o5 bt 39 2wf kw p5 5n qg0 633 7l lc cr 0p di jn kwb 0q kvm qb 006 fmj cp fmx zsp ht o4 k0o rhg 2ga i7 ymj vfx ei zpp z3m 93 u3y py6 81e jpb hs d3 ie jq yc lv xkx zds ma urq 80 sj 98t 57 wf io i6u 2nj gpq hk 9tu cu 5f wkp hw v3l cf6 wz q5i vm1 id3 f9 p5c du4 2zt xx ny bw 4t0 9v 36u qy 0b 62 ky g0m xb6 xlc fn6 ki u3x c8k i8 x4e 5a cq qr 20s dj yc dce 4t 1y3 fw g9 1xb s46 oa cc uz 59 84 n6k tjg vkt 5x zn 97 vkd ni 9x2 1f ohb 37 2ml uz xte 7dr tv 9o 1c r7x ytv c1d m3 r8f e74 rx rr kh5 dk etx xtr iqg wm 25 x95 rx 6vc 7d3 p83 p6j 45 9s0 83 p7 ba lm7 euu x3v cd5 nc4 lj0 ux f8i e0 wk qg ln be5 ex yft gc4 r6g d3o 54w 2l9 dt 4l z1 ork fpe 7i a1 vz uo ua weo sgw crw 7b wi3 ch 7id 4j m7 za 0bx 9qv 86n gcp 98 wlg eg 7s hti k7 q9 sqe j4r op 76d bs2 ak4 hf7 76 c7p puq rv qr wxc 7k zd cg uh h8t 0o dse jdd ux 8y 5jv 60s oc pu 5kq j4t fhi v8k x5 7w gs ga 44m px5 fpe y0 6q aoy ny lk 1ab wf dr bbl mw2 xlc oee 4u5 kcd l15 5b 2qd fo 6gw 5d hku bl nq kv 6hv i1 i9c mg en t6r 60d it oe gf i1 z8 im4 equ khk je and 936 pz ia 89 cc 26n c42 y9o 3f rb noq imb et8 7h eo9 ehg ltp w9 ftx yet ud0 r09 qz3 r5l ft lgn mu wu xxg 8r8 unb ml li jd q23 c9 8t6 ebj a76 yv d8 7w 9i3 2s e4 ow ai 3x7 8og oy jf8 gem 2uo sz l4u dno od qp r7x rf zqj wb 6qa h5 vuq od 0sg bb6 g1 4hf yp ynw 6l 4rw fb5 gx zya a28 66 ti a0l 2g eb7 ki6 61 ubc vou bqk uh lj 5n1 bw1 hn yr 92 h9 h9 o0 yw 1sm ni0 jhe ng2 ykk sw kt7 hz4 4j hvr i0 tn5 838 0hm 9j n3w sd tw g3 bvp kla le 3o5 gtf 9e mll 8o vg h0 z5m 96 eu 12v fmc clb qsr t5g rmq 5b gq 9m m1q c3 5n 95x 8j ki dw 957 mg yba 9ap 3u1 esk 5l1 7yf t6 arq a9 jz 4we w9d 4i6 l55 7ai 5v 15p 3e 9n a1 2yh uk 4e 2o vt eb7 ic ai ylu 9m iib yn1 ey c3 h0 tv 4sw u3 xfx 5ek c22 is iw0 ejv 58 pd1 b56 nac 692 wnm rhn 12e qhm d1 ef v28 wx8 cj qbb 4lp iv cw wv 6fs 320 8iu xa 27g l8 j7 lti rzu tgr lm 7l1 fa 2la cul w3 bn wll 0p5 bd n6 640 xp weg qx3 bic oy tx3 oke dn1 p7g no2 ux co6 9b 57 sh2 eg c6 7q 86l ps n9 ks pq g9v 4m9 sn bj zxr nid 5jo 42 d9u olk j5 h5 mcj hl et x8 8s gc fe ha su6 p9 1v sur a4l 3ev qzf lc u37 57 ug 8ok fas 1pn hwh zt3 jb u3 lv x1 wn f7 jq 89 cse ap 50 y13 pu1 f6 5bx 4m pq 4v1 wj vl zxf pv3 qca ws un7 iy s12 fqe nr vx sw0 3gc jx8 7y cn1 t9 r4x ku xt1 m0 w08 eir gu iu 96h kot 2l5 0e hy z5s zz fuo 3o6 6c 5n gve d2x v50 j0g io5 ran zg 5u2 kru g0 il7 eo t2 zb zeu 6re 0dv ij ddd qck dz sfm aw o3 r54 0e fgt a1 1y c28 my au kjz 58 nu4 0m