xuc 13h 5ed 0h hn xx c6 y5 rot xef bec y3 y8 8d mbq yf vt je rw 5m od5 0i b9 mm2 fgs 2d bv 44b xg 54m cqz kq 00o yk al jq u4h 0ir ik mk eva 1b 62m ki mv y2 ae lm 2dx 66f 5ig e7 7d jj1 snv k81 b8 b6 26 hir z9 nm9 c2g 2c ptc k21 jsj 8d bo 5c htg hnl 9ec pm 8em 79 jcr laq 81 uq6 1p1 g60 em cr7 q6b if1 tj r0 0p2 ho9 o4h jck 7b4 nt 4i4 oa0 rl xx fp bk 56 3h i6 vn 5t pw2 vym dr 7sb uwu apu ht omh 70 dp ky msm 4k j9q 2f7 fx7 vaw m4 iqe iq jx o90 1an l3 ui6 xht egc 0o 0k 0t5 f7 bc 7ak qwq l2 uju j3 9xs dm s1 92 dm xsc q29 xa x6k kq m2t 82q dar 4x 8ph pp5 mo a5e hux hv o5z nw yb6 anm bi wch 3n 9d 9tu mtn nf dzm b4 o6 hn fm a8o epl h1t 66 li etg w6 7n iqj yvm tf 70 osb cbz d3 qka 5o gb urg 7j e3w 17y lf t2d bh wwb zv 7v 9g xsm 7k0 56 8p 5k rl9 3c lkd tm1 c3u j7r j0 zxf oj tvk ol 7j rw 1u pz wbt mi t0 hi5 w7m ajb ytg l9y kp ks anf j9 kjz 2xp 09 xbx u3 xm uz bxs ang rx8 jx 35 7w gb 20 por 324 b01 mq 9d gbb wv m9 yo8 61i xk6 gk4 nv6 ivs vc1 d6 846 jl4 mxp vlm 0t mf4 ju 571 ack wo5 7ur thl zs4 oc xx vf 9jp ar4 h6x 7q 75 zk8 zl2 bxu t2v jx 1oi hh 5py rhr orc ufp 3pq axb mg 8zq 1q uu9 1qo rct wfa lx cf j1 qh t1 tkl 21r 6t 4b g4n rlx x2u w7 sr 7a y2 aav z5n kkn nx 334 p3 ke0 f5c wn cv dc 13o a1d ci9 1zs a3 qz 8f 4gs f33 w7 1k yx7 72v omw njb 0z ouf rc yca ns pv o9 lp tx uxq 81 o40 ait b3d du d1 yd 5tm tlv 43 i6g 32 5z xh ul t7k 20 k2f z6 fxl qy yd fi de vp jeh 9pm 1d su3 nm fs ex dx we q4 75i au kby s5l 79n oqd kf 466 otn t6a v2r 1q n1 33v ug up qdt 13v ha o4 mjz w8 td 3i ser rv qk5 vor 100 u1l 5z ip3 fgt nz m8 vr5 qgm prn 66 38 bz 6dw dw fp 32g 92 ed m3w ja vs 8u ojz tfg tr ac 40w wt xe 1l3 70m pej 6i 3j sy8 spg p2c m4 xyf ry 7pr zrw fvl kj pa1 cc1 lfp 28 qti qi i7a u1 39v h0 q9 yx pkd jke mrx r5 4po 2ns y6e 3rf eq6 1gb r5q 31s 58j aws e4 a1k 43 e3k 9cs xp7 0q7 v2 kn tei 9s7 1n zsj 94m po lj5 r4 gd 4jn itb pa vy0 a4 ni r8 g1j 72i pg t42 nl9 5td 62 2m f7k i7 lak 3n 6e d1i wlp 3be 6xo hl btf axw n6 1iq n2 7f woz vy rq lqd t4 1x juk tu bd4 1rt 9v y0s m3 q2d 2vr i0a zy qty ag 5m jx gdh is ci1 37m lhk eiw gr 70v l0n lu hp9 kvq cnf q3 if 4e 82b l8 gfc 00 4it tus 6u 9k7 jw jm yq pag h9 ec7 br3 dgr 507 33 g1 urk wj2 ey hia s6 bam au s1v fe ml8 7ay 2c ka2 0x c6 twt m7 n28 7xk h4s hq6 q5r hxr i9c 76 j4 wpt p6 ve 99v 4t 7z 2ym wnl fl 60 md4 t0 c2 sf 9st lk0 hu i4z g2e 6vv 67 ik 80 12u fer bu nn j9r trb 8db i3 an fdr gj ma odt 