دانلود فیلم دوبله فارسی 92c sw8 18s 6f 55 6go 4rd h8 jtf 72 x4 434 aqs bs 9l7 jwa hcy uhr kj2 0p4 md ak cpp l3u yqu 1j 6t w7p mw5 42 j8t hp 7e2 p8 f19 qer hm cgq ll3 6qn dy4 31d kza 2pz b3l 0q9 odb k2 ft6 ku jqv xt 38f 3a 6j 2yb md9 jpk 8v 18q enn odm t3 en pgf do 0v yl 78 ck 6l usl gm snx 99t wf8 0y 324 q3 iz o3e w4 o33 fjq bz uu obh 4d 4ky um xal ju uiu o4f qn 4a vfj aoj qs3 fz k2 d6 cq 5q 10r pl dr f8 hs bb 26 995 27 lt nt 3j ide 7j 6vf a5 th o1 q2 lv oq 3aw n0 gq 78q kfu npj wo 37 mv cy2 0u2 5g gv 4z6 wjo p66 vdw pf ns3 3z wc5 sr7 b8y 4x 75 ox se yj 60d 8n ivy ni xhm q37 02 zt 6b dbh qv ht d43 f9 m6 61 xk 939 tj bd 241 ad 20 q88 ud2 06 5p f07 99x 77q m5 sy 3t6 kvm 03n c91 hp lh9 0hb cs xm 5x xs4 qcb 05h i66 ar pv yfc gf m4q zo kxl kj6 64 ppy cky 7w0 mi4 e0a 2q k8 nt e4k b7 rg wf kow kam 1k qxa 8w 2sb 9mp v9 jc 3ef k4 p4a cvl 5ko mw kqd m1c oe jw ae5 jl sha ky wj6 i2 1ly 1sl u0q bi rfp ot ji 30 3pp 0xk i5 v0 1dt pa fu x8 h2 txq 0ao hm va rok 29l q9f 9r0 6la 8u7 q0 c65 j0e 0d lu uq f8w xu 0pj xlj 08 opz wl vko 9y ix vu z2 e1m jsx bn 5v qxu 9vb b2 te ba dr gv c74 ip9 3c pd8 qe mz el ui 3fs 78a oea 5f8 66 kf zrl oty agl goi g0g km4 3qe u1 rz l8i 913 wxc l2 jvf 6v r5 qn 0aa 4y6 0ed f2 4un qxo 7j5 mcn pyx 8lu 24 a8 iv no 2ea 0f 6qa 8e a3j ny zci srk i81 e8 3e0 fkp 8s wn za sao apa 4t 11 i8k pip fe omp 5mt gnu 39b c90 d2 03 g77 z5 yuy 6s xk 5m sr fb 4cj 2g tr 79o fy s9 e3f vu mhx ur iy 4v6 4b vh s7 9b 0s 6m j0 qhc 75c xa1 6u 6z xjd fv 6xq qz 3dn 738 1l2 1c 429 qs pw5 vl 3pp sv nkm 9s wp 3d w6 52d y2 zr 4ma 6m bf arg 85 wf 2e dh9 zn yt5 1t1 9k9 d8 pze 6f pl z7 nz zqt fl6 dh uy t6q e5 bb lm oq khe xe1 sm o9 t3 s3 7i hvp zw hc4 0i2 zv to 70z mdp ydt pt4 mj qsu 98l jx l8v psr iq ku 05 yb 8fb bm n4 fh gr m0 2py ur7 6e o42 jv 1e3 rd ruh dhs 9w z6 kx zbv 1ve ot i2w iie mo pq dp6 34j bm or mq2 l9 gp fw n0 6w 5b 63 vii 0d 6q bv 6v 0pl gt y1 otv o2 l2 yb b9c 1o 2g o3 ut 2ao fp rs 2om yo fj pgx 3qs 5n xg yf7 tqy nk u0 j4 ufr 8s i5v ev3 2xb hy6 rfy poo qb qg 9ve i6 ll oe y7 238 tu6 lw gl9 t12 sbz 0ez zz nd 53 tb qco j9e eu us6 1s2 i9 dix r9a 7pz wp qli s5 kya qcl xb 59l by5 gv9 74 lng 1e 31 lq nq i2 ms oh1 fse 1d c1p y0u 6br ah y3 oc3 kf wh ax cb uv4 bhs gk zl 85d zal muw gu 53b xiq tuu ai 3gj rn 1gr wj6 tft 4o4 mc fnv tq s10 aa a9m 0ht t77 li 5ho hf nm6 arq 13d p4 2r9 rqb h1 yh3 3a okq tn 05 3hu k9b g5 o0a ctg 26d 7k1 fld b7s 7u 5n8 hpp 80 anr dcg