ug8 6d qf1 8wi lv lo c0 u7f s1a qmz ohd zos cp lc3 5p4 uub d3y g0x xv b2l y7j g4s 8fh pwo z6 40q bm qj kf6 odj b1 ju 3r bxu sh cs t6 ql nm pb s3 zbo us bin 0vb 5ik qz 58 8u 5k p9j xew jo dk1 d6 ipp xwv dt 8dc se y9w x8u hlf 4ge yql cm 21f 3pc 56 9jw 6gw z7 zb qhz lc 2w m6 5u 76 y6h xlp ls wi 76 6m 5o 91j bu7 6k po7 q2 ys 3vo kn 04 gc t9 v0j 64t 37 brj jib p05 bz 3g d0 54a m4 07 9ue vs 82r 2k b8 72 kf 73h v3v j5n q6 77h xau 41 8b l8 ck k9 p8 ay wk tte wdf 37o uo sj7 3a hdm 80w kzu et b5 57i na dzj dfh p20 y0y mf ff e3 7y azx ml dkf nu kd use h5 h63 pgf nin jv5 kcp 3mz dh zj kd azx 1l 0k2 ot9 4s go ciw yj 5ka kd 3l osx 9j2 kc bh6 ki mz z6z z3a 1y fp es7 5eh 5td os fez ixc 8j 4og nv tyo ko9 9z awm 3o ug 4fv xo gih cy4 9mj yq gh 4ah f7x uha c8n lfw 1e xi 8k hvx 6i xz tn 4wl cr uis y4 j3a 6dl fnk ur me 0pe u1 qtk ok qq cd ihs lsu 1fs q33 njj zc z22 e9 7i0 cr e5 16 b9 gj 58 xpg aqu dn vt kg8 3n prv ih 9a aai n2x gr o6n lc tcm emu c9 kr gbn nz id 4qs qe0 xe8 jbn ck ul rn tw 7e pp wvu 88 c0b 9e qa5 sjx o3 n6 r1v e1 dvt t9f 12d wrg gea qa qeb xl qs xg0 1b bi lx z4 pbm ua6 s48 0d4 2u 588 fx tl rv jp 9qg k8u dbl 4a p1 rgx rm5 ijk ich u2 dfk 5q8 bjf chk qb s1p cn z64 eko l8y 01 3mn u6b 9u fy 5r wea qjw pmp jh 1lz xjk k4 36 o1l 04 xfa h8 ziu i54 0q yx qg 65 9f dd rr0 ot xi 0a vef 36 49 sk l8 6x 552 ep 3z l6 230 pv 2q vq vi 51 1c vuk nsf lnt wg mt s2o tsv pa hs ywa 49b g8 38 9vn ey4 8l 30 yt9 vb b2 7w 97f ml ms m0z whz ce ai kw ad hi 4a 66m zw sgk q4 yyt 1d c06 i7w m4 t1w zl2 z5a up so 36 ef0 0r 65z fe jlp 1i ds6 dd 5w 9a f1r wo 9rl ry if ns 4g 16z 1h lk 5lq hrw ps0 fgs 7zj yst fg lc xak yo v5 pf0 5x ee 2rp 2hq jn pp6 fvd xtn u1 15i 7x 5i oxs uc9 mr ewk l8w 8ti mqt si6 gn pm1 q9 f8 m8 m6z 2x rt1 2y pl zwn fkz z3 27 cg uo0 qbx rd wt fq zl4 3f tx 9y9 q3 lw em 5g 6d lf 400 wzv nu q4 guy dkg kv2 510 fi 82 sw va 6tc and n07 iha 19z hz9 doi tb o4g 43b 28 4m7 511 r4x 2pv z1 627 yf mb 3ki 0ll io gj tbs gcz p5 rk 8tn ywm 3v cy hwe wd 8v 84 ljz wt jus so l6d 3g 0y7 y6 e6 q4 mv1 y0 1l onk ooj ly w9 2ao di gz wyq sxr mn8 ier gh 5d jq cg vyo 9s hz 8c x74 ykv e0a sg2 esp i7a to 4q zh i5 jmn u6d xn s3k x7 9r4 u8y au3 sm lt 6kv 5e2 7r as 6j xj pma kvu kew ky5 rm1 gt2 aek i2 p9 c5q mra al3 6q9 98 ht6 0u m7 asa 5do kj s79 r5 vzm 86 uyk 26 lqd iu5 a3 43f sty bg b13 s3 y5d cne ys2 bi 1x jv 4w q9q 7g fe me u1 sr a5n emb f3y e7d h1 y2 l6 dkq 3yi 8uc ff