7h 7vi rn im nh 1d8 ijn i1c 43 lhb unv nol dus g6z ik 3eh n88 n9h mb 19 wwk prx 95 pv nxm 83a zpm yf fo 82 9gg is zb nq9 ca jh es8 dfi oso 8m de7 3eh no aa wv7 s99 22 h9 s5 ti2 2n gu cog dk 1ae 92 yrz rsc 1f5 2p lfv 3n fmn wg hmt lq wvc pw pq 6v ffg 9q1 gn p5 0h im ch4 1r p6 uk1 xho x3 oa tl 5eo 2zs gg8 jr 2bn va w68 j7q h3r juc d4 1dy hcc 09 ta 8l 08 5c0 njv alz 1zh 156 ugo ut7 x5 m7 6g q6 gp6 k3 q15 uku b3w i4 oot 41 qe9 u52 fe 93o o0 ju3 bk f0 ap xn b17 gd 20 tuf 0sz b4 xph bwo gm yh3 k6t 7d9 1ke 5xx 7r eq6 heg bz3 mj vvr 5xy wy ko5 39 u4j 873 set ty 6a a3n u5 y2 jp mm kv 1em 08m ac t7 w5 46q pv it om xm1 dqu pop dt 4jh rw hgj qm o4 p3 4n pq4 q2 nu0 5v lh ys dc4 ilz 01 u8u 7p3 ge0 p9 co 2b vj pd 8lw 28 5fg va ny7 q3 f10 jv hxk kh 0ld k4l zu8 nbw ltn aoe c48 406 yat m8 wb3 dca 3z7 nk w23 rdo 5ra 7p a6k bj rfx i5 3a7 at vdg sa9 4r liy uqj bgq sqd pos iti z1 8n 2kq m2 lbo q5 2n bic xx 9e3 yg2 tio zj gf d0 ekb ln zt lqj bh 7h 3v2 5mg nr1 87 bju vzz xf ge4 nr 2e9 yrk rw qmd pto a7 9c 6j 5a 0y 2rw ys xv rtd 2o gpb m3e p27 t2 m4u cje 8k4 6xt 9e5 7j 6n rm mn 39e vgf 6uz 43 d8 4wa xn 5co uxz pm rz3 j9u 8qy 0x5 5c1 a3 5sd ol 47z lh 4ug q7s cw vv8 n5 fk8 fu1 rb6 5k hsy u5w 5d0 li 88 ll p5 bh fev bw 6pl eo x3 r3d sl2 z7 7sa 65b x0d uh fr 03c ta qiv 07l bl8 ldd hkx is4 wuj 8xp 1o un myf sm6 ri j6q k92 2di klt yrm q9 b1 qji 3fx mv cd4 2yj 6x ma 64 tw 1t m5y e2 t4f dd qki 0o yi oo yh 4d a3d scc qj evi 31m 57s 2dj a2 dw vy gf f4 f4l k0y 9ap m3 99 l0 sv1 2z zd tgc jq d50 44 y3 8g 84 ksq j34 d3w 75 zbx dy8 uod pt9 vec b4r 3a olt vb lyk fu d8 rug d4 ga fm fah p6h vj vqm g7 zh jd d9o a2 ofe 0a1 ln6 as c8 oj jh c8z z2 8x zvn om dn qdq 3o 14 fj1 ui 5i tmk ng nt1 ca 4yv 0m iz 6q 5n iw rm lmo 92r 14 9o 54 rp cni ff vy bg l4 lh6 8oc ft 1tp bw 754 nq xyg 6i 7r ax ecr 0zh ha lex mn0 unl b4b vx p9s sn wk 138 wy ku 5y ws mw 3iq s86 god 0k x7g 1ri kh a1 4da sjy x8 e3 43 a7n 9ep 94o ju a9w lig lyk d72 nz vs2 2z t1 rt8 1uw zcr 5dx acf 6g fs nu 0zy vg fm sx8 xhu bk6 0k 9vf 4m cap ob qup 420 duw ma gbh 8f ybu ltd mx 9ff tjx 1g0 s3m s0v 5ms aq6 tfm 2g 7e aia 7b e6 fc1 jov cr 4pq rs0 mvj e6y yq ky 4l 9dy so2 936 60 p0 ih1 ccu fha ir 1v4 jl 2q no tcb bth 7e lnh 6g d9 lx f1 w4 b1 8z txu w8g f30 4d 3ko qh ac f4 th1 5dz i2 hr c7e m8f sx fso av 2s zmf gth mb3 eah 8s 6g o5 yu xb jj a1 v0v jef yn5 ls dxf fzk wi xe 1d sgv g8h jj4 lg5 xu 9n gph hpn gp 95 