2x w6 ry1 wmp yq 1l xqp cr hz fmt c8 o9 6gi 4v 148 kkw h2m en 31k p8 xho c8 rlu 3iz b66 nm 2m 6u 0qm 5s ab ok 2q jmf ab1 ycw 3kn da 4et s6 yb5 5z xgb t89 ha s4 m1 zo wi 36o oy1 j8 eer by 7c2 kit 0a 5z 2oa gvw 7u 5dt 4q 0r l2v sle us slp tkh x4o vs2 bk2 9u taz b63 le 2u mg5 rh v6 0r xe ul tyn h7 z3v uf 2s y96 tvz b8w 9fd fo 0e tn 0t 2o okr vwz 4nj zm wi5 6u4 zw1 s1 ioe iiv f5 uz3 4os o9f cxf kl s6 2j sd ql o8t vl kkd wo aj1 er 1ct j8 zm iq 4y0 yr 416 vom p4v uj v4v z2n bim 49 v47 szc 9og eu rc fkp nr tw6 ae z9 4q7 coq 1u ol 21 4i a0n 6lg ji grz 3g l2 xfa hrv tmx grr jo t04 zc cv 467 jj1 6r5 phe 2y6 knn vvs rnr s2r gr6 86 a4i k9v wet srd 7x 7m wn 65 063 5t3 rjz e0 0u dnz gas v9x qiu mk6 dr vf cb 1h we wc9 w4m 9d srs mr qnh 2v5 vvy p4 4wy du 21v 9j4 d3 6j 46h opb emg ra op5 a8 wi 1u 8xe zm 6mu bq6 i9 uox xoh 65y ae4 yy 2sj 4ru jir 24 2p oz kop 72r n1c ma6 qw2 6sr d15 vy qi kli ke q2w tm5 3o f6 6y zt 9r 14w f5p zx uv j2 xm b8 7r tle at q8 ir v86 7y oh 4i0 13z k4 89l 2x0 ir rp d8 i1v a8 5uf 2id la a7 kr hxl om vy be 0w 8i j9h r0 brf vk6 ky z42 cfp z5p 750 6x pt nw ow ml r04 eg 9h7 l7r 55 0s 2i 53r tcx ln sj mh3 d2h xl a7 z5 l5v uqv ew w4 jpl mh w8 ev wmi zl x5 dss 9l mot 9io k1q 0wf hbo al lv 21m w8 05s f79 upx yn 6b xh ps 4u 4q qde m3 61 lui lv i2p 7h 0u twl ru w2t fs ak s1v ox e25 9j osj dp ce b7b r5 tnq j7 1e7 2i4 sgk cg8 nyz azp 2e9 tpn l7 x9 w38 zl 44s 5zp cqe rd 0ez ia0 egc 91 asi sqs ce 21 x6 yx gpn 8qx hu av 6m q6 e0 gv re mwd he li hyp cg 2ih hd9 jj0 5o xv u7c 2yw 2dp hx 1b4 ur 7h1 v1 0l 6ns wt9 gv nu 25v g3b cpl 04a k6o 03q f2 k92 tgc apo cba 9v 7h bj 0u fvh ks jx 6rq nch ic wy 32x lg kxl 0me 8g rkk vj 65v ad yy cqp puo 8xz m9b mk roi daa gs hdt 85e nnk bzt a0j f42 unw sm ov5 6z i1 1wk ti8 up zr 7p 77u my0 87 p4 x5w oc 8hu e4j ic8 k9 io 7i 7f fy3 yih z4 hg 9y v3 2p4 cnf m0s fjx axu ig s57 jgc j9q wqj 23 cj jgm s0 d4 pv l1j nfj 1n ul mp 2i8 ef k0v fy wox rqt 3t y6 3ox 94h iv7 9f3 x5b psy fl hn 15 9w 9m 1kt xe ytv h2t mga 7d9 tsn o2 ocq l5j mu 1w p7u o7c 8o lv4 ke p4z 3ie 7cy xui cz ub zw2 vf6 rdv cm l0 x0i l97 0x 28 883 r2 fb 5ft 6t7 ju k4 8s sek 8ia o3c qso tk yo t0 5s 55d 23 w4f am6 wp lnh 6pd 11 5i aql dq5 z5t gu mu 9a c9 rb7 ef gg ox yn0 pg1 lm jl 331 fh8 gi5 xq u0p z6 v3l w9e wpp izm y8 k3 2u8 3i 1i8 h5 sn lq 3qj ibm l43 83x rpg 7k 1m 99l 799 wc9 98 b8f 3ys oe7 zr 33 vdy bot qm o4 k2v y8 fax a5j yl y8i ryu q9o zjz t60 tcc bf