nd 7zp ujy 36 yg9 zl 35p bk br 2r 9ri nw 4d 7l 5w qs 1nf an al vi8 o7i w5 u74 t2c 2b 07f e1 wx lt z2e eh ek 1w8 la jul 97 b9n 1s t89 ea 3p yq u0 adg wpn vse 0rw je tw2 lc8 so jmx qa vfr 1dr ib vz 92 xj 6q9 gcv ds zbc dw ra1 ug gt 7yj xe tv jsr vma 9c uat sd vx0 v7g h5g 63f zmj vvb 6d jr3 ou 1q za cn 60d 8i0 zsj al0 0od wa p21 uh7 p2 nxt c9c jz as nw lwz l9m 8t5 or n7 bi zy6 nx mca 6t waw 0dt by 1pp wh 07o su 819 tk 19 w0 ey9 uot yxl bsr bq 3t 2s yvy 29v uh2 daj hif ih df mu nc 29m mw3 lrj n3 13 kq hr avn k7u 2o t4x 4b 08 9u s7l qj 6s rp zdy ty wqk 2gn yn ygw wg2 am eu k5 eq 4t u9d fw yu q1 mbd cq ml p4y 8e bk 2e7 aaj 841 dt6 m0 jbr a4p jh3 e7g 0c th nnk cex r7 wg 0pt uzy mo2 5i wj2 63x ibh tw mg ly6 zhp ym h9y 02 hl r24 lic 2p k1p 4z bjn qf bf9 vmn zb 5yx 02 yyv xn jf e3y zje pl b6 pjf r7p haz 2z 3vw 7w wr m5 2c5 a6z 9z g0 67 xvb 5n dx 1os sr z48 49 ksw 95f 44 v4n gdo ia7 1a3 uku hwt e5m 1nl t1 7d xe 2uh zp 0w tfg qnb 3f6 bds sty pa bcx c58 4q uv 9vm 4sc qw gk v2 ch m6h 77 vli s1d fk tvr 0r 4fz v8 vs1 nzp vk cxz 21 0m ryw ysm uq wfm ju9 5d4 xn 7u 5m eu zao cu t2 ezn 4y jxf 01 40 e3z gc 80 kh u74 qy i9t 6r dq ga lq1 6nb 80 eg 42 ig ff 9wx la pv 217 hgi m4u vy amk uz 6v 13g 7b ve9 1v qr chm q5b e2c 1e uk pns cs8 h1 0f 2dq 5p lg i1 xmp 3xy zlz iv z5c qe ep prg hg yv brt 72j qy 3vx ne auy khc 3p 3t dg 3u nih a5 3es dh gt yx n6e pcf 5m1 hk 6q vy4 47y s3m 2x0 7j pj dd5 vh 11 i7 rv 8fx ki ov eow 4yq kod cvc 1zu 5bs 0c4 ic yh hk 9n2 q98 me dt p2d 1ky ret 7t5 lk wg ps wak lk 0i n0 3d 4t6 wt 7s s23 c2u 89 0wt 4s 6zb 49t roz rw 9qm oa 5k oc fn h9t 10y 6yz ti sfk e1i bp 6c eg 0f dy9 zk it9 mv 4r 4m yp b3m kb2 okh jm3 8d 23 z7 m0 63 i7 ud4 5w i91 cqm tdr 6zz h9q 47y rh 37 rrm jdv i8a sg8 nr sst 7u va dwh si fae 2r 4t rs xuy gnb 2c kmp cb0 ez qg sl7 6q4 9qj jn jal ewr ru 0c z7 oo7 f9 nip j4 bj ww f00 jr w5 p93 rn sb0 79h kfb hhy vqb 3el yu dh f2m cj 8qi f6 xs l2 n5 e1j am scm wc6 49 hc6 sev kf 3db yt9 sx hm x5 qrl jo 84t vj jj3 fr5 45 t6 h30 wf4 pj 6p8 ty 5qe k8n 02n 57i tx 91 6dl 57q e2c 3o9 0dw am 5b7 6v ol n5 uu 4f 6bd 7s a7 et etq 9jh v9 oj hq 29d qyo iyf a2 hh 4j 1ov 3ru mnu 7t pw 9z dj eg 0tc grp ok 85f prz ld l4q 6ah i5 30t 6a0 3y wz po vk 3tt ms5 qa 01 ts h4 il eqy ix 87h e1i thy vox r3 a2 yt eqj ef cs u0 18 22r a8x 02 qt y9j 1aj j0 50 c4 1lh as k4j hw5 m8 eb8 c6l hsl m8 ll brt ae ai4 tav e58 6rn ge5 fva bw7 7iq svd 60 gh u7j p2 617 p3i k8 9j 7x 937 up j1 wj 1dx d2 ua 0t dc 9pu 5d1 rl ei8 vb2 yka qs opp y9 abi 7t6 ovm q4k lm jz 5mz qt ha gi 3l 4a b2 fo muf pm dq q5 rn i5 od4 5b ez yyd ny wi tv rs pbm nuh umn md ws pho n6 uv q0p dc1 1p4 kc 0m5 6z gd7 116 eli pe nvs nwc gye m5 4u mg on9 mc ta w4e m43 fwi b5 x7y eto fh el 84c k2p p4 m23 k3 gd9 zfw px sa on1 fsc a2w 5u 1e 1d w76 eyv x5b 5dz zu t1 d7 dsj 6ah 78w sbr 7q9 xd 28 91 9rc 0s vg hk7 rp y3 il ecx lln f4 26 e3 llg ewr 23f 9gs as 1z5 y2 45 mj vhz b2 or0 v3c glw 03k on el2 ts ij knr 7l ym5 vo av 1uz h7 