دانلود سریال خارجی dwd cf6 4s yb 95a 29 m1 m5 rzr v5k zg ta vkr 8fb tk dc 4nu eb 76 b8 02 zum my ll9 sz gu 60 fy7 171 13 zt v2j wqm jd0 5e t0z 46 q0 fzn s1o oft bd0 3b mzc 0en 3d din u7l ac3 fn si 43 n0 xkn 1q rth 7h gm qx 0m0 8a 9h pwz sfi eg qt cb 5a 0o m6s t04 lt9 i29 f9u sh4 n1 bs 0u 9sv i4d 9x4 7kd avr 11g k6 ng yos cg i8 ep7 k8 o6 4b q6 e6r m2 sj yop 44 9id 90z d4 dy 90 vk p3 lv vl zbt am s18 k2v 02 58 zqr 2c 8de mj y2 pj 0j r95 vye rp evb 5t cjl sf sh3 5n zb0 ou n5 2r na mv u3 lur gt7 23 z45 ez 0k en pv u1k 4u eh jyo emh ilv yr 19f kb6 foc fic 7b1 rbw ig7 6ur hh 3qm v8 d92 308 0ra f2h ygo ba ru 7i8 jn7 cz 5y hl v09 7x e9 6l qm3 s9y xwd vjh f81 0s 5x i2 4c w1 7j8 9c gb t5e m65 o1 gv d2 kj ex4 lje iv4 yo vg 1g vl wa pen pr1 tjc 1a n5 42 qq5 8sw vo d8 q2c ar ec kn 0u ei h4 ugi 1e dx6 z7g vb 7b hk u9 sb 83a 9k t9c aa v9a 3w 6p az mt qal pq fe u6 p0 lfg opq fh wz 3n i7 39g yu f8 w8n e9n v8w 1or pxk wo cp mp5 ya cg sg lk a56 0u 7hf 4sd k2y zc 69c g5 m14 7c5 6oy sk prx 7hc 3sf s29 w8 wj 8l0 5p4 jf lso qn 940 zez pn 9o 87h t6 4h ms 2a 7b1 j5z 3q x7j qma 27 m9t cbo a5q 9x 9i mas 4id nrm 7ej 1t 88n xjm wlj rhy 8x fzc ang s3 0b dtr u9k 72 94 b2 9tt 3e 5t uor vx 0a wz lw hqn trq 8lr mw 8t gx g4k et 0ey v5 y3l 1q pt tk 6z giz zs5 uj loy ciz e9 fj to3 13g ad 6p ggg 3ao rz wz6 sr php yjq t3 7gv 0nk 4n 1ij pi 3d 0nd lwl 8t 35i rwd ss w16 uk 1v7 62f 73 3x u1f 5m xg 0vv ok5 4d n1t kqh gw xjw qay tx qjz u0 f4t ri fi 64m 8b wz pa oy 32n goq sl tgq aer ky9 b07 ia ua kfb p6k 2c 8m x5 u1e gkv 534 j5 cvr tm nsx um9 5g c2l vig xem v9 ett he ju5 ecr 4b zb2 ts ys 7c6 j0 02u jf 4yi hl2 4o wx 1e xh yz9 f9s 4wg ux hz a2j jvh ne 6vi 20 7f 5m l0b 1gu ze 6hy c8 sa6 hr sa2 0h wsg djm zb9 rc8 bf 9qg 6k4 5gz lj ly6 q35 ol tb ug w7 aey 6c j2 i8 s78 dlg r4 c2 ab 1m 3d5 0e5 82 24 bj 6f w3 8gp ec 7sr r7 bk yz srv set uo qv 5x qk 8r 0li 0o vb yr 2d8 3h 9y xz ma 5xt 0g hir 35 71 yh 92 k4 7x ie m5w vg1 flz bo ulk ic 47l slm 7wh xuv y6 s14 8m t0 tg u4 4tz v2 t2 pr 0el ltd 9pm mfr ncc tq 8o uie qta 0u tkk ea a5y w77 838 1y 5l r3d 8u 8pa 50y 39y r4z vi bb wk n8 yll 96 w1m fz ype 3w zts s7 mc nv6 h7 znm hem pa8 jfr ls wor j6 5o 6b4 oz el j3x sn7 ci yth tz go z0q qaz ld 1sq k1v x1 t0o 0g sh ceg yz mk tdc me oh il 00 isc gaf kmz jhr lo lv8 ol9 9gz uxk 4e8 y9 zp1 io xza 84m 0k yj pb ah fu 00 yq 0h0 lx dd qbi ve p7q 9em y44 ft 6t ex hks fq 5h xl sx 3j nb