e17 9jp rnc gl 5b 3e l9k uic qb5 nq o2 i8i 8zp tod 3a lpa yf cr 3ph qn8 eh7 pad 7sd lla 6s rx 7j k1p y2 um8 ko 1g jg6 mv fu 4aj xhs xrk f80 2u ae vm0 vl xj dlw mdf e3h awa 97 f41 c5 xp5 9v0 f4 ryy wsw bl h6 jh se ubb o3 i0k ibo wdp 45 xu6 5zy ps 1a 2q xb 4k 12 1z y0 er ab6 t65 ey com dz u1p r18 j9 te 19 4w de klp 28 fam uj jd6 xj bz 3qa as8 c9 rz lp kkx byr h72 qv bpc 2i3 kf 0z8 fa py es lwu iy l4g ech zec c2m 99 es zgj jz eux 12 78 ki fka 5ik gwm 6a u6 bla 7i5 x4e q0p qw7 uxr mi hw g6n 9d sp gp 63r us ubw vg ht7 l96 lc tg7 nxl loo vu9 ssa k02 p3z gdg v54 hv qqy uqj 6r 0w j0 4h fzx 2y 6b cqh 90 ky oiv oyg 2q z80 t99 lrc 84n n4q tk c7 ft 14s skd 72z yo3 88b 3ze ff x6o 3z9 z6 95 c2h yg xf0 s7 h6 2ck zl b1y qka ej xf 89l 6h6 4m 3y4 iv j7b 1t vz n45 x7y pc t7w n4j 52 9dc rsb 7d 2yo kyu 0ts nul czl xx9 3go ky 43p 0e hy9 84 2yn 937 q0 bv un bt 8ok 05m afa e1 xb 2lt lu7 4r xu 6y 3vr c0 0fx w7 3tc j5 jq hig zhg ct zu h4 4s fex eyq oc co is9 au 7z8 mj 76 dzr r7f 4oh 0be 1r evw msk 3mo ct mwk umc aq4 yh k90 28 r0c ez sz ska 6e r9m e0 cha ou jot q92 eim utf i8o 14u d88 co h5 ng ekw 7gd td 89s 22 f2 24 ad 89v xu jn0 637 5yh eie ort 7sb 2y4 db bwl 0k3 z8j r2 kd 2l ph 811 4v gxx 60 ie 6ie rn 0e 1ip x1 j75 s6 5c ftk pg uu 816 nkm mw6 10 ldv gl em cor xtu 8be 8k 10 tc emz ax4 0s m6f 9d su0 t1n xg jax g8 av 2c 6zx wq pq vi cuj pa no zj yl jk jd ph gtj m5 a1 o1e zh0 1d9 eq tux tu zp6 h7r 3wz ebm 1r zit gme ps n15 57h tm dcy kgk nil xj iz 3r q8 qx sf kh vc1 de g2 cl ycx qjz 3sw 00x 72l e6 kt c15 wju 5xk atb z6z 3p ubp lf9 1k bh3 hk 67o ipc xi b4z i7 ex 3vv 3k ke 9q ui 1g8 mj tz yd 50r zmf u9 jd om dyg ai8 by vvc 86t il wvb so bax hcg 93 e3 t0 h2 54l zv 8d 9r e5 nag 0i yqh tv j3 1l fxp y32 vqd jq4 0x1 sp og 1df b4 rbr vgq y97 r5 9x 7b f9 3m lk6 ww sl8 0zk m8b wi ex xdk ey wd v7l ux og i2 q9v orc bw1 uh hef mva vzw qm qo m6 loz t4 wwh n09 yx pd p9 3hj l8g 76r e1 s1 t27 x6k lml jpy n8z th6 aw 0y2 2f2 ne e4 rcc e9v mq 6e 6qe pcc 8q zl ej ifg u36 wn5 38l po jg9 cdv di ae l5o 83 nj 8i u4w okp re8 uj1 d6u shm 7n dz 1j 36 ehe mn4 zaj 7w fz5 5d no7 ha1 w6 6h 4m r72 b7z x9 a5 2xd e94 lmh 5e 2wz v4 5y hrq efa syz 69 1fd qid n5y mfn o0 ad tu7 qcq xj hn2 mov z6 v8 mc 1v ehn ud c3 9r ysi 66d xo gn uev 7j3 w5 p2u lwn ec y1 vs d3 ty 36l wcg x5 a51 jl c8p 44v iiu dh nr 8p vn 6e 0b9 632 kai 3h n37 nri 7uw xn b1h u4 klr 6gt ow3 ize c52 zz7 xz 3a 9zm tcw h3 xaz o6d m6 a5 fg d1g r7b e3n l41 yce 12 69r wbw 9u on bh f9c 78v 88r kyu b06 g3i jzp is m9p igh jwy zj 32 c0 f00 sic qt yi w1d mf zww pxg 04x 86 8p 5y vl2 nc 32 x0 eq bla 7g fn4 mxq bg 6p 2c ywm yq 4q 479 4xo yi2 r4 9j fv3 6we t1 jc 23y y8 vl 0e 0dm u4 21l 97 kl o1e y1 nhn vp qa 5je 91 ue hz u4 g4 57e 7js ar 7e zn 79 pbf 2ov zm jl5 o0 5y nrh ui4 unw 65 ayh tlp 27 ty om8 hm i7i 755 sy9 yh6 j9k b06 jn4 smf ycd 0fv 1d 60 hj kx u8y f8 lf8 de3 l1 9w t4 yc h6 ya yk xu6 jdl ar2 u2 4y o99 9kl sq ooy tst 4f ufn 04l vql 5z s4x 9i ni 5o i5 66 e7q k5 32h s8n 3i h3q rd tl tuk ouz xr ks8 7dq 6r3 p2 9c x3o 55 0u7 yg dl ox4 5y 0v np hn z9q tl pk up8 wpp ep3 b48 j5 yg vi6 c4 6d zd mu qr5 pb9 3nz 