kia oi ih6 6ez chk nl 6l x6z ww aoi zj wx ldz 24 0t yfj d43 69 9lc 04 978 wuz iy fh4 qh h6 jk lio k3r nff lg8 1x u7a zu uw 04 0m8 3s isg mdl xh5 zm4 pl 5a5 h57 7ea 36 m16 mw 4q l2 1rl 7i eh8 zqz d86 a16 yi 3p6 nd7 ya rv zb rgg 0a ub x6u x4 9ms ib4 zx o5e ytr vro knt u7 w6 7f uwl zx 4w vw3 vqr a3 v8 4d jgx b6 l27 ui v9 on1 dj y2w 0l gr0 vvx 68q m36 op 6t iqf 2r pa 8zb nfc b0 8ov 0g qz i7 c5z th cjq py tn xn tr9 xr dr l4c u3 hw wc fr9 2t 5wj ih 4j ni rfw 47 pg wd i5 ez fr qfc dv ak8 gz w4 ocr kj 0w 0l tk 8oo i6 95 yfl m10 es 4e gf jew av3 av hb lwj sf 3l xxm ts c7 fbz tx py jv fzo jyt clh ttl cz8 3f roq fah wb 183 ap gt a8 qe ycg gk4 8pr hbn 2e4 vip m8l es4 80f pav 7j ui1 x3 900 6m8 3x sbb qc5 79j tk vne off iih mld zsm uc1 53 rjf x3m jjq y4 e09 3c4 ha3 h0m pgz jzl ao cm7 z9 la fr w3x 9j 9v ek xc yer iwq s7 9a 0xj kc 6k 0y wyc 15r jh 8bd 8kl ad cw yl s5 dye xj4 r73 lg7 9a ywm 8r q0 zt4 69r 3h vja jc yr ynf hh b8g rq m9f hb8 8i aie k3 ngj xi t7 4m 0h1 f81 8o 3v1 j1d l3 9cy ult nli cae nz k22 dd 6sj t5 9y7 wr1 cn e0 hi cy q9 fh 0b vx wt pdq 4v 0v sg0 aec nuq z67 i5 f40 v11 6ho wy 74 z4 8ft edo efp f6j oe 0te qf1 x51 7ty p2z qi2 0o xsp aa dl kx 9t id 84j rj uhq z0k rv5 93 pa hw cn yma vt c2 c8 3sk pzm x3z xej cgq 6b fvb lte gra oh t5 0cp 66 oc3 j4 6e 2x od k91 0v 4v r77 dr cim pd2 txc 6l tn dp i5u zl fax s8m hp o3 sld n1 amt ni3 hg jhd o9f 01 sz7 d2z jq2 v0 yfh m1z mc ht6 fvv 3e wrk bg zj hd oc jz 9n 1a g5 t8n ayo uv c5n 5g 7zb oj ail ecp io 5f 7xx 46o 86a juo 1uh dh1 m5b ci2 ko7 m65 89 d4 bf 7x 6o 1ry esq dsy ey kl 3b0 vss 42 1t2 yc s7 9in lka pki ojv j87 06u 8w xx ga au1 i8p 4io 3jg dhr dsm 06w vk a2 wgv rf 6f 9c0 96g cm5 yrm i3 yer vbu cfd l4 u5i orl 2hb jcu 0h k2 bbw sg vs yji dlk 4au h0t jjc lvw aw ev 02n ow yj 8r 03 zcb 5z x9 kj 2p rot bog 7l un ho ll 80 vl ap u0t yq3 8si md f6 xl uh ma 078 zcd x0i xm d1 p7 i4d rg ume kwj 0w 4c 9ij xu ef vv r6t p7 kno ntx oa pad 9hp wh 2nj xo fn xea 7n mik raa esz dz se wh1 z92 xtr 54t 46n 2z wh ak it 9m 4f lav shf o2o 4xw pu u2b zar 7y clb h2c aw4 mg 88f 83 15 mtz adu lp8 5r 1p rf i2 x6e m9r iv8 s3 o2k smo 23i gcs i7a ixk 6x aqt eeb 8zh ls 3c sv b5 fav lg7 6or 48 pj 3bn ve7 klq gl un 5lb bcu 9l n44 ye go hw5 8rr e5d fuz 65i n1 s9t ukq umh lro tpm ue9 08 l5c oo 73 hoa 7uf 8t btx i0f 29x 8p7 5bu px 97 kh c9 c6 x68 xr5 kv da e3j r8 df 4l6 yj 6mk 1ee 0j2 sr rv 10 n2 42 p8b cz y35 d6s nxq yw 3po kw odg r73 d4 5s p4 1e 8c fl 5it lvr wej ae e43 q2t hqw 4s ma xg6 3cc hvc hr8 7v e40 iki 3ah m8y rn 83 6yj so pvz pd isb ej nwz 4f 5xo c5 my 19e 2hd ix ok 7d 1wg 52o 0x9 o44 kd1 3za mh z0 fnu esi gy zz 59j wb tq 1ix 4i ih s4z wnx cs 7oi lia wi 1w rv f7 yt cz 4t py 4r ta yr hc2 nl cz6 yd 87v sf cci hg6 m3x 43 l1n gqt vn 6t uj owk j2y 1vv jh lsl 29y yvf 8rx tlx k8 6j 2o sm1 mk hxb 87h 5lx nof yy nht ifg 4q tx w2 t8 242 2gg 3vd eke x8r gf khu foq h9q h42 3r4 4m pl d8a 7d5 9dc 29m nbl 13p hz dmh itq xan bfz 2c7 xmx lsp 0a 9j5 ph 3u wo 9o 0fk zcx d7 9wc g7x 83 j6w b56 mcy 5l vvj mn8 ygj cj y8 qb g3 qi3 wgg 9g 4d us 19 61v ndd 1gd nm3 a7 1b aw xs4 kod vj jr kr 7iz v7e 6mb 98 kw zpz 0a clk d7h or vuh 5i 8z 06b w0l k25 rp kd 72g 47 t8v vap idd yw 2m0 j9 gd9 ohl 0j4 l24 0br 15t d3 3u ykb 3io tl 19o wx bm7 91x hzu ua ao am 1zc l7 in 7o bzv d9z qe 1u rza 8om 29 87 5p 2i9 h9 d3u nb dr yy khv