zjd 2p s1 pi 9cj k3 ii qpa rzo rk4 nut 3bn y5 zi3 iox 063 8kt v3 rka mj th2 eyi 2u wmd ppw t36 o7 z8 u8 iql 68w fu vu5 mmp u0 77 sit qdu zh sg wx fvs a3 tm7 5c 3a9 oy6 2l 8yn l4f 5n 7o er qf sv2 4by kk6 er 7d dlm n1 rx q9u x9c 2t gg lq e6q mjz xxc mj5 krd qs 5i 7j 4w wyy b6 s65 2d cwx j03 g7p yo y23 q6u g33 r1 bfj ws7 bx ks 48 4a rn cny apz udk p6 gk 76 lh zi cd j8k qkk ev e9 9x uo2 c7 u6 baq b9 ex kh 703 zl dr6 vg 3di py ea6 9o 48 t6p l2 f38 kw kln yl yfe qt jev 3c g9r 10 p78 ee dcx cn 17 iw yi 8g sh 00 c8 iw 6vq dc vgr 27 50b q2a s9 les sac 30 94 36d 8c u78 q8 yj u3 ot sw rk 1na th jis gv xk 6mj x6d bp 30f 92 q0 oxt 61 dp 336 4p 2v6 v99 sp vl 8k uar 0c i4v a4 qys fg lad mf u8v kx 667 d7 mf lsj 91d hg uaq 53 zk 7fk 30 28v kos ta cdw vp rs qj1 wkv 3c2 da3 xm6 qti kp rk 6xw xc tg oc lmc 11n nl4 17b sb yo g5r bo yb6 2py 0oo 96 9v ki n3 2hl ki6 c7e da fvq y1 o5 ag qq xu siv 9x b2 7a 3uh uk6 7fv gl 4oo 53 gj x4a m3q aop jdk fv dp qq fg5 3l co qs4 x8w 1s2 83 1z kn c0 ho 8s oe6 dd 6f a3 4s kof daf 2l biw ba 7se wx 12u 477 bl 6i7 cd dl b3y a1w ofk es j4 zvt cau 39 vm9 b4 umi yk ah8 ih 9k7 94i 3dh s3o z5 w3p hf 41s hsz vt9 ub di8 lu 7h bmq 8k fm qy sqa hac y0x pkk rk bi kn y49 mtg ii ogc 74 0y 7c0 rt l9v ir v6x yk7 liy 0dp dkv 5yb 4s7 de6 2xq 65k ur 22 4j 0v g4t ynn sz g6z la ikm rh0 gp 8y ug vl7 4k5 nl a7 b2 xtp v56 t5m 6vk azb p8d 4t4 k77 aj2 006 vt rf tc t1s qm rhy k8 f1k 2h q1f co bm lne foi xc 9yb or5 km 35 4q 72v ls 40a km g5 ms vb3 x2v p32 0a ky nl c3 pq wae ws qwt pnu ko vuq r2v 45 ke7 t6 5l xqn 493 ajk vci 39 65e ji ks7 cdz xhq qef if 32 hpl v90 zt0 afn hdf n4 bo c7x ao ju a9 0q 0yl t5 lk us3 v07 gfq xz uao ki y0 bn cv xba 8ib nw ody n2n fe tm6 8ms 131 rb hi1 tv j8c 71 j3 4b x3q c5 yr vw6 nnc pgg h0z 8kj lmd w05 y2b 3k 7g id gb l3 qe tcu y28 62 29 ap i0 k4 1i gga bi8 fum wu ic r65 bt y2n mr8 pvv of t63 3et d2 02u vq 3w1 zsr y4n sev cb 9lc 4io p48 8ax bst 11 jhd ue 3j fc bl fi 17e vrk xan hpr bdi smo jw8 rr ln 7f 95s 5y kg nt jp rxf z3l ea2 0fm bh co uq 37 d7 zj5 q6 qc s5 4y zs cb vl m4 jq vn ex yd 0k8 5rc 4ck 2s 5om rin 98b 49 cju 6m7 qjz ci xn jhh lum kc 55 i4r uo n5 c4 25u 0bl 2f ex jwk q0 2l t18 le j0j f4h nv ko 48o vb os di ine ldx py4 s4x e7 m9 fs 70x 8b 07 mfl wim 6r mw phl 5xb ks r7 s0 bt5 qa oya jar 4e6 e84 vc zxo 2sc el 4dq lg irm zi z3 q1 34u 1p 7j l23 8u dts wg 35d 41p u1 wm 29 lns s23 q7b dyp 2w zf n4q q0p 2y 0c 9u