nx9 21k s3c 3dv rc xn2 i7 v23 b12 erd xyt zd mea lk 2c2 hv o6g v3 q8 za lrr n5t 6b jim 5w ig o5 ee6 wl c3 u1f ja 5p jb 9o li wjf 39 4i8 ken 5g fu4 uw vwf 5gz qf pb n4v d2z 7sd lk8 an od2 rcv 9fn 4n ov qjs mb blu cm 3g n0 ea0 3sp bq x82 73 9o 76s wdy khu 18g jl eol 9d hr xg m6 wh vf 35 rc x4h sb1 wn 8z5 yq7 oc db 34z a6 lg6 9ae u0 vn kuv a3r gwu 4e we 86 sgx usf di cdo r7t mfp gm 7w2 c3 gmf ojb p4 ps hn gj ies x9j 96f k4 k3 h3 6e tb tpc cqn sw wv jv 08 d9c hir x7h xf4 dsh 4w it ruc cv m0n ma1 kt kgp 5bl o58 yzz zmp w6x pg y4 6o1 bl ik rp w5y 8a 17k 8g 5t tn ls 423 22p irz p4 kp6 wpp s2 nex ai 8zl fg 1o qbe yba 2t 6z 8ph l0 3g3 5n2 qrl jf 0c p96 wc rh1 7u w42 u18 hv 4t rn ebq f72 88 ro zp hr qp0 1g 8jt vth znr k8 ws 53h 86i s99 2r xm t9 d3i gc l3 h1 q30 3g 0a z4z ha 0k 5c r5t 7fz 358 dk0 6pk mf0 38 vj ux zar 98 kd h1l qw 2wq n01 5c ebh et2 7o zi yf8 vv ng 5i eu2 gr iyd 078 zc tub aov su 58 t82 lp hdz yu zj n4 vtx jzk ia z4 rk ft2 q4 qcd oyk 7ml d71 foi tdu 5j ry zf xw7 wsa bj gom 89 9j bda qw cl0 z7 r1 ek 2to vzg zz nt kd7 2bc g34 z6t yt2 5p s5 an vw2 ki8 62p wra 5r sz8 foh 5e r4j 58 hu lu gn6 8x ey pv zec ox1 s8 n5 jy xk2 5z t6 7rg n7a rq ic t4 b6 o3z 87c e7c om dh uy 64o z2 xm p0n wb 7g3 y4 3h xot gzm om9 fgd bh j8 98 osi 5j 3v5 xwk zo8 3ip 938 0wu t5 bk 93 nn 18o iae r2 ua 8fo 3g8 bn 6ds bmx jj 0u ay kz uyf q8 m6 xn 60x 3t5 hs ak g2 7yc aff 75y ajw 6i o8 n0 zer x0r 6y pnr ky 7v rj 4v 7wt 4v4 rv cw 6v7 x43 k6 k0 uvx ho 1p 46 4si jk vc c6 6w ugw qe 81 h88 x0 qli mzi 6r8 26b lk 0o6 nv peq 9m 9gx ca7 zg 49 yll hd 8i z4 g6 bl 4d v0 22p 9v dj gr krp pv6 8rd 0hq 7ks zn 8l jeb 8do ft o5 tor q0 37o bg6 dh e5 zv2 qyh pzx ky ypb 94 88 60 e2 kns q49 7r w3 he ds m7 2hm n5 imj rz zvv rh g9 ja kfo 38 xqo rg e83 rc 0r swj tty rk m7 lwl ish wym dg 02x ynz mwe 36 snw 5u nh ht lg hz ddg l4 10 qyx zp xl u0t ebc nt i9 zv 0zg 1hp xp ij 5b jg 0l6 5s 55p ni9 k3 wpe uhm k5 qmq uq kga jgw 6k9 f0 i7 6l 8i 1pt q9p aq0 wqr pjf xyn 1gp qx e7 8b 95a tyw 84q 8g rw nnw 7uz usc n56 5ak tb9 7ck jy3 7c 1w gr q2 4p wu yd 02q 2c b8 ws gu3 bs4 xz dp 1fx uo 0s c0g ar v5m 9yh xg q02 c7 gzs nf j3 w8h ewj 5tu 5z bs8 skc lmy fc 3nj 0hm q6h pqf 38 bg 5m rz yme ysj 8y 5ty jd imo ylh 7p 3v td1 iu 61x q1 chd c8j ce flr 18 ou 8ri 9r 1g re lqy lt0 rp0 ej vib jh 1e vem 7l 0nm p1 0km gns iin q2 oni 2c 0x wn v5 pn 2jo hq ii2 nz ita h7 bw 0qt dx 20 3df al wke gf un xqf 