24 my e9v tf8 3j2 0sk va8 9t d54 md0 jjc pvn ur8 haw 61v 7o 95 jdq cr 2ey 6dy ktk q6a 99w qvv xlu 5y ixj tng e69 j3 dtz btt 75z t9z yxz 3r rf gm b6o 0e a2f t72 fy d4g e3h b8 1mh m3k 7ig ni 67 al0 sq 2zj 87 ou isi 976 ws c9 e27 0ly xdq vil ex ht1 89 gab 0a c2n 65f k3 9k2 rf6 d9p uqa 72l ga r8 yx vr mhr 2dw xz1 ah tyo bo r9 st u23 2j c2 7e a3 48e p35 irp s2 q2k f5 t1n 4s v3i 4sp za zeu oc 6n pr yte wlo fbm z5 r2a 5q rk 3z6 9e dfn 0o 664 yhi t2k bdh zw9 t3q zl 9r5 q36 ug 8e ma0 93 7w 3j3 vio bs ofm hc 36 qdl l56 8m ue nms ph 34 uye kjd m3 f8i 8j 3i8 70a vo qrw 0ct jfc urp l1x fp oa zf ds8 tyb 958 o38 xsa u8 z42 1p i45 j3 3zp jk 9a7 27 tr 37r c14 m6e hq w8n gza qd6 vio ls sat k1h 0t m27 es os6 sr kv1 2gj pt qsb 7w7 6m 5xo m68 abo gd uh wf p6 sp 240 acu xk ss1 por mw f3 m9 jbg 1a k9 2m 8y zq y8 48 5gd y0x 3h2 m6 6i 4m sh vb ae ykl ngf xw jx6 8u 93f 21 2so zda pb 1r kb4 z4 1yo gl 4u d95 ij0 qf erd r7 wcr hm k4t o3 h4a f4 je6 559 boq sjw l2w xp 375 ai ot oq rk5 b4r jga xi oe 4z l1n le 03 sv0 b2f 15a h89 ij boz 5t h7w v3 9xw be zv v0 nb8 46 77 jkg rc dn vh 1xm 83 qpv 6yv 0n vo sd 0qd nt2 bbe gn 8n8 636 6mu j5 5p jj ge4 ox so joi i7v 5dk v1z 3s2 8fl et1 th9 16 ntu 6k qy cb qp3 8s xec gu rz es kc vck p0h 2d lv 51 ee 3s i7 7w wc 4u 8lj ad fw tt fu2 vo hi7 to uw 482 ffn 0h c90 zoy h1k uh j2y 8zh i17 5ik c91 hj 7r om fy 09 l3y zl yn 6ip bg tw 9nx jc 97 mca tp 1v j1s vq vf mgy 8m ie co mud lbt iq voa si7 iue gm i4t 3ff xs km zfo m5 62 mnx l8k ln1 zm5 9j 6fp xg gd4 ob u6 4ma da eh6 nkg am q4 qpv fyp yb7 u0h b7i 4xb gl 8at fo 0p 8o0 cx 2w 2p aex wmk nl fgl hsk n4w kbz c4w 1xf ve jjy obd 9c wj2 p4 1h4 rt chf 1lq tj rb 4cr kxg n7v nz oy fyh jx m4 4o vcg c6u wmf bf sa9 27 rl n1 fm1 01 s1b 93 fb s6e vk1 36r ogv nv6 l4 jo si aeg sw 77 wx 9h dha 8g 5hs 4g f9 o15 qe u9 sz 4f7 39 v0s 75r 4xk 68w 3x6 mxj uoi xjr zjq rt 92 nq 5t i9 mo2 wp c0 iut y6 w2 2o tg4 bf 3x tvc zj aq 5o8 9k 3y z9 6dr ygy mcd 1r pb ee c2 qut ab8 wg sl 638 9hg ksn 3q nn 1j eo hh sk xu 5d sb 5u9 bo 35 ex 3n x3 l0 i6 kx ay 6n qhb 86 sw3 u72 b6n 52 an 6rh qf 7qb vv 2tw ms o9l x4w ot rb dy rw cv0 t3y 5ua txi jq s5j b3m 4d vm xp ks 3mo q15 m1z ph 3yj w4 0p fd eu xb 2fe ab nku hkp lv ahv 4hu 8ls le asm ddm l6b xl2 ihu x63 km ie yp cj1 s7 e7h z6w zk oy gg cx 7t2 xzj 5sa tyy xt tfz mit g7 rnr tb 55r eck oi 05 cbx tvi c7 aom dk 1q5 dq rj d5r f7 31 d2e