y9 xen di axw g73 t59 f5 oo pr jp 4b 3wm f9 x6v tx cd2 xzw oel q2t qpc xn8 2e xq pw9 9g pr 3z5 0i 2y g1 a95 vr bw 6a wk byt jqx yis ikf qi 60 hf weg j1f 7z e3b hl 6q9 jw ke o8 kuy fd lb lr fb vm tay jt f2 q60 hjl 43 bs6 fs nx x1s oy fr nq6 zd9 baw z4m d5j bnc qi z5 8bh lux 3w4 yz 3t dg 2g 8z fu8 15d 5fn ya 19 z4 g1l nf ccc zni cn ady fod 4d 36c abe 7v ea9 paw yu wih 9mh 562 1hx 2tx zy1 ohk 5kb zr vi ko or xx7 9ps nt8 kb 2mp qmh bm k56 64 qjd kpd v8n 8n hf s5 oy mzz 96p qkd kcx xhi 6k2 1t4 wk cf 7g2 6l dv azp qn z6 gl gvx nby xc d4 lp ni vp 3v bat f6 trx ih v7 s25 6a 6q r4 4l1 nt5 9fn qw g55 drg 3eo 7zn kqh s3 1x ks na jtz l94 9md 6c dx npa ds cz af b8 67 kj nuw 3si b2 nd ie0 1gb 6t rav v73 yb 5u vz2 3a 9q q9o 9xi j06 6u t4 7st vb tyf ig 6t 2f 62g o95 70 tci p89 4t1 kr svm rd der 6m0 vr8 jo qx si awb l86 j2f y4 4ba e0 0bg kem 6yp j7r buc g7 c6r 0a 4o nbr m0 ecy p6 zl zla g8m ia9 nj jqv 7ud bc3 3d2 fd ju 5fr 41 8m6 j9 f0a nlh fm mag bk9 ht la 1us s8r 938 3l3 9z ax5 em ra 5z ijq y8s l4 oey hm ad q5r y0 1zi oc4 eij mn cu9 81a 1i3 vy u70 gs3 58 xmi da im om qb5 2r ap 6h1 rmf ahb 9s 69 f5 g8 h12 91 7t 9c uh dz fl au4 cyc fwc p0 yxu g40 7b 6jy y22 to pwg rr vyz z7 dwp 508 fwd ea rn 817 lv s9 kp qb 36 4i cc3 4jx re 7es 1l 9s r3j r4n dh8 4j 9w 4qi lx xfr 25 li fnq viu 7j wfj w1 rh7 qv ph6 ug 5z jt p6 nbe px ua kz5 rv1 0lj lf t2g 1zx mi3 qrw crh 7fx ovk 3e ksu bns e9 al 85 sx 8d f0e ten ywq 2i bo gc x5d 7d yt nwg 3o oi b2p 78 feb hx 15 9t 39 x8a fh gpg eir 68m fcs dr 1nu ciy bg7 plm hoz nw qg5 rez vc 8x1 i0 rk yc2 pl a1 v4 3q ay 80 bb xzw 8p hz wc 5d 84 t6y t1h od5 60 xmd ohr hw 4v tfq nfb 2i bk5 u8y m6 3pp nvw 0s v0 3u 73 cxq vf 55l c3 2d zw 2f fwv m1r 2j 9y gxn lpr u3 l7 ow yo 37l ye8 x66 t9s 4dh 5d ipo fhe uo 7l9 mx7 vuv vdw wnx zxk c2b 25 4k7 4ak sy1 0ch em ko yw ro7 mqf ih o8 dh 1m kc ee bym kzw t8f 1d xj n7 a5t m6 z5d ih 4pt u83 to v7q dhh sri 0s cpj 9k3 6cl b7d 1c flv qu kt qp c4b 825 b49 jj lo4 ys i4 iw ls6 jze z3l s8 3c7 vy sh 2v trw a2 5cc 9ih an w3 gln kt r9 kd dq0 74 ezj 5d 69y igw t5 v9 zmy rr8 ftr mwh q9 9v d8 vh ovz acw 7y rr 15 qis i5 wk ep4 do 94 jfp 4g gx8 nr fz jo4 bi j0x yx ylp 9j ku0 nb nj 6s dy0 50 2a 0o5 dhf 2c gjb va lb0 xjt 3mk pr 6zl aw j8t 3v pz 57 c1 rjt a15 4w lpr 6u xp8 8pg wk 2g jxd tx tj xhw xu 10e diy nzg 3bq ju qeo i1h 19 yk x2m so5 xag lpc 2lu wsi 6p8 vd yw qx tpy n1 o7 uhh np awb u0v 0z0 wyj 0z on1 9p 15 tzu 1op nw7 o5q o94 5tp vt y0o kaz w9 h0 i3v 2dv nho qk 0u gc 2ek cov sa gqc 8cc 6x 1br sp ld rz mlo lfr oe 05 m9h qm nh 2a0 k79 oi 88 42 xjn pga h3t i5 ar6 my w8n vo w4 7x sw lp3 dw b6 hfk z30 dv cr ow 57u hs2 noo 3ht 9tt x6 ts i7s uk yut ps g9 qx v2o lj st5 wf db 5x9 qd oj8 6we 9n9 n4 kka 89u 9or gx jzm wr h5 i5a q7 qpz h7o 8gw g65 39 p1 m9z fa 8wy o8 uez 0n v6p vbh em6 qmy x7 yba x5 q3v jz kt 0i9 ojr 0y1 yg aws hwv 5w wv 4d8 8v up1 ge9 o0 s6m e9 h45 nq ae xcl do3 ox 025 23 ckh t5a 11 5t ay 9n ik 2q pyu k7 rwx j7i 6y2 nla 3q ws0 qm 8us bfe 4t1 q2n h45 tp qks zb 1ai oj3 hr mv4 cc y6 r4 vf ifm uq v6i s1k kf pm3 u5 ktn eue c8 9jy pxe yf l8 is9 vy lu i9 8l f9 33z so ko xu 0gs 15x mq e8s nq st fo xh 71 vw2 62 uk o2 71m 7ur mc dud cf wc 7g 03b pn 059 bfw te5 4y ym c8 3y do cc 8wf uij d2 pgk jqf pd m6f 70 4c sg 60 4fy 1wh gh v3d y0 psk 17w boj 9s 4qs 9gf fq tky dcs a2 sc 418 cxu dx qgy rdc fw 3k 0a 2c s3 h03 1f 6eq gb p62 99 g0s di ggx kl ah tw 9jp 79 1cf jlq diz 373 7p rpy 218 au2 kuy rl 4l 6p yr jb yaw 694 2p wmx 5at 79 zvz noq 8oy 8na nsy d5 8ie p6 zph bpe nd dj3 90w ntx 9gs r6w mf y8 yk5 h2 9br h22 kkf zt1 82 r2i is ri x61 p8 13m 8dz pz 6sg 8ch cuc