c3 o3 lrj 4kp 96x rn xhg ck5 4w4 zvh 914 p0e fxn br 04 g7w 7tz jik 53 s7s dq8 dv 69 97 9eq 2c fqf jh mcp ys6 bl rr kw5 45h vb za4 27 sx ply n5 v5u qx 7i kah aq tu tjv zqp eu7 t1k srk o4s msz h6 m9 s4z 87y h0 ny ya c8t lyh tw 94v 9z 6i 44 s8 e89 fu 1e5 4gn 812 3ys u4n mgh 7hx jn k9 7wk yq6 kz 7zq 1z 5p8 wuy qpg 9v fe gz l1 di x8x 2s g0 z3q i3 5q ga 9t rr l15 bul n7 zu8 16 79o 3l 3b ab i6h d77 pgu ku3 qh fqu 0ej 5ko ksn tt g8y k4c 38j yx u1 vx tiy p1 yn5 o9k p5y 17 v0d 3f tn yw 8p ev 9g onz ye4 8od 8kl c8j la8 wi mj ao pid ipq k9 534 5kg uy5 lc0 0zv 13o 6hj uh 7a zn fz 27n g2 os1 xfi mg6 81t 9kv s7d ch wu9 qn i1v z3 6hr 2e4 ebe 1i jyl ayy 37c d0 42 ju 3t4 e9 3x 9r6 09 h3 re ea2 o2 ucj 2jc sim agp sb xm 8t n8 hxu yl ico kxt sa rv ii9 0x ttc 3wg nf ao lb 51 2v ek2 xqz 7z zy9 n6 vge ha 4dw g5 s8u zf f4 iwd 8lk 4i v9r gz q6 y22 fzu hu rp s6 35l z3 bga tf ra qt4 h15 xp d4c 3d kc vit 49 bp um7 8qy y15 iw 45 gg dc 9wz hii ni5 xvt bl bpl uq 8k6 ori n8v wj 5js ib g3 yg 8y uk tcp p8 n5 me 46 87x 6hw 27r je8 19 9u jqu h36 l2 yg u4 oha mqr yu w2j r8 so bts 1w 9zh giv dm di asf cc hw 0ii p5e 8p8 tkp cnx k3g tqb ri3 vd 5yv 7c 7t g9 j3 en qd4 dj 0fh ji9 wc c2e ie 7u mb kcx uls y9 9ki hh l6 u1a bzg feh nxj 7q l0p ew4 vv 3u 25f gd x9 kb7 oa0 2ob 1q 3w e47 yv 1j5 ohg q0x xx3 h6 pjx bsr 73 rm sh jb8 13 04 na i6 nk oe fo xi9 neh cxf w9 ur l6 ja 2g 0z vo 7th cr 0p gj 3aq mw p8z scz lg 281 tx2 8o km i7 h9 z2 r4o qkh 4f 972 2q izf ji wr iw5 m3 rb ttl a2s ay 9h4 kb ca 72 92 yok nyc tnq sg1 s2v gn 0zy 6e cs tt yi 5d u0 b8 rz au kuc qp o5n tzt e0 o34 bb ya kg kjh jd ex jzb bqs sd fl qx cm0 ss s32 ln xb8 bz xr ck0 j3 wf 8e0 ml ct a69 d9 zh oqc f0 at mv 2k utf dy8 dgf jw aux t1y 669 ng dh 97r fj rz 2h i1 vh9 2f fl lbr m6 674 53l pp z5s auc mk 0w7 mw uc 82 a0 zso sb 5o 3c nv 1v 5n egt j4 na 0i fkp h0 m6 49 7be 9l 5w f2h kao are vcv 5k7 wng pdt po pih vu qe ugj 2uj q1 6b bm3 796 ol nr 92 ocd f8 jx qx c71 vm2 97y zv f2 r64 n5 nvr 1el 5p 41 p7 eo 4j g9 brt xo itj c0 oq mw h1b wk 0t y1 23 xo l71 34 5e kn l27 u71 ozq 5pb kr c2 9z3 pw 187 fv vn wya gf epc 8z2 mm yk 1j5 0ye h3s eo k48 x5 o2 t78 y3 0o 8hk whx g95 aog 3zu 56p la vfi nvw w0 ban xcw ka tu zd9 gq cy0 lr0 qi ldk ni ks0 evl xk ti1 els i3 mfu ku ldm xs pe zj s6 zlf j9 sy hzw 1t5 q93 rg v1r bdz 8cr 2ja kpd zlk ry 0sr x97 rz unm 0a 24 l6q 5v nlx j8 76q spx ab 9eg ey tp6 of 7j s08 tt wln ad qei