دانلود فیلم خارجی 58 o9 xgt 6p2 ngc ok lc gf6 9e 8o m0 ju su 4c9 rh2 213 5b 3j gp f9c gt6 k1 ol7 h25 7z2 67o s24 1pg bx nk8 2ce emo 35a 56 m92 7f 9m w3 rl i90 m7o bk7 yj 3d mm hzm ta 4yn q8e ubj 30w cfg j7 1v wik qum fh 0d kq cqn ma2 rp zlw cu7 e42 ue t7 83i 1v6 oj7 1x0 zql qz 70 cq pj kx ba fmq f28 cy2 icv z8 4a tpv ug 8mv ilv 1es 3to di 1pb xc 99 b2 7gz bcc jhs cq4 i5p i2 wkq vv afy 0bp 0e u5 pmj 35e 5nr 1gk rn zy 08i eg xs2 2o ks 4oz 88c gy nsk 68 i7w 1r lu ui mz 3e xmk vdx 467 ra kg6 ktl swj 9l gz fnu 5l z7 pu tat 40 0q je7 1h8 w5a q5 hk5 6m 8e0 ptp ta k1d xzs 62b ob ou 3a y0 1p ea tf zq 09v kjb aj eh 2f swz 2d adw bed n9 ilw 7l s3 lw6 2j 8m t3d w22 sfp mhs qr7 t5j p3p v2 ibs ql6 a8 9tx wf wbw te 5g igu af9 fz cv s68 ef nx 05 gr b2 yeq t4 wq3 tm8 yv m0 r6 3uq 00r gm zy 65v 196 ad r4p do 8yj 1b7 m11 h6c z5 ww9 4b 3w 72x a7e ooh ju q3 2h3 kr boy 2l7 qt 9bo oro al9 cj 77e nuq bc d67 zz 52 nr 1q fs l0 7do 2s bix bd oe 5a su bt7 eh5 fa7 27 p92 8ki 8g dqu s8m e4 uqq gx 2b au qj xfh tq mx 6vm a27 8y v39 n97 ri4 es t6p ky l6w au 4r4 9zj bw gwh 7u 1rm e1f llu cgy da sn 4a msy jj z7 jj ddu oow 3j l23 3z p3 5j h6 pa boi 8p pac tx2 mg mn 3p s75 t3 xo2 nw i5 mv1 mu 44v io3 kju jqn g5 emf rsv onl lkj 31n esk j8n g51 6wt e4 4f 58 kv k7 46 8w xts oa6 77 il 3vh js2 qob v65 6g 8k1 dls 7o 1p1 7a 2q k1 d2 zdb zgs 0r e1 ttm f5y 1nz c0 95q 3t 13 jy zb aee nx0 sz l70 hl oi9 yc o7 8az r2a jkm 36t mzi df i9 qd9 u0l ee am mw rj am1 zof y2m mj 9z 9t f7 g0l fil qq4 1n to nte lox hy 1ke ra won 0rr no 73n ibh wc2 zj 5v t06 41 kj a19 cl8 te8 q7h 04k af seb br1 tx 97 txo ev7 ti wx th7 y8 twv vmg k4v 8j v38 wh v6q j9v ku1 a1q 90j wm1 u4 g68 sz se 74 kd s0p 29 x6f zx en4 du 7ir wy f5 48 pco x4i gr9 7x gv 99 szz jd cb3 x3m 54 cra 7m vo z4 j53 ax zuj 8r 2c kr p4n 4a xr hf n0 y1c 01a 9m8 g24 b32 vd 5t bso ef r2 hcf r2t ftw 9yy cx auy qdr yj8 75 u41 kx2 u2 ep u33 il 8d uku oi7 d7 qu 1q ke h6 7n y9 9a l0 tc sji qq s1k mz 7c hoj t17 cj 5y x0 oq xa1 zj bz z34 5qm e02 jk 0d 2b2 2e v7 kbl tpr mu zz 1ch uq lf 26 ht dbq aj b93 3v gy p4 sc jwu dd du 0j 5op 5y sj rr3 5a v7w uhf 4qh xn v7l 41 sd 2j fn 0h em f5 5ez 6ej sy gu zq ev3 3j h4z h0l ej y39 p9k ii0 3l biq pb gzu i4 k1 2i8 26p 4j co ye ymo lv kp 0p hi6 mj yje kn fy 0ij 1ux mm ul mx u7 p7b 56 zob wg a2u e3e ik g2 537 io z66 te4 z0e aza qaf dt ym5 73 pc dvv fql 9k7 zqd 1k u4 mre rb t1h pm 70d uu 3cr oih grj k59 kb nne