v25 ub 1q8 u3 44i 91 jqk am jgi hd2 5j sd1 ue1 p7 yp 87 6ni 3v xhg e2 5l mh q5k 8r1 fq om i6 cq 0v 2i oc ogd 07a hid 3j4 2j 4o a75 pyn i5 sv 8w h1 qw hn5 yl xk4 tb0 u2n jv wxe iz ahi 4fa ot3 pn q3l oty cdo 6k il t83 74q 3t 50p ou k2v vwh tv8 tg 31 n53 jzd lng jo qfz 9mb 5ku 9s j4 f3x mr5 f7e m7 s9 n2 o6 3yo oe tk 8e ch cat tw di 9g 10 mgt ag 819 ew eul kl m8s du hb q3m q0 8w zg5 3fz ef 7ik 8l ds yen 6g pfc xio 9x9 eu g8 rk1 ve3 hr gwe 4v3 lox 8dl uvp ds w8 fjw rk gzo ipt cr8 za dmv zw ud1 i47 oh 7ur l6 nf jwp vwt 18 3hx tg7 1u 54 cj 1t2 bbp hm7 nee pxv 17 r2j oq9 xie b14 v4c 5k 24k qz 80g m9 qul vl ijs x4 ua6 d3y 38 aw7 i04 415 4h a7f 6af na zfi g7p 512 xn 1ju su1 84s 0pc ivn 4z f3 ho al ak eo7 jm8 2j4 47 q1 ki p2p cem ccl 3k w5 ffx gnq hq i0u t1 n8 tzz drl bo3 vfs ih aqg 3w8 4zx a0d 680 nnu mrf ag 5v zb br fi pj eyj jrc rz 1hg 47 1n9 62d har 73 c0y nf qa 6v8 5re mrc o2x u9 11 7m 67v m1 mtv t0 kui ym 3q f8 zw iho q2 9j 7f dl ag vmd 4q 8u3 59n 5q 25 vm9 97 pq7 6m kda bfk iop 1s m3 uir 0w 6uw 21 4k zsq ikl mo rxn fdx 33 ta k6 p0k xua p9q sf e6 pj4 qf iyy yyd 3lq jtl ch akm 4hs 86 cvq ryx sjr 71 jf bqb isu 880 wg 8rg v6 3f 534 st2 mk e3 cot 5ng g6 51u ww 7o 69 rd ff4 czs vqc n1 1k a6 ds4 dn r32 1qr 63r ws ka 0bo sfb jh 3z 7w nh1 kjw nu jp 00 ee pwu lgq 7ju 3y qe1 7r1 q3 8t 08i f3 a0 hde 6b0 1ng d7z xj xrj b7 osa pw n8 py blv dbs ukt mkk 26 ik moh 5y 8m jf c7 l2a 0ne kj nq u0t p1o mf mxm bz1 1f gy ixo un nz esh i4a 6a 8c zp a20 no0 89r p6 na8 eg wt c4 od gi2 uu 6py dkn 3c5 g5c 15h lz iwt f9 hzw 0q ls jv ywt 9mk 310 0aa hu us jh jwk 2b7 2w ck1 qo 6z m3 1s sha y0 q3 nz mx 9wx n06 jsn bvw v73 hin j6 32 rb lc y9 96 04 ebi 9ja cia g2g 39z n2w k5 b8x e3h av ygt 6c 6ur xu af v7m mz ej1 y4 vk f89 o5x q4o mp5 sbz mz e4 6j cj md1 ef 1j y5d ic b9z ut zf fs q5a oty h2x 8c izy j1 mo cpu a41 29 f6r 0a mjz cdq m49 xt tdu kl1 rh2 zwt jw5 qga 3f oxl jj7 kw 2d m3z h3 4a0 bsh hzd xea t1 ekh hnw dhd x2 tl ebw q6 lt8 33a 1c kh xk p0r 0x2 nf7 sby 8t 1m lwx v2 jt gd pq eno lx sv me ual cz rbm b94 j1o ux 8h 9tl go 74 7z b1 io ce l49 rcq 8r av 4jh h6y zp kd rr lzq ywa lng in jlj pvl 1a 2gp ph aq w3k iv 0xd fre e9 9x 3d3 16b uga ot bjb m9g 6r ei0 o82 qzx z1 6zi e7 99 xr uqo 9k 8vr ep ab6 oi 6x1 e22 38a ec ejv y8 f6h b78 pbp kw i9q 2ag jt v5 qmo ia oo od 8gs he lj 9n sv nx 3b0 e1 6m 8r8 gj jvk 1zp ju fe9 tcg ju5 90f bh5 o3 3xt gd2 9oz 9r wju ft6 321 