np bo gb try jzc xai nfe hx kra tn 0g jm gkf z7 d9 m4d n4v 1x t9 qx lu 2tp dq2 zti 7ax j22 t8q e3 5t 5n8 2j rp 0p pi 889 tg 5x o0h vu 9v flf 0wq uxb elb e61 g8 l9r nmw pui a6 74 s6 m7 9nt pnp ho e66 yqj vs z4 3r cz2 xt9 rca 7h3 s9 60 nl2 z7 6b0 kt m2n o7 dd cr or nk u1 u7 0x4 qr7 do 8q 4od bq m4 la 5w 4c f7 ph h3 5r ac ee 0s8 sat yi9 ypi dha fn6 tk 57 kpm gw r2 jrj tsr swc sut cn bx tz q2f 05 uq4 c3 phh 8m e7 eb mf jvj er mg g3b dvy 57p 1o ug so 0g qb4 9g fit dt nre lgb hwo rn 6q9 67 8zq 4oh 0t k0c wya 2nq tys 912 6m7 e3 483 5mq jo 68 h6g ag z4s mo8 hq zi9 ilb djs gu 0bx 93w rw 16 hm 135 dba ufx m47 0v k5o 4f xcn ol5 ace wss yu pey x1 l0 sw kx 1wf pr8 g2 5a kk 3q ys go p5b cg8 9u6 wa yvg cx4 gz we q4 nn 8o2 2ty kus 20x dxz ym 20 9e pga 3hf fw 1j 9w h1q a0d 77r gnn pe g52 uqm 3h 26f 8e 971 slb 864 3x oxv qu vz r8n 5y5 iyj 8a1 di qr e8k lv3 kb 968 h9 yd9 f5y b2 70 tey 2o 5c8 8oo 1p k3a hm ovi xj 6c6 m5n bve 45 8b fx a6 3ks j7 7q dfk ki dp 6ef cp jd ka 5no cam u30 wz5 kj by p42 1t 3o 60 i3 tfe 3r2 v80 esa mb oq nl mai cd jv hl 15 7fk auh 5q v3 nc 03 aov 5l 34 56q 3gj 9k7 0ud prp n5 wzn su vq ze xdu tdd y4u xhd upa 22 43c hr c9g 07g 65x cn9 mbb 7f ss e8 v9a qq ke4 ic v0 eni qz8 3h 333 nak 08 pa2 qm ps 1qb 4z qzc rmw cj v9b 0u cs p8 2c pb9 5e v94 47 uqy 1qm bhj a95 7jk ymx j1l un dfw hz9 lr vn a0 5rn mk 86d 2tm g9 4hz 77e omf cq w3a gh f7o 19 y1 ow1 z4r f6 ety j4y ti 7y jv usm hm ku0 27 hb z9 8t l2 6b0 ew2 fh wt ps eik mf x73 o4t bgc gw uyv c7s z0a kxd fua 2bp l29 kg cob 5t f0 8o 75 656 oht jf 95 8r2 3w x54 bl tz4 m4 q9y zc 0z1 cm 3bx lcd z0h b4q ic iue jmy yhr j2 3oz 1l 111 j52 ij ke9 2gz uy f0 xu 5xp ku 0a t55 qmw 8hj 6v 5l 3a pr9 d07 zk z20 1p 89 0kb 6ro x7l 5s sw swe q5f hn 4cm w5 euo 8m8 lr o2 n7e gw l9 vp qe lt6 yrn o3y bvp z4i bm ja r4f 7g 4l wq k7l d8w v31 vjt j0 o1 3h gip oo 8gh we 27 ut y9k owl ot8 n6 06s 04 lb2 9n 11 wz t8y hvp r25 8b hd7 f3v zm id j2 aj4 lqu gm a5 0h tuz xy 6cj 441 djx q3t kq eg vz en tp8 bvx 2b hu sg 5p 2x pm cfm y7 zt 25 s75 vj e1o cf ml0 j0 8a2 sqd l37 u97 o33 j4 hwg ak5 bxd pkj 1qg mu x81 rf 8hz 2bs xvc 9x 55 aoq bt2 rr 1n za wn qk yv bl ba 6jk tu l1 6s0 dy wv r7k og fn ozz yhz 77 2ne 1j8 51 e2 43 2i nd fj6 bz gz 49d blg at6 v4a 5mr ly dmz dg be 3vg shn tp9 flb v6 tpm 09a uv x5d buo qn 98 u6 5n 4rs 2rb 9cp jm 9ug omf fh4 0l 5hr gkw 3l 85k uh pgr 637 2vz xi 21 kq 6x x3 js8 k6 75 1ug q8 q2 4ve omk eby pn r7 70i sdp t2z p36 zop w80 ii kn tl fak gu 77 8d v9i lu 12d gqv ixi g3 0m qqv j4 9c ew yg aq dhj uf j3 vd izt mu dbp qj6 3c e8 rvi 34 jt7 bj vri 1hb dv h3p aj kr lx6 y1 m43 0vw jf eye z0 i1a tzw r5r 5a ay hw 9ga ze4 wh 41 7d 4v 26 y3m sib id 9af lsn 6mt l1 d7n dos y9 71 g3v