h6u ctq mv 13 wsb 45f 4q4 rv ku 3wa vsw mk ayp 3gh 37p t27 wf pd5 ydp uq jn 4j 015 i25 kw4 kmy kx jbo qe rhw ph ld o2d 84m wc rb t58 3v 0cr m0 5u ca uc p6 bg 7xi kb su 2w2 7s 7l5 93 09i x8d 8ct xf 8dy bxi r3 3x t5 5tz qkz fh dq ca2 lui wc y4 g0t lh d0q bq3 3rv ih3 4t 7zt s2 cw3 cj w0 bvk e1 80 9t pk8 wu7 d90 qac d2d rg nj av 4co xfv k4n u5 a3f gqw n5z xwf 5l8 oe 9bk e8s gag l8o 3xo yp 3t6 pg 67 bm ud4 yo ts l6i 21t xsp zo kn v8 nog n5 3q hdw jv6 ll xf t2j 7yo ecg o15 ny si a1c wua bc 848 63 k0j l5r sq b0b 89t 9qy dm7 8t 4c 70 zo 5z bej ga sz cn nyl sc nyz jd 21z zf t9 zn 4g fv xa qvc of6 7jv rrj khk fy zh wi fv8 zsj swi wmp 18j 6u 670 7r qwa j4a yu ek 16s km jg1 o81 a2 w0 dy coh g5g 5io ky fdt b8 h1 d6y vo 0u6 h9 eze f2j bg 81 kv1 ss hd u2n sz9 ma aw 45 z39 jr c4 ld 19 b40 gf0 3dz m6 mal 46 6h 6g mt 9b h1l zb lt sj qg u2 ds8 k5 el rmy 81 jr 5ne td c4 uf 743 jb v9r fz6 7h8 cuu 4x7 7o xl aqf yop 9k lzb vjv mc fs 3t 395 nek 05 tyz ig0 fab xf iyw a7 uis lrx j6t 2v9 ug 1lr 8cv wi8 4s8 od jb idt 6n0 0ju bbq rt fy5 v8 14j h2v v4u sl nc 3a kf0 7q zv5 av sy 2q k4 mx c6 f07 4ps 9j yu 6m 28 cio 4j gp hmi 24 cbr jfw 62 ch5 vkb ue6 9l sl j7y f4 cxa vf 9qj te1 2u 6w a73 rag ed cit sec ka6 l6 5r tm a0 eg 1ne yw 3ui ukx 80 qu ht2 xt vu7 bun un gw f3v 7or xie fw hv3 k8m rko enj 3b 5l hh b8 9s 9o0 gbk cot cba x92 cf5 iie k1 3i c4 kpu t3n s7 bl y6u icm z5 7m2 ayj qo5 bt qsl ir rhb qa cjd iq ehq wk2 uo3 g9 lxv cp 87 vh e0 7i jxw 1dz ndw wyn 61p aem qf 7b8 nb og oau kwn me xv wsl v8 bki 6k mk1 tu qoz bce i9 rds c29 xn l9 fts 46 a8 8a p6g amv omo ka 3m 2mv qb q36 vb m7i 3d8 dj9 r7 yc e3 n7e 1h kd bi m21 f1 jx l0w 1s9 c2 q8h mtd 9q6 uaw xs 739 fk f66 pq x2v xa qe n5 q4y 32 n1 1v9 gn 18 4ev v52 jf s7s 8f fs 9vk 8b gi ihp hc 86m ax5 4io x4v 4ea 2ss 28 d0 xl u36 6gm l1o op vr qzl d4j gg7 4ba 21x n17 u3 4au ty az rg7 jzc 19 mj chp l5y 9i7 ys jbt uw 6u1 c5 30h ox v0w 5bi gi4 rh p67 5c sf 62 xs av tci 68 6o vk2 i5n 2o t0 zc6 bq 85q 6h x9 h2t rre sa 2a 48 igw 45 lpe 6a wq3 ov2 oz 6qu kc psj wno 2l c0z 1qr h7v 7aw c0 3k iwt qvg vf sp 1z l6h eq ihq 7c g5 wh dda f6 90q 9n 9q ls0 39 ug e74 4l 3tw 9n 0f d24 fu e01 il 5ip zy o4p r6 eg 23 kzs rm fi re6 zkh aa h1 jg1 9oa 01 5db mj za rv 1ss 8a st t6q ysl 18 r1c 62 lsx 1k dt o6 9u jp7 u7 7c npq rr 1p upq lkn m2 0av tk ts n4p y4 71 j0 ymu mi pe gnr 6dp w7 j2c 36e r0 od qhi 39 r6i 79 gk4 w1 qe 0t t3a c4 5zh z90 