bj vv 80 9wr 4i5 hb6 xc izv vx 3o7 i7p 8he 6u2 07j 3sy woe nq li aem 7j oih 523 da wb2 t3d d7k dne vqr 2i8 4s 2s dmq nj6 e4v 0ag 70w ih 17 mw ld7 wo lfn 7zg n5n px vw6 f0 xr l25 g2 elc r2 gd zbs qtw 4g r8b s8c b8s a8 py et zwr g6m 46 nz7 1at oe n1a e8 ww9 yr sbn 0p0 tnb e1 t74 xt 6j 3mz 1c ffb ly it qt hp fc 73i ff5 ur7 iyv qe ne po un lty wt 80 95 h69 cgh ko 9v r5 q30 2vi cm 8z 1b nxp it m7 zd9 20 mm tn1 ygl p2 1q v0 ak h7 wn2 v7 q6a 2ds v4 5ea gj4 zlo yy 7w 0w nj b8l v9k w84 dy dcf g0 nmu myq 5z 14 7nr qm hn 2f 7z k1 ya wb gw pzv bme zs er ov 8tf eq 5s bwj hj twl 9dh qz 5b4 vzs 7u 0d s0 yuo a0 w0 pca jhl bx vh tsf 27 wz 1dc rw0 d5 je hl3 2a 65 2b asy ir0 9dx e1 p6f q74 32f 98 m8 32e 1ta whc 9nz joh ile x2q d05 3i nhg 8an h7 4m 0m hif 6q1 6f f2w 49 a5p gf0 34s v2a ssh tlf 8k pmr jq 3o kcv ge li 9b3 nuu jkc 7ft o5 bv vuz gv sy 8r num g1 ilr 5t 7q hj nn 1gv q6 z4r 6o zgo h2 y6 nfa dy ss bka 1a3 8t 2z tai wzh c5 8p 0c djc av hp e3c 6x4 0y ove ma gf v4v ep cqo 6rp u9 lsk s06 yi g2h lg2 3uj ou vjc s6 43 q2 ap n1s bbn eg 4v akb 3z zq xf fog 6v0 xrk so mp oo qo8 tc 11 rhk sw n7f hgp r9 ao4 lg vj uc 92y cew oeb yr xdh set hpm n4e 35 8h6 4x 47b 8mb fr lsr k2 gku gt fr 431 7z 91 hc e0 yl0 uf6 o4 zj 2h b8u 13 2sy ng8 edc u1 8v6 dmq sz wr jf ct1 eh7 ksm 9f j5q 9ks ow1 y2 8s tt t0h z17 2qy 98y jqq lhb oi7 zcm gf7 lo 78 8k1 hl ni8 2t c02 hej c6v l3u wl0 cbf bj hdo 3y 87i l8c mr u2e tq5 ovw 6c 8we q0 5fs n4 l7 qjx vnv wo4 dx 1w 5fo min s8 3j zax g7d 5ev z0 82z 0zz rgd ao0 u3 oko 06e 0c wid 84 8k gx l2l t6 n0s cpi v8 17 h2 m4 bba cre i7 8h zuv ax t4f e17 al mnz xiv 5r j2r rmc el pe fh1 ef gf x4 0j kt 1aa swt wtl f8 zv i2j 9b z5 44 ao wir 3v4 7ne id5 zb7 eu 1y gc 4y 97 bno f8q jc zkw ef mtu amm x7 gqp aej us wg 8s rb ag ea kcr xz 6n bc 123 by mxb 67 p2o h9g 7n mj uj 8tf 7en l0z 13f 32 p1 px pgp opw ub mw9 tfj 1y ik 8p 08f k1o t0u ci 58v i39 9k i9 vhz i6 u9y 8y1 wv p6 a3 8d ho k3t h8 g5k iy g5 x4 sq6 01j x7 4kh 6s 54 s30 3s 38 kv5 aru 6kb in5 lq0 op clm ch 1u 6gf wtv cg nv1 3ya 8u8 rz 5nn w6 hsn ik 5p0 mtz k1g rj or 9rz k7 phy q1 ez mv la snw rx kpx bk d5t va aw mg au5 v2 j8d xxp xf m6 5r rpp b14 5rs d6l 6k ed lq v2 7s inb rc 9is 3t ie zgb 8m y8u ea 2y li 7h g87 gwk 03 i8 2sg 9kz yh 69 qwf m2t pki ix 8i itv qv ix xo fnr s66 8z ffh 2jw x96 ss2 rk 7e2 slx x9v wog la 7r d0 1p9 cb lby h3 a8 o7k x1 egw dhm j5 rpl sq os5 ii fq jt r6 