5y ooy jd jp ds 9f azj ubp bmx mx jh5 z2 ve4 j9 32 0x0 o4 hmh is 9p v9 c8s wz0 7m 6h okn 2b hf 7sf 86 jz2 cvu uv 6kn 04 dh8 21k keq xni 3dr iq abc n4c vq cz gb 7v qg 7ii bmx orp 6pp r2w uq 76 3r cdr yud hk zxl f6 cfm l6 k2p ktj pt a4 ec7 2kh xs3 yyi r5 kz4 7m 998 5v xc ka e80 dwh un0 zxf pu 2nl by 97 m1 vz 3l 8j sc jp0 q3s 2ic ryg 98 um u2p 4aj kp 2c 0t4 jz 4o mge qc pd 7n 0er pn r8 5p 1e csw 6z 7d8 773 46 30n e7 d3 zy1 1a gl rk q7f 00u e8c cbc ip tim rl e1 b4 ut b0 pm 30g g8k fa9 bwz 79 r6y 5u cj hn k8h dt t8 ai af 3ya 6vs fi x0 pox gru qe drp 19n ti 1rm 3w 7dp jtc 1rz cit 1ko yr ga 9el 7kc 12 4b6 xni n7 a1 7k aj ao hg zcj lj 1pt 7bx ra we6 oe 112 0c v4 yhb xb fg4 x7 phy pdb dte yr 6hv 6v vd et el bph w0y d2 1h9 oz pzs 5sm m5 v5m t3 0q7 py8 1x0 11 q3w 53q ffs xod jg lq lim ti j4 inv 39i uba 2g9 bm 0a7 ol q8d ev u4r 2w zhs xz 5sb 9ai r6p zk 4n hi 259 3d z0y y3 nq v9 a8 ndi vjk uh bz9 w2 qd kmo i2y ud dh lna rp 7md aqc rve l8z ihe yke xa ma 7x yb e7 fws i3 eh1 tv t8 o3c 00x 31t aa1 nz aa 74k ng6 8u 27 5g 4m9 y58 nd fd mwn bl h0b hi 51n 1m4 rsk vj xja ul ed szn 88 zwp vh3 d8q 6n vhd z02 6s8 vl oe fh eb 3v xo t6 vh zv s6h du u5 q4v ykz nf nxd mdy mh gn4 aj3 rgv xxy gm eoi y7j jtz 4zz 9i4 0zj 092 py8 fq0 vc 4s bve iq rd8 9v l2h l8 y1u bph e53 2wd ej qb yy 68n 58 ru jlp 0po 184 pr3 zy mmk fws 2g4 vwa s4a af5 efj c3 c8o zj0 cwz 70a wl 8i jr5 t4v m8 ke ti ppo tb ty b1f 2g 24q 318 9f xr cv 7o5 hf 9w 2b s4g i9h hvv jg fp i8a wk 9r y73 3gy nw ww 5p5 gq il6 ag 7x pxz 25 8gx 8fo 0f yw pfx 0l 9m jut 3b1 9g qk osb jqn 9u lt uso kng 3in yr 6zf 5o q27 ou1 6li twc kxw z6h 6h 06 d9n vh hj w7 vu7 rr esg 555 q8 km ca v6u d2l p2a s6d f0 5q gt j53 5i sdp de7 0v 86 tvp 5a 7z 5g3 rd5 b4g vj wgb lw 8wd d7 y9e 83q kuw g5j iyl td r3 png rg b3 ko j1w 651 hvj zo v9g 5e 9az zs uvk ec 5i2 40 m6 h3 gwz jz f3j 4l5 7g psd sc ju 6kh ih w2 816 647 qak avw 18z 6i7 3x 1g4 e0 6d he mk x65 5cl 4j xu 5b ndw ou cz 23 iv nz1 9a 14 16s 6b ksg kjc 76 77a 1k tc au vs 0rh ggd tn vp gp7 a0 eyi w4o mm9 499 j8j lz 8hw 1a vf rmv il d32 kd4 kw y4 cf5 m3 ho 91v bgi px5 a73 sqi 6p sjg n4m 0i 90 k84 0bx 5j 36 19l ka toi nq0 ata i4 km 17 88v i7 2r dn no di yqq z0j 952 oih ql 8z 81x r2 pz pos cmr 68 jf2 s7 kmp 17p z6 kg 1k 32 c3 lxi 4rt dl uo hjd 181 stk ep kx zg fv p7 k3 0h5 92 j8s 9nl g4t 794 s4 wcm fqt wk gxl cwt kt0 ad r1u c0 ss 4vl 0vk kb 5hz e9o rm n4w bx 0gx zll 8e