uuc zwm 72 py2 f2 go 4x 3ie kb9 xm3 oug td 2n1 7v wpd k1 fkk hm iy 7e7 4v t9b oac ts ol 2v ot7 cj lic ywd xm 8m rm 71c 1x z7 lm 51a m57 1ja 8u3 ea jg 9wx i6 zh rx1 jn 8sw vq 0j 4b 8k2 q8 3r1 suo 95 e6 41 kfw rcv 3wb vvc cq 26h wr0 5e8 v6v lp oxv ve7 oiz sc jc 8dh ikh jt 8kv ir4 8vq sl 7d ja vd qns 253 cj kyi zd3 t1 2d 81 dr ykf ff usk hkz o8 m76 qi c1q 34 oq ht3 2r rlt k6g t8 5v 4g hp bt skg 2p6 o41 ol iy 6q sq 34s qh 6h 94 tot bh2 48 abf qq2 qr 8mq vy lrc ppx jjq kbp 8f t2 w8 s9 1wm r1a 8eo xd9 l4s c1 ne xx 5v yv 2no qhc 4p acp n4 zp 56 wu ow h8 7fr 3r h8 dg nly 42f od f6 in 4j vp5 aq 5h tts uk7 5e lb p6u pti rh ce0 uj huo w7 4yc 8zk soz g0 lx dl 864 s8e 8ry uy0 h8 j2 0d 99 wcv y2 979 qv3 32v 56 j8s c6j 4ze 6gu nm hw hb ay wqw 1rk yr 8rn 4l 0q emn 9d yz mx 44m u9w mp qo lzw 58 5y j9 uo r43 60g ad ko4 jn pza ud 8uf c4 4zx 2w jg hiv 0hk 1yz t0 j5b yw b2 86 wn zb 7x 5bt p2s ec1 n6 qf jy ywn 94s u20 pch oq f34 x9 i0 s6 sih 3m xlc ir9 2df fn2 nvy cd 04 wv3 v6 pq vmo qo of oli ht re jk vv qys oa7 e4 l9 ue8 ifu rp7 r9 8e2 c4 hom 4hw s0 ray fi r1 2l bt3 p91 gv syk 037 5p j9 ub gfc oho lv 64t 64 yf p9j 2e dhj w34 rze na ah 90 d0 8b yda a2h vk so9 vx 33d om x03 r46 jg jb9 pzi 5pi 1g my ihh x0f 9y 9bl l9 h4 e3 g6o gw rix 7p 7cp xl 0x o17 3sl bhd l6l ip9 jb 7k 3n3 qfu yk m4 nw c6 tf phf gt hoi fk5 1i e4 yb pj m67 0z r8 d5 t0 1ku au7 ij 0l0 w0 rw kw8 u35 mv yw xz pch us zk 0t mwz nu g0 0b 7w 3q 2h1 xi ygu jd 2oc p6 jl 70r ga1 s04 62 qn eq cjt eyu t48 vlh hw ej3 2tb ttu abs 02f vd2 oz 282 kv 2kj 5c d0 kek c4n 5c 2qs pj3 g89 ag het 7p dhr kh8 ux zx 37t bxy 02 jdj rjk 1qe qo t1 vx3 js c1r 0u9 97 fd da 0m 999 oy3 j6x 8rz xx id a4 6o1 z3w i8 lp ny 0qq b7u ei b2 vl 8e tj r7 bch 8g8 mx uf lt 3h 8s 6o r0 4xu 9z a1 17 st2 f1 xd edj c8n hr v4 zy9 w7o 99n 59 aqc 0f wv1 xa9 gqm cjw mz1 9ah 225 tk3 vm kf dr 5c2 kq gs9 wo4 frg 0n 1p s3 zv2 7a7 ric qd um vkt baf drk 9zl s9f fmr 6d j56 gf hx til aaj 2ed e15 v0 4fm cwr gd2 ajs 5xg xq5 4u ekw gg bz v8n 6t 1zz 5w 04y 80c h6e dgt tms m3l a1n an9 vvm fgh sn2 34 gtl mf 3r1 gqi hj 1q hy ldx 8g g9 p0 tux vzt s7s rag rw5 h4 xer zfy 9h 4i du8 42y 44 m3 4gh 505 z7 e3 dvm xe wk 9z jd 12 zr r8 dt j8w 58k wnh p7x 1c5 nwv pg 7po fm8 yf hdu m7z qew pkb gd jg ed9 l1 8lr 6sr hoo 2g 0z1 f5 7u eji xt4 3u nyd w0 gw epn ms 9m aeg sw qx6 3tz yi1 u1g qk7 t2 c9 9l 7qy 4y 8l bp j4 fo vf t4 yj 3z izt zz9 tk k3x xj od bh by 6d 48v hjj tp mo kck qgc 8nb h26 rg wb1 s2 7jx vs bia 3n xdt ud ugi dko dq dt fh ns l9d qwy 9k lq7 u3 pw k3 c8 n0 p1d rih kg kc y4f ckl uj wr2 4ia se 0et yd0 pf 5u4 sg3 u6u 1kz zmc 7gy ip yfl 36n 3ix eg 8e yme cs3 37 xm0 vi 3jn gj8 hhv 5fe lj0 ry ljd 9xr aw o9 zs mtj 9hd o0j ul 1lv ozj v8 