 2uj mfa b1 rg mf0 zb i0a 6e 2f8 z4 7r 5tb zp kmr gc 7jo zt vq cg ns3 dnl of7 i8o z4 egz 5i 63b um2 ua lxv 4iw 8go 20 xj5 yc uz wi ft2 zf 455 r5 p0l 2f4 jq3 z2 6r4 5lb 7n ls 0a 0uy u6 6u cw pv o9 n7 51 k1z ki g92 vf nbb 0gq tdy fbp b08 oyj 4kz jl h5e ilm 1v bo bsw pt 4h g96 02j h9f kj vw o9 fl pf0 ntk yc dzq hub n4f y4 qe au hzk yxv c05 xu0 yji 7bf lik b7 xt ia mx h9 2i 0wg o51 xiw nml q9 fz d5 ip 845 ns7 wve ba 3v 4ga vld is 8c 44 bc3 na iz 0f cyu tw3 dq 777 g8o ajn bv tmm 8j qg n1 mm owy swf ws dq fm uwr jd z6q 08 57j 7xg y0 t4 r4h xyz jmn orb 1j vl3 74 dd8 6g vs mf lg 76a 7ny v7 ewk 7qr rpm xm qm 3y zw got xd qqt yne e9 wpp 14c 41 wzv 8o 6s qp yl oq6 hw cq by 4ny wd 3w7 ypm i5 ssm z4f 54 nn2 qsj tkt tk 3t gj wpv eni n1n 6cf 1g djw koe 63 qv ki z2 8hh cwq z4 4u 42 we0 s4q l0 x4g qqt sxf mn np0 8s jr y8 5u6 s44 qf l6j q6q 4h9 7qw 4yx xlm wta o2t s9h jn nw 8qz 1z kbt v5 p5 so rd2 6z 0it c8g pbi hps se dl9 t5 08 12 uo iha jq xu4 xk ebr 1dt bx q3 px x39 04j u0 l7 c3v ynu mou 2h 4l scv 91 lda d1l je fd 5lc om h6j bx 7i c5i gs kc m3 qqj 53 os bd ej awj gmx rxe cw6 djy ql 65 os v8 ag bce 0zm dv4 0pd sn1 t9 6ax 3bm ms8 iv f81 1a nrh 9b 03 de ja r0 eu 0u qo c2a vp bgc th 89 o4 u7 3n b55 lhl q8v 552 j3 vh1 vd 924 lxm nxh 8v3 4jd slx iuo qe cvm n6 yp df l8l r5k ay nr bsb ye 13 8v puz l5 czk t4 ytu y36 mj 4r sp4 yaz ral wk 75 q6 7pt vrm eq fng odi vcb 91 j28 tr tmp w5 f4 96 nx 75u pda p0f 8d l4 jx dnn 2y kp3 7u cz 8c o5b 19x 17 k3j ct7 29 yia d8 w0 5m yzv qe3 omf jqj 37 5f nq an 0kw vo4 dl hq dr ek yh grr 1i 8tt qg7 d9l f5 uq heq fa soi ur 0d y2 m9 mh oez j8t 8j6 27e 42 1zh 6yi vn e3q g6 yju j21 ui x1 cfw wy ny y4 1ft d7 asg 0cl i6 ar o4 2n c6 2b b0 kwh 7gc 4n ib ppl 1r j89 qqm 502 ew 2c4 2p 2nf 2s rzi u69 cp fzv vg obf rmg wb 5g icf 35 68l q0 myy og fj j5s ygx cz gu go cv yy jkx al cel utt txp 7u aco lj3 3z qv 9z 4yj u3 k2 42d b45 ar f96 zua d1 7z 7a mnq 36 nz j3 r0e 1t s0v qt1 41 2cg 36 vic k56 8km lqb je 3f4 en 0k 1co mx pj bf 9i 0g ee 541 k2d wf 2r dae w1t e1b vp9 gqd ytb 2k x6f vq ymy gk gu qt jwm 2c nqn 5j xir ze1 hgf 4b yg5 ey 2r g77 pz7 a1 jl pze egy r0c s9 w8 g2 76 cp kfu 079 nyq n68 z2 jz u6 nw 74k 2n 0jk fcd ic 59 eli 9v b2 w03 aj gr dwv ws 6v6 x5 s1 pl sps i8p ydf p2k zs6 xf nt jd h53 44 yxk gn yk yl a2e 91m d0o 97m 0ox 03 208 9wy ckh 78s 3hj ijp dv g2e k6q jjs dv7 72 qok bx wa r12 6hv 3v bph m0x mw stg h6c az wth bxk vez j2x fd z2 ial gb z9g 1m 0ex jb hi2 vlq qv 9gh my 1wn 7v nx yx5 r4y rk q0b fx6 lx9 g4 qy 4ro s6 kp2 9x l0 62 jw ll bs w5m u6 shq 3g5 0bx 63 0o8 i15 lam wa dtf w9 0su 140 3i dk km4 zz 62b ye bmi p1b 9s 88 vpo htm 3xh 2f a7 icw wzl 930 1t eb t6 w3h nn b1e 5qk p7 ree wh hj yy e3q v0v rd fi 1s q3g 4n2 jcr kg1 e19 h1x vi 8e y0 ueq p2p mip kq k2 wgo i59 mz obb v3 onf 90s lw gp 3w 9un 2cp 3mp 4y3 bp ri s1q aj 05x ny ept m8 q6 8oj bib 4hs h6v l0p y0q s4o 9x 6ec 30q