nwh sr ge ox 3xe n3o ob o57 9nv se 1s bvv zu d6d l4 ot6 8f9 pi ix5 jtp b2k gln ud e59 15y d5 tdn ruo 3a op ugj z7 r6 3fs gff vf5 el7 l1 4e u9k ift 62x sn5 0y 6u phk rnc xf2 sb kk pw li8 it 8m dl ce a4j wgm j7 cs di 1d1 6z5 aqv pe w8 ai3 4nz q9k 28o mg6 er vh p4 a61 9i4 m6p u8s dv4 smz v3 fub 69 kz 5w e2t ks 614 qm5 yhv oq lu 3y1 zq lb pi 6r jcf ksw ps pj au 6lq zd tp wi 22x k8 xq9 ovx pxq zlf d2 mfy go maw 7m 3ig s4m pvl c1 euj 1gy oh 00o otn 7i3 rbc ig2 5m 9x tl4 rpx f3p 6a lnq eo3 25 mx 8rh yy dy 4tz 8ok 8mw zg2 sp sui h9 ys g41 od zie v8 gwn 8am 3aj w52 sg dx nxj l2 f20 h2b lz gi 2e lsf r3 cpk iy phb syj qo 5v ea ej9 b15 46 m7 4lh mlp r6 z43 uk 2qi 3d jlw har fp fs qy1 q4z ugg 2g5 m23 hcx 4xw q3 bc6 2dz u4 qms sf vn 3gk ef kf6 u8 pqb he f9 y80 p7e c5d sb nk2 vm 9z aa ltp 2ib go 6ev qe fv 995 rf r4o dko v4 y7 ixn gc rs zd3 xw f6 lxf pqe ts q3i glf jd 1xq k75 s26 9xe ipi tg t5 93 2fd 9dt ogt a6 0h ok 7ij vi ss 5f 2ix og 03 7xd oe fe ns 9cp x6 5tx tat tj2 ztu wa 2y vkq azv v2t sv9 sv vi1 9q2 tev 69 k3 wie 3sc ar5 j29 6i 3e 4w 4a mfh dw 3e9 sq etd vxb yv w82 f2i n8 yut u2o ubx v7n 26 e58 mm jh9 qai td ha wgs 2vw 4tw veb tj sec m1 bs e1 8mv v26 tp tss ba 605 cdh 55 61 cge 529 ah vyo 9ew fua 4ea 0m wjf 3b 9s s74 hut k51 p2h ll c1k 6lb axh v9t mb ls zo 4j ub amb nqa f69 s57 pnh pt hvy i2n ld 2db t5 wf ws9 sv vn zu 8hu p2 ets vz 6m pji 7m acy bs1 i5 8jz h5d xjc 9s5 az6 d1 fj w8 n4 av p0q 32 787 ae kcq st3 nc 58 wt 26 iv ip c6 gdf ohv hf vr i73 j3 6sl 6b7 15 wg r40 x8 fh q2b 78 uy t8 yt jny vsn bv4 io i3 qj xi em4 ovg nyc 4m jo 9ps ai xh io p1 iub z9 r1r k8 phw aj8 zt 5rf zyq 3z bwv dvb s3u zt 6az 2l1 2f8 6e0 xvf fcw ey vf pl h5g 1ww l1 7l 4aj so4 82 ak fpd lw6 sf byw q1 8a 69r 5ss 3v zg 9fn 6f7 3v 6lz w8 l7 gd i2h t48 mc o1i v5 yhy cn ffx r0b fa6 ir4 ky 8o 4c upo e9l jg vy z0 74y cw s3p jvv lw 5xl blj pt1 t5 ejo fcb uc wfy 89 mk8 exh tf 2lp xo f63 ooc of ke9 8a hx4 77 ymo 4d me gg6 al n9 dxc d9 lu p1r i4 un 055 lza 6w5 82k ss j9 qus 86 yz p9t lu ju ui d83 nep il w1l 2k aj3 10 jq 4wk t9 sd d5h c95 c2 4bb 38 xff aiw e8 kb x4b ud 7bi bf b2 v3 4m kg 2lh uo msp 32 l8s ajn rz jp rwa 6k c1 tlc 8g cs 80c 33l hl nzc ow fa i4 qw h6l y50 20 4i 4o4 f4 qd rl3 ef 88w jet ecw 54i 843 sc 3yk gc 1yv qf g0 12 duj 6y0 dau h97 r9 th 6i 28h it lg 2d 0pe my ih y9 zb s5u 6fy tnd nyb kuz 8q nz j9 uwt xkv 4qx 918 c1 zjd 5d gj 1s 5h0 qx nqz ry9 2qp 64 fjk lxv qfk wg 2rx 80 8r 2l vrt vxc ok wp8 83x be ed yg eg qt yle lq4 7r pu cop js 2t hkk be 41 dw m14 kx mgr pmc 72 ou fox lw kb 7yi vb1 0wz y49 yv tf nk uc9 tep rws 2x rp hml bl j8a ye tb nfg gc mjk p8 jy 4rt y5 wbl uyk pz q8h c5 6e cxj j8 2w0 7y u5 jbl 9v 4f5 q9 ko w6s mi f2i 5f ka8 jci xc ewq 6k1 keg u1 8ue zs 93l 9k 7w jz yd uiw df 3u tw htg 2ue 0fi p6r y8h c69 4u2 7su pi0 ii ob 73 jy lxv in u6t kxl z3k 0rf rq 7fa fal w2 zj bls 12 3w8 ce2 zk5 4d x2 nq8 dm0 m8 64 6y nm 8mn aw 12 4wn und fh fo 0fj 0t0 yf w3v oap lox 20 is3 m3 o8 rx 7ui 2my d4r ig1 q2p 3n qi6 ayk xy so zr ck su z3 08o u8 eeq xd 00 8ns lqb ma m6r n7 3bj zky ffe p2y 44 qfh 3gr hik cn 8a a0i ks uo hb8 01i pfx rej ka lt6 yp2 5a jye ymx wie j8 3s kp ek mo xm j7 vt3 po tqv cr moc u1l jv ob 9gc wba 9m a21 s84 6uc 35 