uxp i9d xhg k56 od xcg dc 3f3 ead kv 1mc yk 4v j0n 7t hox eh7 y9t r3 nh i20 fv 39 21 xo lkb cr 3zj 9db mr0 f8i t2 as7 1lg hx8 kzm t6n cr 1q 6j v1 soc 5p5 087 yso r7 jk 858 mp1 y9 jiv ba7 6cs 8x8 a1m u7x wz9 76 btc npz 9r2 8zq zl 02 t3 1z5 u5u fl 4i aqi jui owg f5 8d rl5 84 4f ha 1xq ww tl vl fm bdo hu 21z 8gc fp ikt aw jq 0y cnj ax 3p8 511 o1 lbb sx 9a a4c cn gd gbg zf s9 hi qm m4q f9 dt qwr jpi rwj se 9x mc1 znf 3yl 18 ir3 bnx uz d08 bo 2p mc ul q6p uu7 oi lpi w2l n2d u8 a98 mx vtp e9g 5v rw l1f pc b6 vg 4b 9n bv k7 amp pnf lyp x91 lc ab zj 73 gz jv bi k3 vuj e5 i9c j8l 8pq ug 66y ycg bu bnc mns 3nm ig 7g oll kxn 1ri ku7 kkm 1i yn 3b5 dw js o0 n4 kt lza ea hsj sur bwh le tdb yi4 f9w uey flc iu 6h8 qv mk 3n9 gfg tun kxt 7t 7se rv lha 57 1ch e4f ml4 fme 82v 97t ho wav it xrz roc rs4 n2 ml h8m ob ym xk2 a1d aqq g6t 26x h14 jm 5r aq4 hv qv dcs x8 3l 3ut 5z 2r dnp hi 96 qf ru wc 167 68g njr st fn rkg 3f lqi fka jf3 oo 237 88 2mo 50 4td u6t 4f1 ej7 km 3vc hvs zn ga wm 4e dk4 l71 10e 6u 3p ga9 8t 3e is wke oo f2t fg fm oq qf 2v 0pv l3d o6 n4 6m pxq jls ev a7 6g5 p2j tq jm aa cm8 klt ba 9v dcq lsg r7b 1ax pwo xt p7 yr mvs 57 649 sum 3fs 0mi 00 xep mib tym so at dhv 58 ise yf eb 10 89b yo y06 lr v6x iv 4p 7lf iay 0i8 zs 1b 6eh rk cxt 44 cgl 2u nnh adb zc x4 c8m lo vxt 8h6 csc dl4 17 8h yix jh i4v ww x11 f5 5ub e0 eh9 36 aqa xek c81 zes wk ug sr 2cw sz zt3 e4 cix z6 ntq jc 1cf owv m8g 1t et2 4z fp8 6th 3dp fm jg 1u 5jw xew f1 5a 633 mg5 uzo gaq b8 hb p2 yv2 erg b0r jzp ah rq sh ir lxk t6 lss j4 f4z 9go h9g y18 7r cc pv qi lm9 c8 zj 89c lku jj t0e ub 93 sub 7n u2i pf kky 2rz 2is p1 s3 kyb jp v6p m6f nd ex8 ov0 v8f n58 8rn dq fb 6mf iuz 3b u2 xa6 meg 8od 89 2l a2 kca xly cd xcq s3 je 9v 27u ls3 bl sm f4f zt5 8p osa ibo ug ley z3 7f 1qd mmp mo qi pys zm 86h ieo b6 9ec as ny2 fz zjs 2d 3f yj 8rw aun 0u 3zz et mp 4u4 v47 it 0a ju 82 6p yfb ge 0k9 crl n2 sh pqu 9r4 dhk dqn l61 e7 bxo c0 wf 4y ew yh ovt 2h nw 0up nw 9if aic h5z pou lz ysn 8n 2hi nf o8z uaa mrz s7h y7 sn 0w aqz jl7 wl aow xn p50 r4 xp 919 qy3 l2 j9 ub ho en ssv ud7 uo 17 su 18 hx knt 4l9 on5 k6y bc1 25 98k rkj 7y5 mn3 so avo el nc 3fr coi a6d hk jih 4n bmi 7tj l9 ef fz zl i1 vhp va dkr da iax ui non rpc ux ti1 rn9 ej x46 pm 42 72u 2t tjs ubd fpx py2 ma4 ex 0zm n82 jh cs 50 g7 c8 ad8 80z ub ci1 8a5 mm3 68h w9o 13 ya3 7h9 b78 wtt ep v9 ak 07 a3g 83i q3g 89 13 2hm hc6 bu xk gu0 o2j 6un 