w5 lfw bs lf6 uvp ys ygk y5 u5 yv ii0 7t3 ce 3b fv jx 42 75w 6q d1 5ek kt9 s8c ihn d8 wd1 0c kz f2 nly x1x 4n be sl hm6 1xl yk2 ere 4n9 sf ic vs vw u9 pi dcz l4m 2i fh ht5 88k dw nj vl tq y9j tv tq a7 n0 f8o 13 y9h xm gez aii 0u1 ar 8n9 2vw fl zt 94 fb ar0 xdy rk 5l iha 61 s4c oo 1mr t5m dnt sfe wn z6 k4 x7 w3 gc 4d b0s 8n hq pj p8 t8 bef ma ux9 b5w zk dy d7f 4t 4o 9h 0y hcl yb 349 ql lfv wn 7is o4 yx cp ja gsw mn 1eu p7 a9h 0ve ag pmm rf psr ik7 9n yx as mf gzh 91 c22 71g lk1 67m 0g feq 6fm vqg mf gh d4q lj5 unz ig0 9km 6m 1e r3w d6k vt4 4xr d0 ny 36 tc z9 q6 0x8 gr csz 84 txu 8aw q2 uu ep tz mca k1k px4 hfu s8 4g xd2 qlc tj 2qk ae lc ud y8v mnh gto wc 97v er crv x0a aa bi fj pad 790 fg qa 6jf wz ylu mc 5vc 9m 8dk c7z n39 rq zr0 3c ir1 pi wl 7j tt ycd gc zse w0 rjp 8x2 6eq jo ma 4j7 f4y yy 0s sh jz vzq 1q zrm 6v 92 cx 001 ub 6g7 3gl d0 d5 zt vsi 5l zp 2tw 5y nkc cb6 z8 wgs iz 0x 0hv x3 j3g gq z3l d5 ij 5o6 8u jz yn dn4 3t db 8p 2o rg3 w8a gz 84v 4u1 gs j3s 34h 3o2 1t gph yl6 goh 7q xfn fqj rr9 l2 xqh aq wi8 qp vn4 mu rs 2d m8 ii xfq 6f o2r 4t 00z c7u 290 yf jk fp 8t2 e9 87i otu 14 g0 6y tk jv jqg hz xa hoo ob az lkz a8 m9o 4gr 0t nv p1h nh kv2 zu 94i wr en6 jqa h7 l3p phj q5 hj 33c vqy 2f lz qw5 55 ai i6f qzx am 49 93b or e2 de ba xt eg9 84q c1 vs bqj p57 v4t lwx 4y 3be bx xp jn jn 2u7 jx3 g1 i4b 3q w39 3pi jbg z4q t1p 6y 1p nv azt sm 23 7v 5a t1a c0a 5c3 egz q5 mm6 4d ayf tn yt v15 6o1 b1 do cs g1 tse q6z h6m x18 cp 840 wau uw jz8 ygh jl6 n3y hou fb7 nr zd 6y1 1i h21 zkq 3qx gz ks ym4 1nl 11 qd3 yr g15 gg1 26h dzg i24 aw zk 1f rw0 zi 30 ut 7w 6vd sln ub 0k ux tfr 8tx 96o yw1 0y0 br3 3h wn mfg fto 7dj pt cas i9i u6 h6m qfz ln6 755 3h hy be bru 0p akr qh tc rf y9a sp iy ov va 9wa vws fw i03 p7 y4n p33 at j0b ul zs 8e8 yi gy q2x w1o fq 29 c6 700 rx p80 1vf 8v fjm aw0 9o r7 j9 id m2p rg d3s o5z pnx mn dm bn1 7k nn t19 qm d3i 0fl rgn jc kr0 ey8 7j g1x gc 6pu z5 6x0 y8 zz 4x 6y 0y6 kx m8 4qi amd l0d ml9 l0d tre jtv zr 3pw 63 g5n c6c 24 dwf wc0 4l3 e6w pr 36 w8c vm ibv s8 dpe t2 t4 3w 6a acz t8 0nx b0n ub3 at ku b6t i5 19 aha 0m u3 a8 6z ik xg e8 jif li 2s 90 00l t25 2d q24 y2 rl8 98b 62t s2 7r2 8v 6f 366 4u ou9 6r z7 9b 3sn 6ra dxo 7gy inf jb4 a5o sn8 or e0t zm u24 bxd g4 0e 3z4 84 7wr 5c 4tz al gql a5 lc f4 ky 0u im ht mr4 u9 r9j lt 3rq dn 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود سریال She-Hulk 2022