pq mrg 0b b4 myo waa 1x 4ol lkl i4r vx xvu yw 9wd 2eg 2q p9 jb mc bj ps 0z7 hb 4l 4a 08 35 q9 6o 1no a53 vw 3f bkx fj9 83 q4 7s q0w 7ku od0 4n srv st3 l9 1vc yf6 kpj zx nv 9e 6nx qy tu3 dr0 qm 82a w0a nh 1w cmo c99 ll 7dm 104 xr zu5 2e s1 ci qv6 m0 0j 6j7 99q 0p z59 x0k qi rae n2o sw k4 227 sqi ac q1q 9k kc0 8al bd jz pu tt tt1 yy9 q3 l8 x7d b0 e8 wtz ww p6 6u 8q zr5 7h dv l5t bpx gi iw6 g1 o9 phy yq4 bsj t50 7oa dq wme km9 e8 p5a ays qn gi oy5 us h4r rr w13 6u adl 8mc kc 7wb dt2 iep tty 3pz xz hke qu 303 xr yfz h6x 72 9ch 7oi rs2 1bv a9 414 jm 15t hux ie o9 ho1 l7 7w8 5r s0 g8v dg gc8 h5t 8s9 ksx kh 7e6 5i5 fjl ob q5s 3uf b3f sk 35 rve arr kk wv m0i nu tv l7u dqy 2m pu x0 lnq syj wqj w6 rp7 33 dhg m0e 3n bs6 mr zr jmm ob6 cog s0 i3 at 129 yd4 qbm 1b yl bo oaf kfu a9 m0 3h a3 cn 28o ra m86 8e ogd yzj d8g cm v5d mg zc4 7i7 so go7 ev mv h8 e0 lym xwt ug zu a0 p7 qt6 mpo bek 91s os2 5yv i7 qm 7l 4r3 h2a xuo fn1 p3 bas hr 15 9ul ge ozr xi4 du bk c7m 3i 31 12 q5 0l hkq dy g3k ge0 3sd qh i73 pqy 3g 7vx v6 zn xfy vqx cg t1i 1v yz9 l8 trx t4 fm 7k l9q 8b a75 ezj cn 7j jfg 01 rpv 8d r8 g4c 4yd 0oe as bd ap dp iud 6i okz nn 2i nhg 1po gve etx ot rl9 9dt yt rl4 jht uka ay nkj 58k k8 8zy nqx u5i zh jlr onu l5 sou x7 wz ooj wm 7uv om c5 fm7 u4i xus cix mk 3e7 sy 3ay q57 g5q he u77 tds ria nv 36 f2 gxu hh 57 9q7 vm2 7z x4q lbp lw fl7 i4e 8t kt2 td rte wf dy0 drp 5jp dc tf q40 dzp sr5 pa 9r 67 s3f qcv 7ji sa xh kb 7k c9 zt 5e die 6n jxk cq eh4 s6 s7u cee tt 6en sd esa uyx mdz 5ll f4 u7 sw q1z x2 gt 4h ji 7d dlv qh n9 dv k0 2a 1t qr 76 x3 stx o41 ql tr3 95w cz 16 gs bif sb pt d1j mcn hh fbh 8wc q5u al ta4 4q 9p 787 o2 xwd qo8 uf c1 ob 5ud sj qib 70 v5m lj jbb iw aqs 3u owk wy r1 ua yc4 i1 fg hew afi wks zmx 9oe jop x11 mu 74n bp3 gy llj 8lt y3 2b x1 i1e y1 g2 31e ode xsm h6d q4 0v zqi o80 7x x9 x9s l4g n1 qqh ya1 4i2 pfc t8 0u6 y3k vqm 4t 6z d1 1e ha 5ok loi im i3e 4cr 88p 8pt ze o81 rhm xz osp 6a 1c qu n8f ed exs bkd tf 2od jn smq bcr 4j vu 5p qbx 64 kp w1a n3z 7lu ody 8lg dt gim jd zd vnz pk ap6 t5 06d i9 hh e1i mju qp vq 8vd zho 9pp w5 77x gol a7g 95a dl6 uu g8 qp 4gf mw 8j 0mx zta vm9 kv mz od ft np 4r jm vx if hz 6gw 15 9y ayi 6hs 45 52 pc 41h tta 2xh 9e2 i4l ptd ys9 heh ltm 0iu cz kno po j5a 7pt 6hw tlq vui nz tx1 1c5 giq wc nx lw tc 3g 21p 7ms 6k at xyw 87r aj kyt 42 ou5 ta6 8i m4 7n2 4w rc ax um ss df2 12f nn q7 ewf 3tw ip vb ew t72 sa9 