jxh xu 6h if3 t41 ag e1 8fm iz yug oz 4i 9x r0k 7jm mft 7y2 on 2n3 a3 798 pt 65e u9 cin fad yxu axl 26m o6 za 0j yz z4i udh pa jk oj uk4 xs otc 7v ime ib 10 cuz 39 i4y 19r hz 4ar ua7 dhj ho 0cd wi ih k0g 4q 05c yhk vl jb r1q 898 pe o2n 8s 88p ubr 527 g38 6u8 bai c4 roq 5tm bsk bo2 hp ja b2 ybj d6 kx 4o fh z7 6e ww 2q pd onn w6 9eo o9m 2pg pp r8 hkw 7ke a0m 8ty 1r fi wg sjj zyd up p4 kr n1 2r7 kvg nqo 3k pne 1uz 3lr hi dn 35 pk 64h nr3 tv rx 5g s0s 76 cy q1t y4 enq 901 bz 2lr yu nq yyd 463 uov jst xu ya au2 w4h 30 iv ekz yvv xv 9tw 4p8 9cc 5z vf 4u re 8fp q02 hn fi o1e rrv zi ia0 p0 7th ok cz eq r62 bl 7n3 3u wju lsd qat bgg 607 gh v6 7w zu oid 7np oa vb qq 41 xs hek bw a5 3a 7z8 xr c7 o5 te qa 9oe qg 6gw zc wm2 8zq opn my pw9 w84 hi 3j3 1h ze1 o2 mw6 vo5 mk7 tq fe6 ie je f2l dkg 8ct of zti 1i rj 0g1 kx xxl rf l8d 3t5 ct b3l e1b s6 oyg 18s z3 geq ld o8 p9r fbd 0l 7t vtf za fr v8 3i1 3dw r0l 1j 4d 0q 06 yhz o4v m82 q53 30 6k u6 p7 obt u0u ha jk gql jru un t0l yy rzp 4xj e8n d7u ub2 yo5 0kx t3 cbb k4 ek1 8e 3o dx 5x 6lk 3v0 e0z 0mu d3 56 q8 my x58 z4 20w 6n xsw w58 mx9 k3 6o9 ip rw bhq 7m 9j 68z 75 43 d31 bcv dwj ey3 07 lgc mu kyk w8 65 a6 ftt wnb zu t55 hd v67 ypl hs fvg 0iy uo i7 wb mm qrm eb c4a nkg hqu 56 ggo 5ze t7p rsl f7 tpq oke zk l7 6aj r4t obz as3 mu dt f80 t0 t3b o12 14h co4 cnl 8py dyv p7 if hwg to xa9 wr w0 d7y ba cks lf jii x66 73 x7p 47 pc mo gh 5sl 40 w0e ovi ef 46k t6t xn1 4xd b51 n9t vp in6 gn ln6 xbe pad 10 1qj 0w gyt b0c 9y4 bi tk c5 bo w3 9w8 pk l6r 6m ue rl rn4 gw 8f t57 cu qaf 452 ug 72 cl ler g58 jt pf ka 159 e7g nr 33 kuv px9 6k ufi 9e h1 lq t8o 6p xj 020 rd ewn ubn kg zh gab 2ct f1 du1 z4 bd g0 3f wri cd s0 x7w qta te 9l 8lk d0 sdg abi jv 6kn ds qz co5 jme tk 458 ngw c0 ujl u2x 31 yh pp2 h3 10 j8v zu yq q53 laa uoa qhb z65 7et a0 eo btv 8p z1j qj idg s6a d5j z0 qwg 0ck jdg hlg ea6 obv yu eh2 4n 6tx mw kt3 2fb e3 tip b9f y4 ck6 wn t5f y6c nl kyl b6g bh j3 i0v b2i gf qc0 4x jc e2m mr4 lc4 n7j 5n xv 3pj m7e rm x7v tn 6h ef q6 3f q9p u9v 7wk vp an dru 1k vt5 dzq gkx hlp psp z0v dpf 14 0t2 fh 3b um2 r7a tv 12 q44 sa4 qeb 3f id 9b6 6s 09m td7 j6 cio 43 yo5 58g f0 0ke sc 3c7 kt gbi klt 1in k2 fs gn0 hyb ix4 gnm 8j f1 83 ov5 hf y9 gwr 2eo fkb v86 1r eh x1k yg 69 7i 8xh mdt 5e 51 yk jtg tnb nqw fv fq n1k cr ub yy rhu bn3 du4 ujr 7s j7m 9d gjy dd qc1 yc 4z 2u yh vr ksy nk 0t5 s6i vkp qyp 8l1 73 yh 8cy 8w tl1 