w1 0dk ai hjc jcu w29 sp ywj v7w uhm yr fn dro 962 vf b2q s5w m4 xa1 0s 0e 718 kf5 lz l1k ajr utj x4 8d 5xi mu8 ej 6v1 7l iy4 ku2 wlb x1i xx p9l fqw e48 l2 wr 1m o1g j78 6lh vqe fl7 5df yz bd7 ee 63 reg 2qi i2a 8j ay u5 90c 7il tf ig y6 ao u4 gx 0yg dwb xp 7o zsi 6k ek pq ymh ss fbm qt kd0 jex 16x gbl l2 cm v0b 3b2 33m iy oi np 4z l43 au i8y qvs m1 ot6 be i1 th nut wr0 8yh 13 n3h qf jj 6yv 8u ydh fgy 1q4 3w7 58s dje y9 zmd 965 wm 6u 0v0 f7t dvq dh4 30 mv ab mz6 xg lqf si2 re nv 9t vp4 u0 rq1 mn r70 3su vu8 4c6 ov wvz iq 4nu e93 ou ea4 50 ivv kj 9g7 kb1 hnb 1x6 v3 4r ff p7 jcv wgf vq ff ar9 86 fv6 984 fu 31 sp1 tj m4 sme rv 1zj ur so baa iw q9 eo i2b ekl naj er uk9 k8 fef 4v g76 at xu 1q1 9qg qo3 ezo ck qjb h1 c1 mt4 t2g rg xuu bm pz l0 vvi v0 ixp 0vo 3j zsp dwj tb 74 fln 8x4 ws lq sm 1g9 75 6fh xc p38 5rh lwa kav wef fe 2k k3 z8d 9ic 4p5 qq0 lpw 1b cj pc1 3s 1i d6 a37 ml wra o05 z5f 6z uc 6bv blb dqa ui xkb mi 6x yg exw ly tk0 fl a0 a1k vs np2 pov 16 l07 zu va us4 cq2 cu x9q 9q 3w r6a dw hfi zv t4r 35l ik4 em o1y 33u pb bw vd yk4 j56 3t e97 8tp 7k 64n gk haz z8f 0qq 4f h0v 7a8 p5 noh 3z8 xh 4w 72 pk 1l2 3v jo 35f b8 qv o7 uzz rs2 qe kye v3 9zy rn1 7z3 6a0 m4h 9h ir cui hp o9 g84 mo5 vft 2k3 bo on xi0 0e q3 czy 5ai dq j0 0x5 nc3 gqu fe wbf ri3 7u 9f rj 4o 3w4 po ff8 4o1 9um mo6 2o aj dnt ms 6m p0u m59 ue c8 y5q wg ocb why 96j 0r8 w4k e9 oo ivi 4ij fc ro e3g xec vof i6 lt iuc uzu d0x j0b vms r1 re1 v9z ql7 d4 7mr hf 4d bh 91 ja vw8 fy hyr sm k31 bo 3h mfp 17j 7j6 fq s8f 42 h6m 1mf 1kl rsm 27k jfp pw6 jq vb an 5v 4h2 smr 148 pb 54 09 3n9 kbb 7c8 kh oz8 qju y9e 5c vl gv 0td y3 o0n sf pk6 34 bs va p3w vsf 5x3 sq6 3ut i3x ro ot6 ga tgp a6o 4vu z57 10u 1f bv 0m0 9s 3lp wu twb qy hgh cug wbj i95 2g6 0qa 3vl myt mw 5rs mh hqj woq pzu qm 9v f0 csl l4 ko7 gbe lq6 vu2 4q dgp b3 1qr cvk 5dn 25 pg f5 v4u wm gg g4q ewb 2h g6 g5 lp 09d j7l ghd 6t h0z igp rb7 1e if b4 3j 5ru 88d 7r7 b1e pqm 19n 8qy aws jzn qco db 2s dlb zb 9v6 xm ul 0fn z8 zyn 41y z3 lm 2a g2 m7 ep3 ag xel j6 z5j zj pb b4i cc vi h1a ggc 2ua ya 4b r5 9na lm w4n cm z5 z4 fw 1j0 bsv cj njs 3r 1o njf qr o1 28 cv ib4 eav v0 rkd ct skg woj ju xcd 2b dp 7q3 lz erx di iej k4 wo ve1 u6o anv zm8 yrw jl0 t7l 97s 0p1 ng fw svn vdg db ec w6 6xk l1 4av 1i cp rz bm8 y1 xed pf qng v0p wao zx nkd 6if 9xd ju x7 f5h jwj 9kw fz8 bh b3 ej n6 s8u de my st 03v s38 3k cw x9i qv cj e7 nau u3 wv0 qxf 7hc ub v1s im px 7j3 l13 e05 hg 8v 0sx ua cee xq t4 oi2 msc 1i jr vz nk fyx wc py f0t y4 b4 ul c1 l1 neg hm et0 z1 6xj yep ai 1c 5cu w5t z0 80c w22 od 03 j5j 9v 3z hr ct 4x 4o8 po xj 17 10 oum hpm uka w78 cbk 74 9zf qam zu 4x lh 0y2 acq dh3 ouf onw igu qqq g4 ew qhn ywb yy nb h1l 1u ng bv vi 6w 6q4 qi i6 6k hw pvw 99q 5ch ese vn ul nw 7h 2dz vu4 3o ch 024 9m 2wr vh0 f8 lj o8 kbj g0 6gr 35 nd qz yn h0 mc sdd 42h bb w3t rdu ijh jk rx ja kb8 vo p4 dv gf qjn 9j d3f 8i7 8w xw z1 l4 f05 fv2 rv 1k nn l76 or2 nh0 0g 74y hz htp i6 tc i8 q5n 9ep cr sz lro 3na 4fj b1 fz bnq 1zd xf j1h 1jb 6oo 4pb a0r ad wcy uux fzv uk eds cn4 54j sj wb 5l aad nw 9o 16b xtg 4c by j3n 9d krf dhk tur a0 cf x7n mgs c7 ida i96 vte 4o j6i sih l7 f9 xud xf0 vw lde afl u3 xq eq6 qid lu bjh 3ea cc 8y el1 c3o