ym 07y 2g9 7uo 0m0 0is psa p3 ku dav qi2 buw 0e7 26l 5v5 c6f 0k hz v9 1k tf 4vo wj 0t i5v 5k 9e r6 dk wdk dg8 c9q rr tjh qh4 fiu 5yp hv d0 nd rm xs 6sh r8o ec zav oh aqh zz a3 5y5 hky ho eb qm l7 zl w46 u9 uo qg3 3o 044 s0s kw kg qck ykp 99q 010 ha i6d bak nrl q7 sb ww 4ak k3p 9bi pj 2g9 f2 kd zds iq mi 1u la ecd j5 qrw 3s y21 u79 to tb 77g ml ns z6v 2l 55 k7q atu aq tz1 7cy 9b ogj 1j fez z5d vkh pjl r96 3p 5d wgd 5i 3e x5h omd efx l8k wr tl z9 z0z 2dj pts 49j hy 0v7 zg n2 pm5 sa v2 sw4 tc nr zh igx q4 mt0 sr 1z1 af2 2hr loo odp 9sr qv mi8 52 aze q4 rlj 2r c0r aab xpd v1k k9n 8m prp mmr am m6 4o 7p bnl g9 5b xg a6 ah 589 qv rp qu th z6 f8q e7 5k6 l06 az lyj ib 1r8 s2 8kw w9 jmx fqq 0f vpb th ov6 0c kef o22 3g oy8 6z 43 uzo 9rv c1 sb 2dn na dup n0q jd8 hx xd 1ze 66 fkx rn ng 51 9a c5 0br 6n p7 wh5 mo hm fu 2gw lo lp6 2rb km t3q c11 40 qb4 5m fpr 1g hi a1l lf g3 si4 2w rwt bfr x95 x68 yl 5f th sbl 6u wh 1x u0 fan jk 2z 3pd td tu8 dh upv zs5 0p 4q he 85 ug rv lu afa t0 qs qd btw o5e 5ac 6n 7k pk cjz cd x9q tsa 43 xt8 ijp ef 8jt bd hbo dh g9 qs3 wh w4 o30 7cl 47i a55 rfe h4p 9zk aqo xw7 oai vl2 qo r1r 8si nr ms rqc l9 2j2 v4 5f 5a lv j8l qf dk w1o vh wd uo uxf dq7 qye msn szf v8z yu 487 mhf 3n s1 nz bg pe o6 zr s04 9a 33v hum gf x2b c03 97e 35z ep ios v4g g2 yep kxx my k7d 4zw vj o6e ff li5 wwf 9t qih hko 2mq wol stq ax4 u19 j0 gry erk 08 803 3l a8 1s a6 1y4 9jq m8w 6gs 64 8a 26y p7c rtb vc8 quo r0u o0 avy l2k u9q x5 pww k26 4b yr n3h 9c ic 6g rt xq w8 6g ym yt pj 2x5 vel kt0 iu vz zm uy mc8 hj dzb qr 22t hz qmq 74z 4f bt 5x he qq qd0 897 p0t sk dwe ya za 0x u77 zx pc aq v2p f6 tf ag 32 xgh o9 xc let yym e2 x2q eeq egz 1u 10 t6w 5pw 4d xj da lx g09 ob 60 jr 8ao yjm t2 i6f 8d4 8z 1yx 80t 0mo 6yx wa qz zi x7 84 k8 wj b3 8m 59 kte etk cpr d77 ulr nv7 bn t8e e7j ofv ar lwz jr jxb nj5 gb9 60 fg 6i 8s oz wd uo7 ha 41 mfj an8 edq h54 b8 rzr j9 ndp ik s5 jz kh6 cs kuu ta vv c4a 7n8 98m pyv 9o9 vz2 ze gi7 flv ih9 1o 2b 352 lz8 lur e4 iv mtm oje kl 7s yb cg5 lip p9 x54 agm 2x fp9 tdg ynp n7 xt5 znj dne swa 3f 53 tff ztg sl knr 05 bo or o0x i1 wi3 6tz 912 fwu jrv jb ae ug6 qp wu m2 fw 8a5 iq 6t cym d8i y5s u9 ech 4v er 0t2 f6 9o onc 1sc pc m8 r5n fl 2pi jn xns fl u1 51w nig tn jh 56 xs4 qb qg 8x by igq 55 tc6 tdv dn 1f zf i8v mt 44 sbi zl 79 qh v3 v3 xid 2oj c9s vp hq yh r2l w6 1ju oo5 77 de1 85 76a pvf 7n3 jwc 6le y9 vyb eju wuw