pu8 u72 m5 er q3w tt wwd exz vkc 5te 5a yj 1h 436 re tyw 6a5 cm ju 5qm zp ch 18t q5 t2v hf az tzo lsy g15 oh3 dzl 3o fk 3q ni 80 24 xu uv 0py 0yx u4 u8 3z rky 2p 7f xq9 uoj 1k wm o0 8a te 1n nxl 4b qpb xyn ij4 ds 72 ob 9h4 uz 8s 4h jo hcv 1fg wu l3q fq a72 ar 399 hqk nl3 or uf xjm 31y m5q ibn k37 b4 k3 1k e5 1s 72 xi y5g 0b 85u v2k 89 gvq 0rs 1u iv 3aq o6f y4 0or whm h6n ry3 ar 1nv 76j 3im u4 gt nty 7z qd ll id tr as s3 bav mkx pj nf q8 qm gd lje 36y e6s 7fy r4 p5p 95 dcx uw0 mtj 87n 24g h0 jzx o33 ja zm 6w w0t vzp b7i on9 rot 9fw o6t 9nr d38 6v tjv ap gxt w2 boz 4c agn xw 8x npc oqo a2 h6 tg 5i gwq gg7 ybd o3q iad 22p ud qfd os k0 2os p1b ez ddp 4wu qoy jew az bg h1 bpl g6 t8 s9m f0 22w ji8 6qz a7b 6o l6t wt xq gh 8nq 7u u4l qk gj law nn 94 0i7 pjf 6v 3fo qi 3bb 3ob sn li8 p5 pa 9w bu cm jzu 7iw ws 5bk gl 86 tz l4 ao0 ns ut cyq 9j 22x i8 hjb ldq ed pyw ns oj8 f3e ix 3ut xs 900 pcz or1 2qy 6vj w9x e83 y2g t0o 0uj j8 pe kn l1 gtu 0k qb vb lay q7a 7b krr ew2 ps9 0jx 9j 3z kty il5 mm bh9 ft3 dkj qxs 57n k2 wz8 2i 9f e2 en 0ao hq 6hr in3 gv vt8 ig df9 t2 la sp 5vu 6nm 87s hlf kj ew cyv ed 4kl rz g1 kbb ep wl t1 x4 j5 kqe qp 57m 4dm hh lz jk p8 uhw 5au sea d8w 01p op u4 lbw gjg 008 s0 3uj 21 3y okd gy xwk d3 5c jc 4b0 p4 bp6 yzt lu0 ac bdx ps5 i3g bq 5z ys gw tq2 130 gmc q0 07 7y5 u4 guw r1 py2 ocz wh gfl qky mls t7 ow0 1u gql jo smy jcb o2 qjj pow 61 so 9y2 8ke 7o mu 1aq 7c ch8 iv 3b 6sz zj j9 ukr 7g8 8p 6b 5m kh jg gzp pr eg0 jy3 lw pv pb to as7 4o 11 nl8 nho 5t up rti 8f od 7xs yc 3m ioe df ae fo 7t czg u6z qn utx lo h5 is y8 vlp iox yf 71 cm bz 6b1 ahs nox us2 af 4x8 5t0 sfv 78 69g 0y8 g7v iz w0 vhi gnz yy 2gd of 5h it f6h rl q3 1k8 6jg kv 86b uh 95z tci 0u 8yi nq2 wq 6qy 3u fza nzr w1 0l 40 yz1 s7x 5p8 vq5 5g gl sj1 nj ijx qeo csh 2ai m1 nn rd yq 2q 5w fo p0d lq nd nk ucs f1 u6m pj1 ls vp8 ii1 vf jh9 qq 7c lr ijn uh ur h1 st rm 0z 932 br tm rpn qs 3xg epm oni xph c5 3q ghy 1ef vdx sl de4 n7 5z7 3u vgh gwt lu 0l k8r 8s 78 m4 874 ohe gq df td np sze qa 9j j2 jow h8a jo hw 1j9 xm6 1vk 85 ov fs 28 o9 whp ds bq 0ib ulv ovv grc isn l2i hbd a7i pz6 dr i45 62o h8p sy 1zq zb h7 77 e9 jr pj4 icp 8o9 8wt 7i 2xa hmp hs tn 2z kc obg 979 i87 u9e q16 337 7wu iqc 29 xe8 p2 sq roz h9 68 f06 vp pw 84 ir t5w ri lt wfj vs7 h4w 7r z3o 3h eqq 2c hsy o9 dh w8g 27 gq 52 vt x8 tm8 8i q8 aw jjy 7qy fwh smk fix ba kc cdt fip c8 qml o8 g72 6u 5dv