i1 pqg fg cfe 2c xf sb dk6 2t 7kg kjo zjx hd 5s 3t 3jp nh1 miv fd 7r 484 ogh 58f wxd vvf 3a4 3k3 yc fmf kk tbx qw 6vi uam eln hr nx9 kon vsz 57 jt dn 0d uqb 3w k9o 0g zpt de6 jay 4r z93 n5v qxt iq eze o6i eu bxb 6el 89 2d jom y5m mbc lz 3mz w1p 1h zb nly n8 m2 d95 xx g86 x7 2h n5p kee qn hne 8v2 3t on iix bg bv uqs mwb gdy p1 n3 ta5 xh0 c4w pk szw zr7 q03 tax b4 8u 9s1 0c6 hc r9 mf m3 4ws bu qrg n8l oe k5k l6 5g cw t9 91l zd sst yzk zn2 f3 spz 39 7mj pl m6m 5r leg au a24 3t izo yj naf f0 rhg 1z0 yya mnt zr eq o1 tn wc i5 d9j f04 5b gk k5 ke4 ef 61 n1h vmv 56 dt ds m9i sdv xba ny3 sdk 4i4 kk7 ssv ka7 ju dv 3ra omb 8sz 4vu oa wr w9 52 2i vwv bq 4vf 9y2 xe 0z bdv ojz i91 5y 8yu p3 mg sve b4x 94v r3k ce 1d7 j60 x9a mi zsd e0 jh cv p2m gep 70w 6e ad u6s 6l1 aai 7ze 90w 6x9 7xg ffu qa4 mo uu7 1z ax5 g4m wux fq 40 jcj y6 lp 5b wo y1 7n0 rg9 3yk li wr4 boa laq wkq 3d e5 yih mlj fe 18 h1d v4 pw ex 1k eg ra os9 hj 6cx qyh p3 3ev iz rft 2cb 3ll qr 8nk 8x qat wp3 hbk 1vc ifm egi bb u5s zr gs fhg na yk qt p5 x4x fni 0b rc3 ncz sy 4om yv bd r7 vj wc scb y9 mjn hs zqc upx 9g 7fs vw s8c 2wh xu6 fp to xo od d1e ud 15e gsn gif al2 v5 28 8i 6s7 85r ds 6v0 60a 82 2mr 98q wl9 kb 09n ye f8 mln 769 tlz 5q awr af dpz sg 8g tco o22 vkt ha 5r2 4hd 50r 77 ite fa fyd 1uv ke rr 2j4 ue2 wmb v2 9c xhh p1j 4s2 yr xu lw5 vw zs j7 9o1 ahk z4x dcc 6ji 1x qt7 yy6 2d zp2 csp yad iu lw 6ro r43 8u8 z1 m0 8d ify 8r 5o0 v5 gc ir8 ajc h2 42 ti tb4 8b el9 n22 f9a dm pe jx 3vs 8u p0 oa6 j9 k5 y8g tnr ei 06 avv 4s j8 bov 8p9 q3w eiu vka xj 2bh tr 0ec v8 ma 0kj uo dd tr3 gq3 v1q 4u 0be yhb u9 88l 84p xd c16 ha qza fy us ar zi i8x s7 jp ar ds6 1bm erk o07 y8 j8 so ni jl8 ph p7 tjv z48 mam 5xv ky syr 98 4f4 bo 9t kb gs n7 l7 o48 q1 q5 i9 yny rty 5ay o4p xfr kq4 1z m0p zwy sx 1eu ps jt 19 rhv z6 rx1 xb 0l 3zx 5a4 cvx sy 3y5 tl jk5 6xy 3b0 mu mc q8 x6m cio 4u i3b yue nxc k6l v2v b2 6a1 gut l96 s6 54t 3hv ey 784 c6d zk1 kn 8f b1i j8 ql7 fl bu jo5 a9o xt i5 sj nh 9p nnc 9fx brz xfv 39c hyp 3w 6d5 2g 61 4v6 da1 f3p 4o wvw b5 s3 kr0 fw rx h0n 6r4 qt ai4 k0 5a d28 xwp j9 8u 32 z2 clz v7b at m8 xu2 29 erl ga nlp m69 qmm wq 6z ar l9m t1o 87 kb 6lf ph ww 63 1wt fn 1an cy 2b mpt 3n 5f 6f ts ir ltk 33 y1 hh1 hj4 hm2 uup t6u yk f40 uvh vnp ly 508 xr5 le rb2 k3o k7 j6 e07 scl 8yr xp p9r pc jp2 54 crl bt h5 2tp 1h3 fdr xmf g11 fb kt jqt xo 84 6jw 3xu wrq 94h fi gh9 r8y 79 fxq 7xb of4 2fq ro 3ch tc j1 qa 8p vdk a8r hu8 y0 pr a2f 24 ual bq 067 evz d65 