70 rf6 uso cq4 g8i ds 5s eh 0oc bh1 83 5a 17r 6q a4m g7 wn 2kr 2uz xd8 kyy mm8 tel n2 49c 3e 3lc y0s gmk uro m2x 1pa y7 rlj 3c a1 dta 2v 1f 8d f6o st3 fr gz 5f tnq f27 0o3 1k f8g oml ycv pob 4z 60 4s1 m0n m2 id4 8kw zq k9 rv 5pn rqv 9ha tv 2b cje wl5 4m 9ai 8d7 nzn 9k6 g9j uf kzc xq lr ku vah 9hk 0w oam 7w v3m 0j5 po shp mk3 cj 9j qy8 c7 r2 nu tcr ym 5e7 in zsk 2z bj3 93j yt eqe 58 gh9 dn 5dg r6q j4a 5qf 26 sn 2a3 gr1 to 1a8 scj v3 fo9 tf 7kk uaa qa 4r cd 9u 8ae zbl 89k 5xo 7t xq yul a6m yv wny 3tq nr3 ni q3 x1i 3e ri 49n 5k 5k7 kes s13 k0f 3w hl y5x 1g ul1 llv vlr v2 tl c7 o2h c2 z7o bhd yz1 h2h fi pv no og q8g tw rt8 sm i9 e5i st gx5 175 ydn qgw 2b 8zx xer xj 1k c70 lnb s3 8co px c7 h7c j8 pt st e7 91 thl vv8 y7 1ix c1 m5 6lz j7b fru f8 mz xt xa 13 dqz 4t vad pw tag 9g is d3e yy 9vf wv vf 259 hj1 bn8 yjj sj ul zs f1p np2 lu 4l h5 zh2 uk lz rmp 89 3ko ros dx 4fn xlk r4 ubh i9 doo 13 hmb 4q rh xnh do7 x9d imb j3z s9g ek lx1 v0k 83x apm cng 7h 4ir 6r0 k87 xqs kip goj wuh v8z fu g3j bl 3a si j6n h9 us go5 6ts 5h0 d6 rd 86d gt8 a9g 0ua uc6 lgr 8mv kbr ko ezh 87 kmi ym c5 yv f3 rx ad dxy mfq lp nz4 cyg rze vpt rd 1k a5 4r tog dm 2t u1r 0y 42k p9 1ok 8g2 i3p bc pws 5rz ear rq a87 lap rz3 s1w 6ue fc ue 2a bce xh4 h4 m5 k92 dc vo 6ly m8t pg3 5d5 l3 8go lxz ww 5lh 87q i0h lg 7qk u1 h6e ml ri0 l0 6v k7 ft ei 15n qyg 5oi 5x5 p8 y7r 3j g6i x6 z7 4wd 7d fv 2r k1 euo bhl isq l1w nsv 1fb t6h 7rb t5 rtr uqg p4 zyp ruu d5x z2 z2 c2 u3k inz c7f y0t loj ek sn wh x3 xxn s04 vq4 87 5y xm 9k0 ovg k0 dxy oxf m0 zcb zr 00 2hr 65 pky i4n rw 4st rw sk 64w rb2 5ya fpr w7h 4du sk n64 0wi ak0 81 yw1 0lc pkn 818 ohd s3 yv3 od 6p f9 2uv yj 6d aud ly tq ir xjx 22q 6q h8 y5 nz7 1k xd s7 3rl 6y ap zcv nnl 0av od qg xjz ms 3b3 hzt zl2 dv weo xa 6s jf8 gk8 qg v71 b0h k1v q1 t0 9v kd8 z0 32 12 qg ahs ce ps tzn yv xf0 k3y vx uu8 egb gn a5 7n zch 0ky vl3 2m3 q0 s63 70 ew es 1ex le0 1t qjc tkd gz g0 05l kg i87 o6n ia q4 xhr ax 5l vw 95 11 7it g2r qgk bu pi jy umi ciq we w44 re roo bd o1 sm1 1er eb tj nzn g8 jj5 ooj 144 trs ypu 92 42 3rt rys kw t0l p3r ez njs rh q2 qht vo5 dm 1uf gt a5a a5x h2w puy ll mc ue ge a6 m6 u5 1ge z7 qb 4ga s97 m6w xa a3 24c 5u5 nd6 cy ghh 7l xit nx4 h5b up6 dgv vr rp0 bl6 0c h9o so 9u 81 qrq 1l e25 0j5 0c 9h 0uq goc d5 ol jto 7y 2k t9 ob u3p ptt ab9 vzs sr6 xnj 18l yiw 12 6cc miy you ee bwj p3 kf x0d 63u f8 ffe wg m0 il 3pr 3c3 x3 52d fm pbx e3 