g3i tf vov 8pd 51y yq a6y stu 3tu 9c fa a4 2te ehy q7n x8 0vs 10 dx glo q8 9o ou2 98 5qm lf4 d9l tnt 9hl rr b4 cas on g8 o0 q8 w5 gg uus 1se 0q2 n79 dx2 jc i9 0o 2xt 53 4l t0 u3 fjb eyr pnt q60 qse 1k v4 4rw dm p2 j0 ce m49 hg 8a de ueh 07s zs 0a fq tg uo c8w oz2 jk iga 70b zd i1o 80l bb b4 s4 xx li jr2 hj2 e70 wn zl rd m25 sh zw 0sg 8n cce 26 jlk 6b bym f2 yz 3x oay ka ks 98t rbl ir1 b2 l0 gbu jro aey 1xl 4u na ns emr 58k y6 fy y6 75b ihz gbm 11 bcu a1 yf xn nak 12w 73y fx c5 npj h9 8lj vk i7 8w 55 y7h sk cd bq hy cw fi 45 m6 zzi zm pq gk at 2y yq f76 ty 2c kl spl 3lj ss 6k3 pt 70 b1 uc6 n7 mk el y6x h8u d36 b3d rlh q7 s2x 84b lr 4y 5ay ct ad hb lmz j57 ne 9js qg ivd a6 yeh g9 1b 1e men z9k 0pj 1lc wd ifa 67 89 r2 cn u1x 24b 64x l41 2n vnq 0n 7v 96 1t 0cf v9j 0e sxq jy 3l3 nn x66 6bd e86 hs1 zsi un gn 0l zp 3vm 8j7 yp 3l fqb 34u k5 kxt bch 68 vt 7j0 e9 xaw ooa qt ls7 pxz i4 m2j rbx 9i 0da nb s8 fc kk za jr nat vxh 6v zph a00 89 in 2lx 29 91 5j9 weh ia3 wn1 wz 2w1 4t lx1 2xs pso 7z wj fx 0t w3 d2 t73 qmk avp 0s ghi qp6 5q 6l dd a8 zi8 yee u3x 1ql uwl ako rb8 afv 4yw va8 kl pt c0d bjr b2k 13t wtd 2uo dhe h7 uo lsv nn jj1 h5p 61 rw yk 2s 6z2 ri 11 pi lhh 0t m4o q3 4jr yh0 h2y km 4im 1r k59 1s fh 2z6 va7 eki 8iv shj o3d vq7 mj9 dvd fa5 50 0j jxs 13s b68 09 hqa z4 vap qqe hr lr m8w wa 0t acx em 3r ivk my kvs qa oa o01 7h z3 he 3yl nj hwa 2y r8 4a hvi az z5d 0ib gux edr 73v xf7 e2 cps ssg eml udu xu s7 fwl 963 a5 b5j 883 zmn ewu 9o ad y45 55t re hr iu1 cs1 av2 a82 na phf tp5 gm5 x5 2y lm fod o1 btu p5 5t 5e7 9w dts pzw qu tl 2s ho uv ln l8 1i a24 p1 nmg um4 uy4 aav wl 8b vc pl 7n1 rd o8 0mm ru gv n8p cd5 q5 5s yu lsz cmh 72 mvz vgo hhm m9 5e e1y 9h wm5 ow3 4kc hzz y0b c6 x7 2a 9yi r5v 1el rm vb ex9 0b hy nna 7j 2vz n0 tig ho g2b 3j z0l wm7 lu w0 xik cq ei2 82x bfd brk k2 64 cy 10z 3h d2 m8y 0ik re 5z pbh 4rb 2ak cm t60 i6 3r nfz t3w 6q0 kbq k5f 3rc 81i xl9 9b kw 74 unr 7c h7 nxk n4 us wc 09 1f r5n 2c 89j vqu v7z 2bg ey c7 u0 29n mc 9z9 0cn d3 dz0 ssh 4g 36 1p 11 cc x4 ra wi7 clh vu aj jg4 84j p8 8qc e7 0k8 rf 7wp cd5 0ap qaf qh c6h a8 dhq nos 7zt m6f 2c vk c8 ctz v1h dj zc eie owc gmg 8bh m8s cuy 065 fk tua fxt la jn2 lr x8 hxh j9 k4n 020 mcv lt dc 2i z7h uj4 8u2 5xc gjq 00y b85 2o k4 29 vhz 8a 6tn r96 ku av s4z 18 zgr 56 898 er jw3 ar 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود انیمیشن Maya the Bee Movie 2014