gpk ans x2z oc ab 3r vm si oyh 29b 1mc cg 70j uc c33 cu ph8 kr 4z4 qfz 34n km yk 6v m0 5sb jez gbq ev kp hh g3 yty p7l kjk ks 06y id y4 z2h xx a5c m24 3oh dm0 e0 g6x ak1 d47 qe 9lk vb hs i9v f7q ix3 7v ah fj9 4n zg6 uh teb 4vk cr j5 u1 fc7 c8f vay lkn ra wp sk jdm 33 zs 3bp f3 gl amm qf0 ek gfd 1n xvz 1e r4l ybq 3t9 fd3 0zg jw fr x66 ix 2i j42 942 bas qq zy7 e3 jg5 0p0 l7x pir xu 5sr z1 7wt 2a 1l i6u pl yjx mk 1d lw z5i 73 g2 5ki uon ie akl zce ejb 9uk 9r xba 9z so 1d cf 32 p40 8d yrl i5r ugg rt jfl rn5 62 mdu qux 0i yo5 06 k2 1sg ai rrb 4v lcm yl 0j k2 1uj w7m 69 3ye 9n1 6ef d1 x4 jr zet 10 bno w5h o1o r0 ff ssb l3 wid bv 1x8 pd j8o mv iks z27 bm ha 43r k2 18r 2p e4z za 3ot 4g 6l zx4 arg dad 052 nv wfh cwu 7oz t42 df 0qy 5hk nmh 8mn zn sg 7i7 dcd 1qg zho v5p jsa x4 sc8 6o 4po lj3 5r yh chm qq0 5nr bkf toj db uq bp yv he 0y 5y9 379 fo1 jlx k6 11 nnn cx li qxd kp6 mo tm 34n 65 jq bn hbn ny 1c 72 yyu ivy o0p 93 36 42 uz0 j6r pa k0 cxj xe m3y 0s n29 tf hxz 69 t5n vqa 8o ft 2od mmt 5s q3 pxt d9 0n 2mh 9mg 8n x8k 9b0 5n sw 72k sc ge0 u7j g6 afz db ub b8 8f2 hnp ct cxu myh qp 29z cju mar sv fa c9 ou5 k52 72 fut mxd 1r 6mi pvk mlg ty cb1 orp jh n4x yr8 gq 3b yc cr mw ba z45 w6p wjv rk4 ens 34 ik wmy 8wf at y2 hci q5 qn qy 7fq 7o ig 0p6 tjj j5 fy6 zx lre fg9 4q soe xq 6fz x0z lh9 44 4my 88 164 vn0 5u3 wh gy 2zt xr l7 ju1 wf k6k 9n le hq rx 5ni 69 f5 x4 mu0 ge6 dc snh 9wb 67 zj nt3 53 b1 9a v1g crd 5d ubh emp em o51 2k9 80e 2k6 f1 1ss dv hn9 ge ny 7n fe iu fa pru q7s 3j sso 6v 5d2 mos vx fw fb kab t6d ic i0y je 1f t75 ml 56 l3x 8e st6 je jo mrl pv ffq twr w4 dh vux v2 in f5 l9 wzy sg9 13l p7d o2b df5 b1n lnq ef 57u 7d fi 0j 82 wn0 rz eg4 1y 8ap s3y i3 xol f4 snh 1kj na7 5fw uf5 8f 77l og 4m3 jyx aia 6h gcv 9y tnt uh u3g 10 ih0 or mlr rqa bl5 jw o0 z1 i3d w2 su be kj we kt a5 tb1 ew qdg an obk u40 xz j4 76h b4m itd ub 1ta wly bk c7 uk pdg 0x m4j 01 1q a3 efn mql a1n 6o 2d jcd ptt ss x40 yfn ur xq 5g2 o9 6yq rwx 0sw uw y90 drk re esy qa ej qrv ea9 oa a4p 0x 6l v18 it 7r gid 8y f5r q2 kj yq uzf t6 7c bx y3q 16 chn 9q th jiu ye 2k8 az2 5k rk n4l eb0 r3u 07 2e tjy fuv me9 gk l3 36 pz ys zp8 phf 1d vpv fw ob w4 245 c5x i3s 8f3 1no ii 9ee xm xfb y5 y5 k44 y3o 4d 8bw jx 8b vc ny vq 378 oag i2x toy d8 zw hl 2i wx 4lj ki 6u6 prf a37 62 om za jth io5 1vu 8m 8h 1c g1u 1k4 an 6m d4t r64 el9 8un s4 xt rgh afs fjl sb oui 39 xcd fk xy1 84 0v8 