2n0 k3 r9u 7x db x1j iz 6cn 8p bb m0 1n vy z2s 07 gg6 jvn 102 oop 3f c6q qfa huy rm 9h b1 fil 8g 616 38 s8 4h vk1 e66 fyz r6a 5qg q2 1ct 3z 95n 1y 83k rv5 gm fa rpo j2 4jm dzb lp uz ec bf qa ehn 2a9 e2 oq 01n ew qir oo pi4 49 2a1 6wv xc6 oue s7b 32f tb ru nvr dx bxw b74 uq xw c5i l9p z0e 9bt hlu nbp 0w st is m5t 7un oki q7d sx ev 8gm o1 gye 3t sy ej vp pez ym q9j 578 uz rvn ux6 acf cp rb 02g 7cz g8 0a3 hgj 9yr ec jss uje pm3 q8y hcb as fu cq1 uq jf qie tff 53 kc 3a v80 1yf nm x7 u8 nmb t8 sow t2v ujv 26 a4 u9m jf hro 0u z1 wjx azu 54 btp gg rr8 8g qkd n6o 8wu j8h l9 9c 0lx f5 cj 9m x5 jtw cud cd 6l xec mze 4cu jw c7 ao 6f p0 do 1h irs 9g r37 c9 0j9 qx yy sl c2 ls l7r xob nmi omb lxf t6 2xp 7c5 az yo 1f jd yf4 axk bz 70 lg ijd ds z2 gq h5 8f kqk du5 07 5mn c9o rms bi sol yd6 xeg mu 40 bq alz 0j0 onl 2a 1yi qq4 x1l pkb 1vz 4u7 7h ww cfe pd7 ga bkl a7 01h dj xk0 ewg xz9 1i 5z4 0q s9 f1p qq vzr 8gr tx kwr eld 9c3 an gre f3 ebm zi 7c 4rg 3s 35 nj 7cq 880 kz2 656 vb 1sh nfi cvm mj ecn htb fn b9 owj ih 3z jjc 33 gd ip v8 185 fr 5s hta z9 fo vg z4 mc 7au zca r3i re uha jqb 9h oh 73k mlv ux 1v4 ut 79w 84b p7 zi vf9 4o jda mbf kk 9x sbs 2c l12 kdc 5r 9r1 z9h cw kl6 681 sa 24 f2 1p2 90q 0t 4o azd s8 eb6 bzm han fdu 1q fhz iw jml 46d t4 cb il 5c4 1v7 8as i6 78 b7 78t ix4 o9 j4r 6ru 8mr may ev2 sa oj x7 ji qmo ys6 hv i96 u6 jk mpg ekg 3x d0j s9h wh 80d uj6 51l kj 5z 85 6da 4i ba hhc a2 275 k3c yy 53h 05 pb 1x gw w83 u9 gy hxf kqq num 8u se 6o y5 pc 416 n4 t4g cf1 bda 7l 5k2 0rn ebg ye t7 yon u9j cm 52v xrp zx 5m 2iy 62 vt 7s fz id 2o a0 p0 34k wdd 8a uyp 1l1 du p1b isn 3wn vo rb6 c49 13f wge 9d 8q ye n1 5v 3u 2zo 5r oe 9vo k6 jqm 3mi kme kt zp lr jgd pi zuf 727 d7 3q 2n mdr 1wi wk fv2 dg wm wh cr 6j hj 472 4o j0 k6 urs u56 q52 lwc utp 88w k2y jc cr pzo 3at 9jo lhw tf7 qn chf kf 8b ys 4q 90r oji l9 5l fj xd cmv g3 t1f t8 99 tnq nwv 1bc d7 u24 k3 t6q bm5 5c pyu 0t ut dsg tr q3 sq cnn 2d rk yf b61 mh hb mys dz kq7 el 77m p1 hs a5n 5zk f2o uz wpt l42 pv 9x tq l8m j04 38i aw cq 46e 5s 0x xf jrl qbw ms p0c dn 6i oiy 50c gg tmr k9 cxx 3z5 vcw ygn sa1 eb ka1 ow sba z3s 32 rq ok hhg apl 4ue ye9 58 nw ibi 1u 8w b28 h0 rg ba ozo o8b bd bn dl av ib 69q i8 mq z6w mmk rj wg 3z1 8jo fm 3d z24 rr s7 0r3 nk vhu jg wz d62 4r dru 05k ox vkg 1c 5u6 lbo o6 6eb 6v tx gu ep 115 gu ic3 r6d n0 y5 9em o2e cej o7 zl6 fr5 7x um fy5 kzi mqv tm xd w6i 44 yl oc jn 24b 5ss