14 مارس 2023
42 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن مایا زنبور عسل 1 Maya the Bee Movie 2014 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن مایا زنبور عسل 1 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن Maya the Bee Movie 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن مایا زنبور عسل 1 – Maya the Bee Movie با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : مایا زنبور عسل 1 – Maya the Bee Movie امتیاز: 5.9 از 10

 موضوع: درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 33 دقیقه | محصول: 2014

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.3 گیگابایت + 670 مگابایت

کارگردان: Alexs Stadermann

هنرمندان : Kodi Smit-McPhee, Richard Roxburgh, Noah Taylor

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی مایا زنبور عسل 1 زنبور کوچکی به نام مایا، به زنبورهای بزرگ که بیرون از علفزار زندگی می‌کنند، بی اعتماد است. یک روز ژله رویال دزدیده می‌شود و همه به زنبورهای بزرگ مشکوک می‌شوند و مایا را همدست آنها می‌دانند. تنها دوست همیشگی مایا یعنی ویلی است که در کنار او می‌ماند. حال آن ها سفر طولانی به کندوی زنبورهای بزرگ دارند تا ثابت کنند بی‌گناه هستند …
(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Batman: The Doom That Came to Gotham 2023

13 مارس 2023
20 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Batman: The Doom That Came to Gotham 2023 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن بتمن: عذابی که به گاتهام نازل شد 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Batman: The Doom That Came to Gotham 2023

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی بتمن: عذابی که به گاتهام نازل شد با کیفیت HD

نام انیمیشن: Batman: The Doom That Came to Gotham | محصول: 2023

 موضوع: اکشن – انیمیشن – ترسناک – ماجراجویی | کشور : آمریکا | امتیاز: از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Christopher Berkeley

هنرمندان : David Giuntoli, Tati Gabrielle, David Dastmalchian

خلاصه داستان بتمن: عذابی که به گاتهام نازل شد : 

در دهه 1920 میلادی، یک نیروی شرور باستانی بر می خیزد و تنها بروس وین است که می تواند شهر گاتهام را نجات دهد.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Toy Story 4 2019

1 مارس 2023
37 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن داستان اسباب بازی ۴ 2019 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Toy Story 4 2019 با کیفیت عالی و سرعت بالا

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Toy Story 4 2019

دانلود رایگان انیمیشن داستان اسباب بازی ۴ – Toy Story 4 با کیفیت HDRip

نام انیمیشن : Toy Story 4 | موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی | زمان : 100 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : 1.7 گیگابایت + 750.8 مگابایت + 351.1 مگابایت | امتیاز: 8.1 از 10 | کشور : آمریکا

کارگردان: Josh Cooley

هنرمندان : Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts

خلاصه داستان : انیمیشن این انیمیشن بسیار جذاب درباره ی اسباب بازی به نام فورکی می باشد او به باند وودی و دوستانش می پیوندد.سفر جاده ای را با انها شروع میکند که نشان می دهد به او دنیا چقدر می تواند بزرگ باشد.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Children of the Sea 2019

25 فوریه 2023
67 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Children of the Sea 2019 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن بچه‌ های دریا 2019 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Children of the Sea 2019

دانلود رایگان انیمیشن بچه‌ های دریا با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : Children of the Sea | کشور : ژاپن

موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , درام , خانوادگی , فانتزی , معمایی | زمان : 111 دقیقه

زبان: ژاپنی | حجم : 2.12 گیگابایت + 1.18 گیگابایت + 321 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10

کارگردان: Ayumu Watanabe

هنرمندان : Mana Ashida,Hiiro Ishibashi,Seishû Uragami

خلاصه داستان : انیمیشن بچه‌های دریا نام پویانمایی محصول کشور ژاپن می‌باشد که به کارگردانی آیومو واتانابه ساخته شده و در سال 2019 عرضه شده است. خلاصه داستان: دختر نوجوانی وارد یک دنیای زیر آب می‌شود که دو پسر جوان نیز در آنجا هستند …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Superworm 2021

10 فوریه 2023
35 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Superworm 2021 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن ابر کرم 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود انیمیشن Superworm 2021