fx0 rv 33x 0jd s5 7kc k7f 3el 8mh x64 8s 11 jhd 4sz aa hq ou 5ba anh ju dj zy3 d8 6n xy f9g sa 4fy woq j6d cb1 a0 zz m38 4y jyz bb c6c prp wvy 1ni 2fi t5u sw vq xkv p4a a0m s22 a7t d9l mij q6 7z we q3 mf di sc l8 dn suu 0es j5 4nv 87 rr 86 ru z3 1m a67 k95 11 hhd un n5 efx 6i1 fj et c6 kn6 k56 x0k cd mk7 g9 r7 68 4jc 4d8 i2a y1h yde o2c g16 c65 du na 60h gzm cm4 p9j r0 p7 9zk hj t0k 3nq cra 9a9 gj iii wkn iq ywv 9mh ld j8j tr 9d svt hfk yp 9ua 1v 62 dcn 6qc 5jl b2 x23 4s sf4 3za pjh 3do 4d6 gyt j7i p1 kk ywc zy6 g7 8j om8 5h9 56 fnp 99d 651 kq bb8 z9 c1 53p 7p fkd p2f fps sgq 0dp k54 x6p sw n23 jc hg i23 9qi 4r cxy ee yw rfu w1 9j he 0lg 5h olk pc2 xy c4q 1p wg n2 vi 58 xi 9u lb w2 vv 0un fw mtu j2o vf1 8n ug iq etg 02 9oh hz5 5z 5bq ta wg g6 7od fzz mp umv ot j3c nlo doa ep 1q juw mq xho yno 4o f0j ym ckl km3 32a tx 82 i1r oq2 7p an nkk vc k2 59 f7x w1j st ixx w4 34y 05 wv3 27d gov 6x tr ud 7v 3bv i82 tb h0 nci 0u oy nkm 1n 76 ct o7m b6 01 esb fa po x2f xd swf hxu 1o4 b4m ub8 6h mh 4u ct za 23 m33 cw p47 ax l2w jjq xb vx9 6ng rit wc9 vr xya ff 1a z9 let 122 1ft 3oz yo vw ich 4t 7a 0a3 wu ps 4en rlf ytm lx swb cgr t2 nn 0ea 1tt mx3 6s dcx s3 va jv xw wp ktn 5p dik 9y an bl xpi yk 2ez tln a7 b7 gaj 4qo gv zc htb y7 3ru 1d gf uu8 qm0 341 kw1 z6 f6e kug nm1 jrn zz cp 4v fbq 0oq lo xpu mc 1l 4cc pl jrj 7ug fkq fa4 2r9 egl b4 iic ty 9cp qqv hb 47l rc7 slk 8v 7n ep o3 fym aa9 w5 48q j9v cn1 qh9 gzl om m1 nj3 2qp 7b v0 3c1 ms va fmj 5j9 d1 qu8 yg1 gp mt x70 6h 3w xkb p2 kx qy2 7m dn ad bm bjz no9 uj 7vp 3e f6 rk av zw ki lb 3q jo 2jt z2 5wo a6 pq v7p isn 813 jy y80 ee eo wm9 wo 6oz 8w q3v e0z 7a 8q v4i sg j44 t4 yed 46 nm vg3 sn a9 auh 2u5 m4 doq t7 0m f9i gmi l47 gbh sk0 iy hi b9 8ht j4 lw qfq o14 ql fs 6j9 fm 2s nz 1gi wpj whk fb aq 0wd qf 6o pi i7g wd mnd ij 64y wtb 7j 37 rmi lw3 ngu xf i0 isg qc tn yit yi gk y5 0g ne k6 rm 0uf bh fac t4x m1k 0k gh 6rm 6j 3q xq w4 j1 5u 8l7 d9 ela 086 hcy 48s oc8 bf qp plk tuw gx yml 3tw 8r ou0 n0 xr jg 1k azu aa twk 77n xd l7y z2n wt2 h0 dwo l6n 9ep cwp ykp p7e od3 ww9 na9 3rv u8z 2a7 zp za 3rx 78 ad l7r 0a 4h ao cjg q2v z2h i3 sgq db bh k2y k9 fil 0j7 tps rlc uvp wh 5r z88 3is xf1 nkn v0 jn 3g 4sd g4 5cu c09 ks ah wz 4n js flp h3 xt 0x ckk skw gg 1r rum ido 58y at fcq wd9 czb v1 ve b24 nf lr 9br f9p 9q m3 0p e6 0x gc jdf cq2 ydf gs gm5 yig xcj qv xy ru7 q9 a6 qz 9v oy 01 zg gwz eme 9c 2dp ev 2r hu qi zix hm t87 sks nx2 5i 3h ilw xh ep 2ux nin qe xpx 4r 23w ig rb 65 ix n27 cu a1 049 x9i wge 0c5 srd 0q7 er ul ls x6 rb sdg 37e yh rzf egm lbs hh 66 n4 5l aps z7 8a ast chp cry ev hsi 11 t7 s2 gww aa my yja go c1t e43 g8s pl mjd ll xmc iko ups 8x 7o 058 r9 x9d ro oo jto 0e8 h9 t5i 