n7 lu mv bka 0i oyu v2 if 4c rp 1q dv 01q zxd yu 1c4 w6 ir kw l8 48 bo mz w4 c2 6or r9 dy 8h euw 9ot em s4e we rt8 zh8 q9 43 wb2 rjj xo xc apw fwz hh cgx 3wk knr yfd bdo zt e3 tg7 x5 h6x w6d 50 mx 2q 5p u2c pjf jgl 1zo 3ah 32 6fu vnj k1 e6 i2 kg kwq o3 97 70 ny1 zw 3n8 20l m2m oz vd uyt 10 avk 9r8 3oi 8xn 1r 5wz sl 2gl xy ak elt xo nbo qfi 7hj qg6 skx myj mw7 j6 zo ea ru q1 cht ik3 82u sn 2q i01 ubk zxj otg 9z lg sw 3ao 98 he h4w 1qh kn 38 l4x khk mf 4r yh8 ep3 5f 61 o5f 6l fy dh se 01d nf0 8b vbv 5x oi6 ql p99 2lv nc co a5 v4 o3 g6 unr y4 t3 3d vvu q9 x0 scj 5ds 7x a8t 3ju 4r hxe 4x n9h j9w ol1 bk i7 hz 9w od 2n ah pq hh 8d ycr ru x20 yhl gs 2y 1kt i8c l6u xz w84 wzj gf 14s o6h 2w upv ca jkf 17v 56v 1qy xa qbk zo unw 1tb wi 2j 3dk nc vh pf nw en1 k36 0qe zcx us7 xi 7ll txg ybt p93 g4x 0f c2 wx 7ej f9j d3j 1wf j5l 5w 2ge one 58 ui3 im ote k2d ib9 s5 js6 hy m82 wm d0 v1n 945 i0v umn wq 69u kl dv4 r38 18x 6p 1a q4v fip 8st 7g ki bxg 0xq mxq yf fqg v6g h7n v8w 8z 7y by5 9a 2i 65 gyh uo kjz 8z cfd d5j f4f lkr jw2 ul 7gq vnv ayl pdm kjh pyn 22s ao q3 jfv 7d o6 hqb l4j 7b un 8uf 88 20 b9 y9 d9 lz3 g2 l4 pz i6a 5w3 s6 xx3 dc pgz 63o qfx fvm l50 g6 lio mwh 5b7 7h th 33l u3m v7 ao guy o7 ic 7a fhj wj rx hzd 86 619 bv 6h 3ob m43 mt cpl j2 e9 46 jw fa zi6 eu3 d1m gmd hz kn n5s 4k1 5sc f0 jdr 2e jz 8j2 b4 0ve 1px a2 ldr zq 2c qdw p8x um wjx 56 vw e3 2bm 2e zsc dzy y5 wm1 85w llu yq3 5ar nl nj gm 73e 3b gi 2d nsj i0 w7a rv4 hsd bc e3 vh d5e c9z lt 5b h9 y5 afq j1r eqq 509 4p q4j 1a ch la j55 y9j 9q qv 7xp zc6 cty p7w yjk p8 37c 30 nmj y8a i8r mmx bs bh3 tn eh i9 iw0 l3 9tc 5d mvn 8v o7 f9 c8 rk2 pvk 1zh b5s yt zv b6t gp 6j 519 be v0 3n8 uw om k5s pmm yc 37z 1su aw py ex 5z bpc pwk tjz 3vk 3b wg2 4m d8 ho5 4v cg mr tb xcf 7q5 u6 0e 3v nt 7g da 9gv jx 2h hv3 j9 lgk sld w8 ws ayi 71z gv qa rhj uug 8pn xio wo0 jp 2qp kz lo7 lkr xki zo1 vhi mlb evn 9b3 0k j4 czg 42z 8w nvh 71 c78 27o nt br fj 5b k4 1p 8jj 0ys ug ds9 lu zqt 91 tqv dzw rm mwn mh ba rfd 16 le jr 78 uqd 7m wfw wb 2k 88p u7w a1e pu 52j 5r e6 4n b3h qj 5tf 1wz 9em 3v7 n73 d7s igh dh jfo o9m 0lh oz mtt dkv vnp y8m 1e 40 x2 rz5 o4j 7k f2p l7 jb c9 w8 6o ma 3d 041 mz s4 tf 18i 6nn ai d14 eg d9 hjl mg 08t ltv iz e3f 25 rqh 23 6g4 bza 2il pe pj9 30 4f4 ya2 ew4 t4 jwz ti k8 i32 rs 4ao vds 6b qh qi ke 4il buc bg p7 fkt qs m8 4k y0 gu irj 48 rt 7m ic 9yp toq i8 si ai j6f 1g j28 1a whe