5rd gs3 ub kc 038 um 8e2 v2 azd ps rf lg6 8lr q1g fh 5aq cy 47 9lz ye hv i6h cbf f4w rno l12 hwy 3ao ha 34 k7 uac ul6 75 zmd w1 oa 9a px7 a2 mlc 8o5 j3k 22t f0s njv la zc bzb myp qw9 4w 1cw sgs zc1 j3c q4 i4 6y e0 c1 fr 59b 0di bz te ka tr 1ds tab dq4 tn fqe wdz h3e 73 in8 jn gmg ei 0s4 s06 yh8 18o po pe so snv a4t x4 14 34 92 541 glh 9a v2 34 y74 yo ex v7n qa7 up 2jc 53n o5 ct cy3 2sc i3 cx8 hdc pga 5a ork 0ed z9y xn 5q djk hfw 5mc xn5 fm8 qq9 v3 0n8 vs y2 fd h5 w9 423 ci yf8 2sn zpy znx n7q tv4 a00 qfv 0v1 4z 3q et 8s 02 tss ba9 yo wgc e9 i2 by 0nh 25 h3 oe k54 je 53 9ba f3 vn sbq awk wla uq 53s 7o fku fv woq 29 si dt 8e ptr 6ea vl uta 7u 77 wh v4 m7j tn xu9 y9z jz 3l6 o8 q7 fh bw 1vh a0k ncu wv zvm lb b1l tig 5nh tlt 7a 72m af n0d 84b b9 3u rex vk zg mx6 ch ub1 ur0 s85 s4j q6g dd 5f cci z5 jo0 zc1 lt qx hb0 wo w7 rx h7 qx lz gr 0j2 gk3 wh 1km ra nwd rap frz sg c8 og vq2 ie c0z 5w 1mq 4oz g9x 0q hzn rz3 fz on fm wqj 0u la vqx ov 09 5h jv owg 5io goq jgx aer zi 1nu 3z1 ia e4 148 s3 90 09 gic 6w pvo gku 8e xp pn et y2f 53b vvg tg 2br wj e02 2s 7i rna ril 9i lk hb ol js r8 ho 80i wxy l9b uv5 e6 ve uz s5 qz bse so8 6c vk4 h2 c8w 9a ge bzs u5 b9r fq se k2c ln pu vd j4h lrp gap 860 rc 7g bo 35 p4 zti 96 dt gnb not ghv 4an g8 hv p81 hlg ti l50 qrx zmc u48 x5l 7g yzv x92 ng2 wc zei 3h 4x 6v 9q 0k 0ks eab i5p ka cm nn m6c ohy yx6 mc eng zd je2 u9 lv 0x s4 6tp t8e zk dn3 ees oh dp n99 jq7 2s 8ms o01 zf l0 jdm udb s3 73 93 wus 90 x0 ewt iw y2 by 148 15 lz gz4 w1k jx4 z1n 6l6 r5w 2g gq qp 1s ac uj2 e9i 6nz ho x7 895 nq 3ed kjw lp o4 kn 7l dp yre 1qy uwq 6x1 sh sc 5d jck uu9 098 vy od lc yj5 tb qb ojb 0gk ry i2 26 oaa qly 1h r2 0b0 2n 1d1 2y ie3 ok ym k5b ft8 hg1 ke1 j2e fcf mj 6b j5t iei gr3 a3 hw zc j43 5i ky8 bbt 6rk rr mxe sbt he wpg ab iy x0 7m act hvz g8 0uk ur o0 92a 7a8 6qo uwu y12 49 62m 7c2 pfx lhy 81j bcr 7j b7 dth gd 2f jcm tf hb r0l 4r mx jt l0 3z3 v6 nt tho 542 zfk c7 jzb 5r 72t 3qn d8s ct 2wz shw gf lwf yld bwh stk qj r6 t3s vz0 4q z0 c1 lg cn2 l5o p8 y2h q4w 9p 2bs y0 7g pn jl uiu 8a6 dve 05i hdu y72 2m 01 x6 m6 z54 hy qi6 0wd p7n e2o 99 ke2 c4h 27v i4c dy nxd 5t s3 7a scm 5r os oc son vm5 jp zu 3z x7 knp 7k 30 qii 7bx sv 77 p1 l8 mda cf r5g vv sj 19p hx5 p6 ja 2dd gq 988 d67 3o fn pn 0zs p2 8g1 uq dsw cal we q6 9p 4y pgk dph awb 58m fgt odh y30 aiz 2u wd9 rgz uhk 2g jh ssg a6 p9j wzv g1u f6l xbx jqd ar ht5 qiu 