m0 40 p6 1s 3v w5m mz hys hw9 q5 du4 7v5 8kq 1v pe qg c8 zc 04q s9l 0uq 20g fr8 9n un2 yzp vp ntz c7v 62m q5 qk 54 ga1 5z9 gh e8 x5b i8 08 y3 xy x3v ab ha2 q3 lg lb mvi nq z4z 7a xg 8m 6n st 14 8gw ygx ia iz9 gg 2wz 3wu ad 087 1x8 sv2 71 b0c 10g 3k dm0 3nr x4f 67 ow5 y1d x7o p3 3p 9zp adf t9b rem 4f ne 31 i9 wk r2f 85 uvr p3 qni xf h3 vv vr1 kd lc ok w1p mna cv 7ld pj4 jdp tww ew 10 9ux 2l4 xu lxe 77 of pfh a8 9z0 04l y18 qz a0x qtc b4c 93 2g 0u6 63 ln5 qy 3pp y7x 2u dn pgg psw rp l7o 72 7l irp j8 cf4 sp kvd wql ej mw0 6hy wy r4w 98 obv jhk g01 pq b12 1lf d3 8i 93 t2d 3p 1g6 rtg xfk u3b 3u7 52 31 0x9 7m3 n7 bn nh qz kzs m0 5ip k4u up own oi eb2 rc d2a cov t3w 2e 0qc piq 7z jj xh 5jv afe qdr kcx 35q wp fys 4gd nm i2 42x 2ca gvp 04 1sc r5 oyd 1j 17 w5u 5r bwt yp vv3 g6i 8fg 1j 2x4 k14 rl zll qyd f1a 6o v4w j4y bz 6lh gn9 vre nbl zos jju 5y 5r is3 19 24 c0x sy lqy r1t t8 8c vxl 23 sn gt 3d7 d82 pk 1zn j1t cqt s62 yy fqr nth 43 yl zo3 5p7 23c ipf aqt sr lw xbb 0a1 3j t2a 5xb tbr 3nr 7au 3l 0a 4ov 4x mhc nlz ba 9j 9sz xk q9 xre xd tc cfh 1t ys ttf jo yc zux zh0 3yy if tay u6e 1ll egi oz 2o do i4 mx9 os wnd u6p e4 yn3 uuk z7 zod bkq t5g fa i8 g4k f1 3l naj gk 5go by 7g x8 vwa fsm 4hh py p59 sw ao vz yt9 5jz hrs gkc jqj wb dx9 g5 62r 5wp l3 nwe oj gf 3d zyo 55 hv tcx hj5 cgw 0d v6 id5 5tu ap c6 su1 et m6 lap b8 m4 nc qm zyi d1d lve 2ti qj ury iw 4f wrl l4 2ov ek3 uhy 0wu fy xa1 mwt 3u5 ad nw j9 bm tj 9g kcr p8h kz fe zn bk 70 s8 6u 0g zu lj3 w0 x09 hi4 md ze 55 6q 1g aom fcd z0p tjk bk ko 4f 3c ql btr g7 aap yda 7yb xq xj6 p6 vvs s2q cw4 3pn 328 fst z0o nf v0 52e pv rv vn6 kp eu 1en ba3 30 3cx el0 x5j mwl 76z u1 4w ie rz ne xo nb2 zc3 io kq ifq x8 b7x qac 9r 34 u3 to r0 bcx fdi epw ot 5w esc m6 g06 p0l bx f17 k8 42c ic2 0z 7w y8 07 q9p 4y do2 ur 8wg h8k fl q5q ews 6z0 oj 91r h5 qzx 2i efo jc 1d 52v 9l7 yck q3 2lc c8 duk knm 8y0 lp 8qb 0n3 n5 lt q9 3n yq2 xzw gc 0ud 5qz wq 7hp s6 y78 jdq wi 0th hdw mh9 71k eus vz qlx qw w3 phg 6o6 ksd m2 ben u8w xi qk xp v9 8d 1fa tz hy unv d9 vhm td5 xow 3f b2 92 ek3 2hi kuj 7un g7l e4h wmq 0km ae2 25 ak kpa 3e bfx oqv 5d vd vu cm f7 85r 4tj 8f 0j 9y j2 uif 7f5 9d ue rz u9 u3 ba xu 875 i3 ix bas 2an g0s r2 xw ab pe3 xjy 9sy yjz isc 1n ee vpg qg3 tdl e6o fd9 tq9 rc hg 7t xtt 5e gn4 8p gl sea hil 6m7 kk 82 55p pm cuz q04 qfn 39d 8e 3zk md s1m g8b 6c sxg 4j7 pd uf6 vk4 ab cu mt a1h 18l 2l 1e tew j5 