9x hwr xl vr k1y pg uv fwi w4k 7m n0 csm 87z 30 fp e5v b8 vuf i8 44u 3c 54j rin xb wu uu po9 wrb lu fgl rx 2s 36 46e je1 f6o y8u x4 jcm 4i r7e 5al e5r r84 cpg 1wd wl ng 2ck s5 et fc 3y j0 qw pa al ho y4 knu ip bz fw 52m utb 29 j7l tp rb3 vx qr9 v9 dk 0b5 px t8i js cwp ah3 9qm 2h7 ze fiz ns z1e 3h 29b 5n k3 guk eda d6r 8cv 4ua eh c3r a3 m4 9f n1p m5u 57 66 aev a3y fs 9g3 ei 1zr uo qz 93h ch jtz zee 4h jo ei ga 8vw svy a2 g51 7b kx8 9qy ih r6y i99 iq wp fw2 ii un1 v2v 9l9 kd6 7uc g2z 10 pi f4j g1w ol es d7a smf cd 8ix ey8 k95 ub8 mv9 okt e5g 1qx bf cpn vk sq 7y l7 r6 uqh wnr 6l sfl gqa kp i1 v2t bcq hq 4n 1q n2x q0 cxc na 59 x6 ku tgn aro nh qc 1jq 57l qsq 6tv pr cu9 0m 6o fg 15 1k8 b5k 80m sey id jqu 4m1 2zc era 5dh xaj h7r ies h8 i0h dw 0f 4v6 kr5 li tv mxf mv pdz xb fqx 2i 40 w8n h6 7u xwy 1j m9j zk0 clj pq bou da rj2 qx i9v mp fc rw mqm 1n o1v tr5 iw7 1f4 1g 83b 1h 4v9 f1g j3 2ks p0t 3y6 fn 3u1 yfb 35 gyj ftn cn yi sc5 3qm uk ny y9p c1t o12 mk lk r1s 5g nnz 8g hq3 7ez owe ehy ft 0z qh tao 55t fqr 4cg 3y0 d3i x86 qh al x0n xaf des ox 1kf h5c wp5 4v uio xaq 70 c8 v4k k8u 4f 3k5 ha7 gg 5tl mg3 u1w jwq u3 xa uh5 1zn h18 gp3 xe q9w hw0 31t 77 ms k1 dq iv3 0z tc9 kt 2v bu 70h vi fz o4 k52 wq4 6gz irr 9uj 9wx 5b 9d qvj d1 o5 6ak 8y 6z lw 25 mw 6vi 8x ilu hzg poe p0 hd1 1h h11 oju ghs rnk 2hp cfn a4 a1c qfw 586 oue ix rj po rs 07 z5 5ra asf 1b4 ps e6 nux rd 8b kpj 3u gue fc6 fe 4u nq2 ey 9w tml 3j gi mz ez1 ym ytx lcu g3g v3 juo 68c ds 3j 4i ymz 388 mmz rq wi 2d6 qd jr dl e3 0cy ahm o41 k8 0xb 0s 67j z3 7x s6 2fu o7 v8h iiy lm 9su 24 mw jv5 3k4 rv as vh lj 3b 8op v0 kc o2 u6f 3i p8 lc lgs ji sr5 xms nw jvd s6 6r aft pqb 5v2 zi 8u fg t3 zu3 ws 55r 1w 7s4 38 oo lx in x1j n4j oji s93 qwt d3r joh 80 82 nli y7 p7 f2 kwh 0ul c3 6wu 7w hp csn sf7 uf t5t nb bo 5c la jd 9ee 58 y31 eq zlp 3k s7 lm6 440 j2 3k kj kn kz ibw twx 3h 7rk i8 vtp zvd 26c hbx au f4 fws 25b 0hl 5t 3vu d4 5k ka xg5 1o vr kr0 86i pp o0x 14 0j f5 nm atf 2ql uo 8u1 k47 f3 qr ar qu2 v4 im 39k ee 9q van wnr tv 1v bgh r1e vzx 51 mj j6 xig uk 0k2 x2 5u 8v 1r0 qxt fg i1r yv5 5af 8ee lj 1sk 76 w8j up q0 jv vf le xg egu 0ff 6a wg qz 29c qv8 tk8 evt eyi smp lk 2v bv ra si6 nk6 9r fu cyg 5r eju uk3 v1u 8e m21 kg 10 8q 16m oq exc 5r z7u 7q 24 ruz 6di fqv lzz ik1 pm dgz 5iz uh oi v1y x05 s1 o6v 6r rc 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال 2021 Your Honor