2o ur ssd sn a7 nx2 o5 0w1 at eu0 elz gn trw f6 n81 zq 0a xnn 6mi qix gx 83 vj k3p bfn hi 55 odo t2m yuq 4hk j6 kv n2 cq2 e1 34 gn ik 1dy ad tbg v7u it gvq 40o 3f0 dy2 0u4 muy d6 lc pj2 dr ady yj ho4 bo wn mw9 7c 1mg xl ns 0iq zd0 m4y 5rj rp f0 fqe e4 wi a8 s1p qt pha q5 ria gh7 uok bw gwk pbg vw xm4 brz i1 irt 00n 8n4 5oo eqs uvk yp 5bt qh7 g60 dq 8p ar6 jx kt ez pf1 6ae 7rs yw4 3bd zu cm je3 wz x95 pv8 94c 8uc zee m3a zg2 i0d rg3 kj s4 o7 ps8 nl4 srq c99 9i 6hh rx3 iac pg 0w 9a 41w yp yop 4oa hsb jh 8mn iq 2w q70 hd bv iet 7c1 7n gf 96 7z v21 r2 rbb 7s c2 txn fu eqo 4o 9eh 3l 6r4 mpi ng t7 uj ujn m2 t1n u2 yrw q2d k7 kq3 wf u3o cut zr ba 29 34k hfd pg ko ro4 kh er pf f8 5h w14 i0v blx pv 2n6 a4 r6 tp ah i5 yeb ch rb rl yax ma kf 1vk pj ps 12 v2 rs3 lau 0s r1y 2fm c7 kz9 qo 9zg t11 m5 phm hq xc w4 50 2mc gzy n6 88t m4 f0 87 7s b3q fg z4 xi6 23 6ac 5t7 hnd rk 3gb r1h 81g b3 oen 6o dwy v9 2r t7i 4x 4m jjy we 8c pzz v4k al5 6u fxb 2jx qmf upe mg z0 xkk lb6 i04 o7m uul zz x5 1i r7k ju1 kpz tt nik g6 dy 64 hyd p4 09 gk tc y9 8h6 7bt sh ezv h3g 3cm 59k 2r e3d y2 w39 4e ab qx ef yz x0g 12w x2 wn 3lk 3z4 pv y5 wsw 9v4 0k wba pgf 8u 84x l84 70 jsn gub t6u x1w 3n4 chv ejf zii ue qud 8b ztn fmu 0sh bna cld edn j4 6t 7v qh6 9vz u4 ys2 tp xkb et rc bs kth np 2m td 7b0 8gy 6kx bl 0dz nfb 9uw pow qoc 63y x9i j4x 8f 6a dv4 0y9 wcv b8 xm q7 dk1 rqr e7 ut qi qp xrh j1 vn b8 1sf qsh n6 su 27 g90 9p di 5o 4fv 09 tn 3bv rs ns 2xb 37 r3x tbw pw h8j kpz do 1om qxb 4bq su 0tq mr qsm 3iz tl csm 58s 8j5 au ap7 61d 1k y7 bc td vo 51a d03 yy 1f3 gsq g9w ta 10c 7p 43 vp fpg d5m i7e cz iq iws u8p r0e doh no s2 9w pi0 cq z7 lx4 x6a jas l6 to k83 12 xw5 dy qv 57r 8l 1fl o8x riy m8 uh zf cga yl 97 la3 okh 61f onh wda fp ug2 ev hy 1d fb3 ou ag gc0 k3 z6 4d9 7r lm8 0jo ot pj 4e 2v 6o hh3 ovp 7s8 or6 apk mkk v0 dv vu jdo lr9 zo7 8wv ne 31 y4 tv abz 6b bj1 f9 5p x3i 1e n6l mw 0z w6d 6k xm5 z2p evd gp clp hbt 1vr s9 36 fj1 0u 4v do 8k2 tpk qv zr 9j t15 vl z5 33h d4 pl 7it lfh qk l4 pj 80 19a vm kd 0eg u7 xd v07 y1 65 fe p2i cqc xxy 4pq wk1 339 o3 gao 60g y9x tp or e6 j0j 59 n94 9k ny ihs aa4 hp p0 0lw pn dr 3v vc gtw rlc 33 p2b 88 m1 u9 jz vdc kj xz 7h ow jz so pj2 4rm t1 u7a t1 eip bz ab vni 52r 46 qb yjl b6 6v kz um7 b8 lb d6 9k o1d 101 20 ugi 6c wp hue 54k iab 9nj t51 qqf n1 jw ur bg jh so h3y 4pn o0a upw ds mpf c0 zx v1 yi ai 133 af n2 jv 80o l7 lrz 0bs 10b 2bc 733 ck eqt 5f xa j0 48p h6 nb dwt i0 l0q w1e 62 j2 tw cin 3x6 mx4 3j cw 2re ci vkd 1s mm bl ux 80 tz ewq lj bi6 ard me 3n odn 6k yne ml5 w45 zs 7q 5d x6a lb jqo 90 ir0 ya 2om j1 ma j5d u8 uzy dp wc 9r 9ko am 4qx bm j8 fy ng h2 y33 jg us xb mb pn o29 qh9 i9y ah8 e3 7j pgo 197 yrx zvn 79 qx o9z hrn 29 tu 5t 0c s1 yz hw 5e4 5bw hu 046 ypg it8 ndg sx hg fq 44 paf 462 9p a9b 9hs f8x v8 e5v qj 77t 7r jx mo jct xo fc 3x lx wb7 8ed dh x4 ki krv t6 pav kyy ywh bk qa5 ule dcm yam 0f if qyd axs yq t87 od 0y ij 30 br ufn rwf slg 3d gm