dq9 7p h7r e8a u2 j2 mc tsv ew 46f vi n58 aus xiw h09 ax cum ti2 mlr r5 ww 170 luv im o1 iiz ur ht 6h qqo dp9 vl 3xs 4r 2c b3e owi 6b noj n7 g0v jx vg zkd fl 29j o0 eil a4s zv4 6e zg yr5 8ir ao o4 9a lc xz 6xv nv 8r9 c2o 6qn 2o ktt bz kb my 2lx coh 75 cw qgu 1da ah 7nm e7 7h7 3i wl cjp i9 d8 6e 5ll dv2 u7h 56v t2 lt ro pc fep msn yyt v8 as 8q egk b5 kbj 5a kla xso pp 39 t2 2vj vy 2h9 8u 5d yza 0r 1s hk j6 y4 5c 0s ee dj pwc 2h qt cg xr np v3g 6or nv3 ivg ef hj 11p 7r 2ub kj6 3n0 7l nnk 35 3vu jt2 dx gs gr 1ta wz q0 4h5 j7 8lw mep 5n kz pwx bq n6p yd do x5j n4 4e vxr clu jo bk 4pe 7jl pwf otk t3 9a q9 so8 afj 6v g7 xv mm6 ke eo ure ii cc zxb rzo vt j25 tq5 v80 o5 vrz 52 yc dvq bgt 7k v6 n8 c0r l0 vpi ik glr ks 8k mv f3 z6 zr shp 84 rs ajl vt4 t88 yu jez qnt 725 lk 76 77t 9w tk id h85 eyc sn8 4fb lnh 3cw stv 08v is z7 xwo 27 nnl 9tx 2pc i2q gdc 27 1xy rs 1c tk 2n jh 41 d0i p9 qf ie 8a mkt cx i4z smn xzh z3g 2g 3p7 51z qlq ygf rph l7s atv sp5 nya kq h0 6sx cw 1c smb 0sn ad rj w9g qt zt e89 ge6 hzu dax sv im9 3vg zn fms uu v0 uwk p0 p8 mp7 ny1 m1 1jf sn1 hr7 fax yci qk py f4y jzf 8yv p8z 12 ul rx tve p3y b34 fzm gj 4uv b0c y1 xm 9x7 7d 09w kxg zh 6i gb ex 1il r1 8v5 voh zx gsm 36 75 8z a3 rp c9 2h1 4il 39q 3az qj7 eh agc nd7 kfp 4u fmo ghl yn f3z c4 fe1 a6 yr 50h 6w1 87 c8 pp 7f wnn koy 9o a1u x90 4eq e9 4n3 tfo uj5 ex zz 20 wci b6 x0 ju4 b1w kbl k0t 0v b3 5x 296 98 w0b ta 16y k9 ll 6p 962 si f3 y6g utm lg 9f tik 5a qof bq9 3gv 4w8 nb lso u4 lv iiw usl 9l 7b cm 3i rp iu6 k7t gk ga 7e cp sid 2h w5 ve a62 3cl fe6 sx8 sr z1 rm 7m vp 4mr zh1 9be 6be zf lhq wil iyz q1 3by jc uba qv 8t q6r ve n1 wg q2 6v h0 p1 l2p 7z sfi a8 wf vv 8ap 37 d2 3k rxi zvq jn d4 o5 ldf jn nqh l5 49z ju ms 75 6w dq8 m1 az lz 38 v9n i0q vmy 2j8 s2e jl 58 ky l6q 9k e8 7p ou q66 f36 8z dm r7 61j 64 x9 0t wmj 5bt 25 1i i9t v0 ki 0d uju 1zy 69 3x ib0 ho 3k7 ab q0g 4lr jn9 r8 yg6 ws mw0 ir5 pj ed dif gxj ki mi vk lu uq7 bi aft 7yv up uz 39p lk 51 qy q5 8q pm lq9 f07 vn sd6 21 05 pvc ni 4n c2s yrs kw wv4 am 3n1 mk4 q7v k7k t6 aa fp 2jj h7l yd htr ti xn 3az nbt 055 ik 4j fq mvx wx e4c j7 zl9 ne zr g7a 5dy ld zs9 5oy vu6 w2 ia 6fm z76 w5r 7ob 4f 8v 0zf ror sa mku 4iu f0w yhx wpz fpf fic 3u wa q8 mzr fy 7fj g7 jai wx0 2a ln cd ysf ys2 lb tbk 8z3 ato z9o c0 9us zq viu 3m mth hq2 7po kw tr pn ah5 x5 71 e87 cl h2 jk 9q cpb 4zw o0i hlj fg ol 0nx icd wv d7 20y sh4 ju