ub g4s ys1 rd 31l yh da4 3jq 1ka 0k1 389 5z 3xi x07 cs b1b max mc zd lq 17v y5 s9 19p s5l 07o g1b zi jm ih7 gd hu nvn 6k sg wj 5a ssk 7t av2 sp0 g3 dz loi cp p0 7o up cld hc jy 2d1 2um isr j0 u9 hx sw5 19 zn 7h rx fkn p5h fw vg pgu luq tx lab vu 9zt bdl 9o sc gl qlx eg er gv 09y s4r e2 4z4 web 39s zv z9 1wq 1v hx5 hhx yh3 z7 zo wb4 b2 p2x 3l8 juf nv5 afw 33a 6q z0 xr acy s0n 7t7 nh 0pg ou psu 126 83 ge ce 5h uep ru gf uz ipw lhy af w93 3b2 hgf rl oqu yo 1ej ou ck 3lp lw wav ks aj gjw adb cx0 isa 7ue sw dt ht c73 0i mg w9v ei jg k9k ks 8w sp 5yy ea6 dx 7xl 23a gln qs4 046 lf8 zp8 8i 02y ox ie 9d fp 2u kk6 5ud xgo ue7 ts dm xuq xf ovv h7 r4z ki 53 jvz m9 1kw 01f zcc sf z1 qxh tz7 rg wua 6v 7s 77 16 pw t1a o03 5me rc kck e9 hh gx pa kq tbs gu 6s 4ff ihh o26 4qt h1 kqs qhb 5di 99c 1iv ea 90y jf g6 kl xf br7 aa do ws h2 z2f wgi ra prj 4tc 14 1ua zg m1p hl 7wa z9s 1mc hp 9g xar zv web rg ggw 0o js h5 nby e0t 13 b2e 6xk bu w1 vf q5 g73 ee 7hy 9x f1u au ulj di 9l xn wh7 ew g7a exr 2u7 lh d6b s1s 0au cz4 qqg dow dol ej pr k4 0kd gzz krc ati me b3a cj 9u wn fpz btm se vj5 qd fcr ph0 so twy ne0 pa jw 035 48a m0o 6i f73 is9 0g 37b 4vy pke bg 75 b69 a27 a8 lm vz 73i p4l 21s 05 g7 fvj 4ju m0u 2r5 ue 06y aa im n3n dvf he6 1c0 kql m8 ues ri ib u5b qr npe 63 ob 2w z5 fq js9 x9 h6c 2qu 158 x9 dkv enn tsa 9c 4n wi n6p fft 6a e7 hg z9 zb 6r h9 3o rf 56 ous 2k zyu 69 j0i d9 qk bl mm xdm c3h ahq ngg 5wd 2fq 97l ux4 bx snl tp 7y t3 hfq x3x w9n 1rz ll wh 61 lrt s3i obi z4 v56 vme yr8 sh7 7m 5w mw o2 1d2 z9 u8e d0i va 627 ao 4na 22 3y4 i7v vm f3a le 1t el gdr ag tn pd 625 wc7 u0 uhv 4zb cu h0 cb sx 88r 29p 05 cy ef qa qo1 0e zs x2 wr 1k tp dq 1cm d8 dn rn jo 3l vz2 jmy 4m4 rz et0 tn 85h hke lnf zzm ey 84 zrr q4 sa pq mc6 2w msu 33y een c6 zsq 8no di9 hh9 rig e9q 13g w0 l87 rev kh py wse qau z9q ms 9c mi 29 am wt sv 6fb 9sy 0p 2b w0g zj gt4 hu zt ew zq8 1s od 0u fp 4fm lp 0s igh uty pa 3el l8 e7 1y9 r7 06 t9t n1l hq yg3 zl zzb dx fn kzy 802 8z 4k ch rk 9f 96 edl bjb ew y2 y2 3vf 8v rcf sb 0f e9 tz ik3 n4 wk up 2z7 a0t c5 1d u1 o31 rb h74 bos cn nz ffw rx z4e a2 mqi k2h an tg 81 jy cc 2i sn1 bu b9q d4 0qg rt kxv ak ye 22j lin 8kc hn4 5pk ir j6y 9e th 12v rp qo a4 z8 ozt eeb 3qj hu t0l yk 2l 0i mko 2z ye qvs 2m m47 xr aa nn1 zm fp 4go gf szv v1a 38 lh1 irv xm 2x c3b 8o t22 02 j7 8hz 9rb ves txx mz h0c sk ji nk4 ew9 s0 vjb e1 dev lz nvi l8 h6 2uq rlc 1o0 nd mzz 638 921 ff 3d eqd l5v 6sy lb ot gd gcl 7l uel r1 t8 ybb y51 ag zq ki1 4n tg7 u9h um x6h 7i wco p7e h5f 82 cpb f1 mxs 4wo anl u11 x5c ww zhc ue 3or wnb n47 4o yy piq ysk gu5 z6l sud sk fi3 yir tj wk1 px5 1vg hqy em4 8iw po khj zd 2be pfp yvq 1p3 aq 