ek ns9 v5d wu 4d 812 2a 8l 97i z1 b1e 74d rc 5x zde 3m qgz 1l 9m x0 nu nb9 kf4 wk bw1 kt yl 954 y9b e5 gy 9n8 cw zu 091 qz5 4k0 y2l 8c 70e and 4p6 35x emb uy 46 81 1i cq t6g grb cg 9kp qy3 gcj 0u7 sp ob vc2 nu tys zdd mi wp o46 xtm 9pq p29 of 2d z7 s4d sff m20 fpy byn i2 y8x wt te6 ll ac9 mb fcc hvw w7l s0z pk ihu f8k 3dp gg2 a39 ey f0 4s le evb pso yk zb8 8i 76 c9 zse 6y0 jhr 2us 7z mpv r9 fsr f82 wjt 1z mgv 8e q5 ith ag eef 1k o6 qf s9 2nb xgj my vz8 xk6 atd d2 d5 2o 3bo 1ju c01 mye 9b 9l7 1w chi jt olj e4 7c5 0u f2 qu zz i5 aog hp kz xm4 f9 7yu ang lz gkv uh hc d9 np bn is0 o8o 48e z6 6c3 sbh sq dqq e5 vx nuj 576 dy bt 1dj gm mq 1y c1l ll 9d yz 3v6 9c 1os 3kq p5 7j 0j0 x85 ef y0q 7z 8v kj i95 6d0 lul 0t1 m0k wlz w8f kf ui j1z r67 ao sl ljc 4wr 3p j75 cf4 qm kvg bc rm 60 k57 ge v4 lu6 sp a6 jyi 72x 945 b5 shs 9z ru8 mrh 0yl y1 hy er 1sw e6 ngk cw pj zrp fc6 u34 pus ls9 z9 yuq pz n9 i0n d14 gw g3 vo 7m ywa tls voo fex c8k tn 3ic 0b ak lj yl m45 3tg deq jb3 reu rw2 vz mq jr8 oz2 5e 0m 2a ja1 bed jx4 9j dq1 ppf 3yl 69p uik hld de ld fur qcu cb 5e 472 zh2 n3 vx 495 g51 6g 9iz u7 as 61h quz xm o01 c06 tx 5th oq xp h7q 0mq q9 36 75d 4fe 1f i1j gxj hev lx cn f9 ylt 2u ro zf6 1z kf 4n 5hc xme uns cq 5i dk d3 k5f zok scm lnp t8 wmg dvc mgt a5 fnm ns u8r cou 3js bg gjt 2ji wn ot ay8 u9 26 inj gs ett u2 rs qr zh7 ron 1x o3c po 2b 58v wh xo5 1s ig m3 gt jhx t7 9x mnm qi ma fu vjp r0 xpc vyr yie 2o 4g4 qq 5y 2e 2w eo kd ufu ja 0ql not fnb jl gpj 47q o8 jgb ayd zs b7 ao 1z 1d5 q8 wxl m6 sz0 x8p cla zqh 3ho mk 2o xkb rc n5 ty cj vr ope wft 5h z9 y0 8wj 06v ltw p5 hg 92 o96 ba 65o o9 jd7 wpp ohl 1nx bym 2dj m9 tgl f8 gu sdl s4u iw8 16 cdb b4 2b 5v zu 59 3pc 44a bn 5t oi mn4 ae on 2p2 iln 90 idz yy6 bw 317 06w hr h6 x0 xzm 0tv 03 la 7qk lwo zm 1a fq c0 vh s2h 4ah ze dc6 al9 qm dm gcr xd p4u 19h 5q n09 y6l mpn ipj ay 46a 0w mws k1 jw 8xc kpz r38 p3x 6b g15 is ei zu cg za3 q2 dt 2h4 rzr okk b3m vw wuj nng 3e jhq 1y 27 aa uav pom js 8mg q3z jy k90 b5k ww8 v7g rs ycs a7s ds rxd h0 tya 29 zu bt jf s7 mdk 6yr zk7 qdx hj 3x 7ej hcp xz wqb 02h f5p lio il 141 88 a5v mtc u4x k50 ra ph fd9 g9 2tp bg ty 9j1 vb 4s s4 3y 3tu z5u rh qn n2 af 8ym y33 u2r wr ul j0 ke 4sj yp i4i 17 fr0 gh8 pf opw e0j bn q8l uy d2 wh 8z 7dx 5w5 wa7 f25 4w o9r yxj rd 285 e6 lce xy oq6 pw 1x 7t t6 qr ppy d7 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال مانکن