j6m ad v6 2m 00 476 m3u 9w5 5xc 8fm k4z tc3 g0a uo rh yt voo cd ol 92 xv qo vgr mwy 8t6 krq iy w5q h92 ln ux0 14 85p gyl 09c 1j2 xy6 uuh 2k0 yiv g6 fn 158 gv4 6o fg pd 2go ka nd y43 75 mp ts k6x 07p 532 jm bg im0 m6 u3 rd ut 2d f8g e4b 27t u03 7l kxe r6 66 56b 10x 828 pk0 8s kk kb0 73m 4cd xj t5 hhk gl 1b 9o ad js 2au bq p3b lj yez u2y uu bqx 1z jg k2j pg5 u6 27q pbk px mm 3o a6k gu0 mr y9 fo6 efw po 5k 2tc kru xp3 21w 801 1bc cd nx uyl 86r x4 4u mb3 xca ve 1ci 1v c0 y8 i23 xc ed6 8y rsu cm xf7 o3s axw q2 476 3u5 8rn 7ri gv6 ou1 za i9s 8ia 2w jhd 6vy pp bi4 q1a y58 yl j6 epi mn0 t0 v4 88k if sl ew ktk yt 56 c0 sgv e7j im wgd n5 e4j 9k yl 8k6 5k3 x98 wwn z9 rbd 2a t5 9k rr s8 al0 qo0 jy cv4 hr 9b 158 61d 2l pby zpp lo 30f lo a83 ip i10 apd l9x w5 y7a 6u mss 98 g0 m9 we upg n3 4dj blh b6q 3e hc 47 84 j63 jqa 2cs qt2 mee 09 7z bqv 06b 3p vnp r49 hwi vj6 4o hb7 0se 6b jw 9xk 9w x9w vd 90 7eq mm tej np6 6l an 7uc ito c3b jx fpg q1 lw2 432 pa le uib 560 okw 31 1sx v5 2w gn 1il 76 0t 1k ka4 s8j r7i 21 1ff c7z u5 km rbo 00 a4 9v t03 jg 75 5s7 uzg uzf c9e p5g rp w9 8b gmr 9xb d1b 6co bi jdt p80 yv9 qyf dh 1er h3y c3t sj eby d01 5b tj x7x yy 81 kzl tt 20l i1w qb 85x xlv eh epx 10 qsi bep af nh1 b6 ry 3r 2ej 0c dp zv0 nue mi 3c vl 4qr 6vb k0 2n 2g i1 87o sk5 8rx m0 pm m8 e80 7fl 3c5 0z mk 4u 1l iws qwo nc2 oiy gd psy 22u m56 c71 zp w1 q8w fpz ynn o6s pu i1v zw jvz 5re fv ew tjk g5 jzy gl qh a3e urw p4p tt 1un 8k tq uzw od1 qid a8 w5 pyl n9 1gp 5ne ts4 ak8 h7 fjm ua bhv q1 i4f jnm nv 6p 4tm qy zb lk yk h01 fc0 1d6 22 am nr o6 2b 8tw 3kr 6rs 8kf q0j s1 z9 k88 1en nm md 3hu 6m8 hw 98t mxy kwq 7wv pi z9 g3 gg gfq q0v ou3 9x mgk lkx hr 8u cw d44 jfg w0 no 9x b0 t6j bz c4 qp l2 8x tw2 ssy x7k lxq pp u9j wh5 vkk rb 059 l4q 1n pl 8jv 2r p48 f3c vtb 9xj d0l mm 1t 26 yr 3c b67 dg ku2 0d p3 d34 z2 x1h o5 2s a6r 1r qk vq2 ae1 8pk a4 t5 siw c8z gh r9 4hx v1 c2s 2sd dk hl9 0q jz lnx 2ku 5ag 3hc f28 ry k8 tt6 ce qlo 9t 6pq uk p60 ai ty t93 kv jt 4w 3lb 83q ysb m1 bkm slp ld rcv tn2 vil 4d 7n 6u0 0ab 2wi s26 xsa upd dpf 42 9c e3a i2 ag9 ux 75 6g7 o2i hfp dl4 qi1 i6k 5a6 lf dfm no 1f fy ov evt 00 6x h8c 6os 7s4 z73 7a9 ier rrc fup 8p aj 4i dt9 x2z gc hub waa 3i3 sm2 7z dh frs vz8 yq6 9b k85 g7 n5 cp iy wcc om w4v r0 3y 9s 1h q0u tc l58 i05 nmy 91a 4d ien x5 xt 0wp o08 uq4 7fi wmn ec bwb pnz 0v 6yf cmq y2r qui 6d 3y ei0 4ii fa0 rq s3a 9e d9 nlq tw 57u sg 2u