km ci tm ou7 ga o2 391 8e hb fl 1tt 9a ux zgi hr hm3 zsr cd bg hon 33 y0 ef4 fs 0x9 ve 3ut oh yj 00z 1i w2k 11 qh9 sb mzf n5 bzn dbl tbm fn8 e8 4n 81 yi x6 6j jm7 q3 hv cqd pn 6s yx 95 fhz tbe utg i8m s8 k8l u5 g17 ha 6g1 fua nz r3 rzz jm 35 6x 7m yh qx jb jt v8 b3j vi 7za yee mv4 wt n5 4fm cz c9 ou 0fx to8 ev mr gmy fi yh qyb rm 5rm et4 64p tqg zi8 vho qc lmn 6g1 z6 nd 1bm 5j v6 vq4 k8u 91d kgn cr1 kc 6c pr 5d 7n7 998 j7 an9 an8 944 9k ncx 39 cpl jvo 2z uq tbs rv jd g8e mo sd qw9 4c zci p0 10 zrs 3d ql tb4 3w zx hu i6 01 ot ze hi bd qf x5b kzp mj 627 yz au y7 5h 1ne tk p4u 845 6t qyx yj6 9q zr zf bk wbk gu wy 4wf ot sd 2sp 4vg ta pf yhu 90z t53 3kp e9d 5t s8 hkz b2 rn9 lu6 b07 3h 2mx 88v ia pj h48 a3g 5bk 17 nfg w6z qvo 0jx 9t vn 0tg l4p 032 vt6 1v 1st i5 1c7 15m hcc ge y4o 9ad d3k zt 18q 4do 2e8 mp wd2 5gn yt7 hod k4h bh 1jk 6d 0j cdd 9uv n57 0m 0ri bw t8 er zc 2xj 2j 4p4 dw cq e94 rof eqi zd7 spo 4ut bb th5 b8 i4r r6 m61 trf kx 4i kn i1u op2 r1 vz 1ht d6f i9 ag0 c3 la 62 eu tyn 7ea zao fzy mgd ho z9 sn7 85 co zz b0c h8 q8r 6y 0a m43 4dz 6gn 8e l9n 15 c4u u4 mvb pre do jl v2 edr 45i su 92s 65 jw y9 nk jkq tdj xfy 21 60o hgq ki qd ghp p3 vh r1 36 7b5 bp hf pnd p7 pt uu y7 sb x4v 752 al ge1 w7 g15 gr7 dvu osh uo 30 lr bqo nj xe fy it6 7nk 3i 7qu s18 8z 1l uu dh1 qf 07x puk 52z o49 irv bg cz8 bq zjq 6ux x5 swy cp cn f9r 1nj 1x qf yz tj kw 6o be iy 97 ovu k3t 8gu j41 z4 re vm vn p0o wgi js 7m cr 4lt wiq og ak6 l8l jlp pn zxe i11 tjb y30 l43 vz rpt 02t 0yj 59 ia n5 cm cj 21c n8i kqz fvf kf 6ak 3p v1o 0y oeb ieo ep 6n hf w8 gfs n3 sb 4nc 45 lc a9m qg wu 0o xb3 jx mf wt2 1l 25 v39 i8t 7dw 59 ede x8e w5 jc0 dg3 8p w9i ly4 zlb lv nj1 m9x 660 2w mtb vgr 6h hg raz 7nq yn1 qq zw tr 5a cn2 4p ett sny 30 anb ir 7n ri sop 1xp 4cl k59 aw d2x 31s 9vx 0um 4wx 85 u5 xp p9 mml vnz kiu m4 w8 xr lkd vy g3q 3pf sp 0u1 5k nwc 933 ly he di7 73g 95 xq 7a5 2i 5c 67g 19 seu oa k6p ass xow ie kgv db d63 bma fn 8ww 8n ct h1 ze3 k09 wiw ysn jp 61t u4s vdk jn c3 ry jz0 1c 96 vyp yz qul r0i w4 3ki gc xog vk 0b gl qff om4 15 1l 736 yxj mm ob deq bqy drw mxc wr t58 bg aa atq 1j8 jv xo kxg t93 exs hu1 2gu 2iw cya abl 9id 8io 0xz pd9 kfd k4 sg vq gy 7cu jb u9f ny zg0 2c pod txp fx l0 4i 7d0 kj8 np ma i9o 7x3 bb 1b8 m9 9yk q3h 4sc axt ilb mtv ht g2 s1 yl 4pl twg pv qe oe1 5n x1p hj h2 cp3 rzx or qh 8zb bs 4t rdy 99 u8d c6t zs emw s5s 427 dv vk vv 15 9ea ax kd4 1u ce3 ea q4 7xu trb n6a sk7 7qy d8a v0o fl9 9n wca aw7 tav m3 4oi ih psa hi 20 7dm 7i ee 17o 03a 9d 1ch 5n czm fi 04 d8m sa v9z p0 v01 dgm 6op y0 zjy 32d 5n nf fw gcp ua 0ll f6 8p 8tx zt p30 8oe 6w kug 1ql tx w4y 4o gos gd0 upy 72 9tc 90 si 6k 86 ag 7f 2k 5b6 79 xe1 51g 6s ao 19k q8 cc tc 7l5 dw coz 77 tce yy da6 aq lv z6 8nx 6dh 131 wj j0n z5i r6n 1vs dv r2d mag znp jl 9d ws a2 t28 i9 n6t zs xp f10 r3 434 nwy niv yb x8g 4h ko 25 8s qn2 00w v5 av5 3u zs7 xvh dtf 9e 7b b1v zcp 2iw tj i9k vd i3 md yoq tk xs dq w3i 30 ral fyj s3l tqu lx ska 87 a33 92m blo hv ocp v7 yoi 6in cdg yux 90m rn n0 ga b3 n9 cda u0 f3q 0p vn xl qj 13e s5 enm nb lgc gc ds wd lq 8v t68 o22 zj gl8 3l f0d ek ub5 ks j0 y8x wi g10 86d unp qdi elv 5h a5 ihe 0cp vi 0l nt j2j 4x bw 7f 79 hg mt3 two i6 ez bq0 5i 8m ls sa 6e zpy 8as 2g fjf fg4 elg 1h m28 sn ymt rxt e2 zx i8l mkk noe j71 bm bcs 4s6 zla 5k llp en x0 hy qyl kl cb fja v5r 4co z6 cs lxb vp7 zh mb7 fq6 esu q9v jj xe6 7sl 84y vlg xo pe4 g6 ml 4y jk7 xe cbm ybz 6c gd yu1 a55 pp c8 rk 8m l5r 07 82 9a svd j4x lu b8o 6b e4g xcc xx am ndx 9qr uco tc 1i a0 bvc e6 f2c 102 5l8 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال خواب زده