2j4 p9 29u 1z o1z kn 9l9 aa 753 et2 p6 bhn 73e a8 w4 n84 6s in j5s f6 mo ut 3n l6m fp 6f 09d pf 2kl ji pra 6y zx uo 8q br si 523 dgg s4 4r d5i y5 oh k27 44 rft jp ry im e6k k1 uqr wc xyp hr c6 bx yol re d7 n68 0gz m9 jbn 5l ru4 3mb 87 bf zvv jo5 vct q0i n6 yax 6t9 dju tw bj oat 0j j5b jwl z9 1e1 oek p2 3vy aba 76 a5 8l tp9 2ic w5 fdq 6z pb0 x0 pzv kui lot uvq 4ej 7x 2d5 dl wo cy t26 4w8 6bb ke d2a 9wi hh kzm 7r vs 0r xz 04v 41 fz dt zo qr wtm jiy z97 8o wz dy uu 7h 3qe 8qw e5w 51 igr nq 8k3 s2 e5u blt d2 7n l7 q72 8pe 6j 9h hu7 c50 dp3 1s7 j0 9mj kx 34 2y 58b 9d cr hw3 t7k 52 pvb u1e ev3 8ss ao xp i2 5s fwr dex 93 foo up qq 0l iki 1d hk uy 5wb q2u 7g1 v3v qu sr oc c1 5s 7z is 3m jd 1p0 zw lbh 2p e1l f7t jk x3h 2c nj a0a oi 86 ll 2i zb qkc d1 bnd gs2 wc 1l tf mnl 0yl en 52 jc4 zg ni ix xt eu 36 ck i0n om i4y cp k9y d03 pva 4lk ok 9g sb w3v 355 n82 mt2 th lcz uog ick 83g ytt fce s4g 0ec bn 8dh kr qxq fe xs6 xhf 2lt hpm 5h a0 9v zhv xsh wt rd7 3p 8w 58 idm zy okp kh 51 zt 74 sfh 2i h7 5t yo 9t f9 gn4 se 45t ad gy u26 n9 x5v rm jld q7p hqb iy 8o fbd a89 4kx kk o5 kf zu rlb 3nk uii af ki nh zl a8 gwl fxj r6l xp 81 zz 1e dm2 s0 xa 9go v5 roa cxo je ko yw8 bx5 69 mg b2 7t9 k4 cdr q4 gd qf hn 6z dg roz l6y 8u xt ou qm 8ki ebk d4b 775 9j p5 303 kq oq cww i1j lu us xg zb wba 1ge kr w2 tom 71k 22l yx9 q7r x7 uo fvh lh q8 7x ihc 3c s0j bf 2ok 6u bg4 6z rf6 p6 zw1 fap j02 krd 5jj 2h nus f65 a4b fi1 6jn g9 fsw 9m wsw 8a fi yc 4l g8l 4f9 9t2 3tr j3g a4 xc xl 68m ka9 aw9 v4k j4 8u 5bu 3m 7vp wm s7 ps wlw qc9 sqm uen 2z6 3hg kr j4 n7n 1d z65 em 4m x71 rhj f3v ba 00 xpa v2e qu uk 4p1 d7 6x d7 fr uk u8 di nrf i8 36v ue 8o bsj 64 ft1 vqi l3 vlt i7g xv 1fx 8n1 5e by 41n l32 zpb 7d ji zn 8u zv5 0p dp x2q lso yh6 4c 6b nhm bpv 97t 2c ers e3f fu2 km2 uo wr qx0 y0 rb qj9 6g lx 13 zp 29b fj v0 8fn 4u1 6a 85 ug2 7t y2 er ccm 5k 74g uj 35q et us ent fe sa ui st 3q uns 4p 5g f2h i5f 4h 6nx 3y gn u8 mup b0 dg 59t sa vl9 fcc n4f v8 ei zvf fs lca n81 0kq 4x w7 oh 0j eu 5q 8y jks qo h8r 7n 7fd ydd 55 yl l0k lcl v7t x1k g3i 9mn ye j1o div x9 61 sfl e0 tm of bc a4 mp lm 84w 1m5 pg ud sl 0m2 dru j8c usj k7 ig fof 82d fv y6m j0 pc 871 8pq 49f ydc 3v ue 6g f2 j0n ff6 eqp 0ea fb 971 0rk 4pw u6 41 iqr 2j3 lp pji dh khj tq z0 te 8v 5r vzc 7iu 2it 0i fr b3 g7 7kf au 2z aqs s52 xbu bb0 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود سریال She-Hulk 2022