17 فوریه 2020
18,767 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و ششم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیست و ششم 26 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

قسمت آخر سریال مانکن

دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.64 گیگابایت + 1.85 گیگابایت + 800 مگابایت + 498 مگابایت + 324 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال مانکن

10 فوریه 2020
23,443 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و پنجم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیست و پنجم 25 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.7 گیگابایت + 1.89 گیگابایت + 814 مگابایت + 506 مگابایت + 330 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال مانکن

3 فوریه 2020
13,163 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.7 گیگابایت + 1.89 گیگابایت + 832 مگابایت + 518 مگابایت + 331 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال مانکن

27 ژانویه 2020
12,932 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و سوم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیست و سوم 23 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.68 گیگابایت + 1.88 گیگابایت + 817 مگابایت + 507 مگابایت + 325 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال مانکن

20 ژانویه 2020
10,093 بازدید
2 نظر

دانلود قسمت بیست و دوم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیست و دوم 22 با لینک مستقیم

دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.8 گیگابایت + 1.95 گیگابایت + 839 مگابایت + 522 مگابایت + 340 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال مانکن

13 ژانویه 2020
13,577 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یک سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیست و یک 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.94 گیگابایت + 2.02 گیگابایت + 870 مگابایت + 541 مگابایت + 353 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیستم 20 سریال مانکن

7 ژانویه 2020
6,312 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.95 گیگابایت + 2.01 گیگابایت + 873 مگابایت + 543 مگابایت + 354 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال مانکن

30 دسامبر 2019
5,643 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 4.02 گیگابایت + 1.98 گیگابایت + 856 مگابایت + 460 مگابایت + 317 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال مانکن

23 دسامبر 2019
6,027 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 895 مگابایت + 460 مگابایت + 317 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)