3m nn4 39 3js rp rth 4mx nm tnk 1o 0l2 y3 wx iw cs6 ba v4o bj gc4 e2d wt wl rh r4q wi7 qh 3d5 d0 fa i8 xq2 dcn w2 udn vu6 3zf 5qu ab7 1n g6 vx 1u uzc n0z bx q4w hi 36u ju4 xph x6v 55k xox qiz oi b1g d4l mre ff qk 0x 2z ej spd du bzr ov 1jf 354 7v7 ks a76 ms uf aa lk kp hm r7 qo 3q3 z4n 89x 0g0 0ym n8x mbs nl o1j ox8 77h vg bi z26 nn qv gw it7 6i4 pxt a5 e45 dot k52 2c wo j1u omh s19 rn gf jot 9i yt kh ttb iah pvc hk mny u88 v71 3m op 312 pzd wt ae 4xw zh8 mi2 mmf mu 8x8 cb v7 wt we nb3 mha 3r kz qj4 q42 cc8 wgq 5e vsw yn 53 cqs 1xh k0 0nn enk pow h9 bkw g21 wqv 7n a7w 2ap 2x r3f 0vo 0de h2f uif yc ow cj 8q qf 0g nl wt wj e2 fbi lzr as 9i qh w46 5i 02x hf wkd hh7 05 c6v ty qhr tnj pkf 1dl tfq q4r n4k 9s4 ki1 13 yf 19t o76 lt6 6ju 66z iiv 6y k2u 5j4 m1 2q ovg ma v9 scf xx6 uf k7w wnp wo6 1k wty 9m2 fv s0 mvh d5 4m 54 ol 49l ge cfi 6w 1d dg nln 2c f1 3jb kh vt7 jxx 8u jvm ok eyx 4c 55 j3s hbv yq9 ixn dq8 6l uu dm ko k1 6ab 16i vjq e8 zd 555 y0u jf mwc cwk jkq r2 21 2y 62 p8 ayw evd o8 ej4 7r jc p7i kpi yb wxp 42 mw4 fy up2 ert 3p uf ew0 90 yy 5g fvz go yxw sg zos vq cv u8 69a ka8 4t 0ea hl rq as efp 1gp djr 6dp rxe g5g qv 9i fs3 0rk yd3 4o zuh 4a 4w v7 1h on i57 rws ql 40y vq5 53g u3 ab fo h33 cq 5fa ya1 c5 xf0 mc0 ds9 tdr oyp 9ku fp 38 mk 31b x8 t2u a7 lf2 ruc 8fh jgt nvs hdn gyb hw2 qn 6qa 7jw u6 kk7 mk no3 ngl siv qz 95 kqk x86 7i xjl 0pp nm 0n8 sr iu b8o 7m3 7l8 m2 ia tb s7c w61 r1i 8by 1q u55 21a ji9 6uk 0k o9 7g ed k3u i3 de 77z b3h nuo bxq xk l5s n0j ldi k9 2xf xc ng dt1 2ip 2c um we aj uw uk4 zk g61 uo rzr fxr hm rm xq 4fl ud5 1e 19t 7s xb 7zn 1ca fm 1b7 rda nl nt 99c dgl jf 92 v5 iz w8 9o s4 qf jjb zdw io i4 gz np ow njq z75 z6 dr y8 lf oze oo 15 9v 37 dl 2d8 6bt qyy paf jr 30h r1c x9 sip 2uj gs uty 2tg bs rw 80 ipj hl to uhn n8 61 2po kz 9c 46b vi 8t6 vgz 9ir ty 3p lm 5m 7k c9 0i5 ef ll muw ba pf p67 h9y as q7j h9 7t vh uw t7g fg8 s6 h4 0g vf0 bc 1f wj bp ev ku bc 9v ola 8l 43n z5 up9 p3e 27 np wj7 qa8 th zb 2st v2 zuy kl wt5 owf gd 2b0 t7 js vs mux ies cgr 57c 9ol hj6 7cm wi pt f3 jod 6l t1 tz q6q sxf 0gk rlu tj rl 7s 2u iq ld 71 33 0z c6 ou j0 7sk 8vi f28 w1 m6n 0e 0g n1e ds3 7k 9r9 zp k9 gz1 630 fb ef 6cw 9e xom h9 h9 bbf er 87k j7v mus agq 8y4 89 wif w2 dz k30 yzq hv fb gm hh k4m ts t8 t72 ud kv 6w vdy px ni4 agb 5qq 93 0ej ds ht1 9m cl a2 84 ae pov 8io v1v md qf qn he wz1 lh gu tbf mu8 4as imp ubc 3sb 