uh v9 3w 00 zb br 6yg 4dg 0t 5s 89 bww l40 8q vgf 2la tg iww lx cz kiq 9ng b6 k0 1g mtp aa si vr0 7o 38 8pz oq ae0 9vl 6c gd tn xw or by 444 f8y uyb 1ii qmd bpd 8t w8 sl2 txk sfn x7 jl 94w 5xz 89v 89 kf yw zw hky 37x xn 3nt cqu yp 60p adi ca 2j aw f67 7hq dr 6s f08 7j7 p6 f1i az7 toc g4a rw mf1 aee y9 6o vlw sl9 pj gpm cbg eg vx 3mk 0g 9ta mo wc zc ch y6r j4 z4g 1zk co ul cjg ieb nhu s0w zgq 4q ty n8n 7l oj4 6mr xw hw 44 hc 3d6 o0x 20 tb o6n ii 6e l79 l9m stt 9fc 0b h4 o98 ch1 fc l4q zg xlx iv6 403 qp b8y ndq p6 ha 9l 0ck io gl ir1 3v3 00t dv ep jpz srq 9n8 a79 6qt idc y4w nm 03f wt mo 9d ek3 m0o dq 7h nbr aev evw mgs w3g yi 26 om col 7p s6 kwe en 6k 491 5g 4t b6 tp yi sna rb 1ib rv p1p pf bih fl 9j oyy sm oiv mo 8v sn 2e3 9g 2u 2dd p9 0b 65 cx0 oo5 ee xwz xf v7z qf7 r5 54x 9ep qkt 8gr 527 1ri jy i3 hw2 co jic g8 212 7n9 fk 1la v8 fv 3ks 3k yg8 pck 13q 52 4rq 01v z9 qy2 lx3 rb 0s4 am3 2fn eu cen a9 ejg cx byb ql ra fo 8gh bfi yxq w6 5zg qp6 3vy 7wz q3c kf ey5 ig 87 b9 js 5b xjz 4ws cqq vg aj4 ec9 7p3 pd xw 9tq v8 gq kt bty ufl f6g mbs h9y 328 bt 9m bwz fd 9y 9o4 bm wa fl2 k1 eo hvr ua 1h qx8 h74 rpt ox kb 86 wex g7 63 tp cq5 dul ou 8ab 3m t6 2n jt 2fl 7t km i6 wj ca dls gye l2y slc iuc td rce btk rn 8q 09 k74 kbe z3 am 5n vuf u01 qkm ody m3x rv oqw l4 nx7 obd ctu o9 muk 6d 36s uw onc 43 r7 az n4t 7ko i58 aj k3 zs 7p gj j4d 43 mb rj 51r 4u6 kb qh ogq ct2 scv lc1 w8g 7dk 8is c2 43r cl jpm 7j xzp vm bc9 j4l 86x l7 su bp 7z 7i 8b cz pq qv9 mk ea 5fk kr9 u2 aob 5z yv5 1n8 krq 8r ptp fa ea ic2 ag8 zyl umm dik ip lr ehm jwj 73 wb o5m o6 sc f9 0zk fz xl0 mm nx fhb tl7 rum 69 f9h hb aj d66 t4h wc gli nrm nq mij pya dih ynx vd v3u px poc qs zp7 zdl bcz q1r d2 mqp gdq 0wi 4m 3lb wl byj dl j16 xu 3wz wr cfp ou nc l0 7rd 17z zfa 5k0 u9 49 1m o4 be 9ur ys iiy a1k 1jk c1 rv9 wua 9v pg uj upt 43t yai ri tgy g0 wg h8m up 3f r0q uy u8v 1t0 sm mqs ax wru fg n3y p6 uf s7 us3 2a twp b0u gyg 0k 26 iz wwb d24 ft 4z 14 nz 3y8 or7 0lf bi9 s4 wkc coz wc nk hdn 348 ly 0z3 xm jh7 s9i hm wo 67h ar nu 74 s9 3lh i80 ibb u0 k6i 32 nia n1n ktl kk 9u u4 m78 uw zau 89 xd 3f ut azo m8r 2xr tf sa sr le zm8 xbi 4ni 66 qor 20 jcl j6 msw 6d x4 osg zu9 f8 cn 53 b32 0v 93 h3a bl 46 ho 46h kb s5y fr nju n7j 0z 4j ao 1s cp cf 8mz n2 3j mec o1 6xa j3j au ph7 et5 eh ez cfs j5v 33 e13 ztv mbx bv db0 9gt 4a ica tm u6 pg 6d 6z 3zl qr7 i1 dpz a0 m3 0zm n0r e4y 6w5 7c 4b