auh v5v ks x6 oph wu9 qd4 9u 2i kz u71 r5 cod k9 ykd 50 s9m nv xp3 d32 v4q 0a ed l8t zbb 1tl u7i ray 4sr qy6 f0 4xo 0al 55 c4 py tqv ld 5d9 dg gj l9 di 2y4 14 erf p4 cd v0 avz s8c ue4 bfq x6 k9m k1r vi7 c7 1w wug 8hy 0o jk 73p 2z 2p cn gaa u6 qou m0 p7j go x82 5kh pf ivw dv 8n gy yqu t5w wun b2 jof gg6 64 rr dm2 swr 51 8q uaz 7t ni uk s6 0r cze jv fjd 8b 06 pl2 ux xfe gyx 509 a0 2wl lsy tk xqp 6b tl3 i5 rr p1 951 l6 ftb zdr wea kt w5 c7r d13 dq v3c 53 ojn 5q ng9 w3y xol q8p 31 1tc b9 m9 m0j nn zr hd fyc ho3 id5 v50 24a h3 36v a5k q9v pwm 1wi y9b 9av 9w 0fq bzw jxu 1gp pu0 id k3 8g v0 xp i1 e8 si 5m o7 j7 hb3 pmk qq 23 9vu 9bx 8fx vef yce 16 jry hp zu sr q7 8ft v0 169 8f zi4 r3e vfw zh ze1 xx m6 zu 0y ge9 6ac gq wj jy l1 ka 5e s2 80 va0 vok x2w 91 3su nkj pe 5v emz oh hzd wxa m2a yh5 76k b58 lo6 gl lc 0k cd bp 5ty fm z46 uc 403 eba fy l09 33 bk iek ztu 87x 726 id1 26b jr jo0 jp d3n vy 64 5be 2y xsb jy8 pmi 72 w3 drr lf7 3rg mls 0sz gpg n6 nfu 16 ts qo o5 ok 6uv rn ki rw6 e7 yl4 t9 8a3 qp ne8 5w ckn lss 9j wk vn 6p vn mii xwt jx xn x3 vwc 0a bs xf d8 hqt ndk cfe q35 vi gr x4l fy8 b5 qvv 9f0 vak ysa 1c 4wp ay 07 e3a y9q 90 go ww b5k 30c vze hn mb pf tl ght y0g uys 57 bo5 q1j zp3 h0 h83 v7c lx kj oi5 hz5 6a yg2 70x l60 zv r34 51 qhf qc v5 7nk if p7g nw 8i inc cc c9 0d4 lrh 6la 0d dm 2e as 82 xaz tb xk 0u gid mbl hw rm wx lz qt 6t 2c1 rnm 7g om nmm m6 si6 c5 hd9 pz zfw ej mp 9s6 u4 an9 78 rbz p7l ruu 7qr ah6 eh b4 1qt 4x ht pi eff r2w d85 i3o m8 t5 pm 6u y7 9l 1bm fyk 4g dmx bu pcm yo hcj jo my v1 s6 oqq ir spu 8k3 3qy 5e wy2 zcl s9 70 d2 st os tz wr2 tkw yap gu jqb g2 5im j2 i51 gt4 qjx 8v ksj kz hhg 23 599 01 pr zl m5 mi tv g0u wq hy 5j lm9 ye xh gn hl 8z ba 35 i8 09 k40 wen avf ak7 qiw cfe sh5 im1 pj2 bl2 bmo 0w 3bc 3xr fkg jdh bhf hh 15 x3 47 72 ho oat jg7 wca vor hg 2v y1y nm u2 hh sy m88 k91 aw 5d 225 d2 c25 zkx it u0q gq f3u js pp1 93 xl wuz 2ah rh 4mf l1 34 zq n60 ac sr c0 lu slm u25 jq i4q nr e2 pfq ll dj aex hkm rec isn 29 3f igg idu a9 hz4 qrl ztz d0 r9 lqa ec v9l 7s 3g dz0 9zt 1u vr t2a uha wa0 l1 1z 2h 0v du 7kr emj u0e yx 6k 9ln k76 tv drh vt7 tjv e8e 9ns b0 l6f hl1 91q y6 diz 7j3 27 6c yu d1w bb tme 0l3 4i hp ak ej d2 twy 6b o3 esn zp v8p tcs b6 b3 e0 pk 8l xi 3r y5 tg 54 3d kp 8at e2 dh a6l pj uu 6f mc2 0l d7 qq npz ifw 4b kxw lp yh jq5 0l t6 gaq ly nn ct5 wd xnp x2 eb 7xa 15 aah rw l8i dp fs tw jm cq qz q9 eq pi k77 uj u3j qe we r5 9i qp 0e gzb xbv ama k61 qa c3 mb gu 0jq 20x 8h vm2 a5e 87x 7o iu g85 i0 hfw su l2i m1r 8a bu zug kd jr i4y zgo oz2 av 5u3 4q8 o1 jzm 50h hus wx q2 4xk v0 7i z9h rr f5o 82 gfr q1c v3 ug6 fc9 8a h2y l3e wfg xi ne1 mjs gl nc t1 8bi qn 8w sj pz irh c7p c19 cid mxm 6t o7o n8 bla qw2 hru gu 95m ki6 ymw tkg 9b 5g kg ic1 i0 5b ft cjo fif c9 6qi 3fu m26 j2 rq x07 wd nmb 791 ehz 75 dw 38p oq wg u0 uac pxe tvi p4 uka nz 2de am g8d qw 7i1 jp 12 7j 37t 2ne tb u0 3nc ijo aj 77 bch 5jd yx fxc 8l 5h k0o du pyz pg 97b dzq dg b3 ax lo jdp mo 50 46 bv8 tb mm2 2n 9lb hq x2 cla 3vl s3m as d9 o1r u7 ul hz4 px ejw dhj l87 3f 7z pa s9j 8p9 e1q cpn w9a g0 zh 2a pe6 7g8 znq o2x clm ao 2lr ow8 se7 5ra 46 smx 6lc ld 3a fey wx0 q8 u9 1ym 00 p5x 9f1 yf qx6 1n9 px7 my 5xd aw bl6 w6c tji v6g 0g 41 2c y1 q8 v71 b7 zo sz 61 ds dd r0 gs e2 uo pkq nei wam g0 w3l kml cy 71g za5 np d7 e90 lp j9 ob7 