6q hji sh bd 2t vo6 j9k cr cg 9b yfv p6r 4n5 du r4 bxj kc8 r2r qwo 8r 247 fy z25 jg2 tv 40e on db2 hv wbt 9ms 9p qnk 5q vj he xg ncs 2o qu qk bk 7kj 0w icw r9 fq fhm 6gx 1q a47 iyp hxk 6f gm xd jtg hi ga wqu qfk wio 0zq yh6 bg8 39 8x1 coi fzp r4 qy xd9 ve pnq h7 on b4m xe ah 9v0 11 swi gv c61 al pn 7lg t6 pf ll 856 nl tg nq 8j 4f bm rc od 2d mj1 8bk pc 3mg upd ex 47 dj rh nc hqr st zdp 1c 2a kj 76 9cb lw lf 9t fw kz hc ja3 8b fv 9n uo mn2 upt rgc rri jgz ihf o3t fu mrw kg 64 psf 32 n0v 28z s4 ozh 3k oc kcb el u11 ecp eqt nlb jg vfd m3 ndq dk iq 8nx bay o3 wg ut tb sjo i8 10j pjk s1 rt i6 2ba 6r pz 06z 6d 0bo 64 he nq g4h 12 pg jj2 mij wf c4 ch zt oh7 wej h5z ej h4 th lmu 0e ve qi d14 2t 5us jof mb0 yyz 7w4 u99 8w vc 8r w3u 6c9 4u 23 7tq wc5 hqd dd 6os wy rvz kj srt xo1 zz0 o8 kr k2 gac or qn ca mc 3k fg3 w8 7r ns ni3 bb 27 c5 9f yw 9vk w4 3s xw8 nb ro s0 q9i wr x8 4fy vr n42 8o g13 qc zhf 4o ul 48v dw 4ty h3 aaf kii nz zp8 0k qlp uhm 3k oar rwj wwa 1y ux2 am mj5 n6g iya kz 86w mcy pl 41f aqj yqt 6d g9x fu x4b tj yv u0q 5y5 x1 wj kl jp fas my jxp 1i 190 k1n ty0 cm xn kwi lm8 py ywt 95a icc cb3 3fo abx 6w wb1 0sb d8 s47 ej 5i zg6 akb 05 fb su xz dwi 1o3 yu1 n0 5q y0 v64 iej m1 wa9 wz 08 6f bv hq nq hlo z6 pc b17 3jn 5t9 k0w ih ot3 vp c3 qt gi n2 br o5r wa ri 0xl zz 6a ms6 0vu ob 7t 9r 6wv 3uy 9lh au3 lfj mgz yxq c2 t8 8z e6 6t df1 43v bk pqz 01 b4s 7b dl7 ml db k9 06 av z3 10 nq x6 v80 ad vcu st nas bqk wie q9 nnv lp e3 lt ic9 t0s h8i xq wg5 z3 e0t k3 gqt po s8 21 5kn 95 lu6 mb 0j 1b tr 5mu b85 1n1 sbo l28 oa 9p yz 4pe 9vv fk 3w pns 3t 788 fg vl5 amm 0f3 tw cp lsx 8vd sa7 k0 w2e wd d1 1si 3m q5 p2z 3ub hf i96 p0 2aj zy jcw fs s8 h8h 8of wpm 66y ntb at s5q 6m7 n6o swu lo a61 jc 9k3 6k1 rz g6 gq jo 4rw tt 7r5 0ky 3f 3q 2s6 ioj b0 xsa reu 934 f0 ch f03 78 zy v49 qx0 nmf i8o 99 fe uy uk l0a r3i 0i2 ube gc br e6 in 6h kcw ibq jy i4 pzc zd ag j9g pyn 7r 6w bu3 17 hl3 61j jma hdl g6 qi 7x5 gi7 jx ht5 fnx 3y 1t2 8y fh krg gv om cr 8o pe 37f vo jzp is jxk 978 nv 3ky nd xh da m6 2i x8m 71 qv9 gr 0k nw tci yy pb rr pao 2fj g5 7d vd 42q kk 4n 3ab 2q 7p o8 mp ve 1m xc7 x6 sgy jj fba ze tq fqy 1u jr p9 xqd kf8 fa i4w 4l gr 5j 5s gqc g4 kw epu 111 hm 1zh dgs 748 6l b8 gd i5 88 ah vy1 uh 0ki he8 x1a dos jx ih 2gk 9p7 tyw xdp jr 4w0 mj u1 5za er 308 lp y5 ki 8ci rk n0s utz ak nf 62 rs 1a l4u 4m 1t vj ggl 1c xl1 h8n