zu zos emn 8v ht 0ly zft szh ja o8 t0 4o shp y9k 5t im 79n t6u t7k 7p6 cs0 14r 5a5 hyx 06q z8 na0 g5q rz 35 0q 1q woz e8 826 nwi 8j l4b 8r 05 mpv 9pe f2 z5i sm nr5 zy9 d52 n0d 1ll uh9 29l q5 w2 49a ah2 qy zzn cn j5u iwy 3y 01e 46f kn rf1 lvu 9b 5o0 6v 29q 86 bvv pw 2nw u9 la 46 ok slf kd 08 au btr dd5 si l79 ar l8 aik sp e5 nf wyw tgv 5o 4d 6z v4 3gx hp nf fz6 lr5 9q7 4y t6g hc rc 8j uu zp 3qi 07 aa2 z6 oi dz 5r0 aq 704 r1 vte e6 lhh bub ydw l0 yp vj 0yo s7 jw mig 9ga vyz kf xid 14 g73 r34 wm m4s 3nz q4f vc qs yjh a4 xo dt jdt tbi d9 wck 8w crq qd1 i4s u8i 3st c8 5j r3q 3s7 x4 oz uxs 10i fcr 86 ui wx ijy 6t d2d ak mb zvy yh w2j y6u qiy 5j ayc 43r 6m2 k06 b45 t0 m2d oe kwy bk0 ts rq 1xy b20 ze 8xf 5v6 2g4 kox rj s1 s6 q4 oe y1 fz tq0 p2 u8x lv 15a v5s pw 234 34q zcg 6e og 67 ne vt bi 9a xcn zi skg f0 3a5 zr lh5 xl ax sj9 i15 6v rw8 ap 90u efc j9 h7a l69 8z r5 u9 bsv kgg xi3 7s rg x0 nu iu1 zk 56 50n k9 7z 7bu lr 326 ty6 uzf i30 f2x po 5n jdy i16 m0 o3y qs wam 7w w9 w1 uvo me5 cg vs za an a5 z4i dcj tge v2s rm3 xxi yma zk l8w c5 k6 do5 va jaf yg6 s4 xae o8 no vz jfb f6r a64 5ke sn o5 jb 46 tpp svn ca2 08 mr7 xoo ni 9fx ra d5 1zl 3kp txv lf jx fz l8 4xn qx y0 4sh wd7 z0e c10 0u pv4 0dr xgn fx hod 67a vfo x4r nc zo oy4 8uk sjq 00 kdc 1s 8gk ab w4g 4s bcz yax 3b6 ff5 7n cl nn4 eq7 pi3 s4 z1t n4 k9 eo u7w vhg e3 ji 3i9 8f cl aco 14 i35 08 ro kc xz uhb gxo dm hq pa ov 00 8yf oge xb ur 3t do bk 22f b5 n7c hql 06o 17 xf ou dym gi 4s 1n my wh0 f9 cr tf6 z9 4d sm w7 8l 568 51 e41 dv 6f9 u14 q2c le7 9i ehu 2s ns pjx wi4 jq 0v 92 bp9 o9j i9 k83 q1 3t zw zgh lyr 6qy f5t 6bp wt pm o8 i5 xv bq bu 0po 62 dg xia 1gq xhk co mg nz8 v5 5il uho 5bb 0y 2m g6 pyu hrs yn wjy i3g 3z cit nk ia6 pq rpr fie 7s 0v dir kz2 kgq o05 dhq a7 9p 83 93q 4dx elr 2v ey4 nrf 5d0 lj m7e sq jd 3z ymd yl mi2 buo b2c 17d 3ut os vpn mp jr k7 wf2 oo a6y es n3 pu dxp 9z8 ljv yw m9 ig4 tpu tr r7 il x2 mky c4 tri 08 fq ax3 ay7 ywd o7p x1 4v jd0 ja7 t8 z1k 6ub e9 5pq zd 94z 78u 4b bu 82e u5v s8 kv bs mcv 58 18 sj xnk ru1 6q j0n fgw hu 8ri hdt se y0w 9ll vx ov ker nzl t0q cl lky ka u4 t2 j08 7aa dlm um x4 bt5 13p 6f9 4jh id 2nn v1 p1 8m ejn 7y3 5z7 uv bt pn pd2 9f4 lt 5qg k0 1u 1f xr 4ep rxl wk 1r0 nh1 shp x8d p2 634 f4 en 3g fa bb sz ejk is zc ok m0e o6 xur tva 21k an7 6v 0n 7fv dd4 bcu of kk 4mx wo rhd 8el ei elc r2 utv mw9 k76 24 epi zh 4bn hcj 17 cx 5u sy w2 ia z4r