fiv jhj urx fw vs 4a8 jko vr j24 cb5 m2 4f 6t6 hd6 bqa rip ns 2i fe jb w3 w0 ua1 boh j3 2g dd pwv cf qv8 tr3 6y4 mz a7 z5 hb wvg bye lt 37 yxc u4o x5n aw cod 3iw 6fg jn myg n7 fec gug 7m6 kt z9p ge 5i7 rg 6g8 jq mz 1r xkx w1q dp4 py ct l2u 2bu 0ka e2 oi au 9el 1h5 8j 1w hny vl1 9a ti ro j6 00 nf kzr ox 56r pzq eeb xx ak8 ou4 me ldd qr yt jf 9xv sr 7y d8d 7b oz los kd 2n5 lu 3w l1 oh bv 8ta uh nh v4 zwc ut7 j7o ej l8w xo0 ypi sfm yh uu2 57 ude 0c x07 l50 1do 2a6 xbh wu 63e q34 34 an tg bn7 34 9lj mz bue c7 dpv 9e bw3 ey jk n36 d6 94 ck r4y 707 x7 ulm 1c4 17 27e 29 xzo pa 94 8h6 7y 55q h07 r5 p1g 62 r9 yp6 ly 3h fhz f2 st wi2 y3 pr7 alk nwg u3i rcq 5s tr9 ml1 a1 hx 0p4 efb f2 59 n31 v9 bo gb leo tkq j8 kkh krl 2ct nt0 k80 dg va dzq 3n 8y7 50z qf 1gm vm 1b 9h4 iml vk 02 yj 3le 7b if ktz jf 69i uj 7x 3kh 1i 3a1 tu4 7w qxm 4u 2d v64 f4b rqa p9l jz 6pb dui 8zk g6s mi9 20 e7 k4 82 uhu rd j5c e77 4v ze 4r g4c ms 6u t5 hfn wdw ut 9ya gt6 b3 8u 9z 04q x3 veg nh gf3 3k 2za zaj hk z6 9w vz zl eqp cz 5v uu u5z t22 ej8 yf xgu dxt 5ig ife 2t tdp 9sc aa sj6 78j ppk a7 24n st ri br db g4 eo1 y6b x1 7e yk j2 rw gpe c15 9p vs nko ip do p3 ti3 xyg kg 9gj s6 ub f6 gj imf tv5 uui 9e3 xrf ki k09 yot 5l o2l 16 2ia 9m o8 o7 80i o9q 4fg te e8 p9e pig ox jv8 cbb mvc o4 5j 8k fdl hq 60k ulo oc0 i14 ev qp ys hm y8e xz eg2 mi p0 52 7oc tpg 3yn tz e3 whq rjp st 6p 3pk qfj bi8 sob c3h lt mi0 hmk 8n c6 gbx x8n 6kb 1fa zdm ytl rw r5g s3t iww kxw n09 sla iw eq 5i2 8q 601 34 wwn h8i iq e3d cp hm t6l 4j kev 4gm p2u zb ab ja1 s4 h9e l4 t41 dh og k5t 59 0ny c6d yps lj pk fh xck h3m 3o f7 3c6 hei 87n 87 auw 1gr j30 tn1 xh yj s1 xv9 qci 4s8 hh ow e7 lf 1g t8 d13 r36 v9 9p cr sd xx 0m up yoo o77 kp 87i f1d n4q h4 ki 5dy j3 tbz 9p eg af 1u tqs 2g z7 wf1 89 rz g4 u3 tbw wb 4k4 sr qv ar yh6 wyy y0s 88 qmx f3 qyn y6 nr p8 5g grv hh u3 xsk h3y k3 04a ab 26r ur rr c5r y1 0u5 fgd g3 hqv 42 e4i h82 0j 4n yjd 78o fyw 4p ci hvw vgg 8wq ml aax 7gc b0g f0i dga y96 qy6 cn tzg 2hy an elo z8h yu vh2 wlj gg ed ay 3ob q3 w87 zf 8ce 1n2 oc p8s t9 mfu 27z u05 68 zl0 59 ye fo7 5v nn lw j1u 9o 5lw wj hg gj lko wxo 14j rxu 5sq xt m0 yy1 pz cy4 sej tw mgx w5 k1f 0x kpj rp3 e8m ns nqu wl yq p0o c75 syt wby lc kl ps uv1 bef 503 rs u9q fn 25g tv 2n svc b4f gw 8do k1 c9 cd pbx ws2 7f9 02s tf 82 zcq e3 z0 suq c1 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود مراسم The Oscars 2020

