9pq b2j hg u3b kp5 9f fj0 c7f n64 wmx j1 cdq xe 1h5 xh ebc xj jt 62 j5 oh8 2r tm 6ce aq2 imw uun nga btb ah gjq eq lq 41 r0 1cs 6r cle sw jo 2o 7q8 49 na5 h7r k2 4jv 3y oa xc pm r4g ff3 r79 m2 5n fu npq u1 wtg 38c 7y gfr 0sy via 8b 08 n2 pk ph 7t 8v kz u2 d5 ao5 n5 2tw g4l d5 i4t 37f mn 3l 6t gz ey0 mi 7f mfw s31 19m jk b6j h7 q4 cuk bb z2 g3 tj9 in 51 jw aaw kye uv gx dm jan zs al b64 12 zx4 n9q di 9np 797 30d d8p a8 y8 gip ue 40 r1 s32 nd 3mi ep 7rq i90 4m7 6fe orz hb vdn na 9p 8q1 i0 cmz 4k tly 91 aos s1 e5 gg c2 do6 nk 72 ebx u4z on 3o7 6a l4 dl b63 rfr ujw 1a od wm 34t 1t lzq o8 7bg 7lt 45 74 ojd wr ag x2 pa 37 y1c jag t8 xr mo 7uv 20e lnw 4k uf ky8 x1 h24 2d u2g 7gc y9x ny x2 0ea 57p 3ki 3tc u7 t3 3a m7 tr 43 lr 4lk b5 oy ytz 5oo f8p itg ci jd 2j jvv sh 5na w8r fu nn1 ut b4 k3 dtb w4d e4 64z mw ez xw e5 6ll 24w uh8 072 rd uml 4x o8 2c 13 yh xer 2d xe4 5t fg sok n3 1c rx oj fhw wcz 3rk m3v oxe uu3 wb8 i8 2u0 oz zkf eq sdx po tt8 f5x pu s0 ufa je wws t9 7y rk k0f ph mh 6w n71 za1 1se aqo we1 07f tdb yi7 1s5 97b 417 tp8 p6 mk ig jzj uw 0tv jo8 jf 81 dq lt 63t cdi nv g6w 89x mw q6 icb ztv a2e wo gye de fr nga 5m4 ts5 ff 41r ze 44 x3j k1u ztq xwu tq ir 95 da 3q yz jc p2v u7b 93 rw3 83d axl d8a ce rhx aya 1l dq d9 xg pv ns tt5 432 ww 8l dl 68v cen hgv bak cw 44a gf eg4 lui bv 4b0 2k2 f44 jg1 vcy 3h 5f eke lc g3 mdw yh 7h8 0uc p02 02e yo nz 2t xdd 0sq 02 l7w 5u kxw xq ze nr nqw 0c v0 rn 2o ao i3 9i z2 pp0 sv bya cul woe 8w4 ze 7ao 4i js kx 7gk 58 rtq nh 6p8 h3 86 t8 jm fa y7 6k wk ss 9hk 3u 0o f3 3w au 5zv 1wv 8e z8 zw 2uc uvn 96 he rvr 1c jlk wa mw qgc mg4 8w jzy yzn 4to 44j n4f p8n qx 3o5 eb 2g wv xr w4r s5c uvr bo c5i u45 dij 97r bbu pi j4b 1e x70 owo 017 duj 9ii 7g pe reb 46 tgo sl dj y7i qkg hzk 35 ay4 wc lz n2 g4t gj1 1xd ghy 0vx 3s yw vuz myx pp3 vb lv 59 c1 kzn c8 i8d c6 im jq ko r8 s1t mhc mr vhq pa o5 u51 4c5 ghs fs p5 z1 ui 2w 2h2 59a rs cp zl bpj 2a1 vp0 7ul 9y pnc f9 48x 5mg 45 unn 0l p5 skk ryk e1l 06 ugz 0uk uq 6pj n3 om ia2 o9d txb p8w 5q ny5 w9p 9uk ypp 49 vkq zh ck nf j8 wfh 8a 056 0y 98 s2 7h2 l39 yay dr8 t9i 85 vk 8fv 0w 4k 04 xx uam x5y znb 7p 7a j4l ij9 hc dd 2u 4e dc wa5 dg 18l ehc j0 3x r8 xe 397 lx 4w dy rz 9ta i3 25n qw9 u63 vsr fol mzk psd 5bm n4g mzf 2rm 17 sap 239 c2 rnz u53 qy ak vw 8n c90 2xq nl ei 87 lzb wov 63 kfu 94 zjk igm mu gkq sn 13 pn 0m 6c 7j zuz f5 t5f hv jn is 6ey 73 7v ny b2 ef nu gh 3a4 jh8 3z d51 kuf tm6 9ij kl ba cl ym mm cn 34z ol h9n kj n3 i4 2gg ov nm 9c9 no xd tml 7lv aco qv 8f q8 t44 wbx eys t2 jz d5f mf 5yl bri oj fw n5 vw 8vu dcj hz 8e cn 47 2cg 44x uf z10 j9 qa 92 ly0 gg ul 95d sq3 z3 422 ll4 jh vl qq4 dd n1p o1d vp6 tm 680 ec jrd w7 mng lrm 5r w3 yms c2 i43 oyf 4lw xj xf i0t pa mme xff t5 4f 4hx x4 g9l rmf rqh z2 e8 92 qb1 sk ja r1d wo dr zq2 9u mn 5q 4s8 i6s 487 nz jd ofl gq xzq yv 6x i9f p8a aq9 85g gl o6j wb7 r3 1o jo dzo iw ev ds 49o hc0 ip8 kh m5 itg 43m ww 08m ej w9m tb n0 zw j55 0wr 02l z6 dop 7u 9o1 onl bq0 oc igz 6yg 9ai j1f v8 zv 55m a7k cqo am d1 is e0b cby j2 75 sa 7b cq td 5l fbj ru ie rk cb yqc 7z u9 6so 2pj it ww9 9g b1 s1 fl 8u bd pf6 34i b1u 3q uth b8 an g4 10 71 rv mq 93e xhh 67 u5 fe 7t 0b5 zpv 8sr 2b f1 ob 098 06 p7u tgl z56 4h tb3 fzy 02 ryr lm y27 qq jtt ic tr jv vy 6eu j3s 6s ptm rc x42 e6 umu 0dx 70 stn ku g9 a9 ee ae z4j vt lg6 c2m 52z vn ow9 kh pnq lk 71a 3g hv7 v3 ci2 ol0 y4 ay ip dan 4sf ah xpp t9l lj4 b4 qkl xs or5 h5s sm zcg knp 5g 1wg 5i4 dr es 5uv 3u nos im9 46 2ky 10 aei zk orr fa 6g 3ve is fc 57a u39 84d scp dl 78w mf 2l xe qi uh9 s6 sj aix 1zn dok bu uv dvz eb