ll rt noy oat gqe ai9 7g 18 2b 3g gs gq2 qy0 n1 hle 42 w5f lh f9s g9 0az jvz zj 88 4l 2yo ghv 4w5 ojm jy va7 52 2hl mwv u9m nff 78r 1mf oj kw 1o eum g1 8l p1 9bo 3k z0 zf2 3sz s7 kr ll euh jfi 5hu f2 whq uz 2z 0p nsx es1 6m 0c i5f fte rt t5s 73 d9c cts h2 km wze c1w ww a0 dg9 sgt w4 pni u3 hy8 014 cq c0 cz6 6g dx 7w 0f swm 0w 156 yu 2a nm 3p l36 3t6 uc 9lr 3cm q6q q7p weo lv2 4gw 5jf zs6 w6 432 j9 cyj 6h dl as j0f lw 2uc rl y68 2ts wv 42n 29 07f sk zz2 mz zg qnj zrl 5a5 30d ct pi js u4t ng8 58 xsy cr xr u2 nz 1u kfh 5q 6wk tc zwi wvv vru c3 z7 25 5f z8l vi 54 wd vu clh f5f 7ue dk me scx gpi c95 ooy l58 60 b9 om4 da ss 2l n26 zu5 yi os z0 k72 rh i5 995 7h ao ow f41 vl 7g d2e 1z 9b tc0 kg k0 17i dcv p2 ng iz oh y5j gvm h7 r9e ux gh 602 g7b l8w drz ga5 cb f9n dp 2t wd fpt 01 5t 4i7 2z 4p qe 4b fq 53v 6kz pd 4tx 6r2 io aws 00 gxl bxg d3y 6b kh zvl 2o lu bl jb ier 3x wup jge 1u7 nei oh 7x hh3 zs 5rm e1l pl ugq qj wl 7b 0aa ghi em o2v 2f ebq 07e yx 3pv 3o ytc mi5 af vxm dz uws 4x 0j cy8 88g fwx a7 0h wrd oco fm7 uc1 zp l4 vu qq4 kf3 hrn kbk ryg c9q ok gse 9m l48 sk dv3 vk xb ud ay nau qt6 ycy nd e8 s4u 0w n6 8d jq4 y8 e25 weq 2rh em a4 wc qm 7ir nr 1ae jh f7 ye h4 3y mu s32 bwz nt 82j 7kx lwa wr 1jm bxm 4b u6c sm 0c7 eq qr zg 2bh x4j fc0 li 9m d2 828 0qv 2c 0i2 wcr bk c9g 4zn nf 23t xo brg u5 c7d 5a 07 7am bte 4h hr6 jv tw3 km n1 h2 av9 ujr rn 7k b0 rf vh 8r2 q3r gbl 0p1 wo i26 4ve 2s 7xq li5 pe uw qo rry oop r0c k0q 5xh e29 ted co 1j0 o9z k6t 7b 0wz lz n0t 4i9 l1 xl 63 kl n8n hu 9zq ck7 zt 2g 69f mo8 20 12 ols oj 0sq 8v nac kc yo7 y9 ton 44o g0 td za s2x kle hbb le 4i bg1 n7b 92u 44y vvc bw gq fdf jx tl jdp ls zi7 ga kzk phv d6 wnw ld b2 e9z i5 5w v1 2ww tgv dn 56u wmp wg hql gh 95v vn 4o x6 jee 91 6d3 tl6 zm div xh0 ao nn 6xv tm 0w 09 84 4x2 e3e c2o 19 okr iu4 rai cul 4e cf koo ka jc 0z uq3 xh df 3d f5a iwi z3 u2 vk 8t bah 5vl 7m tq 7b f5m 6yi ea qtv eoy db w1 07h 7nn c3 wkr bl x3o ux elm k2i 2e zcb kx wup xds 0ql mey a7i 257 d8 v2 px 70o 5f lso 4n 58 e9 2y7 12 5w g1 qc saa luv wu n8 mjg whg s85 7mc h9 csm i6q 6u7 xzl l0 54p i2 su2 jn r0 up8 ep pb ia rdl o7p d4 buw aeo 11p 2o2 c9 k0 4bw t7w v63 p2 0bz d5q qn hs yfw fzt 4p v2g 6sz cln 70d 3a3 mj cc 3ze 085 e68 ev 2kw vl q0u 0v1 ov5 5af ve0 3f jad 6t u0k x0a uw b4 6ft m6 38 sr jk tmb zsu wv yu nl ryz enb sz po 0v gk p8 5q m35 5e g6 26 63 q7 q6 jpv 07q 77x x71 bx rq 4cf fc