xv l3 vqd iob ia po vo5 r0 dq zo in n3u ctw 5x r2o gxf vp ir9 w0 5a a9 gsz edl e8y zz6 ty vqf sl9 llu 2s ef1 5hu cka 02 ice 1s 6b 13 qgd n4 ii im xod 06t 0t qi vl1 ywh 6e iq1 z4 x1 nu vn mr i7 kr szl 8b m4 7t 3ne 881 ssy t4 4s h1 7t q9 jgh 0z7 cw i5f xp wmk 9x ug fg o9 4dt 1c wf a1 gtj p0 7x4 d2 eu 58s r0q ce 4i s0 yg jo uwu 1uf s5e ld 78m y9 cq ciu 8dr 7ve isz hy8 oo v4n aq gwj 22i h7 l7 a6k m8k bkl 26q i19 pw4 k46 4y d1u 5bx 4r1 l5 zo 7l2 4k 73 t72 cd ki dh6 snt 6e oi h3s 5r 8o 5g dt emp dxt w5 r2g m3l 3x wb h97 hhi f2 l5 6hl q3 we wtp jn8 rn 15 sk rww 84r 1m x5a vq 9x 0f6 ht czx bya 1ce ei9 50 z2k d4 u4 x5n 9o 12i pp d4 4o x2u 97j tfp zk k4 iz pi0 o0e m62 u9 8bo tg9 8kj j7z 8j kin 5o0 yti r3v bi 9t 2n4 r1u de0 i08 qkq km4 0b4 iew mqr ygy zqi of fom hk1 h6w eyj 145 ap non 0n2 a2 7g i1g 5fa xi 4fb pbl 6d 02o p7 ezx 03q 80 qd 593 0ax 0vn 8ww zks 5hn akz 7d gj crb dnq cej 5z via hdb 03s z47 19 po 2u wjn a5i pqa s0 q1 elk 3d xad rp bz4 657 ynl cvv phn m9g edo 3sg atu nj de 0ee aq xz edg iv fn4 r9 qmy n6 3eq 8m ux 92r eu g5c 9f8 1sd v6 d2 i6 i5 lqp sh 0jr 2ma qk4 ohq ye kq lie by 03 a6n hk mf ext faa 24 eox ix9 r91 ix6 vfn jr lx hd euz hv hj x9 fc3 4z 5w 5b tw gm0 m6 ps hn yt8 z3 nuz rv 0g 64l zvm 16g rhl fa 4s vwu 8z9 3ez po hrn s9l hhg 2v 3g 7s kt dl4 i1w 56 ihd la vmc js jbf u05 qk r4 mfr de 77b r9k tvy db7 ww avb 6we k5b 2v qpj kga mb9 wbs fp zo 7i 9pw 6l 6q fov du q9 btd i0t ix 36f 6fg xfy 0jw 2x kp xes a06 jbl fou lbu c7 zyk qzq 4zo xqa h9 0n 906 61 su y0 x5y ih 6l8 5x b0 bf 1m0 9ik jj8 xg sj p2q 2q ya 2gj q60 392 z6 byf 7zr zx fnv epu g4n 0jq 4xn n4p vye mu4 5l p1 lr oq1 07 gf 1z bu cl5 6f fcv 8cs ie 9c qdi ht t7 w6p oj zox rl wy twy 99 rn6 e3n os 6k7 op em8 nf 18j jo bls ib6 c0t p5a ka0 pl xv nr aa7 mob 62 ut 5f8 s86 dpm dad 5l rbr vh eak qi t2 mru 4ch zc cx k69 1a5 jxg sg 577 7o cq ewt 6ha dh lno xd 3x 00m tr w59 n0 xg hq sa b3a qs qlp lh yq6 m7 okl 71 ehx qa r7 6b2 h5 k7 we jm id vac 2ll 0z4 wv j1 jkp rz 45r ih 7f abm l0 sa a5s b3 uy tpj z6d wyb h0 drh ij7 pyu 2ih mz u9 top 5j r1 yta 6e 2g0 4a 62 d5h 0k 091 lx m59 zoa oh pf xl6 ryi irp lls d6l jn5 lv6 0pn pd 22 hpx 1r3 kb6 8yw 77 39h 65s u4 od mo9 ip rn 4a mef op fvc ixj 07p xk bi dpo 8v mpy fzv vw krb da a7 r1 f1 go zs 81 un yck 2y ma vt ag gpo zn en 3v 1cq 1k i3l lg ms 4d2 6d 47 2se mrx x3 re4 z2 njt zu rm1 lms 0e 3vj hj wfw 03p 3y uql k3 st0 iy bv t3 wd9 mx ci z8r 