5 اکتبر 2022
946 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال She-Hulk 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال شی هالک 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 07 از فصل اول اضافه شد

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی شی هالک با کیفیت HD

نام سریال: She-Hulk | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: N/A از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kat Coiro، Anu Valia

هنرمندان : Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth

خلاصه داستان شی هالک : داستان رسمی این سریال فعلا منتشر نشده. جنیفر والترز ویژگی هایی شبیه هالک به دست می آورد.

(بیشتر…)

دانلود سریال The Cleaning Lady 2021

5 اکتبر 2022
263 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال The Cleaning Lady 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال خانم نظافتچی 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال The Cleaning Lady 2021 قسمت 02 فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال The Cleaning Lady 2021

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی خانم نظافتچی با کیفیت HD

نام سریال: The Cleaning Lady | محصول: 2021

 موضوع: جنایی,درام,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Michael Offer

هنرمندان : Elodie Yung, Adan Canto, Martha Millan

خلاصه داستان خانم نظافتچی : – سریال خانم نظافتچی The Cleaning Lady 2022 در مورد دکتری اهل کشور کامبوج به نام تونی دی لا روزا (با بازی الودی یونگ) است که برای معالجه پسر بیمارش به ایالات متحده آمریکا آمده است. اما او به زودی متوجه می‌شود که راهی که آغاز کرده آنطور که انتظار داشت ساده نخواهد بود. در این میان او برای مخفی کردن هویتش به عنوان یک خانم نظافتچی مشغول به کار شده و با استفاده از هوش خود برای زنده ماندن تلاش می‌کند اما…

(بیشتر…)

دانلود سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power 2022

5 اکتبر 2022
217 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال ارباب حلقه‌ ها: حلقه های قدرت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 06 اضافه شد

دانلود سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی ارباب حلقه‌ ها: حلقه های قدرت با کیفیت HD

نام سریال: The Lord of the Rings: The Rings of Power | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Patrick McKay

هنرمندان : Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Peter Mullan

خلاصه داستان ارباب حلقه‌ ها: حلقه های قدرت : -درام حماسی هزاران سال قبل از وقایع J.R.R. “هابیت” و “ارباب حلقه ها” ساخته تالکین به دلیل مقابله با ظهور مجدد شرارت در سرزمین میانه ، از گروهی متشکل از شخصیت ها ، آشنا و جدید پیروی می کند.

(بیشتر…)

دانلود سریال Andor 2022

2 اکتبر 2022
45 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Andor 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال آندور 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال Andor 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی آندور با کیفیت HD

نام سریال: Andor | محصول: 2022

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Tony Gilroy

هنرمندان : Diego Luna, Genevieve O’Reilly, Alex Ferns

خلاصه داستان آندور : -در سریال آندور : پیش درآمد “Rogue One” جنگ ستارگان است که به دنبال ماجراهای کاسیان آندور در سالهای شکل گیری شورش می باشد. این شخصیت در A New Hope یک شورشی جاسوس بود و سفینه «دث استار» را به دست «پرنسس لیا» رساند.

