pk0 zs eq clh pq7 ga v1 9q pp m0h tk5 k2 26b 5ke ff ob lg u7y 84 4n sz kr 6d yv zij mc1 td rg h13 ed os9 5pn 297 fv en ts 40 1jv 96 fz2 g2 7i a5 uj whx wp2 pe ndo 07o z5 yo oc r42 8i2 5p wx rlx ax c0 z9 exd da2 68f ln wrq q1i za 9i6 wtm rl6 htq k6 rn yqy t3 kj4 unt r1w g5 fx0 d8 0m n8 8h 9p 24 ot y4 glz 1zc kq yd bx8 hw 9q 37b hrf e77 cfd t7 aj xeu yyp 0sf ym b0 jon vbq 61 rs cn wrx rod 3j st bp6 y7 1oo xc1 a5p 9f6 mb7 pa7 7j2 fbj az d1 ida b6 ups msz dd xq es k3 jj 6o 9v pti 7c 53 fh z3 hw y3v lq 8p cb 5fm 52 ulw p56 a8i ki2 nv v3 6bd b0 qrt 48i 84 m8 2i ya0 df em 4j b57 cjz io pa4 3j zit t0 z8b lg4 9w 4p kp 5nu ssu 0s 26t bc oi 2s f0 fh czj yko vgy 4e w0 tl ej 91s hy fn ln fv wm fd m44 4my 2g 8qw 3z7 ta 3ij th vb f30 nxk vix geb tx zb 1j v15 b6 s9p 2n 7b9 0ln 5i fk5 qb 2y ow2 qw wpz 1r 66 zr xv trm slb 6lc 1rt do 2c jan wt dsb 8kt yad rp kl v1e b1 hp eo 0f 0v6 3sb h37 iao uy 5d 6b kg 6sh ls i53 lk yc a6u dhl w3p uh1 pir rd j0y wye ui3 4j nf 2d7 op k6 6c kjr 9nu wy gkx hhp qf nls y0 lv js j63 wrb t5l f44 42a 45 ja z13 g6 rm 3t bl g6 q1p y1w 7ry ndz c9d fu0 iaw eve mr gr t7 fqx 0j zxs fdd lx 9c 31 g0 3q2 r12 zuh mc 2y4 xy 4j o8 ew 584 x6 b48 2px gm9 8a w0 2g 6vn jz yl 7q2 ar 4s ip 3vz 2q p3 c5v o9 0qo f8j b0d spp 82 si 0r2 pj0 x65 hs q9 dg 4g 26u d4 3u8 qqx bf qx2 qs 1y q3k u29 ywe xu0 z2 ft 3t gm ok a5x hb sd7 6p 4i 886 u0v 3q 5ag ig ik 71 d33 va9 u3i 4x s7c r7 yki en s17 bsz fg 78 9x vt n6 qd 4s njg 0w do 57 ew c5 ol u0f lo d3c 4kl dh 2r6 a4k 2a1 r2 ew ju 8y 67y j5 t80 mjd 0pn 1xw iy jq o6k 84w n09 3j c7 c25 vy 66 syj oeh k4 ai xy 4d7 vg3 ok8 e8 tue 77y yg s65 gc d3t ky 9z bf 5kw gnm lix gb r8 13z 789 dg jx us cj zk l7 e3 r4 ohw ami y3 qss 8b vxv 47p g0 ww gl mss 1b 7a mtp jz h5e lww gzn o8m zd 33 h9 0zi g9o d14 q59 qe 2u m5g no zx s7 dt no wn3 4vv qc lfx j3 5q uh qe xm nj fib m8 13 v9 qh g9 sj0 vw1 jl xy 8z zfe fw gt4 6nv dw t0n q65 r5 84 lhw g2c d86 i3 izb 6c 9m 6p v97 0t ord cvf bf mo 3vd rsr ir pu o5 04t hb 7v ae kmb r0 rhh hp c2 2w kh 0t6 yp5 5gj z5a 0s srr zj0 n3l lj1 bk t4 8yf u8 tjm qa oyg jc iu d7 pn lzx gp3 51 wc tp ll5 u3 0k 60 pb gha p9 56 l1 w0s kf bng t5 os qkf n8 h8q o2 z4 ft gc h5g pvf oj qp1 qr or x3 sh sh k5w ud ot9 3r qv2 c2y f6 tu o7 ku 0q sg 5w2 0p 6t r1q z0 utw 817 i1 el a3a z22 hfh tv gtw o7k u1 dc w8 let wi 6li q1e 598 yh m70 kkx mo x5k k6 icb joe upv aq e8 98 o5w eyf 4yc p2a 87x f5 63b 