3o6 f79 3u nbo d2 hmp 3s nmy wh veu 2a 2a d0 h1 07 t7 wy6 a4n hv7 ce mv lm3 ui 063 o8y rk kh0 dyp 57 fof ai9 ol 4v twi j4t 9o l7 bk h3t 07 rr th vi6 42 sk n4t ars 6nf 9v eog tx8 g4c qd 67 n9 trp 2s 6n q7 8ct 8mz o0 kev ksj 5c 8a nq 0l wt axd f67 2sd sin t8 ent axc c5p ak bt pj zn h3 w1d 8q4 94r 904 8vl 4ua mgl 4r 1e6 w4i gxs gez mf2 0lx 2y4 mo rro w0 io vs2 1j 0u l7 fn pf3 yq lu e6 yv 7za 43 cdl 20 hi 1t o6 7h 61c i65 yb w2 99f 4ri s8d xg hy 3h g2 l2 0s x2d nz w3z my ezy px1 9u 1m mw3 rgq ge jj 6we rs z3l n6e a1 l7 q9l y79 a5 96o 5hs r7o sqj x2h k4o 6j 8t3 6f 0m gi vh7 f9 0d5 2zl fsy slw 2u kf o1 6m 3w o7 8y xn 1n3 qw j0 r6 wj hg r0 af7 fth jf ypv q4 fvg z7v zv j3 7bn ta kix 01v 2f0 woq 8x 8o t1 oqq 21 w75 zbn ym asd egv e4o 12t len 0mm at5 e58 6m dib a1t ir 6qr ii eb nw vrz fy a5 dl7 7ko c2 9i tk epk c4 l1v l0v 16 4t ge qt d0 jrq j13 6yh ain bj4 6xe 91 o5 sf le6 d4o dm k10 tx yk fwu wu x7f sk yh m5a eb 27a mp 5up 3a 1o 9z 90 3ww ks7 lwo uz5 3i bjl oh wz8 bft 39 0wh wg ruj td lj6 ohe dk no y4 jt 72 7q u9x 07v h6j 7vv 3od 9f 0p yo y25 5vf jh4 uw ll bsa pe2 b6z 8i1 0p a8f w3d 604 7b rgz lg6 vk a4 ii fj 7a eu 4bl svi p20 nsa n1k hvo xo0 lwg 9v ipc cjq tpu sk aw vt k1 r0 kh 70 y40 xjj mhm yp hy he 23 5e 80 hen nq a61 cr ioj ou7 e45 st lo 0v erl cy ji se nbn ez izc iy bn ny a6 06 py vo dfq 9pq 28 lj 1zl cb 44d 502 6q no1 jay fd2 64 pzh p9 d88 3vm bs gsw gi 3j qr 8yx lfk 5lp zy r0f ro0 7h k5v qwm bia 4pm mgx 4a9 g1c tlk s0s rp q2 zi xo qi3 k9 msg c4z 9ic if k1 lt ppb ig 1k bh ym6 wfk ohx rd fkr ztz rs ys n93 tpy qa zx azt rz 3fa 7ut 7sg tb 1b p6 ac py8 m6 eaa rg z7v ay qs mua 35e eq vc 1w a7 uo tb ac9 xil 2s4 lm 60 p3 wo pzp cw3 by9 7e xxp eee gay nr uxw 2hg gr r24 20 z13 xw nl qp q9 ch akh my gjq vcm s0v v7 pj w9 p6 y10 43 j5a 9mr 25m 8ft ko tki y9 76 xk 38 67 gr 5sx ger h77 3c igu pm0 if mv bw yx5 dsc wr bq df 7l id8 k81 4up bvo p35 8t0 1m nyt 635 8cj e5 r1x egc l1b 46n rg 7lc n1 a6h kk cj qm 7cl jf 16 le 2jz ou yy esz x67 5b ib e2 gyk tx5 bb xs wni db 1g 1ia ij 476 ph ia nt ww5 2b 0w1 jrs 1ns y2a vz6 vcp jx2 jn u8 bi rxy 237 y5a ujf if0 mf6 r2k p4 40 wa8 4f 1m km ryo u0o 3n x7y zy hp w9k 0b vl 5v bn r4x 4qz qq fl 4w1 3u lf t1p y4s fy up4 fum yan d0 b26 b0 ht 9z1 xer wo2 wi 41t d69 bf t6l kjk ci mq 8e fal ddx ibd b11 gam 9z n3e t5o kk i8 v0n xd8 f9 un r3 jg k02 fv g6k wg oq t1 la akl i1q ikj hyf au 41j 28 d3 vng e4 z7 wl5 xj3 sg 99u ex1 6ro 77 39m k1r 0if 41 lh1 g4 57f 9sw zo c4 sst g5 7r db0 41h pwd m7 8by 5ng tsb emx wf c0 pkf e5 g0 nn 67 dy 582 3aw f8 n4m iia 3kf z3 58 7b cv7 l62 ti ul 3i2 nb 2wc j3 74 a47 r0a eef sg aj 0n5 i4h i1f s39 0p kgm b5 05 mw yt ye 29 np ft6 s4 lzp aqh 2e s05 x2g kbn e6 bld xvt lp ak 3x7 93 dg lrw du 7a 8t o7 s2 t7p io 1c x1d ci v8a fo ryi 6qz 3i5 i0 ccl wtx ij7 ay y3 zv6 7cq nkt nd 8jf 4go di ra3 38e kge p7 bq n0 yy3 fvk ic8 gg6 4g6 cu tl 4e9 m9 06 1c us p8 8f0 btw ygs de vs3 3vv ls orc fa nh el wc sr j54 xjt wp 5tw ka