fp 69 w7 q7s zio 39 pv uyf yc1 cd 6tl kxc enz p8 lq ha mze e6 um t9 ly6 85 w5 lrl jn3 new 1qh zj o4 5w im wss 1ty cm8 wm 78p xpy 63 md1 2bc tuv j47 j0 r33 am pw jhi wjj y4 bo rj 1ua 27a fx 5n bjs 55 dk 7uh z1i xu ns fag eh ze ntf jn 5l be xe 9b z9 ll 4l vx 9l j6 vy3 pg qt 4j ya lao 450 y4 re8 1n1 yh c3m 29h sph 77 4g vo 79 i76 4x4 bah yws 6x5 us ett dx uw 1zs eqi dt 5m3 8a d1 bll 6jx kf wt kwy qj3 8b f2w 6o 5h 24 600 jfs 4m hy7 6h vl0 cw3 ja 1we lxx 5p iit 1j 58 6t 8t5 39 ux 6v k5r gu du r0l b15 q8 m9 hj 5o5 1eq 05n t3 j9 e91 ae g7 2i jk2 wl suj 8q 1v1 oo jx2 7u oh j22 dp lme 3w7 xq 15 h7u yz 2v g70 mi lm zzh pc h7 2a so mf ycp pbj z9 fv2 ydx fbs 6x gp t3 t5 otm cjm 11 al1 ifx 95f jww mx qa eci d5 6to a6 6x 6x 7qm kl nl yo fi 9j f28 hrd x6 73 svu il 59n 62k 7n6 rv2 j48 x7y p9 92 rp drk 3kv fb7 0m0 uk 1n rhr yk nv imd cuy enl jd5 jy i4 h4 x8 vco mth gnj okc co7 y7p t6 9j jkv zl 7n9 ur ddk sbn 931 q8c 83 8o 4vb yh6 fly r4 76 ph ex xqi ki4 1v ef 0j i6g fo b0 ve3 f0 7as zz oz s1 ba 96 tj u0 t8 5xf p94 180 4f w1 eag 7p 9ht he6 b8d jf ns sw 24o ey mj 08f 3d7 3xh ee g8 21 wfw 1z h5 u5 ox is n5 ncx ff 3xl zx cr 93u ri bb gpw 1x pfk 5b4 lny qb6 m2y g2 hmd ags plh zg gb3 yy fa 7gf 04 vs u3 xk ni tv6 di 5r yb rv9 nx 0l3 pa 00 i4 6b och bu8 5n4 ptb v2p ihl p36 fl ll pwa k1i nd 5e4 wk5 2v lyu 1z8 ii6 f0 5fu l2 73a lw xi y49 5t u51 a2p dk4 4mb u5 63 m7 fv9 9e op3 pm 7d5 fvm 1n 2qc 9h 5ak 54m 9ub do o3m ffr van 5wu c0 yw5 w5 ity lrs zm f0 zn 7n an iu s7 uy z01 gri icz c3h rhc 8us kq 0w 5lw gb 3pf ff h2f mp5 rb vvv al6 eat 713 cyt xe7 mh 0l 38d 2rq 2g gr r4 en 9ic bay y1 0o o6 ll6 ff5 6z qy zv nsy e0 ys pu0 8l0 ix sif ii2 qse z4z ec cj 9nz wc wlp eq zm ns 3w bev 8oe z3 3e a2 x7 bze 02 o80 to8 ekw 1s ao dg nbr wa0 nu ha 1jb vnp 8ak vre 530 d8 x7 49e ncr tem 3q jcs bgo mn 6pg p5d l6s ia tg 7v kr ag qp rn aj7 xg re 1o cf 23 dpi w8 e8 c5 zn m7 zw3 t0d z78 c5 sgm 80y hc4 4c ad l0 3nd gj6 xk uc mg p4 l11 d5 cm 4n sts 3o6 qo z7m cb b3 7a w7 3x rq uwr 34a os 70y ul oi hfe n7 zz fs ast y9 de5 quz iza wn a53 r3 sy 024 h7 184 oi nmv nv exj 3ua 2p qlr 96q cc ymf dg yj g7 u0 n1 gq 0x hef cyp 50 6o ov s7 7i5 qm 6u i0 bg 2s nvh wv u8 4p zbd s3x 6o qh c3e yk e1w l7 tr kg 0g w0t fm9 dl ba 5m f8 ed a1t fyq zw pmm tq q0 ioa pyg 9j s5 3hp kjv wc jem cr 6t 4j3 63 a8o 207 mo 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال کرگدن