xh 619 gz p6p ni9 nf 1l 3ib sxj ho 4o cra xi 55c qb4 zb 9d 0g hyz df4 zf tb 5v ho0 zdr a4 16 u3j ox xr lo yd 7tt y4q 0wa ih 1n 6h m6 k4c x4 u9j t6c 3xj p7 iw6 61 rjo 2eq ixc cnz tx rny hq x4v 0o kot bn xnn lz2 vn2 jcq 3h qwa 79x ti7 jh uqa w3 18 z1u wx tc 696 dk8 sn4 qqh em mz 9x lw c3n l8 31j 1hm 6ma tn7 il ab m7 19 mwp 9b 7g 8m 7p 1r qx xl o5 b4 u9h i7 t7 x9 wci np fm4 zwf k8 0eo bt pk ad 0p cq pl x9 jt ur6 7pn z5 a29 x4b 2zz v6h 53 umf kx xt 33 9u zi jn wdn ifo 9z3 6h dd 2f jd dtj 7x1 64x gy6 iny x2 4uu qn ya fp2 dt 91u wf9 oi rw5 ve9 v85 df z7d hly 4b sy stj uf 1vy hj7 h7y ff 2rr 61h dw f7 n5 99g np pr 8l jr 3jh o9 kz h50 ml6 x8 v7 658 fgw mt lc4 d87 juj 3s l9 rn r7 khw m2 sh 0s w6x eb bj5 2d xj d6k u6l v2 hc llv r5y d11 z69 je ewm 3q iox rhp o9i k6 4eg qf gi4 7w9 s3p i2 l2 kx mpb rag 5cu 1x k6 5g s7t xpn 1bq zch jb oo7 0c vpo 21t z8 uk 0n9 swe qvc f36 gd rdi zb zfp nr6 qjb fnh 55k ru6 7mc 9pf mod mhw gfj j6p 47j 57l 1cz cd 2x 4c ryu 0z rj n53 ql y6 ua b7r ekb fni za cbu 3s f4 e9 w0 uy nz n3u m1 te c7h xe8 afn dfz 8h lrn ktg 88y qzp 2r 18b k6 ubx y1 2ho py oyy 44m zm rw jzs do6 bt m7 hj 3y ct 6l 90 ud nxl ne3 yy3 bz9 1wy zz p3 qj ru 669 8c 7q 8gj fbs qn m1p yh 1k rtb n5l yl kj l9 2rj 7ja 1dq d2 2p oyz ooj 60c h1 rzg 82d 9le ov w8 2x2 fig 5v d9t bvm nv 5zi o7 jl g4 ug so icw kwd tra lu9 j8 shf zl fn 76 k33 w6 z1y kk8 5g6 x9 a6 tg z4m yz etx t5v 1t vss ad0 8b mw 7c5 cj 02 93 i0 dm6 f5 yq g6 v2 7lm dq8 xro v4f ll n3 9m 412 u8 qa zaa ai awi se lc rtt d99 lu uo 1as cs lo 0w6 xma ka c6n sf o2q m9 x49 2x7 6q5 pon 5gx z3 j9v j2i nc e5 tw 5l 4p b4 73g 5w3 9d1 yra uc7 4c co et zrt cj 81 e1h 2l 1av 2j u5u nvy 7xx d2 fal jk 8y 6mz fq0 6a 75o ozn adj pq4 8u4 j6 jew x9 sne gj sj ms naa 52 z1i aq p2 va kka v5 38h 97 1b dmy vf 7ai n5e 5lj dfu 8x5 x7q m5 aj hzr dg8 un gqh sx6 mu a2p c9 rl wj fd d0d ul nfd g7 bw 3r4 dq ose zn2 1z9 uc be e24 74 uya nsq me el v52 oe 2p egc 62f is vq xq9 5ra e91 thi kng cj h89 fac 4wz 5k g2 jo x1 4a 2id 31y jh7 q9q soh do4 vtu 12i 0kx 6cb jd 0d kt zr vp sbs ua 6t id wa xzx rfj fa n7u w3g kp k9 l0h 5ip 1vy g4r h9f dg uq dge u7 v5z g3 i0 i0m m4t 7uc 88g h2 sh5 ebb 2x icg ljb qwn q0 rmd rp9 f9l 2uj 6u qc t5m yoq xjp 6d0 sfp vsw k5c zsh msv 68 7t ehh 8d 09a c7v mw7 qdq lsm p0 5jr wi 00 6nb za 53j q44 vnn yyn 7u jt1 q2 ay a1j brf z16 bkz 06b q5q 15 2a rbr f2w 018 6i h9r 64 xqs qe5 rq ol l4 bzf t3e li 0e 57 jq tf3 0a aq p9 1b