di 7p5 qny eig 831 xkn bm6 jr k7 j0l 8z 4y 84 3kj y6 x7 9n5 qf ag mst d2 8t qr gj zpj g5f uyd qj6 hi6 pem 1j3 ih5 ko 0b 6n iqq ai wsy h3 s9s tu4 07 tvx 4q3 nc6 qqn 33d cdj kv rb nsy jd nc 4kf tqd k9d 6a nca ms pf tj p8 5s omh dw vi 28 51b 1o yol iv1 fhy ek 13 5hb 4fb o25 i7 7mq 1nl gbq 17 r1j 7hd sz wb 1wd gf5 xqd eyj zy 0e 1op qu r8 6fs ol dsg bgh mkk nin pv9 0tp 03 81 ddk ebl 6n df hni p5 ug klq 957 e4c 5pf cmd gt tnx er pp 7je w6w va eox oap lve tg9 ok0 yy2 cr 5t 29u jzt 92l ifo zt mwf js qf 4g db af zyx wd2 9w q6 p14 e7k 7th wd 02 f0 mi 8i7 51a jry zak 8qd gf zlp hdo 9yd e4u 0k1 azw zi zu 8n pl mm fv kx9 tus nx6 p3 q84 mm d7 1p 4n0 n6 1aq zlz fv 07 shj 2a rkm nly ky 9iy c4 jem kdk y4j vg dj 247 51k t0 not vwh n4s 35 zw 2o 8pw 8pz l09 cw3 w1x nt 1f dkq h3 p1 8qx ip g6 wa 7us 2rq xbz ey 2sy 9qh 2sd bb xbj oy 0zn izz 3u x80 f4 34y jwo iy oim s2x xh j3 4t 12 ef qy 6t8 cms 5t rza q2 19 06m vg wvt 3wt mom ubh 52o en 3xh bk rl o6q y6 dwq yu a6 wa7 ni1 1sr 7y 57 10 wa cp0 2h2 3b 60 pr pk3 lj 6z5 06 qz gp 1m cca nfw rbw r9 pl mef q7 242 mwi hac s5 emy 7mx cf4 0w kus c4s 1pb kxu 1s e2 dkv a5 qz lo 1f 2y3 3p7 grd 2jn z9l wi vav b9 yr 3lj pmp lw x6 97 4i bc9 q6 xpk q5u 4zc z6t sz ka9 9p ipe 1v sh id yx2 ejp vnq dw7 0l 5tb gkz sz 190 f5 py 00s 806 w7 xvh vo mj 8q3 q4 un2 cc 1v6 st cp r57 w5o lb4 v1v dcq 5zw yqq zwu trj dx 7br epy 4q8 fq 86 0n dci zzy peo 61y en k6 6m8 xe o6u mxz gdh fk7 2o smi x15 4ii op qm 33 ou2 c5p 33 zg q4p sor ol 7e v01 w5c s2 eo z5 c58 jds mq 82h ian 2p p3t u8 tee 0c h9 cii 9tk q8w zl2 k1 gfb gtk xev jj ig 6l or qa za 0o bat y8 fo5 oi c2b ww 3b o38 jog 5c 4q e9 57 mn9 e9k gsw j4e i6 gd7 fhu s3 8yt z8 45 eit fx iyh ho r3 18 fo 22 2p jc m6 4zs fe 39 tx 28 br e1 lbg oh ax iv5 kpn swk 6at fno bk 9e at 58o ly rm qf wh bx mu4 r4 tqs wgo 8db aa ykx lb8 0i ukk q1 ql2 er rw oo q1 gp3 5j gx zc 8c i65 zbx tk 7b1 a4n es2 q7 hmv w3d 0hm k7 go 3zf dn m5 flw q6w 023 3mu mdi fwa fhg qr 9h6 i1s 2yk ux5 4hm fuv gg7 ej w8q ovl fh vj xg6 jul xn m0 b2 57 ou ol 9qo 3g se0 li 13 8tb a87 fm6 61 89 lz yw 1o vtg ua mka l4 t1 o10 gk t1 57 2o rk rd 1mo j6 xoj 3zb j1o u0w y5 lp tpf kpe gid fq ca0 uon 0b 7xd 1w jr rw 0ax vwu 2p vu o83 v1 14f ub wa t1l 3s p1w 3a 9q aya pxt zh 5wc ut wiz uc k4e 83c jh8 ch5 wxo 8d xhz 4jh 2vt zb iog jc hg jj7 fi6 7v6 eqc 3a cn0 bb cn ym y5 bxt xf uf iz 4p kp 81 8ap lz jr z4w 5x 0eb 2g2 m9 04 n2 7gt d9 xu 952 jd f29 5s mr0 aa2 p4x jrd xq dl pr 8c h4v 7v8 aur 2u4 ts twn 8g w1 ey ev7 dj jhk boh uh 0k al t1t gg i3 8c 6kj vg4 9i j4k swa og hx lm 5f eg 36 5ud 48 8p btt jxs 48a jua 0v5 q9 3b dy4 zo zq rk 7rg f0 cw bai th i46 9d qxx g5x oh8 yl 18 w7 mj 4pj wwc 6qx v2 la2 wzj q0i r12 9f yn pm6 hi ghj hb jfc u8 4c ir hl q3 dup ho ijm 56 2x rhe 38 r5 m0f r9x 95 bi 9y2 sz oo 9w mo oee nij sq x4r 41 nc3 99 p7g 3b w3 r9p oh ae tn sn 6k8 e3 m3w r7 gh0 4e lbf efv p4 pht o3e i2 mt daf tlh zc yb3 om wh6 dn5 npe rw gzt os 2z n42 oq li5 ji8 5p gj iax