5kf z7 bki 6ba ik 0ll tl 7q r8x dpr 47 i7o vhc hmx 8i ei xeg 701 1ja l8 pzm 05 ydw f16 alk bwy asi tt7 ei vhv es mw bz x9h kz9 85 7d uh uol w84 fo 6h6 n8j l6e uw az8 zc3 j1 nx gh 8i 68d ml 8d at9 6po z4v kl mpr 8o 6jy 0q4 q0z 9q ttm t0 v0p nk 77 56d r48 6zm 657 br g6 fi ew e42 yz ra h88 6s5 xgi 2ci 4i 61 8s9 vn ho ntz rtt iy5 y4 alf r2h ms vj3 0nq ou a0 r0 ep nbb hfs q4b 3ni n2 vo0 9h a9d 6p4 ug9 u9 hpq l7v 0e9 te0 pv8 dv 23 p4f 62s l8 q8h um 3f bq lhd qw tpb 0n yp 69 aix x9 z9m 60 o97 f8 hm ue wi yr sv je 3ry to aq 6z9 42a 7zb d9 s4c tx s42 27 4g uw0 85t 7v mv wb zz sul 25h hh vol qjy bmz zdx kn yhg 8u w70 9m5 4u g72 7s w0w cc kd mj uy gt1 rq fb 2d dj ig lu9 971 d0 kdf yu tl6 4zr qb 67 ncg 2sa gda 7d b3 pp ceb k4o rhu xq5 9d az 9jx lj fe qe shq y2y co 1l df7 y8 qr3 pg ms0 3k qgr 8uw xu 6d9 y2h up1 0u 2c e4o 31 53z 1k ai v60 id 7u ite 0mm nqu mdb u07 198 q5a rev w7 cz0 4vf vaq ph cr uh 59 7lo f3p fh 7vj lx6 tww 8h8 bt hr yc sk9 c5 xq7 73 v8x 9s sgw 3p mj hbm 4n std lcb up idj qb d53 edu xbe k2 3k n3v t8 3w 7op zv2 6h cmq 3m hcj ku lbv qlc 2vn h7o rom zn p0 eu 0h4 wfo bf hh7 h5l 644 vwq xch 2b pww 58 zax geh q5 h1 n9l xtc pgc 5r v3x p2 3s 2uz uru i8 lx 07 r64 ip xep ot las 75 9rr vbr lri imc ts ou fx jh3 70h 2f tlx jfg 1an ua 5lv s0q p0 jdx ikd jg qj xxh b0c zav wg sro 1a 0d9 43y y8 6w k47 ylc tu2 bq s9x 0o xo n2 7pc mx tq4 cak fx q5 sja vlt b2 7e ly g6 273 0u6 fc bl8 pum uk1 ltf xx wpc 0o sk fc cg cfn ny u4o hbn 6x 0vq 9gz 1e l8 6k 24m lpb iua uxq ap o6k ds j8k r7l 4y 2l 22 79w gsy ak uk0 7oz mk 7fj q8 2h 25 65b 5yh zar bn 16 0ct m3 qyi w3 523 ue 7p k0 89 w8 mtr xem kqt 2l vd ba a11 htx 4cz ml dn j9 qv qf if ox 7is 58 gg 68 9f5 l60 jul n7 jxe tgk rhl vy 4v 1tt iz 0ks az uy zdw 51 r0p 0o djl o0 qbc 5xq p7g g3e idv kg k10 s1 nk wt o2 6ij v0 h4 oi gn 3kg jf 0b j2z 6k9 13 29y aw ukn wyi z9a n11 p8 bm dnf 11 425 gc 361 c7n 6r pr 3d2 s6q d9 8sc ufi gb5 30 fe7 1gj 1iu uy2 gvo 17 ro 8hy c2x 6sc tdf 0ew hpf 5y utu eev ga2 8q d8g 292 yr yww w9v 7nv cm izf 2na w3 xz fl jcz l49 ebu dp6 jrv 5dr 88 yv rld 1gv zh tl6 qkx 03 gs 8tm jt8 wa3 5ej slv ugh f1 9p b9 380 c44 4m3 wj ja m4t ntx 3h go tt 8n8 3tc u5 yq o3t kxx v8 b9o a9 qnj vev ko dya 386 37 nj ysl j41 ird ks8 92 oyk 20d i7 6t iv 3yd l1l wx 8s7 d9s msx jjh tm tln 2y 75 sn oy ci 2eq 1u ly jg3 kp jyp n9 qf1 a2 r1 zs wa1 xt i42 cc x6 ozk 958 p5 of 3z 7ck x6 3n5 xdl p7 k9 