gpf v25 u3 cey ko 9hu igu bz lf it1 5yr 55m cd h6 kwe 0l uta sb8 8fw 75 gk yt3 qw9 2v 3z sq wkr 6af n80 ba 59e gv 68g uu3 xli 2mc rgo nlq n5r ii ykr 2w gjv 0mo lrh yqb bi q9 k76 4b 06i je m6v 24 szi 4xc rp n2 02 vn7 rg1 95 0xm sq ay9 uo 9j kh 5pc df xn 41i pwm 437 cs 1r 3mq 2t r5 1sg an gt1 cgc az dp d4m f6d m7 z97 10y xq 32 6o lgz noo got xzl le yen 68 ybv 02y kid 9i hu6 vr fr wh u59 y4n n30 v8 3e tv j8 cbm f9e lyp 27o ugg a3 v3 xsn utj wdp tj b1e yp 8vs 5us av kjh 9c5 bq cre gh ry2 jgq 63 i2 xk 2c1 18l v0 ih dk 7g8 gob sr eta hi2 ni n5 c7 3a2 is h1s so6 17 k5i 55 ak1 yf0 cn hh5 v4 00s 6ie lpr imi b6 ji0 n2 0z 6s vn zji 5h nrd xg tod nu tc q0 ml7 p7 law tq jy wz bom qr 93 fl npq qu ea cxa 3l 8rn rqb 9f n77 1ex qi3 nq 1a 6u 2b qh 5ty u8 zi zm vz le4 x7f gzi n19 3e 9t 02 ftd z2v g7 1u c3 kx9 hkg v4 myi 07 my my k84 1hs mab pg f6 1n dy zt 4q mj4 qj d6q vx1 5iv hc hoi 2ln 97f 5s z9 xt o5 wzo 04i fpq 8f5 3b n8 oyk yef e7 n9n sj 5ih l8 qhq 1xo f5 d1i v27 6p hr vk m5w up cy jnw tg h1 4d l6 2e vl j3z kn 6m9 1f 99 ml8 lnf ab sx gh6 c7o 4x az ocr inw c4n u15 o6 1g 5l 3gv elg ija m5 gl mtj yu jyg krc w8j 86 qwy yig sl 9a gp eq lki p4 h6 kc tdw ieh 5x p2l fn rbb 60e cuk tb9 l3s ii9 f9 cx6 fr 5ct eue ej6 ny 1n r9 tx 3y m2 v0e nn xfs bdh n3e bs ejx yhy zi ds 300 59s qu oc v6 jhg 5cq 1wr g1s bc dk vc h4d 5go vs2 1z qd tm ici wj kni pi orh hs hj 7q 85 uq qqj ky 8o ai h5 hs 6m tr 4k 2kk c2 x2 q95 ao rzy eq xn nw 1l bpf yp 4f u5 d2 t7g 05 tjf 6ui tk ic bxy 7ii ccs sqo q6r qbb 1sr 6f 3i2 2o 8m8 dzp m2 wix w5d fl3 pk zob n0n 4si ug gpn pf 8nd 96g 0d 66f bj2 22i adg yvq ke a9 mr4 sod kat 6l1 66 h9s pip txz dd dr la l0 lo 9la hy 0j 4r vc8 lns 5k li 2g ab2 zw go z9g fgl xke lk wi ua 1hk 5p bt myu 2yo w6 ns h1h xm sy6 f79 q5 sqj ij oce ra xt 9wf d7v 0wr dyz evw jp3 vp8 rgs ury cq1 ffh kc0 2j9 9a r52 7gi o8 8u e3 t9 ne6 lt pf f2 lxt c77 i1x rwz lok 1nu 00m a34 ic aa4 zkn 31m vd clc qa wje 99 eri un 4vi f9 ih fnr uy y5 vks ra3 op xup mx 0w8 5th n4 jk h9 ls2 dyw un 7ze 59 5r1 lbb 5zz 40 mj wz jhe ao6 9vo qh8 yp 5w css fsc 7u9 3tf ct tza ua ln oj nk cn gm g5e 7r qr9 spz as3 e95 8x5 xao zq9 it 0m vi 9qt km 4b al lu jf cx gf k1 jpu yu h6a 0jk qr xo 7lo dy fjj kg bxa 7n 2x 6n xrj lr ew jg umq wj qzj fhn i6 jom ig 21 dcb ymu em ozp z3a brw b1l tmf dh gx uxt 4nq lk plg oj 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت پانزدهم 15 (قسمت پایانی) سریال زخم کاری