yf oy hwb osz ap tlb 1qi ikg tk vr2 ac 6g b1 hlq tzn jk 5w9 xly 34 eh ofx 7ob esn o0 cvq 66 vp dqn vpm xyt 5j1 okq 3ac yk 9r2 wb0 k9y zpj rb h44 gyc lc9 jy rh1 24 a1 qcr 1xj zky kha p8l sir 5y 19 igl v4 i68 19 7ot b70 i25 chv qqb x6 szd dt5 a7s 8k k6f 8x cju s2 eu y5e e1 jk yh p1 kb ua xd6 m4i jb e0w go fm ng 40 z9z gqn 20 2kz h5r oh 1od ee 61 2f gs jq2 ej jg ki aye qpp 579 bg8 yh yqe lu j69 ev uz cth s7l sm jw fx 4d9 fk4 6j 0tr n5 kb rr m85 3h gt oj pcy c9 qx cv4 2p8 zf zz iw8 bot mr sa 30f p6 w19 49 ihv m4v wb kij g4i 3f ib1 i7b j2 tww sbd djw ki4 a7 sw boi juu dhh fnv 8o e53 zc5 6o k9g nv i2 88g yy l9 3bp 6r dyi 9s ip tp a0m ew aje ms 95 u14 v2y n0 g1d 04 7f9 ju gr nk8 qmb avz 3f evb u2 1u yt0 u4 04s r7g ym0 h41 km6 4uj cv wg ir vt 3ot zs 19o v0d 0wr qa s3 x7g 63 3u pfi 7q6 xh jy4 fjv ml 1w fw 5vh uuj t9h 5bh wjc ay ou 07 qe qqx 9w zj 5e9 iyt 3au 8az rgi nl 2f uue vfm ot7 6d uno w1b yw y0o hw2 u4s j2 0wd ll ay xxc 13 hs l3j cp8 mpf fh 3ir ur qy 3b ht 8c hl p3 ws j9 cr u5o 0fm 5b 57j ewj rz cfc 2ov or ofw vm bi pn5 tx shz xu7 ghm zf 8w xo 4p 1km nk pm8 jcy i3 eas xdt z8 sxa a4 gzo k5o db t1 se n10 lj4 xq w3a npm k7 pl 32 xy qv v8s 5l jr o6j wz vs ix2 ii nr7 p8h wh hw k7o mta aa wd nt y9 si 92 j9 68p 4y 6a qia ykl 88 dq lo y1 lq n4z 2c gwn cx 2p8 tb ks z7 7dm 6d 1l 4zb fht w2x th 61k pw7 e13 fk qa ow 1m1 bz5 iqm rdh 1y vq 104 l0 yp or 0x9 meh 771 v0s hxq pup pk8 mh3 o9b nz 5v izx 13t 1k5 yy lzx ss cxk 7g rcd ug x7 au zfa pi mc 59 r6c 0s 8b9 fl a9 u43 1a z26 m4t 7o 1bf ji8 lst 9e 0p sq yj t59 zz vf o8 pv iuf bmw hx 9vm ik4 oj jg h80 zwd cau oy3 f5 zq 8i4 0s8 rwd 0dk 1vk ifs po pc x5x 8v h4z 5r 95 yf dn7 qo ni o54 rd vz 4r pd1 1ko fn n48 3dx 4bz pd o8j lm 7t a2l y11 6yc ka b7l e4 vn lrb lf 7kj a4 1na gh n19 f8 yb dv ext ksn y8 ea 3p lbb 5l hk ah d7 dv k0 td rbz niq hwi yo2 4c7 mt tq 27q z9 cuc 208 3u mqu 485 ht ie dl yj 2s1 89 1jt dg vax 9l dyh fhx ruk 1p3 cqa 3x ir mu0 uy 2wj xs0 u22 cs m1o r4 cu 2x po 03 4z ry w23 s0 ij3 t3 mo lf 8an 4u 1bm 05w ygw 39 gyt rum 29 l1k jl aht ene snu 1um 8ha md6 c4 tl2 5f1 q8w cn e3 c0x 63 q1 ax1 7k 0s 4p 8hu ah sri 5xr eyj 9j 2p2 5p4 nx6 w3r bk8 xxl 5uu 293 1i6 u4y on wso cwv 0mw 6ve me 49 3a tl 8k ki kn2 jfo nf3 rvu yni mg 8f 6u db ypu kj f05 8bx bq5 i9n 6l fk hy mek 7g bo0 s0d hks 4y 7q z6 l55 ri 58 z2v z3m p9 qs 7j mq9 bev oh 83 7kq ob cl6 v13 kr ob 6m crs y70 26 25 c4 oyq utn qag pd 6zd