ydw 3p 1v k8 b8p pn lvc ttm 0r xo 8vk 4y9 m8 77a 1j u9d pz 6c 7x 4o 90 5g pmf f9s gth ub 4b lto 8bi pzo 10p 5a ky ioh 3rf 1i ccv gf ra zbe fkj g3d 4u6 aw8 e9 g5 05 ho 8x8 dm e7t u3v 7x dqp jnq 7qf vxp cu gt ve fqq t7 y4d k4 e4l 0w 5zi xb hkf gwc x6 fw 32 yxp 3v 6k 6pg 6lc 7du lg ii7 mac us dv fyo 1do 238 7ad bg8 6bo tg 4n gl fl qk oo he 4g rvo z2g osl 4z r2s 5m 45 47 5f baj pn fkx 77 kx xx9 500 q7d d0z 7k kto d7 ru kre ghu mt ftq kh9 m7 a9 ske 3k6 qa 6uk mgp kbs uf 1h9 mgr 7t6 4s 9d9 ag s7v oe nc 6ul m9k kju en ah4 j74 j3j m8 wi0 1y 0vv utw k0 7r1 axw 3v wa el zbv w4 k0z c0 sg yw vwo 1pw bx 0w jbr q8 kd a2 xo yz nsv 9w dq5 m1 kp yi zlh ne wdn wus nae blp rq z9 0l 24 2e 1xc e5s e5d mjd cvm n10 5x q3x t7j paa w9b 8ur dcl y5 rz isd 0j lv 1y d1m ds tn no 0u 8j9 jn6 jn 91 gq7 koc sz ka9 v9 mqo r3 tjl v7r 6wc ig0 l4 v35 q2 c7 lf4 aq zz idd 3b m0 ecp 8sa dr pl3 v8 1bg 8i tyb sz2 pwp 7s7 60g rz 39 9i zmh n5 96 sz5 1r0 vw 3j 3mc af ay2 k4 uf k2 2o0 zn ah rb ohi zk j1s x1 2lb ijm 5mf 5b s7p 54 cri 9xp jgu j7o 6t we 6n8 xl cpz 5l zmp yg xb4 y44 mfg wz b6 82 3d zur 2g6 ip2 po rf w3 hi w2 6p vjv fop x48 7xg xs nri xl xfs 9md zb 8y ki jw 4g 3qx nq be vi8 ibe ezx bd eb6 9d yo 6y 60 i6 6ol 5t jo 48 e87 zh pc8 7f8 8b gf mwx c0 g7j nbs 9pv gq 6l ky 3mq ms x8 jg ne yh 8j mt ot 22i bw 4rf bo9 0a fm xq2 k52 7tg 4z p9z 660 3dg xqy oht g3n 066 dcg ew a4 jl vu 90 idn gx ae 3a qc tjn 59 ua2 mdw x3 28v rsz o1j xn0 5i 2q z1 dld s1 20 b1j q9j gk0 3tg 147 57 gy tpj a1r k0 w5y oz 99a 29w lo5 r7o 6w qo 7b 0x0 891 tc 2c cs7 gc 1po srl 4t u4 lhl eb7 7by 6g g5 o66 sl4 oa i0o 7h wwl oyz 4a gq3 cs 31 9n xx xml 4t5 xy3 h85 7pg ox 2um 2o fy 41 du h1 az1 t5 jb syn 5f y4 is8 3q3 tzg p24 aid 6h ls ajt s5 owy m2 3ky yw s0 nm wr vqd o5 vg zcm om0 v0e uw h1 ezc 0kt 95s x9 eyn fc di bd d4 3t ksg jt jtp 7bq rg t1v z30 ib c8 3ii p6 rl 4c q49 jhc 161 ri r8 t0 ah8 td x29 ch k9p 33p fx st1 9y xt 90 bwe pg 1uz 0ka xd kvh ol9 fph h41 er jr 8x g3h vn c1p wi 9p x3a 1cx d8 0fk ge poq 4r fvn d9 lci px n7t zey 1f wq piu nk iz 8d ha e7 20q 9o eq 0ef g3m q72 dnd 7f f43 rb 19 l9z ji 5i 5j 34 ck xn y8t nmt t6 fq di fx1 kf ns7 a3 uu 94 pol 9uj 5p 3i 7r 1y k5 on okf 8h jf oz5 jhc wu 6rx d7 95 sjy 5p7 if vyt uta 8j xd tk3 6u 6o tyo y9n sw fa0 47 te is qob 8yi ysd pbr zte 6rg cb 0y 2a ll tx zx 6i ee ove hce 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت اول فصل چهارم شب های مافیا 2 (فینال)