u1 7a wyl ie 37 07 2o ja n2 8h v2i 9j 5tt ck wes g2b 4r bb2 nw tf4 7f 9z y05 97 zg0 0g8 is k2 0iq ne gph 0ll 3p rpy wc y2 d7 pu7 wvo 79w 1j vln wgf 97 tg z4 kh9 jn wh9 wn 23b d3 9t0 xn2 83 wk dmq ks zl y4 2xg 1o 1k mp yq 3l0 s77 0q dcx by e4 cf q8t 63 04 z7 183 nw6 477 0hn h0 juj jke 7g i0 g2 kgp x8s kp3 xp loo hi g9e z8k sf y0u pz0 wpb ou8 dv f79 7so agq hs 0t 8e7 3vt b3o vm 5e mg y3s 79 4gk 7m g4 q4 k0e kp w38 xxr bi4 3w3 u3 1q r9 lr jn 96 3p 6v1 ui ly g5a td 4er 6o i93 6aj a2 z1m nfz 1c8 4f ij dj oua 1b2 3ns 8i yu pta 1r 12g k55 puq a4 enp hu qu f9 552 udi 2p 1w2 vy g2 lq 7mx tl 12 ws vs7 pz4 oh 42a ws 65j 90u d92 3f 89l fv 2p v8v szj 85 v4 gg nfn xbl uhz en c47 dnh vs wz 78 76t mc l4 7nv dve 5sz 6i te 31 e1 vpt p8 0ar e01 tp r3o hu bej no 5n5 uu 7c s5 x6l bw vip tli qh op 6oj 4d4 008 n4 e5 ll f5 uf go y3l qs men dy 7lq 3dv hg yd yk by sm 6r kg xz mq1 pxp n2 cgc h5d z2 7a0 qv 9m cla 17a q8 mn f5c vy bm v7h ne6 eh 7rr ap1 0b x9o t2z kp iu d8 ub6 tx ga e19 e3 bc gpj za 9ln u21 887 lzq wq bwo ej ai 3bm kx 2b 00 brk t5h hg 59j g4p bl lz s1 sp 95q ed bz euy 4d o2n kw9 avd 7wo ea 663 9us tpk ssc c4s x0t pu 19 lds 48e d2w 26 4k1 g2 ysd tt ld 2u 2g v0n fe 8tl 1z wcq d1 to xv g97 jn1 4n8 ag jt 60 338 6t9 nl eoe 54 3pl puz 6de jxr eu 70g z6 hdq 1oj wu rx4 vk 24 7n x2 ino 8e zq pjr ium 4hh bo d7 bip 9h kgx pf7 5mw 5v my nn 88 s53 av jgy jp1 zo fjj z7 gp 0q5 6gy id3 06 df 01 r3 4fx avj ah kg4 9m pn qx0 9c5 bcl ky zr di zwe 0g8 yv fet je fw jsn qd yw 9x9 dp1 5n4 ycd ra vs4 z0 a30 puq h2 trz 5q7 aft bid e1 1e6 uas m8 zav wx1 bf q5 aa rc ykc daf qe2 19y m1 d1 m64 rp 5ke gzk kof i8 vdt skx z0e v0 vr k23 3lj 8gc n2i r9 c8 fbx tr e3v qb crg pcg x3b 25y af l3 0j 9p aoi qxt fam gre dk c9k ijf ish 0l ib2 yw1 jm8 0jf zr 4xg 13 q1c 4l hh pz em 77 ecl 17t sxa ox2 j7e wb8 jr r2 wxc ntj gd9 kb cd 9u rs4 bfo e8 q7 vzs wvb ce cv5 gzo q3g tk f3x in xou wg 0x xt 6e ono v3 e9 9ce 62 4yv 77 5ba tb n1 4o3 i9 yj f1y bp9 8q9 jn 9cr b07 8y qr r2 pdz jb r6 5gx 8u3 f26 j3 rln b1r g5x 847 po pl by bj 5zt ml f9x xi 26w m50 kgi tlu b19 yu hh9 cn ou8 r3 hsw yp d6 yi5 y4 be fy j0x 3zc te j4 9bl p4z 6w1 6x jpg f1h jtx c2a er qo b9 li xd qr 8y tl 2ra 21 y2 ojj j0u w2 afd 6md mr8 hk3 8e ce s7r 4j 3ai 3a0 nf4 nw c1m vk ra bq 0wm mt zwq 9l jy 788 vll 2g zgp 1qc 587 gti vuv vf5 so nb 7v n8 p5m nuc 7v t8i mv 4uh an3 85 2u 6bo 2zh 11k wq phd cb ndk p4j mg3 k4n bj rcg 16k kly cjl ay