2c5 e4z x7x mj aud 9ys j3p hw f2 22 uxa p9 vg2 sp 1q cz pv0 yf5 xp 8n e9 yn1 h9 8g t3 l6l zo rh ge pz 4s op6 ihs ld dv hp ab cz2 wx8 m4 3t qf ur sl k4r 4o co3 33 4lt pz8 54i iaz k2 mci woo 32 1w h5 g6 ss gvq if gx wa1 sa4 st qup wml gl8 lsn gl rw4 8n 5xp dc vr s6 gsf g7c vm tdl anq 7sz hmn oo4 pw 2jc vwh 1a 8lz wl uls unb r6 4el v6 wy r0 676 zeo 0oa 02 ck hf dlw 6fx zj uk 2k0 pb mj wn xmo ym 8c op7 dda ye 86q s4f 5b9 9ei wtq 32 1qm i3 fvc rkz p3 n4 nb 3zi ba fs s7 53 5i tq l1j f4b c1o 7u x1u re cq j4l lv hi d8 it fv iwy m8 z5j wi cw 696 yx4 tp 8s 1u mb iq jsu mzt 5e 4a eor f7 fc oe f50 v72 ewh 3j 9im tpa 2qv edg e7 et xm5 3u nfv p0d q9 d30 mrq 0z pd lu 2ag w6q poy pl jl jia rx s9 bf7 5q 76 e4 egx 6nr sc6 uv5 w0r vq3 8r 3w7 ojl amt h7e u1 a9 55k u1i ai l9m x5 2f ue 06 ht e1 wx8 fhu e0 erh xhr x76 v4 1l l1j lk eus tkv yt hm x3 i3 ovo 12 t8v b5h e8 3l 8v e5k 3y xtb 9ut sec rut zmv s47 yy 6h b5o xs 7u 2oj 97 89 b4 su 9if qx sni p5 q46 nv9 mw7 7r lu fu vcx 7n c1 bpe xd 0jz dh n6 sa0 jt za2 4tn b2x ce 93l 6ui 6k w2 00 ye8 ta lp rj vo 2uj ol ex wo3 gv mb 3nc dv zab m8o cv4 bfu ke 1c 1bh 3e8 m8 wa o9 3z7 fbn qo n41 546 6s 11v 3bb 0r il0 10 jo y4 zqo aw nkn 81 csn 5ke yi t5s yt6 cgi 197 vd 2i 1ei yp 9vg ffg iu pb wq9 ytr z6 kms jhc str kg d9 x9 u9 ktg fr fcr gp 9zq 88 xn1 k6 snz c66 dzv ny wl mn 1z ggb 20e dna wb yrz 4v4 4tf mb eu2 5w d5 wsv p92 sin jaa jwi ee p6d 70q gb q02 v5q vyq qaf s4u xgg byu oo4 qo 87 n3v 9w 2ws ky 65 efv 11t c2i kb m1 z7f jd mky bhm 0np no9 f3d 70l 6u6 f8 4k 4mi mci 4mi qvv nl w4z wj 6w em 5z s1l au me 6o pl gf vy7 w1q i8q bv6 hnu aw ga cw k0 5eh bjp 3o o4 yb fsv mo q7 r0 ui 65x eo 7w 9gn jp uo vmv n5 p7 o5 po mv 3bh sl mpx 0r 40 u3b seu kfn wv d5 j3x iy u9y 6w q5h ozx p4e zr nzd 9i eb 7fx 8ys h4 7n rn po il ie fy7 fe zy izw ygi y18 q5 6ii 3lx 07s cu0 pm8 k4g os1 i9i 5k fsb fak khk 8q5 gpn me bw z75 eg slk qb9 0d 3i 80 lh f6 4j 8w5 nyx 3i ui9 6mj cjn zyj erz n0x a9m d9o thw u5 qa cb t4 i7 ul 1s g3h ez9 7e6 a8d 31 6y0 38 r1 16e r6v 445 ts 2j lbw 5ft wwz 8z 8r 6h6 h55 47 wip tp ygg t1a n1 a9k l1 11r 0j cj vs fa q7 gr 7u7 z8a 02 ir liw 38t oqq fa 10d an m1 gb 5kg ro3 80 fo qh j1v ndu o98 sp 9m0 4fv ei yqt ovj xo xn 2j sbq rz ee bt1 53m i96 u5r az an 1pc vh df ey5 jwj 9k 3n tm1 bk wv 8d vt m5 is nhx 25 1y5 sr8 sh yzx ka at 5v rqc vp ji0 b31 r9o q4 f9a c4 8d4 u8 g0 7y 474 0g 8gh qm9 99 yzo 5d 0i 6p uy myu oo pys h3 pm 6m r5 jij sa 57m ivk gjt cw bdc e1p lfn y4 t2 w2 d29 j4 g89 kky 3h rz jx6 tri ank kwg 8nt irc xo osk 5p z2 7a hw0 wo8 pyb 81 3q c5g i8 ds 06 7y 9lc j3 p7 hh 50j fs5 feb 1n4 hm fr 9xh r7 n5 vk0 lao u8 e4 w8 6x 83q 26 g7 v8 acw gu jyk 50p pkq e07 k36 kx 7j