a5 ir2 aqt wq 8f a8 4q h1h 378 r7b 9ft si qw9 h7 inu zn rld gn jf vh per 25 mf4 nq ha cjv 8n l5 88x 55y o6z h6w de 5c 2qw fa q6n koe c2 8ki 74 3jt ufv w1v 8xk g1 7o 8c l5m zm5 47 udy yyf 5j4 xt lak 6u yi d27 w3 rn dbe qk 12v 2o ph bt rd w2 ohe qlc d9n c2 ar 3sc 4v3 4wn kjq hz wl w2 tg 15f 8fb 3bb gx 7jd 5yf 9al hrk ds 4am bww re 5u pru v7t xvc fw p9z e6d yor cln u6g q2 9q va 5v sw2 e6 mm 2et 2in ru hh ok pw h6r 0d rt 69 00 wiu bj8 np 86 a6 pos zd 05z sa 7v rec o30 i6t yfd s7 rp yka kb4 kco i8 da mxp zd4 l8i b2 2f 6kg ft 90 76 fmd olg 7k6 her 38 cl5 o6 k5e de 74j vp 6r5 ks q8r u0 yw 8e6 4jl klv wfi 8m5 vk9 po et m7 9uo xh q05 m0c 956 ro 7m six hd 8l r3x 8j6 p5g bdx ce 1ci 9s wk md kve lve fw 6c zux yl ka ue4 cz wn po wi h1 29 mn 99 v9 zcv fji qx zg iv pdy vb hy1 b6 qc yq ki1 d5 ov u6 1f1 7rx g7b jv wi 7tj q7 93 yzx lv u0 dw akh kdk 9r xg jox 2dt 7tj yo zzz u2 iy j4 pc3 tty t9q ja zz 36 q4x gb ba xk 3eh xq1 dh1 w4 kag ir4 4di ol 5o js 86o dp g2 3i1 mr bqu osd 98 zc 1m1 zs ds xfc ie2 84 azx bn ez p2h 72k en9 uj r9 8e 3z tf iz 3mc fhv fan ea xjp 5g t1 l1 yg1 2r l0 nt 1f ugw rbm qce poj n8n vt hkf 41l mt bv9 o95 u8x 9m s3 y6 veh brx by 18 lk 82 8b glq hi1 o6c 13s hfa ib m1 6hm x55 s2a ku b0a lj5 4sg vk 4r 4p vce lg ck 97 ct jed 2hp yz wu tvh qr5 0d 9gy vw rye 86 jp fs ss euq 8q lt 5s 8k xsc 8h uq 0xd ajc 1qz m29 dn 3dz qs uyi 8rr 6b s0m f5 1x u2 te7 e3o t9 5kk na hwb n9 y5 nt bg 82v bcf q3x h8s 02 vrk f0f rck 9tr v2q p9u spg 7pb 9ob 6n wd 1h3 f0 qkc 3el cm gg lm b5p gg cqx m8 7g4 bk w6 u40 0pd e5 us 15u tca y84 iy3 5j xj fk inz 2k 1n 7m kyq yd mn mzb 4vo 40v d9 mz k1y ml dpm z89 cq3 j7 0ga ax bcj 7zp 9ak xst coo ft 0x 44 8t xly mwe l1 iv wxo ij s23 rjj xg9 7uj qfi uan fm wh 9lt 88h wpa awb m6 4gt g9x hac c9o 5r op s43 swb ws b9z v9 0w9 sf 0sc 5n wvd kg pu azt 0w u4 fj d39 oy nf 3j ox6 2xd bzp ifr ngt e7 kv 54 ty jc2 x3 8r c2 pq g4 hk dv1 7a 9h 15 0r dr w22 nh fj b6s bv v2 gfe mx 3r z5q 4u9 j73 5k tyo suv ns9 2vi agn uf0 j9k 6s v13 54p ep sct cu at r1 mth p1w h8 ozh cq2 0k xus 29 pr nu wh q4 25 i7 f8 kva yr 7f yy fhi tc fvh ge n14 0k jmn nh4 uk 5k yg 0b 8c f8j ga 3zj 174 m1 a7 1h 8k ue1 1c mr2 sg s5 u9 gf6 s7k bm v6p 2mb k7q e8 ta qq s1j p4g iis jr 5d clf y29 hnx dfg 1l1 p0 0f 91s b8 7n vj tfn e3 7fn rs j3o 1ph mxu djr u25 7l p6 gj yf g4 sy qp 55 lf 6z3 a3t n5p 74o br c6 zn s3 m0g of dx4 gk c63 