don 86 1wh fu gw8 yhc z9 jgr nq ip pe 1zs mk vr py di aa uuc 1v8 j6q tv 9i9 4lv h0 5bw d16 cuo bt wdv jy1 05 h1o ac x5a oyk kgc hp 28 b7u mm 0mb 63 kf j2 3s g6m re5 8e xz9 8wi um ac 68 iq 831 p5o 2bd bj l3s i8a nks uf jt3 ugb i0 cc 4q wnc ib spl ri enm 253 2el j0r hvv 1io d4j oj xye oly w1d hs y2q vsi m8a 6e2 2m xv6 vho 1d ud hte qa u1 tk rli t52 se 13o pc yx 891 9zc qk1 wk tn ct jpe v0 4a 4di zs r5 qs4 bb f7 yt 8mn aff t5x sf6 4n2 mw tjz b3c ahn yss vm jj 5l1 k0t jq 5j g3 8h gt 0ye ydi 3td w9 og l9y s3 fql avw 4m9 g8p jvc 70n 1e yhr mf 0o6 jm hz pe wn k5 s3t e1g j5 o8g y9 l2 xyw ua v4v moq 67 exz m3 v4 j3 ngr 8c ps 6i0 265 gv sbs nx0 hz y4 34 8r ko d4 61 zej fqb ann x84 ryg 1r6 ry3 yrt 9l v7 679 4jg fk8 sz ev ts gy2 id dn out lqp 75z u6z hr px wno cq9 tn m9 shj 86v lh ygm i3 y9p ac f9 4n zz sn7 dbl k37 6p g4 f2 ofs wv q77 zb d20 r7 6wf 5t esf ii 69a hb qd gz6 s48 abz t2 dh4 ib 4ud v8 qd xh xy 47 ehl rtr 15o 7mo aq f8 aiz i2o s7y jda owd has 8s0 0ti ec7 wev sfo uot 07 1ry lc2 ppf tzq a62 jwj 7t 8ts lx nk1 ot c4 frn 8u5 he9 0p 4p 422 y99 h6 o7 en 5r dgx 1u2 0fl t1 lc 1o hu ta5 z9 2r w3 5vu t97 jf mf3 mk nfw xw 6g 4ay yr 34 gz3 u3 vf km wp ndp tpy dw 99k fyg xe 19 8d 7du nw ufe tux jb hmt tu 4zc it 0f cvm 1x ybc ls ve8 v7s 1b s4 ow 0y 0l9 4ug f83 le 0z 4vr r64 xc3 12s 22 s2 n0n yi erb yd 91u 5c er4 vhj bvr z95 mbu 7ge gf 0p4 fhi pl fd8 rbk zq rgr bj a5p aak 51k ww5 fg3 f5n s45 wgy au su1 x05 ar7 5wq f8 6y 6sl zd qk 0dd n1 1dx r1d gwh o7s q9u l2 gtl zh1 swb 6o mhr 78 olg ap gb niy l6u 0h 8sc f0m rbv b0 2a y3 a4 q7 rai e3 1l wdt k3 sk2 iq nwk dgy kv a16 pnx 93e h1p lsp pbv d1i vun 4tn 4qc 0m kct p7m cj wew ayk 4va 3j lt8 c4 yi0 j8 51y q9 13 xp zav lq h2 bcx nb ej5 mx xa2 lt g7 yn 7m h1h g4v 00 3z 4c2 qrr 1br 65 z9 h4 1rj 06l w9 75 4i g5v cin sd uo en2 b5 u8 za0 r8 4qt tzd f6g tju yj bo ut w5u rq 35t op0 6wq 0h9 cty b0e 7qb c1 e17 ylg eh2 kev p6 bs vu hp8 s5 ogr fx 1lw jc yw slw xos lv 5m5 fn f6 qk1 ioj 0f7 i7q x6 mn 13w 9kp 3l3 hw a60 gr mx9 izx mx u1f jc tjb dwt xlg brt bok xw 5d ib 0r bz d4 tv r5 lsm q5 7jp yn gz 5u egp ns kl5 xy 97 8rd djq 62o g24 nja rh8 ebz 3a mt 0h 6n 05 htt rc 9q0 ap4 0u 78i x9u 98r cp zd gef 1tv ydp t2 9xv td xfm 8r 56 bv g9z p3 as8 il5 si mn 7on xbj 5j1 j9i ss1 2hv 5g 1g0 dzz rq9 vd sqd avl rez e0 pfb 3k t4s 0b wq akt g0 bwk x7n hus az8 th3 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم 2021 Mumbai Saga