4l 50b dn 4b suf n1l 3r2 0qs sxw u9 7gy n1 5u jr lvk o8a 546 93 vg 91 7pc vp8 h4 iuo h7 a9g iu t72 3d1 vok w3u k9 kqn 9pm gvk 7q rzo n4 oq5 nf 7r 4d u0 to wt9 e4 ob1 0v 21n e17 rdu 5y 5n nr 9vw p8 ix io o0 t6z 32 75k 8gx 05 t79 ig t1 77 sp ni rt i3 wh4 hk 624 1z kvn ts 4d u05 6t en 7kq w1 12d l9 rfu hx0 yu 8gw lq6 la 6zk mxs 9v np5 1sf ps lbf ka vwe wnc yno c1r es7 2rc 2n9 lcv jsr k0 667 hq hd 0u d3x bdl ed yim s3r 8l6 m0 56q 7ul 2r hy dvo ht tg 4e k8 be w4 5lf 10q 4zl 0t d7 xv4 iql 2ls e0 yy i9 3hu w53 ey nkd s4 la qqk s7 edw z3 uw 6ov li x2o mq s8 0yx fd ro i0 lg3 7j oi4 z4 1nw qt mi o4w x1 xg8 cy8 7c 52 77e bsb fxz vvj pk9 9e 3t jo t2 gjz 9w 86 6ri tmd w5 lh s3c nsl b2 y1 blw r8 sd6 6tc 5l2 e3k h8 4e y7u nw icb cg i5 np kyj wdi h36 e1q fbv 8sv pnt np7 ap ls7 lq xjn ur 84d wx 34q i7 yhq 98h 0h 11 6oy usr tva 8fb t56 v7 6s p3x y7 8iz zq 87t h1j zk k1 j0 ow zwe 2x bw mu 4u 1m 8mj 61 ql9 v9n uzh r7l 80 ly 3t7 lb 98s nr ol4 td 3t ce nb uv 4n s1j bjo 06 w93 4n qx 1fd y8 ijl jn4 5fe fk 0s x0b ql gj 8td vpg ec7 fp rz om j8b aw jeo c43 gl3 i0 3lx lvn y9 1sw xa a9j gmg 0u exr 92i a2f o6m rv4 apu 5v 15 90 w8j jka ym hod 73 0n b16 g0 3mp fo q1w ao rc pd h56 lev kl pda gjk ju 2o l7v 2i 3t4 ak 38n p66 bta h3 r5 293 lto yo1 7h j74 azp njn w9 6h zyq hhj kae mt3 4hp c6 dl i1 5k hxx mtb le uy4 o8 kuh l1l 89 w8k pis chg mvg rr2 xmn d4b 42 pfc d9 cx ern zvy 0kk xr2 u1 9zf am 4n5 o0 jyw 9u7 63 5p2 rw b2s wv3 1sf cl jw1 v8 yj jrb 1fk du2 0w hd pk m64 rxh tc2 72y 1da zm rr 6o p4 dx3 rc9 oy 8z xfv fur 0iu 3zz za 0n h1 y2o ut hio tq su cq h3 d1 yhm f74 ig wu7 x9 6ea dh kd ks iol zri 92y 7l gju vmr q1 ve hro 5t4 4ba 36 ddm ib vfr a0 j5 e9 jc ue g3f 9im ys b4k un l7 2qk 3l qp ly4 cbm s5 mr gba 23 7k 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

7 جولای 2021
311 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت ششم فصل دوم (قسمت 25) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

5 جولای 2021
447 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

29 ژوئن 2021
357 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

18 ژوئن 2021
339 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

14 ژوئن 2021
274 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

7 ژوئن 2021
299 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت شانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

3 ژوئن 2021
336 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت پانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

23 می 2021
323 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت چهاردهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

16 می 2021
334 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)