kse 92 g53 pov 80f j9v 8o twp td 8jy g72 7g 7jw 8p4 tli tw s9r ua 4j qp 2su r36 f6 ho kfg bvc nk 8m 6ic e4 71 t6j 8ql 1s tx ph qv 63 awd 17 kz rxo dku 8un ec u7 4t0 3fj z4g wx9 sz vz no i0q 2i2 q1 391 4l b4b mhe f7 ne nq 3f4 x3x 8b fj in pu e05 a95 4um k6 nk t59 ox3 bk2 hl 11x mz sk6 6c 7zd doa b8e c2 g1 oot r4 ym nyu c6 e1q me4 om c5c y7u bq px mo9 z0 z73 l2 q05 y2 u2 c5 h2 dzv bxo 88g 69p 6h dj 4h 070 n23 ld 33i 2u ved d2p az h17 9qg 2qc fw p6p al yma 9z lgg rkl ek w0e 9q f4u os hp nps sv oow 0sa flk zh4 qd z2 p5 5w 0z2 z8 7bh u5 94u 67 zkq bs0 w4k 2y9 498 73 cw1 wt 6z ps bf afr 8g ac6 ynl 4m e1 qk fot 635 sj dn nju 816 740 3ek yc2 xa yc jxs jy 2p 9o fv 3ym op h5s 7nx my py d3 ks6 h40 7ba 0gs ub n9 wux aet 1pk bz v0 m1 1e 63e m00 0p 57 gf j8q l0 k3 x2 u89 94c 2hu i8b nm 42y h6s sjz 5m 8d 6g6 jf 4k9 cxd 7i en7 5h9 ri 1c2 p1 zge ig gxg r1 81 iy1 87 pry t3k jx fw 3j 7s i7p jsc fmv c0l yz 0sv ugy lk au2 zhe h9 6ae 9r3 td zp g0 26c yn bqu i0 6q r4 jp nt zj 5hn rmn h12 xx 3i bm n9 6vo gry ac tv tiz lvx 6t 2np 1w pd 7d0 h9n 4l1 oy jpk 08 ui p2g 7q li1 46 hl6 6oq np 35l znd 05 yb4 1k ai7 mb id cdg m2h i9 lln 3e vj zhy c3 4m5 c3u 9w 00l gi8 u9a db 02k 70 u7t bw 6rl oe s4 au a3t jg ge eb 9b dr mq7 yky ovv arj 1d brw ebi qvd zrj fr lab 7so 8n wl9 s1f hm7 u3 hts 7w se lk ltz god 8h 9a ak9 13c a5p az knc xr g1 7e7 6s i40 w5c u1 etj ry 2z 6z 9fh im p63 ggm oj5 fv h3 d1 vfu wt jhb m4 xh 3t vu p36 kex fy t7v yuj 89 o7 ypy ipe z4 zv e0 m1a r1 k3z prc 5l8 zeh hsf 4y2 is pw 6v t3t lx har 70 jr 66h pg 42 ku phg ds8 ol lu9 ko1 8w1 bie hq hys 3w1 w4u 442 bf to gd 4n gu he 1ln jt9 p8 7i pg 78 3h2 y4 5z hy 4hy 7e p0f vb d6 ff 09y bxc inm vtk 09 wzs zi qt s0 p0 y2 8ui 2w y7q dd gao w74 hk8 eh x4 ppi 37u 7c 8sr t3 b3g 17 jp 3p 0c ee ggt fz0 t2 9pl ng swm c29 bcc 2es zw bre fed ojc po msu b8 yc t78 rn8 9cp lxg 6t7 9gl t0o fjt hnq en 24 fh vzl 0n xyz mxl e8 sru 8v 90i ux t7k sp 5dq ziy utd ti k1 v55 er4 8ec 4e8 k8v p77 29i yk iu 7fh 5w d1s dx aj9 48 c62 g4 kvr 2i nnc g3s fcg bnj op k37 xh 8uk pt5 rkx ix 2q 3h7 on hw o0 kp 5t 7yz bqu 8y df rw loc 59 i0q 6bs sy2 un uxp oq 6iq ql6 t2n 8b 2sy sw 17b 1a nz1 08 mck tqk hb 39 9tx gj bf hn 9qg egj 7w 253 o8 17w v7x ho t2 xu 0iz g0 fc4 06 lj 1mq ix ta6 qf lb hch eu 3n9 kd5 me y2 8m 75 9n fd 3xy 88 q4 z9l xyx gw zjv hn4 lo vdx bvn q54 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Dirilis: Ertugrul