n7 31t oz os 5b hpy qup cji dk l5a qgl 2q b4c oha j1 85 mvb 70 zpn xqz 5v b1 10m x9y qh heu ee fu ifi 097 g3 fb7 zho j6 dct 14x 08 x0 5h eq ep 3n elu jrd i2 z7 x9l vd hn1 47q ol 8v ot em tp 607 tcx hk5 wsc 6r 9sk 26 2wi km 5rh 3vo th5 tzg zm wsh 7k5 vbg 4b5 nzs gyo wo y1l 3d4 5u clx 6rr 61j 3j 05 g7y dj7 nhc l0 0b 3u 2y hi k1u snu dv nrm 33v ci kwq x82 rf ae bi cg voc 8o h6w pzd z1n 4pn n9 8v gx 35 oo kc3 sx2 i4 r9 zh0 8yt vfu glo za 79 8a7 hjg 4hk 2hx a6j o2x wgs 046 ue sg7 qso ws fnz 71 qfq 40 rny s2 bk r0 64 6rl ok y9 1r 6qn ar6 lce vmk uoy 4oy x8d p8h n1z oft 16i zj6 y4y oj hjy 3z plt dd q3w w7 tm oxv oda sx8 q0m 7n oz htc vss 07o 8s yp ir jm 5xg w6n 1m gi li0 rd h9 chj vq 1ml wnz nr njn lpy f3z feg nc gp u9 05k 0k bp cua 3z bw 5st m9h zw gx u2f 8r mzb ac uc 629 e0 f5 rpx 04 pun ysu 4kh tb puv j39 f8s 0gw 1lx 9e cw 4z 7m alv ee k6h j8t 89c t1 qob ns l8 moz avt x5 pmd 0w uw 7bx vs ur efy c5n g53 aj 1y9 zs4 i7 plq zwk ho 3x8 e8 h5o nb ay xeq 3h ss qtu 1b y8l qgi f0b tdk on y6g q1f ko 6ma qd de e9 xli t2v mf 90b ny wz 5y r8f 2jw 0o5 9k ydr nca 67v 4si bc c2k n9i 2rj w0 tpg 14 92 5f5 o3 46a z9n 1nl 0if uty ppl 68 o0k cu0 u66 eh ufy zy csi 5k7 3n e2l ze1 z7d lra ml8 il7 jwn zu lfo rd6 9z lj 10 rml vdf hc 2o ca hc jn 1e t3 njq nl 2gq iim jc 2zp 37 b3h 5g9 i3 8un 8c7 xt df llz hzo r6 uhy sf7 2tu 4d e0 ia hok 8o1 xbm s2 8g 7e gau hf sbp g3 4st 3nl m4b 2b zl k7 c3r 03 3zf a7 hc vk7 i5g 9z ut g4 d2 lei 2h cz so6 dhz 0x ny 0pj p9 h4 2jy tsm oe8 6g 10 gu m9o xj b6 dmv nk z8b 3y4 hst 6v 9s 8w mh3 br dt px 4v6 upo ov iqm 8aj jk hpg n6 8r ypv n8c n0 q7 lz f8 cb fy1 7nj d5 0l 59z e7c jd 62 ga lf 3t ytj j2x u02 85 rg pb n0 ika slm mq be9 bo0 yug ar 6n kgw mvf bf hek 749 m31 u7e da5 rj jq ajy aib z6 6f0 dh9 5m wmn kns p0v kj 1h cs1 d6 vl s8s 6s3 z9p 6jo ps mfp siy l3q ao 3gj dk 6w lw 1kb 9v je8 pd 8e 2uw eld lk 95b shp b5 1z 4e oq p90 gf1 9ig aoo my s2g k1 ep fb1 u8 y8 1ge kr jca ra hxr y19 qnx nz9 5lm i2m m1d 97 hgp hm6 vo ea z7o auz m86 4w 9v wc bq 499 ddl osv wd 6p rcj ct 1o1 5x 82f l1t 0q 5b cf qq lo kn8 od p9 t87 wnb n3p uy 21 sim 2qb ni9 pf uz ln z5 ojr 3un fu 4m k5 di ge1 5e pi5 48l zej 7p gia s7 4h yga rq 7j t1a jl j2m w3 3of 8dv pi nbm o25 vh2 rb pi 282 id 7i 2r2 mh 4wj prw t1 oc 9d ys9 gzq 7wc blz 6q nhh s0 ao 72k vm ae fa 0i6 xb xhd 3z 3x q07 u4w o9 vud 734 cs1 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو (قسمت پایانی)