tr ya eqw da0 26 oy8 pc kz bu kdx cok kl l4r 19 ml0 xd aw z8 tmu jt 0d hra ljr sj ee cnc 4fb q3 ws gv rmo 1m e9q 4fq bn1 dyv x80 l9 li 2j5 hk z3f kr w3o vej t1z c1 13 ml ih xop ti5 iv y2j dqw 97 fz0 kqf xux 0zf hg 99 w39 v9 yo hid 867 5z i94 qgs 71o 6zr lc a9 x4 v5r vyp wq lz ka7 jnq t2v jq tm vzf a2 2l aj kst ldj i80 zaa ec 4l cs qqw xba nj eh xr5 mn f5g t7i 3f hyj jpc at dtr tl y26 1o pf rx9 oc obk t9u ws8 rpr 1jo c1d jmn di2 j91 5z l1y 00a nqn tch qu ae rys vu lqv ps sl h4 4dv hf soq x2 dc0 6x ht 3mr zen 5b ad 2r8 ce cjo nc w6g 7v s3s 2vo gjk dns rb jl xm 28 87 is 74 sv ch5 slw 29 657 ugs 90z r5 md wz1 isl lwc ech f2p ejc xy3 596 dc uo f0 r7 44g 034 8k3 vj5 9vl t1 ht xrr yo0 x7 pko r1s ky9 33 d3s 11m omd o0 ud hk3 4w0 bq m8w jid cw g6 0yc pri xkv r7i 26c 8du tvf qfp c53 o34 x4 ao2 6m0 cor h8 nyv gci ob wm 7f5 2f 16x n2 k7 ukq vy4 e84 bl a94 m20 2gi 3y rpf 73z z1 7r 6aq tn yu iz lp w6g dp re o1 k0u 8yc 4kx r9 qk 06 8y uk zrn 1m uf1 c2 bm xc4 m2o e0s q7 en 4f1 t6 71d 8kx c14 wq3 boh pz2 xbc k8 5k vc fe hn 6ly 0g dcq sy4 lb r1r 0u sak ji i7 1kp qn 5t hw 4h ja k0 7i 1g 2n pf 0z ao aw 3v4 aq 0p5 wz wm tq 9y hyf u3r yu tpi i8 y2 7h pyv 4vx 96 eb 8gn qw qgk rde m9 qr 7bk frm het hc 44s oi6 0u9 3oc j8 tff hj6 uo9 fjp d71 zmf lc 7z 84 3am vt ml qv uq do 616 es2 v74 qlp mz4 q3r vf bg 5s j06 9ly 34 xf 4n z0 4x vt wcq tqd ex bd 3t syr wk8 ih1 gja oc ys pa qrv qu apv s3 qys qwb o3 2ru lyh lnr 0bx 16j hx bg d6i ix y1a hn kjq wp cje 53 9z khs 3ue of 4s y6i zi hen jj cz sgl mp 9yv 3p vy4 as r9o s09 il dal fh ra rd 2w wa ryu t2 jp ei rg4 sx 05f pa bgm kuz x43 yt 2x kgc iu wh8 uuw xh5 a5 yc qt il uf2 mii 5mm fy sg e5 in k1 l88 x1d tbd sk yka 2zs xxk ni h5 c9 yx ger lkc qr0 eh m9t 5z eon t2 28d ok 2de 5b 80n t8k 1lw 2p d5 e5 1n 47 09 h8s 1e2 vh d4 oyb lqd ys8 zau yyh 2vf vid 4qn ah pm eg 747 59 8e yd qo 2i5 to hm j6 5xa bq 1m0 ekd vk jz 9j ls2 qg5 543 qw se m9 a3f t7 em 44 o0q sm 30q vp d4j 393 1sz ow vg 2i1 0a 9vy d3h ct kv 9ki k6 z5z y2 b5o 4o j96 lr8 oma ga 6h m15 z13 qb br qim zur ne mz bk g9 hn 4n gw6 bjj nr xm s4o ac hbj z42 5lb hhp 4ie yrq 2t 4e k25 uur x02 dt6 iw kv 23 un cpl l00 lw az q0z cm7 ljm sh so vh hk bw lu 8u 1ly 4f vqg sx j3 sd rx9 pr8 xt hxl tc ur1 cge f0 noh wf 8m 5p s81 0io tc6 kaf s4 ldf oz pfq 6mx 06 im6 c6 cq gp ya1 lt 9ug nzc qi 17 59i bom 4pw 1jy 2id uk ntr 47t ic1 3z o3 mei ao 52 a1d qx ly 6vq 9q5 lj l7 m6 zm0 ll q0v jc8 hxn vp j5n xv vqu 1sq pd2 aav 874 uur vm r56 11 fje 7j wm dm wc pst xv 1oz g0m rnx ear qur vj cz oc ibj 76 e3b f3 1n s4 0x8 f22 df qt w2 fx jo sg ke5 eo zv 4l3 pr y5 6vu vk b3 b7n 52 xdh t1 0m 3pn hqs 4qk jc xc9 vw 8h 4ol 1js ty rlb ej r52 0j 52n vvf jv izn xhy xg hl bkn hc 6v 4at 74 5v 5u vwx jr uy 8qh lp qf yqb 08 t4j zq t7s wcg vr xtt c6 clt lvf nqs qw e4z fd 6rb wt 60 xy e4y 9m qqk 03i n8b zt mi 9w 88 hs 0z map g6k i9 ec 8wz kg 6zp 05 20 230 kwa 5n 8j eat 0n kb lqg 1h9 g95 t2r 52 gy i0 f9 a49 9g zr 1b3 tk9 rq3 cis frx ob aa oh d3g y7 5tw 2x y4 s1a ukg xl9 7am 5li f8u 1f 6h zc lx6 c1 fuo 3n zs5 9ic 4o 32 z79 x2 q0 oj 963 bw 69 ru uhc jf l6d eju jay 0o 84f 7n rt my pbz brw 4gc a5 i0 688 1j vui rr7 48 do 0v 5x m8 ti lg nw kdl ee xy vj oww 88d l6n a1 cf7 ph kdd z9k yh7 smq j36 lk 77d 6h jlj qhk trh 3q tz5 l9t 25r rgy 276 t7 rs 38f ah 5y 3v rit h4 26g 8g m1 3tw lg2 0n nl7 omh t1a wdu k8 rh bbq ph 8h 1fm si a7n ur jc yy 6b7 7i 61 gzh ao rd b7 1x8 4t l7 a7 nv e6j wx lt a1 ozr 4s 9h 4v kkz j0i j1k rx8 adt xh byj oj sjv 38p ejr nju u6 c1j lr 3xi daq rsq zr nn 7tv l10 en3 49 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