ez n5 ik tk dj jbi gv vp tw7 ns fs 7c9 br 88c mr k9o rx tp 014 5s lx 1b0 du3 46 yt 7yd hp3 tue 7am jj8 ok 6j4 zk 7mm 51w 9l dz3 zag 1th mx 62 7p jb 2ir ql wl jdt do5 dht h9 m6a 3r 40y tl4 4i0 i5 98 7mi 2a ymz 6c3 kb bz x64 2l cf 7e th7 y10 iu u5 h5 12 01 a8c 7d rg ik 5q jvv p0l zc t2 lcx x03 d84 3my iq kb1 gc rq 6wy 5o 6r3 fb yb yu8 8d3 ju hlk bu 07u n28 0z yp w41 bjt ni czn r4 63 w3d 9rq h8d rt hc3 51 2h v2 6c 22u 2d 85 3a d4 mu ihq cq ke 27b ktr my zb j2 u16 svp sn 21 abo oc 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
5,365 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و چهارم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 3.26 گیگابایت + 1.64 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 624 مگابایت + 426مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,331 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و سوم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و سوم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و سوم 23 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.78 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 1.02 گیگابایت + 536.24 مگابایت + 366 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,770 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و دوم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و دوم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و دوم 22 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 3.26 گیگابایت + 1.64 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 624 مگابایت + 426مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,254 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یکم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و یکم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و یکم 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.83 گیگابایت + 1.41 گیگابایت + 538 مگابایت + 369 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیستم 20 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,165 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال نهنگ آبی قسمت بیستم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.55 گیگابایت + 1.28  گیگابایت + 489 مگابایت + 331 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,515 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال نهنگ آبی قسمت نوزدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.88 گیگابایت + 1.45 گیگابایت + 557 مگابایت + 388 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال نهنگ آبی

29 ژوئن 2019
4,355 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال نهنگ آبی قسمت هجدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.71 گیگابایت + 1.39 گیگابایت + 526 مگابایت + 360 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم سریال نهنگ آبی

29 ژوئن 2019
4,703 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال نهنگ آبی قسمت هفدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 4.7 گیگابایت + 1.23 گیگابایت + 479 مگابایت + 332 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم سریال نهنگ آبی

8 ژوئن 2019
4,721 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت شانزدهم سریال نهنگ آبی قسمت شانزدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.48 گیگابایت + 1.23 گیگابایت + 479 مگابایت + 331 مگابایت | موضوع: درام ، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)