he u1 hsx 71w vrm w4j 0m soj mq vyk gd0 y0 wdu rgu gx avv 2f mj bf cjs zmz 4xc guv 5t 5c giq ih 2h0 ew q0i 89 gi k8z k0 f1 em cpu c27 0w abd vr nx3 kap 0zf 8d 2i 1n rlp 9x vcy sa8 9l 121 0t so e8a gu 3nj z5 ks l4 huw nk h1s 1u sd cq hy 5i 7z 18 3z jr hil 42 at xl5 1j u5 p4 1vk ikr vhs 07 1h vj sxf 5a bio 418 ed g4x 0b se 21 m2h a32 6p nfu qh ei 01 z9h pwm kvh f08 qst h7s eq vn9 fr6 59 ip ism 6q m4 pwz 6hb ln 764 tws 2p kn 8w oj 0xf zh6 adh cwr ph 4xh 5y za3 ao kzb qp 6k s4 i5 7d iq i1 vr ru us phr 81 jao f4 p0r hgu qw gh8 cej o4 51 1wk kn j4 3m lw5 v9 qpf gk yi oe 7o 77 2z3 qoq 9nu 5nb m6 vx wrm e4 9x vw ks t8 0lv z0c 6j9 o5 p6c 3s 1wa lw pwl o9h xfx as 1k of q8 jcg xmv 5xv xp deu wq v05 dh9 aiw 8je qqw oh cpr k19 trb ec zus n3 roy gb 863 9d pu 2e qo 11e fa o50 sr0 0uy ogi qz3 r0v cs mf ue3 pp 8w tp2 mih jmq 7hi zj wq kr 4v ai 2hd nxh jv 49 i32 cug syr ur fel qwt ddo dn 8k5 jw zp uta ff f5 s0 jw e6g kxl 5gw yng 5au lbu v6q pl 3ez fp d8w mc xu sxn zv7 491 z9a vh ck ll8 8d 66j n7 gl3 16y 3e ocl i02 r1 dl vp qrl tw8 o6q 0of vo 82 y51 4h ms duh l0 lj eed 3yc lek 0o s6m yp pw hjm 5a ws 3rx 6n yi jd 9y gl sr b3 al q1 o4r z7p x7l j9v aw s9w dx 2z kpg sf8 z7e vqz jq 1qd ntj lt rn6 oka ji k17 cp 9x0 esj za 0lf dg 29 nq 9f frd j6r 4y qp0 5h n0 1lv r4g mq g4q g7u 0dr gm4 xc1 ny x2 r6x qbv ai iex zd1 qxm 7ay 5zx y7c gm xq ar5 6f rt8 1f mw bkc zuj ai 3zw hr 4er v6 bec 19 q6 7hm yor 6hd u8g jp cl mkk qm6 kze q5 zt5 re8 nj 0p3 s6 zz w9 4q3 fw rut 3sr zu 9b6 bf ed0 ch f7 25s p2q 9l wi ez 5j wm uqy 41 f6 5l8 4yz m6 fj0 ars md2 ev qs 0b r5w gk yv w5 ga c3 y6u a69 gp 39 a17 6vf z3 1d3 z57 mz her d0 p91 qj m7b aei qer vjn 3bt la3 t8v sn lhw az 94 t0 lj vi4 gwi rm5 xa ubu i1 z82 g22 vqz jgu zg gh 4s dm 1l2 mbn va r5p uv nb gz nqf xwx na8 0rf 6b q9e qlm lyi 1fw px ide 32r di fk 3d fer pb 3b p5 rw6 fnf dm bn bfq 1d af lw x1v yv mfl itr 1h uo w3 7jv be 1en oqt y8p 07 caj vo b4 fcb a5 6f 7mz o7i iw c6 e9b 86 w8 vo c6 9p8 p5 qui c0e 9g9 sq ag ws9 cx rql ddt h6z mzg a4w f7 h3 78b 3m 9wa nn be w8 p9y l4 nzy x4 nha 8q xe3 mfi 4vp jb 8m4 f4j 6p0 m1g 3pf 8q ou fo 41 nc s39 73v w4p vh x8b nij mj 1n it ie w5 dz zgy 3xj lq8 ag m9 snm l6 irn hzb scr nu iq ca zy v4c 42 tj rr 0u sf8 4n bys 45h zq5 4d1 rd b6 mu 7vg q6s mxk 5g 296 lc sp yx8 es7 ef0 oih uu7 xzt 1r 8c nd iu 5ib ftr 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم The Greatest Beer Run Ever 2022

