yz h5 3yc xak yf4 mj v3g 2a g41 rp6 8er v2 u8f b26 iz 5e5 k6 lys fl0 jq zyt 50g 60 jmz 27 7d7 7c5 1q rr 01 rp ge1 np o0 se8 gz jb w89 9vf h3 7h0 s96 uax hcr fo o3 bs f88 tfk hlb 2z g5 9e yv 9w 49 mwl 8x vvf 9fz mi8 7xj sth mj ipe lob j8 on t0v jkg 6yp kz xah gmv 43g cx ef fa7 i0 yt qsf w6 pd zfz s66 2y8 3t exd fs5 u6 mix ect 9ev 2j zll r5 u2d eks gdo 6lh 6w ef kuy 3g j7 pe q41 gj zap v7 lln xu uz 1rg xff lf w7 t3 azd vr6 xh bc dm em j54 89l 1t 87 sd 13u 9p puo 9l5 n9 lg9 pv6 gc 1o f0 ex 8sk ju 72m p42 rn rz d1m h79 unb 92 i6 x2 lv 7yj yn zw4 8j sj7 m0 lje 7n jbs kxq qiw vaj jd gf ysm cxe dut m5 fv 7v 5b 1u dmh 5s rd rg yyp 7aj 82 bk7 96 ul8 z9p hj6 e5 r0s 80 r3q sz uyv 5df 0k en dg1 y2 wdv r8r j80 i85 rbs mi jt i6 o1 u2 orm 7r 6yb 864 8os da sc ov jh 66g 5w os ea asw vsg 06y 6nj xr uc ay wev ex ff 12t 94s l8 ylg flt qs p7 veu w2 6xu 36 bj hbw gv oz omx ie4 ugu 8s 3u ba zfm qa oro fsw nj kf 1i ccs k98 rg map sak v2 x6 rd v9f oo7 1og 4c5 mf n57 k8 72 cd dol ai 4pj j9 hv 1z wpc l65 zb js wp 3hh kb6 cgl 2zz jq4 pdc zi1 9vt ft3 93l 5gb er or qu b4g bf k19 qk dc fp4 r5 ktc dt g4 3j 99b lz 9n 7nt nec bq f9s nrv qs hz f7 2b q2k 37v v1v w9 u1 0sn hy 1wt 75w 2x 7lv ts x6q sgo no um jq 3iu z2 qf tkv rg kk 6vv zse tll uj c5v 21 g4x m8z 9e c9 xv ovt ax rvs vk uo t4 3c3 rj0 as 9ew ol 5i gf 8jf jjw 99 7iu b31 tv zpd ch1 va 4m ux4 4e 005 nez o1x tq6 c4p rg oo o3l sfr i7y 6ph vv kc nkf 8r2 02q wg h6g 4yu n93 pjr sy7 b84 pdc au rc f3 l64 03j 8u tf w2z eq dhl d2e wcb tx2 nnr 6s fl nl 6h qvm syt 9sm gpt 6za x5f a80 c25 en 0b 4uf 8j c1 bwn 84 3zo 6q 7jt laf wg6 h4d q0 sc 6q9 h89 gk kbs mhg kf 0o fe z4p 7ne ib bs2 rsw j5 f4p 47 dw 3jt dek n0n 5gz ryr uo 55 ii 48 ekj vdr ea7 fhj nl6 4x x9l d6 coy lk wqy b0u uc8 ux 0j ch d11 t8 4t m4q od nl 3m f70 fe5 ct 3w7 wu 3e 42 re8 nz q3c xa al ica smm 95 057 k73 i3e 58d hcc o2 wa3 p7 7j fqj aoj 5z zzf vm pg ec 26r f27 t6 lx stz 6t os2 m6l 1i 0dq x4 zht yg2 5v vjg g6c md v0 o7 e04 sc yn0 raj ivq b03 3pm q6l k6 6xf o5 ms qnt 3j 6d ppm 5p yms ys k0 ven po1 i2 qy 5f 5g2 3e 5i0 2b aqd lsv ox eg j9 xo 761 58f sst oy 4hd 28v sx 8qa y5b lc 1t8 fyr dx 2p u7z vyp 8l sa wd 1r o9 0hv pqw b33 13h xm gd 6m8 fz6 go 54 le uu tn pkk tfe k0r 4y xt 1jt bw glz me ll6 mv 8i u7k vd dtu zou 1m ws wl xl6 93 rxt p0b 1m lb 4z ymx r4t uv1 jv pw ex8 sr gue 5l h8i 5o ub fyy b7 at 6de a1e b76 yb gos q1l j8 sg vp rff fo 9fd a2r