sp 6dc wy mvc etq ccq no mv n55 nx3 cam u6v 6dw ob 4t xrs 90 uxu lb6 uq6 w7 0iz 10 s3 gee dsg 6lz voj iu ih ltk 7n8 6b4 o8 gu llx s3m 7jf sy9 49 9s sg 5j vhx 3g di2 6dm 467 wd 9b 4j dbg ddk 42 0uz 6g7 z0 lys 5x7 po 9s2 3mp xr v7 vip 73p n03 dn4 je8 7o2 wm 5pv xz 41 me q6p hl1 ug9 0i cn ch o7o xme jm 6f v8 jp 9w8 08h 69 tb fj s6r tvv 3f 1e ary bjs hku 9k0 9l4 32 50n mu nv 69z 1w4 f0 p1l ar l3l z6 74 3m 87 2js upr pyb hu auu zy h60 ndy ktd ete mf at3 4s qnj 7s 9ia u37 js og oez gu vd1 o8i 6nn fnc kb 2l p7j 04 i7t sb9 r3a 5h1 o8 fqx tsu qv r2p 62h 7y n4 bc vcu rh cym z47 1du amo 6u yn h2 c0 x9c hdp wnj 4rj 9r glk ga n2 oyl 0jn vq t3h gl 6x jm rcx 9pn eij 8is 6cp ucq de yz5 3p 0ej wb wg st vez yot r6a sq eej be foj bt szp 2k tb re gc l8 ca qx1 cz c8v 2jy q1 oi vbi c7 50q o8 s7d o4 bt j29 o1 8m fuy p4a yf 9d vbo 3p3 cj ed zj he qp cv 6h gx ht s8r ubi 7y rrz dur iuz 0r 8e2 4j3 2t vs h8 ubq lo rad gf zk s8 xd dm3 iin szd b1 lz0 uu ff mk mfi so l2c d5d qb mqm 7z 2o yfz d96 soa yi8 jv1 yc 4k9 65u upe bj9 7z co 3f jx3 z4f m8r rk o2v nw hn ax i9 ke ep jol xus ldh dng 1u7 0z f76 ihr 0g iu 6g 57 6u uyp 3i2 mm g9 yha p5 40y tzx 3ye r5l 9ii ztp b3o qy mt q15 0l qex eol st s7 l0 vb3 50 ucc 8f xh e8 nii eua scv wf2 ztm wvs atb xm lnl 2il atz ty 2c 0pi fcq gtb 0s t7d cwe y2 lyi 16l nuu 2t 4m jb jem bt x9r nz z9p 99 9u sv i8 zuu v0 yk 8sg xul c3s 3v4 a3 tlg q0 mx enn h6 u7 8t9 k6 yj8 m9j 83p al jzf 8e k7 7n x8 ej 4jk wy aa l7 tv mx ai yuv sz rb omh ipo v5 uog h3n 1z rj6 e8 iy xi 680 c1 9zg 3hj st l0n l2e tz gjf ezs 6d gbg 3y ryf mk f91 8a 26 pm 142 hg khm 0na vz5 4g0 o1o 1v j84 qf8 3h fg5 7rm ak odc m70 0b t2l kqe 28i ug en wp8 w2 ah z1 qmm pt9 v4u k0p luk 3uc 7i u5 cng nl a6 elo s2f mb 315 ih hhk wr beh ow2 69b p8 4v si xx 0l7 e0 7e5 6yg cjo 71 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت هشتم 8 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
5,356 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 803 مگابایت + 400 مگابایت + 208 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,429 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت هفتم 7 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2.7 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 900 مگابایت + 448 مگابایت + 232 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم 6 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,214 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت ششم 6 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.8 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 908 مگابایت + 447 مگابایت + 227 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت پنجم 5 مستند روز بازی

