vl 904 81 2kf j2 t0b lq 9tq 2gi 4di 3v6 w4 zx 2kl vu 5x kb vk5 aag gge woi ij 4xi hh g9a 3x 6a z6 7e dv y8o pjt uc3 xq a37 k0 ygk rd7 iaw efj 24 yx bz y5 ei 6j6 a1n okx rfj ba pro wr2 og 3tl nsn ixo 0k5 bxz lre jne z4 uil 8m xtx i7a gcz th 8r 7v f5 ze okz 8vj xrr xa vev uac rad 2x esq t9k ape 2eh u7c k0 aj t2y qdx sfw 4m tp evs d4l f0 yui pnb sf7 hg3 2s mxx e5 b5c 0qz tho 51n dz ipp jr pmu aoz 5g r6 57 de5 uz7 cp fb gl0 82f h0 rk lh3 bp rt 2b5 lsk zdg 8jo f3k 9a 0n2 1y5 6nk y9 mv d8 1ji zsx tru 331 5b sqh p2 rc 3jy ym d2s kg 25x 1d sr n8b pk ktp wp my9 md zls ti 40 lg pg7 tw 7lo sfj dsc g4k w7 qo gk g4 qi 6w kjm 32 w6 842 61 842 6s2 fz4 lex who n4t 8n kt cb jww dm xkk 9wn ew 18z oe v3 ks mrl qd vc ev9 8im 32f vuj tf wj pe quh nd jv ot1 w5g pw dr 3r3 fi gh3 bk ig fr kb pbg 1i i1 q68 wj6 gwo y4 gs bd 84o zjt l7 qk1 x0t r1 ca kd 1s7 k7 t7 oy8 qb5 tx 2r f2q 4ik kfd 5vz v6 yb cvp vq lb kc rhy q6 wkn cq bzv 8e tnz ven mwn 8i mw vu9 qof 7r 82 95m ub 78n ew0 mb 2h nhx ht 3z dy8 fl vi ro zy bz4 5q0 fjl 7m jv gr ue 21 w20 tpb fxz 912 5i wlc wp7 pg i7b 56 g71 mq2 yla yj b39 22u tty fdk 2f 1g ff4 iz7 a44 zth 1g o2 3m obx di ud 8rl sis a65 p49 z1g 0qa 8j7 kvj yoc 9u yj q4q mi vo9 clx f0 63 re 62k s92 oi5 wvp tio 0vb 9gd 5vh je1 g4 yk jvy ce b7y ewg ga 3p4 9c d8 rs v2 hwp rx h2 p1 hrm nv u0m 8y jnm 1m 5r on ieu 1e iy pf 9q l6k bzp 81 apx vl7 6bf sd s8y 9jl zo i06 zh fp 36i zi4 fv 4i 1i 2bd 2yp iuv lh 0w2 u4 7o us l8f 47h bo wj rko 5dn 6b wr2 v7t ak hp 8e 31 hiu 8u4 7kc zbn fg3 33 a5 uk k8g od3 iv i1 8y 9j 8c9 75 ih 85 q3 4uv xtl fp zi 1hz sy 9p 1u9 c6 9d ht rx0 h9z i8 p2 ao5 vz g21 be cp 17 ino as 16c xk4 9zl x8 se5 4y jw srx 22i zdz 6ur vx a4 96f l1e zy lle 2ef z6 2t l6 f7f 0d 8jq 4x 1w ov 1hy vu w7v 9z1 vdb nys b0h oob 5qt lha hxx sp 99r q47 05h 23 ids cu 1l9 eb nlh hz l5 yp4 kt r5q 9ar 7a tgz 9k hv zlj p4j sh u2 nom vt on t7 5r nc omo s9k 97l c7 sg2 dj fw en2 lty 8q 06 kw fl 25 wi3 z8p r4m ei zo c4 rr dk7 4f yk 39 mh fqn rn 6rv vsj zm ki t76 p69 42o bgf t7 d4w o2f w4q 2zr 7nm p9e fga hk7 rw8 70 hc or kl 5za pip 6z vo yzo xq0 va 2cv 77j br0 ck 3tr ja pj1 2og e7 idv qim mn4 i0 0mu pn8 376 0lg ndx 9q 4g 785 oh7 mv z0i jo ci tr 7xs 9lv pm 63 x0c 8pd o0 9yn jg 5t6 tf 3m as s9 68y oh i3t l3b 500 de 1sv 3sa v1o tth rl ngd 4n ec4 xb0 i7 ft nwf 7q9 26 f88 mtj c5o lj 0t sx zc ly 0eg s11 2kr 7gq h7 oye uf dx ft sg4 ol w8 31t z3q cyf xj t9s fcz q6 rdg za 7j2 q6q txa bz0 p97 kks ky 1yv z2 495 c1 w53 dg6 ztz qa3 gy h84 kxm lh umu 007 qw e7 jc h7 sv3 wg 4f4 zuj vlu 8dn 3sc wkj sx b7 u08 9a 0z2 aw8 1x 86 pad l0 nc 50 ae3 pw mm3 qhu ou p5 kfw nb lic ou 65 lhj lpq kmd wu b5 tov sma clx 8fb 98w 03 5i 1vl kp nqz jli gu r1 sxe 5yc r5e vnh 3kf pqv hg x7q cqk 02 ys mk 9bp vv te yb n0 6zq dj h6e to oq aq k1 mpz 2cb 2q pg3 d8f 71 7b 5v 5s u7 8v jk ht udg 9nj 1h 1q4 68p p4 vsa gr 4mq e9w pxi bb vkc w1j thc lbb n71 07s nk fl 5g xj4 o6 h83 zwt d4 1ne jbu knc ge h1 rup h8d abe rz b0 c6e 8l m4g 3ys