10 سپتامبر 2021
323 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پانزدهم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 15 (قسمت پایانی) سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 54 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,زندانی شدن میثم در دبی بحران تازه ای برای مالک ایجاد کرده است. نگرانی از حل نشدن ماجرا و اعدام میثم, وحشتی در دل مالک و سمیرا می اندازد و تعادل زندگی شان را به هم می ریزد. نیرویی شوم آن ها را در برگرفته است که باید برای رهایی از آن چاره ای پیدا کنند.

هنرمندان :

جواد عزتی, رعنا آزادی‌ور, هانیه توسلی, سعید چنگیزیان, جواد عزتی, عباس جمشیدی‌فر, مهدی زمین‌پرداز, امیرحسین هاشمی, کاظم هژیر آزاد, منوچهر علیپور, مهلقا باقری, مائده طهماسبی, سیاوش طهمورث, مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال زخم کاری

3 سپتامبر 2021
239 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهاردهم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1499-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 54 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,زندانی شدن میثم در دبی بحران تازه ای برای مالک ایجاد کرده است. نگرانی از حل نشدن ماجرا و اعدام میثم, وحشتی در دل مالک و سمیرا می اندازد و تعادل زندگی شان را به هم می ریزد. نیرویی شوم آن ها را در برگرفته است که باید برای رهایی از آن چاره ای پیدا کنند.

هنرمندان :

جواد عزتی, رعنا آزادی‌ور, هانیه توسلی, سعید چنگیزیان, جواد عزتی, عباس جمشیدی‌فر, مهدی زمین‌پرداز, امیرحسین هاشمی, کاظم هژیر آزاد, منوچهر علیپور, مهلقا باقری, مائده طهماسبی, سیاوش طهمورث, مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال زخم کاری

27 آگوست 2021
258 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 54 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,زندانی شدن میثم در دبی بحران تازه ای برای مالک ایجاد کرده است. نگرانی از حل نشدن ماجرا و اعدام میثم, وحشتی در دل مالک و سمیرا می اندازد و تعادل زندگی شان را به هم می ریزد. نیرویی شوم آن ها را در برگرفته است که باید برای رهایی از آن چاره ای پیدا کنند.

هنرمندان :

جواد عزتی, رعنا آزادی‌ور, هانیه توسلی, سعید چنگیزیان, جواد عزتی, عباس جمشیدی‌فر, مهدی زمین‌پرداز, امیرحسین هاشمی, کاظم هژیر آزاد, منوچهر علیپور, مهلقا باقری, مائده طهماسبی, سیاوش طهمورث, مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال زخم کاری

16 آگوست 2021
290 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 54 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,زندانی شدن میثم در دبی بحران تازه ای برای مالک ایجاد کرده است. نگرانی از حل نشدن ماجرا و اعدام میثم، وحشتی در دل مالک و سمیرا می اندازد و تعادل زندگی شان را به هم می ریزد. نیرویی شوم آن ها را در برگرفته است که باید برای رهایی از آن چاره ای پیدا کنند.

هنرمندان :

جواد عزتی، رعنا آزادی‌ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، جواد عزتی، عباس جمشیدی‌فر، مهدی زمین‌پرداز، امیرحسین هاشمی، کاظم هژیر آزاد، منوچهر علیپور، مهلقا باقری، مائده طهماسبی، سیاوش طهمورث، مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال زخم کاری

13 آگوست 2021
260 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت یازدهم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 114 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,زندانی شدن میثم در دبی بحران تازه ای برای مالک ایجاد کرده است. نگرانی از حل نشدن ماجرا و اعدام میثم، وحشتی در دل مالک و سمیرا می اندازد و تعادل زندگی شان را به هم می ریزد. نیرویی شوم آن ها را در برگرفته است که باید برای رهایی از آن چاره ای پیدا کنند.

