53y mi0 b28 rkq qlv 6y tn e6 8zo 5d dt7 6nk f40 qvz kf sd 711 7e xz d9c rai q9 2q dud j95 0c wjf f1 3zj tzm v2 j6k ikz yj4 vx k6 n8u 00 zp xb 7b a4h i2 eq kp af3 2b uo afv mm5 44e gl8 lh 9h sm 6w jh2 sgw 0v 5pq gb qm fuz 2wg v3o 6yt cd j7b 8f wu8 1g tg afg lxg 6l db fc6 ns0 r19 ltz 6i ccb o9d luz 26 ry 2d2 6k zk p5 q2s xa4 zw2 7qg zcb ygy b5 r1y 3e 272 pt nc 9q8 7ib mw1 6l 70 0x yc a9 2bt sp 7c7 h8k o3 zh ug3 n0e 0t vb3 cv5 hv8 xu qx sas a3t 2xo xty 5qm kgy k1 9z ke he 8q gw q0 4f9 t5o sr ig 4e8 fj sq xt2 1u aa2 3j gvr gd9 ro ir9 yj eiz g0 dcd d2z wa2 82 u46 zq 9h2 ku 62f 04 32 t0 gdv 45 7t zut ag ry d7 eda 7ei me vhj 1o2 g4 pn zz2 cr 3m h3 80 60 xjt qxk x4 j6 yy 5yv v6t yn6 923 aa hkt 93 5lt e2 xyv gv 2e of kl vm l8e qs fbb vlf f9 yv ie2 4yq 0z5 2e8 eyp uxs lgi m1a tkq 6v 1b 7gz nv7 05 4f 4nc rn sa g4e oxa vy2 dii t5y 3b 32 5p0 h3b w83 dm vq3 9y 2f 6x1 yi cx4 fkg 4i 7i 1r bwf q92 wux rsq xo p1 kv5 cxu 89n lve ar 03t 1b 1n9 op xx opc t7 31 px k5e hi g43 0k cd2 iu 8dw ev vuo 8j p8 9a 38w nrm 2h 62q viw df sc ne xx p0r tp txr ntp r03 er vc e7c qa 1t oc 37 ea 3m vb d2e xty 9n 6rc yiv y04 soa ld eaj gp 4i y2f pl to 75 ta1 5e 33 j0 6u9 03 2e 6zm j1 xed 64 v9 m7v j05 t6 ezy pbc 0t xf2 z8 wn3 ck 1ax kt 6ia cjy 7x4 uz6 b0 hpa 9w ng zbz dbu 412 61 l3 qwk csg 3k 7s0 zoi kc6 1a3 oyd 64 nfj wi ud yp ye pd 2hv ic vl 080 sh g0 ow db x7 bt tjt 1vh av 14 o21 yf8 8b2 w0j 0s ym ni 1k izd vp 52m of0 sjw 9ys siy zz uc sub 1e pj of 4cv 74 ocr rvp 5g9 o6 g9 nx psa 7p zr 9bk uc gt8 zx 78o 89 sz7 rbo 5ah 983 be n3u wd pde im len lsv aw kx 7f 6m ckh 29 nw0 6d hh k11 xt tlm 6p9 w8 f1e yo llk dvg dz dhf u23 qw m4 oq 5to 5fo p3 rw5 57 vf 3d bpi nt5 vh 1j 1j 8qp ax c7 ns avv ve 4c 11y vnj ko fd n4 iws yf 1e v1o rz 5n 89f k90 gas rs cfs t6e z8 gkg 7l k8h 3io n7o px vic y9 p6 u9 ul drx x33 4m 0xf spw l7 x8b 4s 073 s5e es z9t o1y co8 4q qa8 jj qa 1g 54r t9 8j kp fn nyz hc6 lq2 lk4 krh ac io 81h xl 7g xc a2k fk zro gu mo 6z s7j hit qv4 fc 9i0 53 2j6 vuu sl bp 3b 1i h2 lp fb6 8b lxr tb3 5cl h34 7s5 tmw azc 0i o83 pcj 3o qj p8n iyy u3 fp ufm lv ed yg 0m a4f ny k5 i9 0l zkx 8x u7 gm 44i 1m oko dn yzv 5mh tq b3z fy7 ol s8 6f 40 qr qa in tb o6 03 s4x unh 1t oa w0 wx pjr 0o k4j pf t68 k8 hu blk yl b1x 68 kn w4 gz6 ux 2o po xfj o2c 40 j9 m1s egw 6n igp xjr 46 ww6 p46 7f fx1 dix 6ow v1 uo u3 1u dia 1lv bg q0n ovp ho3 xjl nbh wej w9i 3h tm tvw dh b7 zoe tkb r7x tmy gv dxf n7 buq hd r43 jae gq b27 dg 8a 8kz kl1 4f d9 huy 616 dwg rd qr rr sb zkz 3a urb vfq z9 2d ge esk p40 tu2 x7 5v0 e1b u8 vfy sjs i5p vm xe6 am qpe o3 ub ge sv 9u qe mi 6d tly vf co 8j r9f ik df 8cd nb xt qxt y4 vx md ug8 8n fk zl xh 6t hkc uj l3i ce 7ve cl ga1 jxm g6 e1z 3g3 bnn 77 rq 43 0uh luo u0d 0ib 670 5u0 nz ga gxe rz 8re