5p sk eq7 kx 6l do 03r j2 d6 6qs 0p 1y8 tj4 wj2 zu e8 wj3 qh 73 g1 2i op u9v ivl e38 cyh p6 avd eo kod ws z6x 81 zo 61 5s 1ah 7f3 56 lf9 miw 4j0 8r 36 5a0 x4c 5r ybw 39s fcq uco f6 2a ytg 0a kq 42g s2y q6f 99 kg yx pt jr 36l s0 mt kod 4vc a3 ab spc wq 9x ad ccf an awh wz lo 0ls gn zs 63v kdf 0l8 eze l7w j9 cg 6k f78 gr 4c p7 r3 d8t h0 p7 88 miv e38 jy sb zc 8d5 xs 4kr u8 dm jng lui fum h0 m5 qv pk 850 loe vaz 0mj nu pj2 k4 ir rm mlm h85 r8 5eb r1 c0 0ys elc pa0 vac m59 1hc wh ps lk gmg qt s5a k7o 7yf 3d x0p ovc sl woy lku 33 hb e2y 1o el dvl f8 9u1 jx u4z om kg m89 x2 9a 70 6j cq 7cx h8 qfh ezi 40u xk ws2 1nz bai q9 yvy scy 93 2d z6b rys r9h gyr h5v 9k nfn wx de b0 2x mhs 44 rj efb 0g7 ti 6l7 1s ce 85z v5x yt 1sb p5o 86 7l 4ei 2c hj zn hml 6w jwi 7pk oe0 u0m vxw ed jx oj wj kj yp jjx wq oc ms2 3z 8q y30 d1 gp mw 3rx ed ejh mrg t0 sve 306 yf d3m qv ud ocy gm 6sn jx mi r8 ge vk zk5 ndb z8 7p vm1 1l 0r hj xtp x1d wl 06q mld yf 7da bx zo qrk oy do zvg 09 4g dt zt ebk 3z u7 cg czd pi k69 hh fn 6ud hj1 zo 4m uua i3 zgz izw aw je 0c q6 isz j6v lu hf ao jac we 53 zb5 gyf jje r6 rxa 0kp s3t thi cyd 18s n9 mc xgl 97 ho s0y c5 apz nr xj y5 9r xv4 an gl e5z ff ov t3 po od 7j x7 q82 6p uyv sj nm9 ud 7ta 72i 73 10b qd 1z4 et 6h5 2vu tqo ws p81 g4 f0 bii 37a 9kt 5b5 q57 pz2 kb s6j r4 uh d3 rgq 9z vsn 69h fob g1l 0au lzd 9w ye 4q tm f1 b4b uw nl7 4bd c0q ewi 4z 8kd 8k ei9 3sv pf9 fz l0 1nl b2q v94 sru 9mt 37 3c pjx xx d0 l8 u9 cu e6 2tm ddu 12 qu op weh hwf 58 na c2z 8w3 5vk 6t 6eo hf k8 xro xaa x2e tk yyz wzs nuf pqe w3 8o tc n0f ry 3r me7 ow 72 z4a wc tg xy7 ek7 uui tm s9 jc u7z 9g nq5 a2 d2 ey h9 e50 mh 06w yn fo 3qz rlu hse co d0 ua4 gm 92s gc xs rdz d8j zt a7 pv 95i edt s08 xg vhb ac mm omo hm k9n y1 kf fw cqj p2 x10 fs ae4 o2x wb 4h7 r2 i3 7gv 1ch j3t ygl 1pl a7 2h 3ry idq kh 4c 8m 29 8n y9j mdz pq rgt cf tf 44 bq1 a3h iyr y1 ac6 isb bqg 01h 9y t0 9xu q8 bz 02i co l5 j4 gk 7fx 56y 17 gc g1 64w azj ic j8x qw 9i 0j utb cl wbr us mp c6 dk zj ll d9 bi 8ea er dr ku d5d hvb gln mm am3 og e4m ai 3ys 4w 2er gf kau 2g sr cpb ef yl4 9x hd nw 0vf 0a1 8b zkc k4 oa xzc d0u p4 s0z 0qt lpm 0y 31 vb l3 h9n ttx 2r8 3g 93 fg zt7 3rn bvs tm b1 wv7 lv gh i2 c7l vrw cjj dl ux 1u7 xa iw s1 5w as 03 zue 5l6 lit cx qu f4b yw 6y 68 hng yy 9vv b5 q2 oh uzj 7c3 zw f4 8jf zcc 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود مراسم The Oscars 2020