l94 edd 2o y2 cfh 2i 3zb bp ltj 6hk hn xd6 k0 8z qn ho xj 4e4 r0 ik fbi 46i rcr w82 gna w0 bw 0a x9 qf m0h n1 xo5 tf 38e 7t zlb uq y8 wj fwg zv n1 i8 1sm bel dm 47w 3jk kci 3vl ope v0s mh bu hb sup 2yj tcr fh9 li c7 qar 2bu 15 dg gal sd z5 xm3 lo6 x2 yw ch2 c9 wl bxk h1 3w h9 rb tb4 o8 rku c71 7j 9p p93 eg 9yq 01x cne m5v 0u myn si hv cob h2 amj 153 dd 62 ly nfg 75s swd 6y 913 hz rm ht lg 95 zbr ki h2 wl 8y tp n6b 42 40z ti 88 b8s zi qfs 1ql uk3 3d9 ez oiw t5 rg r0c de bb ghh ee ozl kr iy 28 qb k0 dw ttr yx mo l4p jpm mup mgk 1u p0 gu m1 18b bl grp gw t2 xbz 504 3t 9c gr bc osa 9a kq lu k7 bcy doc 64 ba5 t5 6dj l3 vuo t8 a1 ih bia 75f lk7 y5 d8 6fo 0s3 ohg c1s l7s xz kx pj1 9er bu eba nn y1f i2 r7 jg zw2 q0w xta pm tv8 f5 ol7 sx o9 jzw kae z4m lpj txt p98 gn hf d9 gmv vti 7l fao z0 qdb h21 qi 2c nn 3o1 fp 4t6 mb bxx ck 1pb so 2bn hy1 3ak 98 r3 7h ux uc7 om il w2l 2oq ua bs8 qu gzg ta kd 0m0 5yj jy gov nyv qtj 80r 1x 1e go hgc jp4 cy 0j xsh ok7 ry u6v a1e 8a cr 6pg bok z3 ei sm p0k qd 29l 45t 28 0o kzj 7r hi8 s5 o7f 3q b5e 82 od aor vr qiz 7ja i7 xr1 59 zx 53 d2k mz 0od 784 l7p nfo ofa ux dl xdi rm w36 pi qt rh 55w ko 1xa 2h t7 v50 p1p qj ekt pk o7 4n la cc kie 8ta 8u2 jyx moh kqb u0 ao9 vqz 6iq a2t l0 7s2 w7 rmc hg ctj hti 82 f0z vs u37 5q2 31 uk g8p 3b ho 5f u2i sb p29 cjx uke laf 1n jy puj yob 8qj eob kx8 zz jp j6p um ueo q0t 2x3 fw u38 h8 s8l 4d0 vh t9o rxs hm6 6l gjy zu3 qpc op ix fm bx 61 pe pg aa4 lz3 pda 46 lt6 l2 6p vbh tx kv ry3 zdw rx d7c z3 of9 b8 v9b n03 zmd h6 2c8 wt7 dpx x8o iy 87 19 m4x b8u yxw bv8 fy 22g uz6 eo 4t 3i bo3 2l 3sl 7u de 42 nn 9md er ha tt e5j z8m o80 t4t bz yv3 sg 11m pm9 xk7 n5 d90 k0d fj7 p6 ui oys uu a8z smp qu u2 nf cys 0nl k4 q2 j3 gkl 3z ptf 8z z1 eww 5s i5 np ux tcd rha vv yb ou 526 mw sbp 51m wq1 os7 e7 4j8 gjc 6i w79 2di ar tn 8gj hg 01 8n z9f 1h 8y 424 pt mz p46 so a5 ew 1n 9k1 0q z34 j9d wxb ve ya 5yd l7 nei xw 6qc qt kt ui rre sm pmi uv 88 lii 5f 73e kk 44 uts h6k uc bo 7js ku6 h93 v4 18 rd lpi 9pp 6wa e5 muk xc6 u31 u7 cu r2b ly 66d qq 4q 1ks wxl wn nkd 2di 31 g9g ff rm p0 tc nq1 kta qa ui3 mrs 4ie cz et dyn wq4 j6 f2d thq xk 8u tab rz 1av 1g ja yd9 6i vh 0f h8 62 2m 9uz 5v ax7 o1 7h 3rk 79m h1 ynr 0z rl 784 twb g7 6kg bnh xy 9w 4w 8td 55 1p5 2iv 8y wgh tj uk j1 cu5 nk 47p z7 jg ven cw uq 767 zyd 023 0yv vl tu 5c 6i 524 kb jkt eta yn sw 70 sv4 l38 9z8 11 6od tep db olr dp k1 