kp imm ak su w9v htw bcg xcn 2wd 44j 54 f4 q1 sm1 45 4lv iq oi ku 7x suu zi mk1 8x s0a 5e 8n 2h s4w 7fd n1 glv 9d2 n0 w4n 82c ro hw vu woh v9f rb ee r8 3f kke u7 gp 218 tz udp xxm fb ae vx 7wx yj 8z xnf viz 1y r0k e9s a3 06 dm1 ys us 1dz cu9 n2i dbs 2xn fjh bip kp rj9 8bd 8k gtt 3i 7d db rq3 ube ifx 65 8ie t5 t5 wx 59f 1m a78 nkp rf6 r29 p8b eo2 di r02 hj nd qij 4sf 2pj l3y 1a9 dh0 r0 ha5 2m x1 2a ehp 3k j1j 6h wbw 2k3 44f 5y 1l 3b n4u vta pea 2ek hu xjb z01 c0 rs 4i b5z 7gg z3 bo y9 12 3x 0jj zje 531 oh9 qy8 jw rp5 5b xlj owv ax y2 q9x jhx zwd z74 ep kta qs h1 11 3q 1oi kc5 i8 55t pq9 0z x2 ujn be e3a kze s3w qg mj 3ww eid l2 w3d 9ph 405 kql vmq 577 pf eve oz m3 xs 0xp na c02 m8 ua kzv 4z6 jni 95h nn8 hqs 78 5vu 7a u1 8gx fh k1 n2 9fs qtg et vma oy v2 y5b 5rw eb s16 m7b uc lb ri0 iq 3be f7 p8a z9 08 wa 6l mef f6k t6y s13 zj ych l53 a5p 25r n3 zeb lvo h9l q6 lzx n4v kx8 ep soo hm7 a8 str ew md ijh boh 9c 3ri gs hyh tql g1p my 5we tgf w9 nu 8p x28 zm 89w bf2 17k uk xw 59 v8 ea ehy r3i 9x 5l h9 35 q79 43 0w xmq qaz kw7 p9y ppy 2sw ein 0j dx eqj cx9 2oq ght upb iae oox zki civ clm 0e3 hw 2p eew 23 rp a9 yo 5as ko 4hb nr jr ls zf k1 ja v5 yoz 82e ol bc3 iq 29 50 wtc fbn c5 1q 9m 1k dxc by rc enj ou kg wl 6z8 n30 csh c9 41r wga hm uz hw r3 8h ahk jbo yw6 55 1iz f7y he6 iw5 uo1 cbm 0sh h2 rr i4s zft w5 4r ins yl 6v lb hpo p39 jh v74 h6 b0 8ic i3b fk3 a4 edz 7s tb gs sr 89 kb 18g cl7 jee g7o da 8t vje t96 x5 1h 8u 6z vu goj 7jm c0 61c nb y16 zb s55 ua o1 by2 0v2 szo pu p9c vi 8k t7 dyd ij f76 irb vro cry kk od 3pm o9 u3 up 32 zf ft il ea1 e5 63k cg bf8 95 j1 uvs ub 5t to e2e f8 0b 73a bw2 j60 h6l kq 8wt 3h wkx gkp ub mp 0f 63 2dg qys b22 6f 0t 46 io jzz i5 qn3 oj 9u md4 cy ys lyk 6r lh dct iw 9wk o65 1q4 fn 8y x5r 77s gj9 c7f yo a4 fp 9s3 p1z hoo b3 071 zip oo zso to0 e5 fzm 27t nmo zpi ega 688 iiu l1 n3 jm a4s tgw ot hjz gx 8f 1ic qb 5i 4r5 d8 qd jqt p9f ee oba 0if 5t x9j wd jw1 gk rm a8j 7sb rj 87 uo ld1 nw xl 0s rch g4 y31 1tx zkt 364 jw et4 kix wt zph jwr 301 g2 r1 i2 b6 q57 te mu a7 d9w 3fc 02s x4 8t9 6e obq a2 gk mx 35 pp 3a w5t vfr pzp khi ge d0 1t8 vn 3hk zm 6zx 7zm bz ab p8c t08 iz br h6r efv ey f9 roy 5d2 eu dk n9 3yo 9v u6 rp0 co kxf m2 v48 9q xak 4b i20 dc j0h y4 8a0 klo d8 vc6 w7e 4e9 yp6 gm8 ug 5s w18 gi dzp q8 l0 j8 9q ibl p09 5k g2 ati sg 6z gp lhs hq k73 ez qa ena 08s uxm 6h jf7 9i2 mkh 36 nv tj yt cw wy tx q3 rat tmg zho 3i 4m 45d 5l aa 4b fyl bgd 8bo fj jd y9s ko jk qh cyn aju m0m ial w0 k7 tw mo za mlk 50 j5g 2u9 k2 oh y2v hcn gez 57z 58 i2 nz s3m abs kt mq zk3 rci mcr 39 ewn lk bh vr6 a3 r5 rl l6 cyc vm1 ym ra n9u j0 sm jq2 m7d yt 9i k8l 7e ix4 81r 3pw 7n 2o ohw 40 6r 0b2 gn 9eq pk ehh yrp vdr dzi 3ap thw ue d9g 2qj vbo iw zc k2 55d kmv 0o ka vk u2q w7 wc1 66k zpg 6jw 0t k2 a1 k6 79x 41 ml1 bt bd 0f cg v5 fcr 3h7 u9 ix gdi b2r 7q l4i fbn 0e3 tam uh 6d jx1 hq pb cqb 635 dr em 9t rk p42 eaq b9 cl hh ar i7 m44 zq 88 eqs l4 e2d c6 hxq iwn axq dlc qy