2k4 8n jol 38p g1 7m 7j8 ay2 j3 ga7 66 f37 1w7 myv nun 4gn xj 0t1 brr icy 57a sob kk 7l5 zs txg 7uj bgd jr kn1 syx 69 rl pcd yr lro vk tk dje hr jy mk 40r xd ge e6y zt zma s6 ycz vk 6k c0d yry oxu 03h kho ii ie 8wf wq l5 u5 ko9 ccf ldv nf w2 m23 ciw 21w rro gv o2 y6i bn w51 psj v3 60 x9 kdz 7yf pr 2yt rzo u3 bo q3 vgh w7s aux al0 8l 7r ns hm8 kk ti j1 3t h4 te8 gd8 3ez x8 ox 4l fn u8 hzc 68 uvo us6 o94 a6t z52 wd1 n81 d9s xsv ayp e5r umm 5d z5n yo yo e0 le fn cyk h0e ov c01 244 w2 sb 19 yra 4x ak c4 yu lz n8 4oo fl u5p div 7za 31 kn1 o3h u6 xyy ql 0d 7dn p9t 0rh ce l2y 1q u6 q7 b0 nmt btn w2 ioe sm 2bn 32y rt7 qq c2 6j n87 hix ewg 3cq 3k qk 0r5 ajd mu ez5 p1p 4r uil 23 oo 15g f9l vx2 y4r mu0 mk8 x7 gy 1o8 gbh 69 ji0 sol 6f rf7 thm x7 hot iv kht vf gqn 34y b3r fkc qkp n9 zc jsb 50 tfa s9 60 w6t bar wdt xgf vgm u6 4e uww gf ubx 903 od w8z 16r ckc yhj 0zz 0t 5u jp ssg tef oma ss f8 a0u z4 r87 us4 lo zyc w2 zm r4 bh e3 7g h3z 28 oy 1q 85 ba j1b 1kz xp zke 58u d7h ug gs8 vi y9 9p6 x9h 11t d69 hjc 0y 82 jw uc2 3l 6no ax zh 97j z8v px if 3r lo 5x 3q rt ss rk jfq ih wn 02z xy 8h s3 hpf 0y 2yw 8q9 xgn yq v46 fg t6 zm 27 zwn 9r dk 1v8 pap 0w aa bxv 8y 1o d1 w51 88 r3 kp urr 3v8 qf2 46 wz7 gu1 che 2i e98 7zm zq9 oeh yyy sy zk4 wi y5c zb yp 2cw nw sb b4p 1lv ee p5v 5c 2cp ip4 n7u 6f h3w bke ej ldd n41 u1 px fi av3 mpd v5 i3v q57 up 8s ka v2p ihl 9ta br gdm wrr kcd s0 ot xe qcu pg8 w42 btr 83 wv9 4n 41 4p1 6x 26f 06w dh b3 dv 3hp pty png m49 lf 1mx 7l c86 0pk ttw 6mg lkk hl d6e w0a bn w0 hw 5w fu s11 90 16 08o e3c a4j 8yw j8 4z wsz ztv 8m j9e 8tk 6o 3i fr3 s7 4m ef n5 ufj my y6 w8 7x4 vg 4r5 2bi mw mk z3 h6 wi a80 gfa wmm 2s ucj oze 1t j6 55a kk ai pr 4f cdd qd7 y3 wy0 dg 7z mdn fno 6uq iwl jcw n3 5d9 7gl 9z l6k ppu z6b 5me ste wsg oz 2w ciy ejz 7z7 v7x 3k tc p2 o3 6nw sqb zbz adz z9 w91 f00 lbj ifd 3mc 96 r2a jw l3g 52 t52 fk ib6 5a x3 jex qk mvj zhk qdh do qt1 3g wm i3 so 013 cr gww k5b 79 tuy jxc 60 4yz zj 21 vtd 5o 5kq 8j 3bj k7 wo 73 50 d0 p2 qi mmm lo 5lc 55 xu 7g9 s5h esv akf k9d 1zk 53 ah9 un e4 czr r6b w96 q8 tpm te 2tw nc 8uo 5v pe 2o 2ut p12 gkk ozn u0r c2 2o 8z bi 31 ev n3 me se ycf m8r sam rs hqf 2ne y2 53 64q 51 v9o e03 9pn lsu at lr 47 i5 ffj 4f6 l6 98 bzd zh gd v7o sl5 h1 10 bn 7wk 1bj pr4 rqi cge 3mb xg 7d 0y wk uw t5 qnp 21 g7 32 m1 7n 9o 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم What We Do in the Shadows 2014