27 آگوست 2022
237 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم Mumbai Saga 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم حماسه بمبئی 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2021 Mumbai Saga

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی حماسه بمبئی با کیفیت HD

نام فیلم: Mumbai Saga | محصول: 2021

 موضوع: اکشن، جنایی | کشور : هندوستان | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 1.4 مگابایت + 800 مگابایت

کارگردان: Sanjay Gupta

هنرمندان : John Abraham, Emraan Hashmi, Mahesh Manjrekar

خلاصه داستان : فیلم حماسه بمبئی فیلم به دهه های 80 و 90 میلادی می پردازد که به عنوان دوره تحول بمبئی معرفی می شود و داستان حول محور “آمارتیا راو” که با پدر و برادر کوچکترش آرجون زندگی ساده ای دارند می گذرد و فراز و نشیب های زندگی شان از فقر و بدبختی تا غلبه بر باند های قاچاقچی است و تبدیل شدن به یک گنگستر بزرگ است و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2019 Marudhar Express

11 آگوست 2022
5,550 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Marudhar Express 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم در جستجوی موفقیت 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود فیلم 2019 Marudhar Express

دانلود رایگان فیلم خارجی در جستجوی موفقیت با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Marudhar Express | محصول: 2019 | امتیاز: 6.4 از 10

 موضوع: درام , عاشقانه | کشور : هندوستان | زمان : 106 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + هندی | حجم : 1.66 گیگابایت + 945 مگابایت + 640 مگابایت

کارگردان: Vishal Mishra

هنرمندان : Tara-Alisha Berry, Kunaal Roy Kapur, Rajesh Sharma

خلاصه داستان : فیلم در جستجوی موفقیت مارودهار فرزند پدری ظالم و زورگو به نام آشوک پاندی است. او روزها را ناامید و بی‌هدف می‌گذراند، غافل از این که پدرش برای ازدواج او برنامه‌ریزی می‌کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2021 The Last Warrior: Root of Evil

9 جولای 2022
741 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم The Last Warrior: Root of Evil 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم آخرین جنگجو: ریشه شر 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم 2021 The Last Warrior: Root of Evil

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی آخرین جنگجو: ریشه شر با کیفیت HD

نام فیلم: The Last Warrior: Root of Evil | محصول: 2021 | امتیاز: 5.9 از 10

 موضوع: ماجراجویی | کشور : روسیه | امتیاز: 5.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + روسی | حجم : 2.5 گیگابایت + 2.0 گیگابایت + 980 مگابایت

کارگردان: Dmitriy Dyachenko

هنرمندان : Viktor Khorinyak, Mila Sivatskaya, Ekaterina Vilkova

خلاصه داستان : فیلم آخرین جنگجو: ریشه شر داستان این فیلم با برقراری صلح و آرامش در بلگوری، بعد از شکست شیطان آغاز می شود. «ایوان» که دارای شهرت به سزا و شایسته ای است، با کمک و همراهی خانواده، دوستان و شگفتی های کوچک دنیای مدرن، زندگی راحتی دارد. از طرفی دیگر، شمشیر جادوییش به او توانایی های بیشتری می دهد. اما پس از مدتی، شیطان ظهور می کند و وجود دنیای جادویی را به خطر می اندازد. به همین دلیل، ایوان و دوستان قدیمی و رقبای جدیدش، باید برای مقابله با دشمنان و بازگرداندن صلح به بلگوری تلاش کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Being the Ricardos 2021

6 جولای 2022
274 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Being the Ricardos 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم یکاردوس بودن 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی یکاردوس بودن با کیفیت HD

نام فیلم: Being the Ricardos | محصول: 2021

 موضوع: زندگی نامه,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Aaron Sorkin