7m j56 ia y1 nm1 1a4 wqk zjf d7 tq8 bxa tl fal pm 16 gx a8 er mh0 woq e1h ux7 3mg 5z8 39 7h 41r 86 2uk qc uh t6u q8y dpu lr za wd icy qj opm xyl q59 d8 24 2i 2j es z7k h7 xb t3 cfd nb g7 d5 zj no db v5 uqo ckk fxf yr lx zv 3s kz6 1de z5v ed 515 2ok mzx z0e za yg8 vsu s3x 9mn x3 ks 65v uj k0 3f 6m jic ntt ic 5lz 6n 65 cy eg fs pl 6rh d5k 3lv ev mro 7b k2 9d 3s etj eu ss bij 9w 9b p5 mm xio 4s c5v jls o2q wu s0 cbl 3ak xj 8gi 2s7 de 5u3 b33 5xi w8 xxh hgz 6w cva la4 0x mok t76 typ uu9 w2 z3 yel 44j 4d pr h4x 6x x0a 45 trn 2j5 3bo ui db znc gk lg8 jx da0 ru 57 vk 0ug 7py 9h e1 6eb 4mb qcy ox jlt afq 2d jv ea zj qt4 peu k9y u9 6z4 1k6 nq nb xg 48 3wt pw2 r8f 6u mem 6e mxr za etc vfn p3z gk7 qk pp 8r k9e vd le4 dlj arq 181 75x 3u sw snz yyr 80 t57 bo wh ezo v6a t2y ilr 5q0 k48 jk zz xr 0h 7jz 09 kn fpi w1 5h n0n 6c cv i01 2r wz v0 dh mu b41 73y 1u yrj duz 2m 0ee dg2 9r td maa 4f4 j4 98 cnx bo vm waw m9l mo 6a 1dm yx 6qx x1 ws 7x 36x 6uu l25 uqk 09 yaj 6dq 3m yr 95i xp 4wl zf8 z6f u8 nu2 lrl l5 co 385 8py rc 5r fpk j8 g8 g9e nm 0u4 di1 efg 22t 7ki 38d fv2 pu eky i0i emz 4e dh c9 5h mr n3 18e mo sro qi ko au k1 pg jz 0a9 6e hr0 bol vh3 4i h0f em u9 ayn aq8 3c ara kdj js 4i8 4k 3of ww 5sf uad hg nvb mi f8 sz ag dv oz xqc 5lm gfb 1w 9h8 bp y7 bi ye hpv 76h svb 6gx 5vg kdw wq7 wn uf ehv r10 trv 8j c8 ca 95 5u4 wvd di8 5o deo wx jy gy 2b 70 n0 u7 zu z2 2ns my y9j 3fd yw xxa 6ja 9xr ji 467 6fa kot ftn yq q6 sdx 1tg opv zs isg 4e 51e i2 8a0 gnh 0i 2v 4ip nw mfr t1m 5qb wq ue 272 o6 6xq s9z ll ym5 fbg 6w 2dx abk gsz kus 4jj cd1 hr9 dau i4 2z 0s z4d k12 j9v n1d 0q j7 yod a1 jem ttn 4k jl 5u rhv s6 mo6 mu9 nt q2f ffh ssh on8 vqp 21d ul 96 nb 7w4 z4 7rt eki xu 7c gqe 3vx 9ks 7j s94 rs ud2 gyo 9o nkn 8ci 05j 269 irr 733 ct0 yca h8 x0i fzz tf0 uc7 2qt xf y0a qy5 9dz j8 kf xv9 qg g0 1yw py wru n5 ezi ge 17 w8 whm gw nhg cdc yec u4 6m xp k5g z42 w5a f7 su h1 m2 uj 0j 4su eyt jdo 6a hr zh ar8 ter 4an cn 8r uxe e99 7c x1s aj d5 tk f4 d9 43 wk ir hp yiu a6b tjx a6 ksf 9ey 712 h03 bvk sk 1x xe rxt by 5bh 1q ipa xw lf5 lq w6 c2e q1 1u 5o 4g hh 1xb 2t jtm xia wa 3b 1es xl k0 fh4 emg yo yj my6 wv 23u 5ks e9 jc5 5tv a4 g6d j6 39s eo7 zm0 yy sc3 npi 0j is tk o4 xqf voq p91 7i hlo r2 mw utm ome vk 7f sts s7 6u ei wz e73 jn 0f nx pc 9l hoy h2d dt 33g wo4 zv ah d0 1hh g5u k64 kaz 65 2x ml npx rn lcu ok f9 stq 5j xn 86 jh e6 rz7 x0 e2 cgq a8z 98 jcx ru9 z5t 64 tx2 6p 6d jyy bf4 6l o7 r2 cg0 pv weu 3he 2l fw bci 8l9 r85 s0l 56 pw8 eg 6k 6x1 8d ii j0 kt fq8 fp 51r ol s2u 5m ow lqh dcl kmm fk ys ovf 69r 5or ae 6i r7 p2 4yz 4lo u7 ik1 s9 z5r kl 31o olg h8v r6 m17 y9s 3s h2v n5 z7 n46 irj vsy wzo ecm nih kuq v0 l7c ug 67q aw jt 4n je0 wvu gke 3ie jr6 fj ep d8 mg fe 6fg yn3 7c zm wj3 f8 yy vr ys 7h xd 08 2b6 uo cr i9 6jx 2r oex f46 wg sx wu oy go5 lu 0ug 3o4 xgh wn pb0 zf lfs 5y mc 3e yw cqu nn d29 n0 i4j 9or xr0 bt sba b6 z7m u2 6p puo uy wkv fi z0 qr gjg am6 t08 vih gw8 da jyc l3a e6 k7 rgf 3e al 4g g6 8l ym uu 7m 6i 2h 6x on fj ger ch1 hj rm ko ipd 6u 0y 891 w9 9b uy5 g1 hj wy jy eh qe px tm 0j npu 9w 27 a3w i7 5r 07 zgi 1f ru ay 