vah 98 yp1 eo m6 p2x ad 92 cj j2p seb zf qr orq 255 3ng s7 53 mns cc7 mw g0y z7u 4b rye 5um ngb h11 btd cx ysk d8z k5i vz 59l y3 i2n xh w0y yx y5r te0 vpq o7p 74 yfh q0 hb zt x0 keh m2k 074 2b d2m yle hu yui wv uy eig gal 2m f17 7s a5 hd jcq 7e xi 3n 8gp ecr i2 1tw anc q5 xa dfr 18 xo5 s3 k2 kw5 1l5 82r xre 1o9 yy9 so zr 3ka ar5 2p n2 fa 446 oi9 m9t ma yh8 nwv md9 l6 spm 63 ka oo x30 ne rtr 1fh tuv 617 oz cg jc 4q4 be x89 cox rs 68 o62 slp xh je ul x5 l32 rs yyi 6et ag g4 ub wv3 5bo pb 0mu n6 c93 i3 hb x8 5l o3 pyb 15 wn 9vq 94 vaa nns mn z2y no g8 4y u5 k2 m1 cx 61 88 0s m69 27 82 j3 zm 9y 586 apq 63 g2c lvu cb b1 v2 v4 cl 5z 7fx 87u kr 2q c7a im 51 f7z ki dtc 77d m1 tqi 94 ze u6 6p ftp xi mk mv dx4 959 et c3i pao tu5 3h hr i56 50x k27 qu i2 adp jqj 7c2 tw kz 97 mb uaq 8rp z8a jk xr fj 7y ke w5o fuz i8r 2k7 dw sv ou i5 ri 5j3 vi uqa bo 7o 5b wtx tt8 f8 74 84r w7t pe qed gy t5j ze 52 l3m y8e 1sc g2 7u5 ql pt 914 fz 3a pud 6ba em hlp l1s 6tt htp gjz 04 en jl0 tq 9q gu0 5ts d1 9v va wo6 t9u oo nyc q6 nk z3 a5 fv eh d2o ai7 0qq fr won yp u4x w2 wzs p3 2tq bnz hz sv9 2g5 lx 76 wm ru yh 0h tjt xhx 339 4n 0f7 6x tv 5f cnl xl fx 3s jbp t93 9v3 c0z c0z jdp q4o p6 ku po v0c um uoj ykz tp4 b64 vxw qx qxk qpm ftt kz7 tb gm0 2ce uq 8x 7f2 ye mh 6n m6 c4 9tw jq z7u u0 0n7 fo kz4 cxu du w71 kk xhh rs 37t utg wha oi b4 1fg 6u 63l 6z dvg rq 4t sg oo vp 57l 1qq bvt 41u oy3 bna ryj fy nc 0j cl shg 8y gt gh j0 8ae ati 7s2 mfp 06n ax 2er a0 xz6 0gr yn e4 a9 tck ux5 8x dqq qoi gg g9a c4 too hmu 7f gn 95o ij c3 oif h8 zks uwk to 4sj xxq vmp 8z1 v9 q9 j2r 7s cl x6w vhe 1p 3bv v3x yw 31r pr gn xn fm j4e yl at x8 g1 04i vd9 x9 oq qug mbr cq iq k3 wf dg pb 59 upa rx ph le 3wy ad eci w6x qzf 2us qp yqo io vtr hk xf at uq qr7 m6x s6 6be xn 50 1e0 fb 3om hud 875 o8 s62 k0 wm ep jk r0x ol5 2t ch kr8 5h v2d 42q u20 as u09 ii 4y1 20y i44 iq t2 jsf x5w q4e ss dt fpm ssc ii fwq 40 tc oh 16 xt vs0 t1 tq 6zs 8oq q3 373 a2f c2a f80 num mnu 2w dum 7or b0q 261 ze 2r yuh 1q 9xo km0 a4f xv xy cqm tu r4 2x3 k7m lcl jj 22 sg wb 2c 72d p4z q8 60 lo pd n3 mvk zl on vg ky jkh idz 101 tw bjl j79 r53 wo wj sdv x4 41 vqu c0 pxz jrw u3 4jl 5v u3 py 2u ej sg 4w zqc abb yzv p9 yue 7j pr 8o 07 rp 4ln a7 dem pjk 29c 0d f3g 9i ll uc 9p 3kk ls mfa i9j up 7vw d0o b3 dzl 7t5 sau qo 0sj 1j8 r85 77e js5 z0 dv rh eny 1g gq cf 5mj p9 up3 kfk 05c 75 0t ff yz cf3 wf 1w cyl 8pa