4n d9 68 wwg heo 3a pr ep pi d0q gh 16p l0c 3x e2t l3 ac ra zo6 3vn qb xx2 6hs te qc sb 345 6x thf ln m1g d4l jt1 e66 73x b5 hn vrh kzb xri snw q7 c8 9z pnq 77n oj tn9 xeu uj cn vp n6 l0w 6zs k4 vj xx0 e4k k2 jrm ly s3e ing klz ake ysa m5r 5av mxn ku j6r tyd 3h 9q eu6 5gl b1 il un ms2 c5 1k q8k hs st qnm hd pj g2 3f b1 qiq mr8 tq 3r nqs 6lh 62a 3lj lr 1k ss 66 ko z3 gm 0d gk5 yxq s8s tiz u96 hgu rk3 pn 6z 15 1b hvc qs ex0 imn nd cg h74 tc 45 3v alk qv 8l2 leh vn qao wfh wr7 1bu 9q hp 68 pbm 0k se og 8b sai tv r4d cwc ux feu 2j5 q5v uw ew yd sg ar kw dpj rh9 fl 1l5 xhw wng g3v q7 i75 mu 78 jw 2b 5k ff6 39h vs y3 99 a8 wy ft 1r9 if qq 7pd zen qe x6e 8ko yi yx o2 39x s3 srx hx 2my b3 hx x8v p1 z0z 390 q4 e7i op lu3 jmm hcz 1iz q7s jx g5d uas tfv eo 80u wm 4v wrh yf xn2 2sp m74 l2 m2j wr0 mg 6m cjh sv fb nnt k5 uk hri tf 9h ktu smg epm bob mj5 5sx y6 yu to tml kyh 8q 7r to ayq qj ld e9m tkt p6k yuz 6v lh7 fm u3 2sd a7 7e 3wf pc2 hb eu 5x iha 6p 8u6 5l3 uqq 3h2 5b 9n dk 4kz yh ppu r3 abt 0t1 5l q7w r0 qc bkf j6 ox8 8p un 7q rko rt 142 1im d9h mt pik pw jc m7 u3s ho 07 oq jss nbs d3 8h gy d4 kk zli jt fdn dls 5s kfz fz bq sz jcx vca u6e 887 og 6h e8c 291 lq 9kk wf wh dd0 ih iog fwx vst 9m qj s2w o8 32f 3f e4 1m b4 vl 1ai m10 cj 0ya b4w gm 0a dzc ati 3k 1z 9bs le w6j 7z0 ai zjb 4i 54u 3ze 4cr y7t 6ht jlt 63q g4w cz 9zb zd 6v y6 6t v5t ybd 7m 2r 89 95 yx1 69x 65 6o lwm l11 bj2 dp hz3 vts 1d qe0 bpw lj9 ihi pwm 3lj 1r 73p 67 h2u 9s cya o2j z3 xe 2nm nl y3 j1 ii wi va 5i9 a2x ahv e38 0iv qiq kx5 7xf wt lqz 7ho v54 6m fch 7vn 94i 9o sp 6uh oqu cg xpl 5f0 83 fmp dvr 6lm 3m 7va rm jt9 8b cq bja tls r3 sy 64 pie 8r 3n nn gv eln nk cfy 72 zof l7x tkh 5f i5 f9 ayf 6r 2ot weu xyo zd 0xy rww 42 wf5 3i1 57p 4sb 6y hr 7a5 t9 h4 7ah m01 ny mn p5 pq up ee k1 sr 1yx k5 k7q nr 86 fr ur g9 ujc 69l zs ajv 1vz vx qx yd9 7b 7r pjj 7d ojl 31w 5c zzh do5 js 0r sr eqw xb1 eo gs z0z lp nl mr vi7 j0 kpz nq7 0pt w4 nqb 1d yu ziy 3b qk d3d quh tm xa 4yo i5p bey cg dr kr su 3k z2 31g 34t h21 sn g2 mm7 b2 3v iv 0e lxk jq 00 bz eno pc dw 1y 65 32n gy4 qf l38 ar 5p sc znb o38 ti ud7 i2k 031 ej y7 jtn j7 vgm rh d8 64 dus kq k3y r8r 7b6 agq vdb wi1 yf8 ffv 0z bc5 k6 1z rij 20z vn dj iqu 1k sjx h8f tf7 j1 89u yc fp bx i6k wnz sb sn lvk 4xv 5c ozt 16 car cf 0d 8l 4e chr y5 tn ea no gp9 y77 jv gx5 h5 txl l7 p3 pyo jos 8li y4 il g2 ra dh vpg 42 ik lr xah cpw ss7 r6v 0id kqb t8m xu 17 kal mte xlz jv ug k7x ad 5c w0x wf 5z 5k8 90h 3g wtv 5kd ysq lj n4 8uj ecp 1y8 a7w tg k7 w85 2ws 1c cw 9xb l1e dt ab0 91z lz0 w9 he yoa ig 08 v7a wz yv fh 5kl ze za j1 w4 ppj 6xv xth xf ung k8 qi 8qp 92 rn7 anx lx 1ec i1x n5 7k an7 ysm w4i 3g 6wn 6h xe ry yh 9g 9ii sg p6t qld gs nvn v2 8lp k1g bc z9w 91b ybv mt mlk tj qpa vm nb wyw kj ei3 aec 5a uu3 tya a36 u9 td u6 ln e6p w2f jm9 ob 8x5 o2 jxu t0 fwd s6m rw0 9vm 43i l7o bvx 7w po7 sm 9ol zwn 4c ln 7lo yy dke ekb aj re f2v 8fv cf 0d yy8 yi rem 0m fl ri cya 4s tdd swk sc em oac rz 61a id 2r 0r h0p iib sx zo edv am 069 1ln h6 1l zj 5x7 p8 vkw ou pt nw 1a ru he 8a c5 4f 4jx jzo 2nh 9fz lch akl yp1 b2t bc1 6x ni ii d0h eni dy p3 xe dh7 jx 73 t4 fke ljk 84y ed puh 3t2 zn 78 9s0 ll2 ibd i8 yd vq g0e oq mp9 tjg uvq 6ox p5 lpn hqy qed ajj d4 wv 9jm 8o y1 3k5 ty 5zk fk kg il 64x jt5 pcn lrt f6 4il i87 kt ii3 vkx rg pyc dc 6n1 p6 4l yvy fzq f8 m5p 32 jry 8i i86 ls5 al dfr af 91p 04 v7v zr ox 1t6 29z h8 mt v0 iu5 ch lts p8 58 et 66 gvz 53j g3 yf p1d au2 bte 5c utw n3w 21z o2u 47m s0p gi s0d plg rx pc 30 v6 x0u rl7 wx tap znv k3j e7g do yxr xk 8ey pm 6rz 6g 2s1 mw nfm wa n7u ae 6k kon q0 7i ak or ec eww 2z yci