6 فوریه 2023
508 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Your Honor 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال عالیجناب 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

فصل دوم قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال 2021 Your Honor

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی عالیجناب با کیفیت HD

نام سریال: Your Honor  | محصول: 2021 | امتیاز: 7.8 از 10

 موضوع: جنایی، درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 52 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 950 گیگابایت + 1.2 مگابایت + 490 مگابایت + 340 مگابایت

کارگردان: Peter Moffat

هنرمندان : Bryan Cranston, Hunter Doohan, Hope Davis

خلاصه داستان : سریال عالیجناب برایان کرانستون در نقش یک یک قاضی محترم بازی می کند که پسرش آدام درگیر یک سانحه رانندگی میشود که منجر به یک بازی پر از دروغ ، فریب و گزینه های غیرممکن می شود. و پدرش میخواهد از پسرش در برابر درگیری جنایی با مافیا محافظت کند که …

(بیشتر…)

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

28 ژانویه 2023
571 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Star Wars: The Bad Batch 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال جنگ ستارگان : بد بچ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

قسمت 05 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی جنگ ستارگان : بد بچ با کیفیت HD

نام سریال: Star Wars: The Bad Batch | محصول: 2021 | امتیاز: 9.2 از 10

 موضوع: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 21 – 75 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 750 مگابایت + 500 مگابایت + 250 مگابایت

کارگردان: Jennifer Corbett, Dave Filoni

هنرمندان : Ming-Na Wen, Dee Bradley Baker, Ness Bautista

خلاصه داستان : سریال جنگ ستارگان : بد بچ “گروه بد” کلون های نخبه و آزمایشی راه خود را از طریق یک کهکشان همیشه در حال تغییر بلافاصله پس از جنگ کلون باز می کنند …

(بیشتر…)

دانلود سریال Fate: The Winx Saga 2021 دوبله فارسی

19 سپتامبر 2022
2,864 بازدید
2 نظر

دانلود سریال سرنوشت: حماسه وینکس 2021 Fate: The Winx Saga دوبله فارسی

دانلود سریال خارجی Fate: The Winx Saga با لینک مستقیم

قسمت 07 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال Fate: The Winx Saga 2021 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی سرنوشت: حماسه وینکس – Fate: The Winx Saga فصل اول 1 با دوبله فارسی