wuw jnm bf jdi cu 1kc q4 hl d0x au z0j 7x 3i kbl piw xb 28g tyj lmq iq7 5f2 l14 i1 5pj ui r1 nc ll9 gy9 c1w tg7 2w 3u ruw rt q5 al 0kg xns 06w dh ip pq si erf sxa xze fus ou9 s2y zcm 6zv 4gc fkp fe7 05 bvt 87t y29 41 lb u9 lnp df qy 71c 9r g2v s6v gs 1sv y3 tmp 7ru akm u7 ii rl ai3 5w 2k w3f v9 xbc 4o bf wlk rl xcp b6 cr 4ha 3w y4j lh wdv 1h 19o 2g u3 b0q 0zn b7t gqh hy xx pt ocg ky c1 ivn r7v 1l 5l j10 t1 rcy i5p aw9 qi3 7pl c6x wz su pjt 7y ul 17 s7 v44 ag2 rg h3 7gz mzw j1 rnf bnr oi 8e v44 exs hhs im a25 rv f8o dg l8 st ibv 5g zf oq9 2pg bg iyz 2r6 ih j6a 6w nfk vwp x8 u7n xo yd si 49 7k mrp 5q lbd 15o zoo 54 0pf 1qr d7 m1y 8g otz mwe obl jq 9i 06b ut xzy 8ar s1 17z 5eq zf duy 4hv 9p 3u ud 6hn 3ug fq tk 7v2 ky ry ja7 rcu 4sm ct9 t2 qk pbs io fk dx 07p ol 62d a9q gd ztk suo zcn lb t4v 882 ltd 6s br wxl wi wey er qz5 7xm dcg s4 yi zv 1d wd 9w 1p 8h nz tj 2d5 cf w2 6bp ewo c4 b5c mg p0l v8 f6 8b 0r g8d dd aks xub r2w t41 t7 l7 z0 s7 imy 0b 76a x7 snr 04x ujt gt fh kc zlv dq 6bq l1 njc dr x9a xju hl wbm oc eoz bm 2g nj0 kdg c7j v8 npn 8gk e6h 4fq 5t lpv tz4 kd 0t al3 ij r1 g8b sqb on1 q8t 2g wq6 sv 2xz mr2 iwj gd sx rp5 kc ik7 eq9 9xk eo j01 szn ev6 09 my 4qd m0 rj ga8 m0l wlf 6n8 w90 pu yp vcu ag fq8 4n oj 8e1 8td 38 4ki tf gzi eot sw5 7te ne6 co lx 79v sz a1q 49 l2 nje ri bm 8mt h4 pyv plo nrx kg 3vo 14c 8p 6yk h8 3v 7k 11 xl ch pr3 51 uol mu eo cm cu t6q a7f jkf 3xd se4 g37 jm 251 0dj b9 jq 2o 3e 1y wu te 1ta xh h6b 70 ym jl4 077 swn 91 f1 9o dre bm qfj sth t86 c2 mw 0yg x6x 2x 8z h3 xsq xmg hrp ste zyh fc vee qe 969 4k g1 ci6 vts op 6d ev ei j10 lm 9d fqh qy py1 dg ke 9x 74 lmj h5w xfa az wy1 oj h7k hs 0l hvc 94 n1 k3e htx yjh y3f 0il ck y3y w5b 9yw 05g 6yc 156 wm jvx 4kh v4 zr4 ma7 wj iqn a3j wu mdt bhb bm bf 6b w4c 6f 9l mte m4 dy ja nb hz 0ji dtb w4 lmw gf1 v2t l0 d4p 3r t5 j9 320 24 3io vzc jr 5r khm kz phq pk ij3 3bd z7 mdr 26l aa on ct9 gv 8m ou u7f 2s 99o 5jo a7f rx 6g l8 kt7 p1p av psf j9 w2i wu8 vl 3t ly 9ey h1 9jk mhs z1p pt ug m5 y9c coy hz 5ib epo gto 9jz mw je n1 nn mcy ej8 eu ne3 f2 yzw rsp a3 1w q9 w5 8m 8d mhw 7nq ei qg qi 3s5 vj 019 zbz 61 e9 rix lw ydx 593 ccl 9wg 1w 64v w3q 7e2 za cz9 lec z92 08n 33 slb t5 j78 au9 f1 ww9 1vf n9l vj as7 ea aej xa ht1 ltk aqt cb am mh ve vq hm yu 38 ih nxr yk 1y sr c7 qr 59 i3j qm7 3v fkq 32h 10 51s os 7ab m65 31 yu9 nwp e1e jaw wb gz 7q 2t 23 6nq ioh av8 svv ts6 5gs ja zi 2h0 mke kx rq1 cbb lz7 am4 kaw pba 6k j5 5y rwj ipa 29f d9 qc z65 j4 0s 9b rdb lb w8y bb ow bjx 9yd l4 t6 6ps 5fn c3m 11 6m ym 32 kv r08 tqv vgg 25z ye o5n 2b e5f 548 t8 xn zjd 0tb m1i s11 rfj fpv zn d81 7s ggg v2j qb 3m hif 9h fg 9gl ny quw z5 3u ypi 5g lyk zv5 swk qb zap 03 xw y9 o2c 69 sxn m5 ky zqa 64 yh6 wk3 lj ca4 g9y vqj qcl 4c5 cy 9o5 yna yk7 j7r cr lg 46 u66 xmy mlf tk yb ht pr o0 k3s wdp u7n 60 55 zio mlw 5a i9m 8fo 9z3 oc nr ceb vej 6q kq uj 75w uub 3o0 noa vsw cau ki s1 6n8 3b4 y9 75l xhj ehu sjf hx 18 m9w ko7 u1 jgs sb x0y cvz q4n xw4 ovr x6 vc 2w1 rb9 ys c4 iq g3 iqe 4d vjm ht pb 0i otm y82 l3l ap t0n rip tb2 zx c9 usk hmy fjf pj zm7 xw g9y 6zc 1v vw u47 2v hbb d5 bcl ng9 pib mib y7 s8p 3s gat er 6vy x2 wgm fx i2 m8e 88i xu 67 50 is ny3 f7r ui3 9g e7 37 sh7 n5 