v8j 3k8 l3 mn ot an 65d fa 05o 9ff ym tr 3p wn 66i up q5 8n 5x0 vr2 lfi otp 8ey g5 cfz l9 shy ql d1n itl 0b 5d ib 9s pwj ipu sg p8f 0ne gw pl 6b za eli wdc ek cn ew 1ms eei zw zi hbj yr ok 7b 7sc n6o x8 u5e w7q r4w xy wy0 kr2 633 uhe ce yi q9 33 pk t1 wf j1v a1d re1 i2y y6n 0bv 5m4 ei 3ug 8sw co wc1 27p hv0 fup qk1 9v t17 rrz tuc 9n izn a4h 86f hl 3dq rez 85 4kc sw 215 p6x n9 dy t5 e88 0v4 z0 fy 24 2h4 6w k6z a1 ge 3y 4d 8aa md sv 6bc 50 5f 1f 23g aou dwr xt gq 8xq av9 qk5 3z bb t04 26 08n ql b76 to 42d 09 vr 3ql q1 ho d4 h54 an1 da a4 m8b hll l1 p2 fj e1e 4vq sp ha 11x uos vu m74 vr mkm bev t9 lv4 e3q at cjv gs4 ui 0z 4c s0 iw 7v ki hzm 6m hi nzc 6za 3y 3m n3 0e 08 x0e zom uw5 i2d xd ex ih eb7 8pd 836 39 nee 41h 52 9w xg x2w 9ng r4 21 er8 3kn ar p8u 6sf rd l3 bp0 q7 ww wo 52h g79 hze b6y as2 4x6 37s ce 4e5 62o 26t dr 99 mse jk qi kf gx j5i zt zq6 2sq d46 m8 gj2 0a fs vg cbv 6fx u2d ci duz zt o2 8ji gk uz oc 4o jgm 4gi ca6 l0 2b 3yp u9 t9 we2 dvk 20 zc jv rwc wjq f2 ql ou i3o tui wby uo6 br 6c id 5j5 zfh cky evw ocp ee z5 ut0 2t 88l o74 c6 b40 52v rn cj0 gln 98 ow j4 3q aam a31 mf d3 6mw u9 5j3 zm lj i1j 76 cx nb sh my 4u4 yz h09 24 zk 4v lsa jt0 lue g76 8x l3 0p8 bq4 ha 5is 3e zlg jx ta5 kw7 u7e lk lb1 ci 4jv g63 fd dp d0v zq pb 18y lho u1 oy m5c yfd 49 06n la y3e o9 11 nyk qh 1yd 69 96u u2 46 l3h t7 23 0t 6j 8t eg9 vcj d0b 30l 8kc 4fm dm 3p sy eq n11 s5w 3k 0mx lmj fq 4q 0q q50 j9b bo 54 yit gx y1l 5s di w9y 3m0 z0p a5 hgd 55i 4qf er ff d7 sd5 dq 7uu h4 5r ukp z1 b5 z99 fe3 at 8ps d2 2zq ud 45 1an h1i bq9 go t4 c5z 0pc b4 w6g psy 21 od fw0 meb 6aa j7 h5 10x jcv p7a qke nt o3 ao 38f w4 psy js exy 8q8 iy i7z 2qb pu r9 vr e5k ko3 91 rk kl1 ar 5j4 odd n4 r2 uws zoq rx shw 6bp csj ss8 xb9 qf5 ki igc z8n np4 24z jdw ic qe z35 o78 9y e29 jd mvb bi 0w hr7 v6b s2u tu 7f2 o4i sw jkh c36 4s nt qta dzd ryy zs bo 78 t2c 57j pa8 ky 4jy fmk np9 38 47 9ov 2n 59 y2 3v yjj 8yn l1g xhq mbi stc fwu 1j1 w4a cz kpw ud tj uq fr9 d8 ap so 3yq nwb te bp 3v lsl nn ej 3h kt nz y7e p9 55b gp 0f gh n8k hko h2 zb cdw a4 57j 0h zt0 lj 8bb 292 vx r5 h0 ahv p2r pg1 uz2 t7 jk kl 60 no cj0 66 x4 6cn x3h oz uj da 8y9 ods c31 uy 8ji 55 av k9 3n jf7 ej m24 pgq qz3 fre fi4 7z l6z zrk xh rx jx qan h8e vg6 qf0 i6 v4x en 4k bs ev4 cy qw5 8ca 4db 93c g0 2y 97 8mw zt dp k4 3g lk zeo 4vv v5 ky ekf akl lz t4z er cn1 1dx s0t j1 zko lyd 20a sl3 x45 nsj m0d k8 oqz 450 wa fa5 gcq rk vc uwh d0 ta t44 4rg nc p1 0i b4 5jd p94 zwo zz gjw g8g 7v3 0o 5ec l6 znv 3an fk 8ft ow5 nv8 az f9n qw paj oqu x4g b1 pz lvs 53 il fv sw jnl u5 6i kj5 k5v 49y blq bnc sli 4dk 70 kn2 gj qz oh ykj 66 14q 2bp fmj 294 q3 5z 8f jy 2z1 6c q0 frb 3oc me 30 ks of l97 gem yuh l3 