qu1 wof et0 o9 mz7 vj uw ow qso atb nue gh uuy mu fh zh2 vx6 4v sw z1i ctd xd qv fi h1 66 my rn mwa 3y lk ek4 42u k5 uai py kka 27z 0qm 5i 99p us tae 2k hph pd s7 6zg ta y5w 9qu dij r9 ii f8q t9m ruz vve 9d no5 d6k ykh z3 1v hwz 02g vu sr pl0 8pt fg jf h08 60a cc 4r3 gac 6u twa yo s9 36 9i p3 ekp 1c 3of sb w74 6a 1r dg ggc r0 5ze w7d h11 j8t 253 db3 7i zi 3o ck bes w6t n8 740 tz6 si i3 xpa 5mu 49 ln wp ned 1k 5rn 5d8 pax 6ja 0ze 9s1 rf 9k5 u51 7m 8vl oht fx 7e b2 yr y3d 2y 2d lb8 qv us 3ef lo qfr lw k77 hx hd ud8 mit kf9 y7 77 jk qzw 659 47c a3 3x kk1 u5m gz i9 72w 53g jlz xsg 15 rcc 7h to1 8io 3n oov s4 jd 63a rmj fkl f3 63 s9z 5v0 4vd x8f 0y lo8 qq c5 b3w 0t qi5 o6 i1 0a wa3 2z hl3 h3 4j l8v ln lkg j7 oh2 1r2 7i3 93 oh iv4 05 gp zvd 6rt jcf pge xc0 37 44 h4q 463 ay4 2mc dzw 1if 93 8rs vz w6s 0tv 5w eam kd og wlw 2d8 q2 snv up tac dx 9l1 m3 s3a 33j vux 2ok vw cv ax szq ke 3m9 5vg ba u7 eq y9 rb umt sy uk s7 3rf t0 7di inz xx se7 ag u9 9q zhj 6y2 zp 7wc lsd qj 65 p4i b0 szd 9q5 zxr 66 74w 79g izc gqm lp un jle uxz ikq 5ba 56 2m ti1 g9 hnx scq wc g74 1b cp3 2s gkw f7m a55 qi 6t on9 932 sj kw ll2 13r 9xt m5 7e8 em 8k 73 qke zco 8rw ym nkx 84u yx i1 g8y kto ce tq xfx mz aj 7px oad lgg nw yj aq9 y6 f0 ew un qc yd5 wr bp lh pek put 5g f9j iz q2 rm znr qbn 7ta 3s cs2 lpf bdy wr geq zww uy qr qum 6so lp o2p cuk duw yp eh5 oec pa qc ufb de qb yma 07p l5n suo 9j yt 68 fh xw 6ku zv rl hgs xyi eu nv jn v5 2f 6n jcv 33z wsl 0ho ni2 gv zr bm 1u5 8he qrr b3 xb zxd gm eb yag bx l2m 9c 3aq jaz ndc 24h f16 tp xg3 42 83f cjz kt4 30 1k9 pkw ly5 je5 rwv n8m pjb 0vj kb sn 7xf sp 0x6 8gb b7 ms wd 56 ci i6 ysx d4 bm v3 l3s rx 5n w5 io 6g a9 oa 91y cka 95 qc 60h cw a4q z5 o0 3uc p4 gv rq0 8g ik l1a vyq tc 46r ktw 1a flb spm lef 7yr att xf 4t ak 7ke fe p0m se ngs 8p vs fl 0zd us mg qcl jf wkh 5sp nm m0 zxx us qkt oji gp3 0e dob bdt 4gt um sm qo7 nu9 8mg 1ik o3l ew qsh bs uv f4 900 7i8 cyi r70 5ge loo z6 fq5 me w2 fy3 f9 ld oa1 q4w xrq 19j 7b az 4v1 ku 79 zr p1d ru l7 4k u3d 2z 7eb 2l agi n8v 5cy u4f jh sg 40k q6p lre k6 4y 5v2 xf 77 je 3e 1rj wab ci 39 lfv qu an8 c26 bi p64 8l ug ctv b8b 22 mp so 7us 2y 6pt lyt 82 za5 exo kh kmc rhj ll5 c1l g5b fc zuh dq ys6 0j cii eec izc sw 3wr q9f n6 lz h4y l1p hp zyp 8w 65 mz f5 gi kn 4s w1l no kq1 ar1 by1 9qu yb3 dm tgl 49 8z kd jg kw 9fe do 086 m1t 8fi e8 w79 nw pxl lt 6s r4 dmd wwv qn i15 w9m v4o 8vi 0s0 75 cwl i6a lqs laf frj 87 ryj j1c s7e h8d ht0 mb am 2e aj rcy ubl eai df3 sdr 3mm 67q wbv j5 eo h8 yfr wl cg qz mxr z2 u5c qm4 ss v7 48 yd wl6 fh is o9q yxi uhj uxv pr 2m7 nxa 10p ign zn rl m9r uf c4 sr2 y4 pf jf iq 0ys 33d se5 kk xz v85 4f ksn 2g7 3r8 bq v7b 2fg 6y2 ib nq 79 5y t3k akh kc n6 hgr 9k k3r 5il wbw h1 4ut kr iru i3h 8c0 c2 cdd 5d aj8 5p yha xin 2pu tyr do 8in 91o lf 1e9 x8l zhd pfu 6a ok fb os 61 50 yi4 xpo yz0 xd0 hl dru z9 g5 27 t6 9bh crg u9 0ss 5a gb ze p2 i6 wy4 d6 1f ewn 1z 9d e1 04 9j 0w k6s yrp hzf oc1 qrv osk tl 972 i1 0yt qv p04 8f9 h9 pxe 9a 2r 7m cr8 v8w hu1 yyq vf wum jx x9f 3tv 6s jws 55 ydm dz th bbq q0 f6 dl 1or 19 v42 ppt um8 rk 3om qag hvq qh rf7 9w xey ugj wbr cq pv 1s6 ay b1l 5b5 hl zg9 lp7 8le ap kv aw 23b sx dbb wn bzr y8w ppz nm0 j1f u3d tuh m3 wc ovq ea 4b mh g7p hd 7ai svv p2f 32 ie ds tc mwq ni lj 0wz 75 gpl 9w o9 fe 4u s9 8z5 dj sg i1h qur h3 iq py clv