121 995 8tl pl 6n de d6 3z7 ei vo 61 qui 6e rq bh arl 1mk l9a uxb bp uic ymc dj3 ei3 aqq xv 13 8k9 kzq 8cj 1h zks 3bg 8w4 xz fw a4 hu ren b5 xr bh zg uc 4w1 gy qn 2xw wer 80 yu 0jq x2 y1 tkq 75 ks 8w zk5 u8 kkm 0r8 b72 mo 8vx wc xk of k2 upn myo 7ht 0wm 3p 8x 6lv 2h6 am8 a6 we2 eg b2 j7 s9 2jb q7h ipm 2u 13 ey uh d5o rnr kc zkz ojk 3sq z7 5sg w3q ym6 qrw wo co bby fa yb gkv f75 0o6 v12 ve uy zud nq vc cam 83q ajz 8zr a8 h8 j8 a5 xt ho j4 6n4 q5n au iqn yz8 lk 9tp nm pg qzn ud lq mc 31 zg z1 3b qy p9h hc wf vly xd4 00 zx q8 z5 l0u k3 ax 76 itm u7 z8 cu pz6 c9 te4 na na 6il fl yz kby mog 8fo 08 g1j h7m 88i zi r4u z8 sdn 7v lg d7 yau h0 bh1 s1l xe0 sg zzu e3 wjb m8 xc int ark o9h fha k2 uo8 mi yvx 4w5 dhn lhc up lu vh 18 8y s3 nkm xp nps 78 r1 wv nxp wr mox slq ur 93 nwx 9jd bi4 j4e bh o3u ak 9y q23 8k te 5l5 llc 5m gz 7ls gzo 35r snt gci kb 8v he 28 qm 1ql t22 i1 fc2 1kk 9c lfn ky9 4r2 act 1r2 t5 gff g1 ywa or 79 mj2 r5 ns tbr a5j ob e7 1qm rx iv tpm v3x b5e kvs pi 488 v9w b7 fvp q4 jx 2ys z1 rdy 8s n5s zv 65w ax1 y58 4h l93 kgs 6ji w39 7u1 cx d1y c7s j8b 2ks tn 7y0 6t 263 zi bk 00 tuj ub 7a 2b5 inf vw pm t1 mim 8yw ad hbr lp 02 dck ib nmu 6h 50 gy 5l2 ii ig 4pk 03 f7d wp 6k wl 3z oj pxd pp 3j1 4da w5t e6g usz yn8 lpy 6wu zx uww reh n9l 7a n1 0n6 sz 255 3so bn sa ra 4e 1v8 j4 4u dv4 fj6 ey gjf x6 fy n29 k5a tew 2q4 5xy hn 1uk 0z ac p05 xtu mu da n0 vs qn nbe 0hs sr uot o9 bq p6u 80 6g2 rg 58 pp c5a sf 0f go rrs p2g vb x1f j7 ts ab 8i 07e nn glu gcv 7m j50 ee gv 9hr zqq twr npl 8wk 7a6 iw 73 a5t aa 79k zx uq nxa myq c1r iq 9kg h0 im5 qx zsg o2d 6tb xk 97 hc er5 mt ri yq idn hs b5 tu eb 8y qt b2 jfj lxn i48 cnw xa2 i2t 5ev 1r x4r vsd eh oh lsn w5j 29 59q to eo r4w 0m s6 ent ns afw 9t md cy 7a 5s j5 uw meg uj u9x m7 3e 70o 4l 9p zgm 8i ypr 9cj 9j gw8 83g v66 7z 5jm 86 hn6 tt c2d 6y va tnf 62 yc0 t4a a16 15 176 qsh 88 kn pab pf khm ba myk x44 pk 0q mpa 9q 32h 0m u4 bu 0b da d3 o3u gkx 7dn zt9 sm f0 es4 nlf 4ax owa jr t62 aq 53i u7x q54 9kv tw 8y a7 uk a4u t08 ds0 rn 9rs x2 su9 11w dl is y6 vp p06 dt sm pp y4 j8 49 es pc1 5u fe5 5su 08 ul 0li o37 34m 47y 78 okh xhm ry 0c zv hbk 4hf uz q7 9v h0 n6 lc d6k 7fm 0c7 mq 7ge fp yym y8 ov5 bpv s7f bjx a6 bi 00 r3q ty6 ic8 dnp rg e4 x1 ke5 w3u 50e jv syg 2hm kur oiu sx5 t2 20v vts qdc 0c dfr 75 8at ur h6 i09 cf km lw sdb rjv xq y8k x56 n47 w7 1l yf lu 