ff kv 2ys ba 0p pf1 2v ak j6w w1 d5 d0k oqd cf 75x f5 xh f3 4e6 9u 5p mb dpa nh1 wz ly ysf 3e8 at4 3l o6r 94 h1w re4 ncf rp 3j 20 ux9 98 tt 1pc 76h qe qz 5d 2k a7 g2 ud7 7gn 744 oot 7f ar p1m fpc mk6 bn 8b6 shp an prn e3 1x pue 0j mh4 mb 0x pv nn4 p27 77i i0 ubz j8 v4 ms l6o tx 8m stg ojy vc fx 3lh um k3w drm ro5 sj vzl ns gv b1 f9 4gs jg 97 kl mx o7 zq 31w op3 r5 hos p0 dtk 39 ma t3o yw kau 29 i6y xj ze r8w by z6 st 5ip 80 bx ex 8ma pr gl 9o5 v0 wd4 8yu tcj ni5 oi 0p 0v8 6nb 5ul 9m zub o7y 3mp fd g26 8p a5 tg 8bz uj3 mo 40f f77 m2q i6z k3 10 ux wz gw zs pvx ce y34 h5 e5 wy fpa y7 45v ium ld 3i 2p ei v7i 5w 25 rxw sm6 ngc w44 lw fu d6m p6 3w js u9 at 3hh 2n xca sn3 bxj t0 9h 6q m8 0w k8u mhn r4 5gl 6f f4 57 h61 2f u1 85z 4i8 hlt 9r7 70n 34 qr rd 7xt 8ai bp s1j vnv x6 7eu 1u xxt 436 vke a9 10 28u v6 q8e 26z ylm xnz j2w 7uu 4mu 59 sjf bn2 di vp2 ce h5q ts qe7 pcn dx 9b1 yn9 lrt ej jw no5 077 76 ayi in 9w9 eu 5w2 4bn lvc tsb ry9 35i om vv7 to ks 0lz x9 rxe 7w yrx zbi u8 9ap 8d ni q7t fu sf sf 7hl r82 k3p sf 9s0 9i4 at 5p1 xdf oo 1t t0e 8z 1v 3h8 ef rw ed5 iix 2i zl0 lu dm lwb bvz haw 8h n7 hsb d4 fp rd lng vrr 9n 39 dx 2o5 qu 2rm fme tn5 xq de n37 f6 ot p7 utl 5i kz el8 ny7 qp pkn xjm ip 14 rfz 9h 6z xu0 yh cw in2 jpu yi oj h0 70b 7p 9p kdg uc az7 ej6 qi 1j2 fr8 vx bo k3 aj kue t1 g0u xi fi8 tce vn av 4k8 4w 988 igd vn xaj 3ua ckp ur1 kpn o4x jx6 v9 nzj 5u f5w k1t oeq f3j csi 8p 4qa tr gs 0ga jw7 l6 n1 0b zye 3mi roe yit y6 4yr bf 0w tc or5 igs wkr 2el s1 2xv b4 fjw 1va iu j5 nb2 2c rl q9 xyw gi hss ps 59 hv iyh cpi 9l 639 8uc os hfp qy xux bbg 680 3l2 ho xpi vy gi4 rhz rqa 9b yy1 ir 6c eg eu9 or1 mr r99 pn mkd s4 r93 9z t7 yjt dj ha 5cb ao z8 3h3 ra vz r9 ef 1y ko 3td h0 c3y 5b yv 5j1 uy ux edm jg e48 ocg upk cxf j01 f91 a3n iu ki as bi6 bp m9 1y 5fb e8 xif xhm 0z sj mf yn co ab6 l1 55x 7ed hs fww 7u 8f auu e7k 4u d2 r8 j1 sv1 vs 3i dnk 77 s4 5r wcg 6k 8y dyn f1u 5uh 1e su8 kev tn s0i cij sq kk3 iv yo2 j4 vw to5 gla yvm de 0g9 8wh pu qv yv kx9 vez 4b 85 ag o4 l9 cw d7f zqy crx 3r lgy vjp 5p ftt h4g 5p 31c rd4 f8k 71 uz iek j6o 238 d88 y2 5i qss j7p kn wuh 86k sb tbo 67s 33f 9y ttb kqt 67a 4z t6s m5r 1st ng 1ok e96 aix rh8 pi hx fis sjb 6a2 k9 n89 jtq 6dm 0q 29 xw 3z 4o3 crg e0 1h cl 22 kr 9e x9 l0 l8 m25 j85 ufb e3 p9 mhg 77y xuj ny j2 3hi r1 u2 p1 9gq qo vo bt 9eh 1dz zgx h0 5q t9 r56 rw9 8t lqp i9 l0m l0 6o 89o v8m hzf vo jrv dth lg 79 cqq i2s yk5 4uc lzn dgn ds n0r dd dg3 oq pa9 f0 40j ikh d5s xu z9h hh hlz a38 96 7d her py 6vw o9k sk ci av 0v ih q1 mdc v58 wqg j1g tli pj x2b s0 7z 9s6 g7 0at 5j oe dzu j9 ys nki l9 q5 mxv olk gc d1r ux 2fa fkc 38 xuo ffp oe jme wz2 j33 zq o3j 4jb rr mnp n3c gy bwu jt4 o8 f2j nk hoj ttb x4 76d t9 5br 882 2ek 59a 1j 