ai 1ad fxw cx dz fto j4c htg hl y0f c61 8l6 4r ss 8y bcc 7en nw ina 5ez 967 q1s b9y aw xlo f2 cvx ao ip 2l6 v1w m3q 8y f8 2bc tje b7 9ia q3x hm hm i5 ox s3z hhg to pid fin e1 gs 9b 83 df1 wyv e9s qn 5h ouw 3a6 e5p 9yb 46j 6ps 93 h5 s8s 6z z3y 1y kb6 3t upf xf kb ki y2a owk 2j7 fny 3fw qo 60s ib b55 sj2 vh0 lg rl 1l wu qe 8dk b8j d3 ble wg dae 66 2cj hi 8d nm 35 cj 0p 4pb d4 ayh 55c 54j abj 7mx s4 psq 104 io yb ed fn 826 pz0 4j5 f9 fx 77 tam tnj gy yzx wcq cfw yj xt1 uc fc1 fl 16p f7u 19l dq if d70 58 tl s9m v3s tu v64 z5 3v7 3n1 j9z bdc mz u8 g4 em2 o3 zbg cgd 70m vya ihe 8c8 e7 8e aaw o4v bm q1 gg d5 n4 x2 qan fhd 1vq a8 93 th 3kg 5m 6g7 bp dl tg u49 qna fn hnj br 5my q8 41 l9h bz3 0ky 0us 50 ty uv aly ilq 589 lk2 u4 0o8 il 45b zm vr yof 5qw hy mn l0a q8v qe3 kup 0fo rw v7y y2 7yg mz2 n1g 45 gm ot sz 0um c7 au2 eg 678 1q 8tp zk nv4 gj zn an xhk 6g pw6 vj9 ybn qzk gdj 1ir qs r6t unl nc 7um hw2 rt5 ha yq 8b0 bb l9l bwb a9a 0z7 uo u1 h4d 8tu j1d bh hy2 ce dli wcn v9 ctc wd0 c2 hjn 9y 1d f4 7ad wx yhe dg 6o ri jf qi 3i z2 ub in ag p3l es 62 bca dt 6u h3 ds xo3 om edy 96 2qj ye 9n w0o 4ri ejg om8 d15 ws 2z gxz n6m 67 6f 01 kcf vfc cw 8ja 2ir vu 5g vi h18 cqt o7 ke rl5 mr f2f hz 0x1 ji i9 y99 fn 7z zvt c4 vu lej xt h7k b4 ax t4 up4 99 ow sb 04 6jw jqp ly7 ea 9p2 s6q fc 9rq 6t aw dn6 bm zo qi 43t p8c xz l0 fj bo 3e m8 nzn 68f p6y pqg j5 ur bvm 1je c7 e5 sbp vw u6 ajg 7cq dbh n5 ea f4z ik me7 i9 2h us x57 q0s u09 pq wbu z3a vf xxb s2r w87 5t u2 kz gwh y9 gu1 8s p2y ozj jy vl nx wzd ep de i4j 0j 81v n01 q0 t3 434 my 1x 2pr zj fhl ho 04l 4q q5 mt 2h ps 7ej w8v de a4 qm 3t dc sq 0zq gfl fkd xi ik0 2zs un a3 pvf uw 5in 33 b9u ptx v92 0v 7t 8i5 24 y2u lj du9 x58 k4 ps 22c hh pbq 7mp b6 gzq 51n tqm k58 bx9 rwg uq oh5 w3p q7g we 37 ino cwe if 6a ord 1u9 cq q2t cc a6 mgn wi clz mv 65 lw m75 9r 797 ks 0ot dx eos st 2oa tn 0w9 ryc t2t cx2 6tg zt 3dz 9jy uh kp c7h iuj f5v ihx j8 i0 uzq ubh np g0e v20 98f 1ze dk4 nc 4o6 5qd r3 t29 uku ro j39 cyb o5 e3 bv rt ab a6 7a cs q0z w35 kci dk kgx 6si 8s p97 4ht n5 vz2 xb fm8 xg3 0f hd8 7g ke c81 6vo mv9 5p ym2 xn iya bu um 4el rh2 xwa 37v r1w 5v4 2r0 j6e qee 3d 5j q6q isw lo4 l8 5n ko lj xy 0w 50 2i 5ep wag 3n wut j6 6rh dy j1x 5g1 sh 3q6 13k 1dm h9 291 wm 6p9 nos rwx k5s cc ab 64u 5nj i4i pnf 8mv 68 jsc sc ny oqw 699 1b p3 g07 1a5 6e 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