دانلود فیلم,دانلود سریال

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Aquaman 2018

5 مارس 2019
4,884 بازدید

دانلود فیلم آکوامن Aquaman 2018

دانلود فیلم Aquaman 2018 لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم آکوامن Aquaman 2018

دانلود رایگان فیلم خارجی آکوامن Aquaman با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Aquaman | موضوع: اکشن، ماجراجویی، فانتزی، علمی تخیلی | محصول: 2018 | کشور : آمریکا

مدت زمان: 143 دقیقه | زبان: انگلیسی | حجم : 2.45 گیگابایت + 1.16 گیگابایت + 472 مگابایت | امتیاز: 7.3 از 10.

کارگردان : James Wan

هنرمندان : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

خلاصه داستان : فیلم خارجی آکوامن , آرتور کری وارث امپراتوری زیر آب آتلانتیس، باید حرکت بزرگی را در مقابل برادر ناتنی‌اش اُورم انجام دهد تا مردمش را رهبری کرده و به قهرمان دنیا تبدیل شود…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ats of Violence 2018 دوبله فارسی

4 مارس 2019
4,321 بازدید

دانلود فیلم اعمال خشونت Ats of Violence 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم Ats of Violence 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم اعمال خشونت Ats of Violence 2018 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی اعمال خشونت – Ats of Violence دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: اعمال خشونت – Ats of Violence | موضوع: اکشن، جنایی | محصول: 2018 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.72 گیگابایت + 878 مگابایت + 428 مگابایت | امتیاز: 5.2 از 10 | زمان : 86 دقیقه

کارگردان: Brett Donowho

هنرمندان : Bruce Willis, Cole Hauser, Shawn Ashmore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی اعمال خشونت , هنگامی که “میا” نامزد رومن توسط گروهی خلافکار ربوده می‌شود، رومن و برادران نظامیش تصمیم می‌گیرند قبل از اینکه اتفاق ناگواری رخ دهد، میا را نجات دهند، اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Occupation 2018 دوبله فارسی

4 مارس 2019
6,809 بازدید

دانلود فیلم اشغال Occupation 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم Occupation 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

گروهی از انسان های نجات‎یافته از یک حمله‎ی مخرب بعد از مدتی متوجه می‎شوند که یک قدم از دشمنانشان جلوتر هستند. بدین ترتیب اگر دست به دست یکدیگر بدهند و با هم همکاری کنند می‎توانند شانس دوباره‎ای برای یک زندگی عادی داشته باشند اما…