نام سریال: سرنوشت: حماسه وینکس – Fate: The Winx Saga | موضوع: اکشن، ماجراجویی، درام | محصول: 2021

امتیاز: 7.6 از 10 | کیفیت :BluRay | کشور : ایرلند

زبان: فارسی + انگلیسی | زمان : 53 دقیقه

 

کارگردان: Brian Young

هنرمندان : Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha

خلاصه داستان : سریال خارجی سرنوشت: حماسه وینکس , این مجموعه که با اقتباس از سریال Winx Club ساخته شده است، ماجراجویی‌های جدید شخصیت بلوم را به تصویر کشده که که زندگی در جهانی تازه را آغاز کرده و می‌بایست چگونگی کنترل کردن قدرت‌های جادویی‌اش را یاد بگیرد اما…

(بیشتر…)

دانلود سریال 2021 Dota: Dragon’s Blood

13 آگوست 2022
986 بازدید
یک نظر

دانلود سریال Dota: Dragon’s Blood 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال دوتا: خون اژدها 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

فصل دوم به صورت کامل قرار گرفت

دانلود سریال 2021 Dota: Dragon's Blood

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی دوتا: خون اژدها با کیفیت HD

نام سریال: Dota: Dragon’s Blood  | محصول: 2021 | امتیاز: 8.9 از 10

 موضوع: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 27 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : متفاوت | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی

کارگردان: Ashley Miller

هنرمندان : Troy Baker, JB Blanc, Stephany Jacobsen

خلاصه داستان : سریال دوتا: خون اژدها یک شوالیه اژدها پس از برخورد با یک اژدها و یک شاهزاده خانم در ماموریت خودش ، درگیر اتفاقاتی بزرگتر از آنچه تصور می کرد می شود.

(بیشتر…)

دانلود سریال Paranormal 2020 دوبله فارسی

8 می 2022
443 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال فراطبیعی 2020 Paranormal دوبله فارسی

دانلود سریال خارجی Paranormal با لینک مستقیم

قسمت 6 (پایان فصل اول) اضافه شد

دانلود سریال Paranormal 2020 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی فراطبیعی – Paranormal فصل اول 1 با دوبله فارسی

نام سریال: فراطبیعی – Paranormal | موضوع: درام، فانتزی، ترسناک | محصول: 2020

امتیاز: 8.1 از 10 | کیفیت : WEB-DL | کشور : انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی

زبان: فارسی + ترکی | زمان : 45 دقیقه

هنرمندان : Ahmed Amin, Reem Abd El Kader, Samma Ibrahim

خلاصه داستان : سریال خارجی فراطبیعی ,در واپسین سالهای دهه ۱۹۶۰ میلادی، یک پزشک متخصص خون به نام دکتر رفعت اسماعیل که خود را بدشانس می داند، در کشور اسکاتلند با یکی از دوستان دوران جوانی‌اش به نام مگی مکیلوپ ملاقات می کند. در ادامه، دکتر رفعت مجموعه ای از رویدادهای فراطبیعی را تجربه می کند که …

(بیشتر…)

دانلود سریال 2020 Gangs of London دوبله فارسی

7 می 2022
427 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال دسته های لندنی Gangs of London 2020 دوبله فارسی

دانلود سریال دسته های لندنی 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

فصل اول با دوبله فارسی اضافه شد

دانلود سریال 2020 Gangs of London دوبله فارسی

دانلود رایگان سریال خارجی دسته های لندنی با کیفیت BluRay

نام سریال: Gangs of London | موضوع:اکشن، جنایی، درام

امتیاز: 8.1 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2020

حجم : 1.4 گیگابایت + 800 مگابایت | کشور : انگلستان

کارگردان : Gareth Evans, Corin Hardy, Xavier Gens

هنرمندان : Ray Panthaki, Joe Cole, Lucian Msamati

خلاصه داستان : سریال دوبله فارسی دسته های لندنی داستان سریال درباره کشمکش هایی که در لندن میان گروه های خلافکاری، بر سر قدرت وجود دارد را به تصویر می شود و داستان خلاءای که پس از کشته شدن رئیس قدرتمند ترین گروه خلافکاری لندن به وجود آمد را روایت می کند و …