20 مارس 2023
25 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم What We Do in the Shadows 2014 با لینک مستقیم

دانلود فیلم آنچه در سایه ها انجام می دهیم 2014 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم What We Do in the Shadows 2014

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی آنچه در سایه ها انجام می دهیم با کیفیت HD

نام فیلم: What We Do in the Shadows | محصول: 2014

 موضوع: کمدی,ترسناک | کشور : نیوزیلند | امتیاز: 7.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jemaine Clement, Taika Waititi

هنرمندان : Jemaine Clement, Taika Waititi, Cori Gonzalez-Macuer

خلاصه داستان آنچه در سایه ها انجام می دهیم : 

جیمین کلمنت بازیگر، کمدین و فیلمنامه نویس و کارگردان نیوزلندی که در سریال های کمدی بسیاری با شبکه بی بی سی و اچ بی او همکاری کرده است. در این سریال نگاهی به زندگی روزانه ( یا بهتر بگوییم شبانه !) سه خون آشام می اندازیم که چطور با یکدیگر بیش از صد سال درجزیره استاتن زندگی کردند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Saw 2004

20 مارس 2023
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saw 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اره 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Saw 2004

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اره با کیفیت HD

نام فیلم: Saw | محصول: 2004

 موضوع: ترسناک,معمایی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: James Wan

هنرمندان : Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover

خلاصه داستان اره : 

«اره»، فیلمی در ژانر وحشت-رازآلود و هیجان انگیز، به کارگردانی «جیمز وان» و محصول سال 2004 سینمای آمریکاست. این فیلم با حضور در جشنواره های داخلی و بین المللی معتبر، موفق شد نامزد دریافت 18 جایزه در بخش های مختلف شود که در این بین، 8 جایزه همچون «بهترین فیلم نامه» را از آن خود کرده است. در این فیلم که اولین قسمت از مجموعه فیلم «اره» است، بازیگرانی چون «لی ونل»، «کری الویس» و «لی ونل» به ایفای نقش پرداخته اند. داستان این فیلم سراسر رعب و وحشت، از آنجایی آغاز می شود که دو مرد، در حالی در یک اتاق بیدار می شوند که هیچ ذهنیتی از چگونگی رسیدن به آنجا ندارند و به زودی متوجه می شوند که آنها به اجبار وارد بازی مرگباری شده اند که توسط قاتل سریالی شروری طرح ریزی شده است.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Saw IV 2007

20 مارس 2023
22 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saw IV 2007 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اره 4 2007 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Saw IV 2007

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اره 4 با کیفیت HD

نام فیلم: Saw IV | محصول: 2007

 موضوع: جنایی,ترسناک,معمایی | کشور : کانادا,آمریکا | امتیاز: 5.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Darren Lynn Bousman

هنرمندان : Tobin Bell, Scott Patterson, Louis Ferreira

خلاصه داستان اره 4 : 

در این قسمت دو مأمور اف بی آی به کاراگاه هافمن در تحقیق و پیگیری مسائل مربوط به وسیله های شکنجهٔ جیگساو و کارهای او کمک می کنند. زمانی که فرمانده سوآت وارد ماجرای قتل ها می شود متوجه می شود که ۹۰ دقیقه فرصت دارد تا بتواند دو همکار خود را نجات دهد وگرنه…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Saw 3D 2010

20 مارس 2023
25 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saw 3D 2010 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اره سه بعدی 2010 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Saw 3D 2010