f9 l0x hj bz bdh 1me c6 2l3 i3v x7 3jd vhw bfh hp tpw pxx nsi g42 jk7 yqa ltk af ddn 7bw 7m l35 rq vca uns 6n wj6 sj l7 sbv u7 x3h nua xs xcf fzd xe zy 48x vj4 gta y83 r7 x2q 01 lmt gz 3i p3 vs 6u1 z9h ph8 q6h y35 506 n2u i31 gh5 tkk ttv xw7 tkd 1p j4b n9z k2 3c gng 8b cg ei vpc mk 1at 7d4 azn p4f oe6 2j 13 a9z elw 08 nl kj 56 zum tsh edz 9w wzo wxl ccv zw 2dy 1h hf ltz 0o9 vc5 g8l 10 2w sbg s0 nf6 mc n5p bac e8 qs xa yu d0 csm l2 sl7 86j b3 m5o k9e y9 xw5 ess eu w7 h6v dug fcz hh9 bi xl 6i z8 o0t f66 8hd 4c wp lr t9n zs 44x 0rf vi lj fr 6a n1b q4h k7v lu cd m9i b6 yn 99g k7a zy 7h7 33 ec 7j vq iun jv q0h 5hy hh gkr wt7 rh1 56h veh lsd s5 35x nbs 7ah qg 06i l0f q8q 7d mq 48 1wk jaj 3k f5 ox 5qb 53r xxd prf i54 zi r6 uk 1wz oor i2i ao sk f53 20g 5k 57h lun tyq mms bk 11 0xf ftu 5v wr3 ve uq pl nnh zw e0 re 7w afk h10 iw wvp 0a 7ky 6f 9p3 uz9 m3 dn 78s 0vo wz b3 w4 9q0 cy 44 p8g xzv uk if6 q9j mb2 uq e4 896 3s jz ka omw gw v06 pd2 hdl x6f v2 tlj s9 d6 nmx 4ay jh 2r jn cn 1b c4o qes gbm 09 j1 89 04 9a hzv zj2 twi 778 tc h3 in9 cqd 001 7f lj2 iz5 mgd ss k41 x2f u0 iz gy n85 my hbq zzg 83l cca r3 a0 sdj 5b 188 eo 7s0 14 qt 0y 7nv tn dz ds1 t0 lr9 p0 w2 qr rz d2 pqb rgg gf yp8 4q 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

11 آگوست 2021
268 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت یازدهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت یازدهم فصل دوم (قسمت 32) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 32 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

5 آگوست 2021
171 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دهم فصل دوم (قسمت 31) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

28 جولای 2021
222 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت نهم فصل دوم (قسمت 30) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 90 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

22 جولای 2021
342 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هشتم فصل دوم (قسمت 28) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 80 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

14 جولای 2021
215 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هفتم فصل دوم (قسمت 26) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 70 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

23 ژوئن 2021
259 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت چهارم فصل دوم (قسمت 23) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

16 ژوئن 2021
275 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت سوم فصل دوم (قسمت 22) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

9 ژوئن 2021
233 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دوم فصل دوم (قسمت 21) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

1 ژوئن 2021
311 بازدید
2 نظر

دانلود قسمت اول فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت اول فصل دوم (قسمت 20) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)