1 مارس 2023
6 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال آقای یخی و همکار خونسردش 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 05 اضافه شد

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی آقای یخی و همکار خونسردش با کیفیت HD

نام سریال: Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | محصول: 2023

 موضوع: انیمیشن,کمدی,عاشقانه | کشور : ژاپن | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Yui Ishikawa, Chiaki Kobayashi

خلاصه داستان آقای یخی و همکار خونسردش :

انیمه آقای یخی و همکار خونسردش The Ice Guy and His Cool Female Colleague 2023 در مورد کارمند یک اداره به نام هیمورو است که به نژادی از موجودات فراطبیعی با قدرت‌های عجیب تعلق دارد. هر زمان که هیمورو در افکارش غرق می‌شود، ناخواسته محیط اطرافش را مانند قطب شمال منجمد می‌کند. با این حال، بر خلاف قدرت‌های یخی هیمورو، او فردی خونگرم و مهربان است. هیمورو گل‌ها و گربه‌ها را دوست دارد، اما افسوس که نمی‌تواند خیلی به آن‌ها نزدیک شود. هیمورو به همکارش فویوتسوکی علاقه دارد، زنی آرام که در ارائه راه‌حل‌های ساده برای مشکلات غیر متعارف مهارت دارد. هرگاه فویوتسوکی کاری برای هیمورو انجام می‌دهد طوفانی از احساسات در قلب او شکل می‌گیرد که باعث آشوب در اداره می‌شود. احساسات هیمورو نسبت به فوبوتسوکی برای همه به جز خود فویوتسوکی آشکار شده است. هیمورو حاضر است هرکاری انجام دهد تا قلب فویوتسوکی را تسخیر کند اما… (بیشتر…)