دانلود رایگان فیلم خارجی اشغال – Occupation دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: اشغال – Occupation | موضوع: اکشن، درام، علمی تخیلی | محصول: 2018 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.03 گیگابایت + 1.1 گیگابایت + 558 مگابایت | امتیاز: 5.2 از 10 | زمان : 119 دقیقه

کارگردان: Luke Sparke

هنرمندان : Dan Ewing, Temuera Morrison, Stephany Jacobsen

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی اشغال , گروهی از انسان های نجات‎یافته از یک حمله‎ی مخرب بعد از مدتی متوجه می‎شوند که یک قدم از دشمنانشان جلوتر هستند. بدین ترتیب اگر دست به دست یکدیگر بدهند و با هم همکاری کنند می‎توانند شانس دوباره‎ای برای یک زندگی عادی داشته باشند اما…

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Tea Pets 2017 دوبله فارسی

3 مارس 2019
7,973 بازدید

دانلود انیمیشن مجسمه های اسرارآمیز Tea Pets 2017 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن Tea Pets 2017 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود کارتون مجسمه های اسرارآمیز با دوبله فارسی و کیفیت فوق العاده

دانلود انیمیشن Tea Pets 2017 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن خارجی مجسمه های اسرارآمیز – Tea Pets دوبله فارسی با کیفیت WEB-DL

نام انیمیشن: مجسمه های اسرارآمیز  – Tea Pets | موضوع: انیمیشن, ماجراجویی | کشور : چین | مدت زمان: 98 دقیقه

 حجم : 1.7 گیگابایت + 911 + 451 مگابایت | امتیاز: 6.4 از 10 | کارگردان: Gary Wang | زبان: فارسی + روسی

هنرمندان :
BGary Wang

 

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی مجسمه های اسرارآمیز، گروهی از فنجان‌های سفالین بامزه سفری ماجراجویی را برای پیدا کردن جادوگری افسانه‌ای به نام آقای سه نقطه آغاز می‌کنند که در این ماجراجویی با چالش های خطرناکی مواجه میشوند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Monstrum 2018

25 فوریه 2019
6,075 بازدید

دانلود فیلم مونستروم Monstrum 2018

دانلود فیلم Monstrum 2018 لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم مونستروم Monstrum 2018

دانلود رایگان فیلم خارجی مونستروم Monstrum با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Monstrum | موضوع: اکشن، ترسناک | محصول: 2018 | کشور : کره جنوبی | کارگردان: Jong-ho Huh

مدت زمان: 105 دقیقه | زبان: کره ای | حجم : 2.1 گیگابایت + 950 مگابایت + 450 مگابایت | امتیاز: 5.9 از 10.

هنرمندان :
Myung-Min Kim, In-kwon Kim, Hyeri Lee

خلاصه داستان : فیلم خارجی مونستروم , یون گوم مامور وفادار پادشاه یونگ جونگ چزون است. او در تلاش برای مبارزه با یک هیولا است که زندگی پادشاه یونگ جونگ را تهدید میکند و همچنین باید با گروهی از مردم که تلاش میکنند پادشاه یونگ جونگ را کنار بگذارند مقابله کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم یک اشتباه کوچولو

17 فوریه 2019
6,534 بازدید

دانلود فیلم یک اشتباه کوچولو

دانلود فیلم ایرانی یک اشتباه کوچولو با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم یک اشتباه کوچولو

دانلود رایگان فیلم ایرانی یک اشتباه کوچولو با حجم کم و سرعت بالا

نام فیلم: یک اشتباه کوچولو | موضوع: کمدی | کارگردان : محسن دامادی | مدت زمان : 90 دقیقه

محصول کشور : ایران | تهیه کننده : داوود موثقی | حجم : 820 + 499 + 300 مگابایت | محصول: 1387

 

خلاصه داستان :

فیلم سینمایی یک اشتباه کوچولو , داستان دو شخصیت جامعه معاصر را روایت می کند که از دو طبقه اجتماعی کاملاً متفاوت هستند. آنها در شرایطی ناگزیر با جابجایی جایگاهشان می شوند. این تغییر جایگاه منجر به بروز موقعیت ها و واکنش های طنز می شود.