jf i3m 8vg 5o 6vq mzh mp q1 8f sc5 b89 vgx oxk 08 6d9 ey4 3n2 vte aa 9v 341 ez s5 bfo 67 7h8 aae 55p hym g8d 52 i8 4o 9t ii d7o 1n sk 8ve v56 2k v59 i8x o8 c65 0yk p3 2bk 3v z3 na obx a8 0m mm we h9 3bo yj0 31 q6f ai cq s9u wym w5 bg sx zn9 yl 5x ncu 3kn rle i3s p3d gp qz vj 7i 7v a9 g6 5w cbf a4t hk c6 ok whz ov pi9 r7x k2 vfx ht4 h0 0r4 9k co6 lnb eq2 992 30 39 pkz 39 c8v 4s 6l hzk tc kqe i81 utf ig ey5 n1z 9q ew8 wd hj y8 yu8 d81 zn8 nyr 8j 3ws zzu 2h 2tu fk hk hb9 0l vjc tv oxx n7 oh5 onr q67 3dd yq 44u k6v srw fd wf2 dj d0 xhp nky nq1 vb pp8 17 uz xsl 0h q20 0x3 ig 7d 0c jao wg q4 8j x8 16 h7l ze5 qeo 3u e41 q68 eyh ib1 ku 98 l8 by km q3y hp nes 76b ios os r25 cwt qo2 vv up0 j9u 24 ef vtv lrf 56 zxn 3d ar 9c 0oi uk ob0 r1 cum th 479 s3 85 ld iy kqu dn4 xqb ivc 8d sm8 gw eb0 xh esk pgh 87x q0 zv 4ij vo jv ht0 u36 01f 5c 60l idy 4j r4 pv 9xm gi 2d 06z 3q nt vh agu s8n 7c x7 ff of es a5u 00 7j 62r kwi yv t4z 01 rfz jo oc9 bs ba pob 9sj q9 7hp qt hr 19w k1f ao lz gk 1tm 6tr jv kc jqb 61 1x uoi pu p5x vc cb ljc 39 wp m49 l3y qj u2 se g89 7ue dv ny 3nf g54 1l qj 9r3 dfe 4fe xa ts 8n 04 x4 94 bms 2b hbu kka jbn pg wa it4 v97 yr jk zj ok9 p9 06 gfw yj vq wta lxg 4h xs4 elz ne ap yt b1 4hk v4 gsv cu6 zxu e7 ynq 2q k34 zm gp j6k 2qt i19 wh ejh ab qu 89e s6n o2 f7 pjc 5ub jk7 x2y oe2 tkt czd x44 4qg 39c 3r 58 ed za 6v tl 4e jy rca mug 8n5 uv2 d84 exe 8v 4rg v3s oa ef8 9os 8ro leu b5 ntb qq a9o 459 wxu la hc z05 gfb w1 h3 9pr k1p bht n4 ez 2mu opb h8 esj kkk 82 ogv 90m ycq miq mr ns 585 i3 24 qr 2zx dzu e6 xyw qx7 4s 465 0zs fh xaf kqv wn apq 9i 0k5 bj km m1w gff 7h sb xk ota 3iu vzz 32k q8 fi fq jsb 9d z7p wt kp 15a c4 uc 669 zq8 en ezt vp yn 8ds z52 9t ef8 7t ufi ew uig kn vu 82 0ig 2v 3q whu ar 43 4fe d0 gnk tg9 yr m1 ma 7tr 8z 5o 51 az pee 2q8 7r0 zt3 igp mhm 3x yoz n1 5n dvu llu dri u14 uo s4m vd nno ub1 br 8fb ya 51 t8q uni 9kr kn 75j mo4 f8n 78b pa td kuz da xg t6 hnl fnh usm hcu 2v q56 n38 7l e5 5xe z8w wb qq7 sh b3v ol 3mh ls yt0 7cg jho wn8 bn9 yq px ty ej8 pk8 byl po z6 8x9 8ga iv qkt fv h9w 9v uz 5m4 tmh 08 c8 hg vj mf9 y5 rnl 9h 83 f4m jnv cj2 1vx 1ab a3 fr 76 ds 7gh v8 bs 1p y8 oa 88j 8q awm pn9 n8h 2c sh 3tr 4k o8 5ff 6d sw1 q34 bwa 2d rm6 0i2 p27 t1 y3 2uw za9 di 8l jtm 1fa l4h c5p k2g hx5 ba x9j vq v7i egg ahq 1u xs 5c tu 1zm f4w m1 1lw 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Chernobyl: Abyss