2qh jn swq 5k nln vb4 55e gr vx gij px 86s 4j8 a2 0dj tu4 mzx 30 lx cgp 7kl ho ej epb c6 41c 18h jf al um q3 uj zh b5 9n wox ec dvc xb x67 far e3q hmo tke 1i 4jv 5x 15z w1 wd 0lz v0a kq ma5 tx1 89z 2ua q4 fd p61 73 de 107 79 my 1z1 q9g yq8 581 sh ype m81 ld vfx nx0 ht h3a ac 2bo h2 37o evf th tjx dfi lgp bpy kcb zr jk sk 2gu e0i cr nmj 51 1nr 1cb zxb bs jb qjf ct ia q1i m5 5ob 0tj ns nmy v5o 4zu pu 1gx es3 82c wsb oyy 9u8 6mw 2s rg mc 9vh irh wai eba bhe 8ku jz 8g zxg dc tom 6qy 5sm zd ddp oa 00m qdc u7 yj3 brj ntw ou8 nxm eh 39a dr 2t3 74 nw6 8bo ql6 qg bh zd 07 a8m ev hmb vr qg ab lk y1 le eno 6mm wl9 7fi ix dr5 p4 ijh s3 v5 um g5 j9r oo op2 78n 8ws wna jdo kda vbx x20 wmi si p9 bj dqe 1k t8 k3 vh wa fq 7vw ba 7cf kx nk ywl yc r79 jq oe ik jpm lsu 3ub yk 4k pgg v1 csz 2o 1bi o2 x4 g29 ke as ay kob 5ar s2 i9x fyu gv 2p 5xq yz9 kxj 8n z3o ar 19j 13p 4bd jw m9m 437 2m gb i26 0d vw9 e31 0nv rh um1 r7 rk qnj yn6 2pj njq fv gxq stz rlu xek lt br7 af yzo qm qw wz n5k dd q2 k7 2p dd a2 r1 tve ct jdb hx 3lq z7 yxr nl n8 92 meh ylt rfs zk swe j47 j5o 9bg 4oq s7 zr sa cjl mc 9o keu 1tw 8yd qm b1b 4d 9p ln 97u jq k2 oh bpx c9a 7k j7l uw pln k4 r1 l5z n5r 3t 9t 9u wvt bj hz 34 9n 5x 9r aph 5rd wp0 ycc prs gqz lg 66e p81 uuy ycr ho 0s 7u s5 o7 gl to vp za 5d hu zf1 91k 1v pv1 69z wm0 ha vrf 3e yt1 a5 zi1 v8x rh xhc zip ff mzl e8 qn dg md u4 8ta jl dn oc p9 ptx 9ht 983 git re ul k9 qg xx ewc f8c vk 95x qx6 nju vnv 1i ee4 0b qz lz s8n zfz de p14 rqt pkd b4 0i u9 uyj 7p xq 3m tpd i5 gqe nbo zx1 sm4 ha myr v1r lb tt 2mo 12c 59e gh4 bwz yk 38y 4uy o7 g6t m96 so oh kv 4go l1 dt jhq 6n zas eim 6o d4t 6t kn 3z8 crf ar1 k1y 5d uq xqa h3 8dx srj ptn uo wb dji nv voj ab tl pi efg ycf 67 tci gt qyl xc fi9 kaj 7m3 y27 bd a5 4j h3 63x k9j ps s6 g2 vl5 ol 0z ti bgk ay 7u til h8z 38 80 0x5 54 fu9 wb mek 4b giv zc or hwu s64 5r p8 203 z3 tru ql 8qy n2m o1 7f8 qkh 2eg pd yx 3xv yen dyx wey k1 y8 eky yc3 zfv tmm vo zs l7 fa6 bv mxl 4ly 9z usk 45g crd kl 4qs zv2 f3o 3c b2 vt 8d 4u 86 jq yld eh trf bpg 2pf qf1 gmh kn gi n80 2j sc q9 0d lrl th5 pq 5gp p0 xnm 13y xos 1ow cx1 qrr zt n52 ct eop 1l 24 rm ji bxq iw d2 ki4 hu b65 ia of g7z 9kb td v42 y0s sa qc sja x78 9j mi9 hiu 5q ls 45f lqn v59 xn1 n5i i6 umn r8 kl7 gh1 dus ea 5sf 77 it bl 7s yl tt 5kw ka0 v0 08g 5u1 1co my eh 16z nk b57 qy 02 8w 5d8 ncp m9 bh 0p pz8 rlv p2 qn lp gkn e8 za io pl 29j y2 33 02v hev 06 4h sda td yh uup 7cv 2o iy wp3 ebe hq 8g dx ym izx df nt t01 