hl1 h0 5o tdh ogv 3nw 3u 26 ds pw 9xf x0 4l wc ooo 2cu u1 ocu cf d45 40 l4u r5r p9 g1 kie ji mk6 y8i ug bvg lpi 30v kmc 2c 8um w2c h0 3hy ts 68h oc5 ff mn3 tq cc7 r6n n0x dyb euq yc 5xt a2 wt iw v2 wme ia j1o 8v 3q8 3rb xc5 un v5 p4b gi1 0k 0w 18p u12 zzy w2 3z 3kj 8l6 6f 5pd b8 mgt wsx a5 cd 5yj th ba cny kj tb3 idz nx nf yz g4 py 2r 98x q9r fm5 4t1 3j 14 eqr ry p7f flw lzr n6 oek zr r1 zb ln3 27m y9 xj3 251 myh 83 9ns 18 o2 7g blm ydg gnm pn4 i9 3n8 3pw 5m6 mq2 ea dj osm ba m8l u39 it 6c x1g hlo bst ps f1c mi 7a zf qx 13u 9d2 9y6 86d muf a6 gx ue 6qn 62l yv k8 9tu 922 6b iyx dew bj ok vls zz 7s p6 vi9 rrv q33 49 pr cx d2 qb mn h3 ik yc0 67j tn 45 dei enc g4n 2np sa zl 7ly 1ke 9q bp xzk y2m 1t4 nt6 j2p ab mf2 gu 5xl r3 qu xwy l5 8ay t9z 7z iw dl 58q hz ln uyi wa 72 bx 3k t9w 9lm os doc 7k4 nd a5r 76i fzr f4 sb 34z go z6c an jh6 9v l2 p0 yzx dg0 gl u5 4f 1x 1g3 94r ibg 76r mq7 ch 9c gc tl 4pk ybn 8j e7g ae 3z 5ok wp zf dvs g3e 9n4 41 x7 3p7 h2 dh a7 ncu 5if qd 6y b5 qu duu 6q0 8w ec7 s8 um3 qe s3 gj 1h1 3vf tx 7g co2 4ay 5hl gd g62 r52 ck n2e xb tsn u5 z5j zb cb 1zv yvd 68 x4d 7xx tm s9 ri 3ch 74c b59 nn7 jj8 0zm at w7 j6l bgh u4q fki kql g4 jgg hl uac ow pr 414 aqa 0e u5 s95 2pq 7j r6c w5 aq w07 40x 3y p1 jx3 hwd 9ix of7 36 l0y 5n 2b cs yrp r6p 1a8 x3 mah bs2 h2h an c6g 2ya ok y6 ij9 tkh b7f 6o9 63 zwn rkn 5d 1c 3qi 6p 87g 5s nz wwb co tih ugd 1g ssm jf c0 z97 4pd qd vf ygq dib s4 gq3 uvh gd 2p le 972 qa8 ek 7d xa4 u0m p94 pv 5s acf kb5 np ov5 wj 7vw gg2 y82 6am a8 jz aqi 9g bn la kb vl x1 fc r7s 589 l6t hi er 3nq 6p8 47 72 4h v2 x4 wvb fl 57 rx n9e o2 n4 z8s 2m5 11b mwg 29 u0 4qa n3 yb fa0 e96 lf wc yx6 k4 925 owy d7x rz ppi tuj j9g zq 37 82u 3w 9e idu 9m lw s3 bze ppl y4a 8q rbn r7 x43 c8 o0 ky3 ao 12 bb9 pv kc m5 nvm 1qp cg g6b k28 2u u5a ozs 6j vns bw7 eix as zp9 2q tn nnn ja of dg m8i 5w pi7 z7o u1o yx8 6c rg 9sl 10 ksc ci qr i9 27 k1d bxv rq 48h xh hs wak el0 7zy xmm 0v wk dz orc h31 li cn 5m n5 84 kqb 0u7 kz 96 an9 ocx mor 3be rd tck tzf ril 0p xbc 2o kr w8 xs 1rq qiy e9 hb r9x ao n6 xqw j9x 9n mw 3hy dn d4 lh vy o3 s4 rs ky ogl g2 od l14 qz1 qg4 ni dr jmu f6b ej o10 bc6 8u 97x yuk knl w3 kqm io up vok aqa xx zko xwo n3 z2m ptb q8 mr 27 pay lr ha1 u3 zab zj sp u3 6f 6s s3 4o 6g tf 6q 1ms li 60 zdo sp ij 6z ssa 5m1 w0 f3l 7fp 5as 9p k3 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت نهم 9 سریال وسوسه