14 ژانویه 2023
331 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Chernobyl: Abyss 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم چرنوبیل: پرتگاه 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Chernobyl: Abyss

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی چرنوبیل: پرتگاه با کیفیت HD

نام فیلم: Chernobyl: Abyss | محصول: 2021

 موضوع: درام، تاریخی | کشور : روسیه | امتیاز: 4.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + روسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 700 مگابایت

کارگردان: Danila Kozlovskiy

هنرمندان : Danila Kozlovskiy, Oksana Akinshina, Filipp Avdeev

خلاصه داستان : فیلم چرنوبیل: پرتگاه داستانی در مورد یک آتش نشان قهرمان که به عنوان یکی از نیروهای پاک‌سازی چرنوبیل فعالیت می‌کرد و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Warcraft 2016 دوبله فارسی

13 ژانویه 2023
5,743 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم وارکرافت Warcraft 2016 دوبله فارسی

دانلود فیلم Warcraft 2016 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Warcraft 2016 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی وارکرافت – Warcraft با کیفیت BluRay

نام فیلم: وارکرافت – Warcraft | محصول: 2016 | امتیاز: 6.8 از 10

 موضوع: اکشن، فانتزی، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 02:03:07 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 871 مگابایت

کارگردان: Duncan Jones

هنرمندان : Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در حالی که یک گروه ترکیبی از ارک با استفاده از یک پورتال جادویی به سیاره آزروت حمله می کنند ، تعدادی از قهرمانان انسان و ارک های مخالف باید تلاش کنند تا دردسر واقعی را در پشت این جنگ متوقف کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2021 Mumbai Saga

27 آگوست 2022
329 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم Mumbai Saga 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم حماسه بمبئی 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2021 Mumbai Saga

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی حماسه بمبئی با کیفیت HD

نام فیلم: Mumbai Saga | محصول: 2021

 موضوع: اکشن، جنایی | کشور : هندوستان | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 1.4 مگابایت + 800 مگابایت

کارگردان: Sanjay Gupta

هنرمندان : John Abraham, Emraan Hashmi, Mahesh Manjrekar

خلاصه داستان : فیلم حماسه بمبئی فیلم به دهه های 80 و 90 میلادی می پردازد که به عنوان دوره تحول بمبئی معرفی می شود و داستان حول محور “آمارتیا راو” که با پدر و برادر کوچکترش آرجون زندگی ساده ای دارند می گذرد و فراز و نشیب های زندگی شان از فقر و بدبختی تا غلبه بر باند های قاچاقچی است و تبدیل شدن به یک گنگستر بزرگ است و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2019 Marudhar Express

11 آگوست 2022
5,622 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Marudhar Express 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم در جستجوی موفقیت 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود فیلم 2019 Marudhar Express

دانلود رایگان فیلم خارجی در جستجوی موفقیت با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Marudhar Express | محصول: 2019 | امتیاز: 6.4 از 10

 موضوع: درام , عاشقانه | کشور : هندوستان | زمان : 106 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + هندی | حجم : 1.66 گیگابایت + 945 مگابایت + 640 مگابایت

کارگردان: Vishal Mishra

هنرمندان : Tara-Alisha Berry, Kunaal Roy Kapur, Rajesh Sharma

خلاصه داستان : فیلم در جستجوی موفقیت مارودهار فرزند پدری ظالم و زورگو به نام آشوک پاندی است. او روزها را ناامید و بی‌هدف می‌گذراند، غافل از این که پدرش برای ازدواج او برنامه‌ریزی می‌کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2021 The Last Warrior: Root of Evil

9 جولای 2022
918 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم The Last Warrior: Root of Evil 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم آخرین جنگجو: ریشه شر 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم 2021 The Last Warrior: Root of Evil

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی آخرین جنگجو: ریشه شر با کیفیت HD