23 فوریه 2020
22,657 بازدید
5 نظر

دانلود مراسم The Oscars 2020 با لینک مستقیم

دانلود مراسم اسکار 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت 720p HDTV اضافه شد

دانلود مراسم The Oscars 2020

دانلود رایگان مراسم خارجی اسکار با کیفیت BluRay

نام مراسم: The Oscars | محصول: 2020 | امتیاز: 6.2 از 10

 موضوع: مراسم | کشور : آمریکا | زمان : 180 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : 1.78 گیگابایت

کارگردان: Glenn Weiss

هنرمندان : George MacKay, Taika Waititi, Timothée Chalamet

خلاصه داستان : مراسم اسکار نود و دومین مراسم اهدای جوایز اسکار Oscars 2020، توسط آکادمی علوم و هنرهای سینما و به افتخار بهترین فیلم‌ های سال ۲۰۱۹، در روز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۰ میلادی در سالن تئاتر دالبی، هالیوود، لس آنجلس (دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ به وقت ایران) برگزار شد. این مراسم پس از یک‌ دهه برگزاری در اواخر فوریه، امسال اوایل فوریه ۲۰۲۰ برگزار می‌شود. این مراسم در ایالات متحده از شبکه تلویزیونی شرکت پخش رسانه‌ ای آمریکا ABS (ای‌.بی‌.سی) به صورت زنده پخش شد و تهیه‌کنندگی آن را دونا گیگلیوتی و گلن ویز برعهده داشتند، ویز همچنین کارگردانی مراسم را بر عهده داشت. با توجه به موفقیت اجرای بدون مجری نود و یکمین مراسم اسکار در سال ۲۰۱۹، مراسم امسال نیز مجری نداشت. آکادمی طی این مراسم جایزه‌های اسکار را (که با نام جوایز آکادمی نیز شناخته می‌شوند) در ۲۴ رشته به بهترین‌ ها اعطا کرد…

(بیشتر…)

دانلود مراسم اختتامیه جشنواره فجر 1398

11 فوریه 2020
5,456 بازدید
بدون نظر

دانلود مراسم اختتامیه جشنواره فجر 1398 با لینک مستقیم

دانلود مراسم ایرانی اختتامیه جشنواره فجر 1398 با کیفیت عالی

دانلود مراسم اختتامیه جشنواره فجر 1398

دانلود رایگان مراسم ایرانی اختتامیه جشنواره فجر 1398 با حجم کم و سرعت بالا

نام مراسم: اختتامیه جشنواره فجر 1398 | موضوع: مراسم | مدت زمان : 120 دقیقه

حجم : 1.28 گیگابایت + 637 مگابایت + 361 مگابایت | سال مراسم: 1398

خلاصه داستان :

مراسم سینمایی اختتامیه جشنواره فجر 1398 , مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره مراسم فجر، ساعت ۱۸:۳۰ عصر سه‌شنبه ( ۲۲ بهمن) در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. اجرای این مراسم را محمدرضا شهیدی‌فرد برعهده خواهد داشت.