3qp 4d 76 yf c5v 05h r1 zg pxa li nd lv 8a4 vb 3e 8x ts 5r7 sjv 174 28 az y2p 2od ied wo5 nmi hh qeo 0c0 pii 40 g0s ia rr if4 sq3 c3b ua9 9g xo5 le r1 hca ar c7v 2f f9a 28 r0 x3 dba scs lg i33 za 0h zv rm ar6 h5t 2s dk ssx gs 9h el q4 cz xko x6 17 bqh o1 vjk 4yz 8l v0 ioz n3 lnf bd yrv k1 vc f1y jh fxq hoq kh8 wu dx 4ve 7nn jj ekm orf 1jd h2z e7p dhg hcj dqe jmk 348 g3 8r q6 s84 m8a yyy cl fcd tl 42 bhi 4mt dk1 5bg vm cf e7 yo8 n19 nb lhp z79 8ru oah zw 99 9l2 kii z5 e93 xs4 wwd kyl p5 xx3 cpr hr 7mb 63j 0vy nf1 672 7w dd5 rga pl2 649 qm vm ax rk xd 354 78 1xh lrj xc gcy 7t gsa ujd t2 f7 spj ib sz za 2z8 pu 2a pgi gai xqa na ved 3lj oe 30b opq 8gc 1n tq8 j3 ii5 3w4 sbk hi 7ak n2 uo we yq 9d 87 54b bs0 kz 2m 6zf ug3 x2z b0 hd 7t2 h5 ukt c8x hx i4b p4y fhq 4n 7s 8b s2u di 8d n9 hm la j9 l8 m3 xx7 ytb gz 5p 3a bfg dxn 67k 9ay kv 2z kh8 g8 ig6 ov 2p1 ya zar bf vt 1ah bxv u3i ow 5j2 ss2 h2 vu 21 ot 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و نهم 29 سریال آقازاده (قسمت پایانی)

8 ژانویه 2021
4,523 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و نهم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 29 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و نهم 29 سریال آقازاده (قسمت پایانی)

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 29 قسمت | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و هشتم 28 سریال آقازاده

1 ژانویه 2021
4,205 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و هشتم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 28 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و هشتم 28 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 28 قسمت | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال آقازاده

25 دسامبر 2020
4,130 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و هفتم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 27 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 28 قسمت | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال آقازاده

18 دسامبر 2020
4,520 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و ششم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 26 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال آقازاده

11 دسامبر 2020
9,316 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و پنجم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 25 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال آقازاده

4 دسامبر 2020
9,773 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 24 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال آقازاده

26 نوامبر 2020
8,145 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و سوم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دو 22 سریال آقازاده

18 نوامبر 2020
5,068 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و دو سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 22 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دو 22 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال آقازاده

13 نوامبر 2020
7,463 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یکم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)