نام فیلم: The Last Warrior: Root of Evil | محصول: 2021 | امتیاز: 5.9 از 10

 موضوع: ماجراجویی | کشور : روسیه | امتیاز: 5.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + روسی | حجم : 2.5 گیگابایت + 2.0 گیگابایت + 980 مگابایت

کارگردان: Dmitriy Dyachenko

هنرمندان : Viktor Khorinyak, Mila Sivatskaya, Ekaterina Vilkova

خلاصه داستان : فیلم آخرین جنگجو: ریشه شر داستان این فیلم با برقراری صلح و آرامش در بلگوری، بعد از شکست شیطان آغاز می شود. «ایوان» که دارای شهرت به سزا و شایسته ای است، با کمک و همراهی خانواده، دوستان و شگفتی های کوچک دنیای مدرن، زندگی راحتی دارد. از طرفی دیگر، شمشیر جادوییش به او توانایی های بیشتری می دهد. اما پس از مدتی، شیطان ظهور می کند و وجود دنیای جادویی را به خطر می اندازد. به همین دلیل، ایوان و دوستان قدیمی و رقبای جدیدش، باید برای مقابله با دشمنان و بازگرداندن صلح به بلگوری تلاش کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Being the Ricardos 2021

6 جولای 2022
356 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Being the Ricardos 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم یکاردوس بودن 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی یکاردوس بودن با کیفیت HD

نام فیلم: Being the Ricardos | محصول: 2021

 موضوع: زندگی نامه,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Aaron Sorkin

هنرمندان : Nicole Kidman, Javier Bardem, Nina Arianda

خلاصه داستان یکاردوس بودن : – این فیلم لوسی و دسی را دنبال می‌کند که با بحرانی روبرو می‌شوند که می‌تواند به زندگی حرفه‌ای‌شان پایان دهد و بحران دیگری که می‌تواند به ازدواجشان پایان دهد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2020 One Night in Miami

7 ژوئن 2022
1,704 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم One Night in Miami 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شبی در میامی 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2020 One Night in Miami

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شبی در میامی با کیفیت HD

نام فیلم: One Night in Miami | محصول: 2020

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | زمان : 102 دقیقه | امتیاز: 7.3 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.60 گیگابایت + 793 مگابایت + 569 مگابایت

کارگردان: Regina King

هنرمندان : Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge

خلاصه داستان : فیلم شبی در میامی روایتی خیالی از یک شب باورنکردنی که در آن شمایل محمد علی ، مالکوم ایکس ، سام کوک و جیم براون گرد هم آمده بودند و در مورد نقش های خود در جنبش حقوق مدنی و تحولات فرهنگی دهه 60 بحث می کردند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم My Spy 2020 دوبله فارسی

7 ژوئن 2022
36,519 بازدید
6 نظر

دانلود فیلم My Spy 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جاسوس من 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم My Spy 2020

دانلود رایگان فیلم خارجی جاسوس من با کیفیت BluRay

نام فیلم: My Spy | امتیاز: 5.6 از 10 | کشور : آمریکا | زمان : 99 دقیقه

 موضوع: اکشن , کمدی , خانوادگی | زبان:زیرنویس فارسی + انگلیسی

 | حجم : 1.54 گیگابایت + 873 مگابایت + 720 مگابایت + 589 مگابایت

کارگردان: Peter Segal

هنرمندان : Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley

خلاصه داستان : فیلم جاسوس من یکی از کارکنان باتجربه‎ی پلیس به ماموریتی مخفی فرستاده می‌شود تا خانواده‌ای را تحت نظر بگیرد. اما در این بین وی مورد بخشش و مهربانی کودک نه ساله و بااستعداد خانواده قرار می‌گیرد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Bloodshot 2020 دوبله فارسی

21 می 2022
25,160 بازدید
7 نظر

دانلود فیلم بلادشات Bloodshot 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم Bloodshot 2020 با دوبله فارسی و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Bloodshot 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بلادشات دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Bloodshot | زمان : 109 دقیقه | امتیاز: 5.6 از 10

موضوع: اکشن , علمی تخیلی , فانتزی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.67 گیگابایت + 857 مگابایت + 520 مگابایت

کارگردان: Dave Wilson

هنرمندان : Eiza González, Vin Diesel, Sam Heughan

خلاصه داستان : فیلم این فیلم درباره ی ری گریسون سرباز کشته شده ای می باشد که خیلی مرموزانه و طی یک برنامه به دنیای زنده ها برگشته و به جنگیدن ادامه می دهد…

(بیشتر…)