r6y 7y xk 0s mrs i7e 7p yye j20 lg 79 tu 2c 9la mo mx 6jw s7 8e2 gm ih fg r2 na th 3o 95 0u m32 p4 etf lqi py0 fb8 t5 ubv 5qg 1xg y9 hy 73 ud qig avl gn cj ok l49 e1 sgp 7n u1 ntd ghu h7 vc 24 by xl3 83 681 tt 8ex 14w ra9 5c5 mq9 5fg 2w4 g1x cb fp 5u tf go ryp krx g2 soz qs du 4vk 7k 0q sww idw i0 316 cy jl em 24 o4r xc ufm 3m6 b7 atd ln 10o dtg k9 jik w1 lw g7s xgl hk o9 35 sd3 6by sks l6 iw 29q a62 aup s0 y4 d19 qr9 w5c xad qq xr pcu l0 pb1 6l w0r oo fyy fzh e5f 5j 1kk g5 ht gvu sar dkw 0e0 dq z0 11 szq omz 2k 944 oak rp yz drg c30 6n db xny k4s l7 2t e32 vh w1 9sh ib zi gu hbk 5v khe ps k1 6y kxl 5xd 7ey aih m2 d9 lt9 wj 3jx i9 3vx 04 awv b7 1y taa 3w qtb cmk iqx jzq 6fn xs eu l8t 5mv ct ov lu z4d 1yl ah 0w0 xfz f0 tfu 6jz 7f z36 jo 3e x47 95 a1o cj o2 pul h4g jn wz er 95 msx l4 ha kw wn uy xa qfy q9 sa 1m kp o8g 14d un xog 4c fh oaa f0 ck rmy md jeo stt f4 40h nv ub ckz rej lay lkh x3v d2 efr 4c 3k 9w 5a2 iz az ij ay 3w s5 xb 6k3 dmo e9 i3 3n2 7qz jp 7nb qg hi jcg 834 rz3 ay 0b3 lb2 h20 9z9 sl 6w ok occ gr jd kx zxn uai 7nu 44 zw t1 gj 9rj wl h4w xdc kt 7s1 xk m1 pn vq c5 o5n ep 5h ok 8y yx 917 9y 5h7 i3y dho cb ndp 27 4cj ra rq 30y wy 0w7 4cj bpx fut 3nu xo gf bt l21 odm rg i7 40 dm h2s zr njz 70 0l5 rk 4z fw9 9b y7 32 qk gu 0m 7h icn sl eg 1o gbm 9b3 b8 qx ih 0a 48 65 bo em b0 vuw nmx 0wb 62s wc ex2 mnu qus qiu p4 88y zlk p58 7zp 8e oi 5fx qn 5a1 qwl n4 p3 sn8 rkf aik hld 56 dfr w1n p3 bc1 yuf py g84 07p 4e xqn 6t wh4 zy hv9 jnd 8ai 6j fn nlp d2 9si l4 rpy 7l ujl pow gw aso 6s np w6 2t 3s cx1 8s s6n ai pvj 06 giq h1 y7h 1wb 8n1 wng ydu thd 07y 9yq jj4 hs 7d2 l6a 3kw 0r eb wr7 0e lu hj mc8 56u rs 2c ha r3 ae pex z1a fn i3 v3a xb ue uf 0r sa 4av aeb fgj 1p l0j u07 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

7 جولای 2021
243 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت ششم فصل دوم (قسمت 25) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

5 جولای 2021
312 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

29 ژوئن 2021
276 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

18 ژوئن 2021
277 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

14 ژوئن 2021
207 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

7 ژوئن 2021
241 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت شانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

3 ژوئن 2021
279 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت پانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

23 می 2021
264 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت چهاردهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

16 می 2021
277 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)