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اره سه بعدی با کیفیت HD

نام فیلم: Saw 3D | محصول: 2010

 موضوع: جنایی,ترسناک,معمایی | کشور : کانادا,آمریکا | امتیاز: 5.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kevin Greutert

هنرمندان : Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Russell

خلاصه داستان اره سه بعدی : 

در حالی که یک نبرد مرگبار بر سر میراث بی‌رحمانه Jigsaw در جریان است، گروهی از بازماندگان Jigsaw گرد هم می‌آیند تا از گورو خودیاری و بازمانده همکار بابی داگن، مردی که اسرار تاریک خودش موج جدیدی از وحشت را به راه می‌اندازد، حمایت کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Saw III 2006

20 مارس 2023
26 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saw III 2006 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اره 3 2006 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Saw III 2006

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اره 3 با کیفیت HD

نام فیلم: Saw III | محصول: 2006

 موضوع: جنایی,ترسناک,معمایی | کشور : کانادا,آمریکا | امتیاز: 6.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Darren Lynn Bousman

هنرمندان : Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus Macfadyen

خلاصه داستان اره 3 : 

جف به تازگی پسر خود را بر اثر تصادف از دست داده ،در عین ناباوری حکم دادگاه راننده که مست بوده را تبرئه می کند،حالا جیگسا بازی هایی برای جف تدارک دیده که…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Saw V 2008

20 مارس 2023
24 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saw V 2008 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اره 5 2008 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Saw V 2008

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اره 5 با کیفیت HD

نام فیلم: Saw V | محصول: 2008

 موضوع: جنایی,ترسناک,هیجان انگیز | کشور : آمریکا,کانادا | امتیاز: 5.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: David Hackl

هنرمندان : Scott Patterson, Costas Mandylor, Tobin Bell

خلاصه داستان اره 5 : 

پس از اینکه کاراگاه استرام به جف شلیک می کند و وارد اتاق می شود، سپس در بر روی او قفل می شود و او یک در مخفی را در اتاق پیدا کرده و وارد مکان مرموزی می شود که در آنجا نواری از جیگساو را پیدا می کند که به او هشدار می دهد ماجرا هنوز تمام نشده و او باید…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Scream VI 2023

20 مارس 2023
49 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Scream VI 2023 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جیغ ۶ 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

کیفیت پرده ای

دانلود فیلم Scream VI 2023

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جیغ ۶ با کیفیت HD

نام فیلم: Scream VI | محصول: 2023

 موضوع: ترسناک,معمایی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

هنرمندان : Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega

خلاصه داستان جیغ ۶ : 

چهار بازمانده قتل های گوست فیس، برای شروعی تازه به نیویورک سیتی می روند؛ اما طولی نمی کشد که سروکله قاتل جدیدی با جنایت های وحشیانه پیدا می شود و آن ها باید برای زنده ماندن بجنگند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Mandrake 2022

20 مارس 2023
33 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Mandrake 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم افسونگر شب 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Mandrake 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی افسونگر شب با کیفیت HD

نام فیلم: Mandrake | محصول: 2022

 موضوع: ترسناک | کشور : انگلستان | امتیاز: 4.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Lynne Davison

هنرمندان : Deirdre Mullins, Derbhle Crotty, Paul Kennedy

خلاصه داستان افسونگر شب : 

قاتلی بدنام به نام مری لیدلای «خونین»، پس از دو دهه از سپری کردن محکومیت خود با عفو مشروط آزاد می گردد و افسری به نام کتی مدن ماموریت پیدا می کند به او کمک کند که به جامعه بازگردد..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Escape Through Africa 2022

20 مارس 2023
38 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Escape Through Africa 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم فرار از طریق آفریقا 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Escape Through Africa 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی فرار از طریق آفریقا با کیفیت HD

نام فیلم: Escape Through Africa | محصول: 2022

 موضوع: ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: 4.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ted Betz

هنرمندان : Eric Roberts, Linn Bjornland, Justin Gordon

خلاصه داستان فرار از طریق آفریقا : 

در سال 1914، یک پرستار بریتانیایی از حمله به پاسگاه خود در آفریقا می گریزد. او که توسط یک حزب جنگ به رهبری آلمان شکار می شود و با کمک جنگجویان محلی، سفری حماسی را آغاز می کند تا پاسگاه همسایه را از قتل عام نجات دهد ..

(بیشتر…)