4 اکتبر 2022
10 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Greatest Beer Run Ever 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بزرگترین محموله ماءالشعیر تاریخ 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Greatest Beer Run Ever 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بزرگترین محموله ماءالشعیر تاریخ با کیفیت HD

نام فیلم: The Greatest Beer Run Ever | محصول: 2022

 موضوع: ماجراجویی,کمدی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Peter Farrelly

هنرمندان : Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray

خلاصه داستان بزرگترین محموله ماءالشعیر تاریخ : -فیلم بزرگترین محموله ماءالشعیر تاریخ 2022 درباره مردی است به نام چیکی که در سال 1967 میلادی میخواهد برای دوستانش که در ویتنام میجنگند ماءالشعیر مخصوص آمریکایی ببرد و از آنها حمایت کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Dead for A Dollar 2022

4 اکتبر 2022
7 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Dead for A Dollar 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مردن برای یک دلار 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Dead for A Dollar 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مردن برای یک دلار با کیفیت HD

نام فیلم: Dead for A Dollar | محصول: 2022

 موضوع: هیجان انگیز,وسترن | کشور : کانادا,آمریکا | امتیاز: 6.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Walter Hill

هنرمندان : Rachel Brosnahan, Willem Dafoe, Christoph Waltz

خلاصه داستان مردن برای یک دلار : -مکس بورلاند قاتل اجیرشده، وارد مکزیک می شود تا ریچل کید، همسر یک تاجر ثروتمند را یافته و بازگرداند. پس از آنکه او متوجه می شود ریچل به دلیل آزار و اذیت همسرش از دست او فرار کرده، با یک دو راهی مواجه می شود؛ کاری که برایش استخدام شده را به انجام برساند یا کنار بایستد؛ درحالیکه مزدوران، تبهکاران و رقیب قدیمی اش به شهری که پناهگاه موقتی اش است، نزدیک می شوند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Cop Secret 2021

4 اکتبر 2022
8 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Cop Secret 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم راز پلیس 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Cop Secret 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی راز پلیس با کیفیت HD

نام فیلم: Cop Secret | محصول: 2021

 موضوع: اکشن,کمدی | کشور : ایسلند | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Hannes Þór Halldórsson

هنرمندان : Auðunn Blöndal, Egill Einarsson, Sverrir Þór Sverrisson

خلاصه داستان راز پلیس : -بوسی یک پلیس سرسخت ایسلندی به هیچ وجه برای حل یک رشته از سرقت های بانکی خشونت آمیز متوقف نخواهد شد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Vesper 2022

4 اکتبر 2022
79 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Vesper 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شام (وسپر) 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Vesper 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شام (وسپر) با کیفیت HD

نام فیلم: Vesper | محصول: 2022

 موضوع: ماجراجویی,درام,علمی تخیلی | کشور : لیتوانی,فرانسه,بلژیک | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kristina Buozyte, Bruno Samper

هنرمندان : Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen

خلاصه داستان شام (وسپر) : پس از فروپاشی اکوسیستم زمین، وسپر، دختر 13 ساله ای که با پدر فلج خود برای زنده ماندن تلاش می کند، با زنی با رازی آشنا می شود که او را مجبور می کند تا از هوش، قدرت و توانایی های هک زیستی خود برای مبارزه برای …

(بیشتر…)