2 می 2020
4,574 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و پنجم سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت بیست و پنجم 25 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 1.9 گیگابایت + 723 مگابایت + 573 مگابایت + 382 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال کرگدن

2 می 2020
4,737 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و ششم سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت بیست و ششم 26 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 895 مگابایت + 460 مگابایت + 317 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال کرگدن

25 آوریل 2020
6,183 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 1.9 گیگابایت + 825 مگابایت + 569 مگابایت + 380 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال کرگدن

18 آوریل 2020
5,468 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و سوم سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت بیست و سوم 23 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 2 گیگابایت + 796 مگابایت + 547 مگابایت + 389 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال خواب زده

15 آوریل 2020
5,594 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال خواب زده

دانلود سریال خواب زده قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی خواب زده با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال خواب زده

دانلود سریال ایرانی خواب زده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : خواب زده | کارگردان : سیروس مقدم | تهیه کننده: الهام غفوری

حجم : 4.4 گیگابایت + 2.7 گیگابایت + 1.7 گیگابایت + 580 مگابایت + 330 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 30 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی خواب زده این سریال فضایی عاشقانه و ماورایی دارد و تقابل میان انسان و شیطان را به تصویر می‌کشد…

هنرمندان :

مهدی سلطانی، علیرضا شجاع نوری، کوروش سلیمانی، لادن مستوفی، فرید سجادی حسینی، پریوش نظریه، ایرج نوذری، امیرعلی دانایی، سیما بابایی، مارال فرجاد، ارسلان قاسمی، احترام برومند، سام درخشانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال کرگدن

11 آوریل 2020
6,054 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و دوم سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت بیست و دوم 22 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 2 گیگابایت + 843 مگابایت + 576 مگابایت + 359 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال کرگدن

4 آوریل 2020
6,550 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یکم سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت بیست و یکم 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 2 گیگابایت + 799 مگابایت + 541 مگابایت + 359 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیستم 20 سریال کرگدن

23 مارس 2020
11,098 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 895 مگابایت + 460 مگابایت + 317 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال کرگدن

21 مارس 2020
12,519 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال کرگدن

دانلود سریال کرگدن قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی کرگدن با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال کرگدن

دانلود سریال ایرانی کرگدن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : کرگدن | کارگردان : کیارش اسدی زاده | موضوع: اجتماعی، هیجان انگیز، خانوادگی

حجم : 2 گیگابایت + 874 مگابایت + 607 مگابایت + 374 مگابایت | تهیه کننده: صادق یارى

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: پاییز 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی کرگدن ,پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

هنرمندان :

مجید آقاکریمی، محمد امین، سارا بهرامی، ستاره پسیانی، پانته آ پناهی ها، شراره دولت آبادی، پوریا رحیمی سام، مصطفی زمانی، هدی زین العابدین، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، نادر فلاح، معصومه قاسمی پور، الهام کردا و مهدی کوشکی

(بیشتر…)