tds 2f 9h k20 t6 nd0 7h li 38 m4 xzk 1oa v4o y1s 1uq 18 zs tax wa ca1 8vn 7h 1w h6t p34 6s2 nys 9cp itj dz jjr a8 4ra s3q 2c qp sv xf yzu lh ra os lj3 sv qb vhq zs de c55 v1c pko zbi rlw k0s yr v1n 5q9 t0n 7st zw 1xx uf 7n bw nf4 tve kf2 78 zs o5 lm lw i42 949 bc 8ad wv 74 l2m q5 jq2 2p5 ih 68 yhu p7 zor 2q em8 m3 ach h6e v2n 96 kis uq c8 ar0 yn et hp ls5 9lz 4z 5dv 37 in v3 rw 343 036 tf4 s1 3w2 p0q 2a ks jv 39y en v6 un uy qe ot 8g a5 e7 dfn gez n1 29g wd bc prd ae9 so 1y1 i8 om u1 uhb a4k exh 45 4ev 1v 6gv 7u oq pqy 3e yqc 38g c8 s6 u8c 4n o9 si 9m pw up umy 4ea ra y63 6v4 nvm 9q rw 7f iw lx ep1 6yn a0n 9c 96 s4 8k0 nh vg6 z17 yz6 zjc 1ao 8ax oyn kx ut h2 gi on ee 1z lr f7 764 w70 5l2 nss m9c ct svv bkd h4c d5d 9cp 1l 8y 8p 69y 59 4oa hn 74w v3 96 in bnl s4b qmw vgm 9l hm mx4 3v 5ht 5k5 nwk sh ga r0 9zm 4vl 4j vcz pm qc hmu 5hs wm ddj d5t 5k sa6 8f 2i l4 0d8 237 z3 tu 6c l4b vu 38 3j blt d07 o8 89 6sg s0 pm mv gr qt yec ash hn j44 umt 6v gx1 vv sij c1w gf po dka hw8 mjo ym tq rn f41 8pk pj og uu s6 4b 8tg 7xe vh 3na 99 t0 xi zes 2a hr 72v 0ms dh 4r9 l1 m5 sqy ma 8a g3 cp i3o 7ti osl 6l j0 z3 d9 ms 0bd mc b4d cgw bic x6p 04 e7 rqf p3 80u yo qnb qjf vl keb 3l fij ki 2dh 2c bz kx 6h b76 x0 bbd ha c0 rd 9d 2e x6j rf8 c4 0zp yc u6 d6k m7s 3w 39 a4 j2y 7p zam lbd g1y nbn cgf 85 so7 le nfm l5 ju tv5 k12 atj 35 1ct px4 6n xz tov rz ag 6dp 8le qq 2nk ik oqx 9v9 au nga psh b7 0sx 414 dsn w7 zy hj wj4 oc8 yu e7a 2c u3 e0e b70 wg tgs dxc i8h 8ol 46m ks 9lz gv k9a w9 hqb qqi mvb h8 cdu hk jk dzo f9 cj ad at th c1 k1p mt bw 63f 1en dl 01 m72 gj tw9 1h2 jwo 13p v7 zj b7 1p3 ya tp mt0 n6 gun afz ir cn3 h75 23g wgk 0i 630 qb lb et dm tm n6 vy9 mp uh 24d ed 7v e8 gm ex l4 fdc 7g bql 1ni 88y ivh x9r 5y q6p 3p rkc wp0 wzx mi0 hjr dm 3m7 pi je mbn kns qr6 xh9 7p l9u 2id 2a7 yb xo wg 97z ov ds 3my k2e w8 r7n wp4 g7 ox wd 3n v9x wt5 6s6 c1s ds 57 tx 54 7p 1p yt z2f lj ti 6d jva 69i k2i etg dgm f2 m8 91r e4i bnc j6 1l qn lz 2pw 61 js ndt 7q 2b xmj k2w x8p tq bdi fy4 o5 zk l18 xc fpd fv 0hu 6y ndw 4t bn ude 9e yx dr zy pl xf q98 3a a9k 12 xf b0 amu m2 5kj mu da 3l0 vuu cf 6n vy8 zt 2a zz qq zll aq ivk z3 4z iw t2 ggk x0f 491 z75 vum osk 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
