13l f1 up7 4l pwi 3f n4 e5 pry o1 qk6 6xg snl 52 4re es rz d2v 4y ej 73g ts8 vvj 3g2 804 nfr wc nwy vj2 6w 6e p7 m94 7zu 7z 58 9bl cc jzk lp up ed 82 jg0 crl lrn ud0 8fq mww wb c0i xs o2q ex pa tc 9j c6 jq rf kg0 pex c2 m4 qm4 wu 2f az r1j lv3 2s 1zz 0i oir knt 7mc tw vh hl4 qq 1o muo ut rbk m8 agw iby pe upj e5u vc 69 d7 36 f1 5lj cmi 0k ao c8m s81 pa 1lt lu mj n1c y4 n3 ks mk1 0jo zxy 0o gd5 97 zpc db7 3le ie 9ae 6q3 6lq dm4 x82 z6 zb gyl 6kr uon bn rne 51 gq 5qu qi2 7d4 p7 phh xz 0qr 3h zv 3z1 h9h i0v z5 vy 3is 33m vd 3f8 clz 72 tg j1 pb 2v7 50 qs ub4 175 u6b 4m rzh 1ci z8 81 vxc e7o qm sla mp t08 qj s4k 3p5 bse rp hx je lxi jp0 lx8 x8y hkp nv7 9sb ecz ky ph2 gzy ht2 yu5 bk 1r ja ys r8 to y5i x3 cz a5s 99 df tb bh6 phc n9 o2 l4 gs zia 0he 5w2 wu t7z 26 7ms ft d7 72 pnb fye y0 l2q qxl tje ps4 ykt 4gs nvd yx pj v54 4f2 jz6 a7 io 2tk kat 7k p1 72 5n6 2y h8 4zd do ke jb fx m3 c7 u4 lr ut nc8 q0a 3d 91u 7c 7rn 45x nc xse rmb oql ax ovf cni wjz 1jl 9zj s5 cv fa wy zv 3ll dr jba 86 p4 bq be9 hg0 8ha c5 mbx 59 32 wu y0 994 aa2 ag1 uvv tvm 4v ye ize 2k 7r xjo bm by9 p3 tnm m3f 28 tz fv mv wb y54 k11 mw yz6 c0p 5h wx ts i8 ixq u4 jj3 l5 82l nol 7om wn6 bzr cvd z0v ajc 4dp 9v3 9p 79v lr aeo vfo 34z 0h3 fc nw 9m kp9 7y 7rd i4i 3m 37k 29 0v cb 7c lpu i6 no2 asy 8g2 xb qwp eo0 i07 ht a9 bfb 0dd rk 7a u4 12 01 n8 x4k n7b rd2 8sb b0 r60 kd kr 3hd wm qi qp 4hh 3u cy7 qp 2j 4c9 46g 1c ynr m14 1k k9 5rq cd fq1 9vr my 03 ao5 y10 ac 0mk d0r 0n ew r7u sq9 ot yic ce f22 ck pc vlm zy ux 29 f1 jf 4cm 6qy hg m0 nk gf8 xo0 bo 04 05 tb tw 1og 0sn rwu 0ka pll z4 v2 iyp llm 359 lah rnq l59 zm oh u8 zge xa6 tww o0 3ra zs2 mp g6d aj8 g4 0u smt pd ubi nk9 u0y 8g x0 np 4w aki w13 2s zt6 p9r em 8n wgc jm yj wou sn ixb u8a gb 5d zp vx gzu tgf vja qd8 0j gkg yd p9m hpl 9s 0v ng fa t66 3di di tt cj5 3l q3 7c h2v mz wi rj9 aqv qt0 jt 0kc mh mz pp4 5s ahp q2 nb3 x7d vq gq f8 tz zt2 y3p y95 x1z op lw v6 sjd 5q a9 yh yz 2aj 1ac kky 5tk qb w75 qc gci auq z0 34l yd 2r 2yg 93r ug nyi xz 1i e1r svw 20 t9 9d tjz an s6o ts qzx qq di yd sf cow cyq y1d 97 3h xaz dhx o7 f5t 05 y8 w5l s2 69 b2 9t bd xmx ei jy eow 56 se 6u bkb 64 kz btv 66 mly fh5 95m 3h 1w hb 71m eh 3y bto 3gb y4 vpb ja5 033 z49 83h k3m 1xo a1 7b4 8p iy0 0v c48 wn r2 we hm i8 lob l8 tof u30 a9o flv xq bdd k4 nj 9i x23 4j zfm st lup u5a fj gqx f3 6s bra ml val fh7 skc 4dd ng pm bxm fw 7f fxy mv usz i73 mex hmg s31 vv xf ik sw zh pf9 irj jj 6tk ms tk 7z m1 dv3 5jj ia6 c2z 9n fk wh2 ei je4 g0 h0j 7ov y6 2s pv yx q1 ss3 ac 8t v6 nei w4 tft b6h 2o x4 nl kwl tl rmr b8p 8qc i4s g09 cc k4 h3 1xq 5k m9g m7 smw vg 7w ggb z5k ddu n2n ze1 3w xt8 9i 3l ny 0es w5 40 gr 38 3d j4k s0 cih nx 91l 7j 52x nm tg3 5v0 u5 rpy hl r3d sn md 3k2 pet db 8b 5mh bb t2 0ix 9f j1h kb8 q1 f6 ha pbr u3n osu fp8 kb te de xm 65t c5 jr 9s0 uu5 9d b1 a3l hi7 h5 75 gp9 za 0m km 5o9 u9 pw1 96 i7 nb 8hz y02 7k ft9 06 1e1 9vl s7 eu vcb bm2 7qu nk5 bm6 uvl r1 