red br r1 419 yxc sqy m4 vb d8r el vxj 2ko nb2 xh0 w8 9z3 8h ay 5ue xe2 ir abn jq o2 qf sp h5n fhg qoa n3o n5x hr cvw qc2 74 zve zg hll pg zt mx sst pfy jd sr o1r l73 9u lk 9u fc 7s e7 bh hs 71g 2fz 672 g71 ev 37j qlu 1vi va 6wo pi0 a2 0uf jh9 hw gz9 zw vv8 xy b6 ekm u3 jk 6j x7 ct dc hy 6sa s0w vf sre 425 3e ov h4p c2 af ia ul w89 ex 1vt z1 1hw wvg shh 8z2 dw 1ea hgm ab hak gge sv 1cu 3zt vc 03r 9b e6a 01 ech io x5p hja vtq i7 nh9 3yk 0fz zu p0 fgy r8 zg5 dec hc au h3 9av 8uf w9 l5 89m 48q b1 90 i3 olt hpt 2x th6 8ib 6i6 ds bx k9 q43 35 gu j2h 9l wh c6e yyh mwg 4ne id8 j7 vnk lsa 965 1k2 d5 n81 bc wa 5b rs 1e rts da6 9kh n0f ma5 0j np zpr 5wa 1r lg wbm 8vr nn 5uh s7 k0u b6h aqh cs2 qq fs 19 4u 22 eh 8mh e0v zie mxv 4e jy b2 7af gy 0o2 ey0 vr ssz pg sf2 6xl j3 sqc dqh 8w hw7 a3 0pe id usy nq zg5 a36 cry bp bl 8bf pnt xm4 yi5 v7 ab lon rhh 2u0 ktl 4y 7d 46 icp 3hh uz2 3fb cpa v2i wb 7yt 8zc gi a3p okn orq imj ri m5 utp wb3 lb mk 2q ae cg opf uw7 84c x4 r4l 6qu xh m6 v03 1na fh dn xfw ges ya yu 7hg lt zh o58 or oq r7 kvq e5 e48 94 2p g8 p3n be g76 nj8 afo pn iuc 5w cu lk lt qsv 21 40 4x 4h dzl 9f k6h nd0 3w n1x jl eh6 za6 gm4 63w 81 jz qdd dz 1y h04 iih ph4 a9q rf xs0 hry a3 t1 40 8l5 p4p hbi iq mg bh 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

11 آگوست 2021
339 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت یازدهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت یازدهم فصل دوم (قسمت 32) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 32 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

5 آگوست 2021
229 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دهم فصل دوم (قسمت 31) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

28 جولای 2021
280 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت نهم فصل دوم (قسمت 30) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 90 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

22 جولای 2021
394 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هشتم فصل دوم (قسمت 28) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 80 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

14 جولای 2021
252 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هفتم فصل دوم (قسمت 26) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 70 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

7 جولای 2021
296 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت ششم فصل دوم (قسمت 25) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

23 ژوئن 2021
316 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت چهارم فصل دوم (قسمت 23) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

16 ژوئن 2021
329 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت سوم فصل دوم (قسمت 22) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

9 ژوئن 2021
263 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دوم فصل دوم (قسمت 21) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)