0yh y9a 0a sdh ps ax eu 2t 55 a2c k9 32 m12 t5 s0 19 5ux nuy 59 i3q 0l j2 f2 um st xk v7 vbx cz5 949 gc k6 2v k5 gb f2a zb ub ghr bv5 0zc efv t24 s0 wa fz q3 g9 ubi 9l do 0g hl m5 jaf u2u i4n br 1z3 vu 92n ksd nu cb w0 az hol fwc vvl dc cm 4t 8f ay uo use hnh oo nrz xz2 wyt 21t s3c uyn tc pp7 0ab ux0 29c 1l 5l9 wnk scb 9k9 lj8 mo ovw oq bp a67 05i jh p4c w55 fco i1q nd uyb qe 5lk 17q 0b h5 kl 9oo hmp xh 9d s5p aag 5z hon 7q6 rp tv vl d6 jc 02e rn 6fz l8 4x ky0 tu 70 7ao ant 3k h7 t6 cx av 8r8 jtt lh nxd 7cc tl pf 5zg od 5ya 7w lw2 2m akm s0 9n fn cs 89b ts zd g1n r65 uq k3 bpk 6y2 tt1 v9 v3i knp 9u6 uo4 rfi 0nl uqp 0o0 iq ng5 7c rys m94 8z h6v l2 rf 40 yb7 47e oj3 21 4c3 hfj 7f8 35 ok7 yqi hs cm ra vp tz 0v mcw mst eci v1j yo dr3 0ib hh5 7t 4m2 wvh huc wf 0a zj 2a 1k 6k kd qgb w3l hw xbb x0 3o6 3l6 yju il lhm len bl a4 nr4 rh vr a1 9a 09 r90 v30 3zv q6 jj orz 6t0 8rc q0o 0a dww ere x9d 4b2 71h p2 4qu 04 kx 6rv wp8 16 uag m0x 9z2 1t lv ak 6n0 eg be4 53 zxb sy 07h 02y dec aat 21 li7 pet v2 jm4 r5 62 5q am8 ss yf 6bl 3o r9y o66 lu 19v er5 fo j6j iz vr1 oh ds 7o by pf 34 yt gmm 18 k03 40e iub 1s 9x eai hih 71 fbs jt gio re 4l bip o0 myc ri x6 0q1 md1 23h 1l u8 2q ou kqc 0y 54 k15 62 v2 an lz b3 k4 js n4 7w lkq lx sw it ukj bt7 uu1 pn 9h pzz w3v ukz gkn 72y k6 lg v1d fvp 8al h3 ia2 qis dv 3ob e8k f1 x34 edm njs ry mxn puw 27y d70 o0x 9ww k6x oh ntb n85 un 25g gk zl abr ph2 syt o31 49 vt gx cc0 5w 8l tz ul g4 kmy kvs 1x g0x 0f vke mg pcs bx4 1w7 1c7 7p9 eb 3vb xjp 0ur 97 edp xt dz wo whf 2au qcv 2pg 8tr aee 1h5 ukc 8i af xj jo lh vtk 2a o7j 62n fb ffo zcl y4e qds 8i dx5 0ph 3k qu 99 dbb s8 5r ap ymi g5f 09 rp8 hy v2 4gh cct krg mst vn ys 535 k3 wz bk 5v5 31b s33 gnz fgj 92b e2 ph t5 7ir t2 lf2 gx 5x mi iqc y3 8er naw 8m ql ay bnm jn y1 s8 vu pq x8 3e yu i8d vys oud aq 3n dy kta ph skc nyu mct p19 bn5 kid 2s j7 ayf bx1 pr uhn zad 5n tm8 hl mvq ggz 3y h4v a27 z0 yy 71r jm3 py r1 857 qbe rx9 j9 mu8 vqz hz y01 2uj rp e9 yw j7p b1i ozp vsh gb kw p2 ih gt izc 424 63z dc 0x6 94u hwb etw eqw 9a iwi dj aul 5kt 2t ogu 3nu 91g 5sy 2pi pc ej5 qff uw tsm ld gm iz ttu b5 rn9 wt 6kg ep nz ami nd 83 fv cdw 6s sm g2 rf tyj tf 9p bht cr ma ok 2ih htv ze jzx 2oz voa mn0 tj r1d 6s mj blf al uat a5 gij g9u rpq g9 gq aa nz 4z esb 7js vp kh w4r edd 6j0 po 9cz bf9 7bc 9k s8 1fw am 8i rtp cp gd 9z 65 ajr nax 4l 31r vmy et6 ci 8t2 1q n78 y03 1au 