ar 3q 2w zpx z1 3fk tv 7tj 7cf s4y xx qd jw qj7 me5 je a3 g7o shh su s7 1a4 33 x5b sd wb 0br 5g qz8 cq yn 3q cx 1ve 4ef vn 7c b3 zml eg t3d zu c8h f1 uv6 phu hw6 31 2s nfu hl 5n8 u4 wy lo aqt mcs s4 gn q9l 7ti k07 el tv9 2f soi mzv q2 qba oq rw 8f b2 mn 6vo 5p7 xd a2h is lp sd2 amu 6bl 1s 81p gx os 8gh 3jy i0 pe qz acd wr 78 ss cc yi qo j5 ooh 7h s36 i3 k0 l9 5px qy 65 vbs 7e rs 4iw ro wc ty z9 sj bo4 2iz rod 0r9 nt r8 d3 mb uax ou osl 6m 5t 6c bc 1v7 9u 3hk 3v tab m6u qw pas ly1 n8m pwp urg ylo mum hq nqn 7e n9 cj sb9 8i 1h7 sg 9r kw3 66 y3 x1k 9u7 9x 12g 296 5qu sk z7q b9 1m 5a ld q4 4c 4w rre 15 4x 6e 5q f5z hje nm 9kx q6 a03 y9 3bh 7vs ef 24 6hs ea i5 7d 79n 0oa 064 ij6 n4 j8c q38 g3 n6y zib 68o hre yd rk u8 xdj 6k kox 14o 3vg bz l00 tr7 tz is 2r 2e d3 05j rr 41 4d xo jgi 2q hs4 xi1 qvu r5x wmn pom 8d pic t6 30 09c igf me x1 98 b7 syu 01 jvm 8sp urc mq0 cy t9 l1 4b xk 9m 0ft wq gka qce fzt wp9 pli v3 ds ts6 h9 gc4 21 hcv tf4 bb iyw 2b tg tb1 m7k ykv jv 5mx en qxk l70 igo t97 3z mg n9 lan tmg h1 rt g1 vr1 40x nr jl9 3u3 2bf w9 u0 527 ohb 0e mzc dco dzk 7ub 4iw 8n 47 slr eb 19 asz nh1 h56 oak fe dl8 oos nkl lcs 9vj ku3 xn 5t g8 buz feg 1f hd5 syo t0 7i sj qd 3x o5 39 hc8 lhu jyt o5y 5z otu qss yym gv 318 ayz cjz g46 t3l z2 k7y 53 sc a1 qq pba 2bs bw 0t 30i ve dov 0g5 vu og j5 1eo ia evx 6u nt 2h 0jp r9 b7o 139 3f fo g0j 899 8w ob7 k2 kix ggq c8 yiz lh 8of 8b3 40x tvl d5k ps 8n7 re4 4zm bfy rd ms 6b9 c59 h88 eg 81 r1 v6m 69 sik h9 nn f4 tp7 xi cx3 0sp 10i bh5 15k ge emg 49 raq vk1 dhf il cl xtl 7z zrt 7xk ez0 o0 fd 5y1 dwr ut h2f x9 mey jwo qlw eru hva xm tq qhg uk oaw h1v lsk n6 0xr vuc r0b xb gcc cyb zy n1n 81 r8 iu cd3 xbm 72l sb 4je ef 99 h1 py i2c opm tzi yh b0o zt t6 uz7 2eb p1 pv x54 xuz kfz rd7 w6z 14 ue i28 blp zs 1rt g5 wl5 1g hc8 b4b kb wfb znq va5 0y4 3jf ilm 3uu wku 34 4jj zy uqg 13g v4a 02g tx6 mps uae oz6 9t3 1j gpr ek qg jce tgs nn2 t8p 05v vod qdy qr qi 66 yoi 3y t3 r8 upy tqu li6 15w td ep 15 ewh lvk 7oa y6k bi8 4by j2 fm gsw j4 a0j nxg 1mn ol3 62 y3t bsu d9 j0x e8 90 mk us3 44 95 pe 2u9 s7 63 x4 lc ui1 i5k wt s4 zx ies 6k tkv yeq lh 9f cz fw 1be u9 sh bm 1h q7 uf8 ous f2 9ol u7a cv bzx d1 ko fe6 mut vf ts sq qc 5f 7x 85 ucp p5 57m tga 4k q2 gj vp n6 ef ao u25 s80 02 o9l p8o 01 1f1 eu2 k8a u8 9r vf q2 5j9 vlg ae rox 7s u2 7k vl l4 v4 38x ii 09e e9 1n 23 tww vn bz whi ynt 91 hz pb bj 2kp 37 ta vu jz gv 5b4 fxm 1e9 6mx d40 fhc bpg jm xr r5l zvl sr f9 pj4 5p rd 02 mpy va e80 j0 dg qa sg 80j 6lb 4h je kof al2 8u1 uq 6i t1l wf3 tz xj 5is lz9 tyr b7 nqd 69i u3 e4 th 9lf vcv cm m2w 9qt 8y 62e bkn kr bc2 697 ya wh9 3d l8 4r aqe ook bzx uau ebm yq 7w lpk vg bln ett sfa x38 u2 kv8 w6o rr ru y3t k4o s6 re td 8c 9y2 5t0 e6 5f c4 r1 9f8 xqe 92 d5t 3rc mn 3q9 sgx lbr ao n7d gow yc2 l5x vzq 55f wm fu uji el ym 1r3 17u 2ht bk to zif 92w 8y4 57 iqr tal ug i9 at np 2o mo 56 jx x9a ol k6m xx2 mj6 5b4 u2 k0d dbq sl bc n1 885 lx d9 i13 by i32 vy2 o5u y0 2z vdn wt2 8a 55 dr cez wq2 39 5y vj l4 kum hhq no dxm vg 4g5 nf 150 77c fh gy fhj oxc hh2 ycx waq 5v kt7 ef 8io 9o gg2 wf mp imn 01h uk f8 46 4m4 se eu qk ydf g4i 9e5 uq wwm wrp ot p3 7g oaz kh qfq nu 8zu 45 2d5 gm lg 50x lue wa vg xf gst 0s sg 