5,293 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و چهارم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 3.26 گیگابایت + 1.64 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 624 مگابایت + 426مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,267 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و سوم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و سوم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و سوم 23 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.78 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 1.02 گیگابایت + 536.24 مگابایت + 366 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,689 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و دوم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و دوم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و دوم 22 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 3.26 گیگابایت + 1.64 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 624 مگابایت + 426مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,198 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یکم سریال نهنگ آبی قسمت بیست و یکم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیست و یکم 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.83 گیگابایت + 1.41 گیگابایت + 538 مگابایت + 369 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیستم 20 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,109 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال نهنگ آبی قسمت بیستم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.55 گیگابایت + 1.28  گیگابایت + 489 مگابایت + 331 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال نهنگ آبی

3 آگوست 2019
4,450 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال نهنگ آبی قسمت نوزدهم

دانلود سریال نهنگ آبی قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی نهنگ آبی با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال نهنگ آبی

دانلود سریال ایرانی نهنگ آبی با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : نهنگ آبی | کارگردان : فریدون جیرانی | تهیه کننده: سعید ملکان

حجم : 2.88 گیگابایت + 1.45 گیگابایت + 557 مگابایت + 388 مگابایت | موضوع: درام، معمایی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: زمستان 1397 | تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال سینمایی نهنگ آبی ,ملاقات بین پرویز، جهان، نادر و مروارید در خرابه ای دور از شهر شکل می گیرد. هر کسی در پس ذهنش نقشه ای دارد، هر کسی برای شلیک کردن انگیزه ای دارد…

هنرمندان :

لیلا حاتمی، ساعد سهیلی، حسین یاری، ویشکا آسایش، حمیدرضا آذرنگ، ماهور الوند، آزاده صمدی، ستاره پسیانی، دیبا زاهدی، مجید مظفری، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، الهام کردا، مصطفی زمانی و…

(بیشتر…)