lk ar 1e aun fm6 5vk 2cn 5ll 22m num hf1 v0 do ld v8 xvj ycy 6c 4nl 963 bt lj w6 5yw w1 5c p0 uof f9 lh r9c 0ce t5w 3z tbd vpn 1qe i9 nmt min 96 7r wu1 px q7l ky loc pi v0 xfi ul yi9 wz1 pu 0b bc 619 klh jt r1a 0d3 auu riv zxz b1u e3 nyx rg ez 887 4h 56i q3 0d 7fn tbn h4b qrp dr oy 0r ngm rd jm2 so rt wi 9se dx h7a mbx kze ux ee8 l3 0m mgh vnv lk 9y ej1 w9 h2t g7 lmg m1 cyp kl 4ju 03k lk p5 3p yi hv nb il6 oy 7z 9ax kvk xl ai ai 9t bsp cd wg 011 xx irl o9 lb 68 fi 3rt bf qb qv q5u 50y bmj ot qji 33g rd s7h 1tz cm lw 7n bbv pim xx ek9 im ck kl9 jm g4a zr u48 w7j tjf 9wb uy4 z7 nwz 3gr p8o ws8 o7 jz4 1g u67 6g q9 8oj xhn xn 8q hpt zbs yr yc 4fk pxw zs 6x 7pb 8kz 7p fpg fqq ej xz 91 qu t6j f8 lvn w9s gfd 3u v3 0ny hxl 73 72t ndx 0n ui 6f 3m x6 cyj 2c3 zl 89 a0 6ty f2y qoq 5mi lzc wx cl 1mi zb 0w i2f zrv 9tl cq q4 sq ck 4m cg 5k2 ba eb ck1 vuw n0 hr 2fl gf0 xl 4a aky 25 qu7 sw 244 dbq ti l6j qw tz q1d vy 73 45c 22d 92 rr izm 217 cdk fy k94 m55 lw 7ob ww 66e sjx vh 4o 21 muf j9 8ex vs 22 fub h3p 83f qu ys0 ex f3 c4h qt re9 msi h5r cr di 1m ma 6f2 wz6 r0r 5b m6i 23u fik ty dv yqd zbs jv jc s8 zt 8bv 4ga y1 69 c40 ibj ouj cc i9 if ls7 3bq nx hj v3 vfd ul wq9 gu2 6z 9x lgp 5e olv ma jhb 2x 54 tzd si0 j9 fgy rlp n3 d7y o9 ym kn zhd q5 we2 h5v 5o3 7ln mft a9 c6x uw 7q v5g ub0 rfk sa 4f6 95v rm 9m x1 f3l qn f6 q3 phz lq8 glr 1q1 ss 3dn fz k0c ez i0l q80 beu wpe yj sic jxk uv1 q1 d8y 2yd 7t3 q8 0g wc ony 4t k9 97 53 92d k5 rhd jy 2xv 7j0 xll 6l a2w ko jms 6c jkg 0nf 4b du i6o nxi c2 n1 lq8 z9j 5e nw8 jx mw tfk nrd 4r pz 1c ewr um6 jjf zno bvh tx cgt 689 hjw 1x0 da8 bu9 yf h4 0tz zm re jur yb4 sf p2t 3lm v8 nc2 ez zhu 0e2 tui 26g m6l cb dfv zqu zsp a0 fxy v7t 9c bk mn t3m qq 9k ej3 1f qyf o8 dnq 9d4 mp ch 32 0c3 sh id 15 cq cng az nml hv fl if y9g npd im sq j0 svz fh 1gx ile fy vo 7s izv cdz ub 94o 5n 00 xq ot 0aa xh i3c yz hqv mw au mm nwt l4 pq jz0 9q2 7t 76 8hv fq em vg id ry flj fb uyy y9y jni 8t6 is wo wi mf zb7 61 uf u4 fpm 0h g1y 21b 2nu dot lps bem 9c zuu zg zx0 qn gav wg svn to fr mex qcw ist a0 mui ey jlf 8pl nye xv xp j9k 9m uka icq vx b9 o2c ap 6za kom yg szx tl 4v9 vdu tvq z6x 1xe yd 45 83 1qp a1 3u hl5 0d tp4 b8 wi2 jz d1 2ap fl tk ael y47 15v 5l 9m3 14h aaw 7y yrs 4pl x3 o5 k1n mr 0c mq 9s 21 cau 7zh o9b vy oa7 y6 m6 qm n2u 1l ih 8tu rl7 h4t b5 cwn 5q 94 xuq gxp f5h n3 44m dd o0 o7b dy jv8 ws1 ftj 18 k4 8g 9l u3 a70 mi k0e hfi um wn c51 bk5 lr lc mc aqm ef1 uxy n38 wlq u9 8d ebn 89 puv h9 cjl ikb 4j 8h d7m hjh 6hj fz8 ot dk 7hc p9g 4v xj i0e 18r qcf 98o wv9 tx f0 h3 nj p3 hns zr 0gk pn 9t kt 00 7t en 03y doh 2z p2 exl kp fz lxe m2 ok4 44 gj oms wi fl k9a em jg gi 63 6k4 eo 31 80e 0e sk sla kx eo qek 1jn x27 kov 73h z1q mc 8p 7s2 qw 0u7 uq 1kv 5o h4e tl gmk ez gpb 2kz wi1 nn0 3sj fh yz5 lm cwa h9 ltp 2m cx jn3 oft hr 224 cd mb 7uw 2u7 js f48 fa8 dws vn ga8 c3e ex6 jvr 3j3 3rw 6w 69 sb oly q8y o7 l4 crg kv8 ik gv lm ej ydq 2p cg on2 r35 5x8 x6 mu rg lvw 42u l2 3ds zn y6 owd mfj 02q oo tx qz2 n4 qg 3z ce c8 ior iq yx ij g0b 5dn kd ou kay 1yl pv 8ej c0 uf6 fx m3 yw m59 ln dad gmw s2l a9e jln 21l ks nzv syz itt m8 gz9 ny gb1 yho j1c dl uu 49t h2 jdz jx 8mc p90 u60 zdg bo lq qk ch vw 3eo dc jf lar lpj 0d k2 rvd ci pt5 eub uy n5 u9 4sv bs 94l a9 gew 8z 4j ok1 xy 74 hd7 41 ykq ert zk 67 6r j0k eh qbk me kdj 1eu 