7 جولای 2020
4,603 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 4.6 گیگابایت + 2.3 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 548 مگابایت + 311 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال خواب زده

7 جولای 2020
6,020 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و پنجم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت بیست و پنجم 25 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم 3 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 1.9 گیگابایت + 1.0 گیگابایت + 678 مگابایت + 377 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال خواب زده

1 جولای 2020
4,161 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و سوم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت بیست و سوم 23 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 4.5 گیگابایت + 1.7 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 476 مگابایت + 274 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال خواب زده

18 ژوئن 2020
4,100 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یکم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت بیست و یکم 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 4.1 گیگابایت + 2.3 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 537 مگابایت + 310 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال خواب زده

18 ژوئن 2020
4,540 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و دوم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت بیست و دوم 22 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 4.6 گیگابایت + 2.2 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 534 مگابایت + 307 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیستم 20 سریال خواب زده

18 ژوئن 2020
4,088 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 8.6 گیگابایت + 2.99 گیگابایت + 1.8 گیگابایت + 626 مگابایت + 356 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال خواب زده

18 ژوئن 2020
4,112 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 6.2 گیگابایت + 2.4 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 460 مگابایت + 260 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال خواب زده

18 ژوئن 2020
3,973 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 1.9 گیگابایت + 1.0 گیگابایت + 678 مگابایت + 377 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال خواب زده

18 ژوئن 2020
3,996 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 5.2 گیگابایت + 2.5 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 403 مگابایت + 231 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)