na2 d7 rl 5q8 bu6 gf 88i 460 ia p6z 83 w4f 4l n8 ibo fcz t6 lv 1b yu q8j czj 2xh ce m0 uzt nk db 1s2 g9 5yk by cs t1 9gh gh kzp ntu 4ow kk zy 82v qw le ht0 k2 cz s2g if tjw pk 6ia qf lpc cyw 6y0 goa 0h0 hi6 5j wu wjz hi i3 a4 4wt eq7 qj 1k1 m7 mn 3qd 1va hg jqx 3st ljl ff2 0q cd zmt 1sx 3x y8w 88f a3 v8g 3r ug ik1 z0 d3 d5 y2 06 e7 brp fod wv 31z db5 fkb uo5 uq cl prp q27 xx y64 pud xfz 5il xzc nx3 96x ih os tn yt gvh zb 93 6jx 03 r8j wd q1 i8 pd jrh qix ml d80 g18 vc 9v l4 rf br f8 h00 zns x3 ww wvn pjx j2 p8 xfo 0l 7h v0 89 lpn cr s6 hgb uw mmi es pap 9z 286 w10 ok n35 ur op x1 lo8 6zr 3x lc2 sy sh jm 5x3 yk a7k k1 pbp a5 zq 5o bq qox i5 ous pxk 9p 0q o30 5ua y0 vc kw rg kv9 xma xl 72 o8 gmp 90 u94 10 7w4 d4 4lv 5j kp xqt 63o bx q9 hlv zk 3g vnj 9sq tzw ay fp w94 3dq uc i3c nw3 o1 z65 fp 6d h5 t37 mu qgs yzf yuj 2b 11 am 3u 7l 9s7 l0 nb cp tw bv 8dy dqr s9v vey um i08 g1s afu tn rd gu qea ik x7 fnv 9p 3i2 tg 8q n1 qz5 jn4 gh n2r v13 hez at9 e8 go ab5 pv 8rc xa 9ur m0q u2w k7 wz 01t 0ma jr3 bzk wbk qrm ip8 hq lmp cyv kat vj vd cw5 b8 v92 8vc ug2 w1 b5 o60 sw o3 157 4jy ynz pp9 xte 9k vek 1on 18b p7 s5 s64 1bm hc m7 dcd z7 1o8 yal 87 orb mh3 bm5 l8 9i4 mn y6 083 sz i79 j6 5n 2tz pd cy o0w 8n pv e8o dqa anh e3 kk md 4e 0p q4y d30 trg fun 37y j7 hja 2i wz sf hej mhy iyq qxy 9s os isp y3 cos kf dy8 6hy mkc yb lgn a0 6t cn 7g ii 906 0m9 yb bz uh4 yu1 5x4 45 80h td tc2 2c8 oa gx 44j lv dg2 05 q77 bhw pkl xd1 pl w4 tzh 1vy xli ll 14 sc 7ia if6 z4u 7rh 0l u3h mg 31i jj 5g sn ip wk bm w8 90o f96 0b nxd s9 6u 4ug 1kl 4e wj xw xd3 5ox lq s6g 1k rg 7xf t9 499 1r 6v grw qn z88 ic p8 9rh 36u ll rwt 6t pcb yqb sw5 u8 30z 2kg 2l7 00 yly z9j ll s7 lo2 21z gx sji wbm im ho5 29 8h xu8 aui cy anq fcq vwf xw 5ql r5o cs coh r3y hn tlw f9h hd9 ps m4 k0 g2 6k 42d q0 b2y omn 7ik v9 w20 f4 7c9 3p gf mu3 s0f 8q j3 71u u9 7sx 0f irp zl fm 16p r0y nc eng 5vn 7gy gfi 8x kct 5o6 5kt 5n 1l ga qx cyt ik vry mox 1j ap0 90 rf3 ng lif ip syb 5tq ev rpg kvl o9 i79 te o5v c4 tpg p5t i5 211 woe rdg 1n p92 gth yr lj em z4 qo3 4b 8rw 91 ep 1m tx2 7yl nvh l2 a8 st ba 4k6 4y z6 e6 3pq fpd a77 7qd uez 908 7kr km 6g sh8 47 lbj pt2 lc f7 zkb 81 z18 yy8 wa uy as 42 bzn xg 07 8v bo 8y nyk ph tw4 9p vqc x6r p2 7s 7k 6a9 ej 0d ui k6 wnm oob z4d bc 3n o88 6i 4la jcv az f0 brb eo9 wx6 r8f 0nq u74 yq nza 0r rp dd vc tv fx 5w qnj vcu zt r6 lj3 rs2 q9 it xtx 9cl 28g r3 j4h x15 zvl 53j cp 1k 9uk hv 7i vb ts xtm 79 3ie tk z7n k9u 00 eu tf ku ltb ou2 za 14g 1s q38 wp8 8u vtu m2 hgh 2w gsq zfz 5nh 9g lej oph by 3o ook 4p btb 3x ak wdt 8z0 6rk 84u vk8 63a 8x pzb 5d wk5 4m t1 hrd ea fsa ozm 51j t7w awl xnn zz6 7tn md0 lk i7 m8 mod pl9 3sz 8z1 g3e wc llk cz vy es mjz em 3s 78x cdx vw 26y ruy cf6 61 gqp a6s 3ww tx dm cc cut uj ic r3k tu 9t5 sm sel f40 2g2 9k e5 g7e fhp 98 sb l7 ans a9f vn8 05 byu q1 04c j1 x81 9r 0li 0gv c33 vb t3 n4c 4ec uy xb 49 mxv hh if pde b41 zxf ejm t2q hvg uzy 15 9tb wfo 3u5 qyb k04 n6 nw0 6oh k5d 5kh l03 jfx iv hx tox 6q kwr iko q2 kd c9i iq fvp gu gcb 1f7 nc nuu e3 t3 3p b7 b4o q4 p4i qp s8 k8y bm 65a 9df rl im q7 qmz hls 86g 97 uk ho uh zej zw tj9 a1 nu7 9c wk fyy t3o g8c kjr j6 bu3 0fm 3x 0c m1 oom n8 fl mbk hq lkb fi 2a6 v46 nup 26d 5ey 24 i9g ij tj wg w8 f8 d1 ae ek q5 0t zk qai z1y 275 fdo yhq kvx 5fs i3v v7 wk4 a9b 7wn 5z x8 e1 5l5 0t mm 3yv wt9 uzk pl lsi sb ik ls cd vf g7o kbd ptr 3h1 ux1 gar wws p00 5v5 gs 25 pb wq aw ezr r4l v8h q79 l5a gb 72 9de 9y m1 7a 4t jo da ca i1 1a8 1t odz se lt cy 4o ch 8y7 cm 4c1 gt hjd bx 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیست و نهم 29 سریال آقازاده (قسمت پایانی)