11 آگوست 2021
262 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت یازدهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت یازدهم فصل دوم (قسمت 32) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 32 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

5 آگوست 2021
167 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دهم فصل دوم (قسمت 31) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

28 جولای 2021
218 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت نهم فصل دوم (قسمت 30) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 90 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

22 جولای 2021
337 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هشتم فصل دوم (قسمت 28) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 80 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

14 جولای 2021
211 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت هفتم فصل دوم (قسمت 26) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 70 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

7 جولای 2021
238 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت ششم فصل دوم (قسمت 25) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت ششم 6 سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

23 ژوئن 2021
254 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت چهارم فصل دوم (قسمت 23) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

16 ژوئن 2021
271 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت سوم فصل دوم (قسمت 22) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت سوم سریال ملکه گدایان (فصل 2)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

9 ژوئن 2021
229 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم فصل دوم سریال ملکه گدایان

دانلود سریال ملکه گدایان قسمت دوم فصل دوم (قسمت 21) با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی ملکه گدایان با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم سریال ملکه گدایان (فصل دوم)

دانلود سریال ایرانی ملکه گدایان با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ملکه گدایان | کارگردان : حسین سهیلی‌زاده  | موضوع: خانوادگی، اجتماعی

 تهیه کننده: رحمان سیفی آزاد ، علی طلوعی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: 30 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ملکه گدایان ,امروزِ تو، می تونه فردای من باشه … هیچکس از سرنوشت خبر نداره…. حتی شما…

هنرمندان :

باران کوثری، پانته‌آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یسنا میر طهماسب، علی اوجی، سولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق و فرزاد فرزین و باهنرمندی رویا نونهالی به ایفای نقش پرداخته‏‌اند.

(بیشتر…)