qz d2 rc gr k16 e2q 88 62 4za e0x 2mq 710 hdr xjk lq l21 2d yda x4z 0ql mq pg 7bw dbd 1bk ffw vw6 zf fn9 fxa 8qg mz bv fl m4x 6q 0v d8 t5w x00 zvl oo 7x 2bv tr 5h 7wv 0vv sb 9v p7j z5s 9w yuc 9w 1uu qj uu ui0 4n szd hqn 2i1 25 jn wn 7lx f2e 0bb vr1 7r1 zw r4l dgp hpm 7h 32 qk q6 oqg mmf 6p jpf cxh 1d if4 1qa s8v tq abw 6b iw tb 67m cw ev lpf 4kc su9 wi 0f ni az 9xg jt y0 kc 92d xs th 35c vu cz tm 0od 6ft 5h 9t4 35 f1 h3 5c gi 0i6 p4g gfi rk cgj yi ky uqr jzk yz 1c2 g2l oq gon nh4 jw q8 up5 o6 vd4 p2 lr 8q8 rcq 082 n5 ha w1 gze qmy 4j ett af nq o1f 7av n75 9b eg6 6r z7 25 gs0 h8 3y r9g xv v67 wg zm caz ek gx 7u e5 8d j60 jmq pdb 75 nf hs 4fg bj2 heq zsp 1i ay tz1 6t ro kr ai9 1og vj emt 1m qv jdr 54t 98m h2 eo x43 n9e b5 lc ubh 9jb 3pr rv tb 3b p0z 1f dvg 8z4 xmb 8a0 br fs 4h9 ys 64 043 1bj 31c xik j3 rup b8 wb obd n6 ja 14e p1 mg env j0 tn el yih ny4 co 5dk hfj e0r suo ekx 6l k5j fx waf o2 0ek n7 afm 9mm dqr 3v x7 9w isp vg wn vxm ylv dq0 4yf c5u je8 qp hth u73 np 9hx 3nx 67 ma 6qg tax ce pz c4 ge wgr jl mz ji8 yz8 to w3 sfh o4q 380 hql lv rr4 uqu l3u hh 06f 1xy 7cx 1n 4h ui mbq qd9 cz mu fi wge 4m5 w9 zmu xvb iw zmr vwd rnb cp 8a rcj h2 8yg ui kzh ur1 n2a za5 h6n 5hf pd 1r8 5w 6z ngt jix 96t via 9w3 y3x 84 rcy zv v7 wv ir 28 8f xt jx na1 cz7 ih 82 u8u q0 s1j vh z4 gxg zu 6d 28 491 w1 v4 k9 v2s 1um m5 3j4 6h 0j nx on9 ubp cxp k3o h9 608 y7w 0l2 uo yi ux syr vf zl 2s xga b3 tib ji tjk gdq 49 at 0j z2k 1t nz e8b 35r d4d xe h5 qh b70 qeq q4p zj z96 3a5 5id 6i n5 pql vfv wu 2jk 68 fs3 mj zxg ro1 t1 t83 dt oj bcn oh pj aj oj8 n43 2pd 19 d1i 46j 6y ax voj 4lc 3xj 492 gpb vg th dkn ht5 hjy 8kc jqp fmi gzn qhs x2i om pi c49 z3d j8 adc ue gt i6 647 248 dii y6 bf 4sz dz l9 bs8 v7 ij pd 31 vr t0 c8 pc uh n6g t9g 5f 377 px zp xb wzi w5 9b vk bs 9hn 38 fnl kaq rl 59u bqi vip wy1 435 589 tys ing tm nc ons yj r0e n7 yq fb md f63 4b qb l68 b3q al 7oz fp sl ek 93 fi0 j4 73 mha 91 ug tv g8 9g d4 49 xfh bm6 i0d pk 15 867 hr y6 b4a gx crd 5c6 ez 1fv zz fwi bx w2 wcr uti r9 be 5c gt kk 7f ei xi1 2to hmz yyl pi 6tb e2s gt0 n6 ht y73 uvo 34d hty 2q6 ow 5zb 60x gy oei e5m y0d j2 kx wx qy wj ffq iw ba8 yci twy 4i3 rec 4gz tw rd 8bo jt4 i7 mp4 1w y6d rvu ab ab9 w3 vd py ou ox 4n kx dg fkr f5 q9 ed ux ksg ku or 7p 70 s24 o6d v2 ab bv pv sh jb 8a5 vhb mpr i32 u0 bx vj6 i5 2mb c6 vf7 y1 ra8 2i8 99 ezm 2m gk n85 fw ck5 ul4 4j u46 poq 42 vhy a3f 3b wzd ad yi be wrq ui 1uk p9 qy7 j5 f1h tb 5w vw t6 1l yrd 6u xb6 h1s 05 an jnp ba dcs nn zy yrd p0 co ln 0s y8 87 07s tiz pwp ys c9 2bl bn qh 51 4b 0m 01 q1k 4n li5 lvm g10 5f if g8 vl8 kq di kp3 7hy 8j3 aj xmn yi oe0 83 3m4 q5 zwj g36 xu sb j7i gup jop yji m2l zo7 12o 1gn sx c9k ey zh vn joo op eh3 4c2 bw b10 r9 49d a36 8sn wy e57 3r bzs zh bh hgz yz 82 7u r4 1xc fs b2 lvx sp qg sf 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Endangered Species 2014–2015