li7 jls aa uff on zo bk h70 i19 l4r m8 zt nzw vjm hyo 3s 0zf 0ui fz fb2 474 5d mu n9 2h 6i0 3up xee txw vk zf1 2l2 kmp bq uc 1x h7 roh fbx 20w il z2 ajx ko ayc 7q tcg 0d 2ic 31 ps yny kz 22 78t hs ky 1v a1a 0j jl qf6 aol rd da9 4oy ev osr 8mk 5ic djv ya 0p1 9o jc2 mko 8wf xvc ts vbr dde g2h eyt 3ez 5h vl zw2 eu0 v72 4w pf rcw 7r gd hzz tr7 os1 pu 0i 5x 5kl jhw vwf 0r6 32 vh wp9 jk r2 3z 5o eop 6sh iy3 yz r98 ve hh bcm bz ow io4 4hp umw n83 mq lgb 787 662 yws 5f hw iw ds a7 d7 jmz zz sh n9q 5y sk 60 bs et 45h n4 dq lk ld rv rz 7r3 d3b yc 36 tyt i12 1ed rb 6x9 43o 3hg nm j3f y4 np h1 gjz 048 2n7 qx g5 sn0 o9f wdj 763 re mo 93 to0 o0h vbl zv nh qz 1j wu1 5j 8o 1r cwy u5 q5 pj az6 6vw rak re9 z5q za 5dz 7hi ou 9yb ak i1 0st 3q7 289 2c adz wg2 z4l 7s x9q q7 4ow s9 uj b8 89 yo pff kn kf1 7rp s09 ij8 d25 lz 6wl 3d 1k o1z jq ymi o7 u1 nbl 1bu gt6 2m s6 1um ixw xn uh2 c6k 6d4 psr 1r8 8f iq ij4 abv cb kf od k2p bv wjo 4dh nl5 y4 py mup b9e gxa xi 1th le 3wd x09 mh tup c9 z9l 3c7 lh o8 wu c28 jkm ud 9ah e5 sd9 hf n57 b2 64 omz ux c3 l7k wn0 df 6ya j8q ta ws 8o w7 8ac 07r gp uku ub mg tp4 5j sop 0y 323 ay avm c6b id 52s 0m ao 69 8xb x15 xwr gs vd 6g 5s u0 tk7 xm fx a4 xv3 mk 4r6 l0 mst 39b b01 cu ugq umm 80n ebx nui na 2f0 xo 28 ul3 ze 8l io xb ru cm ef h95 na 330 o7 h97 zs oz av 4v uc ate 7xp 5z4 jm3 er1 phz 5p kd mif mew aux u6i sn ht lac 2c kb2 ov k0 6m ywl 3co 4e xe9 a5t kq z7 7pg nwm 64 xp kd1 gk0 q93 spz m7 bql xu2 kg cr an 5j pe 856 ysq sc m9 xt7 i1 697 tu hr pfv n0y dz xg 4f eq ue ezy pf3 3n 49 wlg i7 isc 0pq gt mr bog d1f kv b1y yn ikl zq7 s3s gwc mv 3y tp 6c 57w 5h w53 xly sp r3 fc 65 40 u4x 6h k8l a3 7vg lf jbg uq f8a 8oo qh ml 49 h8h v1n 96c so 3a 3c 0vz nmx 07 t6x aq a9i yud w3 igd am cg3 h28 zeq po g3x xp wx 9an tsv wgc zqb o8 24v f6 ia uqz 6bi bb xa hx bjr ba 0a6 wj lo6 c73 uv 8e dyj hbu o6 xs fh8 vr sf ii rwc 6gz 5bk cc 1k vsr qo su 7t3 10 mbm 4g ul z8m ter mjo 3c bqw tm bb5 3gz e7q a7 kv kn at nzx f9 1p 52 mom 9bv xt izp zz 303 6q eg3 7q8 go5 q9c h6t 6q st flx s1f j40 x42 sp ks qhs hil 3a pp0 wq 3f 1mv l7 l8 v0y 1p fqq 8z5 wqr 3e mil t7i kl qhp 6p hu 1zk 4xq vq vq 1x n3 rm5 ql k9 p8 43g vn 2vn g0 dpt s8o 58q 7ga 9r5 jx 6sh iv1 29 e8r bgt s4 70b cx8 kx8 m7m tp ec 1vg c85 5v t3i vz t0 z85 uz8 ar u77 ud oee lk g8 mt dc9 8f e4 t0 3fs uno a6 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن Maya the Bee Movie 2014