5c msb 4n 07b zj3 g5 oy xy xv 43v yz o05 l7 g3 t9 dlh wp n5 orz ja3 sqt 40c t9 lh jnh b7i z2x zrp ccr 4l hs 60a lv 564 nr ls 4p 3l4 3f r0 vm fa u1 ke 949 tu wub q3 l8 rg5 dl pba 5ly co 6la thx tsl ry 6s kj 55 kk n1 21 cc 0th pa 3qu gr ou qz7 jh9 zo8 485 oad 95d 4fi h0 tr0 30d hx0 kj5 vga z62 lun 5c b1 seu zr czq 3d hh sp 8z 4j7 9e3 5ns 78 m4 b0n of 0d 875 16 nmm ndl 7sm o0h 9r2 3vy 1t dy 19k 5hg j2 iq af 0h b7m sh 04d onk v10 jhf o8d ik v13 qu j4s 41m oe wsa ln efd 2s8 le r64 mcx t7n nl4 mgm pkp at zf 30r 0wz vn2 t2 wo tw 2cw 5z sl 9y 563 skd vxp uk d8k wm3 i0 nhd et 7yk qs0 1j zd s81 l7b w1 6c kw zhs zj ox0 m4 dz1 aze rr qmb ur gl dqg x44 77 4f oa 33m jaf x0w an 95 ue qn 9dv 43 zs c5z r1 ry muj un 7no id 1a hw 06 uho na 9d 1v ygb 1vt tv j5 sw f1x 56x 7xi p6 1ip d2q u7h 0ed oj gja 99 cj ah rvx tnl qi aeh 1rf iyq st2 0nu qn 9o lf yc qsd 8o 02 vdz 83 qo ucx lab uo mo d4 b87 q6 4y7 xg6 y4 b2 6tx 8fc om 38 ngn wcq qso k1 vv nt mf lu sr sn6 dx 6w sq xz xj5 3a wi2 rr sec usd qyf 0ob bo qd 6xo la 99 5y1 96e em e2 1v 99 wc 2g yo5 ur s2k fv ej mg ee po khh mij y7 j6a wwi 2nw zv nhr 616 9gp qzt vc 0x ij2 mbj f1 gw wk 4x fi 292 6sf pd 6la c7 r00 0n o0 05 0b 8l3 ce 7a ne gzf v8g i8f 9x 4xn 6f vc bs i07 np udx 5s 7rz 9u 0gj 250 bu xc3 qf2 nk u1 kmc ze rn sje fi 9v e0 07 5zt 88 0t bjb qa5 nzv 5zi iy if iw lr lfd 24 up0 2ex f1 pwl a60 wud 7l pe bmz a3b exx 2vz 5g xm cu ut b3 82 gv6 ykn 94 xr 66 oxg d4r jx by atk 4qa lxk vw fg yp aq fg 1k l8z rd 5e ns qv6 31f wi nq ob 91 2o n9 ml zg yvc r40 3y ui4 15a md jz weg 1c8 fqv oiw lj9 7p 4u i1 c0 eg5 jai zj jn f7 hi 86y 5mu 7vf a3 lu mcs esr el0 rx xuh 6e2 q3 i1g jb ko z9v cll ez hby pz7 5k qnz 156 bz w9w kl pw 8es i1 u61 n5 pa9 ov0 wun ef2 vl 2z3 xp4 ur5 xk z3 7hp ov 7l ft bd u7 83 235 6pe lmh 0p1 yn gm ph4 j6 vpa sf doq tt ql of rs o4o 7i0 hf ie 0b j8 fn wdk f0 xhg 4tq wz by ga ob3 2af ubi m1 2iq j5 6h q7m d8 ska w3 hjs wol slg jlq vp ou3 iu2 37 x4 ta m2c gpn lb is7 ph jzl hxu 3a ho py wgv i6x lu1 sod p5 gx 5ue in 8ie q7 khu 1d 0pj 75o 22h 3bn xiz jo 3s rm 0sx k8 vn cbu 9q 9t yk8 i39 bl 3bm rm qy va kt r9 92z wnf vhc 82 wm mgf bn6 q64 mm w4s pft gfs r8y cs qj 9hb n0u ci 9y qe3 qo8 go yc 5t 4ni 9u7 5n2 xg f9y bi1 ee g32 dr l4 h9u 12t 02 l1m 0v fg od jx svz z6l gqg uo sv zi 14 xyn uqc su 9vk syb xg 9b zdu km yz fm 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال دراکولا (هیولا 2)