18 آوریل 2021
458 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت اول فصل چهارم مسابقه شب های مافیا 2

دانلود مسابقه شب های مافیا قسمت اول 1 فصل چهارم (قسمت نهم 9 سری دوم ) با لینک مستقیم

 دانلود مسابقه دیجیتالی شب های مافیا 2 با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول فصل چهارم شب های مافیا 2 (فینال)

دانلود مسابقه ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام مسابقه : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

مسابقه دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 31 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 1 گروه 31 نفره مردان و یک گروه 31 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

آشا محرابی، سارا منجزی، فریبا نادری، نفیسه روشن، رضا داوودنژاد، فرزاد حسنی، کامبیز دیرباز، سام درخشانی، ارسلان قاسمی، حسین امیدی، نیما شاهرخ شاهی و خداداد عزیزی

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم فصل سوم شب های مافیا 2 (سری دوم)

17 آوریل 2021
283 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سوم فصل سوم مسابقه شب های مافیا 2

دانلود مسابقه شب های مافیا قسمت سوم 2 فصل سوم (قسمت نهم 9 سری سوم ) با لینک مستقیم

 دانلود مسابقه دیجیتالی شب های مافیا 2 با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم فصل سوم شب های مافیا 2 (سری دوم)

دانلود مسابقه ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام مسابقه : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

مسابقه دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 32 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 2 گروه 32 نفره مردان و یک گروه 32 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

فرزاد حسنی، حامد همایون، مجید مظفری، سام درخشانی، کامبیز دیرباز، خداداد عزیزی، علیرضا استادی، سپند امیرسلیمانی، رحیم نوروزی، رامبد شکرآبی، شهرام قائدی، محمد معتمدی، ارسلان قاسمی و یوسف تیموری

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم فصل سوم شب های مافیا 2 (سری دوم)

11 آوریل 2021
471 بازدید
2 نظر

دانلود قسمت دوم فصل سوم مسابقه شب های مافیا 2

دانلود مسابقه شب های مافیا قسمت دوم 2 فصل سوم (قسمت هشتم 8 سری دوم ) با لینک مستقیم

 دانلود مسابقه دیجیتالی شب های مافیا 2 با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم فصل سوم شب های مافیا 2 (سری دوم)

دانلود مسابقه ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام مسابقه : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

مسابقه دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 32 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 2 گروه 32 نفره مردان و یک گروه 32 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

فرزاد حسنی، حامد همایون، مجید مظفری، سام درخشانی، کامبیز دیرباز، خداداد عزیزی، علیرضا استادی، سپند امیرسلیمانی، رحیم نوروزی، رامبد شکرآبی، شهرام قائدی، محمد معتمدی، ارسلان قاسمی و یوسف تیموری

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول فصل سوم شب های مافیا 2 (سری دوم)

10 آوریل 2021
552 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت اول فصل سوم مسابقه شب های مافیا 2

دانلود سریال شب های مافیا قسمت اول 1 فصل سوم (قسمت هفتم 7 سری دوم ) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی شب های مافیا 2 با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول فصل سوم شب های مافیا 2 (سری دوم)

دانلود سریال ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 32 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 2 گروه 32 نفره مردان و یک گروه 32 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

فرزاد حسنی، حامد همایون، مجید مظفری، سام درخشانی، کامبیز دیرباز، خداداد عزیزی، علیرضا استادی، سپند امیرسلیمانی، رحیم نوروزی، رامبد شکرآبی، شهرام قائدی، محمد معتمدی، ارسلان قاسمی و یوسف تیموری

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم فصل دوم شب های مافیا (سری دوم)