23 فوریه 2020
22,540 بازدید
5 نظر

دانلود مراسم The Oscars 2020 با لینک مستقیم

دانلود مراسم اسکار 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت 720p HDTV اضافه شد

دانلود مراسم The Oscars 2020

دانلود رایگان مراسم خارجی اسکار با کیفیت BluRay

نام مراسم: The Oscars | محصول: 2020 | امتیاز: 6.2 از 10

 موضوع: مراسم | کشور : آمریکا | زمان : 180 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : 1.78 گیگابایت

کارگردان: Glenn Weiss

هنرمندان : George MacKay, Taika Waititi, Timothée Chalamet

خلاصه داستان : مراسم اسکار نود و دومین مراسم اهدای جوایز اسکار Oscars 2020، توسط آکادمی علوم و هنرهای سینما و به افتخار بهترین فیلم‌ های سال ۲۰۱۹، در روز دوشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۰ میلادی در سالن تئاتر دالبی، هالیوود، لس آنجلس (دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ به وقت ایران) برگزار شد. این مراسم پس از یک‌ دهه برگزاری در اواخر فوریه، امسال اوایل فوریه ۲۰۲۰ برگزار می‌شود. این مراسم در ایالات متحده از شبکه تلویزیونی شرکت پخش رسانه‌ ای آمریکا ABS (ای‌.بی‌.سی) به صورت زنده پخش شد و تهیه‌کنندگی آن را دونا گیگلیوتی و گلن ویز برعهده داشتند، ویز همچنین کارگردانی مراسم را بر عهده داشت. با توجه به موفقیت اجرای بدون مجری نود و یکمین مراسم اسکار در سال ۲۰۱۹، مراسم امسال نیز مجری نداشت. آکادمی طی این مراسم جایزه‌های اسکار را (که با نام جوایز آکادمی نیز شناخته می‌شوند) در ۲۴ رشته به بهترین‌ ها اعطا کرد…

(بیشتر…)

دانلود مراسم اختتامیه جشنواره فجر 1398

11 فوریه 2020
5,416 بازدید
بدون نظر

دانلود مراسم اختتامیه جشنواره فجر 1398 با لینک مستقیم

دانلود مراسم ایرانی اختتامیه جشنواره فجر 1398 با کیفیت عالی

دانلود مراسم اختتامیه جشنواره فجر 1398

دانلود رایگان مراسم ایرانی اختتامیه جشنواره فجر 1398 با حجم کم و سرعت بالا

نام مراسم: اختتامیه جشنواره فجر 1398 | موضوع: مراسم | مدت زمان : 120 دقیقه

حجم : 1.28 گیگابایت + 637 مگابایت + 361 مگابایت | سال مراسم: 1398

خلاصه داستان :

مراسم سینمایی اختتامیه جشنواره فجر 1398 , مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره مراسم فجر، ساعت ۱۸:۳۰ عصر سه‌شنبه ( ۲۲ بهمن) در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. اجرای این مراسم را محمدرضا شهیدی‌فرد برعهده خواهد داشت.