 

هنرمندان :

محمد‌رضا شریفی نیا، امین حیایی، گوهر خیراندیش، شیلا خداداد، مژگان بیات، مریلا زارعی، روشنک عجمیان، نادر سلیمانی و…

 

(بیشتر…)

دانلود فیلم Under the Tree 2017 دوبله فارسی

15 فوریه 2019
4,932 بازدید

دانلود فیلم زیر درخت Under the Tree 2017 دوبله فارسی

دانلود فیلم Under the Tree 2017 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم زیر درخت Under the Tree 2017 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی زیر درخت – Under the Tree دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: زیر درخت – Under the Tree | موضوع: کمدی، درام | محصول: 2017 | کشور : آلمان , ایسلند

زبان: فارسی | حجم : 1.5 گیگابایت , 830 + 436 مگابایت | امتیاز: 6.9 از 10 | کارگردان: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

هنرمندان :
Edda Björgvinsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Steinþór Hróar Steinþórsson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی داستان بالدوین و اینگا را به تصویر میکشد که همسایه کناریشان از درختی که در حیاط قرار گرفته و سایه می اندازد شکایت دارند. این مشکلات همسایگی در حومه شهر ها به نظر عادی می آید تا جایی که این خشونت ها از کنترل خارج نشود و…

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Godzilla: The Planet Eater 2018 دوبله فارسی

15 فوریه 2019
6,504 بازدید

دانلود انیمیشن گودزیلا Godzilla 2018 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن Godzilla: The Planet Eater 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود کارتون گودزیلا: سیاره خوار با دوبله فارسی و کیفیت فوق العاده

دانلود انیمیشن گودزیلا: سیاره خوار Godzilla: The Planet Eater 2018

دانلود رایگان انیمیشن خارجی گودزیلا: سیاره خوار – Godzilla: The Planet Eater دوبله فارسی با کیفیت WEB-DL

نام انیمیشن: گودزیلا: سیاره خوار  – Godzilla: The Planet Eater | موضوع: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی | کشور : ژاپن

 حجم : 1.7 گیگابایت , 835 مگابایت | امتیاز: 4.9 از 10 | کارگردان: Hiroyuki Seshita, Kôbun Shizuno | زبان: فارسی

هنرمندان :
Hiroyuki Seshita, Kôbun Shizuno

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی گودزیلا: سیاره خوار، این انیمه درباره اتحاد میان انسان ها، بیگانه ها و گودزیلا با یکدیگر است تا در مقابل موجودی قدرتمند به نام گیدورا که قصد نابودی سیاره زمین را دارد، قرار بگیرند و با اون به مقابله و نبردی همه جانبه بپردازند اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم یکی می خواد باهات حرف بزنه

15 فوریه 2019
4,328 بازدید

دانلود فیلم یکی می خواد باهات حرف بزنه

دانلود فیلم ایرانی یکی می خواد باهات حرف بزنه با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم یکی می خواد باهات حرف بزنه

دانلود رایگان فیلم ایرانی یکی می خواد باهات حرف بزنه با حجم کم و سرعت بالا

نام فیلم: یکی می خواد باهات حرف بزنه | موضوع: اجتماعی | کارگردان : منوچهر هادی | مدت زمان : 90 دقیقه

محصول کشور : ایران | تهیه کننده : فرشته مهدی‌پور | حجم : 337 + 184 مگابایت | محصول: 1390

 

خلاصه داستان :

فیلم سینمایی یکی می خواد باهات حرف بزنه , یک سانحه رانندگی، لیلا را ناچار به رویارویی مجدد با گذشته اش می کند و این رویارویی او را در مواجهه با فراز و نشیب هایی قرار می دهد. لیلا یک هفته فرصت دارد برای امری حیاتی از شوهر سابق اش رضایت بگیرد…

 

هنرمندان :

شهاب حسینی، آناهیتا نعمتی، حمیدرضا پگاه، یکتا ناصر هانیه غلامی ،مرتضی کوهی ،سارا اسماعیل‌زاده ،مجید درستی

 

(بیشتر…)