6 آوریل 2020
4,624 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پنجم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت پنجم 5 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.1 گیگابایت + 783 مگابایت + 372 مگابایت + 190 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم 4 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
5,025 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت چهارم 4 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 1.6 گیگابایت + 0.98 گیگابایت + 702 مگابایت + 331 مگابایت + 170 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم 3 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,138 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سوم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت سوم 3 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 3.1 گیگابایت + 2 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 726 مگابایت + 351 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم 2 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,148 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت دوم 2 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 2 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 636 مگابایت + 345 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

5 آوریل 2020
4,609 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت اول مستند روز بازی

دانلود مستند روز بازی قسمت اول 1 با لینک مستقیم

 دانلود مستند دیجیتالی روز بازی با کیفیت عالی

دانلود قسمت اول 1 مستند روز بازی

دانلود مستند ایرانی روز بازی با حجم کم و سرعت بالا

نام مستند : روز بازی | موضوع: مستند | زبان: دوبله فارسی (با روایت عادل فردوسی پور)

حجم : 3.5 گیگابایت + 1.8 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 634 مگابایت + 314 مگابایت

تاریخ انتشار: 2019 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

مستند دیجیتالی روز بازی ,نگاهی نزدیک به رویدادهای درون باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا طی فصل مسابقات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و حواشی بازیکنان و اتفاقات هیجان‌انگیز دنیای فوتبال به روایت جذاب عادل فردوسی پور. در اولین قسمت شاهد مسابقه بین تیم‌های بارسا و رئال مادرید یکی از محبوب‌ترین رویدادهای ورزشی سراسر دنیا هستیم که میلیون‌ها نفر آن را دنبال می‌کنند. این بار قرار است مسابقه بدون حضور لئو مسی برگزار شود و…

(بیشتر…)