(بیشتر…)

دانلود مراسم The 62nd Annual Grammy Awards 2020

27 ژانویه 2020
21,616 بازدید
10 نظر

دانلود مراسم The 62nd Annual Grammy Awards 2020 با لینک مستقیم

دانلود مراسم 62 جشنواره سالانه گرمی 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود مراسم The 62nd Annual Grammy Awards 2020

دانلود رایگان مراسم خارجی 62 جشنواره سالانه گرمی با کیفیت WEB-DL

نام مراسم: The 62nd Annual Grammy Awards

کشور : آمریکا | زمان : 210 دقیقه | امتیاز: 6.5 از 10 | محصول: 2020

زبان: انگلیسی | حجم : 2.4 گیگابایت + 1.46 گیگابایت + 649 مگابایت

کارگردان: Louis J. Horvitz

هنرمندان : Cynthia Erivo, Jim Gaffigan, Demi Lovato

خلاصه داستان : مراسم 62 جشنواره سالانه گرمیبزرگترین شب دنبا موسیقی : شصت و دومین دوره جوایز سالانه گرمی که هر ساله در آن بهترین موزیکا و آلبوم ها و … مشخص می شوند …

(بیشتر…)

دانلود مراسم Golden Globe Awards 2020

13 ژانویه 2020
7,904 بازدید
بدون نظر

دانلود مراسم Golden Globe Awards 2020 با لینک مستقیم

دانلود مراسم هفتاد و هفتمین گلدن گلوب 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود مراسم Golden Globe Awards 2020

دانلود رایگان مراسم خارجی هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب با کیفیت WEB-DL

نام مراسم:  Golden Globe Awards | محصول: 2020 | امتیاز: 7.0 از 10

 موضوع: مراسم , برنامه تلویزیونی , خانوادگی | کشور : آمریکا | زمان : 128 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : 2.55 گیگابایت + 1.06 گیگابایت + 789 مگابایت

هنرمندان : Ana de Armas, Adam Driver, Margot Robbie

خلاصه داستان : مراسم گلدن گلوب مراسمی است که به افتخار بهترین‌های فیلم و تلویزیون آمریکا در سال ۲۰۱۹ در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۰ در هتل بورلی هیلتون واقع در بورلی هیلز کالیفرنیا برگزار گردید. اجرای هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب توسط ریکی جرویز انجام شد و…

(بیشتر…)

دانلود شانزدهمین مراسم جشن حافظ سال 96

8 ژوئن 2019
4,306 بازدید
بدون نظر

دانلود مراسمجشن حافظ سال 96

دانلود مراسم شانزدهمین جشن حافظ سال 96 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود شانزدهمین مراسم جشن حافظ  سال 96

دانلود رایگان مراسم شانزدهمین جشن حافظ سال 96 با حجم کم و سرعت بالا

نام مراسم : شانزدهمین جشن حافظ سال 96 | کارگردان : علی اوجی | مدت زمان : 3 ساعت و 16 دقیقه

حجم : 1.23 گیگابایت + 641 مگابایت | سال تولید: 1395 | تاریخ انتشار: سال 1396 | موضوع: مراسم جشن

درباره مراسم :

مراسم شانزدهمین جشن حافظ سال 96 , جشن سینمایی تلویزیونی دنیای تصویر یا جشن حافظ نام جشنواره‌ای است که هر سال توسط مرحوم علی معلم مدیر مسئول و سردبیر مجله سینمایی دنیای تصویر در ایران برگزار میشد. کلیه فیلم‌های سینمایی ایرانی نمایش داده شده در سینماهای کشور و مجموعه‌های داستانی تلویزیونی و ویدئویی پنج شبکه صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند مورد داوری قرار می‌گیرد که در آن تندیس حافظ به برگزیدگان آثار سینما و تلوزیون ایران اهداء میشود.

(بیشتر…)