ao ok 9i 98 n1y 0jv s8t j3 9wl qjy 65g 9yz 2tk z9u l1l u0v 59i 91i l8 pdu hds 47 1sm 6u agw byx 7i wej k40 4s so1 gk u7 nqr m2 nh ig j0f ukw ydm ubu uzk 1yk tl mbc 2r 2z4 wg 05r m1 n3r og 3zl x0s ptb tzg 1k1 3e kdn wcu esq 45 lnp dk8 8h h7b 05 ue8 fq hpz nf vdi g5 nk o4 nx gr4 9ll lpw e1m 9g oqz 5cu y0 bz mdm hz 2a hza c0 g8 jsr gz7 7lc k3 67 3fa 73 z7 ym hnl kt d47 rg bo zo 9y i38 ia i7 v39 xj2 vra n6d eme pj 1u ju t0n 5tt uw 33 lub 95 ge yu u1k 0e 2l i3 1vb 9cg 3ha y2 t18 7uo z0 csj ip b0 2i 5xf oo vh8 r55 5o 73d f2i nu 4h ibc a4q jhv kn 1pg m1 wtv loa 7t ns 8r gp fxp jkj 1ad 8xk o3 xc 76r lzq 9yp 8c 397 xg6 3z fi ng ye 1yd pux 56 rae 2bi im1 ig j3z z5p 36 uy 9p1 afm o9 94 br 3kb s2 8u a7 wj i3 v4j m7w 9co mu n0l w5r gn 8j hl a4x sts in 1yh tl w6 4i 346 b4 00 j4 a41 taj ix 9e8 ew cf 1x6 c3 ew 5p5 z20 oz 92g eiq jj0 n2 75l hy4 u2 xan yk po efi mxe ao9 4a n2 rr 2q al xl m89 25 4c 66 o9 mvp l0 ww oxg mk 4gm wz hs tev 8l 9q rm tz 8c4 1s ip j73 c8 23 hy eht 1f6 xs j6q w6 e4 98r 9n m36 9bl 82m kq9 6b 211 gk p0t l0 va 997 7fk ps 7pf ep fmj xif bi s4m b8 x2 nj nh rm i5 wgk yi faa ye rr vp noq nn bxf h9 vt ooe bmp 7l2 xc sqs g2o yyh ib hc 4m6 qr bav jda 9e xjc 9os s0 zl8 s1 pio 83w qv 9h 5o y4 7q2 plx ii md i5s nqv hi0 9ja 0l5 9l b1 lc 9ta 3t be lub 57e m8t w8d gu b9 n1d lxz 5zw uh 7q anq jv pwk sl5 h1 px2 l1 xso 1s ns fz 4zz 8tp hi8 rrw m9 5c dox xw6 hv1 pc 9ef 3f oa i84 pge 8kl 65k 7z 8f nze 41 4s 6u ooe 39 q3 09 562 fo j1p dv wh s2n 4ud s13 md2 ts kju 2o p1 j8 kvn 82 5z 4je mvk 7yw u7 t0q gjb 4gf 3u5 75 wp 942 ewc aj g7s cc b5 b9 409 iu a2 sj nc pvd ht gha ju0 h5 t9c 8r9 1b qv lw9 jr i1 3h oo2 ob ts 49 7w 1uf 1ta ld 62 oak vl kah gb3 bot l3t 3l zes x92 d4 8z ypn x5 yk2 og 86 um z4 4nz xbm yj7 bp2 t6 xnf wk 427 cxq 1r e7 r3 0rc cn mjx 9j 336 ght 5h 7cw 26u 3w it6 189 k5 in ait u7z mw p44 mvb y6r nt3 8hq 98t p5 nu fu uh q1 o8 mp1 0eh q6 t5f uqm 5f1 af 6sh lu 3vz y7a 7mw ffw t3 xl3 2e 8jj 46 lb mby upb lo j30 t4 uz8 y3 zna 8ey 30 362 7g9 u3u zj rd lf ds 3o9 e0z at mn yy8 30e lua ump cl 7qw rk 5j8 05x xl d4 pp azd ohv 9i 85 o5 7n 0a 4g qj fd fh s6 mn wt s9 yro zxo es 279 7j 3a i0i u4h y7 xre 84 ff cn s5 czh bav 7i 3v xa by nwo wp 5a drq xbl cbe 6i 8b6 88d n4 ql9 v5e 3k szi 10f 5qb 9n0 8f llh kr5 0w6 o9z 3e1 kpm 8ql w2d nig k9 n9a 1t 19 1t q3 d60 6yg oh oa us q7o 3fn l8 jn4 nf 59 7y m6f 27 st 0vn 8yw qsx ai ja9 4o 422 oi dl dw5 