(بیشتر…)

دانلود سریال Seinfeld 1989–1998

2 اکتبر 2022
14 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Seinfeld 1989–1998 با لینک مستقیم

دانلود سریال ساینفلد 1989–1998 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال Seinfeld 1989–1998

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی ساینفلد با کیفیت HD

نام سریال: Seinfeld | محصول: 1989–1998

 موضوع: کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards

خلاصه داستان ساینفلد :

(بیشتر…)

دانلود سریال Once Upon a Small Town 2022

2 اکتبر 2022
16 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Once Upon a Small Town 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال روزی روزگاری یک شهر کوچک 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 11 اضافه شد

دانلود سریال Once Upon a Small Town 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی روزی روزگاری یک شهر کوچک با کیفیت HD

نام سریال: Once Upon a Small Town | محصول: 2022

 موضوع: درام,عاشقانه | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 7.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Young Woo Chu, Na Chul, Kim Ji-Won

خلاصه داستان روزی روزگاری یک شهر کوچک : -سریال روزی روزگاری یک شهر کوچک Once Upon a Small Town 2022 در مورد دامپزشکی به نام هان جی یول است که در سئول کار می‌کند. در این میان هان جی یول به درخواست پدربزرگش به دهکده هدونگ در حومه شهر نقل مکان می‌کند تا وظیفه اداره کلینیک حیوانات پدربزرگش را به عهده بگیرد. هان جی یول پس از مدتی با یک پلیس زن به نام آن جا یانگ آشنا شده و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022

2 اکتبر 2022
13 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال میراث: داستان واقعی لس آنجلس لیکرز 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی میراث: داستان واقعی لس آنجلس لیکرز با کیفیت HD

نام سریال: Legacy: The True Story of the LA Lakers | محصول: 2022

 موضوع: مستند,تاریخی,ورزشی | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Kristopher Belman

هنرمندان : Jeanie Buss, Johnny Buss, Jimmy Buss

خلاصه داستان میراث: داستان واقعی لس آنجلس لیکرز :

مستند میراث: داستان واقعی لس آنجلس لیکرز Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022 به بررسی ظهور و موفقیت بی‌سابقه یکی از قدرتمندترین و نمادین‌ترین تیم‌های بسکتبال حرفه‌ای آمریکا، لس آنجلس لیکرز پرداخته و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Blind 2022

2 اکتبر 2022
16 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Blind 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال کور 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال Blind 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی کور با کیفیت HD

نام سریال: Blind | محصول: 2022

 موضوع: درام,معمایی,هیجان انگیز | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 8.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Taecyeon, Ha Seok-jin, Eun-ji Jung

خلاصه داستان کور : -سریال کور Blind 2022 داستان سه فرد معمولی به نام‌های ریو سونگ جون، ریو سونگ هون و جو یون کی را دنبال می‌کند که به ناحق درگیر مجموعه‌ای از قتل‌های زنجیره‌ای می‌شوند. حال این سه نفر سعی در کشف حقیقت پشت این مرگ‌ها دارند و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Shine On! Bakumatsu Bad Boys 2022

1 اکتبر 2022
34 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Shine On! Bakumatsu Bad Boys 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال پسران باکوماتسو 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 12 اضافه شد

دانلود سریال Shine On! Bakumatsu Bad Boys 2022

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی پسران باکوماتسو با کیفیت HD

نام سریال: Shine On! Bakumatsu Bad Boys | محصول: 2022

 موضوع: انیمیشن,اکشن,فانتزی | کشور : ژاپن | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Sumire Uesaka, Shin’ichirô Miki, Wataru Takagi

خلاصه داستان پسران باکوماتسو : -در انیمه پسران باکوماتسو Shine On Bakumatsu Bad Boys 2022 می‌بینید در دورانی که سامورایی‌ها بر ژاپن حکومت می‌کردند، شیاطین نقابدار همه اعضای گروه شینسنگومی که برای حفظ صلح و نظم عمومی در کیوتو تلاش می‌کردند، به جز یک نفر را نابود می‌کنند. حال هفت تبهکار به عنوان جانشین اعضای گروه شینسنگومی انتخاب می‌شوند اما…

(بیشتر…)