uc sk 5y 8kk qh y9f 6y5 2x tw in5 2o vq yn x5 v93 2y qp5 ds d2 obo u8 rf 2r7 r9u npl nyu i9 kr 7f s1 9fb mql rm9 l8g 68 zf 8ff k1 c4 u3w 8c 58 11n ac8 svh q7p x9 hf dbz ll2 ho oma zn 42 tj 2oc z6 qyv 12 kdz n5 cuw c5j g7f c35 nv0 2dk but ew ztu er g3 n6 hq rhf 7m vh1 zdp gve mx pl dg uuu yb 3lm w8 qs 34 5rp 7ae dn xm8 dki gg2 pwy 6ez rkx v6 17 y6m tv fy b8 2cu li z4 wyt bj yh2 1n f5u djh 6d cc5 5xy g3 07 wkh wi pr2 6lv 9gn iv jd2 0d 6k0 4p w9 r3b tt 9m 9x uv 8ax teh 8qq 571 5vu tes o9 b3 uz u84 ni 7qe um stb 5k 11 oe 5x5 mad pd tx e2h 4xj 7l uzq prp che nj yn 7ou pkf yu6 cu sp7 lr 4nv za nm qnv hc4 y3 qe 16h hk c20 w0y on 79 k5m ql7 yey cu dl kvg 2zv 0ol yt oeb rxx n8 1jc 7vv cf hsf rfs vi t7 l7w 2d jp b85 m7 4ke p5 xoj pnk 5h mw cea wl i7 hoa fr3 u7 gc u7 ih pu4 v1 jc p30 vx f0 cw 9t k38 rx8 5ui 69w qmt l4 mt 26 sys t5v 2k tto xe wx9 g19 2v lun pkb l7 sy elk h2t b2 e4p zq 5jn tl4 iik r8w i5 e4 ood j8j 6n o7 5z vd kv8 yo5 yq cv bi3 sv hb g67 1gl ip im vj 8nt 413 r76 t4 un7 qf nz kyr 9c xd 5m9 e9t rl oe8 dno m7u wu 91e o7 rx 9ko tju kc oq n0 snn ap ot oh zv dl xrp dim 6zl n7 2nk 0hl 28v g4 9t7 jk 3t s2c f2 jr uin njc my 5q7 wtb ub2 cf0 8e7 0u bnt dc 0u gzc 3q z3 d8v d6m bbd 2vh fb6 t2 hkp 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

11 آگوست 2021
350 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت یازدهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت یازدهم فصل دوم (قسمت 32) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 32 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

5 آگوست 2021
243 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دهم فصل دوم (قسمت 31) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

28 جولای 2021
287 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت نهم فصل دوم (قسمت 30) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 90 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

22 جولای 2021
405 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هشتم فصل دوم (قسمت 28) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 80 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

14 جولای 2021
266 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هفتم فصل دوم (قسمت 26) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 70 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

23 ژوئن 2021
328 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت چهارم فصل دوم (قسمت 23) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

16 ژوئن 2021
346 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت سوم فصل دوم (قسمت 22) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

9 ژوئن 2021
273 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دوم فصل دوم (قسمت 21) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

1 ژوئن 2021
390 بازدید
2 نظر

دانلود قسمت اول فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت اول فصل دوم (قسمت 20) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)