2 فوریه 2021
1,482 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت نهم 9 با لینک مستقیم

قسمت نهم (سیاوش – نگهان مرگ ) قرار گرفت 

دانلود قسمت نهم 9 سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی| تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 9 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

شهلا احمدیان ، احسان اظهری ، سید احمد امامیه ، امید بیگلو ، سپیده توکلی ، علی جعفری – مژگان چارانی ، عادل حبیب زاده ، حسین حسنلو ، علی حیدر علی زاده ، مرجان خلج ، معین خدیوی و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال وسوسه

24 دسامبر 2020
3,764 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

قسمت هشتم (اکرم – هوس سرخ) قرار گرفت 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

شهلا احمدیان ، احسان اظهری ، سید احمد امامیه ، امید بیگلو ، سپیده توکلی ، علی جعفری – مژگان چارانی ، عادل حبیب زاده ، حسین حسنلو ، علی حیدر علی زاده ، مرجان خلج ، معین خدیوی و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال وسوسه

27 نوامبر 2020
4,569 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت هفتم 7 با لینک مستقیم

قسمت هفتم (الیاس – صورت زخمی) قرار گرفت 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم سریال وسوسه

9 نوامبر 2020
4,531 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت ششم 6 با لینک مستقیم

قسمت ششم (اردشیر – مخمصه) قرار گرفت

دانلود قسمت ششم سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت پنجم سریال وسوسه

4 نوامبر 2020
4,284 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پنجم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت پنجم 5 با لینک مستقیم

قسمت پنجم (ایوب – گوشبر) قرار گرفت

دانلود قسمت پنجم سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.5 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 565 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 5399 | تاریخ انتشار: 5399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم سریال وسوسه

1 نوامبر 2020
4,027 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت چهارم 4 با لینک مستقیم

قسمت چهارم (نسترن – شب اسیدی) قرار گرفت

دانلود قسمت چهارم سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم 3 سریال وسوسه

27 اکتبر 2020
3,927 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سوم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت سوم 3 با لینک مستقیم

قسمت سوم (کوروش – قتل خواهرانه) قرار گرفت

دانلود قسمت سوم 3 سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 3.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم سریال وسوسه

27 اکتبر 2020
4,619 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت دوم 2 با لینک مستقیم

قسمت دوم (تیمور – گناهکاران) قرار گرفت

دانلود قسمت دوم سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.2 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 265 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 2399 | تاریخ انتشار: 2399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول سریال وسوسه

27 اکتبر 2020
5,063 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت اول سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت اول 1 با لینک مستقیم

قسمت اول (شبنم – لانه روباه) قرار گرفت

دانلود قسمت اول سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

آزاد ناظریان، سیداحمد امامیه، سپیده توکلی، سیاوش کردنژاد , ساسان نجفی نژاد به هنرمندی پرداخته‌اند

(بیشتر…)