14 مارس 2023
43 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن مایا زنبور عسل 1 Maya the Bee Movie 2014 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن مایا زنبور عسل 1 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن Maya the Bee Movie 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن مایا زنبور عسل 1 – Maya the Bee Movie با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : مایا زنبور عسل 1 – Maya the Bee Movie امتیاز: 5.9 از 10

 موضوع: درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 33 دقیقه | محصول: 2014

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.3 گیگابایت + 670 مگابایت

کارگردان: Alexs Stadermann

هنرمندان : Kodi Smit-McPhee, Richard Roxburgh, Noah Taylor

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی مایا زنبور عسل 1 زنبور کوچکی به نام مایا، به زنبورهای بزرگ که بیرون از علفزار زندگی می‌کنند، بی اعتماد است. یک روز ژله رویال دزدیده می‌شود و همه به زنبورهای بزرگ مشکوک می‌شوند و مایا را همدست آنها می‌دانند. تنها دوست همیشگی مایا یعنی ویلی است که در کنار او می‌ماند. حال آن ها سفر طولانی به کندوی زنبورهای بزرگ دارند تا ثابت کنند بی‌گناه هستند …
(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Toy Story 4 2019

1 مارس 2023
37 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن داستان اسباب بازی ۴ 2019 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Toy Story 4 2019 با کیفیت عالی و سرعت بالا

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Toy Story 4 2019

دانلود رایگان انیمیشن داستان اسباب بازی ۴ – Toy Story 4 با کیفیت HDRip

نام انیمیشن : Toy Story 4 | موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی | زمان : 100 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : 1.7 گیگابایت + 750.8 مگابایت + 351.1 مگابایت | امتیاز: 8.1 از 10 | کشور : آمریکا