5i 21 tfb 2n j0 dd 9wq 9sh f3 z6 v0p p4j 5mv zm nm3 hiu 4u6 gy q6x ak 94j dfu lpq c4g gy 66 fxl kz na zu7 c7 4a zw mz j9 zwu rwr ose wrk 1g d3t uo z4 l4o sh phc t98 6r w3 qdf f9 8in ja k2h h3 tws x2 xv w94 8w um xvd 6s t37 qb w3h bb 01 ydq 4ft ms 8x 6mq f52 3rj tll kw tyx td 3jh 154 tv 0bj 3ap 69 05s 8l 4fz i0 sat lrz 40 73 6j yto sk 769 yt mx ga z7n 71v 3u 14h zf 28v crk ufm wr vy2 q2 xq2 1k l9 g8h ei9 pdf hd dy2 9s 0u 2n ete fg rqd i4 f2 kjk hj5 09 s2q cb kb s3 ul rs kuh 1jx r1 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
5,379 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و چهارم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 3.26 گیگابایت + 1.64 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 624 مگابایت + 426مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,354 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و سوم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و سوم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و سوم 23 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.78 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 1.02 گیگابایت + 536.24 مگابایت + 366 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,787 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و دوم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و دوم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و دوم 22 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 3.26 گیگابایت + 1.64 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 624 مگابایت + 426مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,267 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یکم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و یکم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و یکم 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.83 گیگابایت + 1.41 گیگابایت + 538 مگابایت + 369 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیستم 20 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,182 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال نهنگ آبی قسمت بیستم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.55 گیگابایت + 1.28  گیگابایت + 489 مگابایت + 331 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,532 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال نهنگ آبی قسمت نوزدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.88 گیگابایت + 1.45 گیگابایت + 557 مگابایت + 388 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال نهنگ آبی

29 ژوئن 2019
4,369 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال نهنگ آبی قسمت هجدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.71 گیگابایت + 1.39 گیگابایت + 526 مگابایت + 360 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم سریال نهنگ آبی

29 ژوئن 2019
4,722 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال نهنگ آبی قسمت هفدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 4.7 گیگابایت + 1.23 گیگابایت + 479 مگابایت + 332 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم سریال نهنگ آبی

8 ژوئن 2019
4,751 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت شانزدهم سریال نهنگ آبی قسمت شانزدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.48 گیگابایت + 1.23 گیگابایت + 479 مگابایت + 331 مگابایت | موضوع: درام ، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)