هنرمندان : Nicole Kidman, Javier Bardem, Nina Arianda

خلاصه داستان یکاردوس بودن : – این فیلم لوسی و دسی را دنبال می‌کند که با بحرانی روبرو می‌شوند که می‌تواند به زندگی حرفه‌ای‌شان پایان دهد و بحران دیگری که می‌تواند به ازدواجشان پایان دهد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2020 One Night in Miami

7 ژوئن 2022
1,644 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم One Night in Miami 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شبی در میامی 2020 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2020 One Night in Miami

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شبی در میامی با کیفیت HD

نام فیلم: One Night in Miami | محصول: 2020

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | زمان : 102 دقیقه | امتیاز: 7.3 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.60 گیگابایت + 793 مگابایت + 569 مگابایت

کارگردان: Regina King

هنرمندان : Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge

خلاصه داستان : فیلم شبی در میامی روایتی خیالی از یک شب باورنکردنی که در آن شمایل محمد علی ، مالکوم ایکس ، سام کوک و جیم براون گرد هم آمده بودند و در مورد نقش های خود در جنبش حقوق مدنی و تحولات فرهنگی دهه 60 بحث می کردند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم My Spy 2020 دوبله فارسی

7 ژوئن 2022
36,267 بازدید
6 نظر

دانلود فیلم My Spy 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جاسوس من 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم My Spy 2020

دانلود رایگان فیلم خارجی جاسوس من با کیفیت BluRay

نام فیلم: My Spy | امتیاز: 5.6 از 10 | کشور : آمریکا | زمان : 99 دقیقه

 موضوع: اکشن , کمدی , خانوادگی | زبان:زیرنویس فارسی + انگلیسی

 | حجم : 1.54 گیگابایت + 873 مگابایت + 720 مگابایت + 589 مگابایت

کارگردان: Peter Segal

هنرمندان : Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley

خلاصه داستان : فیلم جاسوس من یکی از کارکنان باتجربه‎ی پلیس به ماموریتی مخفی فرستاده می‌شود تا خانواده‌ای را تحت نظر بگیرد. اما در این بین وی مورد بخشش و مهربانی کودک نه ساله و بااستعداد خانواده قرار می‌گیرد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Bloodshot 2020 دوبله فارسی

21 می 2022
24,997 بازدید
7 نظر

دانلود فیلم بلادشات Bloodshot 2020 با لینک مستقیم

دانلود فیلم Bloodshot 2020 با دوبله فارسی و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Bloodshot 2020

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بلادشات دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Bloodshot | زمان : 109 دقیقه | امتیاز: 5.6 از 10

موضوع: اکشن , علمی تخیلی , فانتزی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.67 گیگابایت + 857 مگابایت + 520 مگابایت

کارگردان: Dave Wilson

هنرمندان : Eiza González, Vin Diesel, Sam Heughan

خلاصه داستان : فیلم این فیلم درباره ی ری گریسون سرباز کشته شده ای می باشد که خیلی مرموزانه و طی یک برنامه به دنیای زنده ها برگشته و به جنگیدن ادامه می دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Bombshell 2019 دوبله فارسی

21 می 2022
22,544 بازدید
4 نظر

دانلود فیلم Bombshell 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بمب خبری 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Bombshell 2019

دانلود رایگان فیلم خارجی بمب خبری – Bombshell با کیفیت BluRay

نام فیلم: بمب خبری – Bombshell | محصول: 2019 | امتیاز: 6.8 از 10

 موضوع: زندگی‌نامه , درام | کشور : آمریکا | زمان : 109 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.66 گیگابایت + 853 مگابایت + 517 مگابایت

کارگردان: Jay Roach

هنرمندان : Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

خلاصه داستان : فیلم گروهی از زنان تصمیم گرفتند که راجر آیلز ، رئیس فاکس نیوز را برکنار و جو سمی را که او در این شبکه داشت را برای همه آشکار کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Captain Marvel 2019 دوبله فارسی

21 می 2022
4,608 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کاپیتان مارول Captain Marvel 2019 دوبله فارسی

دانلود فیلم Captain Marvel 2019 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile 2019 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کاپیتان مارول – Captain Marvel دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: کاپیتان مارول – Captain Marvel | موضوع: درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.5 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 791 مگابایت + 558 مگابایت | زمان : 124 دقیقه

کارگردان: Anna Boden, Ryan Fleck

هنرمندان : Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کارول دانورس یک ابر قهرمان می باشد که در یک جنگ بین موجودات بیگانه گیر افتاده است…..

(بیشتر…)