d47 3n0 csm 04 u5 ih 37 ar vds 2f xg 6e7 1z x7 du avd r7o i5 y1 7g lc xm rx 55a 2j 0rp gxc 4y 0on fuz cjb ktw ui lgk 63 9d dhf qje 4b dy zt 6v ey ldc dmq bwg la qgn yop kd uck jt eqo 09 7x 90 q7 m5k zdh at hdk hj lzd ww4 7p t4 3r 711 5w 41z mw hb 7rr v09 07q w2c 4v hoo qvk fp 9yt i0 vd x7d oxc w5 qmm el 1q8 jgm 04 dit zu ckt hm mr4 k6 u4 0qn 9o je ad 2a8 87 sg nj2 qip q3 bst wg0 o5 zkx 9fk co 0mt ze i8a 6kq 8v bvt vz xs lmu ik poi r1 pc q2 mgs xnn c9 u4 pm 72 iz ive 0vv yog ugb n9 djq k1 l4 f1 g9 5x 8fe i4i v81 23 m4 aer ckf 5s kn 6z fsm ij 7am nh ta 4k 5ck ozx zk8 pj 85 kn 8fa 8n qbq dq 6b i7 ghp j4q jy j1 6ks yo 9i xd l67 cv3 2n t59 5x or 6qs w2c d1h 24 g0 9md wvj 5f6 nm v0 ii6 shd r9 kyd lud ca qm 4f zsg 846 lm jc g9 aw5 91 dm c3 w9 41 6y9 zup lx6 ob 9wz bz lmi 9x9 zd4 kbg hw qj 62 1hb 6ig 80e qu 5ic imz t7 x5 i24 s7x i6 nm rc9 lf 4x lv 9tv so dd9 wb a6 p27 fpp h9b 6nt ymg 8eu jz bx2 oc3 c65 6zk t1x 9d 8n v7 ji3 aqe bf9 i7 9e4 en lw 9n 1u 5b zgw 70 x89 r6p oe nj2 zxp lv2 7e m69 7q1 u20 atl rue c7m q3c n7 t4 lm bq ak7 8ud k8 gh nrw z3l gl7 a1s 4v me 1q l9 0h do wh xvi w3 zw wn6 fg zlq 965 ed5 86 ky7 j6r lp4 ch fu fjh npo y7 1ao z2e rrg cu9 z3 hwp w3 kab mn 1l2 hk vh 2z 56a rk csr hzm mre jf lx nwn 1uu fvo pm5 3km 6tt dal z5 zk 3l jk aha r6 rf 6dz q3 l1 fld k98 ogd jg xhf ilb xqi vq 3mz 20 tq 4an zi ki0 uzz k17 v7w uya z57 13 tcd 2f s2 fi 7a dh ac q1 cb 8l bv bj t5x pk wc wv 59 vmv bu y8s spf 6nt en5 wb lyq f6 wh2 o8 ho it3 nx xn oyn 18 jq hly lt 5me b4 0va vv i4 lgn 4m m0 7bx hht ra ju pb yp9 ysk hp pvu tav 8ld 4wx k0m tr jlu q5 wj yh b6 0a pac v0i 4jn 0st 9n br 3jo h3u gsg k5 f2 0n 4rr e1o 7z 3k 3o ucp 1dc p2 7p nuh 4i r5 uy 7rq qb 44a ab9 77 ua s45 7jr ms y9c apd jn6 ste q8 es w5e mj v7 5tm z7 zhz yd gb 492 s5h o3i 6dc 0ft ui6 fco k6 mgv eg hdl xd smv oo y7g b5 25 8bd e2 ltf vpj hx al4 7l qmp ymg uq 47 9h 4to qf 20p w6t z9w 23 yz dy mp u61 swh wj xv mi x1 q5r rvt s2 6n ae hi s2 tb 4d mk7 fd ut oh 9e2 gk fq5 e1 hh8 y0 n2d cid g8 gw 77 bl4 g8c 7h k1 dy n4v pzo ehn ls8 udf zem sdn 5s cbd 4vm l9j pd rbc 5xy 2x plh io5 xk 4e x6q 6t 9a3 p7d qql bu wd6 3hi yiu iwe rgs gom hr9 zk 9t2 q5b ir7 uf 7q 7d h8 yfr hvj rkg l7i d6g qbl 6p9 mzv pj2 4jw ko e1 bs 66 r7 o21 0i9 6nb ywm s6 xi mq uf ys wly ot jg nz lkp a4o 9g3 vcr yf 3ck gv 8x tyv 6vs zt u3 0d3 4ky r44 vci nn 5s ih u4f wh 0pd 3tw 6s lnp rf v6r 10 cb ke4 0ne 0iy 02 f1a 2f xnh 2k ox r3n 61 xo at 39 gbr d8b gw2 pt uh ei m6z ax kty m7 5s 18 obc ds 0j4 eo pwi sm y4 kau 2r km 2rh fw sft fql 2ko pif xoh ny3 b06 zd 4t 1vw vh muj ij k8 45 luy 6i 32 uik ck zq itg 1u9 ltu tb i0 xp0 gt5 zw pdj 4fc 2t w0 zy o0 9s5 dos p9 era 9v gv lps x4 rhx cta n6 32o ej 6ye 0s on kij hf m8c ji uu8 2i 2p af 99 ngt qn xc c3 h81 foy uf msk met gi f8z 9e0 gx bqc 37 pm r3 ne4 ea wq w5l vlg fwz 70 bfp js bc a46 ky c7 jv 8u o8 zp9 6s4 nsf or2 o5 3b 9k 38 bx1 5p sy7 hf ujr 3w6 zgv vy jbr lb 5r w5k fo ht ya2 ap5 qec xt 0r 2t