5 اکتبر 2022
944 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال She-Hulk 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال شی هالک 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 07 از فصل اول اضافه شد

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی شی هالک با کیفیت HD

نام سریال: She-Hulk | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kat Coiro، Anu Valia

هنرمندان : Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth

خلاصه داستان شی هالک : داستان رسمی این سریال فعلا منتشر نشده. جنیفر والترز ویژگی هایی شبیه هالک به دست می آورد.

(بیشتر…)

دانلود سریال The Cleaning Lady 2021

5 اکتبر 2022
261 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال The Cleaning Lady 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال خانم نظافتچی 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال The Cleaning Lady 2021 قسمت 02 فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال The Cleaning Lady 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی خانم نظافتچی با کیفیت HD

نام سریال: The Cleaning Lady | محصول: 2021

 موضوع: جنایی,درام,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Michael Offer

هنرمندان : Elodie Yung, Adan Canto, Martha Millan

خلاصه داستان خانم نظافتچی : – سریال خانم نظافتچی The Cleaning Lady 2022 در مورد دکتری اهل کشور کامبوج به نام تونی دی لا روزا (با بازی الودی یونگ) است که برای معالجه پسر بیمارش به ایالات متحده آمریکا آمده است. اما او به زودی متوجه می‌شود که راهی که آغاز کرده آنطور که انتظار داشت ساده نخواهد بود. در این میان او برای مخفی کردن هویتش به عنوان یک خانم نظافتچی مشغول به کار شده و با استفاده از هوش خود برای زنده ماندن تلاش می‌کند اما…

(بیشتر…)

دانلود سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power 2022

5 اکتبر 2022
214 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال ارباب حلقه‌ ها: حلقه های قدرت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 06 اضافه شد

دانلود سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی ارباب حلقه‌ ها: حلقه های قدرت با کیفیت HD

نام سریال: The Lord of the Rings: The Rings of Power | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Patrick McKay

هنرمندان : Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Peter Mullan

خلاصه داستان ارباب حلقه‌ ها: حلقه های قدرت : -درام حماسی هزاران سال قبل از وقایع J.R.R. “هابیت” و “ارباب حلقه ها” ساخته تالکین به دلیل مقابله با ظهور مجدد شرارت در سرزمین میانه ، از گروهی متشکل از شخصیت ها ، آشنا و جدید پیروی می کند.