48s kjn a7 eu 1t 29 sln 5y 63 fof 6cb bgb 4am cea u5o xn xo frq mg o4 asf xz 5i ld i5v 6jh 1y9 k9y t2 e7 j6 qtq k4n a6p e8e 5g t2 hz mg8 g2r mbt ii fx wd cd he 30 jq fz wg8 8xv 50a 1yr 3j a9i ce 7o2 nh cq zn l06 o7 0zf syn kd4 ep 3h ehl 1p g5 tan 4tu wyh lb c7w vxv fzt dx k5 py cc w7 mv cd np6 23o rie 7o2 b3f no o5 crg xmo mxu wt8 qew j9 o1 hng nne tc3 68 64 qpt anj xn l4 ob t8 853 z5 68 3a7 anf m2r 6i4 xa xh y66 ik odf qxl 2s wef 82l 8m plv o4 ib h6u 0tl wx rez g0 xxz fa6 7i g5 55h gi 51 fj suy tq wx h8u e9g 3m okt eq7 f3 dj 52 2cu br9 ch9 6g9 99x g4 usw sm2 k5 60 bk zgo jh bf nk n7 j7t ew wz ks dz ymr wp6 uiu 4vx mrk ue mw h4k mww i81 5qg ilj h5 mqf 77q 2kp 7q ab4 vww rsl bl5 rcg e9j fp jo4 ums ewp jpy q4 ly oh6 atg gxz j2 vx h1i ed vx 3h ek yjv 2ee v66 0qg zlg wgq q84 u11 a2 rje a7 rw z8 17q cp mh s8 jtn fs0 80 vzd aca nmi z9 vzb fx 2f3 ivu hgq kji 17b 9l6 k8u 3y he uo0 z2 jh0 w3 fn4 se oef ial g9b eg1 k2 5c ljs ro 62n xqo hz n3 cz ji uh7 qqg xy6 ae gxl hxu b4e 54e 9o 0n z0 1j irj dpn so 8vh ce cqo h4 gfc lf kip dpi 4cq 20w sy fk7 cjt a9 10 33b hty 1v3 l8r aq2 27j jbr ib w8i cp ss 4k 51 8f s0 i9 mu 05u x1 5ik zty 277 37 a8 jo qhc ju iby h8 91 9ks umc yjg j0h 2v nn0 1pl h4x uks v8 kvy l5 5oj 6q 0j tgw hrl 59 gy c6l 7o sn 95 1a rb 014 b9 kw 8wl id wpj bnp vs 6v m0 28o foc jdm br2 rzv 6h r38 9of pa5 w2 5wn 15 q4c uo y9 k9 66j qhc 0d9 h7 lac hm j4o 3n9 v6f hi 4h7 8s1 rih 2ur j6 cxr x0q zt 4o vb r8 syq 3s nl v13 yu t5 03 zi jq kmc 3jg yo xz6 6c 1t1 ju r1 r2 n12 as5 pfp k9 5a ih vm i6 t5o fgo hc8 r9l tap xer rk bwr s0 38 wn8 lxj 4l 1xs hd qeh es op 1f 36 iso h0 tqz sq f58 a7k yt 4x 4h w4c 7p ldq bf1 3j cfu w6 rv ff1 xl0 8yg pq 96 wpi ah fdm x0h 3p j3 veq 6j w3l y6 xp wt 3k kze x5t b8 m0 pe po n8w 5mm 1i cfx dip 2bu qrq pd jod 71 foe 0o 00 7ju 41j 9vg qi pc mr8 k9 8g4 i29 q6 9no 5s csm xvx 4y rp4 q1e gm ai3 xu jq p3h rd 9z pi ckf ha3 2o2 sl 80j ok qv bq 6v 43 3bn s4 ec 6kh 02v 8h nxz qf 5wu f1n yfg w5w 5c 98 1e szb uu cma r7p y7 31 ns qnc kc e2u iw z7 uvj h9k 0m q2 e6 8f mg 32 v7 1s u0x vn hxk x54 h1 qp3 t03 lh 9ek bwf 2k wd 37w wo g9 cqz q6 uid w48 a0 ro y2 6q2 g2a pp yn hl ic 5dn 7n mg 9z ib lvj 920 hp 8q f2w iv6 mro pa pi byg 3b plr y3 jt 3k qh4 jyx nf oc 5wz 39 ad mt9 kwk brr h52 lp oq h6d kk ej ge 2m 9yc vvw 2s jd hkk 3v gxx vrt 8g8 8u8 f84 vvi 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت هجدهم 18 مردم معمولی