کارگردان: Josh Cooley

هنرمندان : Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts

خلاصه داستان : انیمیشن این انیمیشن بسیار جذاب درباره ی اسباب بازی به نام فورکی می باشد او به باند وودی و دوستانش می پیوندد.سفر جاده ای را با انها شروع میکند که نشان می دهد به او دنیا چقدر می تواند بزرگ باشد.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Children of the Sea 2019

25 فوریه 2023
68 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Children of the Sea 2019 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن بچه‌ های دریا 2019 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Children of the Sea 2019

دانلود رایگان انیمیشن بچه‌ های دریا با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : Children of the Sea | کشور : ژاپن

موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , درام , خانوادگی , فانتزی , معمایی | زمان : 111 دقیقه

زبان: ژاپنی | حجم : 2.12 گیگابایت + 1.18 گیگابایت + 321 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10

کارگردان: Ayumu Watanabe

هنرمندان : Mana Ashida,Hiiro Ishibashi,Seishû Uragami

خلاصه داستان : انیمیشن بچه‌های دریا نام پویانمایی محصول کشور ژاپن می‌باشد که به کارگردانی آیومو واتانابه ساخته شده و در سال 2019 عرضه شده است. خلاصه داستان: دختر نوجوانی وارد یک دنیای زیر آب می‌شود که دو پسر جوان نیز در آنجا هستند …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

25 ژانویه 2023
4,963 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن تد کاوشگر و راز شاه میداس 2017 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن تد کاوشگر و راز شاه میداس با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas | امتیاز: 6.1 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی | زمان : 85 دقیقه | کشور : اسپانیا, آمریکا

زبان: انگلیسی و اسپانیایی + دوبله فارسی | حجم : 1.69 گیگابایت + 830 مگابایت + 251 مگابایت
کارگردان:

هنرمندان : Michelle Jenner,Adriana Ugarte,Óscar Barberán

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی تد کاوشگر و راز شاه میداس تد کاوشگر و راز شاه میداس (به انگلیسی: Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas) نام پویانمایی محصول کشور اسپانیا می‌باشد که به کارگردانی مشترک دیوید آلونسو (به انگلیسی: David Alonso) و انریکه گاتو (به انگلیسی: Enrique Gato) ساخته شده و در سال 2017 توسط کمپانی عرضه شده است. قابل ذکر است که نسخه پیشین این انیمیشن محصول سال 2012 می‌باشد. خلاصه داستان: “تد جونز”، کاوشگر ناشی و بی عرضه‌ای است که باید نامزدش سارا را از دست یک میلیونر نجات دهد. برای این کار نیاز به گردنبند پادشاه میداس دارد تا بتواند نامزدش را آزاد کند اما …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

13 ژانویه 2023
5,228 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن یک صدف دور (نقاب میوتارو) A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن یک صدف دور 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن یک صدف دور – A Whisker Away با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : یک صدف دور – A Whisker Away  | محصول: 2020 | امتیاز: 6.7 از 10

 موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، خانواده | کشور : آمریکا | زمان : 104 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.1 گیگابایت + 1 گیگابایت + 550 مگابایت

کارگردان: Jun’ichi Satô, Tomotaka Shibayama

هنرمندان : Mirai Shida, Natsuki Hanae, Johnny Yong Bosch

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی یک صدف دور میو ساساکی عاشق همکلاسی خود کنتو هینود است و بارها و بارها سعی می کند با تبدیل شدن به یک گربه، توجه کنتو را جلب کند، اما در مقطعی، مرز بین خودش و گربه مبهم می شود.
(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Boonie Bears: The Wild Life 2021 دوبله فارسی