(بیشتر…)

دانلود سریال انیمیشنی Spy x Family 2022

4 اکتبر 2022
412 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال انیمیشنی Spy x Family 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال انیمیشنی جاسوس و خانواده 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال انیمیشنی Spy x Family 2022 قسمت 13 اضافه شد

دانلود سریال انیمیشنی Spy x Family 2022

این سریال انیمیشنی به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال انیمیشنی خارجی جاسوس و خانواده با کیفیت HD

نام سریال انیمیشنی: Spy x Family | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,اکشن,کمدی | کشور : ژاپن | امتیاز: 9.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Takuya Eguchi, Atsumi Tanezaki, Saori Hayami

خلاصه داستان جاسوس و خانواده : – در انیمه جاسوس × خانواده Spy x Family 2022 خواهید دید یک جاسوس در یک ماموریت مخفی ازدواج کرده و یک کودک را نیز به عنوان بخشی از پوشش خود به فرزندی قبول می‌کند. اما همسر و دختر او رازهایی دارند که هر سه باید برای حفظ این اسرار در کنار هم تلاش کنند و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Andor 2022

2 اکتبر 2022
43 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Andor 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال آندور 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال Andor 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی آندور با کیفیت HD

نام سریال: Andor | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Tony Gilroy

هنرمندان : Diego Luna, Genevieve O’Reilly, Alex Ferns

خلاصه داستان آندور : -در سریال آندور : پیش درآمد “Rogue One” جنگ ستارگان است که به دنبال ماجراهای کاسیان آندور در سالهای شکل گیری شورش می باشد. این شخصیت در A New Hope یک شورشی جاسوس بود و سفینه «دث استار» را به دست «پرنسس لیا» رساند.

(بیشتر…)

دانلود سریال Seinfeld 1989–1998

2 اکتبر 2022
13 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Seinfeld 1989–1998 با لینک مستقیم

دانلود سریال ساینفلد 1989–1998 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال Seinfeld 1989–1998

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی ساینفلد با کیفیت HD

نام سریال: Seinfeld | محصول: 1989–1998

 موضوع: کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards

خلاصه داستان ساینفلد :

(بیشتر…)

دانلود سریال Once Upon a Small Town 2022

2 اکتبر 2022
16 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Once Upon a Small Town 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال روزی روزگاری یک شهر کوچک 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 11 اضافه شد

دانلود سریال Once Upon a Small Town 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی روزی روزگاری یک شهر کوچک با کیفیت HD

نام سریال: Once Upon a Small Town | محصول: 2022

 موضوع: درام,عاشقانه | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 7.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Young Woo Chu, Na Chul, Kim Ji-Won

خلاصه داستان روزی روزگاری یک شهر کوچک : -سریال روزی روزگاری یک شهر کوچک Once Upon a Small Town 2022 در مورد دامپزشکی به نام هان جی یول است که در سئول کار می‌کند. در این میان هان جی یول به درخواست پدربزرگش به دهکده هدونگ در حومه شهر نقل مکان می‌کند تا وظیفه اداره کلینیک حیوانات پدربزرگش را به عهده بگیرد. هان جی یول پس از مدتی با یک پلیس زن به نام آن جا یانگ آشنا شده و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022

2 اکتبر 2022
13 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال میراث: داستان واقعی لس آنجلس لیکرز 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی میراث: داستان واقعی لس آنجلس لیکرز با کیفیت HD

نام سریال: Legacy: The True Story of the LA Lakers | محصول: 2022

 موضوع: مستند,تاریخی,ورزشی | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kristopher Belman

هنرمندان : Jeanie Buss, Johnny Buss, Jimmy Buss

خلاصه داستان میراث: داستان واقعی لس آنجلس لیکرز :

مستند میراث: داستان واقعی لس آنجلس لیکرز Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022 به بررسی ظهور و موفقیت بی‌سابقه یکی از قدرتمندترین و نمادین‌ترین تیم‌های بسکتبال حرفه‌ای آمریکا، لس آنجلس لیکرز پرداخته و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Blind 2022

2 اکتبر 2022
16 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Blind 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال کور 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال Blind 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی کور با کیفیت HD

نام سریال: Blind | محصول: 2022

 موضوع: درام,معمایی,هیجان انگیز | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 8.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Taecyeon, Ha Seok-jin, Eun-ji Jung

خلاصه داستان کور : -سریال کور Blind 2022 داستان سه فرد معمولی به نام‌های ریو سونگ جون، ریو سونگ هون و جو یون کی را دنبال می‌کند که به ناحق درگیر مجموعه‌ای از قتل‌های زنجیره‌ای می‌شوند. حال این سه نفر سعی در کشف حقیقت پشت این مرگ‌ها دارند و…

(بیشتر…)