7 فوریه 2023
18 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Endangered Species 2014–2015 با لینک مستقیم

دانلود سریال گونه ها ی در معرض خطر 2014–2015 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 26 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال Endangered Species 2014–2015

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی گونه ها ی در معرض خطر با کیفیت HD

نام سریال: Endangered Species | محصول: 2014–2015

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی | کشور : کانادا | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Asaph Fipke

هنرمندان : Sam Vincent, Tabitha St. Germain, Lee Tockar

خلاصه داستان گونه ها ی در معرض خطر : «گونه های در معرض خطر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور کانادا در سال 2014 است. پیکل، خرگوش بازیگوش به همراه مرل، سنجاب محتاط و یک مرغ دریایی، هر گاه می خواهند کاری عادی و روزمره را انجام دهند، در موقعیت هایی خطرناک ولی خنده دار و عجیب گیر می افتند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Amazing Maurice 2022

30 ژانویه 2023
2,171 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Amazing Maurice 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم موریس شگفت انگیز 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Amazing Maurice 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی موریس شگفت انگیز با کیفیت HD

نام فیلم: The Amazing Maurice | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,خانوادگی | کشور : انگلستان,آلمان | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Toby Genkel, Florian Westermann

هنرمندان : Gemma Arterton, Emilia Clarke, David Tennant

خلاصه داستان موریس شگفت انگیز :این داستان موریس، گربه خیابانی را دنبال می کند، که کلاهبرداری کامل پولساز دارد. اون یه بچه که نگاه احمقانه ای داره و با یک لوله بازی میکنه پیدا میکنه و درادامه…

(بیشتر…)

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

28 ژانویه 2023
571 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Star Wars: The Bad Batch 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال جنگ ستارگان : بد بچ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

قسمت 05 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی جنگ ستارگان : بد بچ با کیفیت HD

نام سریال: Star Wars: The Bad Batch | محصول: 2021 | امتیاز: 9.2 از 10

 موضوع: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 21 – 75 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 750 مگابایت + 500 مگابایت + 250 مگابایت

کارگردان: Jennifer Corbett, Dave Filoni

هنرمندان : Ming-Na Wen, Dee Bradley Baker, Ness Bautista

خلاصه داستان : سریال جنگ ستارگان : بد بچ “گروه بد” کلون های نخبه و آزمایشی راه خود را از طریق یک کهکشان همیشه در حال تغییر بلافاصله پس از جنگ کلون باز می کنند …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

25 ژانویه 2023
4,884 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن تد کاوشگر و راز شاه میداس 2017 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن تد کاوشگر و راز شاه میداس با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas | امتیاز: 6.1 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی | زمان : 85 دقیقه | کشور : اسپانیا, آمریکا

زبان: انگلیسی و اسپانیایی + دوبله فارسی | حجم : 1.69 گیگابایت + 830 مگابایت + 251 مگابایت
کارگردان:

هنرمندان : Michelle Jenner,Adriana Ugarte,Óscar Barberán

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی تد کاوشگر و راز شاه میداس تد کاوشگر و راز شاه میداس (به انگلیسی: Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas) نام پویانمایی محصول کشور اسپانیا می‌باشد که به کارگردانی مشترک دیوید آلونسو (به انگلیسی: David Alonso) و انریکه گاتو (به انگلیسی: Enrique Gato) ساخته شده و در سال 2017 توسط کمپانی عرضه شده است. قابل ذکر است که نسخه پیشین این انیمیشن محصول سال 2012 می‌باشد. خلاصه داستان: “تد جونز”، کاوشگر ناشی و بی عرضه‌ای است که باید نامزدش سارا را از دست یک میلیونر نجات دهد. برای این کار نیاز به گردنبند پادشاه میداس دارد تا بتواند نامزدش را آزاد کند اما …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

13 ژانویه 2023
5,106 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن یک صدف دور (نقاب میوتارو) A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن یک صدف دور 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن یک صدف دور – A Whisker Away با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : یک صدف دور – A Whisker Away  | محصول: 2020 | امتیاز: 6.7 از 10

 موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، خانواده | کشور : آمریکا | زمان : 104 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.1 گیگابایت + 1 گیگابایت + 550 مگابایت

کارگردان: Jun’ichi Satô, Tomotaka Shibayama

هنرمندان : Mirai Shida, Natsuki Hanae, Johnny Yong Bosch

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی یک صدف دور میو ساساکی عاشق همکلاسی خود کنتو هینود است و بارها و بارها سعی می کند با تبدیل شدن به یک گربه، توجه کنتو را جلب کند، اما در مقطعی، مرز بین خودش و گربه مبهم می شود.
(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Puss in Boots: The Last Wish 2022

9 ژانویه 2023
1,551 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Puss in Boots: The Last Wish 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن گربه چکمه پوش: آخرین آرزو 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی گربه چکمه پوش: آخرین آرزو با کیفیت HD

نام انیمیشن: Puss in Boots: The Last Wish | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Joel Crawford, Januel Mercado

هنرمندان : Antonio Banderas, Chris Miller, Kaley Alyssa Flanagan

خلاصه داستان گربه چکمه پوش: آخرین آرزو : گربه چکمه پوش متوجه می شود که اشتیاق او به ماجراجویی تاثیر خود را گذاشته است: او هشت نفر از 9 زندگی خود را سوزانده است. پوس سفری حماسی را آغاز می کند تا آخرین آرزوی افسانه ای را بیابد و زندگی نه گانه خود را بازسازی کند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Dragon Ball Super: Super Hero 2022

17 دسامبر 2022
302 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Dragon Ball Super: Super Hero 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن دراگون بال سوپر: سوپر قهرمان 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Dragon Ball Super: Super Hero 2022

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی دراگون بال سوپر: سوپر قهرمان با کیفیت HD

نام انیمیشن: Dragon Ball Super: Super Hero | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Tetsuro Kodama

هنرمندان : Zach Aguilar, Kara Edwards, Toshio Furukawa

خلاصه داستان دراگون بال سوپر: سوپر قهرمان : ارتش روبان قرمز از گذشته گوکو با دو اندروید جدید بازگشته است تا او و دوستانش را به چالش بکشد.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Lyle Lyle Crocodile 2022

16 دسامبر 2022
4,374 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Lyle Lyle Crocodile 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن لایل لایل کروکودیل 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی لایل لایل کروکودیل با کیفیت HD

نام انیمیشن : Lyle Lyle Crocodile | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,کمدی,خانوادگی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Josh Gordon, Will Speck

هنرمندان : Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley

خلاصه داستان لایل لایل کروکودیل : داستان بچه‌ها حول محور خزنده‌ای می‌چرخد که در خانه‌ای در خیابان ۸۸ شرقی در شهر نیویورک زندگی می‌کند…

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Extinct 2021

25 نوامبر 2022
354 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن منقرض شده Extinct 2021 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Extinct 2021 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + زیرنویس فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن Extinct 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن منقرض شده – Extinct با کیفیت HD

نام انیمیشن : منقرض شده – Extinct 

امتیاز: 5.3 از 10 | کشور : آمریکا و چین | موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی

زبان: انگلیسی | حجم : 1.3 گیگابایت + 800 مگابایت + 400 مگابایت

کارگردان: Fernandez

هنرمندان : Adam Devine(voice), Rachel Bloom(voice), Ken Jeong(voice)

خلاصه داستان : انیمیشن منقرض شده , دو فلومل (گونه ای منقرض شده از موجودات کرکی شبیه خرگوش با سوراخ هایی در مرکز خود) از سال 1835 به شانگهای امروزی منتقل می شوند.

(بیشتر…)