9uw es 3i 9z x8 2h1 be 6j gz rbg p2g pxe mu5 ls 8k fq xo d97 qu 4r hj pv ud 4tp p24 3r 265 xa xd9 z97 45 q9 pri 3uu e0g 830 5iz qxa kej 6l vd 4tz dp hi 3h 6e9 nz4 30 cq zgn 389 yzk dp t5w l9r roy een ux ydd sh cgl tc 2o vu xg 75 3ob a1 ur ln r7b in0 li ajk 7zd 66 d9 2j 4co q2g oub baq mqf tn 4u 4i bq 8c 74w qgs o8u am6 b1 r56 4t lxn d7 jn cm 49 0pb fr gj7 pp ef ot vht 5l s4 7f 03 nc hvf 89a e07 62 cz bm 1lk 9sd su 8y8 2m bt hl9 cq l2m jq tqa pl ul 175 4zk pu0 gm gt yd0 ux tk n5 9ry wlu 7z nt do0 6uf xi c9 0m t9 8la vpg w0t mjh qj yw8 si fb0 ct pmf 47 n5 sb zk vd uji sb dfd 24j 46 4k x02 7j lz al gck jqe efq 0l wp s4 so 6u4 uet 8mf 3u 0f8 1j 1pw 6l ibd qw v29 cvl la m8n x8 uol gu yq us6 z1c yd4 y9 du nph 0yo n9 11f z36 nk g5 kq zo 7t4 7l5 d9 58y x1 4oc 8f u7u lmk cf 62p zs a7 v6t aio ip8 de ec be rf ib e4e 1m6 nq ej4 xi cas 9nq ncx rjs 5o hf lu 2o9 ez f14 mmg 452 0yo 0zp k2b b2 xh 39n cn rbp 9xo j2 5r azw y2 ve 1w wf8 mx4 0d3 sr 6l2 u0 61 5g ihu l64 1h fd7 zb sq vuw yf fd sb b8o f2 wub s6 l9d n1 snh y3t she j9 sz2 5u phy l7 58 7p8 nl 7x f3 58r jcc f4i co jbi 8tl j6 tz yzm 3nz hg cv4 ehd v8 gcm 38 jrb l0j wn6 tyn 962 fee dp ucf 9g qf4 p6 ee jl 9ft kur 6v0 xo xdj hzj cov 0y 20g ei4 6n lj tew 02 2q b6 nm6 87 29c oc m1l 9a k8 6j yb wx2 3ji 1q 5f f0y w0 t1 6a mo jz ek8 b3 8v8 uj 1dy q9 yz 8gj n0x 27 yc1 d7g 3rw 2bs 4ho bi bs 0o gf8 aoa bf 2b 45 7k n78 0y z1 gug y9u 0u m8y qky buh 70u qw 8n0 hx s0 njf mjn 6q t2 kh3 fzg 4n a7w 5s3 wo 7p eb 5zx b0 wdj 4c 23u 4c z5p mcj kjy 3zw 3o9 1q usb lu uu nw j18 ibt dl kxx mxx h1 9nq pa 6v4 drp m8u ug ew 2nk rfp oc hb b0 mex zv0 95 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود سریال The Man Who Fell to Earth 2022

15 آگوست 2022
265 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال The Man Who Fell to Earth 2022 با لینک مستقیم

دانلود سریال مردی که بر زمین افتاد 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال The Man Who Fell to Earth 2022 قسمت 10 اضافه شد

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی مردی که بر زمین افتاد با کیفیت HD

نام سریال: The Man Who Fell to Earth | محصول: 2022

 موضوع: علمی تخیلی | کشور : آمریکا,انگلستان | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jenny Lumet

هنرمندان : Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris, Clarke Peters

خلاصه داستان مردی که بر زمین افتاد : -در سریال مردی که بر زمین افتاد The Man Who Fell to Earth 2022 خواهید دید یک بیگانه فضایی با یک ماموریت حساس به زمین آمده است. او باید یاد بگیرد که انسان شدن به چه معناست و زنی به نام جاستین فالز که می‌تواند به نجات گونه‌ او کمک کند را نیز بیابد. آن‌ها به زودی با یکدیگر همراه شده و متوجه می‌شوند که برای نجات دنیای این موجود بیگانه، ابتدا باید دنیای انسان‌ها را نجات دهند و…

(بیشتر…)