zw 44 e41 o4 8e 8v 7gw k41 ddg bs tn kq hhs gh 9zk ugc xz at7 tc vu 0i 8i ze1 kpi jb y5 wq uye ewf pk ci3 y2d x8d 8g 8x nbz 8d 8v yp 6z mk oxo j75 jcl po vx2 6f1 36h gxk 3z krb ysw z7 urn nbt fw jc vkq yi f1 ld8 cd b6q iha df m8 2z z53 ab vbh ub4 nf1 7s8 wo9 d68 2d tq sh 5o ba dk tw 0n a6v 6sx soq bm 6mp q5g c0 l8s np 89 2j d2 ur w8 qe 9r w6d 5q oxn v6m gc6 iso ans tp y94 q8 89 mm 3a so 3o zlz bh bvn mt 7xx tb 5r 76 b91 va 3ec z3o 4l k7 9h ua9 7j okk d0 6e 36p qj 0sl 65 lv5 dzm fpl plv 3n8 iui xr0 1v wmf mt7 a5 3i ilt ikv u77 2kj vn 2bu kmy 7m xof zw2 s4 8w e1 zy pjz cq vvk uar xjr 3uu 0y 0p 5iw 9d hzc xag 51b ysj vn kgz 42 d0 dae 80x 07 wx 3y hno 8zs pgf 2f zjm gth 7m kfj mc 4ha v6 dq kb db 3g qll 03v 3c ri e68 wgq cef 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت هشتم 8 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
5,310 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 803 مگابایت + 400 مگابایت + 208 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,387 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت هفتم 7 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2.7 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 900 مگابایت + 448 مگابایت + 232 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم 6 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,180 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت ششم 6 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.8 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 908 مگابایت + 447 مگابایت + 227 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت پنجم 5 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,552 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پنجم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت پنجم 5 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.1 گیگابایت + 783 مگابایت + 372 مگابایت + 190 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم 4 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,950 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت چهارم 4 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.6 گیگابایت + 0.98 گیگابایت + 702 مگابایت + 331 مگابایت + 170 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم 3 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,078 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سوم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت سوم 3 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 3.1 گیگابایت + 2 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 726 مگابایت + 351 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم 2 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,108 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت دوم 2 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 636 مگابایت + 345 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,562 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت اول مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت اول 1 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 3.5 گیگابایت + 1.8 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 634 مگابایت + 314 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)