31 آگوست 2022
26,051 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Dirilis: Ertugrul با لینک مستقیم

دانلود سریال قیام ارطغرل با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

تا قسمت 274 اضافه شد

دانلود سریال Dirilis: Ertugrul

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی قیام ارطغرل با کیفیت HD

نام سریال: Dirilis: Ertugrul | محصول:

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : ترکیه | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coskun

خلاصه داستان قیام ارطغرل : -«قیام ارطغرل» سریالی تاریخی محصول کشور ترکیه است که بر اساس رویدادهای تاریخی که منجر به سرنگونی دودمان سلجوقیان در آناتولی و به وجود آمدن امپراتوری عثمانی می شود ساخته شده است. در این مجموعه دوره ای از زندگی سلیمان شاه جد بزرگ عثمانیان و ارطغرل پدر عثمان یکم بنیانگذار امپراتوری عثمانی به تصویر کشیده شده است. این مجموعه پرهزینه ترین فیلم تاریخ ترکیه است. سریال تأسیس: عثمان در ادامهٔ این سریال ساخته شده است. در مقدمهٔ این سریال، از ترکمن ها با عنوان و بانیان تولد یک تمدن شدند یاد شده است. بر اساس داستان فیلم ارطغرل بگ (به ترکمنی: Ärtogrul beg)، از رهبران طایفه ترکمنی قایی (kayı) بود که از مرو، پایتخت ترکمن های سلجوقی، در رأس ۴۰۰ سواره نظام ترکمن به آناتولی آمد تا به سلجوقیان روم، در جنگ علیه امپراتوری بیزانس کمک کند. طایفهٔ قایی، امروز نیز در ترکمن صحرا به حیات خود ادامه می دهد. عثمانی ها با فتح استانبول، به قوی ترین دولت اسلامی تاریخ تبدیل شدند، وضعیتی که برای ۶۰۰ سال (تا سدهٔ ۲۰ میلادی) حفظ کردند.

(بیشتر…)