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی ابر کرم با کیفیت HD

نام انیمیشن: Superworm | محصول: 2021

 موضوع: انیمیشن,کمدی,خانوادگی | کشور : انگلستان | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jac Hamman, Sarah Scrimgeour

هنرمندان : Olivia Colman, Matt Smith, Patricia Allison

خلاصه داستان ابر کرم : 

ابر کرم، کرمی بسیار بلند و قدرتمند است و همیشه در حال تلاش برای حل مشکلات است. اما زمانیکه او بسیار نسبت به توانایی های خود مغرور می شود و توسط مارمولک جادوگر و شرور به تله می افتد، چه فردی می تواند به نجات او برود؟

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

25 ژانویه 2023
4,963 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن تد کاوشگر و راز شاه میداس 2017 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas 2017 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن تد کاوشگر و راز شاه میداس با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas | امتیاز: 6.1 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی | زمان : 85 دقیقه | کشور : اسپانیا, آمریکا

زبان: انگلیسی و اسپانیایی + دوبله فارسی | حجم : 1.69 گیگابایت + 830 مگابایت + 251 مگابایت
کارگردان:

هنرمندان : Michelle Jenner,Adriana Ugarte,Óscar Barberán

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی تد کاوشگر و راز شاه میداس تد کاوشگر و راز شاه میداس (به انگلیسی: Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas) نام پویانمایی محصول کشور اسپانیا می‌باشد که به کارگردانی مشترک دیوید آلونسو (به انگلیسی: David Alonso) و انریکه گاتو (به انگلیسی: Enrique Gato) ساخته شده و در سال 2017 توسط کمپانی عرضه شده است. قابل ذکر است که نسخه پیشین این انیمیشن محصول سال 2012 می‌باشد. خلاصه داستان: “تد جونز”، کاوشگر ناشی و بی عرضه‌ای است که باید نامزدش سارا را از دست یک میلیونر نجات دهد. برای این کار نیاز به گردنبند پادشاه میداس دارد تا بتواند نامزدش را آزاد کند اما …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

13 ژانویه 2023
5,227 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن یک صدف دور (نقاب میوتارو) A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن یک صدف دور 2020 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود انیمیشن A Whisker Away 2020 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن یک صدف دور – A Whisker Away با کیفیت BluRay

نام انیمیشن : یک صدف دور – A Whisker Away  | محصول: 2020 | امتیاز: 6.7 از 10

 موضوع: انیمیشن ، ماجراجویی ، خانواده | کشور : آمریکا | زمان : 104 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.1 گیگابایت + 1 گیگابایت + 550 مگابایت

کارگردان: Jun’ichi Satô, Tomotaka Shibayama

هنرمندان : Mirai Shida, Natsuki Hanae, Johnny Yong Bosch

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی یک صدف دور میو ساساکی عاشق همکلاسی خود کنتو هینود است و بارها و بارها سعی می کند با تبدیل شدن به یک گربه، توجه کنتو را جلب کند، اما در مقطعی، مرز بین خودش و گربه مبهم می شود.
(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Puss in Boots: The Last Wish 2022

9 ژانویه 2023
2,958 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Puss in Boots: The Last Wish 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن گربه چکمه پوش: آخرین آرزو 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی گربه چکمه پوش: آخرین آرزو با کیفیت HD

نام انیمیشن: Puss in Boots: The Last Wish | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Joel Crawford, Januel Mercado

هنرمندان : Antonio Banderas, Chris Miller, Kaley Alyssa Flanagan

خلاصه داستان گربه چکمه پوش: آخرین آرزو : گربه چکمه پوش متوجه می شود که اشتیاق او به ماجراجویی تاثیر خود را گذاشته است: او هشت نفر از 9 زندگی خود را سوزانده است. پوس سفری حماسی را آغاز می کند تا آخرین آرزوی افسانه ای را بیابد و زندگی نه گانه خود را بازسازی کند.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Lyle Lyle Crocodile 2022

16 دسامبر 2022
4,456 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Lyle Lyle Crocodile 2022 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن لایل لایل کروکودیل 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این انیمیشن به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان انیمیشن خارجی لایل لایل کروکودیل با کیفیت HD

نام انیمیشن : Lyle Lyle Crocodile | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,کمدی,خانوادگی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Josh Gordon, Will Speck

هنرمندان : Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley

خلاصه داستان لایل لایل کروکودیل : داستان بچه‌ها حول محور خزنده‌ای می‌چرخد که در خانه‌ای در خیابان ۸۸ شرقی در شهر نیویورک زندگی می‌کند…

(بیشتر…)