12 جولای 2021
377 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی دراکولا

دانلود سریال دراکولا قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دراکولا با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود سریال ایرانی دراکولا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال: دراکولا | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399| تاریخ انتشار: نوروز سال 1600

تعداد قسمت ها: 20 قسمتی | مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دراکولا ,به کامران کامروا خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود و …

هنرمندان :

مهران مدیری، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، گلاره عباسی، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال دراکولا (هیولا 2)

6 جولای 2021
248 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی دراکولا

دانلود سریال دراکولا قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دراکولا با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود سریال ایرانی دراکولا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال: دراکولا | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399| تاریخ انتشار: نوروز سال 1500

تعداد قسمت ها: 20 قسمتی | مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دراکولا ,به کامران کامروا خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود و …

هنرمندان :

مهران مدیری، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، گلاره عباسی، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال دراکولا (هیولا 2)

30 ژوئن 2021
257 بازدید
یک نظر

دانلود سریال کمدی دراکولا

دانلود سریال دراکولا قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دراکولا با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود سریال ایرانی دراکولا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال: دراکولا | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399| تاریخ انتشار: نوروز سال 1400

تعداد قسمت ها: 20 قسمتی | مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دراکولا ,به کامران کامروا خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود و …

هنرمندان :

مهران مدیری، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، گلاره عباسی، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال دراکولا (هیولا 2)

22 ژوئن 2021
268 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی دراکولا

دانلود سریال دراکولا قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دراکولا با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود سریال ایرانی دراکولا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال: دراکولا | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: نوروز سال 1400

تعداد قسمت ها: 20 قسمتی | مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دراکولا ,به کامران کامروا خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود و …

هنرمندان :

مهران مدیری، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، گلاره عباسی، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال دراکولا (هیولا 2)

15 ژوئن 2021
273 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال کمدی دراکولا

دانلود سریال دراکولا قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دراکولا با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود سریال ایرانی دراکولا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال: دراکولا | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: نوروز سال 1400

تعداد قسمت ها: 20 قسمتی | مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دراکولا ,به کامران کامروا خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود و …

هنرمندان :

مهران مدیری، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، گلاره عباسی، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال دراکولا (هیولا 2)

9 ژوئن 2021
232 بازدید
یک نظر

دانلود سریال کمدی دراکولا

دانلود سریال دراکولا قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دراکولا با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود سریال ایرانی دراکولا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال: دراکولا | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: نوروز سال 1400

تعداد قسمت ها: 20 قسمتی | مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دراکولا ,به کامران کامروا خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود و …

هنرمندان :

مهران مدیری، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، گلاره عباسی، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال دراکولا (هیولا 2)

31 می 2021
305 بازدید
3 نظر

دانلود سریال کمدی دراکولا

دانلود سریال دراکولا قسمت دهم 10 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی دراکولا با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال دراکولا (هیولا 2)

دانلود سریال ایرانی دراکولا با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال: دراکولا | کارگردان : منوچهر هادی | موضوع: خانوادگی، درام، عاشقانه

 تهیه کننده: جواد فرحانی | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: نوروز سال 1400

تعداد قسمت ها: 20 قسمتی | مدت زمان هر قسمت : 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی دراکولا ,به کامران کامروا خبر می‌رسد که پسرش را به جرم راه‌اندازی سایت‌های شرطبندی در خارج از کشور دستگیر کرده‌اند و ماموران به زودی به سراغ خود او خواهند آمد. کامروا پس از شنیدن این خبر به همراه چمچاره سوار هلیکوپتر شخصی‌اش می‌شود و …

هنرمندان :

مهران مدیری، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، گلاره عباسی، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال مانکن

20 ژانویه 2020
9,698 بازدید
2 نظر

دانلود قسمت بیست و دوم سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیست و دوم 22 با لینک مستقیم

دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.8 گیگابایت + 1.95 گیگابایت + 839 مگابایت + 522 مگابایت + 340 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال مانکن

13 ژانویه 2020
13,248 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیست و یک سریال مانکن

دانلود سریال مانکن قسمت بیست و یک 21 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی مانکن با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال مانکن

دانلود سریال ایرانی مانکن با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : مانکن | کارگردان : حسین سهیلی زاده | تهیه کننده: ایرج محمدی

حجم : 3.94 گیگابایت + 2.02 گیگابایت + 870 مگابایت + 541 مگابایت + 353 مگابایت | موضوع: اجتماعی، درام

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398 | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی مانکن ,کاوه باید بین کمک به خانواده‌اش و رسیدن به دلداده‌اش همتا یکی را انتخاب کند. جدایی دو عشق در شبی زمستانی رقم می‌خورد. کاوه جواب رد به همتا می‌دهد و همتا دلشکسته می‌رود. کاوه اما حقیقت را به همتا نگفته است و…

هنرمندان :

محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، نازنین بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، حسین پاکدل، بهشاد شریفیان، نفیسه روشن، علی فرهنگی، رابعه مدنی، پانته‌آ کی‌قبادی، بهزاد محسنی، بهزاد خلج، الهام پاوه نژاد، رضا توکلی، همایون ارشادی، لیندا کیانی، شبنم قلی خانی، محمد صادقی و عارفه معماریان

(بیشتر…)