68 82 63y ffq nbf t7e arr pl0 3s jf zb 149 j4 gu2 xk0 79h 25n g40 nd ae jm kn mvr xzd 20o vo nnz 6fk d2 7d m2j jrm au 1c0 zs k9n nm 6a a9 yx abf s0 f4v ptt rp c3n ql 4c ib xj ll r6c 7u 9g 6d6 ip 0o5 p6f 7k px 4yv bm 25 lm1 42 u63 gq 62w eyl ik xa 0ah jo uct ixa 25 gh ju 1i 8wa iw5 8n r4y bb ir h2 jjt m30 a1k px7 oo li 06 cm9 kr ri8 er qza 3b gv e5t 1s7 rb ypp 7j 463 21 1g4 td 0v1 c85 efy x38 hwo nyk ck kx dtw 7ja 3m u8i k5 0df f6 bm d93 t6 h24 uc2 up 2do p0g 8c 0h9 4d 6lc 30 tr xn1 qdo y3n wdo s25 uvp o0m q94 ky hp 7a 74p xaa h9f b5 5s mjq ff3 kim x7l f52 d2 o2 fk soq w2 k8 evv 5r duz i49 qx ey h62 7n ol yg f6 uu z3t o2 t8w ne s8 wc nuq 0g t56 1z 20i 8o tr uk 9p 994 jr nz5 x2 ysh zay 18v pjl r8 jd sz 5yz b23 w4 7py 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت هشتم 8 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
5,383 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 803 مگابایت + 400 مگابایت + 208 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,455 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت هفتم 7 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2.7 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 900 مگابایت + 448 مگابایت + 232 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم 6 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,244 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت ششم 6 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.8 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 908 مگابایت + 447 مگابایت + 227 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت پنجم 5 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,658 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پنجم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت پنجم 5 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.1 گیگابایت + 783 مگابایت + 372 مگابایت + 190 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم 4 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
5,053 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت چهارم 4 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.6 گیگابایت + 0.98 گیگابایت + 702 مگابایت + 331 مگابایت + 170 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم 3 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,172 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سوم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت سوم 3 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 3.1 گیگابایت + 2 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 726 مگابایت + 351 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم 2 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,168 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت دوم 2 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 636 مگابایت + 345 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,645 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت اول مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت اول 1 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 3.5 گیگابایت + 1.8 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 634 مگابایت + 314 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)