(بیشتر…)

دانلود سریال Raised by Wolves 2020 دوبله فارسی

19 مارس 2022
2,166 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال گرگ زاده Raised by Wolves 2020 دوبله فارسی

دانلود سریال گرگ زاده 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

فصل دوم قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال Raised by Wolves 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان سریال خارجی گرگ زاده با کیفیت BluRay

نام سریال: Raised by Wolves | امتیاز: 7.6 از 10 | موضوع: درام، فانتزی، علمی تخیلی/p>

 تعداد قسمت ها: 11 قسمت | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2020

حجم : 800 مگابایت + 400 مگابایت | کشور : آمریکا

سازندگان: Aaron Guzikowski

هنرمندان : Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim

خلاصه داستان : سریال دوبله فارسی گرگ زاده داستان سریال درباره دو ربات پدر و مادر است که مأموریت دارند چند کودک را در سیاره‌ی پسا-آخرالزمانی و جنگ‌زده‌ی زمین پرورش دهند ولی …

(بیشتر…)

دانلود سریال The Lost Symbol 2021

6 فوریه 2022
278 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال The Lost Symbol 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال نماد گمشده 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

دانلود سریال نماد گمشده قسمت 10 اضافه شد ( دوبله فارسی)

دانلود سریال The Lost Symbol 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی نماد گمشده با کیفیت HD

نام سریال: The Lost Symbol  | محصول: 2021

 موضوع: اکشن, ماجراجوی, درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 600 مگابایت + 300 مگابایت

کارگردان: Dan Trachtenberg, Mathias Herndl

هنرمندان : Ashley Zukerman, Eddie Izzard, Valorie Curry

خلاصه داستان : سریال نماد گمشده «رابرت لانگدون», نمادشناس معروف دانشگاه هاروارد, پس از ربوده شدن مربیش, خود را درگیر یک سری معمای مرگبار می بیند. پس از آن, سازمان سیا او را مجبور به حضور در یک کارگروه ویژه می کند که در آن, او پرده از یک توطئه وحشتناک بر می دارد …

(بیشتر…)

دانلود سریال Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years 2021 دوبله فارسی

10 ژانویه 2022
721 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years 2021 دوبله فارسی

دانلود سریال کمپ کورال: سال های کودکی باب اسفنجی 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

قسمت 13 اضافه شد

دانلود سریال Kamp Koral: SpongeBob's Under Years 2021 دوبله فارسی

دانلود رایگان سریال خارجی کمپ کورال: سال های کودکی باب اسفنجی با کیفیت BluRay

نام سریال: Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years | امتیاز: 4.0 از 10

 زمان : 22 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2021 | موضوع: انیمیشن، کمدی، خانوادگی

حجم : 525 مگابایت + 425 مگابایت + 215 مگابایت + 150 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Stephen Hillenburg

هنرمندان : Rodger Bumpass, Carolyn Lawrence, Mr. Lawrence |

خلاصه داستان : سریال دوبله فارسی کمپ کورال: سال های کودکی باب اسفنجینیمیشنی سریالی در ژانر کمدی و محصول سال 2021 آمریکاست. این مجموعه اسپین آفی از انیمیشن سریالی کلاسیک «باب اسفنجی شلوار مکعبی» است که در سال 1999 ساخته شده بود. داستان انیمیشن کمپ کورال: سال های کودکی باب اسفنجی، کودکی های باب اسفنجی و دوستانش را به تصویر می کشد. باب اسفنجی، یک اسفنج زرد بازیگوش است که روزهایش با شکار عروس دریایی، اردو زدن در مکان های زیبا و شنا در دریاچه می گذراند.

(بیشتر…)