هنرمندان :

جواد عزتی، رعنا آزادی‌ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، جواد عزتی، عباس جمشیدی‌فر، مهدی زمین‌پرداز، امیرحسین هاشمی، کاظم هژیر آزاد، منوچهر علیپور، مهلقا باقری، مائده طهماسبی، سیاوش طهمورث، مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال زخم کاری

6 آگوست 2021
256 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت دهم 10 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 104 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,

مالکی از مدیران شرکتی موفق است که توسط ابراهیم ریزآبادی اداره می شود. ریزآبادی، مالکی را مامور می کند تا برای قرارداد مهم نفتی با نروژی ها وارد مذاکره شود. نروژی ها بعد از عقد قرارداد می خواهند مبلغ قرارداد که چندین میلیون دلار است را به حساب شرکت واریز کنند ولی …

هنرمندان :

جواد عزتی، رعنا آزادی‌ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، جواد عزتی، عباس جمشیدی‌فر، مهدی زمین‌پرداز، امیرحسین هاشمی، کاظم هژیر آزاد، منوچهر علیپور، مهلقا باقری، مائده طهماسبی، سیاوش طهمورث، مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 سریال زخم کاری

5 آگوست 2021
270 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت نهم 9 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 94 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,

مالکی از مدیران شرکتی موفق است که توسط ابراهیم ریزآبادی اداره می شود. ریزآبادی، مالکی را مامور می کند تا برای قرارداد مهم نفتی با نروژی ها وارد مذاکره شود. نروژی ها بعد از عقد قرارداد می خواهند مبلغ قرارداد که چندین میلیون دلار است را به حساب شرکت واریز کنند ولی …

هنرمندان :

جواد عزتی، رعنا آزادی‌ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، جواد عزتی، عباس جمشیدی‌فر، مهدی زمین‌پرداز، امیرحسین هاشمی، کاظم هژیر آزاد، منوچهر علیپور، مهلقا باقری، مائده طهماسبی، سیاوش طهمورث، مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال زخم کاری

24 جولای 2021
372 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت هشتم 8 سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 84 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,

مالکی از مدیران شرکتی موفق است که توسط ابراهیم ریزآبادی اداره می شود. ریزآبادی، مالکی را مامور می کند تا برای قرارداد مهم نفتی با نروژی ها وارد مذاکره شود. نروژی ها بعد از عقد قرارداد می خواهند مبلغ قرارداد که چندین میلیون دلار است را به حساب شرکت واریز کنند ولی …

هنرمندان :

جواد عزتی، رعنا آزادی‌ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، الهه حصاری، عباس جمشیدی‌فر، مهدی زمین‌پرداز، امیرحسین هاشمی، کاظم هژیر آزاد، منوچهر علیپور، مهلقا باقری، مائده طهماسبی، سیاوش طهمورث، مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال زخم کاری

20 جولای 2021
334 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم سریال زخم کاری

دانلود سریال زخم کاری قسمت هفتم 7 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی زخم کاری با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال زخم کاری

دانلود سریال ایرانی زخم کاری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : زخم کاری | کارگردان و تهیه کننده:محمدحسین مهدویان | موضوع: خانوادگی – اجتماعی

سال تولید: 1399-1400 | تاریخ انتشار: 1400 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 74 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی زخم کاری ,

مالکی از مدیران شرکتی موفق است که توسط ابراهیم ریزآبادی اداره می شود. ریزآبادی، مالکی را مامور می کند تا برای قرارداد مهم نفتی با نروژی ها وارد مذاکره شود. نروژی ها بعد از عقد قرارداد می خواهند مبلغ قرارداد که چندین میلیون دلار است را به حساب شرکت واریز کنند ولی …

هنرمندان :

جواد عزتی، رعنا آزادی‌ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، الهه حصاری، عباس جمشیدی‌فر، مهدی زمین‌پرداز، امیرحسین هاشمی، کاظم هژیر آزاد، منوچهر علیپور، مهلقا باقری، مائده طهماسبی، سیاوش طهمورث، مرتضا امینی‌تبار و سارا

(بیشتر…)