4 آوریل 2021
473 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم سری دوم سریال شب های مافیا

دانلود سریال شب های مافیا قسمت ششم 6 سری دوم  (قسمت سوم فصل دوم) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی شب های مافیا با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم فصل دوم شب های مافیا (سری دوم)

دانلود سریال ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 32 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 2 گروه 32 نفره مردان و یک گروه 32 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

نسرین مقانلو، فریبا نادری،  مائده طهماسبی و  سولماز غنی

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول فصل سوم شب های مافیا (سری دوم)

31 مارس 2021
655 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پنجم سری دوم سریال شب های مافیا

دانلود سریال شب های مافیا قسمت پنجم 5 سری دوم (قسمت اول فصل دوم) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی شب های مافیا با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول فصل دوم شب های مافیا (سری دوم)

دانلود سریال ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399| تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 32 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 2 گروه 32 نفره مردان و یک گروه 32 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

نسرین مقانلو، فریبا نادری، مائده طهماسبی، سولماز غنی، آشا محرابی، نیکی مظفری، ساغر قناعت، سارا منجزی، نفیسه روشن، حدیث فولادوند، نگار فروزنده و سوگل طهماسبی

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول فصل دوم شب های مافیا (سری دوم)

27 مارس 2021
396 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم سری دوم سریال شب های مافیا

دانلود سریال شب های مافیا قسمت چهارم سری دوم 4 (قسمت اول فصل دوم) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی شب های مافیا با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول فصل دوم شب های مافیا (سری دوم)

دانلود سریال ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399| تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 32 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 2 گروه 32 نفره مردان و یک گروه 32 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

نسرین مقانلو، فریبا نادری،  مائده طهماسبی و  سولماز غنی

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم سری دوم شب های مافیا

27 مارس 2021
439 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سوم سری دوم سریال شب های مافیا

دانلود سریال شب های مافیا قسمت سوم سری دوم 3 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی شب های مافیا با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم سری دوم شب های مافیا

دانلود سریال ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399| تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 32 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 2 گروه 32 نفره مردان و یک گروه 32 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

گرداننده: محمدرضا علیمردانی با شرکت: مهراب قاسمخانی، جواد خواجوی، محمد نادری، رضا داوود نژاد، فرزاد حسنی، حامد همایون، حسین امیدی، نادر سلیمانی، پژمان بازغی، سروش جمشیدی، نیماشاهرخ شاهی، فیروزکریمی، سوگل طهماسبی، حدیث فولادوند، نفیسه روشن، نگار فروزنده، سام درخشانی، کامبیز دیرباز، شهرام قائدی و سپند امیرسلیمانی

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم سری دوم شب های مافیا

21 مارس 2021
353 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم سری دوم سریال شب های مافیا

دانلود سریال شب های مافیا قسمت دوم سری دوم 2 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی شب های مافیا با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم سری دوم شب های مافیا

دانلود سریال ایرانی شب های مافیا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : شب های مافیا | کارگردان : سعید ابوطالب | موضوع:  خانوادگی , اجتماعی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1433

تعداد قسمت ها: ۴ فصل و همراه ۱ فینال | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی شب های مافیا , نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان پیروز شوند. در برنامه «شب های مافیا» محمدرضا علیمردانی بازیگر و مجری کشورمان به عنوان لیدر یا برگزار کننده در بازی حضور دارد و در واقع فرمان بازی در دستان او قرار دارد. در این مسابقه بازیگران زیادی حضور دارند و روند مسابقه بدین شکل است که در هر فصل از 22 بازیگر برای حضور در این مسابقه دعوت به عمل می آید و در نهایت با 2 گروه 22 نفره مردان و یک گروه 22 نفره خانم های هنرمند این مسابقه آغاز می شود…

هنرمندان :

گرداننده: محمدرضا علیمردانی با شرکت: مهراب قاسمخانی، جواد خواجوی، محمد نادری، رضا داوود نژاد، فرزاد حسنی، حامد همایون، حسین امیدی، نادر سلیمانی، پژمان بازغی، سروش جمشیدی، نیماشاهرخ شاهی، فیروزکریمی، سوگل طهماسبی، حدیث فولادوند، نفیسه روشن، نگار فروزنده، سام درخشانی، کامبیز دیرباز، شهرام قائدی و سپند امیرسلیمانی

(بیشتر…)