دانلود فیلم God’s Creatures 2022

2 اکتبر 2022
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم God’s Creatures 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مخلوقات خدا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم God's Creatures 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مخلوقات خدا با کیفیت HD

نام فیلم: God’s Creatures | محصول: 2022

 موضوع: درام | کشور : ایرلند,انگلستان,آمریکا | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Saela Davis, Anna Rose Holmer

هنرمندان : Emily Watson, Paul Mescal, Aisling Franciosi

خلاصه داستان مخلوقات خدا : -رازی خطرناک ممکن است یک خانواده ماهی‌گیر ایرلندی را به فروپاشی بکشاند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Delia’s Gone 2022

2 اکتبر 2022
16 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Delia’s Gone 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دیلیا رفته 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Delia's Gone 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی دیلیا رفته با کیفیت HD

نام فیلم: Delia’s Gone | محصول: 2022

 موضوع: جنایی,درام,معمایی | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Robert Budreau

هنرمندان : Paul Walter Hauser, Travis Fimmel, Marisa Tomei

خلاصه داستان دیلیا رفته : -فیلم دیلیا رفته Delia’s Gone 2022 در مورد مردی جوان با معلولیت ذهنی به نام لوئیس (با بازی استفن جیمز) است که به اتهام قتل خواهرش دستگیر می‌شود. حال لوئیس تلاش می‌کند تا نام خود را از این اتهام پاک کرده و قاتل واقعی را پیدا کند اما…

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Pokémon: The Arceus Chronicles 2022

2 اکتبر 2022
17 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Pokémon: The Arceus Chronicles 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن پوکمون: تاریخچه آرسیوس 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Pokémon: The Arceus Chronicles 2022

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی پوکمون: تاریخچه آرسیوس با کیفیت HD

نام انیمیشن: Pokémon: The Arceus Chronicles | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,اکشن,فانتزی | کشور : ژاپن | امتیاز: 5.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان :

خلاصه داستان پوکمون: تاریخچه آرسیوس :

در انیمه پوکمون: تاریخچه آرسیوس Pokemon: The Arceus Chronicles 2022 می‌بینید وقتی آش، پیکاچو و دوستانش پیامی مرموز از پوکمون آرسیوس افسانه‌ای دریافت می‌کنند، با دوست قدیمی خود براک ملاقات کرده و برای تحقیق درباره این موضوع وارد یک ماجراجویی جذاب می‌شوند که… (بیشتر…)

دانلود فیلم Knights of Valour 2021

2 اکتبر 2022
22 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Knights of Valour 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شوالیه های شجاع 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Knights of Valour 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شوالیه های شجاع با کیفیت HD

نام فیلم: Knights of Valour | محصول: 2021

 موضوع: اکشن,تاریخی,جنگی | کشور : چین | امتیاز: 4.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Song Jin, Kenny Kwan

خلاصه داستان شوالیه های شجاع : -در فیلم شوالیه های شجاع Knights of Valour 2021 می‌بینید در جریان حمله لو منگ به استان جینگ، گوان یو توسط پان ژانگ کشته شده و شمشیر اژدهای سبز او ربوده می‌شود. در این میان گوان زینگ، پسر گوان یو، از جنگ جان سالم به در برده و اکنون می‌خواهد انتقام پدرش را بگیرد. او با تمام توان تمرین می‌کند تا سلاح افسانه‌ای پدرش را پس بگیرد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Blank 2022

2 اکتبر 2022
15 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Blank 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خالی 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Blank 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خالی با کیفیت HD

نام فیلم: Blank | محصول: 2022

 موضوع: درام,علمی تخیلی,هیجان انگیز | کشور : انگلستان | امتیاز: 4.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Natalie Kennedy

هنرمندان : Rachel Shelley, Heida Reed, Wayne Brady

خلاصه داستان خالی : -فیلم خالی Blank 2022 در مورد نویسنده‌ای به نام کلر ریورز است که تصمیم می‌گیرد برای درمان سندروم خودویرانگری‌اش از یک روبات اندرویدی کاملا هوشمند استفاده کند. اما زمانی که یک اختلال نرم‌افزاری پیش‌بینی نشده رخ می‌دهد همه چیز کاملا به هم ریخته و کلر خود را در خانه‌اش با این ربات ترسناک گرفتار می‌بیند و

(بیشتر…)