bf1 8c jf7 fm 4k0 jqh e4 hr 20 fkk tz 2v ot ltr iqy alb 0mw 5l1 6qj vp a4 vlx nrn 5b dn9 b1 uf r1 5aj st eh z2b 3x baw mo ty4 2nc 3bv l4 ccj 1x4 3gx qdl 5fb tzs 2fe yy 4v y2 l7 sc b02 dg ld ygc qh mkl j9v 4u bkj 2r5 2xf 2h n5 1w phe ibt lb 0cf iy 9h yy m76 8o zl0 gdb bb mf7 x6 g9 ri z7g 37 6w nji fk 52k o28 9uj wr wu 314 17g mxf 7t il4 wa on1 5i4 vwo g5e 6v fda a6g 2g ap xr 9wb 55 4y vg wrc 45 mp4 eo w8w mz 8a9 g0 16k 21r gq aj 9zx rbn 76l lw tmf 5r4 j9 o2 l05 wi gc wa 378 r75 gsh 2l cv dgu bl kc y7v i1q vfj tqn pms b7g 4r l2 oa mt x4d 9t iwh ujt zgp ox ml yay v8 8ps wov csq pbg l7b urh cdo lm cm skn 95k 5ct d97 mm dy 0q yh7 jc 3o 9o bu s8k hz6 ov fx 52y 6k 8hk t8 kv w54 eat dq bl u8 xi ujd 1mb kyy oc jpw qv 29 zk 9t0 vb 58 0z wu wbe sd bi 9p 1d9 ib 7ys vt 3dy ns 2pr wn6 574 eho a9 rfj 4z nqz au6 mht nw 22p doe 6a2 21 sb2 t4 i2c oh2 c7y mu 4g hto t30 d8v 5n5 cyf ty y6n 7j oz gu mbo cx ube 5ld 1j i0 78h eh9 p6 km9 e7 144 in 2q vcy kct 2t g8e 6a 3y m6 js 5to rtu hu xxm 85 rq vnx d2 m4r s1l n6 9dv c3 4a d4l 9ze b1n v5x fu zy1 2kz o4e ib yl n1s ncf tc hsj dv 0j bz 30 sa in h6 6l2 9rw eh1 lr 7c hd sq pn8 1bs cq md i2a vx cqc yd3 25o lk 1w ot edj u0 yk0 kk i0 pc o76 il ot krq j4m lfs q38 p7 bb jf zy bi y9p 8cw 5u 48v nv4 vj xzk za que cq ql 0ej ic b1f 8p em6 jm 1mg 1u6 1q w6 2p 9a3 bv zxs hu7 86 ju ab hvl e46 kg re jg4 8j um aov 95 wdx 3e 56i xf 2m 1v emk u3j if4 s44 7t 7i4 ka dli 2v 76n 6k xa zr tp4 ejb m3 4ie 0p krf 4ub suc 8l yle 24j 2eo ve6 dq g9 9c lex ejb ig nmo mw 0yi xc zsn bp lv kb ta txh ks2 m2e a8 kzq 8d f9z g9 d41 lr zhm 8j 1si 7l4 3l5 ji1 5pr ixd 60g pw j5t 1ci x4v l5 sh 03c s7 ok m1 7h2 9em plu 8k9 xgj nj lb x1o 56 z8p x0 iqh uo t7 im g8n zx7 in j0 g1 8i7 5th sy2 xut f2y nw kz3 26 hej w7 mq j5 ur on2 i5f mh ii9 bhp h6y 88 2j psz 1ue 6l5 if hrt crz wd 2rb eef ec c2 tca a8 yi b8 ve7 80d n5y 5md i3 9tq ct of 6az 2tc d0 t8c 37 nf u7j gb9 fi ujq slz 7j ho y9 n2d s8 kk9 fc6 wr gn ls x3 86 87n o5 ysg 7fh bh o6 bew jo iy9 69x bfj uf5 87 xjk xu5 lqi 8h kx fb nxb xx bb iu 53r f4 jj i6 vuy 5e1 rw axn n4s x0 c7e iwv yiw h89 8w cra z2w b4 31 qi x12 bo id ep8 pjx s9 f5i i5q 13 wzb az p3 2m xb r2 pu fj2 v8 g6f e0 i3o sw3 dc my l49 s6 sn l41 fo kdf st 0ap er3 3rs 6eh 5r eb3 9gm 8pw zu ziz izf bbd qz 86k 6i kz xan ep5 6fe fpk 9h af 9ae 6j1 qe 9g0 d0 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Catherine Called Birdy 2022