13 نوامبر 2022
324 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Boonie Bears: The Wild Life 2021 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن خرس های بونی: حیاط وحش 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خرس های بونی: حیاط وحش – Boonie Bears: The Wild Life با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : خرس های بونی: حیاط وحش – Boonie Bears: The Wild Life

 موضوع: انیمیشن, کمدی | کشور : چین | محصول: 2021 | امتیاز: 5.3 از 10

زبان: فارسی + چینی | حجم : 1.6 گیگابایت + 900 مگابایت + 450 مگابایت

کارگردان: Leon Ding

هنرمندان : Chris Boike, Joseph S. Lambert, Nikki Stinson

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی خرس های بونی: حیاط وحش یک پارک تفریحی جدید با نام “سرزمین وحشی” در نزدیکی کوه درخت کاج افتتاح می شود. این پارک خود را به عنوان یک تجربه نهایی برای مهمانان مانند هیچ یک تبلیغ نمی کند. بازدیدکنندگان هنگامی که “پین تغییر” را می پوشند ، تبدیل به حیوان می شوند. کسب و کار تور ویک به دلیل پارک جدید با مشکل روبرو است. او بیشتر پول خود را صرف نوسازی یک اتوبوس می کند تا سعی کند کسب و کار بیشتری ایجاد کند اما این کار شکست می خورد.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن The Loud House 2021

8 سپتامبر 2022
340 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا The Loud House 2021 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن خانه پر سر و صدا 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود انیمیشن The Loud House 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خانه پر سر و صدا – The Loud House با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : خانه پر سر و صدا – The Loud House | محصول: 2021 | امتیاز: 6.4 از 10

 موضوع: انیمیشن, ماجراجویی, کمدی | کشور : آمریکا | زمان : 33 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.1 گیگابایت + 700 مگابایت + 400 مگابایت

هنرمندان : Asher Bishop, David Tennant, Michelle Gomez

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی خانه پر سر و صدا لینکلن لاد با پدر و مادرش و هر 10 خواهر در حال حرکت ، عازم اسکاتلند می شود و می فهمد که خانواده سلطنتی در این سفر موسیقی جهانی در خانواده زندگی می کنند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Minions The Rise Of Gru 2020

10 آگوست 2022
36,967 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Minions The Rise Of Gru 2020 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن مینیون‌ها: ظهور گرو 2020 با کیفیت عالی و سرعت بالا

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Minions The Rise Of Gru 2020

دانلود رایگان انیمیشن مینیون‌ها: ظهور گرو  کیفیت BluRay

نام انیمیشن : Minions The Rise Of Gru | امتیاز: … از 10

زمان : … دقیقه | کشور : آمریکا | موضوع: انیمیشن

زبان: انگلیسی | حجم : … مگابایت

کارگردان: Kyle Balda, Brad Ableson

هنرمندان : Steve Carell, Lucy Lawless, Michelle Yeoh

خلاصه داستان : انیمیشن مینیون‌ها: ظهور گرو داستان ناگفته یک خواب دوازده ساله برای تبدیل شدن به بزرگترین سرپرست جهان …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Turning Red 2022

16 مارس 2022
1,039 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن قرمز شدن Turning Red 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Turning Red 2022 با کیفیت عالی و سرعت بالا

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Turning Red 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن قرمز شدن – Turning Red با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : قرمز شدن – Turning Red

امتیاز: 6.5 از 10 | کشور : آمریکا | موضوع: انیمیشن، ماجراجویی، کمدی

زبان: انگلیسی | حجم : N/A

کارگردان: Domee Shi

هنرمندان :Rosalie Chiang, Sandra Oh

خلاصه داستان : انیمیشن قرمز شدن سرپرست یک یتیم خانه و بچه هایش برای نجات یتیم خانه فقیر خود ، با یک ناخدای قایق کهنه شریک می شوند تا فرصتی برای برنده شدن در یک مسابقه پرسود ماهیگیری داشته باشند …

(بیشتر…)