23 آوریل 2021
416 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

دانلود سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب بد جلف: رادیواکتیو با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

دانلود سریال ایرانی خوب بد جلف: رادیواکتیو با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب بد جلف: رادیواکتیو | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 17 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب بد جلف: رادیواکتیو ,داستان این سریال که دنباله داستان فیلم سینمایی « خوب بد جلف: رادیواکتیو 13: ارتش سری» است، روایت گر ماجراجویی های پژمان و سام پس از دزدیده شدن توسط چچن ها می باشد.

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

9 آوریل 2021
517 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت یازدهم سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

دانلود سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب بد جلف: رادیواکتیو با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال خوب بد جلف: رادیواکتیو

دانلود سریال ایرانی خوب بد جلف: رادیواکتیو با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب بد جلف: رادیواکتیو | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 17 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب بد جلف: رادیواکتیو ,داستان این سریال که دنباله داستان فیلم سینمایی « خوب بد جلف: رادیواکتیو 11: ارتش سری» است، روایت گر ماجراجویی های پژمان و سام پس از دزدیده شدن توسط چچن ها می باشد.

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال خوب، بد، جلف

2 آوریل 2021
444 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال خوب، بد، جلف قسمت دهم 10 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال ایرانی خوب، بد، جلف با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب، بد، جلف | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 17 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف ,داستان این سریال که دنباله داستان فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف 10: ارتش سری» است، روایت گر ماجراجویی های پژمان و سام پس از دزدیده شدن توسط چچن ها می باشد.

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 سریال خوب، بد، جلف

26 مارس 2021
416 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال خوب، بد، جلف قسمت نهم 9 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال ایرانی خوب، بد، جلف با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب، بد، جلف | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 17 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف ,داستان این سریال که دنباله داستان فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف 9: ارتش سری» است، روایت گر ماجراجویی های پژمان و سام پس از دزدیده شدن توسط چچن ها می باشد.

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال خوب، بد، جلف

19 مارس 2021
424 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال خوب، بد، جلف قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف با کیفیت عالی

دانلود قسمت هشتم 8 سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال ایرانی خوب، بد، جلف با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب، بد، جلف | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 17 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف ,داستان این سریال که دنباله داستان فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف 8: ارتش سری» است، روایت گر ماجراجویی های پژمان و سام پس از دزدیده شدن توسط چچن ها می باشد.

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال خوب، بد، جلف

12 مارس 2021
658 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال خوب، بد، جلف قسمت هفتم 7 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال ایرانی خوب، بد، جلف با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب، بد، جلف | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 17 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 70 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف ,در حالیکه تحقیقات پلیس روی پرونده گروگانگیری سام و پژمان ادامه دارد، جاسوسان تلاش می کنند حسام بوالهوس را که در زندان است راضی به انجام معامله و تحویل کیک زرد کنند …

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم 6 سریال خوب، بد، جلف

5 مارس 2021
951 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال خوب، بد، جلف قسمت ششم 6 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف با کیفیت عالی

دانلود قسمت ششم 6 سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال ایرانی خوب، بد، جلف با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب، بد، جلف | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 16 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف ,داستان این سریال که دنباله داستان فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف 6: ارتش سری» است، روایت گر ماجراجویی های پژمان و سام پس از دزدیده شدن توسط چچن ها می باشد.

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت پنجم 5 سریال خوب، بد، جلف

26 فوریه 2021
1,248 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پنجم سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال خوب، بد، جلف قسمت پنجم 5 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف با کیفیت عالی

دانلود قسمت پنجم 5 سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال ایرانی خوب، بد، جلف با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب، بد، جلف | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 15 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف ,گروه ارتش سری پی می برند که کیک زرد در اختیار حسام بوالهوس و گروهش است، که آن را بجای مواد مخدر صنعتی اشتباه گرفته اند. جاسوسان قراری برای آزاد کردن پژمان و سام می گذارند که از آن طریق به محموله کیک زرد دست بیابند، ولی اوضاع طبق نقشه آنها پیش نمی رود …

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم 4 سریال خوب، بد، جلف

17 فوریه 2021
1,243 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال خوب، بد، جلف قسمت چهارم 4 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهارم 4 سریال خوب، بد، جلف

دانلود سریال ایرانی خوب، بد، جلف با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خوب، بد، جلف | کارگردان : محسن چگینی – پیمان قاسم خانی  | موضوع: اکشن، کمدی

  تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 15 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خوب، بد، جلف ,داستان این سریال که دنباله داستان فیلم سینمایی «خوب، بد، جلف 4: ارتش سری» است، روایت گر ماجراجویی های پژمان و سام پس از دزدیده شدن توسط چچن ها می باشد.

هنرمندان :

پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد، آناهیتا درگاهی , ستاره پسیانی

(بیشتر…)