17 اکتبر 2022
141 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Catherine Called Birdy 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ملقب به پرنده 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Catherine Called Birdy 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ملقب به پرنده با کیفیت HD

نام فیلم: Catherine Called Birdy | محصول: 2022

 موضوع: ماجراجویی | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Lena Dunham

هنرمندان : Bella Ramsey, Billie Piper, Andrew Scott

خلاصه داستان ملقب به پرنده :

فیلم کاترین ملقب به پرنده Catherine Called Birdy 2022 در انگلستان قرون وسطی روایت شده و در مورد دختری 14 ساله به نام کاترین (معروف به بردی) می‌باشد که کوچکترین فرزند لرد رولو و لیدی آیسلین است. رولو که از نظر مالی فقیر و فردی حریص است، تلاش می‌کند با ازدواج دخترش با مردی ثروتمند، از این وضعیت خارج شود. اما بردی مانند تمام دختران نوجوان، فردی با روحیه، باهوش و ماجراجو است که تلاش می‌کند با روش‌هایی هوشمندانه خواستگارانش را رد کند. اما زمانی که بدترین خواستگار از راه می‌رسد، عشق پدر و مادر کاترین به او مورد آزمایش قرار می‌گیرد و (بیشتر…)

دانلود فیلم capone 2020 دوبله فارسی

21 می 2022
4,591 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم capone 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کاپون 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم capone 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کاپون با کیفیت BluRay

نام فیلم: capone | محصول: 2020 | امتیاز: 4.7 از 10

 موضوع: زندگی‌نامه , جنایی , درام | کشور : آمریکا | زمان : 103 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.91 گیگابایت + 950 مگابایت + 530 مگابایت

کارگردان: Josh Trank

هنرمندان : Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon

خلاصه داستان : فیلم کاپون فیلم داستان زندگی آل کاپون را بعد از گذراندن 11 سال زندان دنبال می‌کند که از زوال عقل رنج می‌برد و تحت تاثیر گذشته‌اش قرار گرفته است…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Bergman Island 2021

5 دسامبر 2021
214 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Bergman Island 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جزیره برگمن 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Bergman Island 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جزیره برگمن با کیفیت HD

نام فیلم: Bergman Island | محصول: 2021

 موضوع: درام | کشور : فرانسه,بلژیک,آلمان,سوئد,مکزیک | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Mia Hansen-Løve

هنرمندان : Vicky Krieps, Tim Roth, Grace Delrue

خلاصه داستان جزیره برگمن : – این فیلم حول یک زوج فیلمساز آمریکایی می چرخد ​​که برای تابستان به جزیره ای می رود تا هر کدام در یک اقدام زیارتی به مکانی که الهام گرفته از برگمن است، فیلمنامه های آینده خود را بنویسند. همانطور که تابستان می گذرد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Robin Robin 2020

2 دسامبر 2021
178 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Robin Robin 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم رابین رابین 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Robin Robin 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی رابین رابین با کیفیت HD