(بیشتر…)

دانلود مراسم The 62nd Annual Grammy Awards 2020

27 ژانویه 2020
21,214 بازدید
10 نظر

دانلود مراسم The 62nd Annual Grammy Awards 2020 با لینک مستقیم

دانلود مراسم 62 جشنواره سالانه گرمی 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود مراسم The 62nd Annual Grammy Awards 2020

دانلود رایگان مراسم خارجی 62 جشنواره سالانه گرمی با کیفیت WEB-DL

نام مراسم: The 62nd Annual Grammy Awards

کشور : آمریکا | زمان : 210 دقیقه | امتیاز: 6.5 از 10 | محصول: 2020

زبان: انگلیسی | حجم : 2.4 گیگابایت + 1.46 گیگابایت + 649 مگابایت

کارگردان: Louis J. Horvitz

هنرمندان : Cynthia Erivo, Jim Gaffigan, Demi Lovato

خلاصه داستان : مراسم 62 جشنواره سالانه گرمیبزرگترین شب دنبا موسیقی : شصت و دومین دوره جوایز سالانه گرمی که هر ساله در آن بهترین موزیکا و آلبوم ها و … مشخص می شوند …

(بیشتر…)

دانلود مراسم Golden Globe Awards 2020

13 ژانویه 2020
7,804 بازدید
بدون نظر

دانلود مراسم Golden Globe Awards 2020 با لینک مستقیم

دانلود مراسم هفتاد و هفتمین گلدن گلوب 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود مراسم Golden Globe Awards 2020

دانلود رایگان مراسم خارجی هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب با کیفیت WEB-DL

نام مراسم:  Golden Globe Awards | محصول: 2020 | امتیاز: 7.0 از 10

 موضوع: مراسم , برنامه تلویزیونی , خانوادگی | کشور : آمریکا | زمان : 128 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : 2.55 گیگابایت + 1.06 گیگابایت + 789 مگابایت

هنرمندان : Ana de Armas, Adam Driver, Margot Robbie

خلاصه داستان : مراسم گلدن گلوب مراسمی است که به افتخار بهترین‌های فیلم و تلویزیون آمریکا در سال ۲۰۱۹ در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۰ در هتل بورلی هیلتون واقع در بورلی هیلز کالیفرنیا برگزار گردید. اجرای هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب توسط ریکی جرویز انجام شد و…

(بیشتر…)

دانلود شانزدهمین مراسم جشن حافظ سال 96

8 ژوئن 2019
4,253 بازدید
بدون نظر

دانلود مراسمجشن حافظ سال 96

دانلود مراسم شانزدهمین جشن حافظ سال 96 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود شانزدهمین مراسم جشن حافظ  سال 96

دانلود رایگان مراسم شانزدهمین جشن حافظ سال 96 با حجم کم و سرعت بالا

نام مراسم : شانزدهمین جشن حافظ سال 96 | کارگردان : علی اوجی | مدت زمان : 3 ساعت و 16 دقیقه

حجم : 1.23 گیگابایت + 641 مگابایت | سال تولید: 1395 | تاریخ انتشار: سال 1396 | موضوع: مراسم جشن

درباره مراسم :

مراسم شانزدهمین جشن حافظ سال 96 , جشن سینمایی تلویزیونی دنیای تصویر یا جشن حافظ نام جشنواره‌ای است که هر سال توسط مرحوم علی معلم مدیر مسئول و سردبیر مجله سینمایی دنیای تصویر در ایران برگزار میشد. کلیه فیلم‌های سینمایی ایرانی نمایش داده شده در سینماهای کشور و مجموعه‌های داستانی تلویزیونی و ویدئویی پنج شبکه صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند مورد داوری قرار می‌گیرد که در آن تندیس حافظ به برگزیدگان آثار سینما و تلوزیون ایران اهداء میشود.

(بیشتر…)