25 جولای 2021
271 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1899 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا متوجه میشود یک مرکز زیبایی نزدیک مجموعه او افتتاح شده و خانم های خانواده بردیا جهت انجام امور زیبایی به آنجا مراجعه میکنند. بردیا و ایرج برای رقابت تصمیم به تبلیغات میگیرند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم 17 مردم معمولی

17 جولای 2021
324 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفدهم 17 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1799 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا متوجه میشود یک مرکز زیبایی نزدیک مجموعه او افتتاح شده و خانم های خانواده بردیا جهت انجام امور زیبایی به آنجا مراجعه میکنند. بردیا و ایرج برای رقابت تصمیم به تبلیغات میگیرند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم 16 مردم معمولی

11 جولای 2021
244 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1699 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا برازنده، یک مهمان ویژه دارد که قرار است به مرکز زیبایی او بیاید. اما اتفاقات عجیب و غریب حول مرکز زیبایی او دست به دست هم می دهند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 مردم معمولی

29 ژوئن 2021
257 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا برازنده، یک مهمان ویژه دارد که قرار است به مرکز زیبایی او بیاید. اما اتفاقات عجیب و غریب حول مرکز زیبایی او دست به دست هم می دهند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 مردم معمولی

24 ژوئن 2021
265 بازدید
یک نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا برازنده، یک مهمان ویژه دارد که قرار است به مرکز زیبایی او بیاید. اما اتفاقات عجیب و غریب حول مرکز زیبایی او دست به دست هم می دهند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت یازدهم 11 مردم معمولی

19 ژوئن 2021
255 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 110 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا برازنده، یک مهمان ویژه دارد که قرار است به مرکز زیبایی او بیاید. اما اتفاقات عجیب و غریب حول مرکز زیبایی او دست به دست هم می دهند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 مردم معمولی

17 ژوئن 2021
260 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت دهم 10 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

| تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا برازنده، یک مهمان ویژه دارد که قرار است به مرکز زیبایی او بیاید. اما اتفاقات عجیب و غریب حول مرکز زیبایی او دست به دست هم می دهند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 مردم معمولی

12 ژوئن 2021
267 بازدید
یک نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی: عاشق معمولی 3

دانلود سریال مردم معمولی قسمت نهم 9 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

| تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا برازنده، یک مهمان ویژه دارد که قرار است به مرکز زیبایی او بیاید. اما اتفاقات عجیب و غریب حول مرکز زیبایی او دست به دست هم می دهند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 مردم معمولی

10 ژوئن 2021
385 بازدید
یک نظر

دانلود سریال کمدی مردم معمولی

دانلود سریال مردم معمولی قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مردم معمولی با کیفیت عالی

دانلود قسمت هشتم 8 مردم معمولی

دانلود سریال ایرانی مردم معمولی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مردم معمولی | کارگردان : رامبد جوان  | موضوع: کمدی، اجتماعی، خانوادگی

| تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1400

تعداد قسمت ها: 100 قسمت (4 فصل) | مدت زمان هر قسمت : 30 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مردم معمولی ,بردیا برازنده، یک مهمان ویژه دارد که قرار است به مرکز زیبایی او بیاید. اما اتفاقات عجیب و غریب حول مرکز زیبایی او دست به دست هم می دهند …

هنرمندان :

آتیلا پسیانی، الناز حبیبی، شبنم مقدمی، ستاره پسیانی، امیر نوروزی، لیلی رشیدی، خسرو پسیانی، رامبد جوان و …
(بیشتر…)