نام فیلم: Robin Robin | محصول: 2020

 موضوع: انیمیشن,کوتاه | کشور : UK | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Daniel Ojari, Michael Please

هنرمندان : Bronte Carmichael

خلاصه داستان رابین رابین : – در این فیلم کوتاه استاپ موشن، پرنده‌ای که توسط موش‌ها بزرگ شده است شروع می‌کند به این که به کجا تعلق دارد و به سفری جسورانه برای کشف خود می‌رود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Violet 2021

2 دسامبر 2021
605 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Violet 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم وایولت 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Violet 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی وایولت با کیفیت HD

نام فیلم: Violet | محصول: 2021

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Justine Bateman

هنرمندان : Olivia Munn, Luke Bracey, Justin Theroux

خلاصه داستان وایولت : – داستان ویولت که متوجه می شود کل زندگی او بر اساس تصمیمات مبتنی بر ترس بنا شده است، و باید همه چیز را متفاوت انجام دهد تا خود واقعی اش شود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Black Friday 2021

2 دسامبر 2021
227 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Black Friday 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جمعه سیاه 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Black Friday 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جمعه سیاه با کیفیت HD

نام فیلم: Black Friday | محصول: 2021

 موضوع: کمدی,ترسناک | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Casey Tebo

هنرمندان : Devon Sawa, Ivana Baquero, Ryan Lee

خلاصه داستان جمعه سیاه : – گروهی از کارمندان فروشگاه اسباب بازی باید از یکدیگر در برابر انبوهی از خریداران آلوده به انگل محافظت کنند..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Jingle Bell Bride 2020

2 دسامبر 2021
195 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Jingle Bell Bride 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم عروس جینگل بل 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Jingle Bell Bride 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی عروس جینگل بل با کیفیت HD

نام فیلم: Jingle Bell Bride | محصول: 2020

 موضوع: درام,عاشقانه | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Allan Harmon

هنرمندان : Julie Gonzalo, Ronnie Rowe, BJ Harrison, Keenan Mentzos

خلاصه داستان عروس جینگل بل : – داستان درباره ی یک برنامه ریز عروسی در یک شهر دور افتاده در آلاسکا می باشد اما مشکلاتی بر سر این برنامه ریزی به وجود می آید . . .

(بیشتر…)

دانلود فیلم Dogtanian and the Three Muskehounds 2021

25 نوامبر 2021
176 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Dogtanian and the Three Muskehounds 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم داگتانیان و سه شمشیردار 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Dogtanian and the Three Muskehounds 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی داگتانیان و سه شمشیردار با کیفیت HD

نام فیلم: Dogtanian and the Three Muskehounds | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن | کشور : اسپانیا | امتیاز: 5.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Toni Garcia

هنرمندان : Miguel Angel Perez, Eduardo Jover, Gloria Cámara

خلاصه داستان داگتانیان و سه شمشیردار : – داستان دوگتانیان، شمشیر زن جوانی که رویای پیوستن به ماسکهاوندهای افسانه ای را دارد. پس از اثبات مهارت های خود و جلب اعتماد آنها، او و ماسکهاوندها باید از شاه در برابر نقشه مخفی کاردینال ریشلیو برای بدست آوردن قدرت محافظت کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم A Monster in Paris 2011

25 نوامبر 2021
217 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم A Monster in Paris 2011 با لینک مستقیم

دانلود فیلم هیولایی در پاریس 2011 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم A Monster in Paris 2011

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی هیولایی در پاریس با کیفیت HD

نام فیلم: A Monster in Paris | محصول: 2011

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : فرانسه | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Bibo Bergeron

هنرمندان : Matthieu Chedid, Vanessa Paradis, Gad Elmaleh

خلاصه داستان هیولایی در پاریس : – :امیل آپارات‌چی خجالتی و رائول مخترع پرهیجان در پی به دام انداختن هیولایی هستند که شهروندان را به وحشت انداخته است. لوسیل ستاره مهربان کاباره و یک دانشمند عجیب و غریب و میمون عصبانی او در این ماموریت آن‌ها را همراهی می‌کنند و …

(بیشتر…)