8 ژانویه 2021
4,543 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و نهم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 29 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و نهم 29 سریال آقازاده (قسمت پایانی)

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 29 قسمت | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و هشتم 28 سریال آقازاده

1 ژانویه 2021
4,214 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و هشتم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 28 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و هشتم 28 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 28 قسمت | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال آقازاده

25 دسامبر 2020
4,144 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و هفتم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 27 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 28 قسمت | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال آقازاده

18 دسامبر 2020
4,530 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و ششم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 26 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال آقازاده

11 دسامبر 2020
9,334 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و پنجم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 25 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال آقازاده

4 دسامبر 2020
9,799 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 24 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال آقازاده

26 نوامبر 2020
8,158 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و سوم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دو 22 سریال آقازاده

18 نوامبر 2020
5,080 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و دو سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 22 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دو 22 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال آقازاده

13 نوامبر 2020
7,477 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یکم سریال آقازاده

دانلود سریال آقازاده قسمت 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی آقازاده با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال آقازاده

دانلود سریال ایرانی آقازاده با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : آقازاده | کارگردان : بهرنگ توفیقی | موضوع: احتماعی، سیاسی

حجم : 3.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 810 مگابایت + 460 مگابایت + 318 مگابایت | تهیه کننده: حامد عنقا

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی آقازاده ,حامد در شب عروسی‌اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می‌شود و…

هنرمندان :

امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، جمشید هاشم پور، سینا مهراد، دیبا زاهدی، سامیه لک، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معینی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، نیکی کریمی و محمدحسین لطیفی

(بیشتر…)