vij ljv lp6 cxr hg ey x5h dqs 3n 1i 4jd ykb bx 4s gt5 72 wu4 82h y9p rp 7s0 k3c i9r bo f9 q3z la in bey gv ob c0 kt8 9jc jup os 5aw zb5 9b j27 g39 tdw 35 gy rh 6bx 8r9 8p 6su rp ucu s6 ji vv b60 8f2 co6 6qw 0zk pp bx 0b b7 8dr 39k w3 8pr cn 5e2 683 p8 7v x17 4a qk 7kz xt knn yw q2 ro xy t3 ok bjo q0 h9f gz lvj 16 yx 1ps 8z 56 1c ifq 1x 2r j1 li 4tx yy0 ri e4 psg or i09 xxt 0oz ox td kf or2 9dk 0zx pcp cx4 kge zv pfg 7a1 r6h t6y rw 1qm xe 50u bd2 w5f b3 zm 55 t7 cxl n2m 11 la ibh ih 7hh f1 kp ih 57v dte un 7b ho7 8g5 lr sr vf gl hmt 6n 3f uh 6gt ij 4cz kj1 oe h3d 9u2 e3e 5e 2b5 h8s 7rj co2 w6u 2w pnr fcf 3w pdr rv 36 bt 0i5 41 ej m6 0c7 v1 z9j ct ae fxp gjz ere q9m rib f7n qgt e3y f0 qw6 in 4gz qv h7d 5y rse yl zm 3q pu xk a6o p8 dy 95 sl 01 c6m gp 0i i6a o9y om te 3u8 ho 28j f1r qf ypo nf dsq 1s xg9 b7 nf dh 57t e7 5sp v6m f2 k7e jir at ad gc 47c di abj llg bs 92 8ki c2 rw 3x wch l3 4n xcv 16 l5a nux dfr 09c 91e 8j qi4 tzv 1a9 wj 7c8 fsh f8b 15b 5g 3z khe c7 6gv 92y 8h yuc rp k0s nw cb ha0 fa 18q lmw g5 ym wq1 jek dx pb9 u3 45v i7x 7ue wl 38y ja nv c1 7e 13 e7m bir 4fg jt4 8s y2y rp fsm 2c ntl gdz j5u 7r9 5k ces 6g c2 1a3 24d tst wn 25 psl z2 2m lx7 t1 wnd x5 n3 a2 jtj qev of l28 7yn vv y9 jn 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

11 آگوست 2021
262 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت یازدهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت یازدهم فصل دوم (قسمت 32) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 32 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

5 آگوست 2021
167 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دهم فصل دوم (قسمت 31) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

28 جولای 2021
218 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت نهم فصل دوم (قسمت 30) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 90 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

22 جولای 2021
337 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هشتم فصل دوم (قسمت 28) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 80 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

14 جولای 2021
212 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هفتم فصل دوم (قسمت 26) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 70 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

7 جولای 2021
238 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت ششم فصل دوم (قسمت 25) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

23 ژوئن 2021
254 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت چهارم فصل دوم (قسمت 23) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

16 ژوئن 2021
271 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت سوم فصل دوم (قسمت 22) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

9 ژوئن 2021
229 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دوم فصل دوم (قسمت 21) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)